C-MINE

C-MINE
Winterslag, Genk.
Winterslag was de eerste steenkoolmijn in Limburg die na de ontdekking van de steenkool (in As,
1901) in 1917 de definitieve exploitatie startte. Men had net voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog met de schachtafdieping de kolenlagen bereikt. Gedurende 71 jaar werden kolen
gedolven tot de mijn in 1988 definitief sloot. Een groot herbestemmingsvraagstuk drong zich op. Het
mijngebeuren drukte immers een ijzersterke stempel op de ontwikkeling van de regio Winterslag en
bij uitbreiding Genk. Daarom ook dat besloten werd de belangrijkste mijngebouwen (11 in totaal) te
bewaren en er een nieuwe hedendaagse invulling aan te geven. C-Mine was geboren, waarbij de C
staat voor cultuur, creativiteit, communicatie …
De ontwikkeling van de mijnsite vertrok vanuit “Creativiteit” als uitgangspunt en steunt op 4 pijlers:
Educatie, Creatieve economie, Cultuur en Toerisme & Recreatie.
De beschermde gebouwen kregen de volgende invulling:
Illustratie ter beschikking gesteld door dienst Toerisme – UiT in Genk
De bureelgebouw huisvest het bedrijvencentrum voor creatieve innovatieve business (crib)
In de machinehallen werd een Designcentrum uitgebouwd. Aanvullend werd de MAD Faculty
gebouwd: een nieuwe Media & Design Academie.
De voormalige badzalen en lampenzaal werden omgebouwd tot filmzalen (Euroscoop), waarbij
herkenbare interieurelementen als de originele betegeling en de gietijzeren zuilen uit de lampenzaal
werden behouden. Ook enkele horecazaken vinden hier onderdak.
De oude paardenstallen bieden ruimten voor jonge creatieve bedrijfjes.
Het magazijngebouw is atelier, exporuimte en privé-woning van de internationaal bekende
porseleinontwerper Piet Stockmans.
In het energiegebouw werden de volgende activiteiten ondergebracht:
het cultuurcentrum, bezoekersonthaal, designcentrum, verschillende horeca- en seminarieruimten.
In dit gebouw start ook de C-Mine Expeditie, dat zich via de ventilatieschacht verder ondergronds
afspeelt en eindigt met een panorama op één van de schachtbokken.
De terril wordt ontwikkelt tot een recreatief stadspark met belevingsvolle verkenningselementen
voor wandelaars en actieve uitdagingen voor sportieve recreanten.
Illustratie ter beschikking gesteld door dienst Toerisme – UiT in Genk
C-Mine staat model voor de manier waarop monumentenzorg en een hedendaagse invulling van
industrieel erfgoed hand in hand gaan. De site is nu een samengaan van leren, studeren, beleven en
ondernemen.