Jaarboekje Seizoen 2014 Wedstrijduitslagen 2013

Jaarboekje
Seizoen 2014
Wedstrijduitslagen 2013
Goudvis
Kleine Nancy is in de tuin een gat aan het vullen, als de buurvrouw over de
heg kijkt. Ze is zeer nieuwsgierig wat Nancy aan het doen is, en ze vraagt: "Wat
ben je aan het doen, Nancy"? "Mijn goudvis is dood gegaan", vertelt Nancy in
tranen, zonder te kijken. "En ik heb hem net begraven". De buurvrouw is
verwondert, "Dat is een enorm groot gat voor jou goudvis, vindt je niet"? Nancy
klopt het laatste beetje grond stevig aan, en antwoord: "Dat komt omdat hij nog
in de maag van jou rot-kat zit".
------------------------------------------------------------------------------
Opgeven marathon 30 augustus, inleveren bij R.
Schrijver voor 25 augustus.
Naam: ________________________________________
Tel: __________________________________________
Kerstbout koppelwedstrijd
Op 13 december wordt de kerstbout koppelwedstrijd
gevist, het viswater is de Waal, Kreek of Haven als de
waterstand het toe laat. Mocht dit niet het geval zijn
worden jullie ingelicht waar we wel gaan vissen.
Inschrijfgeld € 30,00 per koppel
Loten om 08.45 uur in de Biskamp, De Morgen 1,
Hellouw, vissen van 10.00 tot 14.00 uur.
Iedereen heeft prijs, de prijzen bestaan uit vleesprijzen.
I.v.m. het inkopen van de prijzen
opgeven voor 6 december
december
Ja, wij doen mee met het Kerstbout vissen .
Naam: ________________________________
Telefoon: ______________________
Beste hengelsport vrienden, donateurs en sponsors,
Het nieuwe seizoen 2014 staat weer voor de deur, wat voor ons als
bestuur weer een drukke tijd betekend. Het boekje moet gemaakt
worden, alle sponsors benaderen en niet te vergeten de vergunningen.
Het is natuurlijk een daverend succes te noemen dat we inmiddels
ruimschoots de 500 leden gepasseerd zijn, maar dat houdt ook in dat we
als bestuur steeds meer adressen krijgen om langs te gaan om de
vergunningen af te leveren. Al met al een hele hoop werk , waar best wel
eens bij stil gestaan mag worden.
Tja, 2013 was al met al een heel sportief vis jaar, met over het algemeen
goede vangsten die zeker boven het landelijke gemiddelde liggen. We
beseffen soms niet half wat voor geweldig viswater we tot onze
beschikking hebben en we moet daar dus ook zuinig op zijn!!!
Het senioren vissen was in 2013 ook weer erg populair en ook het dames
vissen werd goed bezocht. De dames zijn er in middels wel achter dat je
met vissen niet altijd mooi weer hebt. Er waren keren bij waar de dames
als echte bikkels in de “stromende regen” hun wedstrijd visten.
Toch heb ik tot slot nog een klein puntje van kritiek, wij als bestuur
vonden het erg jammer dat er op de slotmiddag door zowel de senioren
en de dames geen gehoor werd gegeven. Waar het vorig jaar nog best
druk bezocht werd en ook zeer gezellig was bleef het dit jaar stil. Wel
jammer, want we trachten voor iedere wedstrijdvisser een leuke middag
te organiseren en daar horen de senioren en de dames ook bij.
Tot slot wil ik namens onze leden bedanken voor hun steun i.v.m. de
toegang tot ons viswater: Niemans Kerkewaard BV, Van Uden Food
Express, Stichting Sbnl, Steenfabriek Haaften, de heer M. Rooyens en
verder alle sponsors. Adverteerders en donateurs.
Vriendelijke groeten en een gezond 2014 toegewenst.
Rob Schrijver
Voorzitter.
Humor
Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een antieke chinese
vaas vallen. Roept de heer des huizes:" Wat doe je nou toch, dat
was een vaas uit 1610". Zegt het meisje: "Oh gelukkig, ik dacht
dat het een nieuwe was".
Een oude man gaat naar de dokter voor zijn jaarlijkse check-up,
zijn vrouw gaat mee.
De dokter komt de onderzoekskamer binnen en zegt tegen de
oude man: Meneer, ik heb uw urine en stoelgang nodig. De man
is hardhorig, keert zich naar zijn vrouw en roept: Watte?, Wat
heeft hij gezegd?, Wat heeft hij nodig?
