MYSTIEKE DAG 2014 – Spiritualiteit

MYSTIEKE DAG 2014 – Spiritualiteit
Een Mystieke Dag is traditioneel een dag waar AMORC-leden elkaar in alle rust kunnen
ontmoeten. Het is een dag van hernieuwde kennismakingen tussen oudere en jongere
leden. Maar ook is er de gelegenheid voor niet leden om de sfeer te proeven en kennis te
maken met activiteiten van de Orde.
Juist die diversiteit hebben wij willen uitbeelden in het Logo van deze Mystieke dag. Er is
de Roos in knop, de nog beginnende zoeker op het Pad.
Er is de ontluikende Roos, die de leerling verzinnebeeldt die al geruime tijd het Pad volgt.
Dan is er de geheel tot wasdom gekomen Roos. Ze is het beeld van een frater of soror
die zich geheel heeft kunnen ontplooien binnen de ruimte die de Orde biedt voor studie,
meditatie, dienstbaarheid en zelfontwikkeling.
Tenslotte is er de duif die de ziel en de spiritualiteit vertegenwoordigt.
Het thema van de Mystieke dag is dit jaar Spiritualiteit. Met de presentaties wordt hierop
ingespeeld door de mogelijkheid tot verdieping te bieden. De Chapter Convocatie is de
gelegenheid om in een veilige omgeving tot rust te komen en tot besef te komen dat
alleen onze eigen innerlijke Meester ons helpt op de weg die leidt naar meesterschap
over het zelf.