Colofon Jachthaven De Batterij in Willemstad Feestavond voor

Zevenbergen
Klundert
Standdaarbuiten
Willemstad
FOTO VAN DE WEEK:
Colofon
gemeente moerdijk
15 OKTOBER 2014
Jachthaven De Batterij in Willemstad
Bezoekadres gemeentehuis
Fijnaart
Feestavond
voor sporters
en vrijwilligers
Vrijdag 12 december a.s. organiseren Vrijwilli-
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen
gerscentrale en Sportplaza in samenwerking met
gemeente de jaarlijkse feestavond voor sporters
Openingstijden
en vrijwilligers. De avond vindt dit keer plaats in
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur
De Niervaert in Klundert en zal weer geheel in het
Postadres
Dit jaar worden geen prijzen uitgereikt voor beste
teken staan van het bedanken van de vrijwilligers
en sporters voor hun inzet van het afgelopen jaar.
vrijwilliger of sporter. Iedere aanwezige wordt
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: [email protected]
deze avond als winnaar beschouwd en bij voorbaat uitgeroepen tot superwinnaar van 2014.
Internet
www.moerdijk.nl
Daarnaast worden sporters en vrijwilligers ver-
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
zocht om verhalen, foto’s en anekdotes te delen.
@Moerdijkse_Stem
Alle vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen
in onze gemeente hebben hierover een brief met
Telefoonnummers:
Gemeente: 14 0168
Milieustraat: 0168 329700
Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500
Politie (niet spoedeisend): 0900 8844
Politie, brandweer, ongevallen: 112
Voor nieuws in geval van een
calamiteit:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302
aanmeldingsformulier ontvangen.
Meer informatie
Neem voor meer informatie of als u geen
Burgernet is een samenwerking tussen inwoners,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen. Hierbij gebruiken we
R. Littooij van Vrijwilligerscentrale Moerdijk via
Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan
naar [email protected] Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere
drukwerken.
Burgernet: bent u al aangemeld?
Bent u alert en graag betrokken bij
uw buurt? Wilt u meewerken aan
een veilige woonplek? Meld u dan
aan bij Burgernet. Via Burgernet
sporen we samen verdachten van
misdrijven op en vinden we vermiste personen terug. Wij kunnen
uw hulp goed gebruiken.
brief heeft ontvangen contact op met Mevr.
Ingezonden door Piet Oosters
een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een
inbraak of een vermist kind, een Burgernet-actie.
Bent u Burgernet-deelnemer, dan krijgt u direct een
ingesproken bericht (of een sms) via uw vaste of
mobiele telefoon met het verzoek uit te kijken naar
een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet
u iets, dan geeft u het direct door via 0800 0011
(gratis nummer). Na afloop ontvangen alle ingeschakelde deelnemers een bericht over het resultaat
van de actie. Via Burgernet zijn al meerdere vermiste
kinderen snel teruggevonden en overvallers vlak na
de overval aangehouden door de politie. U helpt dus
echt mee aan de veiligheid in uw buurt! Gewoon
vanuit uw huis, vanaf uw werkplek of op straat.
Aanmelden
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid
van uw woon- en leefomgeving? Meld u zich dan
vandaag nog aan op www.burgernet.nl via de knop
‘meld u aan’. Op deze manier bent u meteen geregistreerd. Het kan dan enige dagen duren voordat uw
aanmelding verwerkt is. Hoe meer deelnemers aan
Burgernet, hoe groter de kans dat gemeente, politie
en burgers samen verdachte personen, voertuigen
en vermiste personen opsporen en de veiligheid in
onze gemeente verhogen.
[email protected]
AFVALDUMPING VAN SYNTHETISCHE DRUGS GEZIEN?
Illegale dumping van drugsafval is een groeiend
probleem in onze gemeente. Steeds vaker wordt dit
chemisch afval in vaten of jerrycans langs de weg,
in het bos of in het open veld aangetroffen. Het is
afkomstig van illegale drugslaboratoria. Het kan
zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen.
Het zijn meestal kunststof en stalen vaten, zoals
plastic drums, jerrycans en soms ook gasflessen.
Soms ligt het in een uitgebrande auto en is het nog
gevaarlijker.
Op 1 oktober organiseerde de gemeente samen met
de politie en omgevingsdienst Midden- en West
Brabant een informatieavond over illegale dumpingen in het buitengebied. Tijdens deze avond werd
met inwoners gesproken over het herkennen van
drugsafval en hoe te handelen.
Wat te doen?
Als u dergelijke afval vindt:
• Raak niets aan
• Schop of duw niet tegen verpakkingen
• Neem afstand (minimaal 25 meter) met de wind
in uw rug
• Niet roken in buurt van de dumping
• Houd bij brand minimaal 100 meter afstand met
wind in de rug
• Alarmeer direct politie via 112, of de brandweer
als het afval brandt
• Volg hun instructies op
Als u een illegale
dumping ziet
Bel de meldkamer van de politie (spoed dus
bel 112) als u getuige bent van een illegale dumping. Zorg dat uw veiligheid altijd voorop staat.
Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoermiddelen en personen. U kunt deze melding eventueel
ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, via
telefoonnummer 0800 7000.
Als u iets verdachts ziet
Illegale dumpingen vinden vaak plaats als het
donker is. Het gaat vaak om grotere hoeveelheden.
