4 - STAPPERT

V O O R W O O RD
P R E FA C E
Voorwoord
Voor u ligt de productcatalogus van Noxon Stainless B.V. In deze catalogus vindt u een uitgebreid overzicht van onze producten,
inclusief foto’s, tekeningen en maatvoeringen. Naast een overzicht van onze producten, vindt u in het laatste hoofdstuk zeer
uitgebreide technische informatie, zoals een overzicht van de verschillende legeringstypen, druk-temperatuur en gewichtstabellen. Altijd handig als u snel iets wilt opzoeken of bezig bent met complexe berekeningen!
Uiteraard hebben wij getracht in deze catalogus een zo compleet mogelijk beeld van onze leveringsmogelijkheden te geven.
Mocht u echter niet vinden wat u zoekt, neem dan toch contact met ons op. Dankzij onze kennis en contacten is de kans groot
dat wij toch iets voor u kunnen betekenen.
Hoewel deze catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn drukfouten voorbehouden en kunnen aan
gegevens uit deze brochure geen rechten worden ontleend.
Wij hopen dat u veel plezier beleefd aan het gebruik van onze catalogus en hopen goede zaken met u te mogen doen.
Noxon Stainless B.V.
Telefoon: +31-(0)492-582111
Fax:
+31-(0)492-538970
E-mail: [email protected]
Website: www.noxon.nl
Preface
In front of you lies the product catalogue of Noxon Stainless B.V. In this catalogue you’ll find a complete overview of our
products, including photos, drawings and measurements. Besides our product overview, the last chapter provides you extensive
technical information, such as alloy types, pressure-temperature tables and weight tables. This is always useful if you want to
have more information quickly or are busy making complex calculations!
Of course we have aimed to put together an overview of our products, which is as complete as possible. However, shouldn’t you
find what you are looking for, please do contact us. Thanks to our knowledge and contacts, there is a big chance we are able to
help you with your request.
Although this catalogue is composed with the best care possible, misprints are reserved and no rights may be derived from the
data.
We hope you enjoy using our catalogue and that we can build up a pleasant and solid business relation together.
Noxon Stainless B.V.
Telephone:
Fax:
E-mail:
Website:
+31-(0)492-582111
+31-(0)492-538970
[email protected]
www.noxon.nl
H E L M O N D
PAG
1
B E D R I J F S P R O F IE L
COM PA NY P ROF ILE
I NH OU D
IN DE X
Bedrijfsprofiel – Maak kennis met Noxon
Hoofdstuk / Chapter
Pag.
Noxon Stainless B.V. is een van de grootste handelaars en distributeurs op het gebied van roestvast stalen buizen en fittingen,
flenzen, afsluiters, staven en profielen. Noxon is gevestigd in Helmond en is opgericht in 1990.
1. Gelaste buizen / Welded tubes and pipes
2. Naadloze buizen / Seamless tubes and pipes
15
De speerpunten van onze firma zijn:
• zeer breed en diep product assortiment;
• efficiënte service;
• snelle levering uit voorraad, binnen 24 uur;
• kwalitatief hoogwaardige producten;
• bekwaam personeel;
3. Constructie buizen / Construction tubes and pipes
31
4. Lasfittingen / Butt-weld fittings
39
5. Flenzen / Flanges
75
6. BSP draadfittingen / BSP threaded fittings
103
Naast onze dagelijkse leveringen, zijn wij ook een uitstekende partner voor het behandelen van complete projecten en op maat
gemaakte oplossingen in allerlei industrieën, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met onze betrouwbare
leveranciers, kunnen wij aan al uw wensen voldoen!
7. NPT hogedrukfittingen / NPT high pressure fittings
123
8. Snijring fittingen / Cutting ring fittings
137
Industriële roestvast staal afnemers zoals de scheepsbouw-, de papier-, de voedingsmiddelen-, de (petro-)chemische industrie,
constructeurs, installateurs, apparatenbouwers en machinefabrikanten brengen al meerdere jaren hun roestvast staal behoefte
onder bij Noxon Stainless B.V.
9. Beugels / Clips
149
Noxon is een dochteronderneming van het Duitse Stappert Spezial-Stahl. Dit stelt ons in staat, om met zeer korte levertijden, te
leveren uit Stappert’s zeer uitgebreide voorraadprogramma Dit voorraadprogramma bestaat onder meer bestaat uit buizen,
machinepijpen, staven en (speciale) profielen, in een uitgebreid gamma van kwaliteiten (van 304 tot Super Duplex).
Company profile – Get to know Noxon
Noxon Stainless B.V. is one of the leading stockists and distributors in stainless steel tubes and pipes, fittings, flanges, valves, bars and
profiles. Noxon is based in Helmond (The Netherlands) and was established in 1990.
5
10. Persfittingen / Press fittings
157
11. Afsluiters / Valves
171
12. Profielen, staf en plaat / Profiles and bars, sheets and plates
183
13. Zuivelbuizen en fittingen / Dairy tubes and fittings
197
14. Colson afsluiters / Colson valves
227
15. Teekay koppelingen / Teekay couplings
233
16. Technische informatie / Technical information
247
17. Leveringsvoorwaarden / Delivery terms
275
We emphasize all our efforts on:
• very broad and deep product assortment;
• efficient service;
• prompt delivery from stock within 24 hours;
• high quality products;
• skilled staff;
On top of day to day distribution, we are also an excellent partner for the handling of complete projects, and tailor made
solutions in all kinds of industries, both nationally and internationally. In combination with our steady producers, we can meet all
of your requirements!
For years now, we have been known as a reliable supplier of stainless steel for the chemical and petrochemical industry, shipbuilding industry, pulp and paper industry, offshore industry, food and dairy industries and for the subcontractors of all these types of
industries, such as manufacturers of machinery, installation and welding companies.
Noxon is a full daughter company of the German Stappert Spezial-Stahl. With very short delivery times, we are able to deliver
from Stappert’s very extensive stock program. Their stock program exists among others of tubes, (hollow) bars, angles and special
profiles in a wide range of grades (from 304 to Super Duplex).
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
2
H E L M O N D
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
3
Alle maten in mm
All dimensions in mm
1
G E L ASTE BU IZ E N
W EL D ED TU BE S A N D PIPES
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
4
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
5
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
1
All dimensions in mm
R o e s t va s t s t a l e n G EL A STE B U IS
S t ain les s s t eel W EL D ED TU B ES
MA G A Z I JN /WA R EH O U S E
A STM - A 312
1
Gelast en gecalibreerd, gegloeid en gebeitst of blankgegloeid.
Toleranties en beproeving volgens ASTMA-A 312/999, ANSI B 36.10/B 36.19.
IC test volgens ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatisch of 100% eddy current getest.
Welded and calibrated, annealed and pickled or bright annealed.
Tolerances and testing according to ASTM-A 312/999, ANSI B 36.10/B36.19.
IC test according to ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatic or 100% eddy current tested.
EN 10217- 7
BUIT E N O P S L AG /OU TD O O R S T ORAGE
Gelast en gecalibreerd, niet gegloeid, gebeitst of geborsteld of blank of gelast en gecalibreerd, gegloeid en
gebeitst of blankgegloeid.
Beproeving volgens EN 10217-7 TC1 tabel 2.
Toleranties volgens EN-ISO 1127 D2/T2 of D2/T3 of D3/T3 of D4/T3.
IC test volgens EN-ISO 3652-2, 100% eddy current getest volgens EN 10246-2/3.
Welded and calibrated, not annealed, pickled, brushed or bright or welded and calibrated,
annealed and pickled or bright annealed.
Testing according to EN 10217-7 TC1 table 2.
Tolerances according to EN-ISO 1127 D2/T2 or D2/T3 or D3/T3 or D4/T3.
IC test according to EN-ISO 3652-2, 100% eddy current tested according to EN 10246-2/3.
Z AA G S E RV I C E/C U T T IN G S E RV IC E
Van 101,6 mm t/m 1010mm
From 101,6 mm up to
and included 1010 mm
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
6
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
7
Alle maten in mm
All dimensions in mm
RO ESTVA STSTA L EN GELASTE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
WELDED TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N GE LAS TE BU IS
STAIN L E SS STE E L
W E LDE D TU BE S
NA = ongegloeid / not annealed (EN 10217-7)
A = gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
A 320 = gegloeid, geslepen K320 / annealed polished G320
Handelslengten / lengths ± 6 meter. Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Op aanvraag ook op maat gezaagd (vanaf 100 ud.) / Fix lengths on request (from 100 od.) Op aanvraag ook grotere
maten, langere lengtes en andere korrels verkrijgbaar. / Other sizes, longer lengths and other grids also available on
request.
NA = ongegloeid / not annealed (EN 10217-7)
A = gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
A 320 = gegloeid, geslepen K320 / annealed polished G320
Handelslengten / lengths ± 6 meter. Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Op aanvraag ook op maat gezaagd (vanaf 100 ud.) / Fix lengths on request (from 100 od.) Op aanvraag ook grotere
maten, langere lengtes en andere korrels verkrijgbaar. / Other sizes, longer lengths and other grids also available on
request.
304/304L 1.4301-1.4307
1
OD X WT
6,00
8,00
8,00
10,00
10,00
10,29
12,00
12,00
12,00
13,00
13,72
13,72
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
17,15
17,15
17,20
17,20
17,20
18,00
18,00
18,00
20,00
20,00
20,00
21,30
21,30
21,30
21,34
21,34
21,34
22,00
22,00
22,00
23,00
25,00
25,00
25,00
25,00
26,67
26,67
26,67
26,90
26,90
26,90
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH-GAS-SCH
1,00
1,00
1,50
1,00
1,50
1,24
1,00
1,50
2,00
1,50
1,65
2,24
1,00
1,50
2,00
0,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
2,00
1,65
2,31
1,60
2,00
2,30
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
2,00
1,60
2,00
2,65
1,65
2,11
2,77
1,00
1,50
2,00
1,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1,65
2,11
2,87
1,60
2,00
2,65
/”
1 8
¼”
¼”
/8”
/8”
3
3
/8”
3
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
8
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
KG/M
10S
10S
40S
10S
40S
GAS
GAS
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
GAS
5S
10S
40S
5S
10S
40S
0,125
0,175
0,244
0,225
0,319
0,281
0,275
0,394
0,501
0,432
0,499
0,644
0,326
0,470
0,601
0,182
0,351
0,507
0,651
0,376
0,545
0,701
0,640
0,858
0,625
0,761
0,858
0,426
0,620
0,801
0,476
0,695
0,901
0,789
0,967
1,238
0,814
1,016
1,288
0,526
0,770
1,002
0,808
0,601
0,883
1,152
1,409
1,034
1,298
1,710
1,014
1,247
1,609
NA
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A 320
316/316L 1.4404 - 1.4432
NA
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
A 320
316Ti - 1.4571
321 - 1.4541
NA
NA
E
E
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
X
X
E
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
E
E
E
E
X
X
X
E
E
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
X
A
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
E
X
E
E
E
E
X
X
E
E
E
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
E
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
X
E
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
Alle maten in mm
All dimensions in mm
304/304L 1.4301-1.4307
OD X WT
28,00
28,00
30,00
30,00
30,00
32,00
32,00
33,00
33,40
33,40
33,40
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
34,00
35,00
35,00
38,00
38,00
40,00
40,00
40,00
42,16
42,16
42,16
42,40
42,40
42,40
42,40
42,20
42,40
43,00
44,50
44,50
48,26
48,26
48,26
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
50,00
50,00
50,00
50,80
50,80
52,00
53,00
54,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH-GAS-SCH
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
1,50
2,00
1,50
1,65
2,77
3,38
1,60
2,00
2,60
3,00
3,25
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
3,00
1,65
2,77
3,56
1,60
2,00
2,60
3,00
3,20
3,25
1,50
1,50
2,00
1,65
2,77
3,68
1,60
2,00
2,60
3,00
3,25
3,60
1,50
2,00
3,00
2,00
2,60
1,50
1,50
2,00
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
GAS
1.½”
1.½”
1.½”
SCH
SCH
SCH
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
5S
10S
40S
GAS
1.¼”
1.½”
KG/M
5S
10S
40S
5S
10S
40S
GAS
0,995
1,302
1,070
1,402
1,722
1,146
1,502
1,183
1,312
2,125
2,541
1,286
1,588
2,025
2,306
2,478
1,221
1,258
1,653
1,371
1,803
1,446
1,903
2,779
1,674
2,732
3,441
1,635
2,023
2,591
2,960
3,125
3,186
1,559
1,615
2,128
1,926
3,155
4,108
1,871
2,319
2,975
3,403
3,666
4,029
1,822
2,404
3,531
2,444
3,138
1,897
1,934
2,604
NA
A
X
X
X
X
E
X
X
X
X
A 320
316/316L 1.4404 - 1.4432
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
E
X
E
X
E
X
NA
A
A
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
E
E
E
X
X
E
X
X
E
X
E
X
X
X
X
X
X
X
E
X
E
X
E
E
E
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
321 - 1.4541
NA
X
X
X
X
X
X
316Ti - 1.4571
E
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
A 320
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
E
X
X
A
X
X
E
E
X
X
X
X
E
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
E
X
X
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
9
1
Alle maten in mm
All dimensions in mm
1
RO ESTVA STSTA L EN GELASTE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
WELDED TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N GE LAS TE BU IS
STAIN L E SS STE E L
W E LDE D TU BE S
NA = ongegloeid / not annealed (EN 10217-7)
A = gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
A 320 = gegloeid, geslepen K320 / annealed polished G320
Handelslengten / lengths ± 6 meter. Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Op aanvraag ook op maat gezaagd (vanaf 100 ud.) / Fix lengths on request (from 100 od.) Op aanvraag ook
grotere maten, langere lengtes en andere korrels verkrijgbaar. / Other sizes, longer lengths and other grids also
available on request.
NA = ongegloeid / not annealed (EN 10217-7)
A = gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
A 320 = gegloeid, geslepen K320 / annealed polished G320
Handelslengten / lengths ± 6 meter. Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Op aanvraag ook op maat gezaagd (vanaf 100 ud.) / Fix lengths on request (from 100 od.) Op aanvraag ook grotere
maten, langere lengtes en andere korrels verkrijgbaar. / Other sizes, longer lengths and other grids also available on
request.
304/304L 1.4301-1.4307
OD X WT
57,00
57,00
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,33
60,33
60,33
63,50
63,50
70,00
70,00
73,00
73,03
73,03
73,03
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
80,00
80,00
80,00
84,00
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
104,00
106,00
108,00
108,00
108,00
114,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH-GAS-SCH
2,00
3,00
1,60
2,00
2,60
2,90
3,00
3,20
3,65
1,65
2,77
3,91
2,00
2,60
2,00
3,00
1,50
2,11
3,05
5,16
1,60
2,00
2,30
2,60
2,90
3,00
3,20
3,65
1,50
2,00
3,00
2,00
2,00
2,30
2,60
2,90
3,00
3,20
4,05
2,11
3,05
5,49
2,00
3,00
4,00
3,05
5,74
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00
2”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
10
GAS
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
KG/M
5S
10S
40S
5S
10S
40S
GAS
GAS
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
5S
10S
40S
10S
40S
2,754
4,056
2,352
2,920
3,757
4,168
4,304
4,575
5,178
2,424
3,992
5,524
3,080
3,965
3,405
5,033
2,686
3,747
5,345
8,769
2,985
3,711
4,250
4,785
5,315
5,491
5,841
6,622
2,948
3,906
5,784
4,107
4,352
4,987
5,618
6,245
6,453
6,867
8,605
4,585
6,557
11,466
4,988
7,407
9,776
7,526
13,778
5,108
7,737
5,308
7,888
10,417
5,624
NA
A
X
X
X
X
X
E
X
E
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
E
E
A 320
316/316L 1.4404 - 1.4432
NA
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
316Ti - 1.4571
321 - 1.4541
NA
NA
X
X
E
X
E
X
A
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
E
A 320
X
X
X
X
E
X
X
X
X
E
X
X
E
E
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
E
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
X
E
E
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
E
X
X
X
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
Alle maten in mm
All dimensions in mm
304/304L 1.4301-1.4307
OD X WT
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
129,00
131,00
133,00
133,00
133,00
139,70
139,70
139,70
139,70
141,30
141,30
141,30
154,00
156,00
159,00
159,00
159,00
168,28
168,28
168,28
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
204,00
206,00
208,00
219,08
219,08
219,08
219,08
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
254,00
256,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,05
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH-GAS-SCH
2,50
2,60
2,90
3,00
3,60
4,00
2,11
3,05
6,02
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00
2,60
3,00
4,00
2,77
3,40
6,55
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,77
3,40
7,11
2,00
2,60
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
2,77
3,76
6,35
8,18
2,00
2,60
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
2,00
2,60
3,00
4,00
3,40
4”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
10”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
KG/M
5S
10S
40S
5S
10S
40S
5S
10S
40S
5S
10S
20
40S
5S
6,999
7,272
8,089
8,361
9,979
11,048
5,927
8,496
16,322
6,360
9,615
6,560
9,766
12,921
6,896
8,926
10,269
13,592
9,608
11,740
22,101
7,612
11,493
7,863
11,719
15,525
11,480
14,037
28,694
8,328
10,788
12,417
16,456
20,445
10,116
15,249
20,433
15,003
20,272
33,825
43,198
10,872
14,095
16,233
21,544
26,805
12,620
19,005
13,572
17,604
20,282
26,943
22,957
NA
E
X
E
X
A
A 320
316/316L 1.4404 - 1.4432
321 - 1.4541
NA
A
NA
A
X
E
X
X
E
X
E
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
X
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A 320
E
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316Ti - 1.4571
NA
X
X
X
X
E
E
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
11
1
Alle maten in mm
All dimensions in mm
1
RO ESTVA STSTA L EN GELASTE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
WELDED TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N Z U IV E L BU IS
STAIN L E SS STE E L
DAI RY TU BE S
NA = ongegloeid / not annealed (EN 10217-7)
A = gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
A 320 = gegloeid, geslepen K320 / annealed polished G320
Handelslengten / lengths ± 6 meter. Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Op aanvraag ook op maat gezaagd (vanaf 100 ud.) / Fix lengths on request (from 100 od.) Op aanvraag ook
grotere maten, langere lengtes en andere korrels verkrijgbaar. / Other sizes, longer lengths and other grids also
available on request.