Waarop zijn vrouw antwoordt : Hij vraagt je onderbroek.
55+ vissen 2013
Het afgelopen seizoen is er weer op het scherpst van de snede gevist maar altijd
e
e
op een sportieve manier . In punten is O. van Wijk 1 geworden met als 2 J. den
Hartog.
e
e
Op gewicht wist Jaap wel de 1 plaats te pakken met als 2 M. van Os.
Opvallende steiger is S. van Gelderen, vorig jaar laatste in beide klassementen,
e
e
nu een 11 en 15 plaats, de jeugd komt er aan!!!!!!!!!!
Gewicht
Plaats
Voor prima kwaliteit en
eigengemaakte vleeswaren
Tevens uw barbecuespecialist
Slagerij van Trigt
Dorpsstraat 5
4181 BM Waardenburg
Tel: 0418-65 13 12
Fax: 0418-65 11 04
Internet: www.slagerijvantrigt.nl
E mail: [email protected]
55+ vissen 2009
Naam
grammen
Plaats
Naam
Punten
1
J. den Hartog
87.300
1
O. van Wijk
39
2
M. van Os
77.900
2
J. den Hartog
40
3
O. van Wijk
66.300
3
M. van Os
42
4
J. Donker
44.150
4
H. van Zuydam
59
5
M/ v/d Markt
32.050
5
T. van Maurik
65
6
H. van Zuydam
31.950
6
A. Wigmans
73
7
A. Wigmans
31.350
7
L. Verweij
78
8
L. van Oosterum
30.150
8
A. van Hemert
85
9
W. Jansen
28.750
9
J. Donker
87
10
A. van Hemert
27.350
10
W. Jansen
11
S. van Gelderen
25.650
11
L. van Oosterum
102
12
K. de Bruin
23.250
12
M/ v/d Markt
102
13
L. Verweij
22.500
13
M. de Keizer
104
14
T. van Maurik
22.100
14
D. Kievit
115
15
M. de Keizer
19.500
15
S. van Gelderen
119
16
D. Kieviet
13.800
16
K. de Bruin
124
17
W. Donker
12.950
17
W. Donker
142
18
A. van Willegen
12.850
18
A. van Willegen
176
Maandag 7 april 2014 starten we weer met de 55+ competitie. U kunt
iedere maandag terecht tot en met maandag 29 september. Loten om
10.30 uur in het clubhuis, vissen van 11.30 tot 15.30 uur. Wij wensen
jullie een goed vis jaar toe, Ot, Anne, Leen en Marinus.
89
JEUGDVISDAG
21 juni 2014
Handel in bouwstoffen:
zand
grind
grond.
Noordhoek 35.
3351 LD Papendrecht.
Tel. 078-641 33 35
Fax. 078-641 21 22
Vissen is weer populair. Steeds meer visverenigingen
hebben zelfs groeiend jeugdafdelingen. Hengelsport
Federatie Midden Nederland organiseerde dit jaar samen
met de plaatselijke verenigingen de eerste regionale
Jeugdvisdag in Doetinchem. Het werd een groot succes,
daarom was een vervolg niet meer dan logisch. Het wordt
vast weer een hele leuke en zeker leerzame visdag voor de
jeugd! De hele dag zijn er interessante workshops voor de
jeugd, waar ze speciale vaardigheden kunnen leren en
leuke tips krijgen op verschillende terreinen van de
sportvisserij. Voor wie?: Alle jeugd uit het gebied van de
Hengelsport Federatie Midden Nederland. Je hoeft dus niet
al lid te zijn van een hengelsportvereniging!
Ik ben dit jaar met 2 van onze jeugdleden naar Doetinchem
geweest en het was super!
Nu het dichterbij huis wordt gehouden, hopen we op meer
inschrijvingen!
Wil je meer weten, houdt dan onze website in de gaten!
www.hsvdeput.mijnhengelsportverenging.nl
Meer informatie volgt t.z.t.!
Hartelijke groet,
Tanja van der Markt
HSV “de Put” Opijnen
Diklipharders in de Beslagput.
Onderstaande brief kreeg onze secretaris op 11 oktober binnen,
verrassende vissoort in Beslagput. Helaas waren de foto’s niet geschikt
om af te drukken in ons clubblad.
Beste heer van Veldhoven,
Hierbij wil ik de Hengelsportvereniging De Elft in kennis stellen van het
feit dat er in de z.g. visput bij de molen een school harders rond zwemt,
die waarschijnlijk is achtergebleven tijdens de hoge rivierstand in juni dit
jaar.
