Info markt Theo Thijssenschool - SBO

Informatie markt
31 oktober Locatie Boswijk
18.30 uur - 20.30 uur
Met kraampjes en presentaties over o.a.

Rots en water

Safe School en andere vormen van communicatie

Leerlingenraad

Leerlingvolgsysteem

MR/OR/ Overblijf

Kleuteronderwijs/ Speellokaal

Zaakvakken

Leesonderwijs

Rekenonderwijs

HVO/ Kielzog

Circuit

Bewonersorganisatie/ wijkagent
Wat maakt ons uniek