beeldende kunst - Academie Asse

Beeldende kunst
Kasteel Vijverbeek Asse
Nieuwstraat, 122 1730 Asse
02 452 63 30
Inlichtingen: Guido Van Elsen
[email protected]
en
eld
kunstenacademie
august de boeck | asse
be
K
de
ku
ns
t


k
kunstenacademie august de boeck | asse
beeldende
kunst
2014|15
De studierichting Beeldende kunst is gehuisvest in het Kasteel Vijverbeek,
Nieuwstraat, 122 1730 Asse.
[02 452 63 30]
Voor alle inlichtingen kan je terecht bij: Guido Van Elsen.
[[email protected]]
www.academieasse.be
Vanaf de zomervakantie 2014 kan U terecht op de vernieuwde website:
www.kunstenacademie.asse.be
Vakken
Lagere graad of Jeugdatelier
Fundamenteel in de lessen is de beeldende creativiteit stimuleren. Alle technieken komen op een speelse wijze aan
bod. Tekenen, schilderen, boetseren, knutselen en zoveel meer …
Middelbare graad
Hier leert men de basis van waarneming, kleur en vorm. Het vermogen ontwikkelen om persoonlijke ervaringen op
authentieke wijze inhoudelijk te leren uitdrukken, en de authenticiteit in het werk van anderen aan te voelen en te
herkennen.
Hogere graad Keramiek
Hier leert men het vinden en het vormgeven van keramiek op een eigen wijze. Dit gebeurt stapsgewijs: medium
kennen, leren beheersen van vaardigheden, kennis maken met allerlei aspecten van opbouw en beeldproces. In de
cursus komen alle handgevormde technieken en pottendraaien aan bod.
Hogere graad Tekenen en Schilderen
Artistiek vrijheid nastreven in een klimaat van beheerste vrijheid. In de cursus komen alle teken- en schildertechnieken aan bod en zijn diverse dragers. Dit gebeurt stapsgewijs: inleiding betreffende medium (media), leren beheersen van de benodigde vaardigheden en kennis maken met allerlei aspecten van opbouw en ‘beeld’ proces verwerking.
Structuur
De studierichting beeldende kunsten heeft een lagere, een middelbare en een hogere graad. De leerlingen kunnen
zich inschrijven volgens leeftijd.
In de lagere graad wordt algemene beeldende vormgeving onderwezen. De lagere graad heeft 6 leerjaren en is
toegankelijk vanaf 6 jaar. De lagere graad krijgt 1.40 uur les of 2 lesuren van 50 min. per week.
In de middelbare graad wordt waarneming, kleur en vorm onderwezen. De middelbare graad heeft 6 leerjaren en is
toegankelijk vanaf 12 jaar. De middelbare graad krijgt 3.30 uur les of 4 lesuren van 50 min. per week. Deze worden
aaneensluitend uitgesplitst in 2 lesuren waarneming studie, 2 lesuren kleur- en vormstudie. De eerste 2 leerjaren
zijn gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. De laatste vier jaren zijn ingericht door het Gemeentebestuur van
Asse en bijgevolg worden die leerlingen ingeschreven als vrije leerlingen.
In de hogere graad heeft men de mogelijkheid om 2 richtingen te volgen, namelijk keramiekafdeling en schilder-/tekenafdeling. In beide afdelingen worden er lessen gegeven aan beginners en gevorderden. De cursist wordt stapsgewijs begeleid tot een eigen visie en uitdrukkingsvorm. Men krijgt de mogelijkheid om 4 lesmomenten te volgen
van 3 uur per lesmoment. De hogere graad heeft onbeperkte leerjaren en is toegankelijk voor de leerlingen vanaf 18
jaar. De leerlingen uit de hogere graad bepalen zelf het aantal lesmomenten, met min. 1 en max. 4 lesmomenten. De
hogere graad wordt ingericht door het Gemeentebestuur van Asse (onder de naam ‘CREJONG’) en de leerlingen zijn
bijgevolg ingeschreven als vrije leerlingen. Inschrijven of instappen is een heel schooljaar mogelijk.
Studierichting Beeldende kunst
vanaf 6 jaar:
LAGERE GRAAD
6 leerjaren
1ste tot 6de jaar
ABV
MIDDELBARE GRAAD
6 leerjaren
HOGERE GRAAD
onbeperkte leerjaren
ABV waarneming - kleur - vorm
1ste tot 6de jaar
vanaf 18+ volwassenen:
1ste jaar tot onbeperkte jaren
Keramiek
basis tot gevorderd
Keramiekafdeling
Schilderen en Tekenen
Schilder- en Tekenafdeling
basis tot gevorderd
Lagere Graad 6-11 jaar
woensdag
13u30 -15u10
15u20 -17u00
lesmomenten:
zaterdag
09u00 -10u40
10u50 -12u30
zondag
09u00 -10u40
10u50 -12u30
NIEUW 18u00-21u30
Middelbare Graad 12-17 jaar
woensdag
13u15 -16u45
lesmomenten:
zaterdag
09u00 -12u30
Hogere Graad Keramiek +18 jaar
dinsdag
18u30 -21u30
lesmomenten:
donderdag
18u30 -21u30
zaterdag
09u00 -12u00
Hogere Graad Schilderen en Tekenen
dinsdag
18u45 -21u45
lesmomenten:
donderdag
18u30 -21u30
zaterdag
13u30 -16u30
zondag
09u30 -12u00
13u30 -16u30
Inschrijving
Tijdens de maand juni kan men inschrijven op woensdag 18 juni (13u00 - 17u00) en tijdens de eindejaarstentoonstelling op 21 en 22 juni (14u00-18u00).
In de maand augustus kan men inschrijven van dinsdag tot en met vrijdag 29 augustus 2014 van 10u00 tot 19u00.
Op zaterdag 30 augustus 2014 kan men inschrijven van 09u00 tot 13u00. De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september.
Inschrijvingsgeld : jongeren € 62 (€ 40 verminderd tarief ) en volwassenen € 202 (€ 116 verminderd tarief ). Bij dit
inschrijvingsgeld komt € 20 voor de werkingskosten.
Het schooljaar 2014-15 begint op dinsdag 2 september 2014.
Kasteel Vijverbeek Asse