Toverspreuk 07-11-2014

Feest-
Jaargang 22, nummer 851
vrijdag 7 november 2014
SinterHalloCarnaKerst ?
Hieperdepiep . . . Hoera !
Alle feesten van de komende jd tegelijk vieren ? Nee toch ? Het leek
er wel even op jdens de opening van het thema: ‘Wereld Feesten’ !
De verwarrende feestelijke opening was in Asten op 29 oktober en in
Ommel op 31 oktober. We hebben met de kinderen afgesproken dat
we de feesten in de goede volgorde gaan vieren. We zijn tot aan de
Kerstvakan e bezig met feesten en dit thema. We ze1en de geplande
ac viteiten voor u op een rijtje:
4/11 Emma de Jager, 6 jaar !
4/11 Ties van Meel, 6 jaar !
5/11 Elin Niemarkt, 4 jaar !
Welkom op school !
7/11 Laura Rutkowska, 12 jaar !
Proficiat !
Workshops
De Workshops zijn deze week natuurlijk weer gestart. Er zijn verschillende feestelijke workshops waarmee de kinderen de komende weken
aan de slag gaan. Zo gaan de kinderen van de bovenbouw muziek
beleven, dansen en zich bezighouden met beeldende vorming. De
kinderen van de onderbouw gaan dansen, muziek(instrumenten)
maken en ook nog eens taarten bakken.
Toverkruid Ameezing Fes val
Superhits en tranentrekkers . . . Alles komt voorbij op 26 november, op
het groot Toverkruid A-Meezing-Fes val !
Alle leerkrachten treden LIVE op en hopen natuurlijk op veel
‘meezingers’ uit het publiek. Kinderen en ouders zijn van harte welkom.
De kinderen en ouders uit Ommel worden natuurlijk ook in de muziektempel in Asten uitgenodigd. Tijden en bijzonderheden volgen.
Sinterklaas 2014
Sinterklaas is weer bijna in het land: Op 15 november komt Sinterklaas aan
in Nederland. Hij hee? groep Paars en Groen een speciale VIP uitnodiging
gestuurd om naar zijn ‘intochBeest’ te komen in Asten. We mogen ook nog
eens voor Sinterklaas optreden !
De ouders van de groepen Paars en Groen worden nog op de hoogte
gesteld van alle details.
Beide groepen 3 mogen op bezoek komen bij Sinterklaas als hij logeert in
het kasteel in Helmond. Dat wordt superleuk !
Op 5 december komt onze grote vriend naar Het Toverkruid.
Hij bezoekt eerst de loca e in Asten, daarna gaat hij naar Ommel.
De groepen Geel, Oranje, Rood en de Bovenbouw in Ommel vieren Sinterklaas door middel van een ‘Surprise’. De lootjes zijn inmiddels al
getrokken !
Dalkruid 23
Dionysiusstraat 4
5721 RR Asten
5724 AC Ommel
0493-697439
0493-670017
Agenda
Week van 10/11:
Diplomazwemmen !
Zaterdag 15/11:
Intocht Sint Nicolaas in Nederland !
Zondag 16/11:
Intocht Sint Nicolaas in Asten !
Dinsdag 18 november:
ASTEN - Speelgoedmiddag groep Paars
Woensdag 26 november:
ASTEN - “A-mee-zing-Fes val”,####
door de leerkrachten !
Woensdag 3 december, 14.00 - 16.00 uur:
Informa emiddag voor alle ouders.
Deze vindt plaats in Asten.
Vrijdag 5 december:
Sinterklaas op school !
OBS Het Toverkruid 2014-2015
[email protected] www.toverkruid.nl
Kabouters in Ommel ?
Afslui ng van het thema Wereldfeesten
Op 18 december sluiten we het thema af met een jaarlijks terugkerende Kerstac viteit. Dit jaar lopen we een lichtjesroute (GLOW Ommel?)
door Ommel van maximaal 3 kilometer. Tijdens de route zorgen we
voor verschillende gezellige kraampjes waar ouders en kinderen kunnen genieten van eten/drinken of een Kerstverrassing.