Gelaste roestvaststalen buizen volgens / Welded stainless steel tubes according EN 10217-7 TC1 en/and DIN
Toleranties volgens / Tolerances according to EN ISO 1127 d4/t3 (>NW 100 d3/t3) Lengtes van ca. / Lengths abt. 6m
Certificaten volgens / Certificates according to EN 10204 3.1
CC = niet gegloeid, niet geslepen / not annealed, not polished
BC = blank gegloeid, niet geslepen / bright annealed, not polished
BD = blank gegloeid, geslepen K320 / bright annealed, polished G320
Geschikt voor zuivel fittingen. (Hoofdstuk 13) / Suitable for dairy fittings. (Chapter 13)
304/304L 1.4301-1.4307
OD X WT
273,05
273,05
273,05
304,00
306,00
323,85
323,85
323,85
323,85
323,90
323,90
323,90
323,90
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
508,00
508,00
508,00
508,00
508,00
609,60
609,60
609,60
609,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH-GAS-SCH
4,19
6,35
9,27
2,00
3,00
3,96
4,57
6,35
9,53
2,00
2,60
3,00
4,00
3,00
4,00
4,78
6,35
9,53
3,00
4,00
4,78
6,35
9,53
2,90
4,00
4,78
6,35
9,53
3,00
4,00
5,56
6,35
9,53
3,00
4,00
6,35
9,53
10”
10”
10”
12”
12”
12”
12”
14”
14”
14”
16”
16”
16”
18”
18”
18”
20”
20”
20”
24”
24”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
KG/M
10S
20
40S
5S
10S
20
40S
10S
10
40S
10S
10
40S
10S
10
40S
50,481
10S
10
40S
10S
40S
28,208
42,406
61,229
15,124
22,761
31,720
36,536
50,484
75,007
16,121
20,918
24,106
32,041
26,487
35,216
41,990
55,532
82,583
30,303
40,304
48,070
63,610
94,706
32,989
45,393
54,151
71,687
106,828
37,936
X
69,951
79,764
118,950
45,568
60,657
95,919
143,195
NA
A
A 320
316/316L 1.4404 - 1.4432
NA
X
X
X
A
A 320
316Ti - 1.4571
321 - 1.4541
NA
NA
A
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
DIN
DIN
DIN
DIN
32
32
32
32
2”
2”
50
50
50
50
X
X
X
X
X
1”
25
25
25
25
E
X
X
X
X
D X W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
40
40
40
40
X
X
X
X
INCH
1.½”
1.½”
X
X
X
X
X
1.4307 - 304L
DN
1.¼”
X
X
X
X
X
All dimensions in mm
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
X
X
X
X
X
Alle maten in mm
DIN
DIN
DIN
DIN
SMS
DIN
DIN
DIN
DIN
SMS
DIN
DIN
DIN
DIN
2.½”
E
X
X
65
DIN
3”
80
DIN
4”
4”
100
125
150
200
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
12
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
DIN
DIN
DIN
DIN
12,00
13,00
14,00
18,00
18,00
19,00
20,00
22,00
22,00
23,00
24,00
25,40
28,00
28,00
29,00
30,00
31,80
34,00
34,00
35,00
36,00
38,10
38,10
40,00
40,00
41,00
42,00
50,80
50,80
52,00
52,00
53,00
54,00
63,50
70,00
76,10
85,00
101,60
101,60
104,00
129,00
154,00
204,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,00
1,50
1,50
2,00
1,20
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,00
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CC
BC
BD
CC
BC
BD
0,275
0,432
0,601
0,426
0,620
0,657
0,901
0,526
0,770
0,808
1,102
0,756
0,676
0,995
1,033
1,402
0,919
0,826
1,221
1,258
1,703
1,153
1,375
0,977
1,446
1,484
2,003
1,551
1,852
1,277
1,897
1,934
2,604
2,329
3,405
2,802
4,157
3,760
4,988
5,108
6,360
7,612
10,116
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
-
O
O
O
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
-
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
1.4404 - 316L
KG/M
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
13
1
RO ESTVA STSTA L EN DVGW BUI S & BUI S OP ROL
S TA I N L ESS S TEEL
DVGW TUBES & TUBES ON COI L
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
1
All dimensions in mm
R OE S T VA S TS TA L E N D VGW B UI S / STAINLESS STEEL DVGW TUBES
Gelaste roestvaststalen buizen DVGW goedgekeurd / Welded stainless steel tubes DVGW approved
Lengtes van ca. / Lengths abt. 6m
Voor drinkwater en gas. / For potable water and gas.
Geschikt voor persfittingen. (Hoofdstuk 10) / Suitable for pressfittings. (Chapter 10)
OD X WT
15,00
18,00
22,00
28,00
35,00
42,00
54,00
76,10
88,90
108,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG/M
1,00
1,00
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
0,351
0,426
0,625
0,805
1,258
1,521
1,972
3,711
4,352
5,308
VOLUME (L/M)
304L - 316L
0,133
0,201
0,302
0,515
0,804
1,195
2,043
4,083
5,661
8,495
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
N A A D LO Z E BU IZ EN
S EA M L ES S TU B ES A N D PIPES
R OE S T VA S TS TA L E N B UI S OP R OL / STAINLESS STEEL TUBES ON COIL
Gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10217-7)
Volgens / according to Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
OD X WT
6,00
8,00
10,00
12,00
X
X
X
X
KG/M
1,00
1,00
1,00
1,00
0,125
0,175
0,225
0,275
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
14
1.4401 - 316 / 1.4404 - 316L
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
15
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
R o e s t va s t s t a l e n N A A D L OZE B U IS
S t ain les s s t eel SEA M L ESS TU B ES
Z AA G S E RV I C E / C U T T IN G S E RV ICE
A STM - A 269
2
Naadloos koud getrokken, gegloeid en gebeitst of blankgegloeid
Toleranties en beproeving volgens ASTM-A 269 / A 450
IC test volgens ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatisch of 100% eddy current getest
2
Seamless cold drawn, annealed and pickled or bright annealed
Tolerances and testing according to ASTM-A 269 / A 450
IC test according to ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatic or 100% eddy current tested
A STM - A 312
Seamless cold drawn or hot extruded, annealed and pickled or bright annealed
Tolerances and testing according to ASTM-A 312 / A 530, ANSI B 36.10 / B36.19
IC test according to ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatic or 100% eddy current tested
Van 20 mm t / m 1010mm
From 20 mm up to
and included 1010 mm
Naadloos koud getrokken of warmgeperst, gegloeid en gebeitst of blankgegloeid
Toleranties en beproeving volgens ASTM-A 312 / 530, ANSI B 36.10 / B 36.19
IC test volgens ASTM-A 262 pr. e, 100% hydrostatisch of 100% eddy current getest
EN 10216- 5
Naadloos koud getrokken of warmgeperst, gegloeid en gebeitst of blankgegloeid of hard getrokken.
Beproeving volgens EN 10216-5 toleranties volgens DIN 1127 D2/T1 of D2/T3 of D4/T3 IC test volgens DIN
50914, 100% hydrostatisch of 100% eddy current getest.
Seamless cold drawn or hot extruded, annealed and pickled or bright annealed or hard drawn.
Testing according to EN 10216-5 tolerances according to DIN 1127 D2/T1 or D2/T3 or D4/T3 IC
test according to DIN 509914, 100% eddy current tested.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
16
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
17
RO ESTVA STSTA L EN NAADLOZE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
SEAM LESS TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N NAADLOZ E BU IS
STAIN L E SS STE E L
S E AM LE S S TU BE S
ASTM-A 312 of / or ASTM-A 269 of / or EN 10216-5
Certificaten volgens / Certificates acc. EN 10204 / 3.1
Lengten / Lengths: vanaf / from 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
ASTM-A 312 of / or ASTM-A 269 of / or EN 10216-5
Certificaten volgens / Certificates acc. EN 10204 / 3.1
Lengten / Lengths: vanaf / from 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
6,35
10,20
10,29
10,29
10,29
13,50
13,50
13,72
13,72
13,72
17,00
17,15
17,15
17,15
17,20
19,05
19,05
20,00
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
22,00
22,00
23,00
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,90
26,90
26,90
26,90
30,00
32,00
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
36,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,59
2,00
1,24
1,73
2,41
1,60
2,30
1,65
2,24
3,02
3,00
1,65
2,31
3,20
2,00
1,24
1,65
6,00
1,60
2,00
2,60
2,90
3,20
2,11
2,77
3,73
4,78
7,47
1,00
3,00
1,50
2,11
2,87
3,91
5,56
7,82
2,00
2,30
2,60
3,20
1,00
2,00
2,77
3,38
4,55
6,35
9,09
2,00
2,60
3,20
3,60
4,05
2,00
All dimensions in mm
ID
5,17
6,20
7,81
6,83
5,47
10,30
8,90
10,42
9,24
7,68
11,00
13,85
12,53
10,75
13,20
16,57
15,75
8,00
18,10
17,30
16,10
15,50
14,90
17,12
15,80
13,88
11,78
6,40
20,00
16,00
20,00
22,45
20,93
18,85
15,55
11,03
22,90
22,30
21,70
20,50
28,00
28,00
27,86
26,64
24,30
20,70
15,22
29,70
28,50
27,30
26,50
25,60
32,00
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
18
INCH-GAS-SCH
/8”
1
/8”
1
/8”
1
/8”
1
¼”
¼”
¼”
¼”
GAS
SCH
SCH
SCH
KG / M
10S
40S
80S
GAS
SCH
SCH
SCH
10S
40S
80S
/8” SCH
3
/8” SCH
3
/8” SCH
10S
40S
80S
3
¾” X
¾” X
½”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
¾”
0.049”
0.065”
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
¾” GAS
1”
1”
1”
1”
1”
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
1” GAS
0,085
0,411
0,281
0,371
0,476
0,477
0,645
0,499
0,644
0,809
1,052
0,640
0,858
1,118
0,761
0,553
0,719
2,103
0,789
0,967
1,217
1,336
1,450
1,016
1,288
1,645
1,982
2,594
0,526
1,427
0,808
1,298
1,710
2,228
2,939
3,691
1,247
1,417
1,582
1,899
0,726
1,502
2,125
2,541
3,287
4,301
5,533
1,588
2,025
2,444
2,713
3,007
1,703
304/304L
1.4301/1.4307
321H
1.4541
E
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
E
E
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
E
E
X
X
E
X
E
X
X
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
E
X
X
X
X
X
E
X
E
X
E
E
X
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X WT
38,10
40,00
40,00
40,00
40,00
42,00
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,40
42,40
42,40
42,40
44,50
44,50
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
50,00
50,00
50,00
51,00
54,00
55,00
57,00
57,00
57,00
57,00
60,00
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
70,00
70,00
X 1,50
X 1,50
X 2,00
X 2,50
X 3,00
X 2,00
X 2,77
X 3,56
X 4,85
X 6,35
X 9,70
X 2,00
X 2,60
X 3,20
X 4,05
X 2,00
X 2,60
X 2,77
X 3,68
X 5,08
X 7,14
X 10,15
X 2,00
X 2,60
X 3,20
X 4,00
X 4,05
X 2,00
X 3,00
X 6,00
X 2,60
X 2,00
X 5,00
X 2,00
X 2,60
X 2,90
X 3,00
X 5,00
X 2,00
X 2,60
X 2,90
X 3,00
X 3,20
X 3,60
X 4,00
X 4,50
X 2,77
X 3,91
X 5,54
X 8,74
X 11,07
X 2,90
X 5,00
ID
35,10
37,00
36,00
35,00
34,00
38,00
36,62
35,04
32,46
29,46
22,76
38,40
37,20
36,00
34,30
40,50
39,30
42,72
40,90
38,10
33,98
27,96
44,30
43,10
41,90
40,30
40,20
46,00
44,00
38,00
45,80
50,00
45,00
53,00
51,80
51,20
51,00
50,00
56,30
55,10
54,50
54,30
53,90
53,10
52,30
51,30
54,79
52,51
49,25
42,85
38,19
64,20
60,00
INCH-GAS-SCH
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
KG / M
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
1.½” GAS
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
2”
2”
2”
2”
2”
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH XXS
1,375
1,446
1,903
2,348
2,779
2,003
2,732
3,441
4,531
5,694
7,884
2,023
2,591
3,141
3,889
2,128
2,728
3,155
4,108
5,493
7,352
9,686
2,319
2,975
3,614
4,437
4,487
2,404
3,531
6,611
3,151
2,604
6,260
2,754
3,542
3,929
4,056
6,886
2,920
3,757
4,168
4,304
4,575
5,111
5,639
6,288
3,992
5,524
7,601
11,290
13,655
4,873
8,138
304/304L
1.4301/1.4307
E
E
E
E
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
321H
1.4541
E
316/316L
1.4401/1.4404
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
X
X
X
X
X
E
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
E
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
E
E
E
X
X
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316TI
1.4571
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
19
2
RO ESTVA STSTA L EN NAADLOZE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
SEAM LESS TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N NAADLOZ E BU IS
STAIN L E SS STE E L
S E AM LE S S TU BE S
ASTM-A 312 of / or ASTM-A 269 of / or EN 10216-5
Certificaten volgens / Certificates acc. EN 10204 / 3.1
Lengten / Lengths: vanaf / from 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
ASTM-A 312 of / or ASTM-A 269 of / or EN 10216-5
Certificaten volgens / Certificates acc. EN 10204 / 3.1
Lengten / Lengths: vanaf / from 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
73,03
73,03
73,03
73,03
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
80,00
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
101,60
108,00
108,00
108,00
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
121,00
133,00
139,70
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
159,00
168,28
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,05
5,16
7,01
9,53
2,00
2,60
2,90
3,00
3,20
3,65
4,00
4,50
6,30
5,00
2,00
2,60
2,90
3,00
3,05
3,20
3,60
4,00
4,05
4,50
5,49
7,62
11,13
15,24
3,05
4,05
5,74
8,08
3,00
4,00
5,00
2,60
3,00
3,05
3,60
4,50
6,02
8,56
13,49
4,00
4,00
4,00
3,40
6,55
9,53
15,88
19,05
4,50
3,40
All dimensions in mm
ID
66,93
62,71
59,01
53,97
72,10
70,90
70,30
70,10
69,70
68,80
68,10
67,10
63,50
70,00
84,90
83,70
83,10
82,90
82,80
82,50
81,70
80,90
80,80
79,90
77,92
73,66
66,64
58,42
95,50
93,50
90,12
85,44
102,00
100,00
98,00
109,10
108,30
108,20
107,10
105,30
102,26
97,18
87,32
113,00
125,00
131,70
134,50
128,20
122,24
109,54
103,20
150,00
161,48
INCH-GAS-SCH
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
20
10S
40S
80S
160
2.½” GAS
3” SCH
10S
3” GAS
3” SCH
3” SCH
3” SCH
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
SCH
SCH
SCH
SCH
KG / M
SCH
GAS
SCH
SCH
40S
80S
160
10S
40S
80S
4” SCH
10S
4” SCH
4” SCH
4” SCH
40S
80S
160
5”
5”
5”
5”
SCH
SCH
SCH
SCH
10S
40S
80S
160
6” SCH
10S
5,345
8,769
11,589
15,153
3,711
4,785
5,315
5,491
5,841
6,622
7,222
8,068
11,011
9,390
4,352
5,618
6,245
6,453
6,557
6,867
7,689
8,504
8,605
9,510
11,466
15,509
21,674
28,109
7,526
9,893
13,778
18,921
7,888
10,417
12,896
7,272
8,361
8,496
9,979
12,372
16,322
22,665
34,053
11,719
12,921
13,592
11,740
22,101
31,444
49,871
58,315
17,409
14,037
304/304L
1.4301/1.4307
X
X
X
X
321H
1.4541
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
X
X
X
E
E
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
E
E
E
E
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
E
E
E
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
X
X
E
E
X
X
E
E
E
E
X
X
X
X
X
E
X
E
X
E
E
E
OD X WT
168,28
168,28
168,28
168,30
168,30
168,30
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
355,60
406,40
406,40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,11
10,97
18,28
4,50
5,00
21,95
3,76
6,30
8,18
12,70
23,01
4,19
9,27
12,70
4,57
9,53
12,70
4,78
6,35
9,53
4,78
9,53
ID
154,06
146,34
131,72
159,30
158,30
124,40
211,56
206,48
202,72
193,68
173,06
264,67
254,51
247,65
314,71
304,79
298,45
346,04
342,90
336,54
396,84
387,34
INCH-GAS-SCH
6” SCH
6” SCH
6” SCH
8”
8”
8”
8”
8”
KG / M
40S
80S
160
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
10S
20
40S
80S
160
10” SCH
10” SCH
40S
80S
12”
12”
14”
14”
14”
16”
16”
40S
80S
10S
20S
40S
10S
40S
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
28,694
43,211
68,660
18,457
20,445
80,438
20,272
33,566
43,198
65,630
112,970
28,208
61,229
82,793
36,536
75,007
98,948
41,990
55,532
82,583
48,070
94,706
304/304L
1.4301/1.4307
X
X
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
321H
1.4541
E
E
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
904L
1.4539
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
E
E
E
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
E
E
2
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
X
X
X
E
X
X
X
X
E
X
E
E
X
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
21
Alle maten in mm
RO ESTVA STSTA L EN NAADLOZE MACHI NEPI J P
S TA I N L ESS S TEEL
SEAM LESS HOLLOW BARS
RO E S T VAS T S TAL E N NAADLOZ E M ACH INE PI J P
STAIN L E SS STE E L
S E AM LE S S H OLLOW B A R S
DIN 17456 gegloeid en gebeitst of blankgegloeid / DIN 17456 annealed and pickled or bright annealed
Certificaten volgens / Certificates acc.: EN 10204/3.1
Lengten / Lengths: ca. 2-7 m
Toleranties op de uitwendige diameter / tolerances on the outside diameter: -0 + 2 % (min. 1 mm)
Max. excentriciteit / excentricity: 12.5%
DIN 17456 gegloeid en gebeitst of blankgegloeid / DIN 17456 annealed and pickled or bright annealed
Certificaten volgens / Certificates acc.: EN 10204/3.1
Lengten / Lengths: ca. 2-7 m
Toleranties op de uitwendige diameter / tolerances on the outside diameter: -0 + 2 % (min. 1 mm)
Max. excentriciteit / excentricity: 12.5%
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
32,0
32,0
36,0
36,0
36,0
40,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
56,0
56,0
56,0
56,0
56,0
56,0
56,0
60,0
60,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
70,0
71,0
71,0
71,0
71,0
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
95,0
95,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,0
8,0
5,5
8,0
10,0
6,0
7,5
10,0
6,5
8,5
10,0
12,5
5,0
7,0
9,0
6,0
12,5
5,5
8,0
10,0
13,0
14,0
15,5
18,0
7,5
10,0
6,5
9,0
11,5
13,5
15,5
10,0
7,5
13,0
15,5
17,5
7,5
12,5
17,5
8,5
15,0
17,5
20,0
9,0
15,0
20,0
9,5
11,0
13,5
17,0
20,0
14,0
22,5
10,0
All dimensions in mm
OD X ID
32
32
36
36
36
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
56
60
60
63
63
63
63
63
70
71
71
71
71
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
90
95
95
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
22
MM
20
16
25
20
16
28
25
20
32
28
25
20
40
36
32
28
25
45
40
36
30
28
25
20
45
40
50
45
40
36
32
50
56
45
40
36
60
50
40
63
50
45
40
67
55
45
71
68
63
56
50
67
50
80
KG / M
5,7
7,6
5,2
7,6
9,5
5,7
7,1
9,5
6,2
8,1
9,5
11,9
4,8
6,7
8,6
5,7
11,9
5,2
7,6
9,5
12,4
13,3
14,7
17,1
7,1
9,5
6,2
8,6
10,9
12,8
14,7
9,5
7,1
12,4
14,7
16,6
7,1
11,9
16,6
8,1
14,3
16,6
19,0
8,6
14,3
19,0
9,0
10,5
12,8
16,2
19,0
13,3
21,4
9,5
4,20
5,07
4,55
5,91
6,78
5,49
6,47
7,83
6,70
8,18
8,90
10,50
5,60
8,01
9,71
10,78
12,11
6,90
10,20
12,11
13,90
15,22
15,90
17,30
6,90
10,20
9,91
12,01
15,41
17,30
19,01
15,70
12,90
19,61
22,32
24,16
12,71
19,57
26,04
16,42
25,32
28,33
30,96
17,15
26,32
33,56
20,62
21,83
27,10
32,36
36,10
28,41
42,19
24,45
304/304L 1.4301/1.4306
316L 1.4404
316Ti 1.4571
321 1.4541
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DUPLEX 1.4462
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X WT
100,0
100,0
100,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
118,0
118,0
118,0
118,0
125,0
125,0
125,0
125,0
132,0
132,0
132,0
132,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
160,0
160,0
160,0
160,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
175,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
190,0
190,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14,5
18,5
22,0
8,0
10,5
13,0
17,5
21,5
25,0
8,5
11,0
16,0
20,5
24,5
14,0
19,0
23,5
27,5
12,5
17,5
22,5
27,0
13,0
21,0
26,0
30,5
14,0
17,0
20,0
25,0
30,0
9,0
12,5
19,0
22,0
27,5
35,0
14,0
19,0
24,0
35,0
15,0
20,0
26,0
32,0
35,0
15,0
15,0
20,0
25,0
27,5
40,0
15,0
20,0
OD X ID
100
100
100
106
106
106
106
106
106
112
112
112
112
112
118
118
118
118
125
125
125
125
132
132
132
132
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
