Systeemkaart JW-Jos

Opening
1
Min.
lengte
2
HCP
10-21
N.D Betekenis
t/m
4
1
1
4/5
5
10-21
10-21
4
4
1
5
10-21
4
1 NT
2
0
15-17
5krt / mogelijk
6krt / mogelijk
0-9
zwakke 54 + 
(3e va 44)
MF met 1 kleur
NT
NT
zwakke 5+ in 
MF met 2 kleuren
NT
NT
zwakke 5+ in 
MF met 3 kleuren
NT
NT
Muiderberg
2
0
2
0
2
5
16+
20-21
26-27
0-9
15+
22-23
28-29
0-9
15+
24-25
30-31
7-11
6
7
7
6-10
0-13
8-11
0-13
2 NT
3
3 NT
4
4NT
5+krt of 4441
5+/5+krt /
preëmptive
gambling in  of 
preëmptive
Vraagt aas
Antwoorden
Verdere biedingen en wijzigingen na tussenbieding
T-Walsh (TW): 1=4+ 4+ pt; 1=4+ 4+ pt;
1=geen 4krt hoog en 6-9 of 10+ met 5+ ;
1NT=6+ 4-9 pt; 2/=6+/ en 0-6 of 12+ pt;
2=geen 4krt hoog en 10-11
Inverted Minors (IM): 2=10+; 3=0-9
Inverted Minors (IM): 2=10+, 3=0-9,
2=8-9; 2NT=MF 4+krt
BR: 3=4k 7-9; 3=4k 10-11;3= 4k 0-6, no s/r
Na doublet “systems on”; na 1 dbl=4krt; 1=5krt
Na 1 dbl = 4krt; 1=5krt
2NT=inv+
BR: 3=4k 7-9; 3=4k 10-11, 3= 4k 0-6, no s/r
2=Stayman-relay ; 2 t/m 2 NT=Transfers ; 3
NT=to play ; 3X=SI ; 4=Gerber ;
4 en 4=Texas Transfers ; 4NT=kwantitatief
2=zwak zonder pref, invit, MF met minor
2/2=to play tegenover zwakke hand
2 NT=MF vraagt verdeling
2=NF-relay
2 NT=MF vraagt hand
2=NF-relay
2 NT=MF vraagt hand
2SA: MF relay; 3=pass or correct;
3 invite voor 4; 3 competitief;
3 invite for 4; 4/splinter
345/to play; 3/=inv+ /; 4NT blackwood
Nieuwe kleur forcing; 4: keycard vragen
pas of 4/5=NF-relay converteerbaar
5 geen; 56=aas; 5NT 2 azen
Negative free bids
Zie 1
Na doublet truscott: 2=0-6; 3=7-9; 2NT=10+
Na 1NT=2 relay => 2=6-9; 2=3krt;
2NT: 3x=kort, 3=sterk, 3NT=min;
Bergen Raises (BR) (blijft staan na dbl). Check Back Stayman
Bergen Raises (BR) (blijft staan na dbl). Check Back Stayman
transfer weigering=4krt en 2NT=max, 3Kleur=min, 3x=doubleton
1NT-(2X) Lebensohl
1NT-(strafdbl)pas = balanced forcing, verplicht tot redoublet
1NT-(dontdbl) system on
Na 2NT: 3: min 54 ; 3: min 54 
3: max 45; 3 : 45 max; 3SA 55 min; 4/: spl., 55 max
na 2-2X-2NT3=Niemeijer
Na 2NT: 3: min, slechte kleur; 3: min, goede kleur; 3: max, sl.kl,
3: max, g.kl., 3SA: AHV, AHB of AVBxxx
na 2-2laagste/langste kleur eerst indien MF
na 2-2-2NT3=Niemeijer
Na 2NT: 3: min, slechte kleur; 3: min, goede kleur; 3: max, sl.kl,
3: max, g.kl., 3SA: AHV, AHB of AVBxxx
MF: openaar biedt X onder Single/Renonce; SR vraagt 5krt, SA ontkent
na 2-2-2NT3=Niemeijer
Na Dbl: 2SA: bied je minor. Overig reëel .
Na 2NT: 3/: 4krt; 3/: 5krt met /
4/: maximum met 6+krt /
4:0 KC; 4: 1KC zonder troef vrouw; 4: 1met, 4NT: 2zonder