Sociaal Emo onele ontwikkeling
ASTEN - De komende jd starten we met een aantal projecten die gericht
zijn op de social-emo onele ontwikkeling van kinderen.
De projecten zijn afgestemd op de lee?ijden van de kinderen en de vraag
van de betreffende groep. Raymond en Lise1e zullen (naast de
leerkrachten van de groep) betrokken worden bij de uitvoering hiervan.
De kinderen leren wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep,
leren hun kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen kennen en krijgen
verschillende opdrachten voorgeschoteld die helpen bij het werken naar
een ideaal groepsgevoel. De ouders van de groepen die aan de slag gaan
ontvangen hierover specifieke informa e.
Opknapbeurt, het laatste gedeelte...
ASTEN - Eind november komt de winterschilder naar Asten om de speelzaal
en een drietal lokalen helemaal te verven. De klassen krijgen dezelfde
‘look’ als de huidige groep Geel (we hopen dat de schilder dit weergaloze
resultaat kan evenaren). De klassen gaan dan om beurten naar de speelzaal om daar te werken. We denken zo’n twee verfdagen per klas nodig te
hebben.
Als het schilderwerk klaar is kunnen we in de Kerstvakan e nieuwe vloeren
laten leggen in de klassen en de speelzaal. Na de Kerstvakan e gaan we
dan verder met het inrichten van de speelzaal, met het terugplaatsen van
het speelhuisje en het maken van een afscheidingswand om alle spullen
achter te ze1en. Met dit laatste stukje opknapwerk is de hele school weer
mooi en toekomstproof.
Hij komt weer ! En al heel snel ook !
OMMEL - Op maandagochtend werden
we allemaal verrast met een prach g
opgeruimd speelplein in Ommel.
Gemaaid gras, opgeruimde blaadjes,
geveegde stoep . . . Na een kort
onderzoek en het bestuderen van de
foto’s bleken het geen kabouters te zijn
maar onze eigen ouders en kinderen uit
Ommel. Ze hebben heel hard gewerkt
om het rondom de school weer spik-enspan in orde te krijgen. Superdeluxe !
Halloween in Ommel en Asten
Raymond (van Rijn) is samen met
kinderen in Ommel druk bezig geweest
met een levensgrote ‘Halloween’ muurschildering. Het was misschien even
schrikken bij het binnenkomen, maar
wat een prach g schilderij is het geworden. Alle kinderen hebben er heel
hard aan gewerkt. Gelukkig is het nog
niet helemaal klaar en kunnen we de
komende jd nog lekker op de muur
verven. In de rest van de school
kwamen pompoenen, spookjes en
vleermuizen te voorschijn. De kinderen
hebben heerlijk gewerkt.
In Asten was het griezelen geblazen op
vrijdag de 13e, of nee, de 31e. Een levende Halloweenkijkdoos zorgde voor
heel wat koude rillingen. De kinderen
zijn o.l.v. een aantal ouders lekker bezig
geweest om er een mooie Halloweenochtend van te maken. De OR hee?
voor elke groep leuke ac viteiten bedacht en uit-gevoerd. Bedankt !
ASTEN - Namens de OR zijn we weer op zoek naar ouders die deel uit willen
maken van de Sintwerkgroep. Heb je zin en jd om mee te brainstormen
over het verloop van de Sintviering en alles wat rondom de Sint geregeld
en uitgevoerd moet worden, dan ben je van harte welkom om bij ons aan
te sluiten op de eerste bijeenkomst op maandag 10 november a.s. om
14.00 uur in de lerarenkamer op school. Mocht je de 10e niet kunnen maar
wel mee willen helpen, stuur dan even een mailtje naar [email protected]
Hopelijk tot ziens op de 10e !
Janneke Leijnse en Ilja Drost
Bladzijde 2
7 november 2014
OBS Het Toverkruid