170
175
180
180
180
180
180
190
190
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
71
63
56
90
85
80
71
63
56
95
90
80
71
63
90
80
71
63
100
90
80
71
106
90
80
71
112
106
100
90
80
132
125
112
106
95
80
132
122
112
90
140
130
118
106
100
145
150
140
130
125
100
160
150
MM
KG / M
304/304L 1.4301/1.4306
316L 1.4404
316Ti 1.4571
321 1.4541
DUPLEX 1.4462
13,8
17,6
20,9
7,6
10,0
12,4
16,6
20,4
23,8
8,1
10,5
15,2
19,5
23,3
13,3
18,1
22,3
26,1
11,9
16,6
21,4
25,7
12,4
20,0
24,7
29,0
13,3
16,2
19,0
23,8
28,5
8,6
11,9
18,1
20,9
26,1
33,3
13,3
18,1
22,8
33,3
14,3
19,0
24,7
30,4
33,3
14,3
14,3
19,0
23,8
26,1
38,0
14,3
19,0
32,79
39,22
42,37
19,33
24,72
32,36
40,65
47,17
52,36
23,45
30,21
40,65
49,02
55,56
39,06
49,51
57,80
64,52
38,31
50,00
60,24
68,97
42,02
61,35
71,94
80,00
47,85
55,30
63,69
75,19
85,47
31,47
47,62
61,72
74,63
87,12
104,17
56,50
71,94
86,21
109,89
64,10
80,65
99,01
111,11
119,05
65,50
68,49
80,38
95,60
111,11
140,85
73,53
92,59
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
23
Alle maten in mm
RO ESTVA STSTA L EN NAADLOZE MACHI NEPI J P
S TA I N L ESS S TEEL
SEAM LESS HOLLOW BARS
CAP I L L AI RE E N I NS T RUM E NTAT I E BU IZ E N
C A P I L L A R Y A N D I N S T R U M E N TAT I O N TU BI NG
DIN 17456 gegloeid en gebeitst of blankgegloeid / DIN 17456 annealed and pickled or bright annealed
Certificaten volgens / Certificates acc.: EN 10204/3.1
Lengten / Lengths: ca. 2-7 m
Toleranties op de uitwendige diameter / tolerances on the outside diameter: -0 + 2 % (min. 1 mm)
Max. excentriciteit / excentricity: 12.5%
ASTM-A 269 of / or DIN 17458/ISO 1127
Lengten / Lengths: 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / from
1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / On request AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
190,0
190,0
190,0
190,0
200,0
200,0
200,0
200,0
212,0
212,0
212,0
212,0
224,0
224,0
224,0
224,0
236,0
236,0
240,0
250,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25,0
29,0
33,5
42,0
15,0
20,0
25,0
30,0
16,0
21,0
31,0
41,0
22,0
27,0
32,0
42,0
23,0
43,0
35,0
25,0
All dimensions in mm
OD X ID
190
190
190
190
200
200
200
200
212
212
212
212
224
224
224
224
236
236
240
250
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
24
140
132
123
106
170
160
150
140
180
170
150
130
180
170
160
140
190
150
170
200
MM
KG / M
304/304L 1.4301/1.4306
316L 1.4404
316Ti 1.4571
321 1.4541
23,8
27,6
31,8
39,9
14,3
19,0
23,8
28,5
15,2
20,0
29,5
39,0
20,9
25,7
30,4
39,9
21,9
40,9
33,3
23,8
107,80
123,46
129,30
156,25
68,80
98,04
114,80
135,14
77,80
109,89
140,85
185,19
121,95
140,90
152,00
200,00
133,33
217,39
177,00
153,85
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DUPLEX 1.4462
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X WT
0,300
0,400
0,500
0,500
0,600
0,600
0,650
0,700
0,800
0,900
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
1,300
1,400
1,500
1,500
1,500
1,500
1,590
1,590
1,590
1,600
1,600
1,600
1,700
1,800
1,800
1,800
1,900
1,900
2,000
2,000
2,000
2,200
2,200
2,400
2,400
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,600
2,800
3,000
3,000
3,000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,075
0,010
0,125
0,150
0,125
0,150
0,200
0,150
0,175
0,200
0,050
0,150
0,200
0,250
0,300
0,200
0,100
0,200
0,225
0,200
0,150
0,200
0,250
0,350
0,400
0,510
0,640
0,200
0,250
0,300
0,300
0,200
0,250
0,400
0,280
0,300
0,200
0,250
0,500
0,350
0,500
0,250
0,400
0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,400
0,400
0,200
0,250
0,500
ID
0,150
0,200
0,250
0,200
0,300
0,300
0,250
0,400
0,450
0,500
0,900
0,700
0,600
0,500
0,400
0,700
1,000
0,800
0,850
1,000
1,200
1,100
1,000
0,800
0,790
0,570
0,310
1,200
1,100
1,000
1,100
1,400
1,300
1,000
1,340
1,300
1,600
1,500
1,000
1,500
1,200
1,900
1,600
2,100
2,000
1,900
1,700
1,500
1,800
2,000
2,600
2,500
2,000
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
INCH-GAS-SCH
/16” X
/16” X
1
/16” X
1
1
KG / M
0.016”
0.020”
0.022”
0,000
0,000
0,001
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,004
0,001
0,003
0,004
0,005
0,005
0,005
0,003
0,005
0,006
0,006
0,005
0,007
0,008
0,010
0,012
0,014
0,015
0,007
0,008
0,010
0,011
0,008
0,010
0,014
0,011
0,012
0,009
0,011
0,019
0,016
0,021
0,013
0,020
0,012
0,014
0,017
0,021
0,025
0,022
0,024
0,014
0,017
0,031
304/304L
1.4301/1.4307
321H
1.4541
316/316L
1.4401/1.4404
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316TI
1.4571
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
25
Alle maten in mm
C A PI LLA I RE EN I NSTRUMENTATIE BUI ZEN
C A P I L L A R Y A N D I N S T R U M E N TAT I O N TUBI NG
CAP I L L AI RE E N I NS T RUM E NTAT I E BU IZ E N
C A P I L L A R Y A N D I N S T R U M E N TAT I O N TU BI NG
ASTM-A 269 of / or DIN 17458/ISO 1127
Lengten / Lengths: 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / from
1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / On request AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)
ASTM-A 269 of / or DIN 17458/ISO 1127
Lengten / Lengths: 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / from
1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / On request AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
3,000
3,175
3,175
3,175
3,175
3,175
3,175
3,200
3,200
3,250
3,500
3,500
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500
4,500
4,760
4,760
4,760
4,760
4,760
4,760
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,350
6,350
6,350
6,350
6,350
6,350
7,000
7,000
7,940
7,940
7,940
7,940
8,000
8,000
8,000
8,000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,000
0,400
0,510
0,560
0,710
0,890
1,240
0,200
0,400
1,250
0,375
0,750
0,250
0,500
1,000
1,250
1,500
1,600
0,250
0,500
0,200
0,510
0,560
0,710
0,890
1,240
0,200
0,250
0,500
0,750
1,000
0,500
0,750
1,000
1,200
1,500
2,000
0,510
0,710
0,810
0,890
1,240
1,650
0,500
1,000
0,510
0,710
0,890
1,240
0,500
1,000
1,200
1,500
All dimensions in mm
ID
1,000
2,375
2,155
2,055
1,755
1,395
0,695
2,800
2,400
0,750
2,750
2,000
3,500
3,000
2,000
1,500
1,000
0,800
4,000
3,500
4,360
3,740
3,640
3,340
2,980
2,280
4,600
4,500
4,000
3,500
3,000
5,000
4,500
4,000
3,600
3,000
2,000
5,330
4,930
4,730
4,570
3,870
3,050
6,000
5,000
6,920
6,520
6,160
5,460
7,000
6,000
5,600
5,000
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
26
INCH-GAS-SCH
/8”
1
/8”
1
/8”
1
/8”
1
/8”
1
/8”
1
/16”
/16”
3
/16”
3
/16”
3
/16”
3
/16”
3
3
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
/16”
/16”
5
/16”
5
/16”
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG / M
0.016”
0.020”
0.022”
0.028”
0.035”
0.049”
0.008”
0.020”
0.022”
0.028”
0.035”
0.049”
0.020”
0.028”
0.032”
0.035”
0.049”
0.065”
0.020”
0.028”
0.035”
0,049”
0,050
0,028
0,034
0,037
0,044
0,051
0,060
0,015
0,028
0,063
0,029
0,052
0,024
0,044
0,075
0,086
0,094
0,096
0,027
0,050
0,023
0,054
0,059
0,072
0,086
0,109
0,024
0,030
0,056
0,080
0,100
0,069
0,099
0,125
0,144
0,169
0,200
0,075
0,100
0,112
0,122
0,159
0,194
0,081
0,150
0,095
0,129
0,157
0,208
0,094
0,175
0,204
0,244
304/304L
1.4301/1.4307
321H
1.4541
O
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
X
O
O
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
X
E
X
X
E
X
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X WT
8,000
9,000
9,000
9,000
9,530
9,530
9,530
9,530
9,530
9,530
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
11,000
11,000
11,000
11,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,880
15,880
15,880
15,880
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000
0,500
1,000
1,500
0,510
0,710
0,890
1,240
1,650
2,110
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
0,500
1,000
1,500
2,000
0,250
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0,510
0,560
0,710
0,890
1,240
1,650
2,110
0,250
0,500
1,000
1,500
2,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4,000
0,990
1,240
1,650
2,110
ID
4,000
8,000
7,000
6,000
8,510
8,110
7,750
7,050
6,230
5,310
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
10,000
9,000
8,000
7,000
11,500
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
11,680
11,580
11,280
10,920
10,220
9,400
8,480
12,500
12,000
11,000
10,000
8,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
7,000
13,900
13,400
12,580
11,660
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
INCH-GAS-SCH
/8”
/8”
3
/8”
3
/8”
3
/8”
3
/8”
3
3
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
/8”
/8”
5
/8”
5
/8”
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG / M
0.020”
0.028”
0.035”
0.049”
0.065”
0.083”
0.020”
0.022”
0.028”
0.035”
0.049”
0.065”
0.083”
0,039”
0,049”
0,065”
0,083”
0,301
0,106
0,200
0,282
0,115
0,157
0,193
0,257
0,326
0,392
0,119
0,225
0,319
0,401
0,470
0,131
0,250
0,357
0,451
0,074
0,144
0,275
0,394
0,501
0,595
0,676
0,156
0,170
0,213
0,263
0,356
0,457
0,560
0,080
0,157
0,300
0,432
0,657
0,326
0,470
0,601
0,720
0,826
0,351
0,507
0,651
0,783
0,901
1,102
0,376
0,455
0,588
0,701
304/304L
1.4301/1.4307
X
321H
1.4541
E
O
X
X
X
X
X
X
E
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
E
E
E
O
O
X
X
X
X
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
E
2
X
X
X
X
E
X
E
E
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
E
E
X
X
X
E
E
E
X
E
E
X
X
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
904L
1.4539
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
27
Alle maten in mm
C A PI LLA I RE EN I NSTRUMENTATIE BUI ZEN
C A P I L L A R Y A N D I N S T R U M E N TAT I O N TUBI NG
CAP I L L AI RE E N I NS T RUM E NTAT I E BU IZ E N
C A P I L L A R Y A N D I N S T R U M E N TAT I O N TU BI NG
ASTM-A 269 of / or DIN 17458/ISO 1127
Lengten / Lengths: 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / from
1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / On request AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)
ASTM-A 269 of / or DIN 17458/ISO 1127
Lengten / Lengths: 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / from
1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / above
5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / On request AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
15,880
15,880
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
19,000
19,050
19,050
19,050
19,050
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
21,000
22,000
22,000
22,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,400
25,400
25,400
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
35,000
35,000
38,000
38,000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,490
4,780
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4,000
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4,000
2,000
0,065
0,890
1,240
2,110
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4,000
5,000
2,000
1,500
2,000
4,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4,000
5,000
1,240
1,650
2,110
1,500
2,000
3,000
4,000
5,000
1,500
2,000
3,000
4,000
5,000
2,000
5,000
2,000
2,600
All dimensions in mm
ID
10,90
6,32
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
0,695
16,00
15,00
14,00
13,00
12,000
10,000
15,000
18,920
17,270
16,570
14,830
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
12,000
10,000
17,000
19,000
18,000
14,000
22,000
21,000
20,000
19,000
17,000
15,000
22,920
22,100
21,180
25,000
24,000
22,000
20,000
18,000
27,000
26,000
24,000
22,000
20,000
31,000
25,000
34,000
32,800
INCH-GAS-SCH
/8”
/8”
5
/8”
5
/8”
5
/8”
5
/8”
5
/8”
5
5
¾”
¾”
¾”
¾”
28
X
X
X
X
1” X
1” X
1” X
1.½” X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
X
X
X
X
X
X
X
KG / M
0,098”
0,188”
0,039”
0,064”
0,083”
0,098”
0,118”
0,065”
0,035”
0,049”
0,083”
0,049”
0,065”
0,083”
0,08”
0,701
0,050
0,376
0,545
0,701
0,845
0,977
0,060
0,426
0,620
0,801
0,970
1,127
1,402
0,851
0,031
0,405
0,553
0,895
0,476
0,695
0,901
1,096
1,277
1,603
1,878
0,952
0,770
1,002
1,803
0,883
1,152
1,409
1,653
2,103
2,504
0,750
0,981
1,231
0,995
1,302
1,878
2,404
2,880
1,071
1,402
2,028
2,604
3,130
1,653
3,756
1,803
2,305
304/304L
1.4301/1.4307
321H
1.4541
316/316L
1.4401/1.4404
316TI
1.4571
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
38,000
38,000
38,000
40,000
42,000
50,000
O
X
X
X
E
X
E
E
E
X
X
X
O
X
X
X
X
X
E
X
X
X
E
E
X
X
X
E
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
O
O
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OD X WT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000
4,000
5,000
5,000
3,000
5,000
ID
32,000
30,000
28,000
30,000
36,000
40,000
INCH-GAS-SCH
1.½” X
1.½” X
1.½” X
KG / M
0,120”
0,157”
0,197”
2,629
3,405
4,132
4,382
2,930
5,634
304/304L
1.4301/1.4307
E
E
E
321H
1.4541
E
E
E
E
316/316L
1.4401/1.4404
O
316TI
1.4571
904L
1.4539
310H / S
1.4841 / 5
DUPLEX
1.4462
X
X
X
X
X
E
2
X
E
E
X
X
X
E
E
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
E
O
E
E
E
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
29
RO ESTVA STSTA L EN NAADLOZE BUI S OP ROL
S TA I N L ESS S TEEL
SEAM LESS TUBES ON COI L
Gegloeid / annealed (ASTM-A 312 / EN 10216-5)
Volgens / according to Cert. EN 10204/3.1 of/or 2.2
Naadloos / Seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
OD X WT
2
6,00
6,35
8,00
9,53
10,00
12,00
12,70
12,70
X
X
X
X
X
X
X
X
1,00
0,89
1,00
0,89
1,00
1,00
0,89
1,24
All dimensions in mm
KG / M
1.4401 - 316 / 1.4404 - 316L
0,125
0,122
0,175
0,193
0,225
0,275
0,263
0,356
X
X
X
X
X
X
X
X
CO N S T R U C T I E
B U I ZEN
C ON S TR U C TION T U B ES A N D PIPES
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
30
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
31
3
RO ESTVA STSTA L EN VI ERKANTE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
SQUARE TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N V IE RK ANTE BU IS
STAIN L E SS STE E L
S QU ARE TU BE S
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1.4301 - 304
AFM / DIM
3
10
15
15
15
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
70
80
80
80
80
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
15
15
15
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
70
80
80
80
80
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG/M
1,0
1,0
1,2
1,5
1,0
1,2
1,5
1,0
1,2
1,5
2,0
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0
1,2
1,5
2,0
3,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
32
B
0,29
0,45
0,54
0,66
0,49
0,58
0,71
0,61
0,73
0,90
1,18
0,77
0,92
1,14
1,50
2,17
0,93
1,11
1,38
1,81
2,65
1,30
1,62
2,13
3,12
1,50
1,86
2,45
3,03
3,60
4,70
2,10
2,77
4,08
2,34
3,09
3,83
4,56
5,98
7,35
2,81
3,73
5,52
7,26
8,94
4,37
6,47
8,53
5,00
7,43
9,81
12,13
14,41
X
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
0
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
1.4404 - 316L
K320
B
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
1.4301 - 304
K320
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DIM
80
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
220
220
220
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
80
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
220
220
220
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
KG/M
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
8,0
10,0
12,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
8,0
10,0
12,0
8,0
10,0
12,0
15,0
8,0
10,0
12,0
15,0
8,0
10,0
12,0
15,0
8,0
10,0
12,0
15,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
B
18,81
6,28
9,34
12,36
15,32
18,24
23,92
29,39
11,26
14,91
18,51
22,07
29,02
35,77
34,12
42,15
49,98
14,13
18,74
23,30
27,81
36,68
45,34
53,81
18,91
25,12
31,27
37,38
49,43
61,29
72,95
54,538
67,672
80,605
62,194
77,241
92,089
113,984
74,953
93,19
111,227
137,907
87,712
109,139
130,366
161,831
100,471
125,088
149,505
185,755
O
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4404 - 316L
K320
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
B
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
K320
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
33
RO ESTVA STSTA L EN RECHTHOEKI GE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
RECTANGULAR TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N RE CH TH OE K IGE BU IS
STAIN L E SS STE E L
RE CTANGU LAR TU BE S
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1.4301 - 304
AFM / DIM
3
20
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
15
15
10
10
15
20
10
15
15
15
20
20
20
20
10
15
20
20
20
27
30
30
30
10
15
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
40
40
20
20
25
30
30
30
40
40
40
40
40
40
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG/M
1,0
1,2
1,5
1,5
2,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,5
2,0
1,2
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,2
1,5
2,0
1,5
1,5
2,0
3,0
1,5
1,5
1,5
2,0
1,2
1,5
2,0
3,0
1,2
1,5
2,0
3,0
2,0
3,0
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
3,0
1,5
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
2,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
34
B
0,45
0,54
0,66
0,78
1,02
0,53
0,78
0,90
1,02
0,90
0,83
1,02
1,34
0,92
1,14
1,49
1,65
1,14
1,26
1,11
1,38
1,81
1,55
1,62
2,13
3,12
1,38
1,50
1,62
2,13
1,40
1,74
2,29
3,36
1,50
1,86
2,45
3,60
2,77
4,08
1,86
2,45
2,61
2,10
2,77
4,08
2,34
3,09
4,56
5,98
3,41
5,04
3,09
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
X
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
1.4404 - 316L
K320
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
X
O
O
O
O
1.4301 - 304
K320
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
AFM / DIM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
40
40
40
40
40
60
60
60
60
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
80
80
80
40
40
40
60
60
60
60
80
80
80
80
80
100
100
60
60
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
80
80
KG/M
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
5,0
3,0
4,0
5,0
8,0
10,0
8,0
10,0
3,0
4,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
B
3,73
4,63
5,52
7,25
8,94
4,37
6,47
8,53
10,54
4,37
6,47
8,53
4,68
6,95
9,17
11,34
13,45
5,00
7,43
9,81
12,13
5,64
8,39
11,08
5,00
7,43
9,81
5,64
8,39
11,08
13,73
9,34
12,36
15,32
23,92
29,39
26,47
32,58
9,34
12,36
10,30
13,63
16,92
20,15
26,47
32,58
6,28
9,34
12,36
15,32
18,24
10,78
14,27
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
1.4404 - 316L
K320
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O NH DE L- M RO ON TD T E R D A M
B
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
K320
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK/ ON REQUEST EX WORKS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
35
RO ESTVA STSTA L EN RECHTHOEKI GE BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
RECTANGULAR TUBES
RO E S T VAS T S TAL E N RE CH TH OE K IGE BU IS
