tappenplan WRTS

Stappenplan van WRTS
WRTS is een goed programma om de woorden van de talen goed te leren schrijven en te vertalen.
Volg de onderstaande stappen:
1.
Maak kleine woordpakketjes (5 stuks)
2.
Het moet mogelijk zijn binnen 1 minuut een hoog cijfer te scoren, anders is het pakket te groot.
3.
Haal geen kant en klare pakketten van een site. Zelf invoeren = zelf oefenen.
4.
Laat nakijken voordat je ‘opslaat’!
5.
Oefen dagelijks 10 minuten op een vaste tijd.
6.
Elk ingetypte woord hardop zeggen
7.
Oefen in een vaste volgorde: spelling, meerkeuze, in gedachte (opschrijven), toets Eng > Ned,
toets Ned > Eng
Ter informatie:
Uit onderzoek is gebleken dat ‘alzijdig’ oftewel ‘multisensorieel’ oefenen van belang is voor
taalzwakke/dyslectische leerlingen. Dit houdt in dat de leerling zoveel mogelijk zintuigen inzet.
Bij WRTS kan dat prima:
Woord lezen (met je ogen)
Woord laten uitspreken met de computer en beluisteren (met je oren)
Woord hardop nazeggen (met je mond)
Woord intypen (met je vingers) en letter voor letter uitspreken (met je mond)