Vervoer gebeurt meestal met bestelauto’s en soms
kleine vrachtwagens. Wees alert als u een auto ziet
op een niet voor de hand liggende plaats in het
bos of buitengebied (bijvoorbeeld een doodlopend
weggetje). Noteer het nummerbord en bel de politie
in verband met een verdachte situatie (geen spoed
dus 0900-8844) Indien u zelf de eigenaar bent van
de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel
aangifte bij de politie. Als de dader bekend is dan
moet deze de schade terugbetalen. Zonder aangifte
is er wettelijk geen gedupeerde.
Uitnodiging dorpsavond Fijnaart
Op maandag 27 oktober organiseert de dorpstafel voor alle
inwoners van Fijnaart een openbare dorpsavond. De avond vindt
plaats in de Parel en begint om
19.30 uur. Deze avond staat in het
teken van het Gebiedsplan Fijn-
aart. Dit plan werd vorig jaar vastge- Tijdens de dorpsavond zullen zij terugkoppelen wat het
steld. Belangrijke onderwerpen van afgelopen jaar gedaan is. Ook komt aan de orde wat
nieuwe wensen zijn van de inwoners van Fijnaart om
het Gebiedsplan zijn onder andere op de agenda te zetten voor het komende jaar.
het centrum, jongeren binden/boeien, actief verenigingsleven en prettig Gebiedsplannen
oud worden in Fijnaart.
De gebiedsplannen zijn in het leven geroepen om
aan de leefbaarheid. Het gebiedsplan bestaat uit een
dynamische agenda. Kijk voor meer informatie over de
gebiedsplannen op www.gebiedsplannen.nl. Naast de
inwoners die hebben deelgenomen aan de dorpstafel
zullen ook de overige partners en ondernemers bij de
dorpsavond aanwezig zijn.
samen met partners (Surplus, de politie, Bernardus
Wonen, Brabantse Waard en Groenhuysen), én inwoners/ondernemers voor elke kern samen te werken
Alle inwoners van Fijnaart ontvangen ook nog
een uitnodiging voor de dorpsavond in de
brievenbus.
Het afgelopen jaar hebben inwoners zich in werkgroepen voor de verschillende onderwerpen ingezet.
Heijningen
Helwijk
Langeweg
Noordhoek
Moerdijk
Zevenbergschen Hoek
BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.
Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op
www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.
Vertrokken naar onbekende bestemming
Meldingen Wet milieubeheer
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:
Geslachtsnaam en voorletters
Žmigrocki, Witold
Weber, Paweł S.
Geboortedatum 08-08-1975
31-12-1989
Adres Zevenbergsepoort 3, 4791 AD Klundert Zevenbergsepoort 3, 4791 AD Klundert
Datum beslissing
06-10-2014
06-10-2014
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.
Activiteitenbesluit milieubeheer
•Maatschap van Nieuwenhuijsen, Slobbegorsedijk
24 in Heijningen voor het veranderen van de inrichting.
•Landbouwbedrijf van Dorp, Oude Appelaarsedijk 6
in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting.
•Agarica Produktie BV, Drogedijk 81b in Oudemolen, voor het veranderen van de inrichting.
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Pastoor van Kessellaan 4 in Zevenbergen
Krugerstraat 52 in Klundert
Landpoortstraat 24 in Willemstad
Achterstraat 19 in Willemstad
Zuidhaven 119 in Zevenbergen
Sasdijk 14 in Heijningen
Omschrijving project
kappen van de esdoorn die dicht bij het woonhuis staat
vergroten van de woning
wijzigen van de entree en het wijzigen van een reeds verleende vergunning wijzigen van de gevelindeling en het plaatsen van dakkapellen op de voor- en achtergeveldakvlakken van de woning
vervangen van de pui
veranderen van de sectordeuren in het buitenhoofd (Manderssluis, kunstwerk 4)
Datum ontvangst
5 oktober 2014
29 september 2014
6 oktober 2014
29 september 2014
1 oktober 2014
7 oktober 2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Zevenbergsepoort 43 in Klundert
Middenweg 30 in Moerdijk
Omschrijving project
brandveilig gebruiken van het pand
veranderen van de inrichting
Datum ontvangst
7 oktober 2014
7 oktober 2014
Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2014 de Verordening basisregistratie personen heeft vastgesteld. De verordening treedt in
werking met terugwerkende kracht op 6 januari
2014 en ligt voor iedereen in het gemeentehuis
ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere
informatie over de verordening kunt u contact
opnemen met mevrouw Schrauwen van de afdeling gegevensbeheer.
Ontwerp beschikking Wabo
uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 8 oktober 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Timberwolfstraat 3 in Standdaarbuiten
van Coehoorn-bastion 1 in Klundert
Bariet 2 in Zevenbergen
VASTSTELLING VERORDENING
Omschrijving project
realiseren van een aanbouw aan de bestaande woning
aanleggen van een zwembad en een omheining
plaatsen van een erfafscheiding
Datum verzonden
7 oktober 2014
3 oktober 2014
7 oktober 2014
U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.
Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
Oostmiddelweg 3 Het bouwen van een
Willemstad
een nieuwe bedrijfsloods.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16
oktober 2014 tot en met woensdag 26 november
2014 ter inzage in het gemeentehuis.
Zienswijzen
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Omschrijving project
Middenweg 28 in MoerdijkVerandering op- en overslagactiviteiten Middenweg 28 en vervallen gedeelte overkapping, opslag en afleveren dieselolie
en wasplaats op terreindeel Middenweg 21
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 oktober tot en met woensdag 26 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis.
Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijzen hebben ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de Rechtbank Zeeland West-Brabant, team
Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u,
tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant,
team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Volg ons ook via facebook
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze
over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke
zienswijze richt u aan het college van B & W van de
gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet
u binnen de inzage termijn contact opnemen met de
afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.