De nieuwsbrief fabeltjeskrant voor leden van het Kynologen

De nieuwsbrief fabeltjeskrant voor leden van het Kynologen Verbond Nederland.
Jarenlang zat het KVN ergens verstopt in de kelder van de kynologie. Geen mens hield nog rekening
met dit “slapende” gezelschap. Geen ideeën? Niet de juiste capaciteiten? Zeg het maar.
Maar warempel, met de komst van Monique van Boxtel in 2012 zat er ineens weer leven in.
Gebeurde er van alles. De verplichte DNA-afname bij ouderdieren en pups zette het KVN weer
volledig op de kaart. Dankzij het KVN (lees Monique) betalen fokkers nu ca. €10,- minder voor die
verplichte DNA-afname.
Maar er gebeurde meer. Fokkers met klachten werden daadwerkelijk geholpen. Monique wist
dankzij haar capaciteiten op juridisch gebied, voor leden van het KVN een aantal zaken tot een goed
einde te brengen.
Met haar niet aflatende dadendrang hield ze de Raad van Beheer scherp. Wat je er ook van vindt,
door de inzet van Monique kon het KVN toetreden tot de RvB als bijzonder lid.
En dan ineens zo’n nieuwsbrief aan de leden van het KVN. Gedonder in het bestuur. Bestuursleden
die zijn afgetreden en bestuursleden die per direct opstappen.
Hoofdschuldige volgens voorzitter Jack de Jong in de nieuwsbrief: Monique van Boxtel. Daar zou
“geen enkele samenwerking” mogelijk mee zijn. Veel te kort door de bocht, deze constatering.
Hoe ik dat weet? Ik ken Monique heel goed. Werk al jaren met haar samen. Met van tijd tot tijd ook
strubbelingen. Ook daar kan ik over meepraten.
Maar nog belangrijker: van 16 januari j.l. tot 17 maart was ik 2e secretaris van het KVN. Ik weet
precies wat zich begin dit jaar heeft afgespeeld.
Beste Jack, waarom schrijf je aan je leden zo’n leugenachtige nieuwsbrief? En waarom heb je het
principe van “hoor en wederhoor” niet toegepast?
Voor de broodnodige “wederhoor” zal ik dan maar zorgen.
Je schrijft: “Sinds 2012 zijn er al persoonlijke issues tussen diverse bestuursleden. Dit heeft er toe
geleid dat begin dit jaar 2 bestuursleden hun taken hebben neergelegd, omdat de samenwerking met
mw. van Boxtel voor hen onhoudbaar was”.
Wat een onzin, Jack. Die twee ex-bestuursleden zijn Ely en Annie.
Ely is vertrokken wegens verhuizing naar Frankrijk.
Annie is opgestapt door jouw schuld. Jij hebt alle bestuursleden gevraagd per mail aan te geven wat
“een uitgangspunt zou zijn met een bindende uitslag” met als doel problemen tussen Annie en
Monique tot een oplossing te brengen . Mijn antwoord op jouw vraag heeft Annie, volgens eigen
zeggen, doen besluiten om uit het bestuur te stappen.
Je schrijft vervolgens: “Dit was te betreuren, aangezien dit juist de mensen waren die de KVN groot
hebben gemaakt en aan de fundering van de KVN stonden”.
Kletspraat, Jack. Ely en Annie hebben helemaal niet gestaan “aan de fundering” van het KVN, laat
staan “groot gemaakt”. Hoezo “groot”? Jack, wij weten allebei dat “groot” in het geval van het KVN
met de letter “k” begint.
Het KVN is opgericht in 2003. Annie is er pas in 2006 bijgekomen en Ely in 2011.
In je nieuwsbrief zwijg je over mijn aftreden als bestuurslid op 17 maart j.l. Ik ben zo snel opgestapt
omdat ik geen enkel vertrouwen heb in jou als voorzitter.
Toen ik na het aftreden van Annie penningmeester a.i. werd, trof ik, laat ik het voorzichtig zeggen,
een beroerde financiële en administratieve situatie aan. Dat heb jij als voorzitter laten gebeuren.
Een voorbeeld: Het zogenaamde KVN-hondenfestival kostte enige honderden euro’s, maar leverde
het KVN letterlijk niets op. Mijn voorstel was om daar mee te stoppen. Daar reageerde je nogal fel
op. Wellicht ook omdat, kennelijk voor jou, in mijn kritiek doorklonk dat ik van mening was dat het
hondenfestival meer nut had voor jouw bedrijf dan voor het KVN.
Ik ben van mening dat het KVN-hondenfestival een atypische activiteit is voor het KVN. Dat valt m.i.
niet onder de belangenbehartiging waar het KVN zich mee hoort bezig te houden.
Jij, Jack, bent een andere mening toegedaan. Jij stelt o.a. voor een modeshow voor Chihuahua’s te
organiseren. Jij wilt ……… Ach, laat ik maar niet verder in details treden. Dit zegt al genoeg.
Dan schrijf je heel stoer in je nieuwsbrief: “dat je in moest grijpen in het belang van de KVN”.
Had dat veel eerder gedaan Jack. Dan was het wellicht niet zo uit de hand gelopen. Nu heeft je
ingrijpen er voor gezorgd dat het meest competente en waardevolle bestuurslid, als het gaat om
belangenbehartiging, weg is. Nog zo’n ingreep en het licht gaat voor goed uit bij het KVN.
Mijn mening is dat het KVN beter af was geweest als jij was opgestapt. Dat was dan een “zwakke
schakel” minder geweest. Als de leden verstandig zijn, ontslaan ze jou tijdens de komende
ledenvergadering en vragen ze Monique terug.
Jack, als je nog eens een nieuwsbrief schrijft, houd je dan aan de feiten en wees eerlijk. Nu is het
eigenlijk alleen maar “Monique bashen” terwijl ze “100% credit” verdient voor haar tomeloze inzet
voor het KVN .
Ik vrees dat zonder Monique het KVN weer zal verdwijnen naar waar het vandaan komt: een
vergeten plaatsje in de kelder van de kynologie.
En Jack, veel succes met je volgende “fabeltjeskrant”.
René Woudman – www.kynologie-op-de-korrel.nl