Inhoudsopgave

Inhoudstafel
Editoriaal7
Maarten De Waele, Bas van Stokkom, Timo Kansil & Henri Berkmoes
Democratische Politie
13
Peter K. Manning
Macht ingetoomd. Over democratische politie en staatsmacht
21
Timo Kansil
Democratische politie in een tijdperk van flipperkastpolitiek
33
Stavros Zouridis
Politie als actor binnen een weerbare democratie. Hoe omgaan met
antidemocraten?47
Maarten De Waele
‘Blind spot’-policing in Belgische multiculturele wijken en de implicaties
voor de mensenrechten
63
Marleen Easton
Nationale Politie en lokale democratie: nationaal versterkt, maar ook lokaal
verankerd?83
Lex Cachet & Arie van Sluis
Accountability en controle in België: inzicht tot uitzicht
105
Henri Berkmoes
Maatschappelijk toezicht op arrestantenzorg door de politie
125
Wim Huisman
Een correcte verhoormoraal als garantie voor een ‘democratisch’
politieverhoor141
Marc Bockstaele
Folteren in de Belgische amigo’s: de onmogelijke gebeurtenis?
Een mensenrechtelijke benadering
167
Franky Goossens
CPS 2014-3, nr. 32
CPS 32 Democratische politie.indd 5
5
14/07/14 10:23
Inhoudstafel
‘Een visie voor de politie in 2025’ – Stuurgroep opteert voor netwerkende politie 185
Dominique Van Ryckeghem, Willy Bruggeman, Marleen Easton & Paul Ponsaers
Auteursrichtlijnen Cahiers Politiestudies
Inhoudelijke toelichting bij de jaargang 2014
Inhoudelijke toelichting bij de jaargang 2015
6
CPS 32 Democratische politie.indd 6
189
191
193
CPS 2014-3, nr. 32
14/07/14 10:23