Nieuwsbrief 17 oktober - Annie MG Schmidtschool

Jaargang 8 nummer 3
Vrijdag 17 oktober 2014
Annie M.G.Schmidtbrief
oktober
18 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
30 oktober
Themaochtend voor ouders
van groep 3, 4 en 5.
Kinderboekenweek was een succes!!!
We kijken met een goed gevoel terug op de Kinderboekenweek; er waren veel leesactiviteiten in alle groepen! JEr is
veel voorgelezen in de school! Door juffen, meesters, ouders en kinderen.
Het thema van de Kinderboekenweek was feest: dat werd
al duidelijk in de geweldige opening! Daarnaast is er een
clown op bezoek geweest die in elke groep ballondieren
heeft gemaakt.
November
5 november
Schoolontbijt
6 november
Themaochtend ouders voor
ouders van groep 3, 4 en 5.
De afsluiting was ook feestelijk: kinderen uit groep 7 en 8
hadden zich verstopt als vos ( soms feestelijk verkleed!) om
de school heen. Alle groepen zijn op zoek gegaan naar deze
vossen. Na afloop was er voor iedereen iets lekkers.
Tot slot: de school was prachtig aangekleed met ‘hangende’
boeken en posters en een heus boekenstandbeeld. Moeders
Tanja en Monique: bedankt hiervoor!
12 november
Studieochtend—kleuters vrij.
13 november
-studiemiddag - alle kinderen
om 12.00 uur vrij.
-Themaochtend voor ouders
van groep 3, 4 en 5.
-Oudercursus groep 4 om
8.30 uur.
20 november
-Oudercursus groep 3 om
13.45 uur.
-themaochtend voor ouders
van de kleuters.
26 november
Rondje Annie
27 november
Themaochtend voor ouders
van de kleuters.
Hieronder ziet u een aantal foto’s van de activiteiten. Op
onze website www.anniemgschmidtschool kunt u er nog
veel meer bewonderen.
Annie M.G. Schmidtbrief
Baby nieuws!
We vinden het heel leuk
om u te kunnen laten weten dat juf Babette een
zoontje heeft gekregen.
Hij is 6 oktober geboren
en heet Riv.
We wensen juf Babette en
Riv heel veel geluk met elkaar.
Thema ochtenden!
Na de herfstvakantie op donderdag 30 oktober gaan de thema ochtenden voor ouders
van kinderen uit groep 3, 4 en 5 van start.
Gezellig praten onder het genot van een
kopje koffie of thee. Deze bijeenkomsten
worden begeleid door Anja Warnaar. Zij is
onze schoolmaatschappelijk werkster. De
bijeenkomsten zijn van 8.30—9.00 uur.
Verkeerssituatie buiten
Graag laten wij u via deze weg weten dat de
verkeerssituatie voor het MFC onze aandacht heeft. We zijn in gesprek met de wijkagent om extra momenten handhaving te
hebben. Ook de MR is druk bezig hiermee.
Dit alles om het veiliger voor kinderen en
ouders te maken. U kunt zelf daar ook uw
steentje aan bijdragen door rustig te rijden
en uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Alvast bedankt!
Buitenles groep 6
Groep 6 heeft een
hele leuke buitenles
gehad. De les werd
gegeven door een
leraar van het centrum voor natuur- en milieu educatie. De
kinderen gingen waterdieren vangen in de
sloot. Ook een aantal moeders heeft enthousiast meegedaan. Dat het zonnetje scheen
maakte de les nog leuker.
vrijdag 17 oktober 2014
Hulp gezocht bij Rondje Annie!
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen. We zoeken ook ouders die het leuk
vinden om zelf een activiteit te bedenken en
te organiseren. Misschien kunt u wel goed
timmeren of koken of muziek maken. De
kinderen zouden het geweldig vinden om
van u iets te leren. De meesters en juffen bedenken zelf ook altijd leuke en nieuwe
workshops zoals dans, schilderen en sieraden maken.
Rondje Annie is op 26
november van 11.00 tot
12.00 uur. Heeft u zin om
te helpen wilt dat dan vertellen aan de leerkracht
van uw kind? U kunt ook
terecht bij juf Sandra en juf
Maaike.
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Zaterdag 15 november 2014, is het weer zover! Sinterklaas zal omstreeks 13.00 uur met
de boot aankomen aan de Rijnkade te Arnhem. Naast Sinterklaas komen er natuurlijk
weer meer dan 100 pieten mee.
Rond 12.15 uur start het voorprogramma op
de Rijnkade. Sinterklaas zal rond 13.00 uur
aanmeren en rond 13.15 uur start de intocht
door de binnenstad.
Als school volgen wij net als vorig jaar het
Sinterklaasjournaal. Vanaf maandag 10 november begint het Sinterklaasjournaal. Iedere dag om 18.00 is er een uitzending bij ZAPP op Nederland 3.
Ouderbijdrage
Deze week heeft u een brief ontvangen
voor de betaling van de ouderbijdrage. U
kunt de ouderbijdrage overmaken of op de
maandag–, dinsdag-, of woensdagochtend
betalen bij juf Emine.
Alvast bedankt!