Onafhankelijk magazine van Tilburg University

Miriam van Dresses Only
Stil over Wilders
Stemmen!
Onafhankelijk magazine van Tilburg University
no. 11
10 april 2014
02. En passant
Uit de late middeleeuwen
stammende tatoeages op de
onderrug
Column
Zomerse vooruitzichten
Eerst dacht ik dat het moslims waren, al die mannen met
baarden. Traditionele moslims. Maar nee, het bleek ineens
‘in’ te zijn om als man een baard te laten staan. En dat terwijl
al dat gezichtshaar je minstens tien jaar ouder maakt. En ondanks de etensresten die erin terecht komen, alsook vliegen
en wespen en libellen en kleinere vogelsoorten. De modegevoelige man sluit echter aan in de lange rij van historische
baarddragers waarin ook de Germanen en de Noormannen
meelopen, en de hippies en milieuactivisten en de bezoekers van natuurvoedingswinkels. Voor vrouwen daarentegen
is het minder aantrekkelijk om een baard te hebben. Maar
die hebben weer andere modetrends die ze moeten volgen
om ‘erbij te horen’. Denk in dit verband alleen al aan die
verschrikkelijke Uggs die al jaren het straatbeeld teisteren,
ongeacht het jaargetijde waarin wij ons bevinden. Je ziet er
niet uit met die trieste teddybeervoeten, maar dat hoeft ook
niet, want je hebt je onderscheiden als modebewuste vrouw.
Tips?
Mail de redactie:
[email protected]
Tweeten kan
ook: twitter.com/
universtweet.
Univers
10 april 2014
Weg & wijzering
Een foutje is snel gemaakt.
Bij de plaatsing van de
nieuwe bewegwijzering
werden twee borden
verkeerd weggezet. De
borden bij het Esplanade
en Dante gebouw stonden te ver
voor het gebouw. Bovendien wa­
ren ze in een ruit gezet. Bij nader
inzien wilde Real Estate Manage­
ment de borden in een vierkant
hebben, dit leek ze praktischer.
De fout was dezelfde dag nog
hersteld.
Nou ja, onderscheiden is wat veel gezegd als je met duizenden dat suffe schoeisel draagt. Maar goed, het gaat nog
erger worden. Nog veel erger. Echt veel erger. Een of andere
modemevrouw heeft namelijk verklaard dat deze zomer de
blote buik weer helemaal terug is. Alleen voor vrouwen dan,
dat beperkt de ellende nog enigszins, maar toch... Je zult
zien dat vooral die vrouwen deze trend gaan volgen die qua
onderlichaam en buik een sterke gelijkenis vertonen met
een muffin. Om over de reeds lang achterhaalde, maar nog
steeds aanwezige navelpiercings maar te zwijgen, net als
over de uit de late middeleeuwen stammende tatoeages op
de onderrug. Het belooft een zware zomer te gaan worden. U
bent gewaarschuwd.
Erik-Jan Broers
is docent aan de rechtenfaculteit. Lees zijn blogs op UniversOnline.
Duurzaam & TiU
Alles wordt duurzaam bij Tilburg University. Afval, bouwen, ICT, mo­
biliteit, catering en energie: het wordt allemaal aangepakt onder de
noemer Fair & Green. Dat betekent dat de universiteit niet meewerkt
aan een ‘een globaliserende arbeidsmarkt waar de zwakkeren de
dupe van zijn’. Anders gezegd: alles wat de universiteit inkoopt, wordt
gecheckt op kinderarbeid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Becking & Bloggen
Koen Becking, onze grote leider, is aan het
bloggen geslagen. Hij schrijft over ontwik­
kelingen en gebeurtenissen op de campus,
zoals de komst van koningin Màxima. En over
‘lunches with the president’ (hijzelf). Op het
blog staan zowel Nederlandse als Engelstalige
artikelen. Becking is een behoorlijk ijverige
blogger, sinds zijn start op 1 maart produceer­
de hij al 8 stukken.
Inhoudsopgave .03
Colofon
08.
Adres
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
[email protected]
www.universonline.nl
Basisontwerp
Unit20: Yoe San Liem en Maud van Velthoven
Cover
Adrian van den Eerenbeemt (voor)
Dolph Cantrijn (achter)
Productie
PrismaPrint
Advertenties
[email protected]
Uitgave
Univers is het driewekelijks onafhankelijk
magazine van Tilburg University
Volgende editie
Univers 12 verschijnt op 8 mei 2014
Redactieraad
Irene Claessens, Jasper Haenen, Annemarie
Hinten, Hille van der Kaa, Antony Pemberton
(voorzitter a.i.) , Lisa Reizevoort, Jos Straathof,
Marcel Zeelenberg
17.
Dit nummer is gemaakt door
Francine Bardoel, Erik-Jan Broers, Dolph
Cantrijn, Gerrie van Dooren, Adrian van den
Eerenbeemt, Marianne Lalande, Luuk
Koelman, Sylvia Kuijsten, Charles Peter, Iris
Scherphof, Bart Smout, Mathijs Sukel, Jack
Tummers, Rik Wassens, Hans Westerbeek,
Jozien Wijkhuijs, Malini Witlox, Zoë-Amber
Wolters.
20.
Filmpjes
TiU trekt vijf ton uit voor onderwijsinnovatie, kopte Universonline afgelopen maandag. Het geld gaat naar:
Digitaal Canon, de Digitale Repetitieklas en Flex-ED courses. Dat zijn gewoon filmpjes hoor, er is niks innovatiefs aan. Een paar dagen geleden volgde ik een lezing van Marten Blankesteijn van de Universiteit van
Nederland. Hij gebruikt nergens het woord innovatie. Marten spreekt gewoon over strakke regie en goede
docenten. Tot nu toe zijn de filmpjes van onze universiteit vooral saai, zelfs van de beste docenten.
Dus ik zou zeggen, huur eens een goede regisseur in en laat het woord innovatie weg. Dat woord
alleen al staat garant voor het weggooien van geld aan twee projectmanagers.
Francine Bardoel, hoofdredacteur
08.
Dresses only
15.
[email protected]
Boete of geste?
Ze had het razend druk met haar eigen communi-
Vrijwel elke universiteit vraagt een geldbedrag –
catiebureau, maar het idee was te leuk om te laten
boete in de volksmond – aan studenten bij te late
liggen. Nu heeft Miriam Swaans, oud-studente van
inschrijving voor een tentamen. TiU spreekt juist
TiU, een extra onderneming: Dresses Only. Zonder
van een ‘geste’, te laat inschrijven betekent eigenlijk
slag of stoot ging dat echter niet.
uitsluiting van het tentamen. Het TiU-panel reageert.
12.
Psstt, stem op ons
20.
The voice of Tilburg University
Eén beeld beklijft tijdens verkiezingen op de campus:
It’s April, that means election time at the campus.
fractieleden die op studenten duiken als guppies
Are you, as an international student aware of your
op visvoer. Maar wat doen SAM en Front voor jou?
options when it comes to having your say in the mat-
Waar maken de medewerkersfracties zich hard
ter? And should you learn Dutch of are you allowed
voor? En wie stemt? Univers geeft duiding.
to make your point in English? Read and ‘weep’.
04.Buzz
06.Pics
08.Passion, fear & faith
11. Opinie
12. Coverstory
15. TiU-panel
16. Lifestyle
18. Science & society
19. Science & school
20.International
23.What’s in the world
Univers
10 april 2014
04. Buzz
coördinatie Malini Witlox fotografie Dolph Cantrijn
Knipoog
Nieuws
Twee tentamens
binnen 24 uur
Studenten bij de faculteit Sociale Wetenschappen krijgen
regelmatig twee tentamens binnen 24 uur voorgeschoteld, iets
wat in principe niet mag. Fractie Stimulus opende 26 maart een
meldpunt. Binnen een week kwamen 24 klachten binnen over
de bachelor Psychologie en de bachelor Sociologie. De klachten
gaan over dertien vakken. Vijf keer vallen twee tentamens binnen
24 uur en één keer vallen drie tentamens binnen 36 uur.
Stimulus kaartte de problemen aan tijdens de laatste faculteitsraad. Decaan Klaas Sijtsma adviseerde hen de klachten
met het Education and Research Institute (ERI) te bespreken
en te kijken hoe dit voorkomen kan worden. “We hopen samen
met de faculteit en universiteit op termijn een oplossing te
vinden voor dit probleem. Voor de komende tentamenweek
zal er nog niets veranderen”, zo laat ze weten.
In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staat niet dat het
verboden is om binnen 24 uur meerdere tentamens te krijgen.
In 2010 diende Fractie Front een notitie in met het voorstel
de tentamenregeling op dit vlak aan te passen. Het CvB
wilde daar niet aan. Wel werd afgesproken dat ze de faculteitsbesturen nogmaals op de
inspanningsverplichting zou
attenderen.
Overigens geldt het verbod
alleen voor tentamens van
dezelfde opleiding binnen hetzelfde studiejaar. Herkansingen
zijn van de regeling uitgesloten.
Ook kunnen studenten die uit
meerdere jaren nog tentamens
moeten maken, geen aanspraak
maken op de regeling. Dat
geldt ook voor studenten die
meerdere studies tegelijkertijd
volgen.
(Advertentie)
;)
Alles klinkt beter
met bier
Iedereen moet zingen. Zoveel is duidelijk als je af en toe tv kijkt. Idols, X-factor,
The Voice of Holland, het houdt maar niet op. Soms met kandidaten die ook echt
lijken te kunnen zingen, bij anderen weet je wel zeker: dat kan ik beter. Maar om
dat dan ook meteen maar te doen, tja. We moeten nu eenmaal een beetje rekening houden met de buren. Die van opzij, van boven of beneden.
Gelukkig is er de cantus, of canti, want het worden er steeds meer. Waar je als
student je kwek open kunt trekken en ongegeneerd uit volle borst meekwelen
met leipe deuntjes. Waar vals niet bestaat en harder beter is. Waar grote kannen
bier staan om je in de stemming te brengen, je keel te smeren en soms om jou
en de anderen om je heen te helpen vergeten dat je het eigenlijk iets te bont
gemaakt hebt.
