Woord voor de maand juni 2014

Maandelijks mededelingenblad sinds 1993
editie juni 2014
Woord voor de maand juni 2014:
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22, 23
De kerkdiensten
Zondag 1 juni
10.00 uur
ds. P. Rozeboom
Ouderling van dienst: mevr. T. Wittenaar
Zondag 8 juni
Pinksteren
10.00 uur
ds. H. Evers
Ouderling van dienst mevr. M. de JongVisser
Zondag 15 juni
10.00 uur
ds. M.J. Hukubun
Ouderling van dienst: dhr. J. Mulder
Zondag 22 juni
Slotdienst
10.00 uur
ds. R. van Putten
Ouderling van dienst: dhr. W. Sleijster
m.m.v. Sjema
Zondag 29 juni
10.00 uur
ds. H. Evers
Ouderling van dienst: mevr. H. SmeltKoops
Heilig Avondmaal
Koffiedrinken op zondag 1, 15 en 22 juni.
Eind- of doelcollectes
Zondag
1 juni
Onderhoud kerkgebouwen
Zondag
8 juni
Zending/GZB
Zondag
15 juni
Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zondag
22 juni
Diaconale noodhulp
Zondag
29 juni
Onderhoud kerkgebouwen
1
Oppasdienst:
Zondag
1 juni
Julia van Dijk, Carolien Balke en Thijs Denekamp
Zondag
8 juni
Zondag
15 juni
Zondag
22 juni
Miranda Mateboer, Mark Denekamp en Mark
Visscher
Evelina Bijleveld, Sanne Bijleveld en Anke
Visscher
Erik Lindeboom, Mirjam van Dijk en Josina Balke
Zondag
29 juni
Deniese Reins, Niels Winkler en Elisabeth
Steenbergen
Kindernevendienst
Datum
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
1-6
Gonnie en Denise
Annemarie en Judith
Marc R en Niels
8-6
Gerard en Angel
José
Connect
15-6
Anita en Mirjam
Greet en Vincent
Daniël en Lucky
22-6
Gonnie en Denise
Elisabeth
Marc R
29-6
Marjolein en Judith
José en Josina
Mark V
Agenda:
2 juni: Grote Kerkenraad van de Sionskerk, 19.30 uur
3 juni: evaluatie voor alle leiders van cursussen en groeigroepen, 20.00 uur Sionskerk
6 juni: Eerste vrijdag van de maand: 16.00 uur weeksluiting in de Havezate
10 juni: Vrouwenontbijt, 9.15 bij Gea Klos, Verwoldsebeek 58
13 juni: nacht van gebed voor de vervolgde kerk, 19.45-21.15 uur in de Sionskerk
16 juni Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle, 19.30 uur
17 juni: Ouderlingenoverleg, 20.30 uur
21 juni: Ronald Koops met muziekworkshop, 13.00-15.00 uur, Sionskerk
21 juni: eet- en praatgroep 18-22 jaar, 19.00-21.00 uur
23 juni: gebedslunch 12.00-13.00 uur
24 juni: breng en haal moment verjaardagsfonds tussen 15.30-18.00 uur
30 juni: groeigroep over kerkmuren heen.
2
Bij de kerkdiensten – ds. H. Evers:
In de zomermaanden juni, juli en augustus beginnen de diensten ook om 10.00 uur.
Thema in juni is “Leven door de “Geest”, we preken uit het Brief aan de Galaten.
Op zondag 1 juni verwelkomen wij ds. P. Rozenboom als gastvoorganger
Zondag 8 juni is het Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Yvette zingt. Galaten 3: 27.
De Heilige Geest schept een nieuwe eenheid.
15 juni is ds. M. Hukubun onze gastvoorganger, fijn.
22 juni is de houden we onze feestelijke slotdienst met natuurlijk onze steeds groeiende
band we nemen afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Beide
wijkpredikanten gaan voor in de dienst. “Leven door de “Geest”, Galaten 5: 9
29 juni de bediening van het Heilig Avondmaal. In deze dienst komen de oudste kinderen
terug in de kerk tussen de 2e en de 3e Avondmaalstafel om zo bij hun ouders in de kerk te
gaan zitten en te zien en te horen hoe dit gevierd wordt. Galaten 6
We leven mee met …..
de examenkandidaten, ieder die wacht op uitslagen, ieder die dreigt te blijven zitten…. We
hopen dat het toch nog gaat lukken!
In juni krijgen alle examenkandidaten de uitslag….spannende dagen. Elk jaar ga ik op pad
om te feliciteren of te troosten en te bemoedigen. Ik hoop dat jeugdouderlingen, Joppers
en pastoraal medewerkers mee op pad gaan…
We leven met jullie mee en bidden voor jullie:
Verder leven we mee met….
zieken thuis en in het ziekenhuis. We denken aan mevr. Kruider, dhr. Dalmeijer in
Zandhove, Theo Piesens, mevr. de Vries-Samallo, Marloes Modderman die erg tobt met
haar voet.dhr. en mevr. Bulthuis die beiden opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.
En verder dragen we Abigaïl Beumer en haar gezin op aan de Heer, haar krachten nemen
af. Trudy Scheper.
We bidden voor ieder die rouwdraagt. In het bijzonder Marinke en Anne Jan Reitsma, ds.
