Informatiekalender 2013/2014

Informatiekalender
2013/2014
bello
bello
openbare basisschool
bello
Snaarmanslaan 19
1815 SB Alkmaar
[email protected]
www.bello-alkmaar.nl
072 512 03 92
Welkom op
bello
Beste ouders/verzorgers van de Bello.
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse Bello kalender in een nieuw jasje.
Deze jaarkalender vormt het praktische deel van de schoolgids. De
verantwoording over de inrichting van ons onderwijs vindt u terug in
de schoolgids. In deze jaarkalender van het schooljaar 2013 – 2014
vindt u datums en informatie die voor u van belang zijn. Tevens leest u
wat er dit jaar voor de Bello is gepland. In het Bello Bulletin, dat eens
in de zes weken verschijnt, treft u de meer actuele informatie aan.
Informatie over het onderwijs, de visie van de school, over Ronduit
etc. is te lezen in de schoolgids. Deze schoolgids kunt u vinden op
onze website of opvragen bij de directie. Heeft u na het lezen hiervan
nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten
of de directeur.
Medewerkers van de school
Werkdagen
Directeur Leerkrachten
Onderwijsassistente
Ondersteuning Interne begeleiding
Conciërge Sportleerkracht dinsdag (wisselend) en donderdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
maandag t/m woensdag
woensdag t/m vrijdag
dinsdag t/m vrijdag (vrijdag is wisselend)
maandag t/m vrijdag
maandag, donderdag en vrijdag wisselend maandag t/m vrijdag
maandag, dinsdag en donderdag
donderdag
maandag t/m vrijdag.
dinsdag
Marjon van Twuijver
Marina Korff
Mandy Schirmann Marsha Schilder
Mary Vink Wilma Stockhorst Michelle Nieuweboer
David de Baar
Carla van Dort
Ineke de Jong
Michelle Nieuweboer Peter Jansen
Mieke Tesselaar
Groepsindeling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Groep 1-2
Marina
Marina
Mandy / Mary
Mandy
Mandy
Groep 3-4
Marsha
Marsha
Marsha
Mary
Mary
Groep 5-6
David
Wilma
Wilma
Wilma
David/Wilma
Groep 7-8
Michelle
Michelle
Michelle
David
Michelle
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Groep 1 t/m 8: ’s morgens 08.30 uur tot 12.00 uur
’s middags 13.15 uur tot 15.15 uur
Woensdag:
Groep 1 t/m 8: ’s morgens 08.30 uur tot 12.15 uur
De deur gaat ‘s morgens om 8.25 uur open en ‘s middags om 13.10 uur. De groepen 3 t/m 8 hebben iedere morgen 15 minuten pauze.
Doelstellingen
Jaarlijks bepalen we de doelen van het nieuwe schooljaar en evalueren we de doelen van het afgelopen jaar.
