2014-2015 SporcktInfo_02 (10 september) Bijlage C

Theatervoorstelling "Voor je het weet zijn ze groot"
Ouders, kom naar het theater!
Computert uw kind naar uw idee te veel?
Zeurt uw kind ook om snoep vlak voor het eten?
Is het lastig om uw kind te laten ontbijten?
Opvoeden is soms best een uitdaging. U heeft u eigen opvoedingsdoelen, maar uw zoon of
dochter heeft soms hele andere ideeën over wat goed is voor hem of haar. Kom daarom
meelachen, meekijken en meepraten in het theater.
Tijdens deze ouderbijeenkomsten worden door acteurs herkenbare situaties nagespeeld waarbij
alle ouders tips kunnen geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort en ziet u ook hoe andere
ouders dat doen. Dat is grappig, handig en leerzaam.
Het theater is bedoeld voor uw als ouder, niet voor de kinderen.
Waar: De Nieuwe Stede. Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg
Wanneer: Dinsdag 14 oktober 2014 (dus net ná de week van de opvoeding)
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur.
De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aanmelden: Aanmelden is verplicht en kan telefonisch of via het aanmeldformulier op
de website van het CJG. http://www.jeugdengezinmiddenbrabant.nl/Agenda/
Kosten: De voorstelling is gratis. Koffie en thee is tegen een kleine vergoeding
beschikbaar.
Informatie: Centrum Jeugd en Gezin Tilburg, tel: 0800-3 65 65 65
“Voor je het weet zijn ze groot” is een initiatief van de GGD Amsterdam en ontwikkeld in nauwe samenwerking met DNL
Theatercollectief, Hartstichting, Voedingscentrum en Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De uitvoering in
Tilburg wordt mede mogelijk gemaakt door Het Centrum Jeugd en Gezin Tilburg.