Stegenga en mevr. Oosterhof.
Kaartje
We bidden de zieken en de kring om zieken heen, troost en kracht en moed en als het kan
ook herstel en genezing toe. Medeleven is verder ook mogelijk via een kaartje naar een
zieke, en wellicht meerdere kaarten als het een langdurige ziekte betreft.
In de tafel op de hal treft u hiervoor speciaal een doos aan met 10 verschillende papiertjes
met naam en adres van een zieke.
U kunt dan deze persoonlijke gegevens mee naar huis nemen en thuis een kaart sturen
naar het betreffende gemeentelid dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
Terugblik
We mogen terugkijken op bijzondere gebeurtenissen. 14 mei was de seniorenreis. Ik heb
al enthousiaste verhalen gehoord. Ook hier leest u vast meer over in dit blad.
Verder mogen we terugkijken op een prachtige trouwdag op 25 april. Het was voor Ton en
mij een ongelofelijk blijde dag, waarin we zoveel liefde en vreugde ook van anderen en van
u mochten ontvangen. Het heeft ons diep geraakt. De blijheid was haast voelbaar. De sfeer
in de kerk heeft ook onze familie en vrienden geraakt.
Dank
Wij, Ton en ik, willen u dan ook van harte bedanken. Voor uw medeleven en gebed, voor
alle kaarten en attenties, en het geldbedrag dat aan ons is overhandigd.
3
We willen alle vrijwilligers zeer bedanken voor hun inzet bij alle voorbereidingen van onze
huwelijksdienst en receptie. Sjema heeft prachtig gezongen en ook Rachel begeleid bij
haar lied. Het bloemstuk van Mirjam Sijbolts was prachtig en vol symboliek. De kerk was
mooi versierd. Zelfs de rode loper lag uit. Hoe komen we daar aan, dacht ik nog. De vlag
hing uit. Een team heeft heel hard gewekt om de receptie met de vele gasten goed te laten
verlopen. Ik heb veel lovende woorden gehoord over de gezelligheid, de feesttent buiten,
de hapjes en drankjes. Harry van Dijk en Dolly Noordmans hebben dit geweldig geregeld,
veel dank ook speciaal voor jullie!
Wij hebben echt ook samen met u een feestdag gehad. Het was ook een gemeentefeest,
zo hebben wij het ervaren.
Deze dank komt ook de hele kerkenraad toe. U heeft ons gesteund en heel praktisch heeft
ieder zich ingezet. En blij verrast waren wij met de prachtige litho van Chagall die wij van
de kerkenraad mochten ontvangen. Ouderling Smelt sprak heel mooie woorden over de
betekenis ervan bij het aanbieden. Over Sara die bereid is om haar deel in Gods plan met
Zijn volk en de wereld te aanvaarden. Een voorbeeld voor ieder van ons. Ook de band met
het Joodse volk kwam naar voren, heel belangrijk. De litho hangt in mijn studeerkamer en
ik kijk er elke dag naar.
Wij denken eraan hoe wij ieder van u persoonlijk kunnen bedanken, maar we weten nog
niet hoe. We zijn compleet overweldigd door alle blijken van medeleven en vreugde.
En boven alles zijn we de Heer dankbaar voor Zijn liefde en genade en dat wij deze dag uit
Zijn hand mochten ontvangen.
Psalm 36:6 HEER, hoog als de hemel is Uw liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw!
Huwelijk
Op 6 juni hoopt Suzanne Knol te trouwen met Peter Jansma. Zij en Peter zijn lid geworden
van de Chr. Ger. Kerk te Zwolle. Het bruidspaar heeft ds. van Putten gevraagd om dit
huwelijk bevestigen. Wij wensen hen een prachtige dag toe en Gods zegen over hun
huwelijk. En ook onze gelukwensen voor de wederzijdse families, en met name de ouders
van Suzanne, Hannie en Gerard Knol en de grootvader van Suzanne, die trouwe
Sionskerkgangers zijn.
Op 13 juni hopen Wout Westendorp en Corine van den Berg te trouwen. Wij wensen het
bruidspaar een prachtige dag toe en feliciteren hen van harte en bidden hen Gods zegen
toe. Wout en Corine kennen we vooral van Sjema. Corine is zangeres en Wout speelt
gitaar. Sjema zal dan ook spelen tijdens de huwelijksdienst, die wordt gehouden in
Ommen. Dit huwelijk zal worden afgekondigd op zondag 1 en 8 juni. We feliciteren ook de
ouders, Wilma en Henk van den Berg, de wederzijdse families.
Vrouwenontbijt 10 juni
Op dinsdag 10 juni sluiten wij het vrouwenochtendenseizoen af met een Vrouwenontbijt.
Van 9.15 – 11.15 zijn we welkom bij Gea Klos, Verwoldsebeek 58. Ieder neemt iets voor
het ontbijt mee. Gasten zijn van harte welkom. Wel opgeven bij ds. Hélène, 4550650.
Nacht van gebed voor de vervolgde kerk 13 juni
Elk jaar houden we in navolging van Open Doors een nacht van gebed voor de vervolgde
kerk. Veel broeders en zusters worden in de wereld vervolgd omdat zij christen zijn. We
lezen dagelijks gruwelijke berichten in de krant. En dan nog het leed dat de krant niet haalt.
