Download hier onze bedrijfsbrochure (pdf)

Notariskantoor
Van der Heiden
De keuze
van
ondernemers
Commercieel vastgoed
Elk detail is belangrijk
Estate Planning
Het familiebedrijf
Ondernemingsrecht
Sterke partner voor ondernemers
Voor ondernemingen is Notariskantoor Van der Heiden dé ideale gesprekspartner. Wij
zorgen ervoor dat de juridische en fiscale risico’s van uw onderneming via adequate
regelingen worden beperkt, zodat u zich met uw core business bezig kunt houden. Dat
is toch wat u van uw notaris mag verwachten?
Onze notarieel juristen hebben uitgebreide ervaring op alle terreinen van het ondernemings- en fiscaal recht. Zij helpen u graag verder.
We verdiepen ons in uw dossier en leveren maatwerk. Hierbij houden we zowel rekening
met de belangen van uw onderneming als die van u als directeur/groot-aandeelhouder,
maat of firmant. Ook uw privé-situatie houden we in het oog.
Specialisaties
Commercieel vastgoed / projectontwikkeling
Inmiddels is ons kantoor reeds lange tijd actief
in het commercieel vastgoed. Wij hebben inmiddels veel projecten, van Groningen tot Brabant,
mogen begeleiden. Onze cliënten in het commercieel vastgoed zijn woningbouwstichtingen,
projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en incidentele particuliere
Ondernemer:
beleggers.
“Al jaren doen wij zaken op
Het splitsen van appartementenhet gebied van ondernecomplexen, het opmaken van koopmingsrecht bij Notariskanen aannemingsovereenkomsten, het
toor Van der Heiden: veel
beoordelen van de fiscale aspecten,
kennis van zaken, grote
ABC-transacties, oprichten van verzorgvuldigheid bij het
enigingen van eigenaren, overdravoorbereiden en opstellen
van de akten en daarbij
gen van openbare voorzieningen,
een billijke declaratie.”
het is voor ons bijna dagelijkse kost.
Zodoende hebben wij de expertise
om uw project vlot en soepel te laten
verlopen. Een goede begeleiding: de besparing
is vaak fors groter dan de investering!
Meer informatie kunt u lezen op:
www.commercieelvastgoednotaris.nl.
Estate planning
Estate Planning staat voor een goede vermogensplanning waarbij uw vermogen met zo min
mogelijk belasting wordt overgedragen naar de
volgende generatie.
Wij bedienen veel vermogende
cliënten en adviseren deze cliënten rondom de fiscale, civiele en
emotionele aspecten rondom
overlijden en vermogensoverheveling.
Natuurlijk maken wij huwelijkse voorwaarden, testamenten, en notariële akten van schuldigerkenning, maar een advies op het gebied van estate
planning gaat vaak veel verder. Het heeft betrekking op het doen van de juiste investeringen, het
kiezen van de juiste ondernemingsstructuur en
het maken van een schenkingsplan, kortom: vaak
veel meer dan alleen een notariële akte.
Meer informatie kunt u lezen op:
www.estateplanningadviseur.nl..
Samen ondernemen
Estate Planning is nauw verbonden met het vormgeven van samenwerkingsverbanden binnen de
ondernemingssfeer. Denkt u bijvoorbeeld aan
overeenkomsten met concurrentiebedingen,
regelingen bij arbeidsongeschiktheid en regelingen in geval van overlijden van een aandeelhouder. Het is belangrijk dat dergelijke contracten zorgvuldig worden opgesteld. . Hier zijn we
gedreven in, maar we gaan nog een stap verder.
Wij beoordelen het contract namelijk ook vanuit
Estate Planning oogpunt en houden bijvoorbeeld
rekening met de fiscale aspecten die van belang
zijn bij overlijden van een aandeelhouder. Meer
informatie kunt u lezen op:
www.estateplanningadviseur.nl
Structurering familiebedrijven
Ons kantoor is gespecialiseerd in het structureren van familiebedrijven. Wij gaan verder dan
alleen het opmaken van de notariële akten die
hiermee verband houden. Wij zijn gewend om
op het snijvlak van fiscaal recht, ondernemingsrecht en familierecht te werken. Ook
zijn wij ons bewust van het spanProjectontwikkelaar:
ningsveld bij een familiebedrijf, als
Wij werken graag met
het gaat om de familiebelangen,
Notariskantoor Van der
Heiden omdat het een
bedrijfsbelangen, aandeelhoudersklein, degelijk en veelzijdig
belangen en bestuurdersbelangen.
kantoor is waar de projecMeer informatie kunt u lezen op:
ten nog aandacht krijgen.
www.familiebedrijfnotaris.nl.
Wij hebben vaak grote
complexe transporten,
Ondernemingsrecht
waar meer bij komt kijken
Binnen het ondernemingsrecht bedan alleen de woningoverdracht. Vooral de ontwikdienen wij zowel kleine als grote
keling van appartemenbedrijven voor nagenoeg alle akten
tencomplexen vereist veel
binnen het ondernemingsrecht.
expertise. Bij soortgelijke
Voor een ondernemer is het van tijd
projecten verzorgt Notatot tijd belangrijk dat akten op zeer
riskantoor Van der Heiden
korte termijn op kwalitatief top nide koop- en aanneem­
veau gereed worden gemaakt. En dat
overeenkomsten, maar
doen wij graag voor u.
ook de splitsing naar appartementsrechten en de
Maar misschien is het nog wel belangoprichting van de verenirijker dat uw adviseur te allen tijde uw
ging van eigenaren is vaak
totale situatie in ogenschouw neemt.
een onderdeel van het
Wij gaan als adviseur naast u staan.
geheel. Ook is de fiscaliteit
Om een voorbeeld te noemen. Wij
een belangrijk onderdeel
begeleiden u niet alleen bij de vervan zo’n overeenkomst.
koop van uw bedrijf, maar informeDan is het belangrijk dat je
ren u graag vooraf over de eventuele
een goed en betrouwbaar
voor- en nadelen van de verkoop van
kantoor hebt. Vandaar
uw bedrijf. Wenst u een betrokken
dat wij graag met Van der
adviseur? Maak dan een afspraak
Heiden werken.
voor een goed gesprek.
Ons kantoor begeleidt projecten door heel Nederland
Onze juristen
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.
● Mr. W.C.A. van der Heiden,
Notaris, Specialist Commercieel Vastgoed
E: [email protected]
● Mw. Mr. E.A. Stigter – Reuderink,
Kandidaat-notaris, fiscaal juriste
E: [email protected]
● Mr. G. van der Heiden,
Kandidaat-notaris, Estate Planner, Ondernemersadviseur
E: [email protected]
Onze bereikbaarheid
Notariskantoor Van der Heiden
Kerklaan 5
2959 BR Streefkerk
Postbus 2
2959 ZG Streefkerk
(0184) 68 15 11
(0184) 68 43 68
[email protected]
www.notarisvanderheiden.nl