Met een cantus zit je altijd goed, een beetje universiteitsclub kan niet zonder. Nu
zijn ook de economen van MAK om, eind maart presenteerden die de eerste officiële TiSEM Beercantus. Het eerstvolgende zingmaarmeefestijn is die van I*ESN
op 29 april. Die deed het al een keertje eerder en heeft zelfs een thema: vertegenwoordig je land. Niet dat je als Waylon of Ilse douze points moet binnenhalen,
het gaat alleen om outfit. Dus klompen uit de kast en zingen maar.
De verkiezingen voor de
medezeggenschap komen
eraan. Wat ga je doen?
Ik ga zeker stemmen, lang leve
de democratie!
Ik stem op iemand die ik ken,
niet op zijn/haar partij.
(44%, 99 stemmen)
20%, 45 stemmen)
Sam, Front, Abvakabo of Onafhankelijken. Het zal me een
worst wezen.
Ik stem op degene die de tofste
gadgets uitdeelt.
(15%, 32 stemmen)
(21%, 48 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 224
Chantal van Beek (22), master Privaatrecht
“Ik stem wel, maar ben verder niet echt
geïnteresseerd in de verkiezingen. Vooral
omdat je elk jaar weer bijna wordt aangevallen door de mensen van SAM en Front
die je proberen over te halen om op hen
te stemmen, terwijl je op dag één al door
iemand bent gestrikt”.
Anneke Smits (21), bachelor Economie
“Ik stem zeker, zonde om je stem niet te
gebruiken en het is een kleine moeite.
Meestal kies ik voor iemand die ik ken.
Ik probeer de flyeraars wel een beetje te
vermijden, maar heb er verder niet veel
last van, de verkiezingsperiode duurt
maar een paar dagen.”
Ga naar UniversOnline en stem op onze nieuwe poll.
Insolventierecht niet
verplicht in master
UniversOnline
Univers
10 april 2014
Studentengeledingen in
faculteitsraden maken het
verschil. Een plan van het
faculteitsbestuur van TLS
om Insolventierecht een
verplicht vak te maken bij de
master Rechtsgeleerdheid,
haalde het niet. Volgens de
studentgeleding is het vak
niet voor alle masteraccenten
Rechtsgeleerdheid relevant
en daarom niet geschikt om
verplicht te stellen.
Hoeveel staf is nodig per
student?
Hoeveel mensen aan
wetenschappelijk personeel heb
je nodig per honderd studenten?
Over de ratio student/staf werd
pittig gediscussieerd tijdens de
commissie Financiën.
Honderdste BKO bij
rechtenfaculteit uitgereikt
Stéphanie van Gulijk, docent
aan de rechtenfaculteit, kreeg
eind maart het honderste BKOcertificaat van Tilburg University
uitgereikt. Bij TLS heeft nu 30
procent van de docenten een
Basis Kwalificatie Onderwijs op
zak.
Buzz .05
Ik hoef u geen ervaring
te bieden. Geen kennis,
of expertise.
ff bellen
Column
met Lotte van den Bosch
Amnesty International wordt actief op de campus van Tilburg University. Lotte van den
Bosch, tweedejaars filosofie student, startte de werkgroep Students Tilburg Amnesty
International (STAI).
Waarom vind je het nodig om deze organisatie te beginnen?
“Amnesty International is een organisatie
gericht op alle mensen van de wereld
en niet alleen op kinderen zoals Unicef
dat doet. Wij willen studenten de kans
geven om actief te worden voor Amnesty International. STAI staat nog in de
kinderschoenen. In eerste instantie gaan
we proberen om zoveel mogelijk studenten te werven voor onze organisatie.
We hebben nu drie leden en er komen
waarschijnlijk drie leden bij.”
Hoe gaan jullie te werk?
“Wij willen door middel van flyeren,
lezingen en debatten de acties van Amnesty onder de aandacht brengen op de
campus. Amnesty zet altijd veel druk op
landen die de mensenrechten schenden.
Onder andere de situatie in Syrië moet
meer aandacht krijgen. Het zal overigens
een wisselwerking worden tussen Nederlandstalige en Engelstalige bijeenkomsten, zodat internationale studenten ook
actief kunnen zijn voor de organisatie.”
Proost
Eerste prijs voor De Haas
Prijzen, prijsjes, benoemingen, subsidies, schouderklopjes en veren in de reet; het
academische wereldje zit er vol mee. Univers licht er de mooiste uit.
Beste heer/mevrouw,
Graag wil ik via deze weg reageren op uw vacature voor de
functie van Social Media Specialist. Ongetwijfeld heeft u reeds
zo’n 1000 motivatiebrieven moeten doorspitten. Een baan als
deze is ten tijde van de huidige crisis vast de spreekwoordelijke speld in de hooiberg voor het leger van werkelozen.
Toch hoop ik dat u mij de mogelijkheid biedt om u te tonen
wat ik voor u kan betekenen. Het is namelijk niet mijn jarenlange werk in een callcenter dat mij een streepje voor geeft op
de rest. Ook mijn master Communicatie Design zal u vast niet
kunnen bekoren. Mijn grondige kennis van alle Social Media, is
dat misschien overtuigend?
Facebook kent voor mij geen geheimen. Tweeten is mijn tweede natuur. Instagrammen kan ik als de beste en mijn Pinterest
prikbord zit bomvol. Een sociale professional, dat ben ik. Is dat
niet perfect voor de functie?
Nee, u bent vast nog niet overstag gegaan. Waarom zou u ook,
met een zee aan sollicitanten om in te vissen. Gelukkig kan ik
u meer bieden dan wie ook. Maandenlang solliciteren heeft
mij namelijk het volgende geleerd. Ik hoef u geen ervaring te
bieden. Geen kennis, of expertise. U wilt van mij geen motivatie, vooruitgang of succes. Het enige dat u wenst, en laat
me u verzekeren dat ik u dat kan bieden, is iemand die bereid
is misbruikt te worden. Een slaaf, smekend en op de knieën.
Iemand die bereid is om handen te kussen, stroop te smeren
en konten te likken.
En ik vraag u slechts één ding. Laat mij die slaaf voor u zijn.
Met vriendelijke groet,
Een wanhopige sollicitante.
Een nieuwe prijs moet je goed in de markt zetten. Het prestige van die prijs hangt immers
deels af van wie hem in ontvangst neemt. Ongetwijfeld was ook de jury van de Willem F.
Duisenberg Fellowship Prijs, met onder anderen de huidige en voormalige Nederlandse bankdirecteuren Klaas Knot en Noud Wellink, zich daarvan bewust. En volgens hen is de Tilburgse
econoom Ralph de Haas daarvoor de beste man. Hij krijgt de eerste tweejaarlijkse prijs voor
jonge onderzoekers op het gebied van monetaire economie en openbare financiën. Meer concreet: vijftienduizend euro en een medaille. Zijn werk is creatief, breed, uitermate relevant
voor beleidsontwikkeling en van uitzonderlijke kwaliteit, zo zegt de jury.
Zoë-Amber Wolters (23)
is student Communica­
tie. Haar blogs zijn te
lezen op UniversOnline.
Tweets
Minder productiedruk voor
wetenschappers
Productiviteit is geschrapt als criterium
voor wetenschappers. Het nieuwe Standard
Evaluation Protocol 2015 – 2021 (SEP) wil
meer de nadruk leggen op de kwaliteit van
onderzoeken in plaats van kwantiteit.
Tot zover het oude nieuws. Elke dag
vers nieuws? Ga naar Univers­Online!
Tentamen waarbij laptop,
telefoon en aantekeningen
gebruikt mogen worden. Als ik
nou geen 10 haal, weet ik het
ook niet meer.. #uvt #dombo
@JemiWie op 27 maart
Veteranenvoetbal geeft je een
jeugdig gevoel. Herstellen van
een elleboog in je ribben het
tegenovergestelde.
@KoenBecking op 27 maart
Op de TST-vestiging
in Utrecht hebben mijn
smaakpupillen een nieuw
dieptepunt qua koffie moeten
verwerken.. #uvt #TilburgU
@arnoudvanhulst op 27 maart
Alvast mijn excuses mensen in
de #uvt ub stilteruimte. #verkouden #snif
@Pieter_Bankers op 27 maart
Univers
10 april 2014
06. Pics
fotografie Hans Westerbeek
Univers
10 april 2014
Pics .07
Kubben
Het spel dat deze internationale studenten spelen wordt wel Vikingscha­
ken genoemd, maar eigenlijk heet het kubb. Een soort ‘jeu de blokken en
stokken’, studenten spelen het wel vaker op het campusgrasveld. Volgens
Wikipedia en de Zweedse student in het rode shirt stamt het spel uit
Zweden. Maar wij hebben daar onze gedachten bij. Kubben op de campus
van de universiteit die tot voor kort zelf KUB heette? Dat is té toeval­
lig. Volgens ons is de sport waarschijnlijk door Zweedse studenten uit
Tilburg mee naar huis genomen. De oorspronkelijk Tilburgse versie zal er
dan wel anders uitgezien hebben. We vermoeden iets met lege bierflesjes
en bevroren frikandellen.
Univers
10 april 2014
08. Passion, fear & faith
De modewereld
kan behoorlijk
intimiderend zijn
Univers
10 april 2014
Passion, fear & faith .09
Vallen en opstaan, daar
draait ondernemen om
tekst Lieke Meertens fotografie Dolph Cantrijn
De vrouwen op de campus kennen de webshop misschien wel: dressesonly.nl.
Aan het roer daarvan staat oud-studente communicatiewetenschappen Miriam
Swaans (35). Zij zette de shop vol jurkjes zes jaar geleden op en het team bestaat
inmiddels uit zes vrouwen. Maar het succes ging niet zonder slag of stoot.
‘H
é pap, wat vind je van het idee om een online
webshop te beginnen in jurkjes?’ Ze weet het
moment nog precies. Haar vader werkte in
haar tuin en eigenlijk verwachtte Swaans dat hij
haar zou weerhouden. Maar tot haar verbazing
reageerde hij enthousiast. Toen ook haar vriend het idee wel zag
zitten, wist Swaans dat ze misschien goud in handen had. Ze had
het dan wel razend druk met haar tekstbureau – dit was een plan
dat ze moest gaan uitvoeren.
Nee, een jurkjesfanaat wil ze zichzelf niet noemen. Hoewel ze
wel veel jurkjes draagt, daar niet van. En in een jurkje voelt ze
zich vrouwelijker, zelfverzekerder. Alleen die ellende van die
pashokjes hè? Dat moest toch leuker kunnen?