STAIN L E SS STE E L
RE CTANGU LAR TU BE S
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Certificaten / Certificates EN 10204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen / Polished
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1.4301 - 304
AFM / DIM
3
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KG/M
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
5,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
36
B
11,74
15,55
19,31
23,02
30,30
37,37
11,26
14,91
18,51
18,51
29,02
35,77
14,13
18,74
23,30
27,81
36,68
45,34
16,52
21,93
27,28
32,59
16,52
21,93
27,28
32,59
43,05
53,32
18,91
25,12
31,27
37,38
49,43
61,29
72,95
18,91
25,12
31,27
37,38
49,43
61,29
21,31
28,31
35,26
42,16
55,81
69,27
23,70
31,50
39,25
46,95
62,19
77,24
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4404 - 316L
K320
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4301 - 304
K320
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
AFM / DIM
300
300
400
400
400
400
X
X
X
X
X
X
200
200
200
200
200
200
X
X
X
X
X
X
KG/M
12,0
15,0
8,0
10,0
12,0
15,0
B
92,09
113,98
74,95
93,19
111,23
137,91
O
O
O
O
O
O
1.4404 - 316L
K320
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
K320
O
O
O
O
O
O
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
37
RO ESTVA STSTA L EN RONDE CONSTRUCTI E BUI S
S TA I N L ESS S TEEL
ROUND CONSTRUCTI ON TUBES
Certificaten / Certificates EN 102204 2.2
Lengten: / Lengths: 6m
B
= Geborsteld / Brushed
K320 = Geslepen K320 / Polished G320
M
= Hoogglans geslepen / Mirror polished
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1.4301 - 304
AFM / DIM
3
16,00
16,00
16,00
17,20
17,20
20,00
20,00
20,00
20,00
21,30
21,30
21,30
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
25,00
26,90
26,90
26,90
28,00
28,00
28,00
30,00
30,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
33,70
33,70
33,70
33,70
35,00
35,00
35,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
42,40
42,40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,00
1,20
1,50
1,50
2,00
1,00
1,20
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
1,00
1,20
1,50
2,00
1,00
1,20
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,20
1,50
2,00
1,20
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,20
1,50
2,00
1,00
1,20
1,50
2,00
2,50
3,00
1,00
1,20
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
B
K320
M
0,376
0,445
0,545
0,590
0,761
0,476
0,565
0,695
0,901
0,744
0,967
1,177
0,526
0,625
0,770
1,002
0,601
0,715
0,883
1,152
0,954
1,247
1,527
0,676
0,995
1,302
0,726
0,865
1,070
1,402
0,925
1,146
1,502
1,209
1,588
1,953
2,306
1,016
1,258
1,653
0,926
1,106
1,371
1,803
2,222
2,629
0,977
1,166
1,446
1,903
2,779
1,536
2,023
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
38
1.4301 - 304
KG/M
AFM / DIM
42,40
42,40
45,00
45,00
48,30
48,30
48,30
48,30
50,00
50,00
50,80
50,80
50,80
60,30
60,30
60,30
60,30
76,10
76,10
76,10
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
2,50
3,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,50
2,00
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
3,00
KG/M
B
K320
M
2,498
2,960
1,634
2,153
1,758
2,319
2,867
3,403
1,822
2,404
1,852
2,444
3,591
2,209
2,920
3,618
4,304
2,802
3,711
5,491
3,283
4,352
5,409
6,453
3,760
4,988
7,407
4,237
5,624
8,361
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
4
L AS FITTINGE N
B U TT- W EL D FI TT IN G S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
39
EN LAS B O C H T EN 90°
E N E LB OWS 9 0 °
E N LAS BOCH TE N 90°
E N E LBOW S 90°
Uitvoeringen volgens / executions according to: EN 10253-3 1,5D / ISO 1,5D / DIN 2605 5S / D+100
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens / executions according to: EN 10253-3 1,5D / ISO 1,5D / DIN 2605 5S / D+100
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
T
D1
90
R
D1
4
T
13,5
13,5
15,0
17,2
17,2
17,2
18,0
20,0
20,0
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
23,0
25,0
25,0
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
35,0
35,0
38,0
40,0
40,0
42,4
42,4
42,4
1,60
2,30
1,50
1,60
1,60
2,30
1,50
1,50
2,00
1,60
1,60
2,00
2,00
2,60
2,65
1,50
1,50
2,00
1,60
1,60
2,00
2,00
2,60
2,65
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
1,50
2,00
1,60
1,60
2,00
2,00
2,60
3,20
3,25
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,60
2,00
2,00
INCH
¼”
GAS
/8”
GAS
3
½”
½”
GAS
GAS
¾”
¾”
GAS
GAS
1”
1”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
40
GAS
GAS
GAS
R
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4432-316L
21,0
21,0
22,0
28,5
43,0
28,5
27,0
30,0
30,0
31,8
42,5
31,8
42,5
28,0
42,5
34,5
33,0
33,0
28,5
57,5
28,5
57,5
28,5
57,5
42,0
42,0
45,0
45,0
69,0
48,0
48,0
38,0
72,5
38,0
72,5
38,0
38,0
72,5
52,5
52,5
57,0
60,0
95,0
47,6
47,6
92,5
0,016
0,021
0,018
0,028
0,040
0,038
0,026
0,033
0,042
0,039
0,060
0,048
0,065
0,054
0,070
0,044
0,046
0,060
0,045
0,090
0,056
0,110
0,071
0,145
0,066
0,086
0,076
0,099
0,125
0,086
0,113
0,077
0,080
0,095
0,180
0,121
0,146
0,280
0,104
0,136
0,161
0,180
0,270
0,122
0,151
0,280
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1
90
R
D1
42,4
42,4
42,4
43,0
44,0
44,5
44,5
48,3
48,3
48,3
48,3
48,3
48,3
50,0
50,0
50,8
50,8
53,0
54,0
54,0
57,0
57,0
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
63,5
69,0
70,0
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
84,0
84,0
88,9
88,9
88,9
88,9
T
2,60
3,20
3,25
1,50
2,00
2,00
2,00
1,60
2,00
2,00
2,60
3,20
3,25
1,50
2,00
2,00
2,50
1,50
2,00
2,00
2,00
3,00
1,60
2,00
2,00
2,60
2,90
3,00
3,60
3,65
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,60
2,90
2,90
3,60
3,65
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60
3,00
INCH
GAS
1 ¼”
1.¼”
GAS
GAS
1 ½”
1.½”
GAS
GAS
2”
2”
GAS
GAS
2 ½”
GAS
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
R
47,6
47,6
92,5
64,5
140,0
66,0
100,0
57,1
57,1
107,5
57,1
57,1
107,5
75,0
75,0
75,0
75,0
79,5
75,0
150,0
77,0
77,0
76,2
76,2
135,0
76,2
76,2
135,0
76,1
135,0
94,5
165,0
97,5
96,0
175,0
96,0
96,0
175,0
96,0
175,0
126,0
180,0
114,5
205,0
114,5
114,5
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4432-316L
0,194
0,235
0,450
0,158
0,400
0,221
0,310
0,168
0,208
0,390
0,267
0,324
0,630
0,215
0,283
0,220
0,280
0,241
0,307
0,500
0,333
0,490
0,281
0,349
0,610
0,449
0,499
0,890
0,611
1,080
0,457
0,900
0,780
0,559
0,985
0,721
0,801
1,439
0,985
1,769
0,812
1,200
0,782
1,335
1,010
1,160
1.5D
1.5D
5S
1.5D
D+100
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
D+100
1.5D
5S
1.5D
1.5D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
X
O
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
41
EN LAS B O C H T EN 90°
E N E LB OWS 9 0 °
E N LAS BOCH TE N 90°
E N E LBOW S 90°
Uitvoeringen volgens / executions according to: EN 10253-3 1,5D / ISO 1,5D / DIN 2605 5S / D+100
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens / executions according to: EN 10253-3 1,5D / ISO 1,5D / DIN 2605 5S / D+100
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
T
D1
90
R
4
D1
T
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
104,0
104,0
106,0
106,0
108,0
108,0
108,0
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
129,0
129,0
131,0
131,0
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
154,0
154,0
156,0
156,0
159,0
159,0
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
204,0
204,0
205,0
206,0
206,0
208,0
219,1
3,00
4,00
4,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00
2,00
2,60
2,60
3,00
3,00
4,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,60
2,60
3,00
4,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
2,00
2,60
2,60
3,00
4,00
2,00
2,00
2,50
3,00
3,00
4,00
2,00
INCH
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
42
GAS
R
205,0
114,5
205,0
133,5
152,4
150,0
200,0
150,0
200,0
142,0
142,0
142,0
152,5
270,0
152,5
270,0
152,5
270,0
152,5
188,0
225,0
188,0
225,0
191,0
191,0
330,0
191,0
191,0
225,0
250,0
225,0
250,0
216,0
216,0
229,0
229,0
390,0
229,0
229,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
305,0
D1
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4432-316L
D1
T
2,065
1,529
2,723
1,045
1,772
1,203
1,600
1,822
2,400
1,183
1,758
2,350
1,347
2,355
1,741
2,900
2,002
3,452
2,645
1,877
2,400
2,838
3,500
2,068
2,677
4,430
3,079
4,076
2,689
3,100
4,060
4,600
3,974
5,400
2,994
3,879
6,325
4,464
5,917
4,765
4,800
6,000
7,182
7,300
9,700
5,206
5S
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
5S
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
D+100
1.5D
D+100
D+100
1.5D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
219,1
219,1
219,1
219,1
254,0
254,0
255,0
256,0
256,0
273,0
273,0
273,0
273,0
304,0
304,0
305,0
306,0
306,0
323,9
323,9
323,9
355,6
355,6
356,0
406,4
406,4
406,4
408,0
456,0
457,2
457,2
506,0
508,0
508,0
508,0
606,0
608,0
609,6
609,6
2,60
3,00
3,00
4,00
2,00
2,00
2,50
3,00
3,00
2,00
2,60
3,00
4,00
2,00
2,00
2,50
3,00
3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
2,90
4,00
3,00
2,90
4,00
4,00
3,00
4,00
2,90
4,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
90
R
INCH
GAS
R
305,0
305,0
510,0
305,0
375,0
350,0
350,0
375,0
350,0
381,0
381,0
381,0
381,0
450,0
400,0
400,0
450,0
400,0
457,0
457,0
457,0
534,0
534,0
450,0
610,0
500,0
610,0
500,0
550,0
686,0
686,0
600,0
762,0
762,0
600,0
700,0
700,0
914,0
914,0
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4432-316L
6,749
7,773
12,820
10,317
7,430
7,000
8,700
11,189
10,500
8,118
10,130
12,132
16,117
10,685
9,600
12,000
16,081
14,400
11,566
17,296
22,989
22,206
29,525
19,000
29,022
24,000
38,600
32,000
30,000
36,700
48,889
37,000
45,384
60,392
48,000
49,000
66,000
65,389
87,041
1.5D
1.5D
5S
1.5D
1.5D
D+100
D+100
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
D+100
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
D+100
1.5D
D+100
D+100
1.5D
1.5D
D+100
1.5D
1.5D
D+100
D+100
D+100
1.5D
1.5D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Ook verkrijgbaar via voorraad Europa: kwaliteiten 1.4541-321 en 1.4571-316Ti
Also available through stock Europe: 1.4541-321 abd 1.4571-316Ti
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
43
EN T-S T U K K E N
E N T-P IE C E S
E N T- S TU K K E N
E N T- P I E CE S
Uitvoeringen volgens EN 10253-3, getrokken (TB) of gelijkbenig v-gelast (VW) / Executions according to EN
10253-3, drawn (TB) or equal v-welded (VW)
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens EN 10253-3, getrokken (TB) of gelijkbenig v-gelast (VW) / Executions according to EN
10253-3, drawn (TB) or equal v-welded (VW)
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
All dimensions in mm
Alle maten in mm
EN
All dimensions in mm
TB
EN
TB
OD
OD
D1
T
D1
T
T
T
T
T
H
M
H
M
D1
D1
OD
OD
L
C
D1
4
20,0
21,3
21,3
21,3
25,0
25,0
26,9
26,9
26,9
30,0
30,0
33,7
33,7
33,7
33,7
38,0
38,0
40,0
42,4
42,4
42,4
42,4
44,5
44,5
48,3
48,3
48,3
48,3
54,0
54,0
57,0
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
70,0
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
84,0
84,0
88,9
T
2,00
2,00
2,00
2,65
2,00
2,00
2,00
2,00
2,65
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60
3,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60
3,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60
3,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60
3,00
3,00
3,65
2,00
2,00
2,00
2,60
3,00
3,00
3,65
2,00
2,00
2,00
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
44
H
L
11,3
12,0
25,2
25,2
14,0
33,0
15,0
28,5
28,5
17,0
38,0
19,0
38,0
38,0
38,0
20,5
50,0
22,0
24,0
47,6
47,6
47,6
25,6
60,0
26,0
57,2
57,2
57,2
30,0
73,0
31,8
34,0
63,5
63,5
34,0
63,5
63,5
25,5
25,5
–
–
28,5
–
28,5
–
–
38,0
–
38,0
–
–
–
47,5
42,0
76,0
76,0
42,0
76,0
76,0
46,5
80,0
48,5
76,0
–
–
76,0
–
–
85,5
–
85,5
KG
0,044
0,055
0,094
0,111
0,063
0,118
0,152
0,057
0,143
0,107
0,150
0,195
0,246
0,243
47,5
47,5
–
–
–
47,5
–
57,0
–
–
–
57,0
–
57,0
63,5
–
–
63,5
–
–
0,179
0,320
0,416
0,536
0,352
0,242
0,442
0,575
0,626
0,218
0,512
0,350
0,345
0,582
0,757
0,509
0,952
1,070
0,384
0,532
0,603
0,784
0,751
1,120
0,633
0,802
0,679
L
L
C
C
TYPE
1.1307-304L
TB
TB
EN
EN
TB
EN
TB
EN
EN
TB
EN
TB
EN
EN
EN
TB
EN
TB
TB
EN
EN
EN
TB
EN
TB
EN
EN
EN
TB
EN
TB
TB
EN
EN
TB
EN
EN
TB
TB
EN
EN
TB
EN
EN
TB
EN
TB
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
1.4404-316L
D1
T
H
L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
88,9
88,9
88,9
88,9
104,0
104,0
106,0
108,0
108,0
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
129,0
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
154,0
156,0
159,0
168,3
168,3
168,3
168,3
204,0
206,0
219,1
219,1
219,1
219,1
254,0
256,0
273,0
273,0
273,0
304,0
306,0
323,9
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
2,00
2,60
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,60
3,00
3,00
2,00
2,00
2,60
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,90
2,90
2,90
86,0
86,0
48,5
86,0
56,3
90,0
56,5
58,3
58,3
63,0
105,0
105,0
63,0
105,0
70,0
76,0
124,0
76,0
124,0
124,0
84,0
85,0
135,0
92,0
92,0
143,0
143,0
110,0
110,0
122,0
122,0
178,0
178,0
250,0
250,0
216,0
216,0
216,0
300,0
300,0
254,0
254,0
279,0
305,0
343,0
381,0
432,0
–
–
85,5
–
105,0
–
105,0
105,0
105,0
105,0
–
–
105,0
–
124,0
124,0
–
124,0
–
–
143,0
143,0
–
142,0
142,0
–
–
178,0
178,0
179,0
179,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
KG
TYPE
1.1307-304L
1.4404-316L
0,680
0,884
0,970
1,720
0,954
1,302
1,431
1,250
1,900
1,095
EN
EN
TB
EN
TB
EN
TB
TB
TB
TB
EN
EN
TB
EN
TB
TB
EN
TB
EN
EN
TB
TB
EN
TB
TB
EN
EN
TB
TB
TB
TB
EN
EN
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,647
1,642
5,760
1,423
1,514
2,427
2,254
3,950
3,733
2,030
3,119
2,129
3,133
5,060
5,067
3,794
4,690
3,371
4,908
8,667
7,210
9,030
5,800
8,700
10,470
10,407
15,610
12,350
18,530
22,160
27,920
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
L
C
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
45
EN V E R LOOP T- STUKKEN
E N R E D U C IN G T- PI ECES
E N V E RLOOP T- S TU K K E N
E N RE DU CI NG T- P I E CE S
Uitvoeringen volgens ISO getrokken (TB) / Executions according to ISO drawn (TB)
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens ISO getrokken (TB) / Executions according to ISO drawn (TB)
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
OD2
OD2
H
H
OD1
OD1
T
L
4
OD1
OD2
T
H
21,3
26,9
26,9
33,7
33,7
33,7
42,4
42,4
42,4
48,3
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
17,2
17,2
21,3
17,2
21,3
26,9
21,3
26,9
33,7
21,3
26,9
33,7
42,4
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
60,3
33,7
42,4
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
114,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
12
15
15
19
19
19
24
24
24
26
26
26
26
34
34
34
34
34
42
42
42
42
42
42
42
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
63
63
63
63
63
63
63
76
76
76
76
76
76
76
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
46
L
25,5
28,5
28,5
38,0
38,0
38,0
47,5
47,5
47,5
57,0
57,0
57,0
57,0
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KG
TYPE
1.4404-316L
0,044
0,064
0,064
0,116
0,116
0,112
0,176
0,172
0,188
0,248
0,248
0,098
0,236
0,348
0,338
0,332
0,354
0,328
1,180
0,530
0,546
0,542
0,514
0,524
1,680
0,679
0,680
0,782
0,706
1,040
0,668
0,970
1,090
1,080
1,600
1,070
1,640
1,080
1,630
3,400
5,120
1,600
2,330
1,580
2,390
1,530
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
T
L
L
OD1
OD2
T
H
139,7
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
114,3
76,1
76,1
88,9
88,9
114,3
114,3
139,7
139,7
114,3
114,3
139,7
139,7
168,3
168,3
168,3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
4
76
92
92
92
92
92
92
92
92
122
122
122
122
122
122
122
L
124,0
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
L
KG
TYPE
1.4404-316L
2,460
2,180
3,320
2,129
3,270
2,120
3,290
2,210
3,190
3,560
5,320
3,500
5,320
7,500
5,160
8,560
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Ook verkrijgbaar via voorraad Europa: Kwaliteit 1.4571 (316Ti), afmetingen 33,7 x 21,3 x 2 x 1,6 mm t/m 139,7 x 114,3 x 2,6 x 2,6 mm
Also available through stock Europe: Grade 1.4571 (316Ti), sizes 33,7 x 21,3 x 2 x 1,6 mm up to 139,7 x 114,3 x 2,6 x 2,6 mm
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
47
EN LAS V E R LOPEN (CONCENTRI SCH EN EXCENTRI SCH )
E N R E D U C E R S (CONCENTRI C AND ECCENTRI C)
E N LAS V E RLOP E N ( CONCE NTRIS CH E N EX C EN T R I SC H )
E N RE DU CE RS ( CONCE NTRI C AND E CCE N T R IC )
Uitvoeringen volgens 3 (D-d) / Executions according to 3 (D-d)
Certificaten volgens bovenstaande norm en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned standard
and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens 3 (D-d) / Executions according to 3 (D-d)
Certificaten volgens bovenstaande norm en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned standard
and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
D2
D2
D2
D2
T
H
T
4
17,2
21,3
21,3
25,0
26,9
26,9
26,9
30,0
30,0
33,7
33,7
33,7
33,7
38,0
38,0
42,4
42,4
42,4
42,4
42,4
44,5
44,5
44,5
48,3
48,3
48,3
48,3
54,0
54,0
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
70,0
70,0
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
84,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13,5
13,5
17,2
20,0
17,2
20,0
21,3
20,0
25,0
13,7
17,2
21,3
26,9
20,0
25,0
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
20,0
25,0
30,0
21,3
26,9
33,7
42,4
30,0
44,0
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
44,5
54,0
26,9
33,7
42,4
42,4
48,3
48,3
60,3
60,3
44,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
48
H
KG
12,0
0,008
0,018
0,012
0,014
0,032
29,0
17,0
60,0
50,0
37,0
20,0
76,0
63,0
46,0
26,0
0,020
0,034
0,018
0,071
0,063
0,051
0,031
0,076
0,058
30,0
117,0
100,0
80,0
54,0
36,0
0,113
0,101
0,080
0,050
0,116
0,102
0,078
0,142
0,121
0,090
0,040
0,138
0,074
0,240
0,219
0,188
0,139
0,098
148,0
127,0
101,0
101,0
83,0
83,0
47,0
47,0
120,0
0,382
0,351
0,301
0,451
0,261
0,391
0,162
0,244
0,386
81,0
64,0
44,0
18,0
TYPE
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
H
H
D1
T
D1
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
D1 X D2 X T X T
T
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1
D1
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
1.4404-316L
O
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
O
X
O
X
O
O
H
D1 X D2 X T X T
84,0
84,0
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
101,6
104,0
104,0
104,0
104,0
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
154,0
154,0
154,0
154,0
154,0
168,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
54,0
70,0
33,7
42,4
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
76,1
54,0
70,0
76,1
84,0
33,7
42,4
