Analyse workshop 8juli2014 - Adviesbureau Haver Droeze

De smaaktuin - veemarkt Utrecht
Analyse Workshop 8 juli 2014
Op 8 juli 2014 kwamen circa 40 toekomstige bewoners van de Smaaktuin bijeen tijdens de workshop
‘Kwartetten’. Na een korte inleiding hebben de bewoners in groepen van ongeveer 10 personen gezamelijk keuzes gemaakt ten aanzien van de inrichting.
Zowel de gewenste functies als de uitstraling zijn
inzichtelijk gemaakt door middel van kwartetten per
thema. De onderwerpen en afbeeldingen zijn ontleent
aan de 2e Smaaktuin-workshop die eind 2012 gehouden is. Door per kwartet de mogelijke varianten te
bespreken werd duidelijk waarover overeenstemming
heerste en waarin de ideeen voor de nieuwe tuin
verschillen.
In het volgende overzicht zijn de keuzes van de
vier groepen gerangschikt per thema en vervolgens
samengevat in een conclusie. In deze tekst zijn naast
de kaartjes van de plattegronden ook de gemaakte
opmerkingen meegenomen tijdens de workshop.
Deze analyse vormt het vertrekpunt voor het definitieve
ontwerp van ‘De Smaaktuin’
Opdrachtgever: ERA Contour
Landschapsarchitect: Adviesbureau Haver Droeze
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Aan het eind van deze analyse staan de kaarten groot afgebeeld
Sfeer algemeen
Sfeer algemeen
Sfeer algemeen
Sfeer algemeen
Sfeer algemeen
Losjes
Strak en recht
Omhaagde tuinen
Boomgaard
Groep 1.Omhaagde tuinen + Boomgaard; Enkele bomen aan de parkeerplaats zijde (niet te dicht tegen aan
i.v.m. vogelpoep
Groep 2.Omhaagde tuinen + Boomgaard
Groep 3.Losjes; Speels open niet rommelig, paar bomen
Groep 4.Losjes + Omhaagde tuinen; niet te woekerig en haag niet te strak
Conclusie
De tuin krijgt een speels maar opgeruimd karakter. Verschillende functies worden gescheiden door losse, dus
niet te stijve hagen of beplanting. In de tuin staan her en der bomen maar het open karakter blijft gehandhaafd
Aantal en Keuze onderdelen
Aantal en keuze onderdelen
Aantal en keuze onderdelen
Aantal en keuze onderdelen
Aantal en keuze onderdelen
+
+
+
Alledrie
Top Twee
Top Twee
Top Twee
Speelplek - Moestuin Ontmoetplek
Speelplek - Moestuin
Moestuin - Ontmoetplek
Speelplek - Ontmoetplek
+
Groep 1.Alledrie
Groep 2.Top Twee; geen moestuin
Groep 3.Alledrie
Groep 4.Top Twee; geen moestuin
Conclusie
Over de moestuin wordt door bewoners zeer verschillend gedacht. Een belangrijk argument om geen moestuin aan te leggen is de hoeveelheid werk die een moestuin met zich meebrengt. Een van de groepen die
aangegeven heeft geen moestuin te wensen is wel voor eetbare beplanting zoals een bessenstruik. In een
andere groep werd gemeld dat het geen verplichting is om in de moestuin te werken.
Moestuin
Moestuin
Moestuin
Vrij indeelbaar
Vaste bakken en paden
Moestuin
Moestuin
Lage kweekbakken
Glazen kas
€€
€€€€
ard
c
Wild
--
€
gen
erkin
Opm
Groep 1.Vaste bakken en paden
Groep 2.Geen + Opmerking; Moestuin is leuk Zelf doen is niet leuk, liever bessenstruik,
frambozen e.d.
Groep 3.Glazen kas; kleine kas en vrije ruimte
Groep 4.Geen
Conclusie
Over de wijze waarop de moestuin ingedeeld moet worden is geen eenduidigheid. De lage kweekbakken zijn
niet gekozen en de drie andere varianten in gelijke mate.
Afscheiding moestuin
Afscheiding moestuin
Afscheiding moestuin
Afscheiding moestuin
Afscheiding moestuin
Natuurlijk hout
Hagen
Geen afscheiding
Metaal met raster
€€
€
--
€€€
Groep 1.Natuurlijk hout
Groep 2.Geen
Groep 3.Hagen
Groep 4.Geen
Conclusie
De moestuin wordt met hagen of natuurlijk hout afgescheiden.