Tegelijk vond Swaans de hele online wereld ook machtig interessant. Welke kansen liggen daar? Hoe kun je klanten zo goed
mogelijk helpen, ook al zie je ze niet? Een en een werd twee: een
webshop boordevol jurkjes. Hoewel de internetbedrijven de afgelopen zes jaar als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten,
stond online winkelen in 2008 nog in de kinderschoenen. En dan
koos de Tilburgse ook nog eens voor een branche waar ze niet in
thuis was: die van de mode.
Daarmee heb je het jezelf wel lastig gemaakt
“Zeker. Ik wist van tevoren echt niet wat me te wachten stond.
Ik moest me razendsnel verdiepen in kennis over materialen,
seizoenen, trends. De modebranche is een harde business. Het
draait veel om imago. Vooraanstaande modemerken hebben
veel macht en het wereldje kan behoorlijk intimiderend zijn.”
Leg eens uit?
“Je kunt wel bepaalde merken willen verkopen in je winkel, maar
de grote vraag is of ze jou ook willen. Je kan niet zomaar elk willekeurig merk gaan verkopen. Het voelde soms als een auditie.
Sommige mensen namen niet eens twee minuten de tijd om
naar ons verhaal te luisteren, zagen ons totaal niet staan. ‘We
gaan niet samenwerken met webshops’, hoorden we. Twee jaar
later hing zo’n merk alsnog aan de telefoon, of wij hun collecties
alsjeblieft wilden verkopen.”
leren ontwikkelen. Zei een salesagent dat bepaalde jurkjes een
trend zouden worden, dan vertrouwde ik op zijn deskundigheid. Daardoor maakte ik wel eens inkoopmissers. Nu vertrouw
ik meer op mijn eigen onderbuikgevoel. Noem het vrouwelijk
ondernemen. Twijfel ik over een collectie, dan neem ik die niet
af. Of ik annuleer mijn bestelling alsnog in de bedenktijd. Hoe
meer ervaring je opdoet, hoe meer je ziet dat je je eigen weg
moet bewandelen.”
Ben je ook harder geworden?
“Zakelijker. Ik heb geleerd met vallen en opstaan. Mijn grootste
fout was dat ik zelf financieel niet goed genoeg aan het roer
stond toen dat nodig was. Ik had mijn financiën uitbesteed aan
een accountant die ik vertrouwde, maar uiteindelijk bleek hij
onze groei niet bij te kunnen benen. Ik dacht dat alles onder controle was, want we hadden regelmatig overleg. Achteraf bleek
hij niet de juiste cijfers op tafel te hebben gelegd. Daarin hebben
voor ons de grootste risico’s gezeten: in het blijven aanzwengelen van groei.”
Hoe kon dat gebeuren?
“Ik ben goed van vertrouwen. Combineer dat met de hectiek van
een groeiend bedrijf en voor je het weet sluipt zoiets ongemerkt
naar binnen. Toen ik onraad begon te ruiken heb ik een expert
ingeschakeld om ernaar te laten kijken. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen, maar het was een flinke schok. Ik nam het
mezelf ook kwalijk dat ik er niet beter bovenop heb gezeten. Dan
had het me meer kunnen besparen. Ik vroeg me af: ben ik dan
wel een echte ondernemer? Maar uiteindelijk draait ondernemen juist om vallen en opstaan. Ik koos ervoor om op te staan en
door te gaan. Inmiddels doen we de boekhouding zelf en staan
we meer dan ooit zelf aan het roer van ons bedrijf. Zo hoort het.”
Hoe voelde dat?
“Dubbel. Aan de ene kant voelde ik me vereerd, maar aan de
andere kant ook tekortgedaan. Ik blijf wel mijn trots houden. Dat
merk zijn we uiteindelijk niet gaan verkopen. Maar dat was vooral
omdat hun stijl niet bij onze shop past.
Die eigen stijl is iets wat ik in de loop van de tijd heb moeten
Ze heeft het ondernemen niet van een vreemde. Swaans komt
uit een ondernemersfamilie. Haar vader runde in Tilburg een
transportbedrijf, samen met vier broers. Daardoor heeft ze de
typische ondernemersmentaliteit vanzelf meegekregen: geen financiële zekerheid en werk dat zeven dagen per week doorgaat.
“We zaten ’s avonds altijd met z’n drieën te eten: ik, mijn zus
en mijn moeder. Mijn vader kwam meestal rond acht uur thuis”,
herinnert ze zich.
Op vakantie ging de familie Swaans eigenlijk nooit. Maar daar
heeft ze nooit moeite mee gehad, beweert ze. “We speelden
graag in en om het huis.” En nu, dertig jaar later, komt het woord
vakantie nog steeds nauwelijks voor in haar agenda. Swaans:
“We gaan twee keer per jaar. Meestal een week. Mijn vriend →
Jurken, jurkjes en...
... nog meer jurken. Daar draait de webshop dressesonly.nl van oud-stu­
dente Miriam Swaans om die ze ruim zes jaar geleden startte. Inmiddels
heeft ze 6 werknemers in dienst, trekt de site ruim 3.000 bezoekers per
dag en staat de teller op ruim 24.000 Facebook-fans. Mede-compagnon
van het bedrijf is haar zus Jolanda Swaans met wie ze ook het eigen mo­
delabel SRNDPTY startte. Miriam studeerde communicatiewetenschappen
en runt naast haar webshop tevens een communicatiebureau. Beiden zijn
gevestigd in hetzelfde pand in Tilburg. Swaans woont samen met haar
vriend en zoontje Maxim van twee jaar oud.
Univers
10 april 2014
10. Passion, fear & faith
Bijna wekelijks
bezoekt Miriam
samen met haar
zus Jolanda hun
stoffenleveranciers
om materialen
en dessins uit te
zoeken voor hun
eigen jurkenlabel
SRNDPTY.
Schouders eronder
en weer vooruit
heeft ook een eigen zaak. Na een week vakantie kijken we elkaar
aan en vragen ons nieuwsgierig af hoe het thuis zou zijn. Dan
gaat het weer kriebelen en willen we aan de slag.”
De traditie van familie-ondernemen heeft ze trouwens ook doorgezet. Miriam runt haar webshop inmiddels met zus Jolanda. Die
kwam twee jaar later bij het bedrijf als mede-eigenaar.
Jij had toen al twee jaar bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten. Voelde dat niet oneerlijk?
Ze schudt haar hoofd. “Ik kende inmiddels mijn tekortkomingen,
dus ik wist hoe goed ik haar kon gebruiken. Ze hielp me ook al
mee in de vakanties. Het begon min of meer als grapje. Jolanda
had het niet echt meer naar haar zin op haar werk. Lachend aan
de keukentafel opperden we dat het wel leuk zou zijn om samen
te werken. Maar dan wilde ik wel dat ze met mij ging werken,
niet vóór mij. Ik wil niet de leidinggevende van mijn zus worden.
Inmiddels bewaak ik de grote lijnen zoals de strategie en online
marketing. Mijn zus is eindverantwoordelijk voor alle operationele zaken. Samen doen we de inkopen. We vullen elkaar perfect
aan.”
Nooit haat en nijd geweest?
“Natuurlijk wel, Jolanda is bijna vier jaar jonger en dus konden
we elkaar vroeger regelmatig achter het behang plakken. Mijn
ouders hadden er zo nu en dan een flinke kluif aan. Naarmate je
ouder wordt, groei je naar elkaar toe en wordt het leeftijdsverschil gevoelsmatig steeds kleiner. Inmiddels is het onze kracht
dat we zo anders zijn.”
Je hebt ook nog je tekstbureau ernaast. Heb je overwogen om
daarmee te stoppen?
“Wel eens aan gedacht, maar uiteindelijk werkt deze combinatie heel goed voor mij. Teksten schrijven blijft een passie. Plus
alle kennis die ik in de praktijk opdoe met Dresses Only kan ik
direct doorgeven aan mijn klanten. Denk bijvoorbeeld aan zoek­
machineoptimalisatie.”
Maar je kunt toch slapend rijk worden met je webshop?
“Ja, haha. Dat is een vooroordeel dat ik nogal eens hoor op
feestjes. Mensen denken dat ik ’s ochtends om 11 uur aan kan
komen op kantoor. Het tegendeel is waar. Het is keihard werken
en je moet voortdurend investeren, zowel in tijd als geld. Online
Univers
10 april 2014
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de concurrentie is groot. Ook in het weekend gaat het werk deels door, want
de shop is altijd open en op social media is iedereen 24 uur per
dag beweging. Je moet continue snel en correct reageren.”
Geen stress of slapeloze nachten door de drukte?
“Natuurlijk heb je altijd zorgen, dat hoort bij een eigen bedrijf.
Maar gelukkig heb ik nooit slapeloze nachten. Mijn geluk is dat ik
goed kan loslaten. Anders houd je dit niet vol. Laatst wilde ik een
opdracht binnenhalen bij een advocatenkantoor, ik werkte twee
dagen lang aan een prezi. Op het moment suprême weigerde
hij. Natuurlijk baal ik dan, maar ik ga er niet over piekeren. Dat
verandert de realiteit niet. Schouders eronder en weer vooruit.”
Opdracht wel binnengehaald?
Ze lacht. “Ja, dat wel ja”
Hoe doe je dat, dat loslaten?
“Op de woensdag ben ik sowieso thuis met mijn zoontje Maxim.
Alleen als hij slaapt, gaat de laptop open. Ter ontspanning kijk
ik ’s avonds graag televisie. Nieuwsuur of series zoals House of
Cards. Of ik ga lekker borrelen met vriendinnen. Het hoeft allemaal niet zo spectaculair, als ik maar in goed gezelschap ben.
Maar feit blijft dat mijn werk vergroeid is met mij. Dat sluit je niet
zomaar af. Tijdens mijn zwangerschap voelde ik me zo goed dat
ik ook heb doorgewerkt tot aan de laatste dag. Het blijft toch je
eigen toko hè? Daar voel ik me verantwoordelijk voor.”
Diep vanbinnen blijft de levensinstelling van haar vader er
toch inzitten: nuchter blijven en hard werken. Op feestjes praat
Swaans eigenlijk nauwelijks over haar werk. Heeft ze niet zoveel
behoefte aan. En opscheppen over haar succes? Dat zal je haar
al helemaal niet zien doen. “Je hebt van die mensen die al hoog
van de toren blazen als ze een scheet hebben gelaten. Dan denk
ik: moet dat nou?”
Ben je wel eens trots op jezelf?