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
54,0
70,0
76,1
84,0
104,0
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
54,0
70,0
84,0
104,0
129,0
60,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
H
KG
90,0
0,312
0,142
0,510
0,458
0,420
0,322
0,482
0,159
0,239
0,326
0,595
0,392
0,342
0,283
0,899
0,849
0,809
0,711
1,066
0,555
0,832
0,389
0,583
0,720
1,034
0,306
0,792
0,722
0,439
1,295
1,197
1,795
1,034
1,551
0,875
1,313
0,486
0,729
0,980
1,567
2,050
1,255
0,972
0,533
1,861
166,0
139,0
122,0
86,0
86,0
38,0
38,0
150,0
60,0
242,0
216,0
198,0
162,0
162,0
114,0
114,0
76,0
76,0
225,0
135,0
75,0
274,0
238,0
238,0
191,0
191,0
152,0
152,0
76,0
76,0
300,0
210,0
150,0
75,0
324,0
TYPE
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
1.4404-316L
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
1.4307-304L
1.4404-316L
X
O
X
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
X
O
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
49
EN LAS V E R LOPEN (CONCENTRI SCH EN EXCENTRI SCH )
E N R E D U C E R S (CONCENTRI C AND ECCENTRI C)
E N LAS V E RLOP E N ( CONCE NTRIS CH E N EX C EN T R I SC H )
E N RE DU CE RS ( CONCE NTRI C AND E CCE N T R IC )
Uitvoeringen volgens 3 (D-d) / Executions according to 3 (D-d)
Certificaten volgens bovenstaande norm en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned standard
and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens 3 (D-d) / Executions according to 3 (D-d)
Certificaten volgens bovenstaande norm en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned standard
and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
D2
D2
D2
D2
T
H
T
4
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
204,0
204,0
204,0
204,0
206,0
206,0
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
254,0
254,0
254,0
254,0
256,0
256,0
256,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
84,0
104,0
129,0
154,0
106,0
156,0
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
168,3
168,3
168,3
104,0
129,0
154,0
204,0
106,0
156,0
206,0
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
168,3
168,3
168,3
219,1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
50
H
KG
324,0
277,0
277,0
238,0
238,0
162,0
162,0
450,0
375,0
300,0
150,0
450,0
300,0
150,0
476,0
476,0
2,791
1,698
2,547
1,539
2,308
1,150
1,725
2,350
0,664
0,996
1,180
2,604
2,321
1,882
1,349
3,527
2,046
3,022
4,533
2,633
3,950
5,220
2,147
3,220
3,920
1,483
2,225
2,810
4,047
3,608
3,075
1,726
6,138
4,657
2,611
4,632
6,948
400,0
400,0
4,146
6,219
314,0
314,0
3,482
5,223
162,0
1,999
86,0
86,0
360,0
300,0
225,0
150,0
300,0
150,0
391,0
391,0
314,0
314,0
238,0
238,0
152,0
152,0
TYPE
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
H
H
D1
T
D1
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
D1 X D2 X T X T
T
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1
D1
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
1.4404-316L
O
O
O
X
O
X
X
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
H
D1 X D2 X T X T
273,0
273,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
306,0
306,0
306,0
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
356,0
356,0
356,0
356,0
406,0
406,0
406,0
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
219,1
219,1
104,0
129,0
154,0
204,0
254,0
156,0
206,0
256,0
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
168,3
168,3
168,3
219,1
219,1
219,1
273,0
273,0
273,0
168,3
168,3
219,1
219,1
273,0
273,0
323,9
323,9
156,0
206,0
256,0
306,0
206,0
256,0
306,0
219,1
219,1
273,0
273,0
323,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
H
KG
162,0
2,998
3,620
525,0
450,0
300,0
150,0
450,0
300,0
150,0
629,0
629,0
629,0
553,0
553,0
553,0
467,0
467,0
467,0
314,0
314,0
314,0
153,0
153,0
153,0
562,0
562,0
410,0
410,0
248,0
248,0
95,0
95,0
600,0
450,0
300,0
150,0
600,0
450,0
300,0
562,0
562,0
400,0
400,0
248,0
5,710
5,177
3,828
2,103
7,834
5,788
3,176
6,922
10,382
13,843
6,435
9,653
12,871
5,772
8,657
11,543
4,288
6,433
8,577
2,290
3,434
4,579
11,092
14,790
8,868
11,823
5,869
7,826
2,435
3,247
11,575
9,529
6,918
3,742
13,836
11,225
8,048
13,243
17,658
10,245
13,660
6,811
TYPE
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
1.4404-316L
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
1.4307-304L
1.4404-316L
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
51
EN LAS V E R LOPEN (CONCENTRI SCH EN EXCENTRI SCH )
E N R E D U C E R S (CONCENTRI C AND ECCENTRI C)
E N LAS K AP
E N CAP S
Uitvoeringen volgens 3 (D-d) / Executions according to 3 (D-d)
Certificaten volgens bovenstaande norm en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned standard
and EN 10204 3.1
Uitvoeringen volgens ISO of metrisch / Executions according to ISO or metric
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
D2
D2
T
T
H
H
H
D1
T
D1
D1
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
D1 X D2 X T X T
4
406,4
406,4
406,4
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
323,9
355,6
355,6
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
457,0
457,0
406,4
406,4
457,2
457,2
508,0
508,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
H
KG
248,0
152,0
152,0
9,081
4,376
5,834
552,0
552,0
457,0
457,0
305,0
305,0
17,312
23,083
14,877
19,837
10,502
14,002
610,0
610,0
457,0
457,0
305,0
305,0
23,337
31,116
18,378
24,504
12,835
17,114
TYPE
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
3 (D-d)
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4404-316L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ook verkrijgbaar: – Voorraad Europa: Concentrische lasverlopen; kwaliteiten 1.4541 (321) en 1.4571 (316Ti); afmetingen 21,3 x 17,2 x 1,6 x 1,6
mm t/m 406,4 x 323,9 x 3,0 x 3,0 mm
– Op aanvraag: Afmetingen van 706,0 x 356,0 x 3,0 x 3,0 mm t/m 1016,0 x 914,4 x 4,0 x 4,0 mm
Also available:
– Stock Europe: Concentric reducers; grades 1.4541 (321) and 1.4571 (316Ti); sizes 21,3 x 17,2 x 1,6 x 1,6 mm up to 406,4 x 323,9 x
3,0 x 3,0 mm
– On request: Sizes from 706,0 x 356,0 x 3,0 x 3,0 mm up to 1016,0 x 914,4 x 4,0 x 4,0 mm
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
52
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1 X T
17,2
20,0
21,3
25,0
26,9
28,0
30,0
33,7
33,7
38,0
40,0
42,4
42,4
44,5
48,3
48,3
50,8
54,0
57,0
57,0
60,3
60,3
63,5
70,0
76,1
76,1
84,0
88,9
88,9
101,6
101,6
104,0
108,0
108,0
114,3
114,3
114,3
129,0
131,0
133,0
133,0
133,0
139,7
139,7
139,7
154,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
H
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
11,5
12,0
9,0
12,0
10,5
12,0
12,0
12,5
14,5
15,0
14,0
17,0
18,0
16,0
17,0
23,0
19,0
19,0
22,0
22,0
20,0
22,0
19,0
21,0
27,0
29,0
23,0
29,0
30,0
26,0
27,0
24,0
32,0
34,0
32,0
32,0
32,0
34,0
35,0
34,0
34,0
34,0
35,0
36,0
36,0
41,0
0,009
0,011
0,015
0,016
0,015
0,022
0,024
0,023
0,035
0,034
0,033
0,042
0,063
0,042
0,050
0,087
0,055
0,058
0,076
0,110
0,076
0,115
0,076
0,097
0,131
0,196
0,131
0,166
0,249
0,187
0,280
0,187
0,246
0,370
0,246
0,369
0,492
0,314
0,470
0,314
0,470
0,571
0,372
0,532
0,709
0,444
ISO
Metric
ISO
Metric
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
ISO
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
53
EN LAS K AP
E N C AP S
E N BOORDRINGE N
E N W E LDI NG COLLARS
Uitvoeringen volgens ISO of metrisch / Executions according to ISO or metric
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoeringen en toleranties volgens ISO of metrisch / Executions and tolerances according to ISO or metric
DIN 2642: op aanvraag / on request
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
D1
T
H
H
D2
D1
D1 X T
4
156,0
159,0
159,0
159,0
168,3
168,3
168,3
204,0
206,0
219,1
219,1
219,1
254,0
256,0
273,0
273,0
273,0
304,0
306,0
323,9
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
457,2
457,2
508,0
508,0
609,6
609,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
2,9
4,0
2,9
4,0
3,0
4,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
54
42,0
42,0
42,0
42,0
40,0
43,0
43,0
50,0
50,0
50,0
51,0
51,0
55,0
55,0
63,0
62,0
62,0
68,0
70,0
72,0
72,0
72,0
89,0
89,0
98,0
98,0
107,0
107,0
120,0
120,0
140,0
140,0
KG
TYPE
1.4307-304L
1.4404-316L
D1
T
D2
H
KG
0,670
0,444
0,670
0,785
0,518
0,776
1,150
0,754
1,130
0,849
1,274
1,872
1,078
1,620
1,310
1,966
2,621
1,646
2,470
1,814
2,720
3,627
3,516
5,315
4,523
6,534
5,494
7,878
6,558
10,289
9,232
14,130
Metric
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17,2
20,0
21,3
21,3
25,0
26,9
26,9
28,0
30,0
32,0
33,7
33,7
38,0
40,0
42,4
42,4
44,5
48,3
48,3
51,0
54,0
56,0
57,0
57,0
60,3
60,3
63,5
70,0
76,1
76,1
84,0
86,0
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
104,0
106,0
108,0
108,0
108,0
114,3
114,3
114,3
129,0
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
4
2
3
2
3
2
3
4
2
3
4
2
43
58
47
47
58
58
58
68
68
68
68
68
78
6
7
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
10
0,022
0,035
0,026
0,052
0,034
0,039
0,058
0,048
0,045
0,061
0,051
0,077
0,061
78
78
90
88
88
10
10
10
10
10
102
102
102
102
102
102
115
122
122
122
138
138
139
139
139
150
150
158
158
158
158
158
158
158
158
188
12
15
13
13
12
12
13
12
12
12
13
15
12
12
12
14
14
16
16
14
14
14
16
16
16
15
0,067
0,101
0,087
0,082
0,123
0,118
0,114
0,172
0,114
0,172
0,107
0,161
0,123
0,154
0,145
0,217
0,186
0,279
0,185
0,277
0,369
0,206
0,309
0,237
0,356
0,216
0,356
0,428
0,214
0,321
0,428
0,313
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
TYPE
ISO
Metric
ISO
ISO
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
55
EN B O O R D R INGEN
E N WE LDIN G C OLLARS
AS T M LAS BOCH TE N 90°
ASTM E LBOW S 90°
Uitvoeringen en toleranties volgens ISO of metrisch / Executions and tolerances according to ISO or metric
DIN 2642: op aanvraag / on request
Certificaten volgens bovenstaande normen en EN 10204 3.1 / Certificates according to above mentioned
standards and EN 10204 3.1
Uitvoering en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
D1
OD
H
D2
T
90
R
D1
131,0
133,0
133,0
139,7
139,7
139,7
154,0
156,0
159,0
159,0
159,0
168,3
168,3
168,3
179,0
204,0
206,0
219,1
219,1
219,1
254,0
256,0
273,0
273,0
273,0
304,0
306,0
323,9
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
457,2
457,2
508,0
508,0
609,6
609,6
711,2
812,8
4
T
3
2
3
2
3
4
2
3
2
3
4
2
3
4
2
2
3
2
3
4
2
3
2
3
4
2
3
2
3
4
3
4
3
4
2,90
4
2,90
4
3
4
4
4
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
56
D2
H
KG
188
188
188
188
188
188
212
212
212
212
212
212
212
212
230
268
268
270
270
270
320
320
323
323
323
370
370
370
370
370
430
430
482
482
532
532
587
587
685
685
20
19
19
16
16
16
19
20
17
18
18
17
17
17
19
21
25
18
18
18
24
25
18
18
18
21
21
19
19
19
21
21
21
21
25
25
27
27
26
26
0,470
0,313
0,470
0,278
0,417
0,556
0,378
0,566
0,342
0,513
0,637
0,318
0,477
0,637
0,389
0,543
0,815
0,472
0,708
0,943
0,711
1,066
0,556
0,835
1,113
0,804
1,206
0,641
0,962
1,282
1,518
2,024
1,770
2,360
2,087
2,783
2,286
3,048
2,719
3,625
6,560
TYPE
1.4307-304L
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
Metric
Metric
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
o
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
304 / 304L
OD
T
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,87
3,91
5,56
2,77
3,38
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,91
2,77
3,91
5,54
8,74
3,05
5,16
3,05
5,16
7,01
9,53
3,05
5,49
3,05
5,49
7,62
11,13
3,05
INCH - SCH
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3.½”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
R
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
25,40
25,40
38,10
38,10
38,10
38,10
31,75
31,75
47,75
47,75
47,75
47,75
38,10
38,10
57,15
57,15
57,15
57,15
50,80
50,80
76,20
76,20
76,20
76,20
63,50
63,50
95,25
95,25
95,25
95,25
76,20
76,20
114,30
114,30
114,30
114,30
88,90
KG
0,061
0,078
0,100
0,120
0,078
0,103
0,104
0,140
0,094
0,118
0,128
0,154
0,204
0,260
0,152
0,204
0,206
0,260
0,349
0,400
0,189
0,245
0,283
0,368
0,507
0,680
0,318
0,434
0,478
0,652
0,938
1,120
0,541
0,909
0,812
1,370
1,790
2,240
0,761
1,360
1,140
2,040
2,870
3,710
1,020
W
S
W
S
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316 / 316L
TYPE
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
57
A STM L AS B O C HTEN 90°
A STM E L B OWS 90°
AS T M LAS BOCH TE N 90°
ASTM E LBOW S 90°
Uitvoering en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
Uitvoering en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
T
OD
90
R
304 / 304L
4
OD
T
101,60
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
355,60
355,60
406,40
406,40
406,40
406,40
457,20
457,20
5,74
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
3,05
6,02
8,56
13,49
3,40
6,55
3,40
6,55
9,53
3,40
7,11
3,40
7,11
10,97
3,76
8,18
3,76
8,18
12,70
4,19
9,27
4,19
9,27
12,70
4,57
9,53
4,57
9,53
12,70
4,78
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
INCH - SCH
3.½”
3 ½”
3 ½”
3 ½”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
10”
10”
10”
10”
10”
12”
12”
12”
12”
12”
14”
14”
14”
14”
16”
16”
16”
16”
18”
18”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
58
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
R
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
88,90
133,35
133,35
133,35
101,60
101,60
152,40
152,40
152,40
152,40
127,00
127,00
190,50
190,50
190,50
152,40
152,40
228,60
228,60
228,60
203,20
203,20
304,08
304,08
304,08
254,00
254,00
381,00
381,00
381,00
304,80
304,80
457,20
457,20
457,20
355,60
355,60
533,40
533,40
406,40
406,40
609,60
609,60
685,80
685,80
KG
1,880
1,530
2,820
4,100
1,310
2,560
1,970
3,840
5,620
7,920
2,280
4,320
3,420
6,480
9,690
3,240
6,630
4,870
9,940
15,990
6,680
13,400
10,000
20,100
32,160
10,400
23,600
15,500
35,400
49,830
16,700
37,500
25,900
56,200
72,480
24,550
48,330
34,600
66,360
32,000
63,370
45,200
87,110
57,300
110,670
OD
316 / 316L
304 / 304L
TYPE
W
S
W
S
OD
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
SR
SR
LR
LR
LR
LR
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
508,00
508,00
609,60
609,60
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
90
R
T
5,56
9,53
6,35
9,53
INCH - SCH
20”
20”
24”
24”
SCH
SCH
SCH
SCH
R
10S
40S
10S
40S
762,00
762,00
914,40
914,40
KG
82,000
136,990
136,000
198,050
316 / 316L
TYPE
W
S
W
S
LR
LR
LR
LR
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
4
Ook verkrijgbaar via voorraad Europa: kwaliteiten 321H en 310S
Also available through stock Europe: grades 321H en 310S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
59
A STM L AS B O C HTEN 180°
A STM E L B OWS 180°
AS T M LAS BOCH TE N 45°
ASTM E LBOW S 45°
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
O
D
B
T
R
T
B
OD
304 / 304L
OD
4
21,34
21,34
26,67
26,67
33,40
33,40
42,16
42,16
48,26
48,26
60,33
60,33
73,03
88,90
114,30
T
2,11
2,77
2,11
2,87
2,77
3,38
2,77
3,56
2,77
3,68
2,77
3,91
3,05
3,05
3,05
INCH - SCH
½”
½”
¾”
¾”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
2”
2”
2.½”
3”
4”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
60
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
R
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
10S
10S
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
47,75
47,75
57,15
57,15
76,20
76,20
95,25
114,30
152,40
KG
0,160
0,160
0,200
0,220
0,280
0,404
0,514
0,624
0,600
0,808
1,000
1,640
1,580
2,930
5,850
316 / 316L
304 / 304L
TYPE
W
S
W
S
OD
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
168,28
168,28
219,08
219,08
273,05
273,05
323,85
323,85
355,60
355,60
406,40
406,40
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
T
2,11
2,77
3,73
2,11
2,87
3,91
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
3,40
7,11
3,76
8,18
4,19
9,27
4,57
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
INCH - SCH
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
5”
5”
6”
6”
8”
8”
10”
10”
12”
12”
14”
14”
16”
16”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
B
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
15,88
15,88
15,88
19,00
19,00
19,00
22,22
22,22
22,22
25,40
25,40
25,40
28,45
28,45
28,45
35,05
35,05
35,05
44,45
44,45
44,45
50,80
50,80
50,80
57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
79,25
79,25
95,25
95,25
127,00
127,00
158,75
158,75
190,50
190,50
222,25
222,25
254,00
254,00
KG
0,030
0,039
0,050
0,039
0,052
0,078
0,064
0,077
0,100
0,103
0,130
0,177
0,142
0,184
0,254
0,239
0,326
0,471
0,406
0,683
0,897
0,571
1,020
1,440
0,764
1,410
2,050
0,985
1,920
2,810
1,710
3,240
2,430
4,970
5,010
10,100
7,770
17,700
12,500
28,100
28,630
32,930
34,840
43,310
W
S
W
S
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316 / 316L
TYPE
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
61
A STM T-S T U K K EN
A STM T-P IE C E S
AS T M T- S TU K K E N
ASTM T- P I E CE S
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
OD
OD
T
T
T
T
M
M
OD
C
304 / 304L
4
OD
T
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
168,28
168,28
168,28
219,08
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,87
3,91
5,56
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,91
5,54
8,74
3,05
5,16
7,01
9,53
3,05
5,49
7,62
11,13
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
9,53
3,40
7,11
10,97
3,76
INCH - SCH
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3”
3 ½”
3 ½”
3 ½”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
8”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
62
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
C/M
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
25,40
25,40
25,40
25,40
28,70
28,70
28,70
28,70
38,10
38,10
38,10
38,10
47,75
47,75
47,75
47,75
57,15
57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
63,50
76,20
76,20
76,20
76,20
85,85
85,85
85,85
85,85
95,00
95,00
95,00
104,90
104,90
104,90
123,95
123,95
123,95
143,00
143,00
143,00
177,80
OD
C
316 / 316L
304 / 304L
KG
W
S
W
S
OD
T
0,090
0,181
0,204
0,130
0,129
0,258
0,294
0,220
0,223
0,256
0,399
0,492
0,356
0,463
0,725
0,808
0,497
0,648
1,020
1,310
0,681
0,893
1,810
1,930
1,200
1,980
3,170
3,700
1,570
2,610
3,850
4,747
1,920
3,610
5,080
2,460
4,760
7,110
4,040
7,840
11,780
5,500
9,540
18,120
11,070
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
406,40
406,40
8,18
12,70
4,19
9,27
12,70
4,57
9,53
12,70
4,78
9,53
4,78
9,53
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
C
C
INCH - SCH
8”
8”
10”
10”
10”
12”
12”
12”
14”
14”
16”
16”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
C/M
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
177,80
177,80
215,90
215,90
215,90
254,00
254,00
254,00
279,40
279,40
304,80
304,80
316 / 316L
KG
W
S
W
S
19,560
33,980
19,870
32,610
47,570
27,860
56,650
72,480
35,980
71,210
44,690
88,560