Sfeer spelen
Sfeer Spelen
Sfeer Spelen
Sfeer Spelen
Sfeer Spelen
Natuurlijke spelaanleiding
Bewegend spelen
Spel en ontmoeting
Klimmen Klauteren
Groep 1.Klimmen klauteren + Bewegend spelen
Groep 2.Klimmen klauteren + Bewegend spelen + Wens trampoline maar aan de kant van de parkeerplaatsen vanwege geluidsoverlast
Groep 3.Natuurlijke spelaanleiding + Klimmen klauteren en veel gras
Groep 4.Spel en ontmoeting + Bewegend spelen
Conclusie
Klimmen en klauteren en bewegend spelen heeft de voorkeur van de meeste bewoners. Daarbij is een natuurlijke uitstraling van de materialen gewenst. Sommige bewoners vonden het van belang dat er zowel voor
de heel jonge kinderen (peuter en kleurter leeftijd) als de wat oudere kinderen (basisschoolleeftijd) plek is.
Natuurlijk spelen
Natuurlijk spelen
Natuurlijk spelen
Natuurlijk spelen
Natuurlijk spelen
Wild
c
ard
Wen
s
en
Met wat voor handen is
stapkei of stam
klimboom of palen
Speeltoestel
--
€
€€
€€€
Groep 1.Met wat voor handen is + Wens: tafeltennistafel; geen trampoline, wel glijbaan en schommel met ??
Groep 2.Klimboom of palen; speeltoestellen verspreid natuurlijk
Groep 3.Klimboom of palen, steigerhout niet te breed, bomen en toren
Wens: tafeltennistafel en genoeg gras voor sport/spel element
Groep 4.Speeltoestel: huisje en zand voor jongen kinderen, trampoline voor schoolgaande kinderen, geen
schommel
Wens tafeltennistafel
Conclusie
Drie groepen hebben de wens voor een tafeltennistafel, ook omdat deze activiteit voor jong en oud(ers) is.
Het is nog onduidelijk of het daarbij om een vaste tafel of een mobiele tafel gaat. Alle groepen hebben wel wat
euro’s voor over voor een speeltoestel of een klimboom en palen. De zandbak is 1 keer gekozen. Bij verschillende groepen is besproken dat een eventuele zandbak wel afsluitbaar zou moeten zijn in verband met de
hygiëne. Over de trampoline en de schommel wordt tegenstrijdig gedacht.
Spelondergrond
spelondergrond
spelondergrond
spelondergrond
spelondergrond
Gras
Zand
Houtsnippers
Kunstgras
€
€€
€€€
(bij valhoogte tot 60 cm)
€
Natuurlijk spelen
Groep 1.Gras
Groep 2.Gras
Groep 3.Gras
Groep 4.Gras
Conclusie
De keuze is unaniem gevallen op gras. Echte klimtoestellen waarbij kinderen van een hoogte van meer dan
60 cm kunnen vallen vragen om een zachtere ondergrond van bijvoorbeeld zand. Deze toestellen zijn daardoor minder geschikt.
Sfeer ontmoeten
Sfeer ontmoeten
Sfeer ontmoeten
Sfeer ontmoeten
Sfeer ontmoeten
Kleedje op het gras
Terras, eigen stoel mee
1 plek formeel
1 plek onder de boom
--
€
€€
€€
Groep 1.1 plek formeel + Terras, eigen stoel mee; basisplaats voor formele plek, losse tafels, bankjes en
stoelen die verplaatst kunnen worden.
Groep 2.Kleedje op het gras + 1 plek formeel
Groep 3.1 plek onder de boom + losse stoelen en genoeg gras
Groep 4.1 plek formeel + Terras, eigen stoel mee
Conclusie
Alle groepen zien een ontmoetingsplek voor zich. De keuze voor het meubilair is in belangrijke mate bepaald
door de wens voor flexibel gebruik. Er is een voorkeur voor losse elementen die flexibel in een grote groep of
enkele kleine groepjes gepositioneerd kunnen worden. Een deel van de bewoners ziet daar wel een terras bij,
terwijl een ander deel vooral genoeg ruimte op gras voldoende vindt.
Bijzonder element
Bijzonder element
Bijzonder element
Bijzonder element
Bijzonder element
BBQ en/of Haard
Waterpomp
Pergola
Schuurtje gereedschap
€
€€
€€€
€€€
Bijzonder element
Groep 1.BBQ en haard + Schuurtje gereedschap; of alternatief in geval dat de bewoners zelf het onderhoud
verrichten
Groep 2.Pergola; met roze en blauwe regen, niet te groot - Geen BBQ die zelf meenemen
Groep 3.Waterpomp voor badje en de moestuin; uiterlijk vintage maar niet brocante jaren ‘50
Groep 4.Waterpomp
Conclusie
De waterpomp wordt ook door bewoners die niet kiezen voor de moestuin als een aantrekkelijk element gezien. Ook voor spelende kinderen of het extra watergeven van de tuin heeft de pomp een meerwaarde.