In 2012-2013 hebben we de volgende doelen behaald:
• De hoge opbrengsten van het rekenen vastgehouden
• De groepsplannen zijn geheel geïntegreerd in het onderwijs
• De teamleden hebben scholing gevolgd over opbrengst gericht werken, klassenmanagement en beredeneerd aanbod in
de kleutergroep
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben we ons de volgende doelen gesteld:
Verder uitwerken van de nieuwe Jenaplan kwaliteiten
• Opbrengsten technisch lezen en spelling verbeteren
• Aanschaf van een nieuwe methode geschiedenis
• Sociale media inzetten
•
Verantwoording onderwijstijden schooljaar 2012-2013
Opgebouwde uren Uren
Uren
Uren
Totaal
Jaar
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5 t/m 8
2005-2006
880
880
1000
7520
2006-2007
892
892
1005
7588
2007-2008
889
889
1004,75
7575
2008-2009
888
888
1003
7564
2009-2010
887
887
1001,5
7554
2010-2011
887
887
1001,5
7554
2011-2012
883,5
883,5
1001,5
7540
2012-2013
945
945
989
7736
2013-2014
940
940
989
7716
2014-2015
940
940
1000
7760
2015-2016
940
940
1000
7760
2016-2017
940
940
940
7520
2017-2018
940
940
940
7520
2018-2019
940
940
940
7520
2019-2020
940
940
940
7520
Vakantie 2013-2014
Alkmaars Ontzet Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
8 oktober 2013
21 oktober – 25 oktober 2013
23 december 2013 – 3 januari 2014
24 februari – 28 februari 2014
21 april 2014 28 april – 9 mei 2014 29 mei 2014 9 juni 2014 7 juli – 16 augustus 2014
Inzet marge-uren
donderdag 12 september
vrijdag 13 september
maandag 7 oktober
maandag 11 november
donderdag 5 december
vrijdag 20 december
vrijdag 21 februari week 3 t/m 7 maart
vrijdag 18 april
dinsdag 22 april vrijdag 30 mei
vrijdag 6 juni
dinsdag 10 juni vrijdag 4 juli Onderbouw: Bovenbouw: groepen 1, 2, 3 en 4 de hele dag vrij
alle groepen de hele dag vrij
alle groepen de hele dag vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 de hele week vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 de hele dag vrij
alle groepen de hele dag vrij
groepen 1, 2, 3 en 4 ’s middags vrij
alle groepen de hele dag vrij
alle groepen ’s middags vrij
vrije dagen 72,45 uur/jaartotaal 940,45 uur
vrije dagen 24,00 uur/jaartotaal: 989,30 uur
Afwezigheid van de leerling
Wanneer uw kind door ziekte of anderszins niet naar school kan komen, willen wij dat graag voor schooltijd weten via ons telefoonnummer 072
5120392. Wanneer wij in een dergelijke situatie voor 09.15 uur geen bericht van verhindering hebben ontvangen, neemt een medewerker van
de school contact met u op. Alle afwezigheids-momenten van kinderen worden geregistreerd. Wanneer het vermoeden bestaat dat de afwezigheid niet geoorloofd is, moet de school de leerplichtambtenaar hiervan in kennis stellen.
Beschrijving onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten gaan voor ons verder dan alleen de ‘droge’ leeropbrengsten. Op de Bello zijn niet alleen de uiteindelijke resultaten van
belang, maar ook het traject er naar toe. Zo leren de leerlingen bij ons samenwerken, plannen, organiseren, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid en hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere (school)carrière. Uiteraard zijn
wij ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en rekenen. De behaalde resultaten worden na twee signaleringrondes (januari/juni)
geanalyseerd door middel van trendanalyses. Vanuit deze analyses stellen we doelen op om het onderwijs nog beter te maken en goed aan te
laten sluiten op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Kijkend per vakgebied voor alle groepen zijn we over de opbrengsten voor spelling niet
tevreden, evenals technisch lezen in groep 3 en 5. Bij het lezen van woorden zie je dat meer aandacht voor het lezen van woorden effect heeft.
Inzet van hulpouders met woordlezen heeft effect en wordt voortgezet. Voor de aanpak voor spelling gaan we een nieuwe aanpak ontwikkelen,
die praktisch, duidelijk, uitvoerbaar en doelgericht is en tot hogere resultaten moet leiden. Begrijpend lezen en rekenen zit veel meer in de lijn
der verwachting en met name op rekenen scoren alle groepen bovengemiddeld.
Welke conclusies trekken wij hieruit:
• De opbrengsten voor spelling moeten school breed verbeterd worden. Van de opbrengsten begrijpend lezen in de bovenbouw moet percentage IV/V minder worden.
• Aandacht voor het lezen van woorden in de groepen 3, 4 en 5.
• Uiteraard nemen we deze conclusies mee in onze plannen voor het schooljaar 2013-2014.
