studieplanner

Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
Schooljaar: 2014-2015
Periode:
2
Methode: Bio voor jou
Klas:
havo/vwo 4
Biologie!
www.biologievespucci.com
thema 3 (voortplanting) en thema 4 (erfelijkheid)
De planner is gemaakt voor het Havo 4 boek. Het VWO-boek is vwb de indeling gelijk.
WEEK
45 3/11-7/11
46 10/11-14/11
LES
ma
vrij
1
2
47 17/11-21/11
48 24/11-28/11
49 1/12-5/12
50 8/12-12/12
51 15/12-19 /12
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
52 22/12-26/12
1 29/12-2/1
2 5/1-9/1
3 12/1-16/1
afrondingsweek
4 19/1-23/1
5 26/1-30/1
site
1
2
1
2
1
2
WAT IS HET HUISWERK VOOR
DIE LES?
Start periode 2
X
X
Opdr. 1, 3 t/m 7
Opdr. 8 t/m 14
Vrijdag herkansingen bb
Opdr. 15 t/m 23 + vragen boekje
Opdr. 24 t/m 34
Maandag sportdag
oefenexamenopgaven
X
X
Opdr. 2 t/m 4
Opdrachten B3&4 +Oefenopgaven
Opdrachten B3&4 +Oefenopgaven
Opdr. 24 t/m 29
Woensdag kerstactiviteit, donderdag
start vakantie
Opdr. t/m 38 + examenopgaven
Opdr. t/m 45
Toets thema 3 en thema 4
Start periode 3
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Bespreken proefwerk 1
Intro Thema 3 (voortplanting); B1&2
B3
B4 en 5 + boekje met vragen
B6, 7 en 8 + oefenexamenopgaven
Bespreken boekje met vragen + Video
X
Afronden thema + D-toets oefenen
Intro thema 4 (erfelijkheid); B2
B3 en 4 + oefenopgaven
B3 en 4 + oefenexamenopgaven
B5 en 6
B6
X
B7
B8 en 9