Over de BBQ wordt verschillend gedacht. Waar de een de bbq met haard al helemaal voor zich ziet, vindt de
ander dat deze voor een enkele keer wel meegenomen kan worden. Een bescheiden pergola of een klein
schuurtje voor gezamelijk gereedschap is door één groep gekozen
Verharding tuinpaden
Verharding tuinpaden
Verharding tuinpaden
Verharding tuinpaden
Verharding tuinpaden
Grindpad
Stapstenen
Tegels
Klinkers
€
€
€€
€€
Verharding tuinpaden
Groep 1.Tegels + Stapstenen; Hoofdpaden van tegels en stapstenen tussen de paden door
Groep 2.Stapstenen; fietsverbod
Groep 3.Tegels + Stapstenen; In de tuin stapstenen met gras, wandelpaadje met aansluitende tegels
Groep 4.Stapstenen
Conclusie
Voor de verharding in de tuin hebben stapstenen eventueel in combinatie met tegels de voorkeur. De keuze
voor tegels is vooral ingegeven door de wens van toegankelijkheid. Tegels zijn voor kleine kinderen gemakkelijker om over te steppen of te skaten.
Verharding rijweg
Verharding rijweg
Verharding rijweg
Verharding rijweg
Verharding rijweg
Grasstenen
Betonstraatstenen
Combi tegels/grassteen
Gebakken klinkers
€€
€€
€€
€€€
Verharding rijweg
Groep 1.Gebakken klinkers
Groep 2.Grasstenen, niet te rommelig
Groep 3.Grasstenen meer gras (dan op afbeelding?) zodat het overloopt in de tuin, steen hetzelfde als parkeerplaatsen
Groep 4.Grasstenen; voorkeur vanwege veiligheid, nodigt niet uit tot hard rijden
Conclusie
De grasstenen hebben bij de meeste bewoners de voorkeur. Met name vanwege de groenere uitstraling. De
wens is dat de weg zo ingericht wordt dat het uitnodigt tot zachtjes rijden. Tegelijkertijd wensen enkele bewoners wel goed berijdbare stroken om over te kunnen skaten of fietsen. Een groep koos voor de gebakken
klinkers vanwege de duurzame mooie uitstraling.
Verharding parkeren
Verharding parkeren
Verharding parkeren
Verharding parkeren
Verharding parkeren
Halfverharding
Grasstenen
Klinkers met ruime voeg
Klinkers
€€
€€
€€
(bewerkelijker in onderhoud)
€
Verharding parkeren
Groep 1.Klinkers met ruime voeg
Groep 2.Klinkers met ruime voeg
Groep 3.Grasstenen aansluiten bij rijbaan
Groep 4.Klinkers met ruimte voeg
Conclusie
De meeste bewoners kiezen voor klinkers met ruime voeg. In de workshop kwam naar voren dat de hele verharding van parkeren en de rijweg een harmonisch geheel moeten vormen. Daarbij is voor de weg de uitstraling en het comfort van belang en vormen de parkeerplaatsen de overgang naar de tuin.
Bomen
Bomen
Bomen
Bomen
Bomen
Licht en Luchtig
Bloemenpracht
Solitair
Kleine groepjes
Groep 1.Solitair + Kleine groepjes; samen een gevarieerd beeld
Groep 2.Licht en luchtig
Groep 3.Licht en luchtig + Bloemenpracht
Groep 4.Solitair + Kleine groepjes + Bloemenpracht (geen vruchten, wel japanse kers of vijgen)
Conclusie
Alle mogelijkheden zijn een of meerdere keren gekozen. Op de hoek van de tuin bij de parkeervakken aan
beide zijden van de rijweg is een grotere boom gewenst om tegenwicht te bieden aan de grote oppervlakte
verharding. Daarnaast liggen de woningen langs die korte zijde pal op het zuiden en verwachten enkele
bewoners dat de vlonders daar erg heet zullen worden. Een luchtige boom die het licht tempert kan uitkomst
bieden.
Hagen
Hagen
Hagen
Hagen
Hagen
Bladverliezend
Herfstkleur
Breed en bloeiend
Groenblijvend
Acer campestre - veldesdoorn
Fagus sylvatica - beuk
Spirea vanhoutei - spierstruik
Ligustrum ovalifolium - liguster
Hagen
Groep 1.Herfstkleur + Groenblijvend
Groep 2.Groenblijvend
Groep 3.Groenblijvend, niet giftig
Groep 4.Groenblijvend, buxus?