Als oud veldbioloog / vis- en natuurliefhebber tracht ik elk jaar de flora
en fauna van de Crobsche Waard tijdens enkele veldtochten globaal in
kaart te brengen en SBNL daarvan op de hoogte te stellen.
Op 18 september 2013 zag ik een school vissen in genoemd water
zwemmen die ik niet zo snel kon “thuis brengen.”
Nieuwsgierig geworden heb ik op gunstige dagen daarop volgend twee
maal een half uur in een wilg boven het water gehangen om kenmerken
te verzamelen die tot het vaststellen van deze vissoort konden leiden.
En dat lukte, de vissoort waar het om gaat is de Diklipharder (Chelon
labrosus), een kust en brakwatersoort die maar zelden zo ver van de
kust in zoet water gezien is en al helemaal niet in een school van deze
omgang en van deze afmetingen (naar schatting 10 tot 15 expl. tussen
de 50 en 70 cm lengte). De Stichting Ravon (Reptielen-AmfibieënVissen Onderzoek Nederland) heeft de determinatie bevestigd en een of
meerdere berichten uit gegeven met name verleden week op
natuurbericht .nl
Zelf heb ik SBNL in kennis gesteld.
Daarom vond ik het tijd worden dit aan jullie door te geven en mogelijk
zijn jullie inmiddels al op de hoogte.
Omdat deze dieren hier (en zeker in de winter niet) niet thuis horen hoop
ik dat het waterpeil snel gaat stijgen zodat ze terug naar het zoute water
kunnen en naar het zuiden kunnen migreren.
Met hartelijke groet,
André H. van den Berg
Jolanda en dacht ja dit zijn toch wel bikkels. Ik was een van de
gelukkige die een paraplu had je moest hem wel iemand laten
vasthouden , anders blies hij het water in. Ik ving net als de
meeste dames best wel goed, en was zo blij met ieder visje dat ik
te fel ophaalde, en Guus ze elke keer in het gezicht kreeg, en na
een vis of 10 vroeg hij of ik een keer normaal kon ophalen, ook
met de paraplu had ik ruzie, want ik kon niet goed bij de vis
komen door de rand van de paraplu, en de vis belande dan ook
keer op keer achter op de paraplu. Ja ik weet het vissen is soms
een aanslag op je relatie. Koffie werd er niet gedeeld omdat het
zo hard regende , dat we ons bekertje niet leeg gedronken
konden krijgen, ik blies een half uur voor tijd af en in de kantine
werd er nog even koffie gedronken. Lang beleven we niet want
iedereen verlangde naar een warme douche, en droge kleren. De
feestavond was op vrijdagavond 11 okt. in de foyer van de
Biskamp in Hellouw.
In overleg met de beheerders Aart en Wilma Meenhorst konden
wij gratis gebruik maken van de zaal, wat een heel mooi gebaar
is, dank daarvoor. Er werd die avond heerlijk gegourmet alles
heerlijk en netjes bereid, door Aart en Wilma, ook het zaaltje was
mooi versierd. Allereerst werden onze kampioenen gehuldigd 3e
Joke , 2e Willy, en de eerste plaats was Onze Annie, we gunnen
haar dat van harte, en feliciteren haar met de eerste plaats Joke
en Willy kregen een leuke beker en Annie naast haar beker de
wisselbeker, met haar naam erop, vorig jaar won Joyce hem.
De andere kregen allemaal een leuke medaille. Ook waren er
voor de mannen nog een presentje en voor de goede zorgen,
m.n. Marinus, Anne, Guus en Aart die de inwendige mens
voorziet na afloop van het vissen. Er was voor allemaal een
prachtige bos bloemen verzorgd door Hennie, bedankt voor je
inzet. Na een leuke avond ging ieder weer huiswaarts, en zo is er
weer een seizoen voorbij.
We hopen dat alle dames en Heren volgend jaar weer gezond
aanwezig zullen zijn.
Allemaal een gezond en sportief 2014 gewenst, door Hennie en
Willy.
Dames vissen 2013
De eerste wedstrijd was op dinsdag 21 mei het weer was goed en
er werd maar door enkele dames wat gevangen.