Voor ons is het ook belangrijk om de eindresultaten van onze leerlingen in groep 8 te bekijken. Daarvoor maken wij gebruik van de januari
afname van de signaleringtoetsen voor Begrijpend lezen en Rekenen & Wiskunde en de Centrale toetsing uit groep 8. Hieronder treft u de
resultaten van de afgelopen 3 jaren aan, weergegeven in gemiddelde vaardigheidsscores voor de hele groep, afgezet tegen de ondergrens van
de inspectie van het onderwijs.
Schooljaar
Aantal lln.
Begrijpend lezen
Inspectie ondergrens
Rekenen en wiskunde
Inspectie ondergens
2010-2011
13
59.5
54
111.5
105
2011-2012
8
56,5,
25% D/E
< 25% D/E
114,6,
0% D/E
< 25 % D/E
2012-2013
21
55.6
55
10% D/E
110
Per 2011-2012 is er een nieuwe toets voor Begrijpend lezen, waardoor de resultaten niet te vergelijken zijn met de voorgaande jaren.
Tevens kijken we naar de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen en het perspectief dat hier bij past. De uitslag van de
Centrale toetsing geeft een goed beeld van de intelligentie en de didactische vaardigheden van de leerling. Deze gegevens worden (mede)
meegenomen om de uitstroom te bepalen.
Schooljaar
2010-2011
2011-2012
2012-2013
VMBO KB
0
0%
1
12,5%
1
VMBO G
0
0%
1
12,5%
0
4,8%
VMBO TL
4
30,7%
1
12,5%
7
VMBO TL/HAVO
4
30,7%
0
0%
0
HAVO
1
7,7%
4
50%
4
19%
VWO (incl. extra)
3
23%
1
12,5%
9
42,9%
GYMNASIUM
1
7,7%
0
0%
0
0%
Totaal
13
100%
8
100%
21
100%
Met LWOO
2
15,4%
1
12,5%
33,3%
Schooljaar
Gemiddeld totaal IQ
Perspectief op basis van IQ
2008-2009 (CITO eindtoets)
98,00
VMBO-GTL
2009-2010 (Centrale toetsing)
101,62
VMBO-TL/HAVO
2010-2011 (Centrale toetsing)
105,54
HAVO
2011-2012
109,12
HAVO
2012-2013
104,29
HAVO
Toetskalender
De toetsen worden volgens een vast rooster afgenomen. De datums voor schooljaar 2013-2014 zijn:
28 oktober-8 november Scol (sociaal emotionele vorderingenlijst)
groep 1 t/m 8
25 en 26 november
Centrale toetsing groep 8
20 januari - 31 januari Kijkregistratie
groep 2
Rekenen voor kleuters
groep 2
Taal voor kleuters groep 2
Technisch lezen groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
Spelling werkwoorden
groep 8
Rekenen
groep 3 t/m 8
Kijkregistratie
groep 2
7 - 18 april Scol (sociaal emotionele vorderingenlijst)
groep 1 t/m 8
Mei/juni
Entreetoets
groep 7
19 - 30 mei
Kijkregistratie Rekenen voor kleuters
Taal voor kleuters Screening dyslexie
Technisch lezen Spelling Spelling werkwoorden Rekenen
groep 1
groep 2
groep 2
groep 2
groep 3 t/m 7
groep 3 t/m 6
groep 7
groep 3 t/m 6
Naar het voortgezet onderwijs
De leerkracht van groep 8 geeft een definitief advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de gegevens van de leerling over alle schooljaren, de afname Entreetoets (afgenomen in groep 7), de toetsen van groep 8 en de Centrale toetsing (afgenomen in groep 8). Daarnaast speelt
de sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding en taakgerichtheid ook een rol. De resultaten worden met de ouders besproken. De
leerling zelf wordt betrokken bij de definitieve schoolkeuze.