Swaans kijkt even bedenkelijk. “Het woord trots zou ik niet
snel gebruiken. Ik bagatelliseer het zelf nog wel eens. Dit is nu
eenmaal wat ik doe en dit past bij mij. Maar ja... Soms krijg ik een
compliment van iemand en dan denk ik wel eens: Goh, inderdaad, dat hebben we toch maar mooi geflikt.”
Opinie .11
tekst Malini Witlox en Marino van Zelst fotografie Dolph Cantrijn
Stil over Wilders
Onze universiteit profileert zich als ‘maatschappij universiteit’.
Maar moet Tilburg University zich dan ook mengen in het Wilders-debat? Daarover zijn de meningen verdeeld. Malini Witlox
en Marino van Zelst discussiëren daarover. Dit is een ingekorte
versie, de hele opinies zijn te lezen op Universonline.nl.
Waarom is TiU stil over Wilders?
Universiteiten hebben geen politieke kleur, noch hebben ze
voorkeur voor een godsdienst. Wetenschap dient objectief te
zijn. Studenten en medewerkers van een universiteit hebben op
persoonlijke titel misschien wel genegenheid voor links of voor
rechts, voor Allah of voor God. Als instelling hoort een universiteit
zich echter overal buiten te houden. Een veelgehoorde theorie
waar wel wat voor te zeggen is.
Er zijn echter uitzonderingen. Als in de samenleving iets gebeurt
dat alle perken te buiten gaat. Als een grens overschreden wordt.
De uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen zijn zo’n geval.
Een dag na zijn uitspraken kreeg de PVV-voorman een storm van
kritiek over zich heen. Vanuit Tilburg University bleef het echter
doodstil, de mening van enkele individuele wetenschappers daar­
gelaten. Waarom blijft het stil vanuit de ‘maatschappij universi­
teit’, die Understanding Society als motto heeft?
TiU wil zich profileren, al anderhalf jaar buigt de universiteit zich
over de vraag waar ze nu echt voor staat. De universiteit kan dat
antwoord eenvoudig geven. Bij de term social innovation is het
kernwoord ’sociaal’. Je kunt jezelf geen ‘maatschappij universi­
teit’ noemen en nu stil blijven. Neem stelling tegen de uitspraken
van Geert Wilders. En ga verder dan een statement. Bundel de
krachten en doe met juristen, sociologen, antropologen, filosofen
en economisch psychologen multidisciplinair onderzoek naar de
toenemende xenofobie in de samenleving. Help de maatschappij
vooruit, dat is valorisatie ten top. Beste bestuurders van Tilburg
University, beste hoogleraren. Universiteiten hebben een maat­
schappelijke functie, anno 2014 mogen ze een mening hebben.
Vrijheid is het belangrijkste grondrecht. Als de universiteit de an­
dere kant op blijft kijken, is het motto Understanding Society een
zinloze term op papier, zonder enige waarde. Lieve bestuurders,
lieve hoogleraren. Waar staat TiU eigenlijk voor?
Malini Witlox is redacteur bij Univers
Onderzoeker moet mening voor zich houden
De universiteit is een instelling met twee kerntaken: onderwijs en
onderzoek. Met haar onderwijs probeert de universiteit studenten
op te leiden tot zelfstandig denkende burgers met een academisch
denkniveau. In haar onderzoek probeert de Tilburgse universiteit
kennis te vergaren over de maatschappij en alles wat daarmee
te maken heeft. De mensen die deze taken voornamelijk op zich
nemen, docenten en onderzoekers, zijn precies dat: mensen. Ze
zijn niet objectief, maar zouden wel naar objectiviteit moeten stre­
ven. Daarbij mogen wetenschappers als individuen uiteraard hun
persoonlijke mening hebben, maar in hun rol als wetenschapper
dienen zij hun mening voor zich te houden.
Zoals Malini stelt, is onderzoek doen naar trends in de samenle­
ving één van de verantwoordelijkheden van onze maatschappelijk
betrokken universiteit. Dus moet de universiteit onderzoek doen
naar toenemende xenofobie, oorzaken van een hoger percentage
criminele gedragingen onder Marokkaanse jongeren, toenemende
homohaat en toenemend racisme, vanuit een multidisciplinair
perspectief. Maar een mening vormen aan de hand van de feiten,
dat is meer iets voor politici, opinievormers en burgers. De weten­
schap en universiteit moeten daarboven proberen te staan en
zich alleen verlaten op de wetenschappelijke methode. Daarvoor
wordt zij gefinancierd door de burgers van dit land. En misschien
zelfs wel door die burgers die het hartgrondig oneens zijn met de
mening van die individuele wetenschapper.
Waarom roert Univers zich, nu Geert Wilders als voorman van
de PVV dit soort zaken roept? Toen sommige imams zich op
onbeschofte en abjecte manieren uitspraken over homo’s en joden,
waar was Univers toen, om TiU aan te sporen tot het nemen van
haar ‘verantwoordelijkheid’? Want een universiteit zou een state­
ment moeten maken “als ze streeft naar een gezonde en tolerante
samenleving” (Universonline.nl, 21-03-2014).
Veel tolerantie was er ten tijde van voorgenoemde uitspraken niet
te bekennen, maar ook toen waren de universiteit en Univers stil.
Hadden zij zich maar aan dat discours gehouden, want nu is de
streep van de toelaatbaarheid getrokken en dat lijkt me in geen
geval verstandig voor een organisatie die objectiviteit nastreeft.
Het motto van deze universiteit is ‘Understanding Society’, niet
‘Opiniating Society’.
Marino van Zelst, student aan de Research Master Social and
Behavioral Sciences.
Opinie
Reageren op dit
artikel? Ga naar
www.universonline.
nl en geef daar jouw
mening.
Wil je zelf een
opiniestuk schrij­
ven, mail dan naar
[email protected]
Univers
10 april 2014
12. Coverstory
tekst Rik Wassens en Jozien Wijkhuijs fotografie Jack Tummers
Waarom stemmen?
De groenen van studentenfracties Front en de
blauwen van SAM domineren volgende week de
campus. Ze gaan studentenstemmen winnen met
een Playboy, Elsevier of
gewoon een flesje water
en een goed verhaal.
Maar wat kunnen ze, én
wat doen ze met die
stemmen?
Fractie SAM: v.l.n.r. Erik van der Werff, Jeroen Wienen, Eline Balvert en Pim van Oeffelen
Eline Hanssen, 22, International
Business Administration
Stemmen? Ja
Al een idee? Nee, ik weet nog niet precies
wat. Ik zal vooral kijken naar wat de frac­
ties zeggen over stunts die verenigingen
op de campus mogen doen. Er mag heel
weinig, het is altijd maar een kraampje en
een beetje flyeren. Het zou leuk zijn als er
af en toe iets meer mogelijk is.
Belangrijk? Ja, je moet je stem laten horen.
Ik stem in eerste instantie op een partij,
niet alleen op een persoon die ik ken. Mis­
schien dat ik kijk of er bekenden op de lijst
staan nádat ik een partij gekozen heb.
Zelf in de raad? Dat weet ik eigenlijk niet.
Univers
10 april 2014
S
AM en Front vertegenwoordigen alle
studenten van Tilburg University in de Universiteitsraad: een maandelijkse vergadering tussen studenten, werknemers en het
College van Bestuur. Daar – en in diverse
adviescommissies – stellen de verschillende fracties
nieuwe plannen voor, stemmen ze over voorstellen
van het College van Bestuur (CvB) of brengen ze
advies uit. Maar ook buiten de vergaderzalen gooien
de fracties hun invloed in de strijd.
Geslaagde proef
De studentenfracties komen op voor de belangen
van studenten. Zo deed fractie SAM in 2012 een
voorstel om de openingstijden van de bibliotheek te
verruimen. Het voorstel resulteerde in een geslaagde proef – het bleek goedkoper dan verwacht en er
werd gretig gebruik van gemaakt – die verlengd is
tot 2015. Concullega Front diende begin 2013 een
voorstel in om het aantal fietsenrekken te vergroten.
Het resultaat: 250 extra stallingen voor het Koopmansgebouw.
De fracties ijveren veel, maar niet alle ideeën komen
er doorheen. Fractie SAM streed bijvoorbeeld voor
ruimere openingstijden van het sportcentrum, maar
moest – gelet op de kosten van bijna 60.000 euro
– dit voorstel prijs geven. Front deed begin 2013
een voorstel om voor ieder vak een proeftentamen
beschikbaar laten stellen. Dat strandde helemaal.
Het CvB vond deze ‘tussentijdse aanpassing van
het toetsbeleid’ te snel, maar gaf wel aan het in de
gaten te houden.
Terug naar de tekentafel
Naast het indienen van voorstellen, kunnen de fracties advies uitbrengen over plannen van het College.
Coverstory .13
Ezra Akdag, 30, Rechtsgeleerdheid
Stemmen? Ja!
Al een idee? Nee, ik moet me er nog even
in verdiepen. Ik ga binnenkort lezen wat
erover geschreven is en waar ze voor
staan. Of wacht, misschien heb ik een email gekregen een tijdje terug.
Belangrijk? Verkiezingen zijn altijd belang­
rijk. Je moet kunnen meebeslissen over je
eigen omstandigheden en voorwaarden
voor je studie. Stemmen is in mijn belang.
Zelf in de raad? Ik zou wel zoiets willen
doen, maar pas als ik afgestudeerd ben. Nu
heb ik daar echt geen tijd voor.
Fractie Front: v.l.n.r. Emilia Steendam Visser, Dennis van Loon en Robbert Becker
Zo wilde het College ‘inhoudelijke eisen’ stellen aan
het bindend studieadvies: voortgang na het tweede
jaar zou afhankelijk worden van een bepaald aantal
studiepunten én het behalen van één of meerdere
specifieke vakken. Front en SAM stuurden het College terug naar de tekentafel. Studenten werden
op verkeerde manier gemotiveerd, argumenteerde
Front. SAM vond het BSA zoals het is meer dan
genoeg om studiesucces te voorspellen.
Buiten de Universiteitsraad om
Universiteitsraadsleden vertegenwoordigen
studenten ook buiten de raad om. Dat lijkt steeds
belangrijker te worden: de fracties kunnen buiten
de trage vergadercyclus van de Uraad meer gedaan
krijgen. Zo heeft Front er voor gezorgd dat het
statistisch-analyse programma Stata vanaf april op
meer computers beschikbaar is. Met de digitale
tak van Tilburg University doet ook SAM goede
zaken: er worden digitale cijferlijsten ontwikkeld en
gemiddelden worden straks automatisch weergegeven. Fractie SAM is op haar beurt in gesprek met
campuscateraar Sodexo en wil onderzoeken of het
economisch haalbaar is om de mensa ook in het
weekend te openen.