De 3e wedstrijden daarna was het resultaat heel erg minnetjes,
maar ook nu was het weer goed en we zaten na afloop zelfs met
de tafels en stoelen buiten, en werd het nog tot laat gezellig. Op
16 juli werd er goed gevangen, zo ook op 13 aug. en 27 aug. Op
zondagmiddag 18 aug. werd er met de werper gevist in de haven
van Haaften, Marinus van Os was de Leiding gevende van die
dag, hij liet ons zien hoe je het beste met een werper kon vissen,
want er waren dames bij die nog nooit met een werper hadden
gevist. Er werd wat klein vis gevangen, maar toen ik (Willy) een
keer ophaalde om te zien of ik er nog aas aan moest doen zat er
een grote brasem aan.
Mijn dag kon niet meer stuk, maar Marcella Blom spande de
kroon en ving wel een hele grote Brasem er was weer koffie en
thee en wat lekkers door ons eigen Guuske verzorgd.
En ook aan publiek hadden we geen gebrek, het was zelfs zo
warm dat een heer uit het publiek zijn blouse uit deed.
Ik was die avond dan ook best verbrand ,water, wind en zon dat
geeft een verbrande huid. Er waren 9 dames dus we kunnen
spreken van een geslaagde middag, met dank aan de mannen
die de dames van het trapje hielpen en hand en span diensten
verleenden. Toen de laatste avond vissen op 10 sept. de hele dag
was er al regen gevallen, en was er een donkere lucht, ja en wat
moet je dan? Ik reed weg om 10 voor 6 en jawel het was droog, ik
dacht jippie, we hadden geloot en liepen naar ons vis plekje, toen
we echter de stijger opliepen begon het te miezeren, iedereen
dacht nou ja een beetje regen! Toen iedereen gereed was en
alles klaar had staan blies ik 10 min voor tijd om te gaan vissen,
omdat het weer dreigde te verslechteren, nog geen 5 min later
viel het met bakken uit de hemel, rukwinden en bakken regen.
Ik dacht ze zullen wel wegvluchten, maar iedereen bleef rustig
zitten vissen, zelfs Joyce kwam nog in de regen en ging zitten
vissen, dames respect als ik een hoed zou dragen nam ik hem
voor jullie af. Er waren maar enkele dames die een paraplu
hadden en de rest zat gewoon in een regenpak in de gutsende
regen, ik keek naar die koppies Anja, Geralda, Joke, en
Ledenvergadering H.S.V. “De Elft”
Via deze weg wil het bestuur van de H.S.V. “De Elft” u
uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 18 april
2014.
De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw, Crob
1A te Haaften.
Het clubgebouw is open om 19.00 uur.
De vergaderstukken liggen vanaf 19.15 ter inzage en de
vergadering begint om 19.30uur.
Agenda vergadering:
1. Opening.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2013.
3. Financieel jaarverslag 2013.
4. Verslag kascommissie.
5. Mededelingen jeugdcommissie.
6. Mededelingen wedstrijdcommissie.
7. Pauze.
8. Mededelingen.
9. Verkiezing bestuur.
10. Verkiezing kascommissie.
11. Rondvraag
12. Sluiting.
Kandidaten voor het bestuur of de kascommissie kunnen
zich tot 11 april opgeven bij R. Schrijver 06-21585689
Wist u dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De dames van onze H.S.V. het goed volhouden, ze er weer
een leuk seizoen op hebben zitten.
Ze nu ook de ervaring hebben om wedstrijden te vissen in
de regen.
Onze H.S.V. de 550 leden nadert.
We wel wat bedankjes hebben per jaar maar dit weegt niet
op tegen de groei.
Dit is volgens de redactie te danken aan het feit dat onze
penningmeester, J. Vervoorn alle buiten leden een brief
stuurt om de contributie over te maken zodat hij dan de
vergunning kan opsturen. Dit scheelt veel bedankjes van
buitenleden.
Jan voor 2014 zo’n 225 brieven op de post moet doen.
De overige 325 vergunningen door een deel van het
bestuur worden rond gebracht.
De voorzitter een beetje teleurgesteld is in de opkomst bij
de prijsuitreiking terwijl het vorig jaar zo gezellig was.
Iedere groep vissers staat vrij om zelfstandig wat te
organiseren maar dat kan toch geen reden zijn om bij de
slotmiddag weg te blijven.
Voor de binding binnen de club is het juist goed als we
allemaal elkaar een keer gelijk zien.
De laatste competitiedag van de heren op zaterdag zis
iedereen van harte welkom vanaf half 2.
Dus tot 25 oktober.
Voor 2014 rekent het bestuur op een grotere opkomst.
Het afgelopen seizoen niet gelukt is om de steigers te
realiseren in de Zwembadput.
Tijdens de jaarvergadering we hier op terug komen.