Info Wim Scheper. Er is een gebedssamenkomst op vrijdag 13 juni van 19.45-21.15 uur in
de Sionskerk
Muziek 21 juni
Muziek is een belangrijk in ons leven en in de eredienst. Er zijn veel verschillende muzikale
tradities, stijlen en voorkeuren. Muziek stempelt de dienst ook voor een belangrijk deel.
Daarom is dit een belangrijk thema om ons gedurende dit jaar op te bezinnen. U merkt zelf
natuurlijk ook dat u uw eigen voorkeur heeft. We hopen in de Sionskerk een weg te vinden
4
waarin iedereen, jong en oud met vreugde kan zingen tot eer van God. De kerkenraad
heeft op 1 februari haar studiedag hieraan gewijd. U heeft het verslag kunnen lezen.
Nu is het tijd voor de volgende stap, waarin we alle muzikanten, zangeressen, betrokkenen
en belangstellenden bij deze bezinning willen betrekken.
Op zaterdag 21 juni houden wij een speciale workshop muziek. Een extern adviseur komt
om nu eens met ieder van ons te praten over wat wij zelf van muziek denken, van muziek
in de kerk, waar onze voorkeuren liggen en wat het beste voor de Sionskerkgemeente is.
Ronald Koops komt deze workshop met ons houden. De kerkenraad verwacht er veel van
en hoopt dat iedere betrokkene dan ook komt! Van 13.00-15.00 uur, Sionskerk
Eet- en praatgroep 18- 22 jaar, 21 juni
Op zaterdag 21 juni wordt de eet- en praatgroep voor iedereen van 18-22 jaar gehouden.
We sluiten het seizoen samen af. Van 19.00-21.00 uur ben je welkom voor ontmoeting,
eten en gesprek. Je bent welkom! Geef je op: [email protected]
Kinderlied van de maand
Het kinderlied van de maand is: Bouw je leven op de rots, nr. 20. De kindernevendienst
haaft het in de maand juni over Pinksteren en daarna over de Romeinenbrief. In de zomer
is er geen speciaal lied van de maand. Na de zomer gaan we weer verder.
Plannen voor het nieuwe seizoen
De maanden mei en juni zijn de maanden om plannen te maken voor het nieuwe seizoen.
Zo zijn de jeugdambtsdragers al druk bezig het jeugdwerk voor het volgend seizoen In juni
stellen we de startgids samen voor de activiteiten in 2013-2014. Daarom vragen we of
ieder die betrokken is bij het kerkenwerk wil nadenken over zijn of haar activiteiten,
thema’s enz.
en om contact op te nemen met onze scriba, dhr. N. Hukubun. Gegevens kunnen worden
doorgegeven aan [email protected] zodat de startgids met alle activiteiten voor het
nieuwe seizoen eind augustus weer verspreid kan worden.
Jubileum- startweekend 12, 13 en 14 september
12, 13 en 14 september hopen we ons startweekend te houden.
Voor uw agenda: vrijdagavond 12 september de jaarlijkse BBQ met de hele gemeente.
In het weekend is er gelegenheid voor (nieuwe) deelnemers om zich op te geven voor
groeigroepen, cursussen, vrouwenkoffieochtend, en de Alpha-cursus. En op zondag is er
natuurlijk de jubileumdienst.
Sporttoernooi zaterdagavond 13 september
Zoals in de vorige Driehoek al gemeld komt er een sporttoernooi voor zoveel mogelijk
wijkgemeenten in Zwolle. Er is plaats voor 10 teams en het wordt gehouden in de sportzaal
van het Meandercollege, vanaf 19.00 uur. Sporten: zaalvoetbal en volleybal. (Over korfbal
wordt nog overlegd), dus ga aan de slag en maak een team!
Kees Kloosterman coördineert het hele toernooi! Bedankt kees!
Ik denk dat de Sionskerk wel met twee teams vertegenwoordigd kan zijn.er. Opgave
sportteams bij Kees Kloosterman, [email protected], 4534942
Gezamenlijke startmiddag op zaterdag 20 september in de Grote Kerk
Een nieuw initiatief is de Open Kerkenmiddag op zaterdagmiddag 20 september van
14.00-16.30 uur in de Grote Kerk. Elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente
Zwolle wordt uitgenodigd om zich te presenteren. Ieder krijgt een marktkraampje in de
Grote kerk, waar de activiteiten van het nieuwe seizoen bekend gemaakt worden.
Voor kinderen is er een speurtocht in de Grote Kerk, een Bijbelpuzzel en iets lekkers te
drinken.
5
Wilt u meehelpen? Geef u op. We zoeken mensen om:
- de Sionskerk te representeren in de Grote kerk
- Het kraampje van info te voorzien
- anderhalf uur het kraampje te bemensen (13.30-15.00 en 15.00-16.30 uur)
- De kinderspeurtocht uit te zetten in de Grote Kerk
- Een Bijbelpuzzel te maken
- wie weet nog een goede activiteit?
En natuurlijk bent u uitgenodigd om die middag een bezoek te brengen aan de Grote
Kerk.