Op universonline.nl verschijnt in de verkiezingsweek een analyse van de verkiezingsprogramma’s
en bekijken we wat waarheid geworden van wat er
beloofd is.
Wat valt er te kiezen voor
werknemers?
Johan van der Putte, 26, Bestuurskunde
Stemmen? Dit jaar ben ik tijdens de verkie­
zingen op studiereis naar Rio de Janeiro.
Vorige keer heb ik wel gestemd.
Al een idee? Ik heb me nog niet erg ver­
diept in de mogelijkheden, maar kom al
wel verkiesbare studenten tegen in de Es­
planade. Ook op Facebook kom ik mensen
tegen die meedoen aan de verkiezingen.
Belangrijk? Stemmen is zeker belangrijk, je
krijgt de kans om je stem te laten horen. Ik
heb helaas niet zoveel zicht op wat de stu­
dentenraden uit het overleg slepen, daar
zou ik wel meer van willen weten.
Zelf in de raad? Daar heb ik te weinig tijd
voor.
Univers
10 april 2014
14. Coverstory
Jochem Arts, 20, International Business Administration
Stemmen? Ja.
Al een idee? Nee, eigenlijk niet. Vorig jaar heb ik Front gestemd. Ik stem bij de eerste die
opduikt met een iPad. Dan kun je de keren daarna zeggen ‘ik heb al gestemd’. Ik begrijp die
methode wel, maar het geeft wel veel gedoe. Misschien is het beter als je echt naar een stem­
hokje toe moet om te stemmen. Al is het mogelijk dat er dan niemand op komt dagen. Het zou
wel goed zijn om nog wat beter geïnformeerd te worden over de verkiezingen, misschien met
collegepraatjes.
Belangrijk? Ja, ik vind het altijd belangrijk om te stemmen. Zo oefen je invloed uit, bijvoor­
beeld op het geld dat de universiteit besteedt of op wat je diploma waard is na je afstuderen.
Zelf in de raad? Misschien.
Onafhankelijken, ABVAkabo of TiU International?
Coalities van collega’s
Werknemers van Tilburg University hebben bij de universiteitsraadsverkiezingen genoeg te kiezen. Ze kunnen stemmen op
vakbondsfractie Abvakabo, de Onafhankelijken of nieuwkomer
TiU International. Univers sprak ze alle drie en vroeg: ‘Waarom
moeten werknemers op jullie stemmen?’
Abvakabo: ervaring, expertise, achterban
e Onafhankelijken hebben volgens fractievoorzitter Tjits
Roselaar en nummer 2 Elke van Cassel (beleidsmedewerker bij TSH) nieuw elan gevonden. Zo is er meer eenheid
in de fractie; naar eigen inzicht stemmen in de Uraad is verleden
tijd. Voortaan stemt de fractie met één stem. Althans, dat is het
voornemen. Ook wordt er meer gestructureerd vergaderd. “We
komen vóór en na elke universiteitsraad bijeen.” Daarbij staat
de achterban altijd centraal, zweert Roselaar (hoofd Language
Center): “We laten ons voeden door onze achterban, waartoe
we ingang hebben via onze brede kieslijst. De mensen op die
kieslijst zijn bereid mee te denken en dossiers te lezen.” Volgens
Van Cassel vertegenwoordigt de dertienkoppige kieslijst ‘alle
geledingen van de universiteit’.
Medewerkersfractie Abvakabo’s motto is kritisch en constructief.
Volgens lijsttrekker Marinus Verhagen onderscheidt de fractie
zich met hun ervaring, expertise en het contact met de achterban. Verhagen: “Het lot van het personeel is bij ons in goede
handen.”
“De afgelopen twintig jaar hebben we laten zien dat we een
goed georganiseerde en ervaren fractie zijn. Een die in staat is
om de belangen van het personeel uit te dragen, maar ook rekening houdt met het belang van de organisatie.”
“Ons voordeel is dat vakbondsleden die bij deze universiteit
werken ons sneller weten te vinden.” Verhagen denkt dat er
ongeveer 300 medewerkers lid zijn van de Abvakabo. Maar de
vakbond heeft geen inspraak in het fractiebeleid, volgens Verhagen: “Als fractie zijn we echt onafhankelijk. We hebben geen
enkele relatie met het hoofdkantoor in Zoetermeer.”
Logisch alternatief
Versterking van het onderwijs
In haar verkiezingsprogramma noemt de Onafhankelijken zich
het ‘logische alternatief’ voor vakbondsfractie Abvakabo. Logisch
omdat het merendeel van de werknemers geen vakbondslid
meer is, volgens de kopstukken. ‘Kritisch-coöperatief’ is het
sleutelwoord van De Onafhankelijken volgens de fractie. Wat
betekent dat? “Kritisch zijn alle fracties; het coöperatieve zit in
onze keuze om geen vastgestelde koers te hebben die we te
allen tijde volgen”, aldus fractievoorzitter Roselaar.
Roselaar gaat er, als ze verkozen wordt, in ieder geval voor
zorgen dat de onvermijdelijke bezuinigingen – vier miljoen per
jaar tot 2020 – ‘transparant en eerlijk’ verlopen. De fractie wil
dit doen “door het proces scherp en kritisch te volgen en waar
Ook Abvakabo ziet de reorganisatie van de diensten als een
belangrijke ontwikkeling: “Ik sta ervoor dat de reorganisatievoorstellen en organisatieveranderingen zorgvuldig verlopen.
Wij willen afdwingen dat het College van Bestuur zich als goed
werkgever gedraagt, transparant is en verantwoording aflegt aan
de stakeholders.”
Daarnaast is versterking van het onderwijs van belang voor de
fractie. Ze wil ‘meer handen aan het bed’, ofwel ‘een grotere interactie tussen docent en student’. En geld dat vrijkomt moet als
het aan de fractie ligt naar het reguliere proces: “Dat je niet zegt
we gaan weer een nieuwe opleiding beginnen waarin we veel
gaan investeren of een nieuw onderzoeksinstituut.”
D
Denise Elsten, 19, Psychologie
Stemmen? Ik denk het niet.
Waarom niet? Ik ben totaal niet op de hoogte
van de verkiezingen, al klinkt het niet hele­
maal onbekend. Misschien heb ik er een colle­
gepraatje over gehad. Mijn redenering is altijd:
‘Ik kan het verschil toch niet maken.’
Wanneer wel? Als de partijen goed duidelijk
kunnen maken wat ze bereikt hebben, zou ik
eerder geneigd zijn om te gaan stemmen.
Univers
10 april 2014
nodig kanttekeningen te plaatsen en gebruik te maken van ons
recht op advies en of instemming”, besluit Roselaar.
TiU-panel .15
coördinatie Mathijs Sukel
Geste of boete?
TiU-panel
Vrijwel elke universiteit vraagt een geldbedrag – boete in de
volksmond – aan studenten die zich te laat inschrijven voor een
tentamen. Dat mag niet volgens de letter van de wet, het collegegeld moet volstaan. Tilburg University noemt het administratiekosten en een relatief ‘laag bedrag’ (25 euro) en vindt het een
‘geste, daar een te late inschrijving eigenlijk uitsluiting van het
tentamen betekent.’ Wat jullie TiU-panel, is er sprake van een
boete of een geste?
Klein bedrag
Arnoud van Hulst (24), student theologie
Dit is een lastige discussie. Aan de ene kant
is het belangrijk dat studenten na betaling
van collegegeld zonder verdere belemmeringen kunnen studeren. Toch kun je je
afvragen wat er gebeurt als studenten zich
ongestraft te laat kunnen inschrijven voor
tentamens. Waarschijnlijk ontstaat er een
administratieve hel! Daarom vind ik dat
de universiteit best een klein bedrag mag
vragen om later inschrijven mogelijk te
maken. Een klein bedrag dus: bijvoorbeeld 5
euro, zoals de Radboud Universiteit vraagt.
En laat dan de voorwaarde zijn dat de
opbrengsten van de boetes direct ten goede
komen aan studentenfaciliteiten. Ontwikkel
bijvoorbeeld een nieuw registratiesysteem
voor tentamens, want het huidige systeem is
onoverzichtelijk en gebruiksonvriendelijk.
Woordspelletje
Duur genoeg
Mirjam Siesling (35), subsidieadviseur
bij Tilburg School of Economics and
Management
Zoals ik het heb begrepen, krijg je bij de
eerste keer te laat aanmelden een waarschuwing en moet je bij de tweede keer
te laat zijn, de boete betalen. Als je twee
dagen vóór de uiterste aanmelddatum nog
niet bent ingeschreven, ben je uitgesloten
van het tentamen. Deze regeling een ‘geste’
noemen in plaats van een boete lijkt me
een woordspelletje, het is immers bedoeld
als een ontmoedigende maatregel. Een
oplossing lijkt mij de tentamenaanmelding
te koppelen aan de inschrijving voor het bijbehorende vak: dan is er nooit meer iemand
te laat en kan de boete ook weer worden
afgeschaft.
Hans van Dooremalen (46), docent Tilburg
School of Humanities
Officieel zullen het administratiekosten zijn,
maar het voelt als een boete. De combinatie
van deze ‘boete’ en je heel vroeg moeten
inschrijven, zorgt ervoor dat studenten
zich al bij inschrijving voor het reguliere
tentamen opgeven voor het hertentamen.
Bij een gemiddeld slagingspercentage van 67
procent, wordt voor 2/3 van de studenten
dus onnodig een plek gereserveerd bij het
hertentamen, surveillanten ingehuurd en
tentamens gemaakt. Als men dat beter
zou regelen (bijvoorbeeld door studenten
die via BlackBoard voor de cursus zijn
ingeschreven automatisch in te schrijven
voor het tentamen, en zij die hun tentamen
niet halen automatisch in te schrijven voor
het hertentamen), zouden we 2/3 van de
hertentamenkosten besparen en kunnen we
de boete/administratiekosten kwijtschelden.
Studeren is al duur genoeg.
