Colofon De Veiling Courant

Voetbalvereniging VVS'46
Het is een “krijgertje”, het huidige
scorebord op het hoofdveld van VVS'46,
maar wel een bijzonder krijgertje.
Fanfare Erato
In het voorjaar van 2014 heeft Erato
dankzij de bijdrage van De
Gemeenschapsveiling 2013 een
aantal trompetjes aangeschaft.
Dirigent Thomas Geerts heeft deze
ingezet bij muzieklessen op
basisschool 't Ruimteschip. In drie
lessen leerden kinderen van groep 5
een liedje spelen die zij tijdens een
presentatie met ALLES KIDS hebben
laten horen aan ouders en
leerlingen van de school. De
opbrengst van 2014 gaat gebruikt
worden om dit scholenproject
verder uit te breiden en op meer
scholen aan te bieden. Samen
muziek maken is fun. Dat wil Erato
graag aan meer kinderen laten
weten.
Het bord, wat al ruim 10 jaar in
Spanbroek staat, heeft daarvoor
namelijk zeker 20 jaar dienst gedaan in
de Alkmaarderhout bij AZ'67.
In deze 30 jaar is het een keer voorzien
van een nieuw besturingssysteem,
maar nu het telwerk het gaat begeven,
is het echt toe aan vervanging . Een
nieuw scorebord staat dus hoog op de
wensenlijst, maar past nog niet
helemaal in de begroting.
We zijn daarom ook erg blij dat we weer
de kans krijgen om mee te doen met De
Gemeenschapsveiling. Na de dug-outs
en de nieuwe ballenvangers die in
eerdere jaren met financiële steun van
De Gemeenschapsveiling zijn gerealiseerd, is het hoofdveld van VVS'46
met een nieuw scorebord weer
helemaal bij de tijd. Nu de punten nog
aan de goede kant van het bord houden!
Colofon
Eindredactie: Ton Koelemeijer
Opmaak: Femke Soederhuizen
Foto's: Nancy Holderbeke
aangeleverd en archief
Uitgave: Stichting
De Gemeenschapsveiling,
Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek
Meer informatie:
www.degemeenschapsveiling.nl
Deze folder is mede
mogelijk gemaakt door de adverteerders.
Stichting tot
behoud van
de Bonifatiuskerk
in Spanbroek.
Dit voorjaar (2014) is de 2e fase van het
grote restauratieplan opgeleverd.
Onze kerk staat er weer prachtig bij.
De kerk is op leeftijd en vraagt
voortdurend onderhoud.
Middels een regelmatig funderingsonderzoek en een lintvoegmeting
worden eventuele toegenomen
verzakkingen en scheurvormingen in de
gaten gehouden.
De verwachting is dat door een min of
meer stabiele situatie dit voorlopig
goed zal blijven gaan. Thans zijn alle
problemen in muren en fundering
opgelost. Het gebouw kan er weer een
tijdje tegen.
De Veiling Courant
Stichting De Gemeenschapsveiling - Spanbroek/Opmeer
www.degemeenschapsveiling.nl - fb/degemeenschapsveiling
uitgave van Stichting De Gemeenschapsveiling - nazomer-editie 2014 - oplage: 2500 - aanvang veiling 20.00 uur
4 OKTOBER: EEN ANDER AVONDJE UIT
H
et is dit jaar alweer de 8e keer
dat De Gemeenschapsveiling
wordt georganiseerd. Met de
opbrengst ondersteunt Stichting De
Gemeenschapsveiling projecten van
verenigingen en stichtingen uit de
gemeenschap. De afgelopen jaren is op
deze manier al ruim € 200.000 door de
gemeenschap voor de gemeenschap
opgebracht.
Logisch dus dat verenigingen en
stichtingen de weg naar De Gemeenschapsveiling weten te vinden met
hun projecten. Voor hen is het een
mooie manier om een project en een
vaak lang gekoesterde wens te kunnen
realiseren.
Logisch ook dat bezoekers de weg naar
De Gemeenschapsveiling weten te
vinden. Zij weten dat ze de gemeenschap steunen, maar ook dat ze
met leuke en betaalbare koopjes naar
huis gaan. Koopjes die zijn ingebracht
door inwoners en bedrijven uit
Spanbroek/Opmeer.
Een veilingavond in café VOL is een
avondje uit. Met vrienden, buren of
collega's van de vereniging kunt u mee
bieden, genieten van de humor van
afslager Piet Burger of de prachtige
kavels.
Maar u steunt ook uw favoriete
vereniging door uw aanwezigheid. Bij
binnenkomst van de zaal ontvangt u
een muntje, die u in de koker van uw
voorkeur kunt stoppen. Op deze manier
beïnvloedt u de hoogte van de
opbrengst. En als u op tijd bent, dingt u
mee naar een envelop met € 100 die
wordt verloot onder de kopers tot 21.00
uur.
“Voor de gemeenschap, Door de
gemeenschap” dus.
De Gemeenschapsveiling 2014,
zaterdag 4 oktober bij Café Vroeg of
Laat (VOL) - Spanbroek is een bezoekje meer dan waard.
Je moet er geweest zijn om erover te
kunnen meepraten.
KALENDER: OP WEG NAAR DE VEILING
Maandag 1 t/m vrijdag 12 september: Ophalen strookjes in Spanbroek/Opmeer
Dinsdag 30 september: Ophalen goederen
Zaterdag 4 oktober: Ophalen verse goederen en bloemen
Zaterdag 4 oktober, 19.00 uur: Bezichtigen kavels
Zaterdag 4 oktober, 20.00 uur: Veilingavond
WILT U IETS AANBIEDEN?
oud
nieuw
Op het programma van aanpak staan nu:
* Aanpassen van de doophoek
* Opknappen secretariaat
* Binnenschilderwerk
Bekijk ook eens onze website:
www.sintbonifatiusparochie.nl
U kunt daar o.a. foto's van de
restauratie bekijken.
Voor het slagen van De Gemeenschapsveiling 2014 zijn we weer op
zoek naar: unieke, ludieke, waardevolle en originele koopjes.
De Gemeenschapsveiling heeft zich de
afgelopen jaren ontwikkeld in het
aanbod van koopjes. De catalogus is
een prachtige mix van (doe-)activiteiten en goederen. Die mix willen
we graag houden.
We denken dan aan koopjes die mensen
elkaar laten ontmoeten. Zoals een
etentje op een unieke locatie, een
gezellige avond met ludieke activiteit.
Of aan koopjes uit uw winkel of bedrijf,
bijvoorbeeld een dag arbeid of een
bedrijfsbezoek met gezellige afsluiting.
vervolg tekst binnenzijde. Tevens
deelnemende partijen e.a. weetjes.