Schoolvissen 2013
Het Schoolvissen is het in 2013 niet gehouden, gezien de
weersvoorspellingen heeft het bestuur besloten de wedstrijd niet door te
laten gaan. We begrijpen dat dit voor veel kinderen een domper was
maar de vooruitzichten waren te slecht om met 80 kinderen en hun
begeleiding aan het water te gaan zitten. Als bestuur wilde we dit risico
niet nemen en zeker niet als er ook grote kans op onweer is.
Dit jaar gaan we (hopelijk) weer verder waar we in 2012 gebleven
waren, lekker vissen met z’n allen.
Geheugen???
Een oude meneer bezoekt regelmatig de club voor de derde
leeftijd en is er verliefd geworden op een weduwe.
Op een dag trekt hij zijn stoute schoenen aan en vraagt haar
ten huwelijk. Zij aanvaardt de uitnodiging met enthousiasme.
De volgende dag telefoneert hij haar en zegt dat hij het
vervelend vindt dat hij haar de dag ervoor ten huwelijk heeft
gevraagd maar niet meer weet of ze 'ja of nee' geantwoord
heeft.
Oh! Zegt ze 'ik ben blij dat je me belt want ik herinner me dat
ik 'ja' gezegd heb maar ik weet niet meer tegen wie.
Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren :
Wat doet jij sinds je op pensioen bent ?
De eerste zegt : ik fotografeer....
De tweede zegt : ik tuinier...
De derde zegt : ik doe opsporingswerk...
Ah ! en in wat ?
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse
tanden, mijn sleutels...
De vijver in de winter en najaarsonderhoud
Het onderhoud van de vijver in het najaar is belangrijk. De basis voor een
mooie vijver in de zomer legt u namelijk al in de herfst. Een vijver in de winter
heeft niet zoveel onderhoud nodig maar er zijn een paar zaken waar u
rekening mee moet houden.
Najaarsonderhoud vijver en wintertips:
Schoonmaak van de vijver
Onderhoud van de vijverplanten
Breng de waterwaarden op orde
Voorkom algen in de vijver
De overwinterende vissen
Moeten de vissen gevoerd worden?
Wat gebeurt er in de vijver?
De vijver ijsvrij houden
Is een dichtgevroren vijver gevaarlijk?
Wel of geen sneeuw op de vijver?
Winterrust
Aandacht voor de vijvertechniek
Samenvatting najaar advies (oktober/november)
Samenvatting winter advies (december/januari)
Schoonmaak van de vijver
In algemene zin, moeten in het najaar de afgestorven plantendelen en
ingewaaide bladeren uit de vijver worden verwijderd, dit voorkomt dat ze op de
bodem gaan rotten. Een laag organisch afval op de bodem vergroot de kans op
verzuring van de vijver waardoor niet alleen uw overwinterende vissen het
moeilijker zullen krijgen, maar ook neemt de kans op algenproblemen en een
slechte plantengroei in het voorjaar sterk toe.
Het beste kunt u dus elke dag even het in de vijver gevallen blad verwijderen, dit
gaat heel goed met een schepnetje. Hetzelfde geldt voor reeds rottend blad of
slib op de bodem, dit haalt u weg met een schepnet waar u eventueel, in het
geval van fijn slib, een panty overheen kunt doen. Pas ook op dat u geen
lekkage veroorzaakt als uw vijver is aangelegd met vijverfolie. Ook handig is een
speciale vijverstofzuiger of slibzuiger. Het is niet verstandig om jaarlijks de hele
vijver leeg te pompen om de bodem schoon te kunnen maken. Hiermee
verwijdert u niet alleen allerlei nuttige kleine waterdiertjes maar ook tast u
daarmee de bacteriële huishouding in belangrijke mate aan en die is juist in de
winter erg belangrijk. Daarnaast levert het veel stress op voor aanwezige vissen
Gesponsorde Wedstrijden
Ook dit jaar is de H.S.V. er weer in geslaagd een
sponsor te vinden voor diverse wedstrijden. Ondanks
de economische situatie wil men ons nog steeds helpen
met een bijdrage, we zijn hier blij mee, zonder die hulp
zou het in stand houden van onze club op het huidige
niveau niet makkelijk zijn.
15-mrt
29-mrt
5-apr
19-apr
24-mei
7-jun
28-jun
1/2-aug
30-aug
18-okt
8 nov
13-dec
Loonbedrijf Aard den Hollander
Klusbedrijf John van Hemert
Den Ouden, grond-, straat- en asfaltwerk.