Opgave en meedenken: ds. Hélène Evers 4550650
CHAGALL IN ZWOLLE
EEN UNIEKE EXPOSITIE IN DE SIONSKERK
29 OKTOBER -15 NOVEMBER 2014
Één nieuwe activiteit wordt al volop voorbereid dat is de expositie van 40 kunstwerken van
Marc Chagall in de Sionskerk. De feestelijke opening vindt plaats op woensdag 29 oktober
2014 om 16.30 uur. Daarna zal drie weken lang de kunstwerken te bewonderen zijn, elke
vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Meedoen?
Wilt u uw medewerking verlenen? Dit kan. Op allerlei manier kunnen wij hulp goed
gebruiken. We zoeken gastheren en – vrouwen om op de expositiedagen vrijdag en/of
zaterdag aanwezig te zijn. We denken aan een dagdeel van drie uur van 11.00-14.00 of
van 14.00-17.00 uur. Of u kunt helpen bij de technische ondersteuning, of bij de catering
om voor koffie/thee en de lunch te helpen. Opgave: Greet Kloosterman
[email protected], 4534942 of ds. Hélène Evers
Met een vriendelijke groet, in verbondenheid, ds. H. Evers
Bij de kerkdiensten – ds. R. van Putten:
Afsluiting jeugdwerk op zaterdag 14 juni 2014
De activiteiten voor de jeugd worden dit jaar weer afgesloten met een bezoek aan de EO
Jongerendag. We verzamelen om 11.00 uur bij de Sionskerk en hopen daar tegen 22.00
uur weer terug te zijn. Het belooft een prachtige dag te worden. Met een speciaal
programma. Het is de 40e editie.
Slotdienst op 22 juni: Wat merken we van de Geest?
Zondag 22 juni sluiten we het seizoen feestelijk af. Natuurlijk ook met een feestelijke
dienst. Het afgelopen seizoen was ons thema ‘Leven door de Geest’. Maar wat hebben we
daar van gemerkt? Waar is de Geest van God zichtbaar in ons leven? In de brief aan de
Galaten schrijft Paulus daar ook over. De invloed van de Geest in ons leven is groot. En zo
ook kan ons leven van betekenis zijn voor anderen. ‘Bedenk goed: Al een beetje desem
maakt het hele deeg zuur.’ (Gal 5: 9) Onderschat niet wat jij kan betekenen!
6
Huwelijk Suzanne Knol en Peter Jansma
Op vrijdag 6 juni a.s. hopen Suzanne en Peter te trouwen. De huwelijksdienst is om 19.00
uur in de Noorderkerk aan de Thorbeckegracht 37 in Zwolle. Ook u bent van harte welkom.
We feliciteren het a.s. bruidspaar en hun ouders en wensen hen een fijne dag toe en Gods
zegen voor hun verdere leven. Het adres van Suzanne en Peter is Van Pallandtmarke 119.
Een hartelijke groet vanuit ’t Harde,
Ds Ruilof van Putten
[email protected] of 06-34069041
Ter overdenking:
Onderkennen en weerstand bieden
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van
God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. (1 Johannes 4: 1)
Er zijn van die momenten dat iemand zich af vraagt ‘Waar is God?’. Ik heb dat in ieder
geval wel. Als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, dat lijkt liefde en vrede vaak ver te
zoeken. Wereldwijd zijn er ook nog al wat plaatsen waar het geweld gericht is op
christenen. In Nederland is het nog niet zo ver. Maar ook in ons land wordt het wel steeds
moeilijker om over God te praten. Je bent soms toch maar liever in het geheim christen.
In het Oude Testament treffen we het Bijbelboek Ester aan. Naast Hooglied het enige
Bijbelboek waarin de naam van God niet expliciet wordt vermeld. Om die reden heeft het
tot de 4e eeuw geduurd voor dat de kerk dit geschrift wilde opnemen in de Bijbel. En daar
zijn ook goede redenen voor. Want in Ester zien we wel de hand van God. Hij is de grote
Regisseur. Maar duidelijk is wel dat je in die tijd ook liever maar niets vertelde over je
identiteit.
Net als eerder in de geschiedenis wordt ook in Ester het voortbestaan van het Joodse volk
bedreigd. Het Bijbelboek staat bol van het antisemitisme. De Joden waren onafhankelijk.
Ze weigerden zich te laten overheersen en te assimileren. Om relaties met andere volken
aan te gaan. Want dat zou het onmogelijk maken om de Messias uit hun midden geboren
te laten worden.
De druk om op te gaan in een grote grijze massa is er nog steeds. Ook voor ons. De
vijandschap in de persoon van Haman is levensbedreigend. De antichrist neemt telkens
weer nieuwe gedaanten aan. Tot aan de wederkomst van Christus zal dat zo blijven. En
ondertussen is het voor het volk van God van belang om die bedreiging te onderkennen en
weerstand te bieden. Vertrouw niet iedere geest en onderzoek wat van God komt.
Moet dan alles van God komen? Niet in alles wat we doen heeft het geloof direct een rol
van betekenis. Ik vergelijk dat wel eens met een glas aanmaaksiroop. Als je pure siroop
drinkt, dan smaakt dat voor geen meter. Alleen door het aan te mengen met ‘neutraal’
water, is het te drinken. Dat geldt voor ons leven ook. Dat moeten we onderkennen. En
vervolgens ook niet te veel water bijvoegen. Want als je het geloof te sterk verdunt dan is
het ook niet meer te drinken.
