Voorbeeld

MT940 Unstructured
Voorbeelden voor FTP
MT940 Voorbeelden voor FTP Unstructured April 2014
Beschikbare voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn beschikbaar in txt.-formaat (met en zonder header/footer):
• FTPU01 - Uitgaande enkelvoudige betaling voor 7-cijferige rekeningnummers (S-ECT Blue accounts)
• FTPU02 - Uitgaande enkelvoudige betaling voor 9-cijferige rekeningnummers (S-ECT Orange accounts)
• FTPU03 - Uitgaande enkelvoudige betaling met codewoord TREA voor 7-cijferige rekeningnummers
(Treasury payment S-ECT Blue accounts)
• FTPU04 - Uitgaande enkelvoudige betaling met codewoord TREA voor 9-cijferige rekeningnummers
(Treasury payment S-ECT Orange accounts)
• FTPU05 - Uitgaande verzamelbetaling voor 7-cijferige rekeningnummers (M-ECT Blue accounts)
• FTPU06 - Uitgaande verzamelbetaling voor 9-cijferige rekeningnummers (M-ECT Orange accounts)
• FTPU07 - Uitgaande verzamelbetaling met codewoord SALA voor 7-cijferige rekeningnummers
(Salarypayments M-ECT Blue accounts)
• FTPU08 - Uitgaande verzamelbetaling met codewoord SALA voor 9-cijferige rekeningummers
(Salarypayments M-ECT Orange accounts)
• FTPU09 - Uitgaand incasso (First) voor 7-cijferige rekeningnummers (SDD for Blue accounts (First))
• FTPU10 - Uitgaand incasso (First) voor 9-cijferige rekeningnummers (SDD for Orange accounts (First))
• FTPU11 - Uitgaand incasso (Recurring) voor 7-cijferige rekeningnummers
(SDD for Blue accounts(Recurring))
• FTPU12 - Uitgaand incasso (Recurring) voor 9-cijferige rekeningnummers
(SDD for Orange accounts(Recurring))
Belangrijk om te weten:
- Vervang, voordat u de bestanden inleest in uw boekhoudpakket, het rekeningnummer (in tag 25) door uw eigen
rekeningnummer.
- De transactievoorbeelden hebben een datum in het verleden. Controleer daarom eerst of uw boekhoudpakket
transacties uit die betreffende periode kan inlezen.
- NIEUW: Afhankelijke van uw kanaalimplementatie zal de optionele blok 3 (optional message info) in de Swift
header gerapporteerd worden. In de toekomst wordt blok 3 niet meer gebruikt.
De volgende voorbeelden vindt u verderop in dit document:
SEPA Omzet uit pintransacties (meerdere voorbeelden)
MT940 Voorbeelden voor FTP Unstructured April 2014
SEPA Omzet uit pintransacties
Structuur
Tag
:61:
:86:
Transactiedetails
<Valutadatum><Opvoerdatum><Bedrag><Transactiecode><Referentie>
<IBAN tegenrekening> <BIC tegenrekening> <Naam tegenrekening> <EndTo-End-ID> AFREK. <comprimeringsniveau> <betaalmerk> REFNR.
<comprimeringsniveau id> <referentie voor rekeninghouder> DAT.
<betalingsperiode>/<boekingsperiode> AANT. <aantal transacties>
MRREFNR. <naam acceptant op bankafschrift>
Het <End-To-End-ID> wordt door Equens met een willekeurige waarde gevuld en is 1 tot maximaal 35
posities lang. Daarom staan alle data die daarna komen niet op vaste posities.
Voorbeeld comprimering contract (7-cijferige en 9-cijferige, gemigreerde rekeningen)
:61:1308920802C0,63NTRFNONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 37834391 AFREK. CONTRACTNR.
MAES REFNR. A12345 DAT. 20130731/3212 AANT. 9
Voorbeeld comprimering filiaal (7-cijferige en 9-cijferige, gemigreerde rekeningen)
:61:1308130813C0,68NTRFNONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 37834549 AFREK. FILIAAL MAES
REFNR. A12345 MRR12345 DAT. 20130801/3213 AANT. 9
Voorbeeld comprimering betaalautomaat (7-cijferige en 9-cijferige, gemigreerde
rekeningen)
:61:1308010801C0,35NTRFNONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 9777461 AFREK.
BETAALAUTOMAAT MAES REFNR. A12345 DAT. 20130729/3210 AANT. 9
MREFNR. Klant Referentie
Voorbeeld comprimering contract (niet-gemigreerde, 9-cijferige rekeningen)
:61:1308020802C0,58N078NONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 37834391 AFREK. CONTRACTNR.
MAES REFNR. A12345 DAT. 20130731/3213 AANT. 9
Voorbeeld comprimering filiaal (niet-gemigreerde, 9-cijferige rekeningen)
:61:1308020802C0,56N078NONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 37834549 AFREK. FILIAAL MAES
REFNR. A12345 MRR12345 DAT. 20130731/3212 AANT. 9
Voorbeeld comprimering betaalautomaat (niet-gemigreerde, 9-cijferige rekeningen)
:61:1308010801C0,35N078NONREF//NONREF
:86:NL62INGB0987654321 INGBNL2A ING DD C 9777461 AFREK.
BETAALAUTOMAAT MAES REFNR. A12345 DAT. 20130729/3210 AANT. 9
MREFNR. Referentie klant
MT940 Voorbeelden voor FTP Unstructured April 2014