G.M. Damsteegt Kraanverhuur.
De Biskamp, Eetcafé, Hellouw
Loxam Rental, materieelverhuur.
De Rivierendriesprong bv Handelsbedrijf.
KPS Delft BV Sierbestrating, natuursteen
en tuinhout.
Hengelsport Wagensveld.
Van Vuuren Verhuur &Transport
Velthoven Hengelsport en Dieren
benodigdheden
Van Veen en Schrijver, Stucadoors.
Bootvissen
Dit jaar gaan we het weer proberen op het zoute water en wel op
8 november. We gaan vanuit Yerseke met de MS Beatrix 2 de
Oosterschelde op. Het is een boot met plaats voor ongeveer 50
vissers. Gezien de opkomst bij andere jaren zal er dus plaats
genoeg zijn. De kosten bedragen € 30,00 per persoon, bij
voldoende deelname is dit incl. aas. Vervoer onderling regelen.
Vertrektijd wordt nog bekend gemaakt.
Koppelwedstrijd H.S.V. “De Elft”
Zondag 14 september
Zondag 14 september van 09.00 tot 15.00 uur, max. 24
koppels. Er wordt gevist op gewicht in twee vakken.
Inschrijfgeld
€ 50,00 per koppel incl. poule. Poule 1:4.
Eindprijzen per vak 1:3.
Viswater: de Vluchthaven te Haaften.
Gezamenlijke loting om 7.15 uur, zaal open 06.45 uur.
De Biskamp, De morgen 1, 4174 GW, Hellouw.
Inschrijven tot 3 dagen voor de wedstrijd bij D. van Horssen
06-51205433 of per e-mail: [email protected]
Altijd je telefoonnummer opgeven.
Verse de vase, gekleurde maden en gekleurd voer verboden.
Deelnemers Neerijnencup 6 september 2014
De onderstaande 10 leden hebben zich geplaatst voor de
Neerijnencup op 6 september dit jaar. Dit jaar is HSV De Killen
belast met de organisatie. Het wedstrijdwater is nog niet bekend.
De deelnemers worden geselecteerd uit de deelnemers van de
feeder en vaste hengel competitie na rato van deelnemers. Dit
jaar is de verdeling 6 man uit de feeder competitie en 4 van de
vaste stok. De Neerijnencup wordt gevist met feerder en vaste
stok, 7 feeder en 3 vast stok vissers. Van de 1e 4 van het vaste
stok klassement zal er 1 met de feeder mee moeten vissen. Is
daar geen interesse voor dan vist de nummer 7 van de feeders,
T. van Wijk mee.
Deelnemers feedervissers:
W. Versluis
J. den Hartog
R.schrijvers
M. van Veen
R. de Heus
A. Meenhorst
J. Donker
Deelnemers vaste stok vissers:
M. van Os
O. van Wijk
A. Velthoven
In 2014 vissen we 7 competitie wedstrijden en je moet er
minimaal 4 meedoen om in aanmerking te kunnen komen voor de
Neerijnencup. Beste 4 wedstrijden van de 7 tellen hier voor mee.
Om voor een eindprijs in aanmerking te komen moet er minimaal
5 keer betaald zijn en minimaal 4 keer gevist.
Voor de eindstand dit jaar vervallen de slechtste 2 resultaten van
de 7 wedstrijden.
Sponsor
Vaste hengel
Vrije hengel
Feeder
Datum
Totaal overzicht wedstrijden 2014
soort wedstrijd
15-mrt
x
Koppelwedstrijd Waal, Kreek of Haven
22-mrt
x
Gezamelijk De Put individueel
29-mrt
x
Wedstrijd vrije hengel
5-apr
x
Koppelwedstrijd Waal, Kreek of Haven
12-apr
x
x
x
19-apr
Paaseiëren wedstrijd
26-apr
Koningsdag
x
3-mei
10-mei
Competitie
x
Gezamelijk De Elft koppel
x
Competitie
17-mei
x
Gezamenlijk De Elft individueel
24-mei
x
Koppelwedstrijd Waal, Kreek of Haven
31-mei
x
x
x
7-jun
Wedstrijd vrije hengel
x
14-jun
Competitie
21-jun
Koppel vaste hengel
Haaftens feest
28-jun
x
Wedstrijd vrije hengel
5-jul
x
Gezamenlijk De Put koppel
x
12-jul
19-jul
26-jul
x
Wedstrijd vrije hengel
x
x
Competitie
Koppel vrije hengel 7 uur
1/2-aug
x
Nachtwedstrijd
7-aug
x
Vakantie koppel
9-aug
x
Vakantie, Wagensveldcup, koppel
14-aug
x
Vakantie koppel
21-aug
x
Vakantie Koppel
23-aug
x
Vakantie, Velthovencup, koppel
Schrijf maar weer een stukje voor het clubblad. Dat is snel gezegd, maar
waarover? Over het wedstrijdvissen? Dacht het niet, daar zijn anderen
veel beter in. Dan maar over karper vissen dat kan ieder op zijn manier
doen. Het kan met de dobber of met vast lood systemen of een
combinatie hiervan. Het kan met mais, maden, pieren, boilies, hennep of
wat al niet meer. Je kunt met beetverklikkers vissen, een voerbootje
gebruiken al dan niet met dieptemeter en/of gps uitgerust. Met een
(verwarmd) tentje en een super de luxe slaapzak met stretcher. In de
polder, in onze eigen putten, in de rivieren of in karpervijvers.