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
4
Ook verkrijgbaar via voorraad Europa: kwaliteiten 321H en 310S
Also available through stock Europe: grades 321H en 310S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
63
A STM V E R L OOP T- STUKKEN
A STM R E DU C ING T- PI ECES
AS T M V E RLOOP T- S TU K K E N
ASTM RE DU CI NG T- P I E CE S
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T2
OD2
T2
M
OD2
M
OD1
T1
OD1 X OD2 X T1 X T2
4
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
21,34
21,34
21,34
21,34
26,67
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,11
2,87
3,91
5,54
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,91
5,54
8,71
2,77
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - SCH
2,11
2,77
3,73
4,75
2,11
2,77
3,73
4,75
2,11
2,87
3,91
5,54
2,11
2,87
3,91
4,75
2,11
2,87
3,91
5,54
2,77
3,38
4,55
6,35
2,11
2,77
3,73
4,75
2,11
2,87
2,11
5,54
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,11
2,77
3,73
4,75
2,77
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
64
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2”
2”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
½”
½”
½”
½”
¾”
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
SCH 40S
SCH 80S
SCH 160
SCH 10S
C
T1
C
304 / 304L
316 / 316L
C
M
KG
S
S
28,70
28,70
28,70
28,70
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
28,70
28,70
28,70
28,70
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
47,75
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
50,80
50,80
50,80
50,80
44,45
0,123
0,200
0,230
0,232
0,204
0,234
0,349
0,454
0,212
0,244
0,353
0,486
0,310
0,380
0,600
0,610
0,327
0,423
0,612
0,780
0,339
0,441
0,643
0,846
0,431
0,561
0,897
0,868
0,446
0,578
0,901
1,010
0,461
0,600
0,929
1,070
0,482
0,629
0,978
1,031
0,640
0,866
1,670
1,720
0,702
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD1
OD1 X OD2 X T1 X T2
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
60,32
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
73,02
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,32
60,32
60,32
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,32
60,32
60,32
73,02
73,02
73,02
60,32
60,32
73,02
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,91
5,54
8,71
2,77
3,91
5,54
8,71
2,77
3,91
5,54
8,71
2,77
3,91
5,54
8,71
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
3,05
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - SCH
2,87
3,91
5,54
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
2,77
3,91
3,05
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2”
2”
2.½”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
C
304 / 304L
316 / 316L
C
M
KG
S
S
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
85,85
95,25
95,25
95,25
44,45
44,45
44,45
50,80
50,80
50,80
50,80
57,15
57,15
57,15
57,15
60,45
60,45
60,45
60,45
57,15
57,15
57,15
64,00
64,00
64,00
66,80
66,80
66,80
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
73,15
73,15
73,15
76,20
76,20
76,20
82,55
82,55
82,55
83,00
83,00
89,00
1,110
1,440
1,940
0,725
1,140
1,460
1,720
0,747
1,180
1,510
1,770
0,766
1,230
1,570
2,120
1,070
1,810
2,080
1,080
1,890
2,250
1,180
2,080
2,610
1,210
2,120
2,660
1,380
2,460
3,310
1,450
2,600
3,600
1,600
2,980
3,840
1,630
3,010
3,860
1,690
3,150
3,970
1,730
3,250
1,760
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
C
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
65
A STM V E R L OOP T- STUKKEN
A STM R E DU C ING T- PI ECES
AS T M LAS V E RLOP E N ( CONCE NTRIS CH E N EX C EN T R I SC H )
ASTM RE DU CE RS ( CONCE NTRI C AND E CC EN T R IC )
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T2
OD2
OD1
OD1
OD2
M
OD2
OD1
T2
T1
OD1 X OD2 X T1 X T2
4
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
141,30
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
219,08
219,08
219,08
219,08
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
73,02
88,90
88,90
48,26
48,26
48,26
60,32
60,32
60,32
73,02
73,02
73,02
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
88,90
88,90
114,30
114,30
60,32
60,32
73,02
73,02
88,90
88,90
114,30
114,30
141,30
141,30
114,30
114,30
168,27
168,27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,74
3,05
5,74
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
3,40
6,55
3,40
6,55
3,40
7,11
3,40
7,11
3,40
7,11
3,40
7,11
3,40
7,11
3,76
8,18
3,76
8,18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - SCH
5,16
3,05
5,49
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
3,05
5,49
3,05
6,02
2,77
3,91
3,05
5,16
3,05
5,49
3,05
6,02
3,40
6,55
3,05
6,02
3,40
7,11
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.½”
3”
3”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3”
3”
4”
4”
2”
2”
2.½”
2.½”
3”
3”
4”
4”
5”
5”
4”
4”
6”
6”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
C
40S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
95,25
95,25
95,25
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
123,95
123,95
123,95
123,95
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
177,80
177,80
177,80
177,80
M
89,00
92,00
92,00
85,85
85,85
85,85
88,90
88,90
88,90
95,25
95,25
95,25
98,55
98,55
98,55
111,25
111,25
117,60
117,60
120,65
120,65
123,95
123,95
130,30
130,30
136,65
136,65
155,70
155,70
168,40
168,40
KG
3,320
1,820
3,430
2,510
5,040
6,630
2,530
5,080
6,700
2,590
5,220
6,790
2,610
5,270
6,930
2,790
4,700
4,170
8,130
4,240
8,360
5,930
10,010
5,690
11,870
5,750
11,920
5,850
12,100
5,920
12,340
9,800
21,260
9,900
21,620
C
304 / 304L
316 / 316L
S
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
Ook verkrijgbaar via voorraad Europa: kwaliteiten 321H
Also available through stock Europe: grades 321H
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
66
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1 X D2 X T1 X T2
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17,14
21,33
21,33
21,33
21,33
21,33
21,33
21,33
21,33
26,67
26,67
26,67
26,67
21,30
21,30
21,30
21,33
26,67
26,67
26,67
42,16
33,40
33,40
33,40
42,16
21,30
21,30
21,30
21,34
26,67
26,67
26,67
48,26
33,40
33,40
33,40
48,26
42,16
42,16
42,16
48,26
21,30
21,30
21,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,87
2,11
2,87
3,91
5,56
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,91
5,54
INCH - GAS - SCH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,31
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,77
3,73
5,56
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,77
3,91
5,56
2,77
3,38
4,55
6,35
2,11
2,77
3,73
4,78
2,11
2,87
3,91
5,56
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,11
2,77
3,73
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
¾”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
½”
½”
½”
3
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
40S
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
T2
T1
H
C
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
304 / 304L
304 / 304L
316 / 316L
316 / 316L
H
KG
W
S
W
S
W
S
W
S
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
76,2
76,2
76,2
0,068
0,043
0,059
0,075
0,092
0,089
0,105
0,136
0,160
0,098
0,116
0,168
0,174
0,140
0,146
0,196
0,236
0,138
0,176
0,212
0,246
0,125
0,157
0,245
0,262
0,154
0,204
0,276
0,416
0,156
0,201
0,294
0,388
0,170
0,219
0,308
0,398
0,195
0,263
0,331
0,420
0,294
0,344
0,426
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
T1
H
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
67
4
A STM L AS V E R LOPEN (CONCENTRI SCH EN EXCENTRI S CH )
A STM R E DU C E RS (CONCENTRI C AND ECCENTRI C)
AS T M LAS V E RLOP E N ( CONCE NTRIS CH E N EX C EN T R I SC H )
ASTM RE DU CE RS ( CONCE NTRI C AND E CC EN T R IC )
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
OD1
OD1
OD2
T2
4
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21,34
26,67
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
48,26
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,30
48,30
48,30
60,30
60,30
60,30
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,30
60,30
60,30
73,03
73,03
73,03
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,74
2,77
3,91
5,54
8,74
2,77
3,91
5,54
8,74
2,77
3,91
5,54
8,74
2,77
3,91
5,54
8,74
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
3,05
5,49
7,62
INCH - GAS - SCH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,78
2,11
2,87
3,91
5,56
2,77
3,38
4,55
6,35
2,77
3,56
4,85
6,35
2,77
3,68
5,08
7,14
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
68
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
3”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
1.½”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
160
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
OD2
T2
T2
T1
H
D1 X D2 X T1 X T2
OD1
OD1
OD2
OD2
T1
H
T2
T1
H
T1
H
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
304 / 304L
304 / 304L
316 / 316L
304 / 304L
304 / 304L
316 / 316L
316 / 316L
H
KG
W
S
W
S
W
S
W
S
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
0,616
0,214
0,298
0,458
0,668
0,237
0,322
0,458
0,670
0,258
0,352
0,525
0,744
0,273
0,372
0,544
0,698
0,370
0,630
0,739
0,394
0,670
0,825
0,396
0,661
0,856
0,432
0,724
0,938
0,408
0,716
0,888
0,430
0,775
1,037
0,444
0,783
1,105
0,478
0,846
1,178
0,548
0,983
1,291
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D1 X D2 X T1 X T2
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
60,30
60,30
60,30
73,30
73,30
73,30
88,90
88,90
88,90
48,26
48,26
48,26
60,30
60,30
60,30
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
60,30
60,30
73,30
73,30
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
60,30
60,30
73,30
73,30
88,90
88,90
88,90
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,05
5,74
8,05
3,05
5,74
8,05
3,05
5,74
8,05
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
3,40
6,55
3,4
6,55
9,53
3,40
6,55
9,53
3,4
6,55
9,53
3,40
7,11
3,40
7,11
3,4
8,18
10,97
INCH - GAS - SCH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
8,05
2,77
3,91
3,05
5,16
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
8,05
3,05
6,02
8,56
2,77
3,91
3,05
5,16
3,05
5,49
7,62
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
2”
2”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
2”
2”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
80S
H
KG
W
S
W
S
W
S
W
S
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
101,6
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
0,620
1,100
1,510
0,660
1,120
1,630
0,774
1,340
1,780
0,630
1,241
1,730
0,656
1,270
1,780
0,706
1,370
2,007
0,748
1,450
2,129
1,570
1,595
2,230
1,270
2,440
1,490
2,190
1,200
2,270
3,547
1,600
2,260
3,770
1,320
2,500
3,769
1,740
3,010
1,350
2,740
1,500
3,040
5,030
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
316 / 316L
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
69
4
A STM L AS V E R LOPEN (CONCENTRI SCH EN EXCENTRI S CH )
A STM R E DU C E RS (CONCENTRI C AND ECCENTRI C)
AS T M LAS K AP P E N
ASTM CAP S
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
OD
T
OD1
OD1
OD2
E
OD2
T2
D1 X D2 X T1 X T2
4
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
355,60
355,60
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,30
219,08
219,08
219,10
168,30
168,30
168,28
168,28
219,10
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
273,05
273,05
323,85
323,85
355,60
355,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,40
7,11
10,97
3,4
7,11
10,97
3,4
7,11
10,97
3,76
8,18
12,70
3,76
8,18
12,70
3,76
8,18
12,7
4,19
9,27
12,70
4,19
9,27
12,70
4,57
10,31
4,57
9,53
17,48
4,57
9,53
17,48
4,78
9,53
4,78
9,53
6,35
12,70
4,78
9,53
4,78
9,53
INCH - GAS - SCH
X 3,05
X 5,74
X 8,05
X 3,05
X 6,02
X 8,56
X 3,40
X 6,55
X 9,53
X 3,05
X 6,02
X 8,56
X 3,40
X 6,55
X 9,53
X 3,40
X 7,11
X 10,97
X 3,40
X 7,11
X 10,97
X 3,76
X 8,18
X 12,70
X 3,40
X 7,11
X 3,40
X 7,11
X 12,70
X 4,19
X 9,27
X 12,70
X 4,19
X 9,27
X 4,57
X 9,53
X 4,19
X 9,27
X 4,57
X 9,53
X 4,78
X 9,53
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
70
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
8”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
14”
14”
14”
14”
16”
16”
16”
16”
16”
16”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
6”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
6”
6”
8”
8”
8”
10”
10”
10”
10”
10”
12”
12”
10”
10”
12”
12”
14”
14”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
T2
T1
H
T1
H
CONCENTRISCH / CONCENTRIC
EXCENTRISCH / ECCENTRIC
304 / 304L
304 / 304L
316 / 316L
316 / 316L
H
KG
W
S
W
S
W
S
W
S
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
152,4
152,4
152,4
152,4
152,4
152,4
152,4
152,4
152,4
177,8
177,8
177,8
177,8
177,8
177,8
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
203,2
330,2
330,2
330,2
330,2
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
1,485
3,990
5,530
1,620
3,300
5,440
1,750
3,570
5,710
2,560
5,100
8,430
2,700
5,400
8,830
2,850
5,710
9,240
3,870
8,780
13,500
4,210
9,580
14,220
5,730
12,400
6,110
13,700
19,070
6,550
14,700
19,480
13,210
26,410
14,270
28,550
15,370
30,750
16,520
33,050
17,240
34,480
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X T
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
73,03
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
168,28
168,28
168,28
219,08
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - GAS - SCH
2,11
2,77
3,73
2,11
2,87
3,91
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,56
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
3,40
7,11
10,97
3,76
8,18
12,70
4,19
9,27
12,70
4,57
9,53
12,70
4,78
9,53
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
5”
5”
6”
6”
6”
8”
8”
8”
10”
10”
10”
12”
12”
12”
14”
14”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
E
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
50,8
50,8
50,8
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
76,2
76,2
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
101,6
127,0
127,0
127,0
152,4
152,4
152,4
165,1
165,1
KG
0,050
0,070
0,080
0,060
0,080
0,090
0,075
0,090
0,110
0,100
0,130
0,160
0,130
0,170
0,220
0,190
0,260
0,350
0,240
0,410
0,510
0,370
0,680
0,920
0,450
0,960
1,300
0,570
1,130
1,510
1,100
2,120
1,410
2,950
4,240
2,470
5,400
7,800
4,510
10,000
13,100
6,670
13,900
17,300
4,780
9,530
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
304-304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
316-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
71
A STM L AS K AP PEN
A STM C A P S
AS T M S TU B- E NDS
ASTM S TU B- E NDS
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: ASTM-A 403
Uitvoeringen en certificaten volgens / Executions and certificates according to: MSS SP 43 Type A
w = gelast / welded
s = naadloos / seamless
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
OD
OD
T
R
E
F
G
OD X T
406,40
406,40
457,20
457,20
508,00
508,00
609,60
609,60
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - GAS - SCH
4,19
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
4,78
9,53
16”
16”
18”
18”
20”
20”
24”
24”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
E
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
177,8
177,8
203,2
203,2
228,6
228,6
266,7
266,7
KG
304-304L
14,510
20,000
17,960
31,450
27,220
20,640
34,470
55,000
X
X
X
X
X
X
X
X
316-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
4
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
72
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD X T
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
42,16
48,26
48,26
48,26
60,32
60,32
60,32
73,02
73,02
73,02
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
114,30
114,30
114,30
141,30
141,30
141,30
168,27
168,27
219,08
219,08
273,05
273,05
323,85
323,85
355,60
406,40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH - SCH
2,11
2,77
3,73
2,11
2,87
3,91
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
9,53
3,40
7,11
3,76
8,18
4,19
9,27
4,57
9,53
4,78
4,78
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
1.½”
2”
2”
2”
2.½”
2.½”
2.½”
3”
3”
3”
3.½”
3.½”
3.½”
4”
4”
4”
5”
5”
5”
6”
6”
8”
8”
10”
10”
12”
12”
14”
16”
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
10S
10S
F
G
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
88,9
88,9
101,6
101,6
127,0
127,0
152,4
152,4
152,4
152,4
34,93
34,93
34,93
42,88
42,88
42,88
50,80
50,80
50,80
63,50
63,50
63,50
73,02
73,02
73,02
92,07
92,07
92,07
104,77
104,77
104,77
127,00
127,00
127,00
139,70
139,70
139,70
157,18
157,18
157,18
185,75
185,75
185,75
215,90
215,90
269,88
269,88
323,85
323,85
381,00
381,00
412,75
469,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
R
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
4,83
4,83
4,83
6,35
6,35
6,35
7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
11,18
11,18
11,18
11,18
11,18
11,18
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
KG
0,078
0,118
0,127
0,086
0,154
0,168
0,140
0,186
0,240
0,208
0,263
0,349
0,249
0,376
0,458
0,376
0,539
0,743
0,471
0,797
1,060
0,638
1,133
1,508
0,650
1,380
2,000
0,978
1,812
2,523
1,237
2,537
3,601
1,950
3,720
3,100
5,890
4,860
10,420
7,110
14,950
7,750
9,020
T
304 / 304L
316 / 316L
S
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
73
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
NOTITIES
4
R OE ST VASTSTAL E N
ALU MIN IU M
F L EN ZEN
F L EN ZEN
5
S TA IN L ES S S TEEL F L A N G ES
A L U M IN IU M
F L A N G ES
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
74
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
75
All dimensions in mm
E N V O O RL AS FLE NZ E N
E N W E L D I N G N E C K FLANGE S
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to EN 1092-1:2002 Type 11
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten /
All pressure ratings also available in grades 1.4539, 1.4462 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to EN 1092-1:2002 Type 11
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten /
All pressure ratings also available in grades 1.4539, 1.4462 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Alle maten in mm
All dimensions in mm
S
S
N1
N1
A
H3
A
R1
H3
Alle maten in mm
EN V O O R LA S FL ENZEN
E N W E L D I N G N E C K FLANGES
R1
5
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
610,0
TYPE 11 PN16
D
C2
K
H2
N1
S
R1
H3
D1
F1
NR
AFM
SIZE
L
80
90
100
120
130
140
160
190
210
240
265
320
375
440
490
540
595
645
755
12
14
14
14
14
14
14
16
16
18
18
20
22
22
22
22
22
24
30
55
65
75
90
100
110
130
150
170
200
225
280
335
395
445
495
550
600
705
30
32
35
35
38
38
38
42
45
48
48
55
60
62
62
65
65
68
70
30
38
42
55
62
74
88
102
130
155
184
236
290
342
385
438
492
538
640
2,0
2,3
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
6,3
