Nieuwsbrief 17 juli 2014 - Basisschool Amalia

17 juli 2014
nr. 41
website school:
www.amalia-astro.nl
‘SAMEN OP EIGEN WIJZE’
Data
vr 18 juli:
ma 21 juli t/m vr 29 augustus:
ma 1 september:
do 4 september:
di 9 en wo 10 september:
ma 15 september:
di 16 en wo 17 september:
do 18 september:
di 23 september:
wo 24 september:
do 25 september:
vr 26 september:
ma 29 sept. t/m wo 1 okt.:
12.00 uur: Begin zomervakantie voor alle groepen
Zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2014/2015
Informatieavond groepen 1/2 en 3
Startgesprekken
20.00 uur: Ouderraad
Schoolfotograaf
Schoolreis groepen 3 en 4
20.00 uur: Medezeggenschapsraad
Kinderpostzegelactie
Studiedag » kinderen vrij
Schoolreis groep 5, 6 en 7
Schoolkamp groep 8
Geslaagd slotfeest!
Wat was het een mooi feest afgelopen vrijdag! Na afloop kregen we al heel veel enthousiaste reacties, die we
vervolgens hebben doorgegeven aan de werkgroep (een aantal collega’s en de ouderraad) die het allemaal heeft
georganiseerd. Heel erg bedankt daarvoor! Daarnaast gaat onze dank uit naar de Petershof en de Generaal voor het
ter beschikking stellen van diverse attributen. Gelukkig was het buitje maar van korte duur en konden we na 5
minuten schuilen gewoon weer verder genieten. Wat mooi dat we aan het eind van het feest ook nog verrast werden
met het afscheidscadeau van groep 8: een splinternieuw, vrolijk, modern naambord!
Ook op deze plek bedanken we de kinderen van groep 8 en hun ouders voor
dit originele idee. Het vorige bord (geel
met blauwe letters) bevatte nog het
oude logo en was inderdaad aan
vervanging toe.
Geslaagde afscheidsavond groep 8!
Afgelopen dinsdagavond beleefden we een heel speciale avond in de Amerpoort. Voor het
eerst maakten we gebruik van hun theaterzaal in het cultureel centrum. Het werd een
groot succes! Niet alleen vanwege de prima locatie en faciliteiten aldaar, maar ook door het
flitsende musicaloptreden van de 45 achtste groepers. We zijn trots op deze kanjers en
zeker ook op de collega’s in de groepen 8 die dit voor elkaar hebben gekregen. Ze
verdienen allemaal een groot compliment! Na de pauze zongen we als schoolteam alle
kinderen toe d.m.v. een lied met 45 limericks. De leerkrachten van de twee groepen 8
werden door de ouders bedankt en in de bloemetjes gezet. En na afloop was er nog een
gezellig samenzijn waarbij we met name afscheid namen van de 22 gezinnen die nu geen
kind meer op de basisschool hebben.
Computerzitjes
U kunt zich vast herinneren dat we in de gang bij de kleutergroepen
een viertal leuke computerzitjes hadden staan. Ze zijn inderdaad heel
leuk en handig, maar ze namen uiteindelijk toch teveel ruimte in
beslag. We moesten daarom besluiten om een werkblad te laten
plaatsen waarop nu inmiddels de computers een plek hebben
gekregen. We kunnen ons echter voorstellen dat u het leuk vindt om
een dergelijk meubeltje bij u in huis te hebben. We bieden u daarom
de mogelijkheid om één van deze zitjes (exclusief computer ) op
school af te halen. Maar goed, het zijn er maar vier, dus wie het eerst
komt…. Wanneer u interesse heeft, meld u zich dan bij mij,
mondeling of via de mail. Het ophalen kunnen we eventueel nog
regelen in de eerste week van de vakantie.
Afscheid en welkom
Ditmaal is het vooral een welkom, want naast de 45 achtste groepers die naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen
we van geen enkel ander kind afscheid. Daarentegen zien we na de zomervakantie 13 nieuwe kleuters. Bovendien
ontvangen we 15 nieuwe leerlingen in de groepen 3 t/m 8, die door verhuizingen of schoolverandering binnen Baarn
op onze school verder gaan. We zetten hun namen even per groep op een rij:
1/2-A: Sem Jesse Clappers, Sophie Kuiper en Tijn van der Sluis
1/2-B: Sil Bokma, Wende Hendriks, Dereck Hoeven en Tobias van der Hoeven
1/2-C: Illias Maachi, Jachi Nwanne, Niels Ravenhorst, Lucas Spijker, Isabel Weber en Lara Yilmaz
3A: Indy Engelsman
3B: Ena Salihovic, Roos van Schalkwijk en Meike Stevens
4: geen nieuwe leerlingen
5: Micky Hesselink, Niek Stevens en Pauline de Wild
6A: Thom van Schalkwijk en Tycho Valkenburg
6B: Sem Tanke
7: Daan de Ruijter, Gijs Stevens, Frederique Veenstra en Emma de Wild
8: Seb van Schalkwijk
De meeste van deze kinderen waren gisteren aanwezig bij de eerste kennismaking met de nieuwe situatie van na de
vakantie. We hopen dat al deze kinderen snel gewend zijn op onze school.
Ook wat betreft de leerkrachten nemen we ditmaal van niemand afscheid. Dat doen we wel van twee studenten die
in het afgelopen schooljaar heel veel voor de school hebben betekend: Anne Pronk en Anne-Lou Langendijk.
We bedanken hen heel hartelijk voor hun enorme inzet en extra uren die zij aan de Amalia-Astro hebben gegeven.
We wensen hen toe dat ze binnenkort een reguliere baan in het onderwijs zullen vinden.
Al eerder meldde ik in de nieuwsbrief de komst van Renske Hoving als nieuwe leerkracht in de groepen 7 (op
woensdag) en 8 (op donderdag en vrijdag).
Studiedag
In de flyer die u op 1 september ontvangt leest u o.a. de data van alle studiedagen van komend schooljaar. Ik geef u
hierbij alvast de eerste datum door:
Op donderdag 25 september hebben we met alle leerkrachten een studiedag. Dit betekent dat op die dag alle
kinderen vrij zijn!
Ten slotte
Morgen om 12.00 uur zwaaien we de kinderen uit en hopen ze weer te begroeten op maandag 1 september a.s.
om 8.25 uur!
We hopen dat u met uw gezin een heel goede vakantietijd mag gaan beleven.
Een heerlijke zomervakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
namens het hele schoolteam,
Jacques van der Vlies.