De les van Ester is dat één mens een enorm verschil kan maken. En God gebruikt zowel
vrouwen als mannen. Het kan moeilijk en zelfs gevaarlijk zijn om de naam van God
openlijk te gebruiken. Toch wil God ons blijven gebruiken op plekken in een maatschappij
die verder verdorven is en gekenmerkt wordt door antisemitisme. Durf een Daniël, durf een
Ester te zijn – durf alleen te staat! Ze waren in dienst van een koninkrijk, maar het
Koninkrijk van God stond voorop.
Ds Ruilof van Putten
7
Kids Drie
Lied van de maand:
Bouw je leven op de rots
Weet jij al wat je worden wilt
een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman
of schipper op een boot
Weet jij al wat je worden wilt
een arts of een komiek
of wordt je liever danseres
of een computerfreak
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
Weet jij al wat je worden wilt
een kok of president
of liever toch een stewardess
of word je wijkagent
8
Weet jij al wat je worden wilt
of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt
misschien wel door dit lied
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..
Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee!
Zoek de tien verschillen:
9
Mededeling van het verjaardagsfonds
De afgelopen maand hebben we weer giften ontvangen, Hartelijk dank voor uw gave. Ook
de bezorgers van de kaarten en bloemen, weer dank voor jullie inzet.
In de maand april heeft het verjaardagsfonds € 287,93 ontvangen.
Er is aan bloemen en andere kosten €81,90 uitgegeven.
Het resterende bedrag € 206,03 is overgemaakt aan de diaconie.
U ontvangt bij uw kaart van het verjaardagsfonds een klein bruin envelopje.
Mocht deze niet bij u zijn opgehaald, kan deze ook in de collectezak van de diaconie
worden gedaan.
Wilt u een gift overmaken naar het verjaardagsfonds?
Deze kunt u overmaken op de rekening van de diaconie NL49ABNA0622167669, o.v.v. het
verjaardagsfonds.
De vakantie tijd komt er weer aan, ook de bezorger(ster) van het verjaardagsfonds gaat op
vakantie, dit kan dan inhouden dat een vervanger(ster) komt of dat het kaartje of bloemetje
wat later of eerder wordt bezorgt. Ook kan het gebeuren dat u de felicitatiekaart per post
krijgt en er dus niemand komt om het bruine envelopje op te halen, in dat geval kunt u
deze envelop altijd in de collecte zak van de diaconie doen dan komt hij ook bij mij terecht.
Met andere vragen en / of opmerkingen is er ook de mogelijkheid om een mail te sturen
naar [email protected]
Met vriendelijke groet, Angeline Vermeulen
Koffie drinken
Veel mensen stellen het op prijs na de kerkdienst even koffie te drinken en na te praten.
Het is fijn om dat te zien.
Het is goed te weten dat u nog meer mensen kunt ontmoeten wanneer u koffie schenkt. Er
is nog plaats voor mensen die koffie willen zetten en schenken. Als u bereid bent om af en
toe mee te helpen weet dan dat u welkom bent. Opgeven kan per mail:
[email protected] of telefoon: 4543421. Even aanschieten in de kerk kan natuurlijk ook.
Ben Vreman
Inzameling oud papier
Op elke eerste donderdag van de maand van 09.00 uur tot vrijdag
09.00 uur staat de oud papiercontainer op het plein voor de Sionskerk.
Nu dus op donderdag 5 juni 2014
TOELICHTING EINDCOLLECTEN juni 2014
In alle diensten wordt 3x gecollecteerd.
Op alle zondagen is de 1e collecte bestemd voor de diaconie en de 2e collecte voor de
Kerk. Deze collecte wordt apart per wijk bijgehouden.
De 3e collecte is de doelcollecte. De bestemming hiervan verschilt per zondag.
De bestemming van de doelcollecten:
10
Zondag 1 juni 2014: Onderhoud kerkgebouwen
Zondag 8 juni 2014: Zending/GZB
Maandag 9 juni 2014: Zending/GZB
Zondag 15 juni 2014: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zondag 22 juni 2014: Diaconale hulp
Zondag 29 juni 2014: Onderhoud gebouwen
Zondag 1 juni 2014: Onderhoud kerkgebouwen
Er is veel geld nodig voor het jaarlijkse onderhoud van kerken, wijkcentra en pastorieën.
Het ene jaar meer dan het andere.
Monumentenwacht heeft een onderhoudsschema opgesteld om het toekomstig onderhoud
van alle kerkelijke gebouwen in beeld te brengen, Dit schema wordt jaarlijks geactualiseerd
en geïndexeerd.
Er is een onderhoudsfonds gevormd om de noodzakelijke onderhoudskosten ook in de
toekomst te kunnen blijven betalen.
De opbrengst van deze collecte is geheel hiervoor bestemd.
Zondag 8 juni 2014: Zending/GZB
Maandag 9 juni 2014: Zending/GZB
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie.
Kerk in Acties steunt organisaties in binnen-en buitenland die zich inzetten voor kinderen
en volwassenen die extra kwetsbaar zijn. Zij helpen zendingsprojecten wereldwijd.