Conclusie
Alle bewoners wensen groenblijvende hagen.
Borderbeplanting
Borderbeplanting
Borderbeplanting
Borderbeplanting
Borderbeplanting
Grassen
Bloeiende heesters
Wintergroen
Rozen
Groep 1.Grassen + Bloeiende heesters
Groep 2.Bloeiende heesters + Wintergroen + Rozen
Groep 3.Rozen; Bloeiend en kleurig, ook andere bloemen
Groep 4.Bloeiende heesters
Conclusie
Alle bewoners vinden bloeiende heesters belangrijk. Daarnaast is variatie met wintergroene planten, grassen
en rozen gewenst. Verschillende bewoners noemden allergie voor bloeiende grassen als nadeel en een reden
om geen grassen in de tuin te wensen.
Beplanting ondergrond
Beplanting ondergrond
Beplanting ondergrond
Beplanting ondergrond
Beplanting ondergrond
Kort gras
Gras heuveltjes
Bollen in gras
Bloemrijk gras
Groep 1.Kort gras + Bloemrijk gras; voornamelijk kort gras met kleine stukjes bloemrijk gras
Groep 2.Kort gras + Bloemrijk gras; niet te lang (in bloeitijd?)
Groep 3.Kort gras + 1 heuvel
Groep 4.Kort gras
Conclusie
Alle bewoners willen kort gras met eventueel één heuvel en wat hoekjes bloemrijk gras.
Tuinverlichting
Tuinverlichting
Tuinverlichting
Tuinverlichting
Tuinverlichting
Geen tuinverlichting
Sfeervol aanlichten
Terras verlichten
Oriëntatie route
Alleen functionele verlichting
i.c.m. functionele verlichting
i.c.m. functionele verlichting
i.c.m. functionele verlichting
--
€€
€€
€€€
Tuinverlichting
Groep 1.Sfeervol aanlichten
Groep 2.Sfeervol aanlichten
Groep 3.Sfeervol aanlichten + goedkope orientatieverlichting zonne-energie, niet té licht.
Groep 4.Sfeervol aanlichten
Conclusie
Alle bewoners wensen een sfeervol aangelichte tuin. Een van de argumenten is daarbij dat men niet in een
zwart gat wenst te kijken. Het mag daarbij ook niet doorschieten naar een te lichte tuin.
Op de parkeerplaatsen en de rijweg wordt de verlichting zodanig aangebracht dat deze voldoet aan het politiekeurmerk
Beheer
Groenbeheer
Groenbeheer
Groenbeheer
Groenbeheer
Alles uitbesteden
Veel uitbesteden
Weinig zelf doen
Veel zelf doen
Beheer
Groep 1.Weinig zelf doen
Groep 2.Alles uitbesteden + weinig zelf doen
Groep 3.Veel uitbesteden; exclusief moestuin in commissie. Dingen die we leuk vinden wel zelf doen
Groep 4.Alles uitbesteden
Conclusie
Over het algemeen kiezen bewoners voor weinig tot niets zelf doen. De indruk bestaat dat dit mede ingegeven is door de hoeveelheid werk die de toekomstige bewoners nog staat te wachten tijdens en vlak na de opleving van de nieuwe woning. Wellicht dat na 1 à 2 jaar de keuze opnieuw aan de orde gesteld moet worden
in de VVE.
Vereniging Van Eigenaren
Bestuur en kascommissie
aanstellen
Vereniging Van Eigenaren
Wildcard
De oprichting van de VVE
Onderhoud en beheer
tijdens het eerste jaar
Verzekering en KvK regelen
Onderhoudsplan opstellen
Begroting en Jaarrekening
opmaken
Vragen
Zelf oprichten
Begeleiding ten behoeve van de
overdracht naar de eigenaren
Oprichten door ERA
Vereniging van Eigenaren
Groep 1.Oprichten door ERA
Groep 2.Oprichten door ERA Vraag: Wat kost de VVE oprichten door ERA,transparantie is belangrijk
Groep 3.Oprichten door ERA; Afhankelijk van de kosten
Groep 4.Oprichten door ERA
Conclusie
Alle bewoners wensen begeleiding door ERA bij het opstarten van de VVE. Daarbij worden wel vragen gesteld over de kosten. Deze moeten vooraf helder zijn.