Rapportage
In november worden 10 minuten gesprekken gehouden over de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. In februari worden de rapportgesprekken gehouden in de groepen 3 t/m 8 en van de oudste kleuters, groep 2, wordt de ontwikkeling besproken. In mei is er een gesprek
over de jongste kleuters. Voor alle groepen geldt, dat in juni alleen op uitnodiging van de leerkracht of als ouders dit aangeven, een gesprek
wordt gehouden.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk verplicht orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. De MR
heeft tot taak gevraagd en ongevraagd de school-leiding en het stichtingsbestuur van advies te dienen. In een aantal zaken moet de MR zelfs
instemming betuigen aan besluiten die genomen worden. De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar en heeft over een aantal zaken instemming- of
adviesbevoegdheid. De vergadering is openbaar.
Oudercommissie (OC)
De Oc organiseert vele activiteiten in samenwerking met het schoolteam. De oc vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Aan het begin van ieder
schooljaar worden alle ouders/verzorgers gevraagd om te helpen bij de verschillende activiteiten. Zonder de inzet van ouders is het niet mogelijk om alle gewenste activiteiten te organiseren. De oc regelt samen met het team o.a. het Sintfeest, de kerstviering, Pasen, versiering van
de gangen, het zomerfeest, etc. De oc biedt ook een luisterend oor en is aanspreekpunt voor ouders. De oc heeft geen zeggenschap over het
beleid op school.
Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar organiseren de medezeggenschapsraad en de oudercommissie een algemene ouderavond. Hier wordt aan de
ouders verantwoording afgelegd over de activiteiten van het afgelopen jaar en wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig. De
laatste vier jaren is de bijdrage € 30,00 per jaar per leerling. Het banknummer van de oc is 872837882.
Klassenouders Aan het begin van het schooljaar vraagt de leerkracht van elke groep één of twee klassenouder(s). De klassenouder zorgt voor het contact tussen leerkracht en ouders en ondersteunt bij activiteiten.
Bewegingsonderwijs
De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag in de nieuwe gymzaal achter de school. Gymkleding en schoenen zijn verplicht. We
volgen de lessen volgens de methode van Van Gelder en Stroes en de coöperatieve lessen uit het boek De Groene Spelen. Op dinsdag verzorgt
de Sport X leerkracht de lessen met de toestellen. De kleutergroep maakt gebruik van de speelzaal.
Humanistisch vormend onderwijs (HVO)
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen een uur per week Humanistisch Vormend onderwijs. Hiervoor komt een externe leerkracht. De eigen
groepsleerkracht behandelt dit onderdeel ook aan de hand van actuele gebeurtenissen.
Presentaties Regelmatig geven de groepen een presentatie in de speelzaal. Leerlingen uit verschillende groepen treden dan op voor de andere leerlingen en
ouders.Leerlingen spelen toneel, dragen gedichten voor, dansen en zingen etc.
Leerlingenraad Onze school heeft een leerlingenraad. Vanaf groep 3 nemen de kinderen hieraan deel. Zo hebben zij inspraak in school aangelegenheden.
Eenmaal per twee maanden vergadert de raad met de directeur.
Huiswerk Wij geven in principe weinig huiswerk mee. Maar er zijn wel momenten dat kinderen thuis iets moeten voorbereiden. Bijvoorbeeld een spreekbeurt, een boekbespreking of een werkstuk, een toets, voor een presentatie of de musical. Ook vragen we om thuis regelmatig te lezen. Open dag Om een beeld te krijgen van het werken in de groepen, houden we jaarlijks een open dag voor eigen ouders. U kunt alle groepen bezoeken en
meedoen aan bijvoorbeeld instructielessen.
Naschoolse activiteiten
Bello biedt verschillende naschoolse activiteiten: tekenen, dans, muziek. Deze worden gegeven in een blok van acht lessen. Eenmaal per week
van 15.30 uur tot 16.30 uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. De kosten zijn €16,00 per blok. Via vouchers bij de Alkmaarpas kunnen kinderen van pashouders met een minimuminkomen gratis deelnemen.
Voorleesuurtje
Elke ochtend is er op school een voorleesuurtje van 7.30 tot 8.30 uur. Hier zijn geringe kosten aan verbonden. Informatie hierover kunt u via
de administratie verkrijgen.