Univers
10 april 2014
16. Lifestyle
coördinatie Francine Bardoel
Swaffelend met je middelste
been je pincode intoetsen
Column
Naaktpinner
De Tilburgse politie is op zoek naar een naaktpinner. Of beter
gezegd: een blote pinpasdief. Op internet circuleert sinds kort
een opsporingsbericht. “Blote pinner gezocht” heeft de politie
erboven gezet. Ik vind dat een gemiste kans. Ze hadden hem op
zijn minst de potloodpinner kunnen noemen, want de begeleidende foto is een feest van bloot vlees. We zien een heerschap
van Noord-Afrikaanse makelij, dikkig, borsthaar, baard, tieten.
Helemaal naakt met enkel een muts op die hij ver over zijn oren
heeft getrokken.
Je vraagt je af waarom meneer bloot is. Ik heb het er met een
bevriende psychiater over gehad. De kans is groot dat de man
een fetisj heeft voor pinautomaten. Al vanaf zijn vroege jeugd
ziekelijk verlegen. Oh, die angst een leuke dame aan te moeten
spreken! Gaande de jaren verdiepte het een en ander zich tot
een fobie. Meneer stelde noodgedwongen zijn eisen bij. Vrouwen, ach, wat moet je met vrouwen? Dus kocht hij zich een opblaaspop, en zo ging het van kwaad tot erger. Inmiddels maakt
het hem allemaal niets meer uit. Als er maar een gleuf in zit.
Of onderschatten we hem? Dat zette me aan het denken. Zie
mij eens, lijkt hij te willen zeggen. Pinnende criminelen worden
vaak herkend aan hun kleding. Daar heeft meneer geen last van.
Bijkomend voordeel: wanneer je al swaffelend met je middelste
been de pincode intoetst, laat je ook geen vingerafdrukken achter. Slim, heel slim. The perfect crime. De enige vraag die nu nog
rest: waar laat je als naaktpinner in godsnaam dat pasje?
Luuk Koelman
is columnist
voor Univers
I-con
Interessant
hoe ze
omgaan
met de
goden
Slechte gewoonte? Misschien dat ik
een betweter ben. Ik geloof niet zomaar
alles wat mensen zeggen. Je moet met
goede argumenten komen. Dat is ook
wat ik zoek in mijn studie; erachter komen wat nou echt waar is. Bijvoorbeeld
in oude teksten.
Favoriete boek? Dan ga ik voor OPCenter van Tom Clansey. Lekker
wegdromen in een andere wereld. Het
grote spanningsveld, de post-ijzeren
gordijn setting en de vele conflicten
maken het fijn om te lezen.
Series? Game of Thrones. Het is interessant om te zien hoe ze in de serie
omgaan met de verschillende goden.
Leuk ook dat Carice van Houten er een
rol in speelt.
Wat zou je doen met 1 miljoen? Mijn
studieschuld aflossen. Ik zou ook een
deel aan het goede doel schenken.
Misschien een jaar naar Afrika om daar,
in samenwerking met een organisatie
als Unicef, iets op te bouwen. Er wordt
nog al eens negatief gekeken naar dit
soort organisaties, maar ik denk dat het
onderschat wordt wat er de afgelopen
20 jaar allemaal bereikt is.
Koos Kemna (28), Theologie
Inspiratiebron? Mijn vader is een inspiratiebron voor me. Hij is 12 uur per dag
van huis om te werken. Ik heb bewondering voor hoe hij zich inzet voor zijn
gezin.
Reizen? Ik zou nog wel een keer naar
Noorwegen willen voor de fjorden, de
bergen en het noorderlicht. Canada en
Nieuw-Zeeland zijn interessant door
hun ongerepte natuur.
Trendspotting
Als een walvis
Wat zijn de laatste trends op de Tilburgse campus?
Univers zit bovenop alles wat hip & happening is.
Deze keer: whaling.
Eerst was er planking, daarna kwam owling. Ook tebowing was
hip, maar de nieuwste trend overtreft al deze varianten: whaling.
Het idee is simpel: gooi jezelf in een sierlijke boog achterover
Univers
10 april 2014
Lifestyle .17
Film
Wè nou?
Jacht op een
illusie
Jij & Uraad?
De verkiezingsstrijd barst volgende week
weer los. Zou jij jezelf verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad of een van de
faculteitsraden? En wè zou je belangrijkste
speerpunt zijn?
“Ik zou het zeker overwegen om mezelf verkiesbaar
te stellen. Al heeft dat nu weinig nut, want ik studeer
in augustus af. Mijn belangrijkste speerpunt (lees:
mijn grootste dagelijkse ergernis) zou het treffen van
een regeling zijn voor het reserveren van computers, zodat iedereen de kans krijgt om in de bieb te
werken.”
René Otto (23 jaar), master Ondernemingsrecht
“Nee, ik zou mezelf niet verkiesbaar stellen. Medezeggenschap is niets voor mij, dat laat ik liever aan
anderen over die dat wel leuk vinden om te doen. Ik
vind het wel belangrijk om te stemmen, al ben ik er
nog niet uit wie dit jaar m’n stem krijgt.”
Kim Janse (21), bachelor Sociologie
“Ik ben blij dat er elk jaar weer studenten ons willen
vertegenwoordigen, maar ik zou mijzelf niet verkiesbaar stellen. Het lijkt me interessant, maar ik wil simpelweg geen heel jaar opofferen aan één activiteit.
Liever werk ik parttime, ga ik stage lopen en studeer
nog wat. Ik ben graag met meerdere dingen tegelijk
bezig, maar wil graag mijn studie als hoofdactiviteit
behouden.”
Suzanne Hendricksen (22 jaar), bachelor
Rechtsgeleerdheid
“Nee, dat zou ik niet doen. Ik heb er geen tijd voor,
want ik werk fulltime. Daarnaast werk ik in een klein
team waardoor ik niet echt een representatief beeld
heb van wat er leeft en speelt onder medewerkers
van de universiteit.”
Bas van Nunen (35 jaar) ICT coördinator/
consultant bij TiSEM
zoals een walvis die uit het water springt,
bij voorkeur met een hoop gezwiep van
uw lange lokken en overdreven armbewegingen. Youtube en Instagram laten
inmiddels al zien dat er aan heel wat wereldburgers schoonspringers verloren zijn
gegaan. Ook menig mediaredactie heeft
al een ‘whaling’ filmpje opgenomen. Een
Univers-versie is nog niet te bewonderen.
Ergens moet je het Woody Grant, hoofdrolspeler in Alexander Paynes Nebraska,
nageven: als er niets is dat je thuis houdt, waarom zou je dan niet een illusie najagen?
De bejaarde, alcoholistische en verwarde vader van David ontvangt een brief met
het bericht dat hij een miljoen dollar heeft gewonnen. Zijn zoons hebben direct door
dat het om een reclamestunt gaat, maar Woody is vastberaden om naar Nebraska te
gaan, met of zonder toestemming van zijn familie. Nadat hij meermaals wegloopt en
zijn verbitterde vrouw Kate het niet meer aankan, besluit David zijn vader naar het
stadje Lincoln te brengen. Zijn eigen leven is ook verre van bevredigend en zo kan hij
weg. De slechte relatie met zijn vader zorgt ervoor dat de road trip allesbehalve prettig verloopt voor beide partijen. Samen houden ze de illusie in stand dat ze ergens
heen gaan, in plaats van ergens vandaan.
De film is uitgevoerd in zwart wit en is van een traagheid die slechts deels functioneel
is. Na driekwart van de verder erg ontroerende film, heb je het dan ook wel gezien en
wordt het moeilijker om de aandacht erbij te houden. Toch blijft het melancholische
gevoel dat de film achter laat hangen, ondanks het induttende einde. De portretten van de familie van Woody en David, de gretigheid waarmee oude ‘vrienden’ zich
op Woody storten en de grimmige, maar hoopgevende conclusies over het leven:
Nebraska werkt als een spiegel en biedt troost. Jozien Wijkhuis
Nebraska draait in Pathé
Tilburg
Serie
Geen moord
maar hennep­
plantjes
Zou dat niet handig zijn? Een portal waardoor je van de campus zo het stadscentrum
in stapt. Zodat studenten en medewerkers in hun pauze even snel kunnen winkelen.
Hartstikke fijn. In de tv-serie Smeris hebben ze zo'n portal. Als acteur Jeroen van Koningsbrugge het Cobbenhagengebouw uitloopt, komt hij op de Schouwburgring uit.
Smeris is de nieuwe politieserie van BNN en geheel opgenomen in Tilburg en omgeving. BNN koos voor Tilburg, omdat de stad bekend staat vanwege de omvangrijke
wietproductie. Het verhaalt draait om rechercheur Theo Kamp (Van Koningsbrugge),
die tegen zijn zin van Moordzaken naar het Hennepteam verhuist nadat hij zijn boekje
te buiten is gegaan. In het Hennepteam wordt hij gekoppeld aan Willem Niessen
(Dennis van de Ven), een rechercheur die zich altijd keurig aan de regels houdt. In de
eerste aflevering brengen ze bezoek aan een aantal huizen, waar de elektriciteitsmeters overuren maken. Kamp wil echter niet de kleine teler pakken, maar de grote
jongens.
Het lijkt een beetje saai. Geen moord en doodslag, maar hennepplantjes. Aan het
einde van de eerste aflevering zijn de twee heren echter al bij een achtervolging en
een schietpartij betrokken. Bovendien is direct duidelijk dat het verhaal zich over
meerdere afleveringen afspeelt.
Het acteerwerk is bij vlagen goed en bij vlagen erg ‘gemaakt’. Het Tilburgs is geen
echt Tilburgs, de zachte ‘g’ kan beter en ook qua recherchewerk is er een hoop op
aan te merken. De regie redt echter een hoop, Smeris is qua uitstraling vooral rauw
en onverwacht. En Tilburg is best een mooi decor voor een politieserie. Malini Witlox
Smeris is te elke maandagavond te zien om 20.30
uur te zien bij BNN.
Univers recenseert alles. Ook op UniversOnline.
To be continued...
Univers
10 april 2014
18. Science & Society
text Bart Smout photography Victor Arnolds
‘It is frequently
said that comedy
show New Kids
presents a largerthan-life version
of the Brabander.’
Real Brabander not a star
What characterizes the real Brabander, a native of the province of Noord-Brabant? PhD student Sandra Wagemakers is
searching for the Brabant identity. It turns out it is hard to find,
although there are some common values. “Brabanders aren’t
glamorous.”
