Lees meer - Hogeschool Utrecht

Institute for Life Sciences & Chemistry
DECENTRALE SELECTIE 2015/2016
CHEMIE
Numerus Fixus
De zes opleidingen Chemie in Nederland kennen een instellingsfixus. Dit betekent dat voor deze opleiding
een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar is. Chemie aan Hogeschool Utrecht heeft voor het studiejaar
2015-2016 in totaal 175 plaatsen beschikbaar voor startende studenten.
Inschrijving en studiefinanciering
Je inschrijving regel je bij Studielink. Daar vind je ook een aparte link voor de aanvraag van
studiefinanciering. Omdat de opleiding Chemie een lotingstudie is met een 100% decentrale selectie, moet
je jezelf vóór 15 maart 2015 aanmelden bij Studielink (www.studielink.nl).
Voor vragen over studiefinanciering kun je rechtstreeks contact opnemen met DUO (de DUO-infolijn 050 599 77 55 of de website: www.duo.nl). Ook kun je informatie krijgen bij de decanen van Hogeschool
Utrecht.
Hogeschool Utrecht kent voor de opleiding Chemie met ingang van het studiejaar 2015 - 2016 een
decentrale selectie voor al haar doelgroepen. Dat wil zeggen dat alle kandidaten door de opleiding worden
geselecteerd, behalve kandidaten die in lotingsklasse A (gemiddeld 8 of hoger op eindexamenlijst) worden
ingedeeld (voor meer informatie zie de website van DUO). Kandidaten in lotingsklasse A zullen
rechtstreeks door DUO worden geplaatst.
Wie kunnen zich aanmelden voor de opleiding Chemie ?
• leerlingen met een havodiploma, profiel N&G of N&T;
• leerlingen met een vwo-diploma, profiel N&G of N&T;
• leerlingen met een mbo-diploma, niveau 4;
• leerlingen met een mlo-diploma, niveau 4;
• leerlingen met een buitenlands diploma, dat gelijkgesteld is met één van de bovenstaande
Nederlandse diploma’s (deze leerlingen dienen tevens te voldoen aan de Nederlandse taaleis).
Reguliere of versnelde opleiding
De opleiding heeft twee opleidingsvarianten. De reguliere opleiding duurt vier jaar. De versnelde opleiding
duurt drieënhalf jaar, waarbij de student in aanmerking komt voor vrijstelling van het eerste semester van
de propedeuse.
De reguliere vierjarige opleiding is bedoeld voor:
• leerlingen met een havodiploma, profiel N&G of N&T;
• leerlingen met een mbo-diploma, niet verwante opleiding niveau 4;
De versnelde opleiding is bedoeld voor:
• leerlingen met een vwo-diploma, profiel N&G of N&T;
• leerlingen met een mlo-diploma, verwante opleiding niveau 4;
De selectieprocedure
De kandidaten worden geselecteerd op:
• Digitale intake vragenlijst
• Motivatie voor je keuze van je opleiding*
• Nederlandse taalvaardigheid (grammatica en spelling)
• Rekenvaardigheid (wiskunde A en chemisch rekenen)
De selectie gebeurt op basis van de digitale intake vragenlijst en de beoordeling van één schriftelijke
opdracht* en één toets. Om in aanmerking te komen om toegelaten te worden moet je de selectieprocedure
volledig doorlopen.
* De keuze voor de opleiding Chemie dient in een brief schriftelijk onderbouwd te worden tijdens een
bijeenkomst op de opleiding. Deze brief wordt ook beoordeeld op taalvaardigheid (grammatica en spelling).
De toetsen worden afgenomen in de maand april 2015, namelijk op:
• woensdag 8 april 2015
• zaterdag 11 april 2015
• zaterdag 18 april 2015
De toetsen nemen een dagdeel (ochtend of middag) in beslag. Uiterlijk in maart 2015 krijg je informatie
over de datum waarop je verwacht wordt voor de toets. Als je hebt deelgenomen aan de gehele
selectieprocedure hoor je in de laatste week van mei 2015 wat jouw rangnummer is op de plaatsingslijst.
Let op: het feit dat je decentraal geselecteerd bent, is geen garantie dat je werkelijk kunt starten met de
opleiding. DUO plaatst eerst alle aanmelders die in lotingsklasse A zitten, en vervolgens de aanmelders die
decentraal geselecteerd zijn. Daarnaast moet je voldaan hebben aan alle eisen van DUO (zoals het tijdig
aanleveren van bepaalde documenten). Voor vragen over deze zaken kun je contact opnemen met DUO.
Inschrijven
Voor de decentrale selectie moet je je uiterlijk 15 maart 2015 aanmelden. Je schrijft je uiteindelijk op twee
plekken in:
• Bij DUO via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober 2014 via www.hu.studielink.nl. Je krijgt direct een
studentnummer toegewezen, dit nummer heb je nodig voor aanmelding bij de opleiding Chemie.
• Bij de opleiding Chemie, Hogeschool Utrecht. Dit kan via www.hu.nl als je over een toelatingsbewijs
van het DUO beschikt.
Vragen?
Heb je vragen over de decentrale selectie, dan kun je contact opnemen met Paul Leussink
(propedeusecoördinator) via [email protected]
Voldoe je niet aan de toelatingseisen?
Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor het
toelatingsonderzoek 21+. Ook dan moet je je voor 15 maart aanmelden voor de opleiding bij Studielink, doe
je mee aan de selectie en kan je via de DUO kaart verlate inzending bewijsstukken (op tijd opsturen zie site
DUO) na het behalen van de toets je aanmelding en selectie verzilveren. Via studielink en de hogeschool
verneem je waar en wanneer de toets wordt gehouden.
Open dag
zaterdag 7 februari 2015, van 10.00 tot 15.00 uur.