Download rouwbrief

dia
Afscheid nemen bestaat niet.
Ik ga wel weg, maar ik verlaat jullie niet.
MEVROUW
Ida SILVESTRINI
Weduwe van de heer
Me
Silvano MORETTI († 1965)
Geboren te Jesi-Ancona (It) op 11 juni 1919
en zachtjes ingeslapen, omringd door haar
geliefden in het ZOL Campus André Dumont te Waterschei op woensdag 16 juli
2014, gesterkt door het Heilige Sacrament
der zieken.
Co
nce
ntra
Zij leeft verder in het hart van:
Giorgio MORETTI
Giuliano en Annick MORETTI - DUWEL
Paolo en Giovina MORETTI - PANITTI
Leone en Linda MORETTI - VAN GORP
Maurizio en Christiane MORETTI - LOOTS
haar zonen en schoondochters
Delen ook in dit verdriet:
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Met speciale dank voor de goede zorgen aan haar huisarts Dr. Verrando
Rita, het thuisverplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, de thuishulp
IN-Z en familiehulp.
De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden
in de parochiekerk Italiaanse Missie, Risstraat 3 te Hoevenzavel - Genk, op
dinsdag 22 juli 2014 om 10.30 uur.
De crematie gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de stedelijke
begraafplaats te Waterschei - Genk zal in beperkte kring plaatsvinden.
Gelegenheid tot begroeting in de kerk vanaf 10.00 uur.
Avondwake voor Ida zal plaatsvinden in voornoemde kerk op maandag
21 juli 2014 om 19.00 uur.
Gelegenheid tot een laatste groet en intekenen in het rouwregister kan in
het funerarium Mevr. Bertje Deborre, Oostlaan 56a te 3600 Genk, maandag
na de avondwake samen met de familie.
Rouwadres: Fam. Silvestrini, p/a Oostlaan 56a, 3600 Genk.
GELIEVE DIT BERICHT ALS ENIGE UITNODIGING TE
BESCHOUWEN.
Uitvaartcentrum
Mevr. Deborre Genk Tel. 089 35 53 36
online condoleren: www.bertjedeborre.be
95059980.03