De tussen- en naschoolse opvang van Rollebol Kinderopvang Rollebol verzorgt de tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang. Tussenschoolse opvang vindt plaats in de Bello. De organisatie en de verantwoording ligt bij Rollebol. De naschoolse opvang is in een gebouw aan de Koornlaan. Voor de naschoolse opvang worden
de leerlingen door Rollebol opgehaald en naar de opvangplaats gebracht. Ook hier ligt de organisatie en verantwoording bij Rollebol. Voor meer
informatie over regelingen en kosten kunt u contact opnemen met Rollebol, Faktorij 129 in Alkmaar, telefonisch 072 5669641.
Peuterspeelzaal van SKOA
De peuterspeelzaal, gevestigd in ons gebouw valt onder de verantwoording van SKOA (Stichting Kinder Opvang Alkmaar). De leerkrachten van
de kleutergroep hebben regelmatig overleg over allerlei activiteiten voor en door de kinderen. De doorstroom van de peuters naar de Bello wordt
besproken, zodat de nieuwe kleuters zich snel op hun gemak voelen op de Bello. SKOA is bereikbaar: Kofschipstraat 10A, tel 0725147147.
Fietsen
Fietsen worden geplaatst achter de schuur. Om 16.00 uur wordt het hek van de fietsenruimte gesloten
Koffiehoek
Op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend kunnen ouders gebruik maken van de koffiehoek. Tegen een kleine vergoeding drinken ouders
gezellig een kopje koffie of thee.
Hoofdluisbestrijding
Ter bestrijding hiervan controleren een aantal ouders na iedere vakantie alle leerlingen op hoofdluis/ neten. Bij constatering van hoofdluis wordt
u gebeld en moet uw kind direct behandeld worden. Indien in een groep luizen/neten worden geconstateerd, krijgen de ouders van deze groep
een brief met informatie. Elke leerling krijgt van school een luizenzak voor de jas. Gebruik hiervan is verplicht.
Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Deze maakt portret- en groepsfoto’s. Ook mogen broertjes en zusjes samen op de foto. U krijgt hiervoor een
uitnodiging.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld in de kast in de gang beneden. Kijkt u daar eens in als u iets mist. Kleding, dat niet worden opgehaald, gaat in de zomervakantie in de kledingcontainer.
Batterijenactie
U kunt uw lege batterijen kwijt in de verzamelton.. Voor iedere kilogram batterijen krijgt de school spaarpunten voor boeken, cd-roms, speelgoed, etc. Bovendien is het beter voor het milieu.
2013
Augustus
September
Oktober
Do
1
Zo
1
Di
1
Vr
2
Ma
2
Wo
2
Za
3
Di
3
Do
3
Zo
4
Wo
4
Vr
4
Ma
5
Do
5
Za
5
Di
6
Vr
6
Zo
6
Wo
7
Za
7
Ma
7
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Do