Ditmaal wordt vooral de steun aan meisjes in Pakistan uitgelicht.
In Pakistan hadden meisjes uit arme, christelijke gezinnen weinig kansen in dit
overwegend Islamitische land.
Toen de kerk daar een gezondheidscentrum opende dat openstond voor alle inwoners is
dit veranderd. Mensen gingen positiever aankijken tegen christenen. Gehandicapte
kinderen worden nu opgevangen in een dagcentrum en meisjes uit arme
plattelandsgezinnen kunnen terecht op een internaat. Zij krijgen daar een
beroepsopleiding, maar worden bovendien versterkt in hun geloof en ook worden zij hier
weerbaarder gemaakt.
Met de opbrengst van deze collecte helpt u de meisjes in Pakistan aan een betere
toekomst.
Van harte aanbevolen dus!
Voor meer informatie verwijzen wij naar de folders in de kerken.
De Grote Kerkgemeente collecteert voor de GZB.
Zondag 15 juni 2014: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Een regelmatig terugkerende collecte.
Om de exploitatierekening van het College van Kerkrentmeesters elk jaar weer binnen de
aanvaardbare normen te houden dient er jaarlijks veel werk verzet te worden.
Voor het personeel (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, beheerders, organisten en
administratiepersoneel) dient het College van Kerkrentmeesters haar taak als goed
werkgever uit te voeren.
De opbrengst van deze collecte wordt in het kader van de financiële decentralisatie per
wijk geregistreerd
Zondag 22 juni 2014: Diaconale hulp
Uit vorig najaar verschenen landelijk onderzoek blijkt dat het aantal financiële aanvragen
bij de diaconieën met 50% is toegenomen. Niet alleen de aantallen nemen toe, maar ook
de omvang van de hulpvraag en de intensiteit van de armoede nemen toe. Mensen met
een minimum zien steeds minder perspectief. Als diaconie van Zwolle komen we deze
mensen elke dag tegen.
11
De diaconie wil het niet laten bij deze constatering en wil mens en materieel inzetten bij de
bestrijding van stille armoede. Diakenen, de diaconaal consulent en vele anderen
(vrijwilligers) bieden letterlijk of figuurlijk de helpende hand. Zij doen dat mede namens u.
Help hen helpen door royaal te geven voor de collecte ‘Diaconale hulp’. De diaconie rekent
op u!!!
Zondag 29 juni 2014: Onderhoud gebouwen
Er is veel geld nodig voor het jaarlijkse onderhoud van kerken, wijkcentra en pastorieën.
Het ene jaar meer dan het andere.
Monumentenwacht heeft een onderhoudsschema opgesteld om het toekomstig onderhoud
van alle kerkelijke gebouwen in beeld te brengen, Dit schema wordt jaarlijks geactualiseerd
en geïndexeerd.
Er is een onderhoudsfonds gevormd om de noodzakelijke onderhoudskosten ook in de
toekomst te kunnen blijven betalen.
De opbrengst van deze collecte is geheel hiervoor bestemd.
Kidsbijbelklas
Ik ben al bezig met de voorbereidingen voor de kidsbijbelklas 2014.
Vanaf 22 Augustus is er weer elke vrijdag van 18.30-19.30 de kidsbijbelklas.
We komen dan 6 keer op de vrijdag bij elkaar.
Zit je dan in groep 6,7 of 8 en je wilt meedoen, geef je dan op tijd op! Zo kan ik kijken
hoeveel leiding er nodig is.
Wil je meehelpen als leiding? Geef je dan ook op! Hulp is nodig!
Ik zorg zelf voor de voorbereiding.
Kosten: Liefde
Opgeven t/m 30 juni via: [email protected]
Info: [email protected]
Ik zie er al naar uit!
Hartelijke groet, Gonnie
Collectemunten
Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid bij de Sionskerk om
van 18:00 – 19:00 uur collectemunten te kopen. Dit zijn de verkrijgbare
collectemunten: € 0.20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00 - € 5,00 en € 10,00.
Er kan zowel contant als met een machtiging tot eenmalige afschrijving van
bank /girorekening worden betaald.
Beste spaarders!
Alle spaarzegels zoals DE, AH, benzinestations etc. zijn bij ons
van harte welkom.
In de hal van de kerk staat een speciale spaarzegelbus alleen
voor spaarzegels en niet voor theezakjes en postzegels.
Spaarzegels staat er aan de buitenkant opgedrukt! Van de
opbrengst van de spaarzegels kunnen wij voor de Bazaar leuke
prijsjes verzamelen.
De Activiteitencommissie.
12
Mededelingen van de wijkkerkrentmeesters
1. Stand Kerkbalans per 12 mei 2014
Voor de Sionskerk gelden de volgende bedragen*:
Toezeggingen
Ontvangen op toezeggingen
Extra ontvangen boven toezegging
Ontvangen zonder toezegging
€ 126.554,24
€ 57.363,28
€
221,62
€ 1.986,60
Totaal ontvangen
Nog te ontvangen
€ 59.571,50
€ 69.190,96
*Bron: Kerkelijk Bureau
EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE. Indien u alsnog of extra (boven de
toezegging) wilt bijdragen aan Kerkbalans dan kan dat door een bedrag over te maken op
IBAN nummer NL49FVLB 0699 6417 05 t.n.v. CVK Prot. Gemeente Zwolle o.v.v. gift
Kerkbalans 2014.
