Nummer 1 - Sint Ursula

Informatiebulletin
Locatie Horn
voor leerlingen en ouders/verzorgers
Jaargang 31 - Nummer 1 - 29 augustus 2014
Welkom in het nieuwe schooljaar!
We zijn alweer een weekje bezig in het nieuwe schooljaar, maar langs deze weg willen we jullie
alsnog allemaal een heel inspirerend en leerzaam jaar toewensen!
Schoolgids 2014-2015
De Schoolgids is uitsluitend digitaal beschikbaar via de website van de school. Voor de lijst van
namen, adressen en e-mail dient u in te loggen op Magister. Zie verder onder ELO Studiewijzers
Ouderinformatie.
>> Naar de Schoolgids
Hoe blijf ik goed geïnformeerd?
Via dit informatiebulletin dat met vaste regelmaat (zie bulletinkalender) digitaal via de website
verschijnt, houden we iedereen, leerlingen én ouders/verzorgers, op de hoogte van alle wetenswaardigheden en activiteiten in en rond onze school. Bij de conciërge en in de mediatheek ligt
een aantal meeneemexemplaren. Wil je ook tussendoor op de hoogte blijven van alle actualiteit,
bezoek dan regelmatig de website!
Magister 6
Voor leerlingen en ouders/verzorgers is er een nieuwe versie van Magister uitgerold, Magister 6.
Het programma heeft een heel nieuw design en je kunt een aantal instellingen naar eigen voorkeur instellem. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te filteren op vakken. Magister 6 is platform-onafhankelijk en draait dus op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Je vindt de
link naar magister in het snelmenu rechtsboven op de website.
>> Lees meer
Schoolbevolking
Bij de start van het schooljaar telde SG Sint Ursula op de locatie Horn 1604 leerlingen en op de
locatie Heythuysen 756 leerlingen. Totaal derhalve 2360 leerlingen. De leerlingen van Horn zitten
in 61 klassen die als volgt verdeeld zijn over de afdelingen: Brugklas 320, vmbo-t 322, havo 490
en vwo 472.
Ursula Horn telt bij de start van dit schooljaar 144 medewerkers: 112 docenten, 5 teamleiders, 2
sectordirecteuren, 23 OOP-leden (=onderwijs-ondersteunend-personeel), één voorzitter Centrale
Directie en één locatiedirecteur, die tevens lid is van de Centrale Directie.
Roosterwijzigingen
Het lesrooster moet helaas bij de start van het schooljaar al worden aangepast.
- Mevrouw Maas zal om gezondheidsredenen in elk geval gedurende 5 weken ’s middags geen
les kunnen geven.
- Mevrouw Knippenberg is gedeeltelijk hersteld en gaat weer een gedeelte van haar lessen zélf
verzorgen.
-Verder zijn er twee OOP-ers op dit moment volledig arbeidsongeschikt: mevr. Jessen (TOA Biologie) is ongelukkig ten val gekomen met haar fiets en heeft daarbij haar heup gebroken.
Dhr. Van Heugten (hoofdconciërge) heeft ook heupklachten en mag voorlopig nog niet werken.
Bedankt!
Beste collega's, oud-collega's, leerlingen, oud-leerlingen en ouders,
Het is voor ons moeilijk iedereen persoonlijk te benaderen en daarom willen we op deze manier
jullie allen bedanken voor jullie blijken van medeleven, jullie mailtjes, kaarten, tekeningen, taarten
en alle mogelijke versnaperingen. Te weten dat zoveel mensen met ons meeleefden en ons
steunden, heeft veel voor ons betekend. We zijn beiden nog niet genezen, maar mede door jullie
wel op de goede weg. Een apart woord van dank willen we richten tot de organisatoren op school
van de Samenloop voor Hoop, Olaf en Hadewych. Door hun toedoen hebben veel van onze leerlingen hieraan deel-genomen en is er veel geld voor het kankerfonds opgehaald.
Wij zijn jullie allen dankbaar en hopen dit nog vele jaren te kunnen zijn.
Harrie Maasen en Pieter Brok
Nieuwe docenten
Schooljaar 2014-2015 starten in Horn maar liefst 13 nieuwe docenten! Dhr. Adams (Wi/Na),
mevr. Bruchhaus (Te/Hv), mevr. Danckaert (Fa), mevr. Egges (Ne), mevr. Geelen (Vz), mevr.
Hendriks (Lo), mevr. Hutjens (Na), mevr. Jacobs (Ne), mevr. Larik-Domingus (En), mevr. Moors
(Bi), mevr. Simons (Kt), mevr. Snijders (Na) en mevr. Theelen (Te/Hv). Wij wensen hun veel succes en hebben er vertrouwen in dat ze zich snel thuis zullen voelen op hun nieuwe werkplek.
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden
De ouders van Sint Ursula worden vertegenwoordigd door de Ouderraad (OR). De OR fungeert
als klankbord voor de schoolleiding en vervult een actieve rol als het gaat om informatievoorziening naar ouders. Middels werkgroepen worden onderwerpen onderzocht en aanbevelingen gedaan. Op dit moment is de Ouderraad op zoek naar nieuwe leden.
>> Lees meer
Dagelijkse mailcheck verplicht
Alle leerlingen hebben een e-mailadres van de school (####@leerling.ursula.nl waarin #### je
leerlingnummer is). Zorg ervoor dat je de post die op dit adres binnenkomt ook leest! Iedere leerling is verplicht om dagelijks zijn/haar ursula-mail en de berichten in Magister te checken (Leerlingstatuut artikel 13, lid 4).