8
Zo
8
Di
8
Alkmaars ontzet, alle leerlingen vrij
Vr
9
Ma
9
Wo
9
Za
10
Di
10
Do
10
Zo
11
Wo
11
Schoolkamp groep 7-8
Vr
11
Ma
12
Do
12
Schoolkamp groep 7-8
Za
12
Di
13
Vr
13
Schoolkamp groep 7-8
Zo
13
Wo
14
Za
14
Ma
14
Do
15
Zo
15
Di
15
Vr
16
Ma
16
Wo
16
Za
17
Di
17
Do
17
Zo
18
Wo
18
Vr
18
Ma
19
Do
19
Studiedag voor de onderbouw
Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Za
19
Herfstvakantie
Di
20
Vr
20
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Zo
20
Herfstvakantie
Wo
21
Za
21
Ma
21
Herfstvakantie
Do
22
Zo
22
Di
22
Herfstvakantie
Vr
23
Ma
23
Wo
23
Herfstvakantie
Za
24
Di
24
Do
24
Herfstvakantie
Zo
25
Wo
25
Vr
25
Herfstvakantie
Ma
26
Do
26
Za
26
Herfstvakantie
Di
27
Vr
27
Zo
27
Herfstvakantie
Wo
28
Za
28
Ma
28
Do
29
Zo
29
Di
29
Vr
30
Ma
30
Wo
30
Za
31
Do
31
Eerste schooldag
Informatieavond in alle groepen
Prinsjesdag
Dierendag
‘s Middags kleedjes-boekenmarkt
2013
2014
November
December
Januari
Vr
1
Zo
1
Wo
1
Kerstvakantie, nieuwjaarsdag
Za
2
Ma
2
Do
2
Kerstvakantie
Zo
3
Di
3
Vr
3
Kerstvakantie
Ma
4
Intekenen voor oudergesprek
Wo
4
Za
4
Kerstvakantie
Di
5
Intekenen voor oudergesprek
Do
5
Zo
5
Kerstvakantie
Wo
6
Intekenen voor oudergesprek
Vr
6
Ma
6
Weer naar school
Do
7
Intekenen voor oudergesprek
Za
7
Di
7
Vr
8
Intekenen voor oudergesprek
Zo
8
Wo
8
Za
9
Ma
9
Do
9
Zo
10
Di
10
Vr
10
Ma
11
Wo
11
Za
11
Di
12
Do
12
Zo
12
Wo
13
Vr
13
Ma
13
Do
14
Za
14
Di
14
Vr
15
Zo
15
Wo
15
Za
16
Ma
16
Do
16
Zo
17
Di
17
Vr
17
Ma
18
Oudergesprekken
Wo
18
Za
18
Di
19
Oudergesprekken
Do
19
Zo
19
Wo
20
Oudergesprekken
Vr
20
Groepen 1,2,3,4 zijn ‘s middags vrij
Ma
20
Do
21
Oudergesprekken
Za
21
Kerstvakantie
Di
21
Vr
22
Oudergesprekken
Zo
22
Kerstvakantie
Wo
22
Za
23
Ma
23
Kerstvakantie
Do
23
Zo
24
Di
24
Kerstvakantie, eerste kerstdag
Vr
24
Ma
25
Nio in groep 8
Wo
25
Kerstvakantie, tweede kerstdag
Za
25
Di
26
Nio in groep 8
Do
26
Kerstvakantie
Zo
26
Wo
27
Vr
27
Kerstvakantie
Ma
27
Do
28
Za
28
Kerstvakantie
Di
28
Vr
29
Zo
29
Kerstvakantie
Wo
29
Za
30
Ma
30
Kerstvakantie
Do
30
Di
31
Kerstvakantie, oudejaarsdag
Vr
31
Sint Maarten. Groepen 1,2,3,4 zijn
‘s middags vrij
Open dag voor Bello ouders
Sinterklaasfeest. Groepen 1,2,3,4 zijn
‘s middags vrij
Kerstcircuit
Kerstfeest
2014
Februari
Maart
April
Za
1
Za
1
Voorjaarsvakantie
Di
1
Zo
2
Zo
2
Voorjaarsvakantie
Wo
2
Ma
3
Ma
3
Studieweek. Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Intekenen voor rapportgesprek
Do
3
Di
4
Di
4
Studieweek. Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Intekenen voor rapportgesprek
Vr
4
Wo
5
Wo
5