6,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
7
8
9
10
10
10
12
15
15
15
15
15
15
15
16
40
50
60
70
80
90
110
128
148
178
202
258
312
365
415
465
520
570
670
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
11
11
11
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
A
1.4301 /
1.4307
1.4571
DN
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
3,0
3,5
4,5
5,5
8,0
11,5
15,0
19,5
22,0
25,0
29,5
43,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 TO(T)40
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
KG
TYPE 11 PN10
DN
A
D
C2
K
H2
N1
S
D1
F1
ST
NR
AFM
SIZE
L
KG
GEBRUIK AFMETINGEN VAN / USE DIMENSIONS OF PN 16
204,0*)
219,1
340
273,0
395
323,9
445
335,6
505
406,4
565
457,0
615
508,0
670
610,0
780
711,0
895
813,0 1015
24
26
26
26
26
28
28
28
30
32
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
H3
GEBRUIK AFMETINGEN VAN / USE DIMENSIONS OF PN 40
10 TO(T)40
50 TO(T)150
200
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
R1
76
62
68
68
68
72
72
75
80
80
90
234
292
342
385
440
488
542
642
746
850
6,3
6,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
8,0
8,0
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
268
320
370
430
482
532
585
685
800
905
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
f
f
TYPE 11 PN6
DN
1
d1
K
D
1
d1
K
D
C2
C2
H2
L
H2
L
8
12
12
16
16
20
20
20
24
24
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33
11,5
15,5
18,0
24,5
29,5
34,0
39,5
56,0
65,0
87,0
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
50
50
50
65
65
65
80
80
100
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
250
300
350
400
450
500
600
A
D
C2
K
H2
N1
S
R1
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
24
26
28
30
32
40
44
54
125
125
125
145
145
145
160
160
180
180
180
210
210
210
240
240
240
240
295
355
410
470
525
585
650
770
45
45
45
45
45
45
50
50
52
52
52
55
55
55
55
55
55
55
62
70
78
82
85
87
90
95
72
72
74
92
92
92
105
105
125
125
131
150
150
156
175
175
175
184
235
292
344
390
445
490
548
652
2,0
2,9
2,9
2,0
2,9
2,9
2,0
3,2
2,0
3,6
3,6
2,0
4,0
4,0
2,0
3,0
4,5
4,5
6,3
6,3
7,1
8,0
8,0
8,0
8,0
8,8
H3
D1
F1
AFM
SIZE
NR
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
O
X
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
1.4541
GEBRUIK AFMETINGEN VAN / USE DIMENSIONS OF PN 40
54,0*)
57,0*)
60,3
70,0*)
76,1
76,1
84,0*)
88,9
104,0*)
108,0*)
114,3
129,0*)
133,0*)
139,7
154,0*)
156,0*)
159,0*)
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,0
508,0
610,0
165
165
165
185
185
185
200
200
220
220
220
250
250
250
285
285
285
285
340
405
460
520
580
640
715
840
5
5
5
6
6
6
8
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
18
102
102
102
122
122
122
138
138
158
158
158
188
188
188
212
212
212
212
268
320
378
438
490
550
610
725
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
M33
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33
36
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11,0
16,5
22,0
32,0
40,0
54,5
74,0
116,5
O
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
NR
AFM
SIZE
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
26
30
30
33
36
36
36
39
17,0
24,0
31,5
48,0
63,0
75,5
96,5
138,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TYPE 11 PN25
DN
A
D
C2
K
H2
N1
30
32
34
38
40
46
48
58
310
370
430
490
550
600
660
770
80
88
92
100
110
110
125
125
244
298
352
398
452
500
558
660
R1
H3
D1
F1
GEBRUIK AFMETINGEN VAN / USE DIMENSIONS OF PN 40
10 TO(T)150
200
250
300
350
400
450
500
600
S
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,0
508,0
610,0
360
425
485
555
620
670
730
845
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
6,3
7,1
8,0
8,0
8,8
8,8
10,0
11,0
10
12
12
12
12
12
12
12
16
18
18
20
20
20
20
20
278
335
395
450
505
555
615
720
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12
16
16
16
20
20
20
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M33
M36
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
77
5
Alle maten in mm
All dimensions in mm
EN V O O R LA S FL ENZEN
E N W E L D I N G N E C K FLANGES
E N DRAADFLE NZ E N
E N T H R E A D FLANGE S
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to EN 1092-1:2002 Type 11
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten /
All pressure ratings also available in grades 1.4539, 1.4462 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen draadflenzen volgens / Stainless steel threaded flanges according to EN 1092-1:2002 Type 13
Alle maten in mm
All dimensions in mm
N2
A
S
N1
H3
A
R1
L
C2
C2
H1
H2
L
f
TYPE 11 PN40
5
DN
A
D
C2
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
65
80
100
125
150
200
250
300
17,2
20,0*)
21,3
25,0*)
26,9
30,0*)
33,7
38,0*)
42,4
44,5*)
48,3
57,0*)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
90,0
95,0
95,0
105,0
105,0
115,0
115,0
140,0
140,0
150,0
150,0
165,0
165,0
185,0
200,0
235,0
270,0
300,0
375,0
450,0
515,0
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
22
24
24
26
28
34
38
42
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
78
K
H2
60 35
65 38
65 38
75 40
75 40
85 40
85 40
100 42
100 42
110 45
110 45
125 48
125 48
145 52
160 58
190 65
220 68
250 75
320 88
385 105
450 115
f
d1
K
D
1
d1
K
D
TYPE 13 PN16
N1
S
R1
H3
D1
F1
NR
AFM
SIZE
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
28
30
32
38
40
42
46
52
56
60
64
72
75
90
105
134
162
192
244
306
362
1,8
2,0
2,0
2,3
2,3
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
6,3
7,1
8,0
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
10
12
12
12
12
16
18
18
40
45
45
58
58
68
68
78
78
88
88
102
102
122
138
162
188
218
285
345
410
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M24
M24
M27
M30
M30
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
22
26
26
30
33
33
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
5,0
6,5
9,0
11,5
21,0
34,0
47,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4541
O
O
X
O
X
X
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN
A
D
C2
K
N2
60,3
76,1
76,1
88,9
114,3
165
185
185
200
220
18
18
18
20
20
125
145
145
160
180
84
104
104
118
140
A
D
C2
K
N2
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
90
95
105
115
140
150
16
16
18
18
18
18
60
65
75
85
100
110
H1
DRAAD
THREAD
f
NR
AFM
SIZE
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
10 TO(T)40
50
65
65
80
100
d1
28
32
32
34
40
R 2"
R 2.½"
R 2.½"
R 3"
R 4"
102
122
122
138
158
2
2
2
2
2
4
4
8
8
8
M16
M16
M16
M16
M16
18
18
18
18
18
2,50
3,50
3,50
4,00
4,50
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
TYPE 13 PN40
DN
10
15
20
25
32
40
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
30
35
45
52
60
70
H1
DRAAD
THREAD
22
22
26
28
30
32
R 3/8"
R ½"
R ¾"
R 1"
R 1.¼"
R 1.½"
d1
f
NR
AFM
SIZE
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
40
45
58
68
78
88
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
M12
M12
M12
M12
M16
M16
14
14
14
14
18
18
0,50
0,60
1,00
1,10
2,00
2,10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
79
5
EN V LA K K E A A NL AS FLENZEN
E N S L I P - O N FL ANGES
E N V L AK K E AANL AS FLE NZ E N
E N S L I P - O N FLANGE S
Roestvaststalen vlakke aanlasflenzen volgens / Stainless steel slip-on flanges according to EN 1092-1:2002 Type 01
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten / All pressure ratings also available in grades 1.4539 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen vlakke aanlasflenzen volgens / Stainless steel slip-on flanges according to EN 1092-1:2002 Type 01
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten / All pressure ratings also available in grades 1.4539 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
A
A
C1
L
C1
L
B1
K
D
B1
K
D
TYPE 01 PN6
5
DN
A
D
B1
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
610,0
80
90
100
120
130
140
160
190
210
240
265
320
375
440
490
540
595
645
755
DN
A
22,0
27,5
34,5
43,5
49,5
61,5
77,5
90,5
116,0
141,5
170,5
221,5
276,5
327,5
359,5
411,0
462,0
513,5
616,5
TYPE 01 PN16
K
C1
NR
55
65
75
90
100
110
130
150
170
200
225
280
335
395
445
495
550
600
705
12
14
14
16
16
16
16
18
18
20
20
22
24
24
26
28
30
30
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
AFM/ SIZE
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
L
KG
1.4301 / 1.4307
1.4571
11
11
11
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
0,5
0,5
0,5
1,0
1,5
1,5
2,0
3,0
3,5
4,5
5,0
7,0
9,0
12,0
17,0
20,0
24,5
26,5
35,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DN
A
D
B1
K
C1
AFM/SIZE
L
KG
1.4301/1.4307
1.4401/1.4404
1.4571
1.4541
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN 40
10 TO(T)40
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
NR
50,8*)
54,0*)
57,0*)
60,3
63,5*)
70,0*)
76,1
76,1
84,0*)
88,9
101,6*)
104,0*)
106,0*)
108,0*)
114,3
129,0*)
133,0*)
139,7
154,0*)
156,0*)
159,0*)
168,3
219,1
165
165
165
165
185
185
185
185
200
200
220
220
220
220
220
250
250
250
285
285
285
285
340
51,9
55,1
58,1
61,5
64,6
71,1
77,5
77,5
85,5
90,5
103,2
105,6
107,6
109,6
116,0
130,8
134,8
141,5
156,1
158,1
161,1
170,5
221,5
125
125
125
125
145
145
145
145
160
160
180
180
180
180
180
210
210
210
240
240
240
240
295
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
26
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
DN
A
D
B1
K
C1
NR
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
17,2
20,0*)
21,3
25,0*)
26,9
30,0*)
33,7
38,0*)
42,4
44,5*)
48,3
90
95
95
105
105
115
115
140
140
150
150
18,0
21,0
22,0
26,0
27,0
31,0
34,5
39,0
43,5
45,5
49,5
60
65
65
75
75
85
85
100
100
110
110
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
2,65
2,60
2,55
2,50
3,50
3,15
3,00
3,00
4,00
3,50
5,00
4,80
4,70
4,60
4,50
6,20
6,00
5,50
7,80
7,70
7,50
7,00
9,50
L
KG
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
O
O
O
X
X
O
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
O
O
X
O
X
O
X
X
O
O
X
O
X
X
X
X
TYPE 01 PN10
D
B1
K
C1
NR
AFM/SIZE
L
KG
1.4301/1.4307
10 TO(T)40
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN 40
50 TO(T)150
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN 16
200
200
200
250
250
250
300
300
300
350
400
450
500
600
700
800
204,0*)
206,0*)
219,1
254,0*)
256,0*)
273,0
304,0*)
306,0*)
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
711,2
812,8
340
340
340
395
395
395
445
445
445
505
565
615
670
780
895
1015
206,8
208,7
221,5
257,2
259,2
276,5
307,7
309,7
327,5
359,7
411,0
462,0
513,5
616,5
721,0
824,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
80
295
295
295
350
350
350
400
400
400
460
515
565
620
725
840
950
24
24
24
26
26
26
26
26
26
28
32
36
38
42
50
56
8
8
8
12
12
12
12
12
12
16
16
20
20
20
24
24
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33
10,5
10,0
9,5
13,5
13,0
12,0
16,0
15,5
13,5
20,5
27,5
33,5
40,0
54,5
80,4
113,2
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4401/1.4404
1.4571
1.4541
TYPE 01 PN40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
AFM/SIZE
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
0,6
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
1.4301/1.4307
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,4401/1.4404
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4571
1.4541
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X
X
X
X
X
O
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
81
5
EN V LA K K E O V ERSCHUI FFLENZEN
E N L A P - J O I N T F LANGES
E N V L AK K E OV E RS CH U IFFLE NZ E N
E N L A P - J O I N T FLANGE S
Roestvaststalen vlakke overschuifflenzen volgens / Stainless steel lap-joint flanges according to EN 1092-1:2002 Type 02
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten / All pressure ratings also available in grades 1.4539 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen vlakke overschuifflenzen volgens / Stainless steel lap-joint flanges according to EN 1092-1:2002 Type 02
Alle drukklasses ook verkrijgbaar in de kwaliteiten / All pressure ratings also available in grades 1.4539 & 1.4845
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
B2
B2
A
A
C1
L
C1
L
E
E
K
D
K
D
TYPE 02 PN10
DN
5
A
D
B2
K
C1
E
NR
AFM
SIZE
TYPE 02 PN16
L
KG
10 TO(T)40
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
50 TO(T)150
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
200
200
200
250
250
250
300
300
300
350
400
450
500
600
700
800
204,0*)
206,0*)
219,1
254,0*)
256,0*)
273,0
304,0*)
306,0*)
323,9
355,6
406,4
457,0
508,0
610,0
711,0
813,0
340
340
340
395
395
395
445
445
445
505
565
615
670
780
895
1015
210
212
226
262
281
312
333
365
416
467
519
622
295
295
295
295
350
350
400
400
400
460
515
565
620
725
840
950
24
24
24
26
26
26
26
26
26
28
32
36
38
42
50
56
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
16
16
20
20
20
24
24
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M27
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
30
30
30
9,70
9,50
9,00
13,00
11,50
15,00
13,00
19,50
26,50
32,50
39,00
52,50
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
DN
A
D
B2
K
C1
165
165
165
165
185
185
185
185
200
200
220
220
220
220
220
250
250
250
285
285
285
285
340
56,0
59,0
62,0
65,0
75,0
81,0
81,0
89,0
94,0
107,0
109,0
111,0
113,0
116,0
134,0
138,0
145,0
159,0
161,0
164,0
174,0
226,0
125
125
125
125
145
145
145
145
160
160
180
180
180
180
180
210
210
210
240
240
240
240
295
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
D
B2
K
C1
E
90
95
95
105
105
115
115
140
140
150
150
21,0
22,0
25,0
28,0
31,0
33,0
38,0
42,0
47,0
50,0
53,0
60
65
65
75
75
85
85
100
100
110
110
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
NR
AFM
SIZE
L
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
O
O
X
O
X
O
X
X
O
O
X
O
X
X
X
X
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X
X
X
X
X
O
X
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
10 TO(T)40
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
E
50,8*)
54,0*)
57,0*)
60,3
63,5*)
70,0*)
76,1
76,1
84,0*)
88,9
101,6*)
104,0*)
106,0*)
108,0*)
114,3
129,0*)
133,0*)
139,7
154,0*)
156,0*)
159,0*)
168,3
219,1
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
2,80
2,70
2,60
2,50
L
KG
3,20
3,00
3,00
3,60
3,50
5,00
4,90
4,80
4,70
4,50
6,00
5,80
5,50
8,00
7,70
7,50
7,00
9,50
TYPE 02 PN40
DN
A
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
82
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
AFM
SIZE
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
10 TO(T)40
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
NR
17,2
20,0*)
21,3
25,0*)
26,9
30,0*)
33,7
38,0*)
42,4
44,5*)
48,3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
0,60
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
83
5
EN BLI N D F L E N Z EN
E N B L I N D F L ANGES
E N BL I NDFLE NZ E N
E N B L I N D FLANGE S
Roestvaststalen blindflenzen volgens / Stainless steel blindflanges according to EN 1092-1:2002 Type 05
Alle drukklasses ook op aanvraag in de kwaliteiten / All pressure ratings also on request in grades 1.4539, 1.4462 & 1.4845
Roestvaststalen blindflenzen volgens / Stainless steel blindflanges according to EN 1092-1:2002 Type 05
Alle drukklasses ook op aanvraag in de kwaliteiten / All pressure ratings also on request in grades 1.4539, 1.4462 & 1.4845
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
Gmax
Gmax
C4
L
C4
L
K
D
K
D
TYPE 05 PN6
5
DN
D
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
80
90
100
120
130
140
160
190
210
240
265
320
375
440
490
540
595
645
755
C4
12
14
14
14
14
14
14
16
16
18
18
20
22
22
22
22
24
24
30
K
GMAX
55
65
75
90
100
110
130
150
170
200
225
280
335
395
445
495
550
600
705
55
70
90
115
140
190
235
285
330
380
425
475
575
NR
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
TYPE 05 PN16
AFM
SIZE
L
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
11
11
11
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
KG
1.4301/
1.4307
1.4571
DN
0,50
0,50
1,00
1,00
1,50
1,50
2,00
3,50
4,00
6,00
7,50
12,50
18,50
25,50
32,00
38,50
51,00
60,03
103,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 TO(T)40
50
65
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
D
C4
K
GMAX
165
185
185
200
220
250
285
340
405
460
520
580
18
18
18
20
20
22
22
24
26
28
30
32
125
145
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525
55
55
70
90
115
140
190
235
285
330
380
NR
D
C4
K
GMAX
NR
AFM
SIZE
KG
10 TO(T)40
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN16
340
395
445
505
565
615
670
780
24
26
26
26
26
28
28
34
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
84
295
350
400
460
515
565
620
725
190
235
285
330
380
425
475
575
8
12
12
16
16
20
20
20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M24
M24
M24
M27
18
18
18
18
18
18
22
22
26
26
26
30
3,00
3,50
3,50
4,50
5,50
8,00
10,50
16,50
25,00
35,00
48,00
63,50
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
TYPE 05 PN40
L
50 TO(T)150
200
250
300
350
400
450
500
600
L
GEBRUIK AFMETINGEN VAN/USE DIMENSIONS OF PN40
TYPE 05 PN10
DN
AFM
SIZE
22
22
22
22
26
26
26
30
16,50
24,00
31,00
39,50
49,50
63,00
75,50
124,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4301/
1.4307
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4401/
1.4404
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4571
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4541
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
D
C4
K
GMAX
NR
90
95
105
115
140
150
165
185
200
235
270
300
375
450
515
16
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
36
38
42
60
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
320
385
450
55
70
90
115
140
190
235
285
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
AFM
SIZE
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M24
M24
M27
M30
M30
L
14
14
14
14
18
18
18
18
18
22
26
26
30
33
33
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
KG
1.4301/
1.4307
1.4401/
1.4404
1.4571
1.4541
1,00
1,10
1,20
1,50
2,00
2,50
3,00
4,50
5,50
7,50
11,00
14,50
29,00
44,50
64,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
85
Alle maten in mm
A STM V O O R LA SFLENZEN
A S T M W E L D I N G N E C K FLANGES
AS T M V O O RL AS FLE NZ E N
A S T M W E L D I N G N E C K FLANGE S
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 WN/RF
Voorlasflenzen class 2500 zijn eveneens leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10
dagen. / Welding-neck flanges class 2500 are also available in different grades ex european stock in about 5-10
days.
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 WN/RF
Voorlasflenzen class 2500 zijn eveneens leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10
dagen. / Welding-neck flanges class 2500 are also available in different grades ex european stock in about 5-10
days.
