Mariette Goossens - Wase Begrafenissen

Mariette Goossens
1925 - 2014
Bedroefd maar dankbaar voor de vele mooie jaren
die we met haar mochten beleven,
melden wij u het onverwachte heengaan van
Mariette Goossens
Ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door het stille landschap gaan
nu jouw handen ons niet meer aan kunnen raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
Toon Hermans
weduwe van Victor Cappaert
Geboren te Hamme op 23 september 1925
en te Sint-Niklaas in het AZ Nikolaas
ingeslapen op 20 juli 2014.
Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan
Mariette in het Rouwcentrum De Overgang, Krijgsbaan 86
te Temse op donderdag van 19 tot 20 uur.
U wordt uitgenodigd op de uitvaartdienst in het Rouwcentrum
De Overgang op vrijdag 25 juli 2014 om 14 uur.
Aansluitend plaatsen we de asurne bij in het columbarium
op de begraafplaats te Temse.
Rouwadressen:
9220 Hamme, Veldstraat 214
9150 Rupelmonde, Florimond Van Goeylaan 13
Wase Begrafenissen Temse 03 771 68 19
Zij rouwen om haar heengaan:
haar kinderen en kleinkinderen
haar oogappels, Arno en Kato
de families Goossens en Cappaert en De Vos.
Dank aan de dokters en het verplegend personeel van het AZ
Nikolaas afd. CCU en NCU voor de goede zorgen en opvang.
condoleren via www.wasebegrafenissen.be