Ook gaan er vissers naar speciale meren in het buitenland. Je kan lange
sessies van enkele dagen en nachten of weken vissen, het kan ook
zomaar een avond, middag, morgen door de week en/of het weekend. In
de lijst van viswateren en op je vergunningen staat wat wel en niet mag
omtrent waar je mag vissen en waar niet, nachtvissen, aantal hengels,
aas, voer etc. Er staat veel geschreven in de visbladen en op internet kan
je ook veel vinden: youtube, karperwebsite’s enz. Het beste advies wat
ik iedereen mee kan geven is: ga vissen!
Voor iedereen vast een goede vangst en een goed en gelukkig jaar
toegewenst, Jan Vervoorn
Vervolg totaal overzicht wedstrijden 2014
x
30-aug
6-sep
x
Marathon
x
13-sep
Schoolvissen
x
14-sep
20-sep
Neerijnen Kampioenschap
x
Vakantie koppel
x
Competitie
27-sep
x
Gezamelijk De Elft koppel
4-okt
x
Competitie
11-okt
x
Gezamenlijk De Put koppel
18-okt
x
Koppel vrije hengel
25-okt
x
Competitie
8 nov
Bootvissen
13-dec
Kerstbout koppelwedstrijd
Denk om het opruimen van de rommel als
je klaar bent met vissen.
We hebben nu ervaren wat er gebeurd als
er rommel achterblijft op de visstek.
Wij gaan er zonder meer vanuit dat wij als
leden van de De Elft de rommel opruimen
na het vissen.
Laten wij het goede voorbeeld blijven
geven.
Uitslag Neerijnencup 2013
Zaterdag 7 september is de Neerijnencup vervist, het
clubkampioenschap van de gemeente Neerijnen. Dit jaar georganiseerd
door H.S.V. De Put. De Put had voor de feeder vissers een parcours
uitgezet op de Waal bij Opijnen, door de zeer lage waterstand was het
moeilijk vissen en nog moeilijker om een vis aan de haak te krijgen. De
in 2012 gewonnen beker moesten we dit jaar weer inleveren. De Killen
uit Waardenburg bleef onze H.S.V. ruim 3 kilo voor. De derde plaats
was voor De Put uit Opijnen. Wel een mooi plus punt was er voor Rob
Schrijver, hij wist zijn prestatie van vorig jaar te herhalen door weer
individueel winnaar te worden.
