Clubkampioenschap duo matchplay

Wedstrijdreglement Clubkampioenschap Duo Matchplay
1.
De wedstrijdvorm voor dit kampioenschap is Foursome
Matchplay. Dit is een matchplay-wedstrijd waarin teams
bestaande uit elk twee personen tegen elkaar spelen.
- De partners spelen met 1 bal en slaan om beurten. (golfregel 29-1)
- De spelers mogen zelf bepalen wie afslaat op alle even holes en wie afslaat op de
oneven holes. Dit wordt voor aanvang van de wedstrijd bepaald en aan de tegenstander
doorgegeven.
2.
Inschrijving is mogelijk vanaf Clubhandicap 54.
U bepaalt zelf met wie u een duo vormt, alle mogelijke combinaties zijn toegestaan. Manman, vrouw-vrouw of man-vrouw.
3.
Alle wedstrijden moeten worden gespeeld door het duo dat zich heeft ingeschreven. Mocht
zich een omstandigheid voordoen, waardoor dit niet mogelijk blijkt, dan dient men in
overleg te treden met de wedstrijdleiding om een oplossing te zoeken.
4.
De duo's worden d.m.v. plaatsing op basis van playinghandicap ingedeeld in het knock-out
systeem. Zie hiervoor het schema op de website. Bij minder dan 32 ingeschreven teams
krijgen de teams met laagste gezamenlijke handicap een bye.
5.
Het tijdstip van de wedstrijden moet door de duo's in onderling overleg worden
afgesproken. De telefoonnummers/e-mailadressen van de leden zijn te vinden op het
ledengedeelte van de website.
6.
De wedstrijd moet worden gespeeld in de periode die op het speelschema staat
aangegeven. Indien door omstandigheden niet kan worden gespeeld in een betreffende
periode, dient vooraf contact te worden opgenomen met de wedstrijdleiding.
7.
U speelt met de playinghandicap die u heeft op de dag dat de wedstrijd gespeeld wordt.
8.
Spelers die nog geen EGA-handicap hebben vertrekken met Exact handicap 36.
9.
De handicapverrekening is als volgt:
Het duo A+B met de hoogste gezamenlijke handicap krijgt een aantal slagen extra dat
gelijk is aan:
(playinghandicap A + playinghandicap B) minus
(playinghandicap C + playinghandicap D) gedeeld door 2.
Breuken worden afgerond volgens de algemeen geldende regels. De slagen worden
vervolgens verdeeld volgens de stroke-index.
10. Het winnende team geeft de uitslag door via [email protected]
De resultaten worden periodiek vermeld op het ledengedeelte van de website onder
Wedstrijden/wedstrijduitslagen/speelschema.
11. Het Algemeen Wedstrijdreglement is eveneens van toepassing.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Vastgesteld 10 april 2014
1