Van: Joke Klein-Hesselink

Van: Joke Kleinhesselink
Wedstrijdsecretaris Eindhoven Atletiek
Nansenstraat 7
5665 GB Geldrop
Tel. 040-2852894
e-mail : [email protected]ovenatletiek.nl
Aan: alle deelnemende
verenigingen aan de finale van de
promotie- / degradatiewedstrijd
1 e / 2 e divisie
Eindhoven, 23 augustus 2014
Beste sportvrienden,
Hierbij nodigen E.S.A.V. Asterix en Eindhoven Atletiek u uit voor de promotie- /
degradatiewedstrijd 1e / 2de divisie, op zondag 14 september op het Eef Kamerbeek
Atletiekcentrum te Eindhoven. Verder staat in deze uitnodiging informatie over:
 de bereikbaarheid van de accommodatie (moeilijk in verband met een groot evenement)
en parkeren,
 extra informatie voor en over juryleden,
 de mogelijkheid om na afloop van de wedstrijd deel te nemen aan een barbecue.
Wedstrijd
De wedstrijd wordt gehouden op:
De kunststofbaan van het “Eef Kamerbeek Atletiekcentrum”,
Sportpark “de Hondsheuvels”,
J.C. Dirkxpad 7
5631BZ, Eindhoven
Het secretariaat is beneden in het clubgebouw.
Elektronische tijd is aanwezig. Verder worden de afstanden bij de lange werponderdelen ook
elektronisch gemeten.
Aanvang van de wedstrijd is 11.00 uur voor het kogelslingeren en 12.00 uur voor de overige
onderdelen.
De sluitingsdatum van de inschrijving is maandag 8 september 2014. Het bijgevoegde
chronoloog is definitief.
Gelieve uw inschrijving te doen op het daarvoor bestemde wedstrijd competitie formulier
(http://atletiekunie.nl/inschrijfformulieren ) , met daarop uw contactpersoon met vermelding
van telefoonnummer en e-mailadres.
De inschrijving bij voorkeur digitaal verzenden naar [email protected] Je
krijgt altijd een e-mail ter bevestiging retour.
Bij competitiewedstrijden is het dragen van clubkleding verplicht.
Graag bij alle looponderdelen de beste prestatie vermelden in verband met serie indeling.
Geen opgave van tijd heeft indeling in de langzaamste serie tot gevolg.
De indeling van de estafettes zal plaatsvinden op basis van de stand na het voorlaatste
onderdeel. De verenigingen met de beste prestaties zullen starten in de tweede serie.
Op zaterdag 13 september kunnen nog tot 20.00 uur de laatste wijzigingen
worden doorgegeven ( maximaal 3).
Ook de mutatieformulieren bij voorkeur digitaal verzenden. De ontvangst wordt bevestigd
door het wedstrijdsecretariaat.
De ploegleiders vergadering zal plaatsvinden om 11.30 uur in de krachtruimte, voorbij het
wedstrijdsecretariaat.
Materiaalweging in de materiaalruimte, op de kopse kant van het gebouw:
 10.00 tot 10.30 uur kogelslingeren
 11.30 tot 12.00 uur 1e serie kogelstoten en speerwerpen
 13.00 tot 13.30 uur 2e serie kogelstoten en speerwerpen
 14.45 tot 15.15 uur discus
Bereikbaarheid en parkeren
Op 14 september vindt in de omgeving van Eindhoven een groot evenement plaats. Een lange
kolonne met oude legervoertuigen trekt vanaf Valkenswaard door het centrum van Eindhoven
richting Nijmegen. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van het Eef Kamerbeek
Atletiekcentrum. Verkeer vanaf het noorden (A2, A50 en A58) zal helemaal om Eindhoven
heen moeten rijden en vanuit het zuiden Eindhoven binnen moeten gaan. Ook binnen
Eindhoven zal nog rekening gehouden moeten worden met vertraging. We zullen nog zorgen
voor een routebeschrijving. Deze wordt toegezonden en zal ook geplaatst worden op de site
van Eindhoven Atletiek.
Het genoemde evenement komt vrij kort langs het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum. We
verwachten dat hier veel bezoekers op af komen. Die zullen waarschijnlijk ook gaan parkeren
in de omgeving van het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum. Houd dus rekening met vertraging.
Wij zullen nog informatie over parkeergelegenheden in de nabijheid toezenden en op de site
zetten.
Juryleden
Iedere vereniging dient een jurylid op te geven. De namen en functies van de juryleden
moeten op het, voor inschrijving van de ploegen bedoelde, formulier worden opgegeven, met
vermelding van zijn/haar e-mailadres en eventuele voorkeur, zodat onze jurycoördinator nog
contact op kan nemen.
De juryleden worden geacht de gehele dag inzetbaar te zijn, zo nodig op meerdere
onderdelen. Wij zullen proberen rekening te houden met opgegeven voorkeuren. Het kan
echter zijn dat dit niet bij iedereen gaat lukken.
Barbecue
Na afloop van de wedstrijd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een barbecue. de
kosten bedragen 12,50 p.p. Men kan zich aanmelden via een mail naar
[email protected] met vermelding van naam, IBAN-rekeningnummer en
woonplaats. Voor juryleden is deelname aan de barbecue gratis. Zij moeten dit dan wel in hun
aanmeldingsmail vermelden.
Wij wensen u een prettige wedstrijd toe.
Vriendelijke groet,
Joke Kleinhesselink
Bijlage: chronologisch overzicht.