04. 18-09-2014 - TU Delft Studentenportal

Inhoud
Onderwijs- en Studentenzaken
Faculteit Civiele Techniek en
Geowetenschappen
CT Nieuws
1
1
1
2
2
3
18/09/2014 – nummer 04 jaargang 50
Herkansing Vloeistofmechanica 2
Herkansing Grondmechanica 2
Extra tentamenmogelijkheden 7e semester
Ir. S.B.V.Z. Robertson voorgedragen als Beste Afstudeerder CiTG
Vergaderdata uitslagvergadering P-, BSc en MSc CT – TA
Vergaderdata Examencommissie CT – TA
Herkansing Vloeistofmechanica 2
Tegelijk met het tentamen Vloeistofmechanica (CTB2110) is er in de komende, eerste, tentamenperiode een
herkansingsmogelijkheid voor het tentamen Vloeistofmechanica2 (voorheen: CT2140).
Deze mogelijkheid
 Studenten
 Studenten
 Studenten
staat alleen open voor:
van het cohort 2012-2013 van de bachelor CT, die Vloeistofmechanica1 hebben gehaald.
van het cohort 2013-2014 van het HBO programma CT.
die in 2013-2014 met een andere individueel schakelprogramma zijn begonnen.
Inschrijving gaat op de normale manier via inschrijving voor CTB2110. Op het tentamen geef je vervolgens aan dat je
Vloeistofmechanica2 doet.
Deze mogelijkheid wordt ook in periode 2, dan voor het laatst, aangeboden.
Herkansing Grondmechanica 2
Tegelijk met het tentamen Grondmechanica (CTB2310) is er in tentamenperiode 3 een herkansingsmogelijkheid voor het
tentamen Grondmechanica2 (voorheen: CT2091).
Deze mogelijkheid staat alleen open voor:
•
Studenten van het cohort 2012-2013 van de bachelor CT, die Grondmechanica1 hebben gehaald.
•
Studenten van het cohort 2013-2014 van het HBO programma CT.
•
Studenten die in 2013-2014 met een andere individueel schakelprogramma zijn begonnen.
Inschrijving gaat op de normale manier via inschrijving voor CTB2310. Op het tentamen geef je vervolgens aan dat je
Grondmechanica2 doet.
Deze mogelijkheid wordt ook in periode 4, dan voor het laatst, aangeboden.
Extra tentamenmogelijkheden 7e semester
Naar aanleiding van een eerder bericht in het CT- en TA-nieuws het volgende: studenten Civiele Techniek en Technische
Aardwetenschappen die maximaal één vak uit het 6e semester open hebben en daardoor niet per 1 september aan de
master mochten beginnen kunnen bij de studieadviseurs een gemotiveerd verzoek indienen om een extra herkansing te
krijgen.
CT Nieuws
2
18/09/2014 – nummer 04 - jaargang 50
Het verzoek dient uiterlijk maandag 22 september ingediend te zijn en daarin moet duidelijk gemaakt zijn:
- om welk vak het gaat
- waarom het vak nog niet is afgerond
- wat de consequenties zijn van het niet kunnen afronden van dit vak.
De aanvraag zal beoordeeld worden door de examencommissie in een aparte zitting.
Voor CT-studenten: CTB2300, Dynamica en systemen, mag deze keer meedoen met de extra herkansingen
die voor de vakken uit het 6e semester in het 7e semester worden aangeboden. Onder dezelfde
voorwaarden!
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een extra herkansing is:
 Je hebt je bachelorprogramma op het ene vak na in drie jaar afgerond (exclusief een eventueel bestuursjaar).
 Het ene overgebleven vak is al wel gedaan en het cijfer was niet lager dan een 5,0
Voldoe je niet aan de bovenstaande criteria maar ben je van mening dat je toch in aanmerking voor de regeling zou
moeten komen, omdat er sprake is geweest van belemmerende bijzondere omstandigheden, informeer dan hierover bij de
studieadviseurs.
Karel Karsen en Pascal de Smidt
Study advisors
Ir. S.B.V.Z. Robertson voorgedragen als Beste Afstudeerder CiTG
De UfD-Royal HaskoningDHV Prijzen voor de Beste Afstudeerders worden jaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerders
van de acht faculteiten. Binnen de faculteiten wordt bepaald wie daarvoor in aanmerking komen. Uit deze beste
afstudeerders wordt de beste afstudeerder van de Universiteit gekozen. De winnaar van deze prijs ontvangt een oorkonde,
een mastiek en een geldbedrag van 1000 euro. Daarnaast is door Dell de afgelopen jaren een laptop ter beschikking
gesteld voor de winnaar.
De uitreiking, op 13 november 2014 in de middag, is een academische plechtigheid en wordt ieder jaar samen met de prijs
voor de beste docent uitgereikt in het auditorium van de Aula. Ook als alumnus bent u van harte welkom bij deze
prijsuitreiking!
Meer informatie is te vinden op de website van het Universiteitsfonds Delft.
Vergaderdata uitslagvergadering P-, BSc en MSc CT – TA
Aanvragen voor
Uitslagvergadering
Diploma uitreiking
BSc CT
25-08-2014
29-09-2014
20-10-2014
17-11-2014
22-12-2014
19-01-2015
16-02-2015
23-03-2015
20-04-2015
18-05-2015
22-06-2015
03-07-2015
22-09-2014
20-10-2014
17-11-2014
15-12-2014
19-01-2015
16-02-2015
16-03-2015
20-04-2015
18-05-2015
15-06-2015
20-07-2015
31-08-2015
10-10-2014
20-02-2015
20-02-2015
20-02-2015
20-02-2015
05-06-2015
05-06-2015
05-06-2015
05-06-2015
Nnb
Nnb
Nnb
CT Nieuws
18/09/2014 – nummer 04 - jaargang 50
3
Vergaderdata Examencommissie CT - TA
13 oktober 2014, 10 november 2014, 8 december 2014,
12 januari 2015, 9 februari 2015, 9 maart 2015, 13 april 2015, 11 mei 2015 en 8 juni 2015
Vergaderingen vinden plaats om 15.00 uur in zaal 2.72
Brieven gericht aan de examencommissie dienen voorzien te zijn van studienummer, naam, adres en handtekening en
moeten uiterlijk 12 dagen vóór de commissievergadering ingeleverd zijn.
Zie ook deze pagina.
Redactie: Dienst Onderwijs- en Studentenzaken CiTG (e-mail: [email protected])
Aanleveren van kopij: CT Nieuws verschijnt wekelijks. De deadline voor het aanleveren van berichten is woensdagochtend voor
10.00 uur. Berichten dienen per mail, in Word en in het Nederlands en Engels te worden aangeleverd met een maximum van 150
woorden. Berichten specifiek bedoeld voor Bachelor-studenten hoeven alleen in het Nederlands aangeleverd te worden.