Beschermd Wonen Voor cliënten die abstinent zijn

Beschermd Wonen
Voor cliënten die abstinent zijn
“Ik heb lange tijd problemen gehad met mijn alcoholverslaving. Gelukkig ben ik nu afgekickt en
kan ik gaan werken aan het opbouwen van mijn leven. Ik hoop dat ik over korte tijd zelfstandig kan
wonen.” Bas, 34 jaar.
Binnen Beschermd Wonen biedt IrisZorg
mensen die abstinent zijn en dat willen blijven
een eigen onderkomen om met deskundige
begeleiding de grip op het leven terug te krijgen.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
Voor wie is Beschermd Wonen?
˘˘ Voor cliënten die abstinent zijn en dat willen
blijven.
˘˘ Voor cliënten die deel uitmaken van het
methadonprogramma en geen sprake is van
bijgebruik.
˘˘ Voor cliënten die psychiatrische problematiek als hoofdprobleem hebben en geen
verslavingsproblemen.
˘˘ Bij psychiatrische problematiek moet diagnostiek voorhanden zijn en cliënten moeten
zijn ingesteld op (pycho)medicatie.
Contra-indicaties
1. Zeer ernstige psychiatrische problematiek
Wanneer zeer ernstige psychiatrische
problematiek leidt tot niet begeleidbare
gedragsproblemen.
2. LVG-problematiek
Een licht verstandelijke beperking op zich
vormt geen contra-indicatie. Wanneer de
LVG-problematiek betekent dat de cliënt met
betrekking tot zorg en begeleiding volledig
afhankelijk is en over een zeer beperkte mate
van zelfredzaamheid beschikt, vormt het wel
een contra-indicatie.
3. Agressie
Als agressie een terugkerend probleem is,
dan kan de cliënt moeilijk geplaatst worden.
april2014/1
www.iriszorg.nl
AWBZ-indicatie
Voor Beschermd Wonen bij IrisZorg hebben
cliënten een ZZP 3C, 4C, 5C of 6C nodig.
Woonruimte
Na het tekenen van een zorgovereenkomst,
krijgt de cliënt een eigen appartement met een
keukenblok en een eigen douche en toilet. De
woon-/slaapkamer is ongeveer 25m2. De kamers
zijn uitgerust met een bed (matras, kussen,
dekbed), tafel en twee stoelen, een fauteuil of
bankje, tv, stereo, koelkast, serviesgoed. Ook is er
internet aanwezig. Het is mogelijk dat cliënten,
in overleg, hun eigen spullen meenemen.
Cliënten houden hun eigen kamer schoon.
Koken en eten
De cliënten koken en eten zelfstandig of in
groepjes.
Onze werkwijze
IrisZorg werkt volgens de Herstelmethodiek.
We gaan uit van de kracht van mensen. Cliënten
formuleren zelf aan de hand van hersteldoelen
acties op gebieden als huisvesting, verslaving,
financiën, werk en relaties. Ook de omgeving
wordt actief betrokken. De aanpak volgens de
methodiek zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen
groeit en cliënten de regie over hun leven terugkrijgen.
De omvang van de begeleiding is conform het
aantal uren van de ZZP-indicatie.
Dagbesteding / werk
Dagbesteding of werk is tenminste 4 dagdelen
per week verplicht voor alle cliënten. IrisZorg
heeft diverse mogelijkheden, zowel binnen als
buiten de voorziening. Het aanbod van interne
dagbesteding bestaat bijvoorbeeld uit kleding
sorteren, assemblagewerkzaamheden, tuinonderhoud, veegploeg, en creatieve activiteiten.
Samen met de cliënt kijken we naar het werk
dat het beste past.
Verblijfsduur
Er geldt geen maximale verblijfsduur voor
Beschermd Wonen. De begeleiding is er op
gericht dat cliënten zo zelfstandig mogelijk hun
eigen leven inrichten. Cliënten die uitstromen
krijgen in de meeste gevallen nog begeleiding
bij het wonen.
Beschermd Wonen in Arnhem
In het pand aan de Groningensingel zijn 28
appartementen voor cliënten die abstinent zijn
en dat willen blijven en 32 appartementen voor
cliënten die (nog) gebruiken. In het gebouw
worden beide groepen strikt gescheiden. Ook
buiten zijn de aanlooproutes en ingangen
aan verschillende kanten van het gebouw. Een
omgevingsbeheersplan, opgesteld samen met
de gemeente en politie zorgt voor rust in de
omgeving van het pand.
Informatie en aanmelding
Heeft u nog vragen of wilt u een cliënt aan­
melden? Neem contact op met IrisZorg via
telefoonnummer 088-606 1870 of via
[email protected]
Wanneer u een cliënt wilt aanmelden, wordt
eerst een kennismakingsgesprek gepland in de
voorziening, zodat de cliënt kan zien waar hij/
zij terecht komt en informatie krijgt over de
dagelijkse gang van zaken. Wanneer de cliënt
geplaatst wil worden kan de formele aanmelding plaatsvinden via de Frontoffice van IrisZorg.
Noodzakelijke bijlagen bij de aanmelding zijn:
1. kopie van geldige identiteitskaart en zorgpas
2. kopie ontslagbrief
3. actueel medicijnoverzicht
Na aanmelding krijgt u zo snel mogelijk te
horen of er direct of binnenkort plaats is.
www.iriszorg.nl
IrisZorg
IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip
op hun leven willen krijgen. Problemen op het gebied van
verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën
en relaties kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt
dan gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich op het ver-
sterken van de eigen kracht van mensen. De omgeving van
cliënten wordt hier nauw bij betrokken. IrisZorg biedt zorg
bij mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, een deel
van Overijssel en Flevoland.