Josef Cop - Wase Begrafenissen

Na een moedig gestreden strijd heeft hij nu de rust
gevonden waar hij zo naar verlangde
Wanneer een boot achter de horizon verdwijnt,
dan is hij niet weg, wij zien hem alleen niet meer ...
Josef Cop
E. Kübler-Ross
° Geilenkirchen ( Duitsland ) 28 november 1946
† Temse 7 juni 2014
Als jij binnen kwam, dan was er leven
iedereen had je dan gehoord.
De familie en zijn beste vrienden hebben in intieme kring
afscheid genomen.
Als jij binnen kwam, dan was er leven
Je moest steeds de sterkste zijn.
Als jij binnen kwam, dan was er leven
En nu...nu is het stil.
Joris en Katrijn Cop - Cammaert
Thomas en Geoffrey
zijn kinderen en kleinkinderen
zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
Dank aan zijn huisarts Dr. Amant,
de thuisverpleging New Care Ken,
apotheker Van Hoorick en alle medewerkers
van de dienst Thuiszorg van het OCMW
voor alle toegewijde zorgen en steun.
9140 Temse, Blindstraat 17
condoleren via www.wasebegrafenissen.be