2. Giften voor de wijkkas
In de periode van 16 april t/m 12 mei 2014 is er een gift bijgeschreven van € 35,-. Onze
hartelijke dank voor dit bedrag. Wilt u ook of extra bijdragen? Dit kan door een gift over te
maken op IBAN rekeningnummer NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk.
3. Giften huwelijkscadeau
Naast de Litho van kerkenraad zijn er aan giften een bedrag van € 927,- binnengekomen.
Het bedrag is onlangs naar het bruidspaar overgemaakt.
4. Opbrengst deurcollecte tbv de Wijkkas
De deurcollecte van 11 mei 2014 heeft een bedrag van € 299,80 opgebracht. Onze
hartelijke dank voor deze collecte.
De wijkkerkrentmeesters,
kerkreisje
"Waarom moet je een mooi gebit hebben, als er toch niks te lachen valt."
Deze "Loesje" gold niet voor ons. We hebben wat afgelachen met ons vijftigen tijdens ons
kerkreisje naar mijn geboortestreek Twenthe. Een reisje waar we ons al weken op
verheugden, door er alles over te lezen in het "Gastenbeukske" van Harry Wonink. Hoe of
het kwam dat we zoveel lol hadden?
*Door de goede voorbereiding en afstemming van Pita en Hilly, Tineke en Tilly, Riek en
Kees. Ze hadden werkelijk aan alles gedacht het blikje Zeeuwse boterbabbelaars over
13
links en het blikje Haagse hopjes over rechts, bij de 2e ronde andersom. De kerkrolstoel,
waar de banden van te voren opgepompt werden.
*Door de buschauffeur, die zo leek het een rondje om de kerk dacht te doen, die nergens
zijn hand voor omdraaide, behulpzaam was met de rollators en en passant het
gemeentebeleid van Ommen onder de loep nam en wel opvallend veel naaste familie had
wonen in een villawijk.
*Door de rondleider ,die ons langs de 6 landhuizen in Diepenheim, soms verscholen in het
struweel, leidde met talloze grappige verhaaltjes over deze of gene en alle bijnamen wist
op te noemen.
*Door meester Prikkebeen in het schoolmuseum met zijn opzegversjes over de kouseband
en zijn Latijnse les. Wie weet wat "Honi soit qui mal y pense" betekent? "Schande over
hem die er kwaad van denkt".
*Door het mooie weer, we hadden een lekker zonnetje tijdens de vrije rondwandeling,
waarbij we de 8 "Poaskearls" als kunstwerk in hun regenjas en met hoed bewonderd
hebben en 3 prachtige torentjes aan het keienkerkplein van Ootmarsum.
*Door de Twentse en Sallandse gastvrijheid bij de 2 aanlegpunten, de Twentse beboterde
krentenwegge bij de koffie en het griesmeelpuddinkje met slagroom toe, nu eens een x niet
met bessensap.
*Doordat we het "samen uit ,samen thuis" goed in de gaten hielden en dat is goed gelukt.
Volgend jaar ga ik weer mee in de hoop dat de fuchsia's na de ijsheiligen buiten staan,
zodat we het lied van Annie Schmidt gezongen door Leen Jongewaard, met zijn allen
kunnen zingen in de bus en we Surinaamse kousebandjes voorgeschoteld krijgen. We
zullen Annie Schreijer-Pierik dan wel moeten missen, als nr.25 op de lijst toch geliefd in
ons nijvere en schone Twenthe, het land dat tussen Dinkel en Regge ligt, volgens het
volkslied, maar dan andersom. Maar met de dan 90-jarige Anna.
Gijsbert B. Wermer.
Pastoraat
Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt
melden, of als u of iemand die u kent meer bij de kerk betrokken wil raken, of om andere
reden contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een coördinator die u hiervoor
kunt benaderen. Hieronder staat de verdeling van onze gemeente in vijf blokken.
Blok Oost:
Alle Beken met daarbij de leden in Berkum en Zwolle-Zuid:
Coördinator en ouderling: mevr. H. Smelt-Koops 4548093
Ouderling: Mw. Smelt
Diaken: K.Kloosterman 4534942
Pastoraal medewerker: dhr. F. Bergman (Beken)
Pastoraal medewerker: dhr. H.F. Sijbolts 4652288 (Zwolle-Zuid).
Blok Zuid:
Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee (Botlek), en verder
gemeenteleden in Dieze, Centrum, Wipstrik, Assendorp.