S
he is indeed a Brabander through and through. Born
in Hilvarenbeek, where she recently moved back, and
working at Tilburg University. When asked if that makes
her a typical Brabander, the 24-year-old hesitates to
answer. “There’s even a big difference between asking
that question to someone from Hilvarenbeek and from Tilburg.”
Anyone searching for the core of the Brabant identity will be
disappointed quickly. It is always in flux, and that is the only
answer you’ll get. Jos Swanenberg - professor Diversity in
Language and Culture, and Wagemakers’ supervisor - recently
observed that the Brabant dialects are under threat due to
globalization. This doesn’t mean that the dialect, undeniably
an important aspect of the Brabant culture, is on its last legs,
he says. It takes on new shapes precisely on account of these
outside influences.
Cultural sociologist Ton Wagemakers (no relation) agrees that
these days, no one exclusively calls themselves a Brabander.
The world has expanded and doesn’t stop at the borders of a
village or town anymore. There is, however, something like ‘family resemblances’. In an interview with arts and culture magazine
Brabant Cultureel he explains, “The philosopher Wittgenstein
talks about family resemblances; someone doesn’t have to have
the typical familial characteristics in order to belong to a family.
That also applies to the so-called Brabant family.” He means to
say: whether you listen to popular singer Frans Bauer or rapper
Fresku, you still belong to the same clan.
When the core of an identity cannot be found, you had better
take a detour. That’s why Sandra Wagemakers went to speak
with pupils at a multicultural elementary school. She showed
them pictures of famous Brabanders and asked the pupils who
they deemed to be the most Brabant-like. Popular singer Guus
Meeuwis finished first with flying colors. Way down the pecking
order: socialite and tv presenter Sylvie Meis.
Poor Sylvie. Why is she excluded from the Brabant family?
Glamour and Brabant are like chalk and cheese, apparently. According to the children, Sylvie Meis looks like a star and is therefore not a real Brabander. Real Brabanders look normal, like singer
Guus Meeuwis. Someone without any airs, who is simply normal.”
Univers
10 april 2014
So, does the real Brabander have more in common with New
Kids, the over-the-top, dialect-speaking Brabant comedy show,
than with stars on the red carpet?
“It is frequently said that New Kids presents a larger-than-life
version of the Brabander. I don’t agree. If the New Kids are
typically Brabants, why have they been so successful in Germany? Even in Russia, they have dubbed New Kids videos that
are extremely popular there. New Kids is above all a parody of
stereotypical antisocial behavior, and that occurs everywhere. I
actually concluded from my discussions with the children that
they see the Brabander as someone without any pretenses. No
artifice; that’s what characterizes the Brabander.”
And the characteristically soft-spoken g, of course.
“That is still the primary characteristic of the Brabander. The
language you speak says a lot about where you come from. But
when you talk with a soft g, it doesn’t automatically mean that
you feel like a real Brabander. That soft g is mostly a handy way
for others to categorize someone. Besides, there are some villages in Brabant where they don’t speak with a soft g at all.”
Is a Brabander living in a village more rooted than one living in
the city?
“Many Tilburg children I spoke with actually regard class mates
from the surrounding area as less Brabants. It’s notable that multiculturalism is also seen as typically Brabants. So, what’s typically Brabants is no longer automatically associated with villages
and agricultural businesses. It has evolved with the times.”
As the song goes, Brabant nights are long. Is the Brabander
good at having a fun?
“Every Brabander will answer that question with a resounding
yes. But you can wonder who would regard his or her community
as unsociable.”
Simply normal and the soft g for gezelligheid, the typical Dutch
sociable atmosphere. Have you come across any other typical
Brabant characteristics?
“Well, Carnival and a preference for lots of beer seem to be
inextricably linked with the Brabant folklore, as well as the belief
that Brabanders are less rushed then people in the west of the
country, the Randstad.
So, Sylvie Meis should just release some Carnival pictures of
herself?
“I have no doubt she would rise up in the ranks.”
Science & School .19
text Bart Smout
Masterpiece
Travel at home
It has never been easier to travel. So why do we still read travel
literature? Out of nostalgia for more adventurous times, writes
Ruud Welten in Onder vreemden (Among Strangers).
“If only I could travel like Gauguin, Nerval or Chatwin did,” sighs
Welten in his latest book Onder Vreemden (Among Strangers). Ruud Welten, philosopher at Tilburg University, is rapidly
becoming THE travel philosopher of the Netherlands. Last year,
his book Het ware is leven elders (The real life is elsewhere) on
modern tourism, was well-received. And now Onder vreemden
(Among Strangers) is out, a book on travel literature. Small in size
(190 pages) but rich in insights and references.
According to Welten, travel literature is often considered: “a variation on anthropological, historical or social-scientific research.”
Undeservedly: “That’s overlooking the fact that travel literature,
in contrast to positivistic science, is a way of making the relationship with the unknown in the eyes of the stranger a theme.”
In the nineteenth century, the desire to meet what’s different
develops, rather than trying to encapsulate and absorb what’s
different as the colonists did. The Orient became the symbol
of a strange and distant world that is waiting to be discovered.
Welten shows us how writers such as Gérard de Nerval, V.S. Naipaul and Bruce Chatwin, each in their own way, approach what is
different as being different in a way that can’t be translated. They
don’t attempt to refer what is different
to their own culture
but they strive to
leave it in tact. This
leads to beautiful
observations. According to Welten,
travel literature is
all about ‘the manyvoiced differences
in the world’.
Among Strangers is a song of praise to the travel literature but
towards the end it turns into an epicedium. Because travelling,
real travelling isn’t possible anymore, says Welten. The world has
turned into one, great big tourist resort. Everything has already
been discovered, all that is different is already well-known. All
that remains is nostalgia. A longing for the days when travelling still equaled adventure and discoveries. That’s why we read
travel literature, nowadays. Welten: “When I read travel literature,
I picture myself in an untraveled world in a pre-tourism period.”
So exchange your flight ticket for a pile of travel stories and stay
home, next summer.
Better working conditions
Eureka!
Paying safely
Debit card fraud causes people to pay
cash more often. In order to encourage electronic payments, and thereby
lowering costs to society, debit card
fraud needs to be fought more. This
is the result of research by Anneke Kosse.
Especially articles about dealing with safety
risks on the front pages of newspapers
have big effects on consumers. Yet, if only
companies, shops and banks try to put an
end to electronic payment fraud, that is
not enough. “They should also continue to
inform consumers about the safest way to
pay”, Kosse suggests. “That may result in
cost savings for our society.”
“Do not disregard your own demands
and wishes, but do take responsibility.”
This pressing appeal to large organizations and government agencies has been
made by Mieneke Koster. Organizations and
government agencies are meant to monitor
the quality of the working conditions of
their suppliers, but in practice, that doesn’t
amount to much. Demanding a so-called
SA8000 certification, the standard for good
working conditions, is the first step according to Koster. In addition, organizations and
government agencies should also be more
aware of the demands they put on their
suppliers. By, for example, stop putting unreasonable pressure on prices and delivery
times. “There still is a lot of ground to cover
in this respect,” Koster says.
Empty seats
Start converting abstentions into
empty seats. This writes political scientist
Julien van Ostaaijen in regional newspaper
Brabants
Dagblad.
Turning
in a blank
ballot
paper in
election
time is a
form of
protest,
van
Ostaaijen
says. Voters who
abstain indicate thereby that they do have
faith in democracy, but not in the existing
political parties. By translating abstentions
into empty seats, that protest will be more
palpable. “It will hopefully encourage politicians to engage with the voters who abstain
or those that don’t vote at all,” van Ostaaijen
writes. Whether it works or not, it will in
any case result in an interesting view.
Travelling in 1880.
Lots of Jumbo, no
jets.
Blank votes should
lead to empty
seats in parliament
Univers
10 april 2014
20. International
text Sylvia Kuijsten photography Dolph Cantrijn
The Voice of Tilburg: Dutch or En
Election time on the campus is about
to start. Students in brightly colored
sweaters shoving laptops in your face,
winning you over with bottles of water
and asking for your vote in return for a
popsicle. A fanatical campaign is being
held to get the most enthusiastic and
ambitious students to discuss the University’s and faculties’ policies. But are
you, the international students, aware
of your options when it comes to having your say in the matter? And are
you getting the chance to make your
voice heard?
A
merican student Josh Bossevain (31 year-old,
premaster Information & Communication) applied
for the candidacy of member of the council at the
Humanities’ faculty. The interview went well and
the student seemed positive until he received an
e-mail from them the next day. The faculty’s council informed
him that all meetings were to be held in Dutch, even if Josh were
to be elected. “The director offered me a crash course in Dutch
through the language center.”
Demoralized
After the phone call, Josh decided to withdraw his candidacy. “On
the one side, I understand that this is a Dutch university and that
to some extent we as international students are expected to integrate. But at the same time this school was advertised to me as
an international school. Tilburg puts on an international face but
if you pull back the curtain, you can see that it’s quite provincial.”
It wasn’t due to the students that Josh withdrew his candidacy.
“They seemed very concerned about my situation and ge­nuinely
sad when I withdrew,” he says. “It’s the system that is, in its current incarnation, clearly set up for Dutch or Dutch-speaking
students. Because of that, we can’t really participate in the
process”. And that’s a shame, because according to Josh there is
Univers
10 april 2014
still much to be gained. “I wanted to run as a candidate because
many of the international students I’ve talked to told me they
feel that we don’t really have a voice here or are not included in
the school decisions that matter.”
Broader discussion
“We had a lengthy discussion on this subject two years ago and
we agreed that Dutch should remain to be the official language,”
explains Lex Oostrom, president of the Humanities’ council.
“If you become a member of the council you have a choice of
speaking in English or Dutch. So, Dutch members may express
themselves in Dutch, international students are allowed to speak
English. All members are required to have a passive understanding of the language. On top of this, English summaries of the
agenda items that require a decision to be taken, are provided.
And I want to emphasize that an international student is more
than welcome on the council as they always have been in the
past.”
Other universities are struggling too
Tilburg isn’t the only university where language is an issue. The
council at Erasmus University Rotterdam currently has two international members, a student and an employee. In the past, they
International .21
glish?
worked with a simultaneous interpreter but in the last couple
of months the members have conducted meetings in English
as part of a trial. It wasn’t a success. The council members felt
less confident speaking English and were less able to describe
details. That members were allowed to express themselves in
Dutch on some occasions wasn’t enough. Besides, not everyone’s English was good enough and there was a lack of English
documents.
