Portretrecht Binnen de online cursussen wordt gebruik gemaakt van

Portretrecht
Binnen de online cursussen wordt gebruik gemaakt van Blackboard Collaborate, een virtuele klas voor
het geven van online colleges; het stellen en beantwoorden van vragen; bespreken van opdrachten;
etc. De sessies vinden live plaats waarbij ook video-interactie tussen studenten en docent mogelijk is.
Van sommige online sessies wordt een video-opname gemaakt.
De inhoud van de sessies is vaak onderdeel van het cursusmateriaal en dus ook van de tentamenstof.
Voor studenten die niet bij de sessies aanwezig kunnen zijn, of voor diegenen die de sessie achteraf
nog eens willen bestuderen, worden de sessies opgenomen. Vervolgens worden de video-opnames
van de sessies beschikbaar gesteld binnen de cursus. De opnames zijn dus toegankelijk voor
(mede)studenten binnen de cursus, en worden niet gedeeld met derden.
Indien u als student niet in beeld wilt komen, zet dan uw camera niet aan gedurende de sessie.