In Magister-ELO vind je onder Studiewijzer - Schoolplein in de map ICT een document 'Inloggen
op ursulamail en draadloos netwerk.pdf'. Daarin vind je alle informatie die je nodig hebt om je ursulamail te kunnen gebruiken. De links naar de ursulamail en Magister vind je op de website in
het snelmenu rechtsboven.
Training 'Omgaan met Verlies'
In oktober starten we weer met de training ‘Omgaan met Verlies’, kortweg OMV genoemd.’. Mevr.
Nijs en dhr. van Helden begeleiden de bijeenkomsten. We komen acht keer bij elkaar. Als je interesse hebt, of je wil graag nog meer informatie, kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 11 september het 3e lesuur in lokaal A106.
>> Lees meer
iPadklassen maken vliegende start
Donderdag 21 augustus kregen alle leerlingen van de drie iPadklassen hun apparaat uitgereikt.
Voorafgaand aan die uitpaksessie verzorgde dr. Justine Pardoen een intensieve workshop over
Mediawijsheid. In de avonduren verzorgde zij ook nog een workshop voor de ouders van de
iPadleerlingen.
>> Lees meer
Boekenfonds: nalevering en reclames
Helaas ontbreken nog enkele titels. Zodra de boeken binnenkomen, wordt dit via een lijst bekend
gemaakt in het glazen kastje (bij de hoofdingang). Controleer het ISBN-nummer van jouw ontbrekende titel met het ISBN-nummer in die lijst. Staat jouw boek er niet bij, dan is het ook nog niet
binnen. De binnengekomen boeken kunnen de eerste weken worden afgehaald op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag (dus niet op donderdag!) aansluitend aan het 7e lesuur. Het boekenfonds zal die weken niet worden geopend tijdens de pauzes.
Ook voor reclames kun je terecht op bovenstaande tijdstippen. Indien je iets niet of verkeerd ontvangen hebt kun je alleen in de maanden augustus en september komen om dit te laten herstellen. Niet wachten dus!
>> Naar het Boekenfonds op de website
Boeken kaften
Na één week dienen je boeken gekaft te zijn. Ook moet je naam op de daarvoor bestemde plaats
voor in het boek genoteerd staan. Verder een vriendelijke, doch dringende oproep om geen
drank bij je boeken in je schooltas te vervoeren. De beschadigde boeken (die erg duur zijn) moeten in dat geval door jou zelf worden vergoed.
Het Brugklaskamp
Van zondag 24 tot woensdag 27 augustus verbleven de nieuwe brugklassers op de Schatberg in
Sevenum. De start van het kamp was stralend evenals het einde. Tussendoor trok er een groot
regengebied overheen. De sfeer was echter uitstekend. De nieuwe bruggen hebben hun plekje in
de klassengroep veroverd en zijn klaar voor het grote werk. We heten hen van harte welkom op
onze school!
>> Lees meer
Agenda - Zie ook de kalender op de website: augustus en september
vr 29 aug
ma 1 sept
di 2 sept
wo 3 sept
do 4 sept
ma 8 sept
di 9 sept
wo 10 sept
do11 sept
vr 12 sept
ma 15 sept
di 16 sept
do 18 sept
di 23 sept
wo 24 sept
do 25 sept
vr 26 sept
ma 29 sept
di 30 sept
SSU Informatiebulletin nummer 1
8.30 - 10.00 uur: Mentorlessen alle klassen
Foto's klassen 2 t/m 6
Foto's klassen 2 t/m 6
19.30 uur: Ouderavond V4 en V5
20.00 uur: Ouderavond V6
12.35 uur: Inzage herkansingen
19.30 uur: Ouderavond T4
20.00 uur: Ouderavond T2
Start praktijkmodule T4
19.30 uur: Ouderavond H2 en V2
19.30 uur: Ouderavond H4
20.00 uur: Ouderavond H5
19.30 uur: Ouderavond Brugklassen A-B-C-D-E-F
19.30 uur: Ouderavond T3 (E-Aula)
19.30 uur: Ouderavond Brugklassen G-H-I-J-K-L-M
19.30 uur: Ouderavond H3 en V3
Doorstart profielwerkstuk H5 en V6
Excursie Keulen 4Gym
Cultroute Roermond CKV H4 en Ath4
Inhaalsessie schoolfotograaf
8.30 uur: Herexamens SE T4
19.30 uur: Ouderavond Dyslexie voor de brugklas
19.30 uur: vergadering Ouderraad
SSU Informatiebulletin nummer 2
Lessen volgens verkort rooster - overleg mentoren
Eventuele 8e en 9e uren vervallen
19.30 uur: Bijeenkomst begeleiders Appeleprom
Brugklassen: Appelenprom
Klas 2: Educatieve excursie
Klas 3: Sportdag
Klas T4: vertrek parijstrip (twee dagen)
Klas H4-V4: Survival
Klas V5: Excursie Luik
Klas H5-V6: Activiteitendag
Start Capaciteitenonderzoek Klas 3: T3 en H3 in een blokuur
Capaciteitenonderzoek Klas T3a t/m d (lesuur 1 t/m 5), V3: blokuur
19.30 uur: Ouderavond Omgaan met Verlies
Capaciteitenonderzoek Klas H3 en T3e (lesuur 1 t/m 5)
Kopij voor het volgende SSU-InformatieBulletin (nummer 2, donderdag 18 september) kan
worden ingeleverd bij dhr. J. Stollman ([email protected]).