Individuele winnaar dit jaar is weer Rob Schrijver
1
2
3
Uitslag verenigingen:
H.S.V. De Killen
38.220
H.S.V. De Elft
35.060
H.S.V. De Put
20.490
gram
gram
gram
122 punten
168 punten
175 punten
Eind stand competitie vrije/vaste hengel 2013
vrije hengel
1e
2e
3e
4e
5e
6e
13-4
27-4
1-6
29-6
20-7
21-9
7e
gram
1
W. Versluis
830
9500
2
J. den Hartog
2720
15000
3
4
R.Schrijver
M. van Veen
3920
4020
8200
5
R. de Heus
860
27400 22800
6
A. Meenhorst
0
14900
1150
4160
18560
4300
4230
7
T.van Wijk
2020
9000
2700
1200
10120
8480
3890
37410
8
D.van Horssen
2000
7300
10600
6480
4100
30480
9 H.van Zuijdam
10 A. van Hees
0
350
10700
3700
5500
930
4810
6400
6290
29790
29630
11 G. Uitenbogerd
1280
9220
4650
21090
12 G. de Bruin
4120
2600
14790
4680
11280
13 H. Speet
9500
7200
16280 24000 10560
2410
78170
14800
5970 21760
29000 12220
0
3600
59440
59140
2070
2380
560
0
3000
5070
6600
0
5800
17 D. Pelle
3510
6390
Vaste stok:
47300
HSV de Elft
Feederen:
6390
5940
5940
5800
3510
0
2880
19 B. Blom
79300
53130
17800
5940
14 J. Dirksen
Dim. Van
15
Horssen
16 W. Jpolink
18 J. Uitenbogerd
9200
8970
6120
HSV de Killen
Feederen:
26-10 gewicht
Haven Kreek Haven Haven Haven Kreek Kreek
19600 30670
totaal
950
2880
Vaste stok:
950
totaal 576420
vaste hengel
Linge
Linge
Zp
Zp
Kreek
Linge
Linge
totaal
1
M.G.van Os
1200
4400
2400
3000
20300
2300
1400
35000
2
O.van Wijk
2600
400
0
2700
11600
2100
5000
24400
3
A. Velthoven
2000
1300
9000
0
9300
2700
24300
4
5
J. Donker
A.van Hemert
2400
850
1100
2300
11300
0
0
2200
1000
2000
16700
9350
6
J. Renes
2400
0
2000
7
A. van Willegen
800
2200
0
800
600
7900
8
L. van Oosterum
0
200
1900
2500
9
M. Varenhorst
1400
0
0
900
2000
4500
3500
0
HSV de Put
Feederen:
8900
4600
1400
totaal 132550
Vaste stok:
Naam:
H v Zuydam
W Klip
W v Maurik
G de Jongh
H de Heus
W Janssen
M de Keijser
v Eeuwijk
C Hoekwater
v d Berg
Gewicht:
17.750
7.940
6.750
4.700
190
0
0
540
350
0
Totaal
38220
Plaats:
2
5
6
7
13
Naam:
R Schrijver
W Versluis
T v Wijk
A v Veldhoven
J den Hartog
A Meenhorst
G de Bruyn
A v Hemert
MG v Os
J Renes
Gewicht:
22.240
8.000
2.360
0
0
0
0
1.300
600
560
Totaal
35060
Plaats:
1
4
11
Naam:
R Harteman
P de Haan
E de Vries
M v/d Markt
S v Gelderen
J Koenen
A v Hees
C v Wijk
T de Ruiter
F Wijnands
Gewicht:
9.200
4.410
2.670
2.640
360
0
0
750
330
130
Totaal
20490
Plaats:
3
8
9
10
12
5
6
9
1
3
4
2
7
8
Wigmans
Sportprijzen
Bekers, Trofeeën, Medailles, Vaantjes
Relatiegeschenken, Sportkleding
Engelenhof 24
Haaften Telefoon/Fax 0418-592150
E-mailadres: [email protected]
Commissies H.S.V. “De Elft”
WEDSTIJDCOMMISSIE SENIOREN EN JEUGD:
A. Meenhorst, R. Schrijver en M.G.van Os
EVEMENTENCOMMISSIE
R.schrijver
Bovenhof 36, 4175 AS Haaften
0418 592903 / 0621585689
A .Meenhorst
Brouwerskamp 4, 4175 EB Haaften
0418 59 2135 / 0651337796
ONDERHOUD BOTENSTEIGER EN VISOEVERS
A. van Alphen en M. van Os.
BEHEER KANTINE:
T. van Wijk en R. Schrijver
Velthoven Hengelsport Koppelwedstrijd
Zaterdag 23 augustus 2014
Zaterdag 23 augustus van 09.00 tot 15.00 uur, max. 24
koppels. Er wordt gevist op gewicht in twee vakken.
Inschrijfgeld € 50,00 per koppel incl. poule. Poule 1:4,
Eindprijzen per vak 1:3.
Viswater: de Vluchthaven te Haaften. Kar mee nemen.
Gezamenlijke loting om 7.15 uur, zaal open 06.45 uur.
De Biskamp, De morgen 1, 4174 GW, Hellouw.
Inschrijven tot 3 dagen voor de wedstrijd bij D. van Horssen
06-51205433 of per e-mail: [email protected]
Altijd je telefoonnummer opgeven.
Verse de vase, gekleurde maden en gekleurd voer verboden.
KWALITEIT - DESKUNDIGHEID VEILIGHEID - BEREIKBAARHEID SERVICE
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~
STACK: