spelregels LSD activiteiten Weert, 16 april 2014

School voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Betreft: spelregels LSD activiteiten
Weert, 16 april 2014
Beste ouder(s) en leerlingen,
De laatste twee weken van het schooljaar voor leerjaar 4 zijn al in volle gang. De
praktijkexamens zijn bijna allemaal gemaakt en ook de minitoetsen zijn afgenomen. Na de
meivakantie komt er een spannende tijd aan: de examens!
Voor de meivakantie gaat beginnen, hebben de leerlingen van leerjaar 4 nog enkele
activiteiten op het programma staan:
Donderdag 24 april 2014: Galabal bij The Energy in Budel. Kaartjes zijn vanaf volgende week
te koop tijdens de pauzes in de hal. Zoals jullie weten, is er vanaf 1 januari 2014 een verbod
op het bezit en gebruik van alcohol beneden 18 jaar. Hier zal op deze avond ook rekening
mee worden gehouden en wordt er geen alcohol geschonken aan personen beneden 18 jaar.
Wij willen aan jullie vragen hier van te voren rekening mee te houden. Wij hopen op een
gezellige en geslaagde avond en daar kunnen wij allemaal aan meehelpen.
Vrijdag 25 april 2014: Laatste SchoolDag (LSD). Binnen de Weerter scholen is afgesproken
het LSD evenement buiten de schoolgebouwen te organiseren. Leerlingen van klas 1, 2 en 3
hebben gewoon les en deze lessen moeten doorgaan. In de week voor de meivakantie zijn er
daarnaast voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 diverse CITO toetsen die afgenomen moeten
worden. Dit kan alleen als het rustig is in het gebouw. Daarnaast staan er voor de leerjaren
1, 2 en 3 diverse andere toetsen ingepland.
Het Kwadrant gaat er van uit, dat er op vrijdag 25 april, maar ook de dagen ervoor, géén
activiteiten door leerlingen worden georganiseerd die met LSD te maken hebben.
Wij willen samen met de leerlingen op vrijdag 25 april een leuke en gezellige afsluiting
organiseren in buurthuis Groenewoud met diverse optredens, voordrachten en een
barbecue. Dus, als je zin hebt om eens lekker uit je bol te gaan, doe dit dan op vrijdag 25
april samen met ons in buurthuis Groenewoud.
Wij hopen op twee heel gezellige en geslaagde activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Jan Mueters, directeur Het Kwadrant
Thornstraat 7, 6004 JP WEERT – Tel. 0495513666 fax. 0495513650 Postbus 140, 6000AC WEERT- ING:68.29.64.727-Postbank:1034610