Coördinator: mevr. M. Vijfvinkel 4550250 (ouderling)
Ouderling: J. van der Velde 4600403
Diaken: Mevr. H. Knobbe 4222896
Diaken: H. Mateboer 4200510
Pastoraal medewerker: mevr. H. Roebersen (Biesbosch, Alm, Gantel)
Pastoraal medewerker: mevr. T. Scheper (Noord, Aa-park, Gaasp)
Pastoraal medewerker: mevr. T. Stremmelaar (Dieze, Centrum,
Wipstrik en Assendorp)
14
Blok Noord: Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de
Hunzelaan) met daarbij de leden in Stadshagen:
Coördinator: D. van Boven (ouderling)
Ouderling: mevr. M. van der Veen 4606018 (Stadshagen)
Diaken: C. van Nieukerken 4546331
Pastoraal medewerker: mevr. L. Kaajan
Pastoraal medewerker: mevr. J. Oude Wesselink (Zonnehuis)
Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Boeier)
Pastoraal medewerker: mevr. T. van Wijngaarden (Tweestromenveste)
Blok Midden: Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee; rond de Amer,
Scheldelaan, de Platen, Haringvliet en Dollard, de Kreken, Grevelingen.
Coördinator: G.J. Flim 4544146 (Pastoraal medewerker)
Ouderling: J. Mulder 4527431 (Arcadiaflat en ouderenpastoraat)
Ouderling : vacant
Diaken: Dhr. en mevr. Docter 4536613
Diaken: mevr. E. Boshoeve 4659214
Pastoraal medewerker: mevr. H. Verhagen (alle Platen)
Pastoraal medewerker: mevr. M. Hukubun (ouderen)
Pastoraal medewerker: vakant (Kreken, Dollard en Haringvliet)
Blok Holtenbroek: Coördinator: B. Steenbergen 4545788 (Pastoraal medewerker)
Ouderling: H. van den Berg 4543319 (Fermate en ouderen-bezoek)
Diaken: Mevr.. A. Timmerman 4220608
Pastoraal medewerker: J. van Assen 4541713 (Havezate)
Pastoraal medewerker: S. Rahakbauw
Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Holtrust)
Rivierenhof: Ds. J. Vonk
Ouderling: vakant
Jeugdwerk: Coördinator: ds. R. van Putten 0525-652345
Jeugdouderlingen: Maria de Jong, Minke de Jong, Tine Wittenaar
Jeugddiaken: Janine Oude Wesselink 4200884
Vrouw en Kerk:
Voorzitster: mevr. H. Roebersen, tel. 454 29 19
Ouderenbezoek: mevr. C. Hoogenraad, tel. 454 13 65
Nieuw ingekomenen: mevr. J. Docter, tel. 453 66 13
Verjaardagsfonds: mevr. A.G. Vermeulen, tel. 453 65 03
Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met ouderling
Mevr. M. van der Veen, 4606018 of 06-42332255
15
Adressen Sionskerk
Kerkgebouw
Sionskerk, Glanerbeek, 8033 BA Zwolle,
Tel. 453 70 75
Predikant
Mevr. Ds. H. Evers, e-mail: [email protected]
Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle, Tel. 455 06 50
De woensdag is een vrije dag voor de predikant. In dringende gevallen
kan dan de scriba gebeld worden
Ds R. van Putten, email: [email protected], mobiel: 06-34069041
Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde, tel. 0525-652345.
Scriba
R.N. Hukubun, Pergolesistraat 10, 8031 VT Zwolle, tel. 038-4227212,
mob tel. 06-14023430.
E-mail: [email protected]
e
2 Scriba
dhr .W. Oude Wesselink, Zwanenbloem 68, 8043 NG Zwolle
Tel. 420 08 84 E-mail: [email protected]
Koster
J. van Assen, Beeldsnijderstraat 341, 8043 CS Zwolle
Tel. 454 17 13
Beheerder v/d
Mevr. Dolly Noordman, Wilgenstraat 25, Zwolle
Sionskerk
Tel: 038 454 64 37 E-mail: [email protected]
Kerkelijk bureau
Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,
tel. 421 75 96
Wijkgirorekening NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk
Diaconie
NL49ABNA0622167669 (verjaardagsfonds, giften)
Kerktelefoon : NL02FVLB0699543320 Centr.Diac.Herv.Gem.
onder vermelding van kerktelefoon
E-mail: [email protected]
Organist
G.Hendriks, Tel: 454 54 38.
Kerktelefoon
W. Docter, Wielingen 10, 8032 EK Zwolle, tel. 453 66 13
Audioserver:
G.Hendriks, Tel : 454 54 38.
CD’s
T. Lamers, Tel. 785 20 21
Autodienst:
B. Kremer, Morra 43, 8032 ZM Zwolle, tel. 454 03 04
Website
www.sionskerkzwolle.nl
Webmasters
Peter van Pruisen, Ray Westerkamp en Wouter Sleijster
E-mail: [email protected]
Beam-Team
G.Wittenaar, Tel. 4219219, E-mail: [email protected]
Preekvoorziener
A. Simmelink, Tel. 454 52 95
Ledenadm.:
E-mail: [email protected]
Kindernevendienst E-Mail: [email protected]
Redactie:
G. Wittenaar
Hortensiastraat 50
P. Mensink
Hofbeek 10
W. Oude Wesselink Zwanenbloem 68
8013 AE Zwolle
8033 BG Zwolle
8043 NG Zwolle
tel: 421 92 19
tel: 453 68 48
tel: 420 08 84
Deze Driehoek is verzorgd door Walter Oude Wesselink. De volgende Driehoek zal ook
verzorgd worden door Walter Oude Wesselink
Kopij voor het volgende nummer van de DRIEHOEK kunt u inleveren via e-mail:
[email protected] uiterlijk vrijdag 20 juni 2014
16