Studieweek. Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Intekenen voor rapportgesprek
Za
5
Do
6
Do
6
Studieweek. Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Intekenen voor rapportgesprek
Zo
6
Vr
7
Vr
7
Studieweek. Groepen 1,2,3,4 zijn vrij
Ma
7
Za
8
Za
8
Di
8
Zo
9
Zo
9
Wo
9
Paascircuit
Ma
10
Ma
10
Rapportgesprekken
Do
10
Opa-omamiddag
Di
11
Di
11
Rapportgesprekken
Vr
11
Wo
12
Wo
12
Rapportgesprekken
Za
12
Do
13
Do
13
Rapportgesprekken
Zo
13
Vr
14
Vr
14
Rapportgesprekken
Ma
14
Intekenen oudergesprek groep 1
Za
15
Za
15
Di
15
Intekenen oudergesprek groep 1
Zo
16
Zo
16
Wo
16
Intekenen oudergesprek groep 1
Ma
17
Ma
17
Do
17
Intekenen oudergesprek groep 1
Di
18
Di
18
Vr
18
Paasfeest. Goede Vrijdag
Groepen 1,2,3,4 zijn ‘s middags vrij
Wo
19
Rapport. Open dag Ronduitscholen
Wo
19
Za
19
Do
20
Intekenen voor rapportgesprek t/m 6 maart Do
20
Zo
20
Eerste paasdag
Vr
21
Ochtend: Open podium
‘s Middags zijn de groepen 1,2,3,4 vrij
Vr
21
Ma
21
Tweede paasdag
Za
22
Voorjaarsvakantie
Za
22
Di
22
Studiedag voor de onderbouw
Groepen 1,2,3,4 zijn de hele dag vrij
Zo
23
Voorjaarsvakantie
Zo
23
Wo
23
Ma
24
Voorjaarsvakantie
Ma
24
Do
24
Di
25
Voorjaarsvakantie
Di
25
Vr
25
Wo
26
Voorjaarsvakantie
Wo
26
Za
26
Meivakantie / Koningsdag
Do
27
Voorjaarsvakantie
Do
27
Zo
27
Meivakantie
Vr
28
Voorjaarsvakantie
Vr
28
Ma
28
Meivakantie
Za
29
Di
29
Meivakantie
Zo
30
Wo
30
Meivakantie
Ma
31
Vriendjesdag
2014
Mei
Juni
Juli
Do
1
Meivakantie
Zo
1
Di
1
Vr
2
Meivakantie
Ma
2
Wo
2
Za
3
Meivakantie
Di
3
Do
3
Zo
4
Meivakantie
Wo
4
Vr
4
Ma
5
Meivakantie / Bevrijdingsdag
Do
5
Za
5
Di
6
Meivakantie
Vr
6
Zo
6
Wo
7
Meivakantie
Za
7
Ma
7
Do
8
Meivakantie
Zo
8
Eerste pinksterdag
Di
8
Vr
9
Meivakantie
Ma
9
Tweede pinksterdag
Wo
9
Za
10
Meivakantie
Di
10
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Do
10
Zo
11
Meivakantie / Moederdag
Wo
11
Vr
11
Ma
12
Do
12
Za
12
Di
13
Vr
13
Zo
13
Wo
14
Za
14
Ma
14
Do
15
Zo
15
Di
15
Vr
16
Ma
16
Wo
16
Za
17
Di
17
Do
17
Zo
18
Wo
18
Vr
18
Ma
19
Oudergesprekken groep 1
Do
19
Za
19
Di
20
Oudergesprekken groep 1
Avondvierdaagse
Vr
20
Zo
20
Wo
21
Oudergesprekken groep 1
Avondvierdaagse
Za
21
Ma
21
Do
22
Oudergesprekken groep 1
Avondvierdaagse
Zo
22
Di
22
Vr
23
Oudergesprekken groep 1
Avondvierdaagse
Ma
23
Wo
23
Za
24
Di
24
Do
24
Zo
25
Wo
25
Vr
25
Ma
26
Do
26
Za
26
Di
27
Vr
27
Zo
27
Wo
28
Za
28
Ma
28
Do
29
Hemelvaartsdag
Zo
29
Di
29
Vr
30
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Ma
30
Wo
30
Za
31
Do
31
Groepen 1,2,3,4 zijn ‘s middags vrij
Vaderdag
Rapport
‘s Middags zijn alle leerlingen vrij
Zomervakantie t/m 15/8