Wildcard
Ideeën
Wildcard
Vragen
Wildcard
Wildcard
Wensen
Opmerkingen
Wildcard
Het betreft hier de overige opmerkingen die nog niet eerder bij een specifiek thema zijn benoemd
Groep 1.Idee: Kippen; speciaal ras voor dit speciale project, geen haan
Groep 2.Wens: Stopcontacten voor bijv. elektrische auto, beamer, scherm
Idee: Kerstboom centraal in de tuin in december
Wens: namens de hele groep2, afsluiting van het terrein. Hek te openen met transponder
Groep 3.Opmerking: Veel gras, Niet vol, kwaliteit voor kwantiteit
Groep 4.Wens: Insectenhotel
Wens: Elektrapunt met slotje vanwege veiligheid
Wens: Afsluiting terrein / binnentuin (binnentuin ten opzichte van rijstrook?)
Idee: Drempels i.v.m. veiligheid
Algemene opmerkingen
Concept van de smaaktuin
Het concept van de smaaktuin bestaat uit 40 unieke eengezinswoningen met een eigen terras of tuin
rondom een groene collectieve binnentuin.
Op dit moment zijn veel toekomstige bewoners in de
laatste fase beland van keuzes maken ten aanzien
van de eigen woning. Het gemeenschappelijke karakter van de collectieve binnentuin is daarmee wat naar
de achtergrond geraakt.
Daarom is het goed nog eens vast te stellen wat de
oorspronkelijke gedachte achter de smaaktuin is.
“De Smaaktuin is bestemd voor de bewoners van
het omliggende bouwblok. Zij hebben een gemeenschappelijk doel om de tuin tot een prettige
plek te laten zijn. Uiteraard verschillen de meningen over wat een ‘prettige plek’ is en gaat het om
de uitdaging met elkaar een situatie te creëren,
waar iedereen zich goed bij voelt. De mate waarin gezamenlijk gezorgd wordt voor en gebruik
gemaakt wordt van de tuin is in eerste instantie
afhankelijk van de mensen die er aan wonen en
werken en hun onderlinge verhouding.”
Een prettige plek voor iedereen
De smaaktuin is een plek waar verschillende activiteiten samenkomen. Relaxen, tuinieren, spelen... het
kan er allemaal. Doordat het aanbod divers is zal iedere bewoner er iets van zijn gading vinden maar ook
onderdelen links laten liggen. Ook door de tijd heen
zal het gebruik van de individuele bewoner veranderen. Bewoners met kleine kinderen zien hun kinderen
groter worden en uitwijken naar de speelterreinen in
de omgeving. Sommige bewoners nemen bij de start
geen deel aan een (moes-)tuincommissie en worden
wellicht aangestoken door het enthousiasme een actieve deelnemer. Er is heel veel mogelijk wanneer alle
bewoners genieten met elkaar en mild zijn wanneer
een activiteit wat minder bij de eigen voorkeur past.
De mate van zorg
De mate waarin het beheer zelf wordt uitgevoerd
hangt af van de bewoners. Tijdens de workshop
bleken veel bewoners te kiezen voor weinig zelf doen
tot en met alles uitbesteden. Gezien de hoeveelheid
werk die die de nieuwe bewoners in de woning op
zich af zien komen heel begrijpelijk. Maar gezamelijk
tuinieren biedt ook kansen. De kosten van onderhoud
kunnen beperkt worden door onderhoudsklussen
te verdelen onder de bewoners, afhankelijk van wat
ze fysiek en mentaal aankunnen. Daarnaast leren
mensen elkaar kennen door samen de tuin te gebruiken en te onderhouden. De mogelijkheden voor
contact onderling worden vergroot, waardoor sociale
structuren kunnen groeien. Het is daarom goed om
na één of twee jaar de mate van beheer opnieuw te
bespreken.
Afstemming aanbod
Naast het woonblok komt een groenstrook met speeltoestellen. De speelmogelijkheden in de Smaaktuin
worden afgestemd op het aanbod in de omgeving.
Daarnaast worden wensen waar delen van de bewoners uitgespoken voor en andere juist tegen zijn niet
in het ontwerp opgenomen als daarvoor alternatieven zijn die op meer algemene instemming kunnen
rekenen.
Ruimte reserveren
Er is tijdens de workshop gesproken over een collectieve (fietsen-)berging. Wanneer een dergelijke wens
op dit moment niet haalbaar is maar in de toekomst
tot de mogelijkheden moet blijven behoren, kan dat
als een ruimtereservering in het ontwerp worden opgenomen. Ook de moestuin kan eerst met een klein
oppervlak in het ontwerp worden opgenomen met de
mogelijkheid deze later uit te breiden wanneer daar
animo voor is.
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4