Als beide partijen bieden
gewoon volgbod:
sprongvolgbod:
1NT volgbod:
1NT volgbod in 4e pos:
info-dbl:
4e positie:
5+krt, regel van 2 en 3
(5) 6+krt, zwak
15-18
11-14
12+, normale stijl
heropening kan zwakker
zijn.
Uitkomstprincipes

Verdediging tegen 1NT: 2 Landy ; dbl = 15+
tegen multi 2, zwakke 2/ en muiderberg:
kleur bieden = 5krt 12-15;
2NT=16-18NT
doublet= take-out of 12-15 of gevolgd door
kleurbod=5+k 16+ en gevolgd door NT=19+NT
In forcing situaties op2/3hoogte is 2SA Lebensohl
en driehoogte positief.
(na bv “reverse” of Muiderberg-X-pas 2NT)
Vervolg na interventies
 na tussenbod op 1NT: Lebensohl, niet na dbl TP.
 de kleur van TP zonder sprong is 10+ met fit.
 Barragehoogte eerder op grond van LAW dan
HCP.
 Negatief doublet t/m z.o.z.
 Forcing pas op strafdbl op 1NT opening: 0-10
balanced. Rdbl=relay, deze inlaten of 4k van
onderaan af bieden.
Spelers
Jan-Willem van Diepen (1831535)
Jos van den Dool (1921128)
Signalen
distributie: hoog/laag = even, current count
Aas van partner: tegen NT: hoog is aan, tegen kleur
1e discard: Troef Romeins, NT Lavinthal
Lavinthal
Verdediging


Basissysteem 2 over 1 MF
1e / 3e / 5e ; hoogste van een serie
Alleen Aas uitkomst vraagt attitude, anders distributie

Uitgewerkt
Niemeyer:
3: Vraagbod. Antwoorden:
- 3: (4k hoog):
3=4k, 3= 4k, 4=4/4 hoog
- 3/=5k / en 3NT= geen 4/5k hoog
- Vervolg na 3/3NT is 4 minor suit ask (MSA)
3/=transfer/:
- Na 3: 3NT: 5krt+2krt
- Na 3: 3NT: 5krt+2krt
In beide gevallen geldt de re-transfer op 4-hoogte
3NT=5krt + 4krt 
3/4//=transfer/// met sleminteresse
4NT=Blackwood
 Lebensohl: (na “reëel” volgbod op 1NT)
- Cue (direct of via 2SA) : “Stayman”
- Direct cue en 3SA ontkent stop, via 2SA belooft
stop.
 Gesthem variant: (openingskracht vereist) 5+/5+
- Cuebid: uiterste; 2NT laagste; 3 hoogste
- Na 1=3 reëel en 3 de hoge kleuren.

Na RKC troef V vraag  opvolgend bod ontkent V.
Andere bieding geeft extra waarden in die kleur. 5NT
is algemene grootslempoging.





Openingen waarop TP bedacht moet zijn
1: 2+krt, antwoorden transfer-walsh
2: zwak met +; of sterk
2: zwak met ; of sterk
2: zwak met ; of sterk
2: muiderberg




Verdediging waarop TP bedacht moet zijn
Lebensohl
Ghestem-variant
Landy
Forcing pas na strafdbl op 1NT
Overige belangrijke punten
 3 hands opening kan zwakker zijn
e





Slemconventies
RKC Blackwood: 1-4/0-3/2 z tr V/2 met tr V
Gemengde controles
Splinters
Dopi/Ropi
Mixed suit trials
Datum: 27 oktober 2014