Groningen University is bravely trying to cater for English speaking students but it’s not really taking off. “There is a lot of room
for improvement,” Peter de Vrieze, president of the University
council agrees. The council, including its one international member, conducts its meetings in Dutch. The international student is
allowed to speak English and the board of governors responds
in English. Then they switch back to Dutch and the international
student is assisted by an interpreter. The policy documents are
in Dutch, documents concerning education and research come
with an English summary. “The trend is that more and more
documents are available in English but for the international student it’s still hard to understand everything,” says De Vrieze. “We
have offered the student in question a Dutch course.”
The board of governors at the Radboud University Nijmegen
Tilburg puts on an international
face but it’s actually quite
provincial
conducts meetings in Dutch and their documents are in Dutch
too. The same applies to all the other councils and sections.
“This is the intended method of working should an international student be elected,” says chairman Joop Pronk. The only
international student on the University council speaks Dutch so
language is less of an issue here.
Rien Wijnhoven, chairman of the University council of Tilburg,
states that the upcoming elections on our campus (see box) will
decide if the English ‘issue’ will be back on the agenda. “It mostly
depends on whether a non-Dutch speaking person makes it in
the council. If not, the language matter will be less urgent, is my
prediction.” →
Univers
10 april 2014
22. International
It can be challenging to
endure soft mockery or
criticism
The voice of Tilburg
Student unions are in the lead
As little as English is spoken on the various councils of the
Dutch Universities, the more normal it seems in Tilburg’s student
unions. For instance, most meetings at Magister JFT, the legal
faculty’s student union, are held in English. “English is the official
language whenever an international student attends. This year,
two out of the three general meetings were held in English,” says
Elza Kwekkeboom, the union’s PR commissioner. “In our minds,
international students are a good addition to our members. We
can draw from their experiences and at the same time they feel
more involved with the union.”
Also the Economics student union, Asset, conducts its meetings in English if desired. “In addition, the written documents are
always in English. Should an English speaking student become
a member of the council, it’s easy to read through the previous years’ documents,” says Martijn Heinen, chairman of Asset.
According to Heinen, the advantage of this method is that there
are no limitations for international students. “However, the disadvantage is that it’s often harder to get down to the details in a
discussion,” he tells us.
Column
God bless your country
Being part of an international environment is very enriching.
Most of us are here precisely because that is the kind of at­
mosphere we sought and hoped for when we started to look for
a place to study. It is extremely difficult, if not impossible, to
fathom what it means to be one person in a world of billions;
and yet, the people we meet everyday come from places so far
away, speak languages so different, and think in perspectives so
very new to ours that we are reminded of it constantly: we are
foreigners in most places of the world.
But we do have a home; how happy we may be to live in the
Netherlands for now, there is a place where it just is more comfortable to be. Being a foreigner among foreigners is no easy ride:
your culture is examined, the news from your country scrutinised, and you can bet that everybody has an opinion on ‘your’
politics, ‘your’ scandals, and ‘your’ way of life.
It can be challenging sometimes to face others, their mind already
made up about your origins. It can be challenging to endure soft
mockery or criticism; what usually comes up in conversations,
wherever you are from, are clichés and bad politics. It is difficult
not to become defensive of your home country when truths are
diluted among the over-simplified ’facts’ that the media like to
feed us. But it is okay to be defensive. Even though having a critical mind is crucial, it is also very important to share your side of
the story, especially so when most people’s ideas of your reality
are unjust or inaccurate. Let people know what it is like to be a
citizen of your country, to walk the streets of your city, and speak
the language of your nation.
Pride and shame are irrelevant. Just be clever.
Marianne Lalande is a
Liberal Arts student
New section: TiU International
Although English being the official language in the faculty’s
council still causes problems, the University has introduced an
international council this year: TiU International. According to
head of the candidates’ list Tobias Klein, a German Associate
Professor at TiSEM (School of Economics and Management)
it was about time, too. “International students and employees
have lots of good ideas that we’re missing out on.” Although
internationalization isn’t one of the party’s goals, it is reaching
out to one of the goals as set by the University. “In its strategic
plan, the University has stated its desire to make the university
international at all levels. Founding an international player in the
University’s council hugely contributes to this.” Amongst others,
the party has made it its goal to provide all relevant documentation – particularly that of the University council and the Board
of Governors – in English and to make sure that the campus
is also an ‘inspiring work environment’ in the evenings and at
weekends. Currently, the list only consists of TiSEM, employees
but there are hopes of adding employees from other faculties in
the coming years. TiU International hopes to pave the way for an
international student council by founding this party.
Language issue
Even though the TiU International sees the future brightly, the
problem won’t be resolved soon, the language issue remains. “I
absolutely understand the language issue and the complicated
situation it puts everyone in. I’m a guest in this country and of
course it is my responsibility to integrate,” says Josh. “However,
the university doesn’t seem to foster a very good environment
for this to happen. Language-wise, most students like me are
here for one or two years and cannot realistically integrate on
any substantial level in such a short time, I wasn’t able to get
into a Dutch class during my first semester because they were
all fully booked. I tried to find classes elsewhere, but there was
nothing in Tilburg. That makes it almost impossible to learn the
language. Basically, it means that I and those like me are left out
of the process on any meaningful level.”
Background elections TiU
Tilburg University has several representative
bodies; fractions for students, employees and
the various faculties. The forthcoming elections are all about electing representatives
for the University Council. They are held
between the 14th and the 17th of April 2014.
University Council. This council consists
Univers
10 april 2014
of nine student members and nine members
are employees. They meet with the Board
of Governors every month to discuss mat­
ters such as strategic policy, organization,
management and budget and they enjoy a
number of approval and advisory rights.
Faculty Council. Each faculty has its own
council consisting of employees and students
of the faculty in question. The number of
council members varies per faculty. The coun­
cil represents employees and students in the
fields of education and research, to this end
they enjoy approval and advisory rights.
Service Council. And every Service has
its own council consisting of five employees
of the service in question. They too enjoy ap­
proval and advisory rights.
What’s in the world .23
edited by Mathijs Sukel
Sci
Liar, liar
California – March 24
Listen to your gut, not your
ratio when you try to unmask
liars. Because when it comes
to detecting deceit, your
automatic associations may be
more accurate than conscious thought,
according to research published
in Psychological Science, a journal
of the Association for Psychological
Scien­ce. Conscious awareness may
hinder our ability to detect whether
someone is lying. “Our research was
prompted by the puzzling, but consistent finding that humans are very poor
lie detectors, performing at only about
54% accuracy in traditional lie detection tasks,” says psychological scientist
Leanne ten Brinke, of the University
of California. One of the things the
researchers did was let 72 participants
watch videos of ‘suspects‘ in a mockcrime interview. Some of the suspects
in the videos had actually stolen a $100
bill from a bookshelf, whereas others
had not.
www.sciencedaily.com
Mankind: destroyer
of the earth
Wales – March 25
A fairly general assumption is
that mankind is responsible for
the ‘destruction’ of our planet,
in terms of nature and animals. In
particular since the beginning of the industrial revolution, by using fossil fuels
and developing advanced technologies
for mass production. Well, forget that.
Mankind’s part in the suspected de-
struction of the earth goes
back millions of years, claims
the famous zoologist George
Monbiot. “New research
suggests there was no state of grace:
for two million years humankind has
been the natural world’s nemesis. What
rose onto its hindlegs on the African
savannahs was, from the outset, death:
the destroyer of worlds.”
www.monbiot.com
We find Maaike (33) on the second floor
where she welcomes us with open arms.
“Please come in,” she says after her
colleague brought us to her.
She is substituting for her colleague,
who is on maternity leave. She
helps students that go to
other countries for their
study. Next to her temporal work at the university,
she has her own business
where she advises people that
go abroad. “Working with students
C
a
m
p
u
s corners
“Our constitution is too special to be ignored. If we
want to celebrate its 250th birthday, something
has got to change. Both in the way we deal with it,
as the constitution itself.”
Maurice Adams, Ernst Hirsch Ballin, Gert-Jan Leenknegt and
Karten Meijer of Tilburg Law School comment on the celebration of 200 years Dutch constitution in their Op-Ed.
(Source: newspaper Brabants Dagblad)
Laughter as medicine
Southampton – 28 march
‘Laughter is the best medicine’
is regarded as a folk wisdom,
but there might be more to it.
Research indicates that cartoons could
be beneficial
in educating
and empowering patients to
cope better
with their long
term conditions. “Humor is
frequently and
naturally used
by people with
chronic illnesses to help them
adjust and understand what is happening to them,” explains the study’s
leader. Cartoons could provide clarity
to patients and be a way to engage
with them.” “It is an untapped resource
and could be a potential approach to
support self-management”, says associate Professor Dr. Anne Kennedy of
the University of Southampton.
Spotted!
Campus lamppost, 3 april, 12.31 hrs – Bad example
Less government, more personal responsibility, is what
conservative-liberal party VVD is all about. So - three weeks
after the municipal elections - who should have removed stray
election posters? The university? The city? The VVD campaign
team apparantly not. Maybe they are too busy figuring out
why the party lost. The morale: the VVD is good at putting up
posters, living up to their promise is quite another story.
www.southhampton.ac.uk
Helping students find their way
Univers covers the campus from corner
to corner. ‘Raiding’ random staff and students in their university habitat. In Koopmans Building we met Maaike Wachters,
study abroad advisor.
Vox Prof
ide
wo
ence rld w
is something I really like about my job
at the university. I help them find the
right county for their study, try to avoid
the cultural shock some students experience and make sure they are prepared
for their journey. We also do a lot of
promotional work to attract students to
studying abroad. Most of the questions I
get from students are about scholarships
or the subjects they need to finish to be
granted permission to leave. It is a very
good experience for students to see other
countries. It helps them open their minds
for other cultures.”
Maaike has been to a lot of countries herself. “I attended high school in America for
a year, I studied in Finland for six months
and lived in China and Australia.”
Do you have a
funny photo?
Send it to
[email protected]
Or post it on
our facebook
page facebook.
com/univers.
english or send
it to twitter.com/
UniversEnglish
Univers
10 april 2014
International starts here
The culture of the real Brabander
Travel literature is pure nostalgia
'Medezeggenschap'
is Dutch
no. 11
April 10, 2014
Independent magazine of Tilburg University