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
X
A
X
A
L
L
CLASS 150
OD
INCH
5
WT
MM
SCH
MM
½"
21,3
¾"
26,7
1"
33,4
1.¼"
42,2
1.½"
48,3
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
2,11
2,77
3,73
2,11
2,87
3,91
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
4,85
2,77
3,68
5,08
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
7,01
3,05
5,49
7,62
3,05
5,74
8,08
3,05
6,02
8,56
3,40
6,55
9,53
3,40
7,11
10,97
3,76
8,18
12,70
4,19
9,27
12,70
2"
60,3
2.½"
73,0
3"
88,9
3.½"
101,6
4"
114,3
5"
141,3
6"
168,3
8"
219,1
10"
273,1
B
17,08
15,76
13,84
22,48
20,96
18,88
27,86
26,64
24,30
36,66
35,08
32,50
42,76
40,94
38,14
54,76
52,48
49,22
66,90
62,68
58,98
82,80
77,92
73,66
95,50
90,12
85,44
108,20
102,26
97,18
134,50
128,20
122,24
161,50
154,08
146,36
211,58
202,74
193,70
264,72
254,56
247,70
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
86
O
C
W
Y
X
90
9,6
60,3
46
30
100
11,2
69,9
51
110
12,7
79,4
115
14,3
125
15,9
f
R
W
O
f
R
W
O
C
C
Y
B
Y
B
CLASS 150
R
f
NR
L
34,9
2
4
15,9
38
42,9
2
4
15,9
54
49
50,8
2
4
15,9
88,9
56
59
63,5
2
4
15,9
98,4
60
65
73
2
4
15,9
150
17,5
120,7
62
78
92,1
2
4
19,1
180
20,7
139,7
68
90
104,8
2
4
19,1
190
22,3
152,4
68
108
127
2
4
19,1
215
22,3
177,8
70
122
139,7
2
8
19,1
230
22,3
190,5
75
135
157,2
2
8
19,1
255
22,3
215,9
87
164
185,7
2
8
22,2
280
23,9
241,3
87
192
215,9
2
8
22,2
345
27,0
298,5
100
246
269,9
2
8
22,2
405
28,6
362,0
100
305
323,8
2
12
25,4
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KG
0,51
0,51
0,51
0,73
0,73
0,73
1,07
1,07
1,07
1,40
1,40
1,40
1,81
1,81
1,81
2,59
2,59
2,59
4,28
4,28
4,28
5,18
5,18
5,18
5,45
5,45
5,45
7,32
7,32
7,32
8,91
8,91
8,91
11,26
11,26
11,26
17,68
17,68
17,68
24,79
24,79
24,79
304/L
321H
316/L
310S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD
INCH
WT
MM
SCH
MM
12"
323,9
14"
355,6
16"
406,4
18"
457,2
20"
508,0
24"
609,6
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
80S
10S
40S
10S
40S
10S
40S
4,57
9,53
12,70
4,78
9,53
12,70
4,78
9,53
12,70
4,78
9,53
5,54
9,53
6,35
9,53
B
O
C
W
Y
X
314,76
304,84
298,50
346,04
336,54
330,20
396,84
387,34
381,00
447,64
438,14
496,92
488,94
596,90
590,54
485
30,2
431,8
113
365
535
33,4
476,3
125
595
35,0
539,8
635
38,1
700
815
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
310S
381
2
12
25,4
400
412,8
2
12
28,6
125
457
469,9
2
16
28,6
577,9
138
505
533,4
2
16
31,8
41,3
635,0
143
559
584,2
2
20
31,8
46,1
749,3
151
663
692,2
2
20
34,9
38,98
38,98
38,98
51,71
51,71
51,71
64,41
64,41
64,41
74,84
74,84
89,36
89,36
119,66
119,66
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
87
5
All dimensions in mm
AS T M V O O RL AS FLE NZ E N
A S T M W E L D I N G N E C K FLANGE S
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 WN/RF
Voorlasflenzen class 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. /
Welding-neck flanges class 2500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen voorlasflenzen volgens /
Stainless steel welding-neck flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 WN/RF
Voorlasflenzen class 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. /
Welding-neck flanges class 2500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Alle maten in mm
All dimensions in mm
X
A
X
A
L
L
B
CLASS 300
OD
INCH
MM
SCH
MM
½"
21,3
¾"
26,7
1"
33,4
1.¼"
42,2
1.½"
48,3
2"
60,3
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
40S
80S
2,77
3,73
2,87
3,91
3,38
4,55
3,56
4,85
3,68
5,08
3,91
5,54
5,16
7,01
5,49
7,62
5,74
8,08
6,02
8,56
6,55
9,53
7,11
10,97
8,18
12,70
9,27
12,70
9,53
12,70
9,53
19,10
9,53
21,40
2.½"
5
WT
73
3"
88,9
3.½"
101,6
4"
114,3
5"
141,3
6"
168,3
8"
219,1
10"
273,1
12"
323,9
14"
355,6
16"
406,4
B
15,76
13,84
20,96
18,88
26,64
24,30
35,08
32,50
40,94
38,14
52,48
49,22
62,68
58,98
77,92
73,66
90,12
85,44
102,26
97,18
128,20
122,24
154,08
146,36
202,74
193,70
254,56
247,70
304,84
298,50
336,54
317,40
387,34
363,60
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
88
O
C
W
f
R
W
O
f
R
W
O
C
C
Y
B
Y
Alle maten in mm
A STM V O O R LA SFLENZEN
A S T M W E L D I N G N E C K FLANGES
CLASS 600
Y
X
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
0,78
0,78
1,34
1,34
1,64
1,64
2,06
2,06
3,06
3,06
3,40
3,40
5,31
5,31
7,32
7,32
8,17
8,17
11,30
11,30
15,12
15,12
19,68
19,68
30,48
30,48
43,74
43,74
64,41
64,41
88,30
88,30
112,94
112,94
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
95
12,6
66,7
51
38
34,9
2
4
15,9
115
14,1
82,6
56
48
42,9
2
4
19,1
125
15,9
88,9
60
54
50,8
2
4
19,1
135
17,5
98,4
64
64
63,5
2
4
19,1
155
19,0
114,3
67
70
73,0
2
4
22,2
165
20,8
127,0
68
84
92,1
2
8
19,1
190
23,8
149,2
75
100
104,8
2
8
22,2
210
26,8
168,3
78
117
127,0
2
8
22,2
230
28,6
184,2
79
133
139,7
2
8
22,2
255
30,2
200,0
84
146
157,2
2
8
22,2
280
33,5
235,0
97
178
185,7
2
8
22,2
320
35,0
269,9
97
206
215,9
2
12
22,2
380
39,5
330,2
110
260
269,9
2
12
25,4
445
46,2
387,4
116
321
323,8
2
16
28,6
520
49,2
450,8
129
375
381,0
2
16
31,8
585
52,2
514,4
141
425
412,8
2
20
31,8
650
55,6
571,5
144
483
469,9
2
20
34,9
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD
INCH
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
WT
MM
SCH
MM
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
141,3
168,4
219,1
273,0
323,8
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
7,01
7,62
8,08
8,56
9,53
10,97
12,70
15,10
15,10
B
O
13,8
18,9
24,4
32,5
38,1
49,4
59,2
73,7
85,4
97,2
122,2
146,5
193,7
242,8
293,6
95
115
125
135
155
165
190
210
230
275
330
355
420
510
560
C
W
Y
X
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
25,4
28,6
31,8
35,0
38,1
44,5
47,7
55,6
63,5
66,7
66,7
82,6
88,9
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3
184,2
215,9
266,7
292,1
349,2
431,8
489,0
52
57
62
67
70
73
79
83
86
102
114
117
133
152
156
38
48
54
64
70
84
100
117
133
152
189
222
273
343
400
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
16
20
15,9
19,1
19,1
19,1
22,2
19,1
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
34,9
34,9
0,90
1,59
1,90
2,49
3,63
4,54
6,35
8,10
11,80
16,78
30,87
36,77
50,80
86,26
102,51
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CLASS 1500
OD
INCH
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
4"
5"
6"
WT
MM
SCH
MM
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
114,3
141,3
168,4
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
80S
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
7,01
7,62
8,56
9,53
10,97
B
O
13,8
18,9
24,4
32,5
38,1
49,4
59,2
73,7
97,2
122,2
146,5
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
120
130
150
160
180
215
245
265
310
375
395
C
W
Y
X
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
22,3
25,4
28,6
28,6
31,8
38,1
41,3
47,7
54,0
73,1
82,6
82,6
88,9
101,6
111,1
123,8
165,1
190,5
203,2
241,3
292,1
317,5
60
70
73
73
83
102
105
117
124
156
171
38
44
52
64
70
105
124
133
162
197
229
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
157,2
185,7
215,9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
25,4
28,6
31,8
34,9
41,3
38,1
2,10
2,72
3,86
4,54
5,90
10,89
16,34
21,79
31,30
59,02
74,91
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
89
5
Alle maten in mm
A STM A A N LA SFLENZEN
A S T M S L I P - O N FLANGES
AS T M AANL AS FLE NZ E N
A S T M S L I P - O N FLANGE S
Roestvaststalen aanlasflenzen volgens / Stainless steel slip-on flanges acoording to ASTM-A 182, ASME B16.5 SO/RF
Aanlasflenzen class 600, 900, 1500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. / Slip-on flanges
class 600, 900, 1500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen aanlasflenzen volgens / Stainless steel slip-on flanges acoording to ASTM-A 182, ASME B16.5 SO/RF
Aanlasflenzen class 600, 900, 1500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. / Slip-on flanges
class 600, 900, 1500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
All dimensions in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
X
X
L
B
L
C
Y
C
Y
B
f
R
W
O
CLASS 150
OD
INCH
5
MM
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
141,3
168,4
219,2
273,1
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
B
22,2
27,7
34,5
43,2
49,5
61,9
74,6
90,7
103,4
116,1
143,8
170,7
221,5
276,2
327,0
359,2
410,5
461,8
513,1
616,0
O
90
100
110
115
125
150
180
190
215
230
255
280
345
405
485
535
595
635
700
815
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
90
C
9,6
11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
22,3
22,3
22,3
23,9
27,0
28,6
30,2
33,4
35,0
38,1
41,3
46,1
W
Y
60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4
177,8
190,5
215,9
241,3
298,5
362,0
431,8
476,3
539,8
577,9
635,0
749,3
14
14
16
19
21
24
27
29
30
32
35
38
43
48
54
56
62
67
71
81
X
30
38
49
59
65
78
90
108
122
135
164
192
246
305
365
400
457
505
559
663
f
R
W
O
CLASS 300
R
f
NR
L
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
412,8
469,9
533,4
584,2
692,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
31,8
34,9
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KG
0,47
0,58
0,86
1,08
1,41
2,26
3,43
3,87
4,99
5,75
6,22
7,38
12,36
17,10
27,68
35,20
42,18
49,71
65,50
90,50
304/L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
321H
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
316/L
310S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OD
INCH
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
MM
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
141,3
168,4
219,2
273,1
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
B
O
22,2
27,7
34,5
43,2
49,5
61,9
74,6
90,7
103,4
116,1
143,8
170,7
221,5
276,2
327,0
359,2
410,5
461,8
513,1
616,0
95,0
115,0
125,0
135,0
155,0
165,0
190,0
210,0
230,0
255,0
280,0
320,0
380,0
445,0
520,0
585,0
650,0
710,0
775,0
915,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
C
12,7
14,3
15,9
17,5
19,1
20,7
23,9
27,0
28,6
30,2
33,4
35,0
39,7
46,1
49,3
52,4
55,6
58,8
62,0
68,3
W
66,7
82,6
88,9
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3
184,2
200,0
235,0
269,9
330,2
387,4
450,8
514,4
571,5
628,6
685,8
812,8
Y
21
24
25
25
29
32
37
41
43
46
49
51
60
65
71
75
81
87
94
105
X
38
48
54
64
70
84
100
117
133
146
178
206
260
321
375
425
483
533
587
702
R
f
NR
L
KG
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
412,8
469,9
533,4
584,2
692,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
16
16
20
20
24
24
24
15,9
19,1
19,1
19,1
22,2
19,1
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
28,6
31,8
31,8
34,9
34,9
34,9
41,3
0,62
1,15
1,39
1,67
2,53
2,80
4,25
5,81
7,72
10,13
12,58
16,04
24,50
34,16
51,26
72,12
90,40
109,00
136,00
204,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
304/L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
321H
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
316/L
310S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
91
5
Alle maten in mm
All dimensions in mm
A STM O V ERSC H UIF FLENZEN
A S T M L A P - J O I N T FLANGES
AS T M BL I NDFLE NZ E N
A S T M B L I N D FLANGE S
Roestvaststalen overschuifflenzen volgens / Stainless steel lap-joint flanges acoording to ASTM-A 182, ASME B16.5 LJ/RF
Overschuifflenzen class 300, 600, 900, 1500, 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad
in ca. 5-10 dagen. / Lap-joint flanges class 300,600, 900, 1500, 2500 are available in different grades ex european stock in about
5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen blindflenzen volgens / Stainless steel blind flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 BL/RF
Blindflenzen class 1500, 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. / Blind flanges
class 1500, 2500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Alle maten in mm
All dimensions in mm
X
L
L
C
B
Y
r
C
CLASS 150
OD
INCH
5
MM
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
141,3
168,4
219,2
273,1
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
B
O
22,9
28,2
34,9
43,7
50,0
62,5
75,4
91,4
104,1
116,8
144,4
171,4
222,2
277,4
328,2
360,2
411,2
462,3
514,4
616,0
90
100
110
115
125
150
180
190
215
230
255
280
345
405
485
535
595
635
700
815
C
11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
19,1
22,3
23,9
23,9
23,9
23,9
25,4
28,6
30,2
31,8
35,0
36,6
39,7
42,9
47,7
f
R
W
O
R
W
O
CLASS 150
W
Y
X
R
R2
NR
60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4
177,8
190,5
215,9
241,3
298,5
362,0
431,8
476,3
539,8
577,9
635,0
749,3
16,0
16,0
17,0
21,0
22,0
25,0
29,0
30,0
32,0
33,0
36,0
40,0
44,0
49,0
56,0
79,0
87,0
97,0
103,0
111,0
30
38
49
59
65
78
90
108
122
135
164
192
246
305
365
400
457
505
559
663
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
412,8
469,9
533,4
584,2
692,2
3
3
3
5
6
8
8
10
10
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
L
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
31,8
34,9
KG
304/L
316/L
0,51
0,64
0,93
1,16
1,51
2,38
3,60
4,04
4,99
5,96
6,44
7,59
12,66
16,78
28,30
41,50
52,98
59,00
72,12
99,02
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OD
INCH
MM
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
114,3
168,4
219,2
273,1
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
O
90
100
110
115
125
150
180
190
215
230
255
280
345
405
485
535
595
635
700
815
C
9,6
11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
22,3
22,3
22,3
23,9
27,0
28,6
30,2
33,4
35,0
38,1
41,3
46,1
W
R
f
NR
L
60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4
177,8
190,5
215,9
241,3
298,5
362,0
431,8
476,3
539,8
577,9
635,0
749,3
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
412,8
469,9
533,4
584,2
692,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
31,8
34,9
KG
0,47
0,63
0,94
1,23
1,62
2,64
4,06
4,90
5,90
7,41
8,76
11,31
19,92
29,39
43,70
59,42
77,11
94,80
123,38
188,24
304/L
321H
316/L
310S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
CLASS 300
OD
INCH
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
92
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
MM
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
114,3
168,4
219,2
273,0
323,8
355,6
406,4
O
95
115
125
135
155
165
190
210
230
255
280
320
380
445
520
585
650
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
C
12,7
14,3
15,9
17,5
19,1
20,7
23,9
27,0
28,6
30,2
33,4
35,0
39,7
46,1
49,3
52,4
55,6
W
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
310S
66,7
82,6
88,9
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3
184,2
200,0
235,0
269,9
330,2
387,4
450,8
514,4
571,5
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
323,8
381,0
412,8
469,9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
16
16
20
20
15,9
19,1
19,1
19,1
22,2
19,1
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
28,6
31,8
31,8
34,9
0,62
1,16
1,42
1,79
2,68
3,09
4,75
6,79
9,53
12,00
15,96
21,20
34,60
55,34
78,90
107,05
139,25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
93
5
Alle maten in mm
A STM BLI N D F L ENZEN
A S T M B L I N D F L ANGES
AS T M S O K L AS FLE NZ E N
A S T M S O C K E T - W E L D FLANGE S
Roestvaststalen blindflenzen volgens / Stainless steel blind flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 BL/RF
Blindflenzen class 1500, 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. /
Blind flanges class 1500, 2500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen soklasflenzen volgens / Stainless steel socket-welding flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 SW/RF
Soklasflenzen class 300, 600, 900, 1500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. /
Socket welding flanges class 300, 600, 900, 1500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
All dimensions in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
X
L
B2
L
C
Y
C
D
B1
f
R
W
O
CLASS 600
OD
INCH
MM
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
5"
6"
8"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,0
88,9
101,6
114,3
141,3
168,4
219,1
O
95
115
125
135
155
165
190
210
230
275
330
355
420
C
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
25,4
28,6
31,8
35,0
38,1
44,5
47,7
55,6
f
R
W
O
CLASS 150
W
R
f
NR
L
KG
304/L
321H
316/L
310S
66,7
82,6
88,9
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3
184,2
215,9
266,7
292,1
349,3
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
185,7
215,9
269,9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
15,9
19,1
19,1
19,1
22,2
19,1
22,2
22,2
25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
0,91
1,40
1,81
2,40
3,40
4,40
6,80
8,90
13,17
18,60
30,84
38,00
62,20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
OD
WT
INCH
MM
SCH
MM
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
40S
40S
40S
40S
40S
40S
40S
40S
40S
40S
2,77
2,89
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16
5,49
5,74
6,02
B1
B2
15,8 22,2
20,9 27,7
26,6 34,5
35,1 43,2
40,9 49,5
52,5 61,9
62,7 74,6
77,9 90,7
90,1 103,4
102,3 116,1
D
O
C
W
Y
X
R
f
NR
L
KG
304/L
316/L
10,0
11,0
13,0
14,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,2
23,8
90
100
110
115
125
150
180
190
215
230
9,6
11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
22,3
22,3
60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4
177,8
190,5
14
14
16
19
21
24
27
29
30
32
30
38
49
59
65
78
90
108
122
135
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
0,47
0,59
0,87
1,11
1,45
2,33
3,55
4,02
4,99
5,99
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
94
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
95
Alle maten in mm
All dimensions in mm
A STM D RA A D F L ENZEN
A S T M T H R E A D E D FLANGES
J I S FLE NZ E N
J I S FLANGE S
Roestvaststalen soklasflenzen volgens / Stainless steel socket-weld flanges according to ASTM-A 182, ASME B16.5 TR/RF
Draadflenzen class 300, 600, 900, 1500, 2500 zijn leverbaar in diverse kwaliteiten uit Europese voorraad in ca. 5-10 dagen. /
Threaded flanges class 300, 600, 900, 1500, 2500 are available in different grades ex european stock in about 5-10 days.
NPT draad / threaded
*)
= afwijkende aansluitmaat /
*)
= non standard pipe connection
Roestvaststalen vlakke aanlas- en blind flenzen volgens / Stainless steel slip-on and blind flanges according to JIS B2210
Alle maten in mm
All dimensions in mm
SO
BL
X
T
H
H
C
Y
t
t
L
A
C
D
CLASS 150
OD
MM
INCH
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
3.½"
4"
21,3
26,7
33,5
42,2
48,3
60,5
73,2
88,9
101,6
114,3
O
90
100
110
115
125
150
180
190
215
230
C
9,6
11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
20,7
22,3
22,3
22,3
W
Y
60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4
177,8
190,5
14
14
16
19
21
24
27
29
30
32
X
30
38
49
59
65
78
90
108
122
135
T
16,0
16,0
17,0
21,0
22,0
25,0
29,0
30,0
32,0
33,0
JIS 2210 5K
R
f
34,9
42,9
50,8
63,5
73,0
92,1
104,8
127,0
139,7
157,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NR
L
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
KG
0,47
0,58
0,86
1,08
1,41
2,26
3,43
3,87
4,99
5,75
304/L
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
316/L
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
5
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
96
C
D
f
R
W
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
NW
A
D
C
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000
17,8
22,2
27,7
34,5
43,2
49,1
61,1
77,1
90,0
102,6
115,4
141,2
166,6
218,0
269,5
321,0
358,1
409,0
460,0
511,0
562,0
613,0
664,0
715,0
766,0
817,0
919,0
1021,0
75
80
85
95
115
120
130
155
180
190
200
235
265
320
385
430
480
540
605
655
720
770
825
875
945
995
1095
1195
55
60
65
75
90
95
105
130
145
155
165
200
230
280
345
390
435
495
555
605
665
715
770
820
880
930
1030
1130
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
NR
H
t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
20
24
24
24
24
24
28
12
12
12
12
15
15
15
15
19
19
19
19
19
23
23
23
25
25
25
25
27
27
27
27
33
33
33
33
9
9
10
10
12
12
14
14
14
14
16
16
18
20
22
22
24
24
24
24
26
26
26
26
28
28
30
32
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
SO (KG)
BL (KG)
316L
0,27
0,30
0,37
0,45
0,78
0,83
1,07
1,49
1,99
2,09
2,39
3,23
4,41
6,33
9,45
10,30
14,00
16,90
21,60
23,10
30,30
32,70
35,90
38,20
48,70
51,60
61,10
70,50
0,30
0,40
0,50
0,60
0,90
1,00
1,40
2,00
2,70
3,00
3,70
5,20
7,50
12,20
19,30
24,30
33,20
41,90
53,00
61,90
81,20
93,20
106,90
120,60
150,50
167,40
218,10
277,30
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
97
JI S FL E N Z E N
J I S F L ANGE S
J I S FLE NZ E N
J I S FLANGE S
Roestvaststalen vlakke aanlas- en blind flenzen volgens / Stainless steel slip-on and blind flanges according to JIS B2210
Roestvaststalen vlakke aanlas- en blind flenzen volgens / Stainless steel slip-on and blind flanges according to JIS B2210
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
SO
BL
SO
H
H
A
C
D
T
t
C
D
5
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000
A
D
17,8
22,2
27,7
34,5
43,2
49,1
61,1
77,1
90,0
102,6
115,4
141,2
166,6
218,0
269,5
321,0
358,1
409,0
460,0
511,0
562,0
613,0
664,0
715,0
766,0
817,0
919,0
1021,0
90
95
100
125
135
140
155
175
185
195
210
250
280
330
400
445
490
560
620
675
745
795
845
905
970
1020
1120
1235
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
98
C
65
70
75
90
100
105
120
140
150
160
175
210
240
290
355
400
445
510
565
620
680
730
780
840
900
950
1050
1160
NR
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
20
20
24
24
24
24
28
28
28
C
D
C
D
JIS 2210 10K
NW
H
A
t
H
BL
t
All dimensions in mm
JIS 2210 16K (SLIP ON 16K EXECUTED WITH HUB)
H
t
SO (KG)
BL (KG)
316L
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19
23
23
23
25
25
25
27
27
27
33
33
33
33
33
33
33
39
12
12
14
14
16
16
16
18
18
18
18
20
22
22
24
24
26
28
30
30
32
32
34
34
36
36
38
40
0,52
0,57
0,73
1,13
1,48
1,56
1,88
2,60
2,61
2,76
3,14
4,77
6,34
7,53
11,80
13,50
16,40
23,00
29,50
33,50
43,10
45,70
52,10
59,50
73,20
76,40
89,40
109,20
0,54
0,61
0,79
1,24
1,66
1,81
2,23
3,24
3,50
4,00
4,60
7,30
10,10
14,00
22,70
29,50
37,10
52,50
68,80
82,10
105,80
120,20
145,00
167,20
204,20
225,20
288,40
367,70
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
NW
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000
A
D
17,8
22,2
27,7
34,5
43,2
49,1
61,1
77,1
90,0
102,6
115,4
141,2
166,6
218,0
269,5
321,0
358,1
409,0
460,0
511,0
562,0
613,0
664,0
715,0
766,0
817,0
919,0
1021,0
90
95
100
125
135
140
155
175
200
210
225
270
305
350
430
480
540
605
675
730
795
845
895
960
1020
1085
1185
1320
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
C
65
70
75
90
100
105
120
140
160
170
185
225
260
305
380
430
480
540
605
660
720
770
820
875
935
990
1090
1210
NR
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
16
20
20
20
24
24
24
24
24
28
28
H
t
SO (KG)
BL (KG)
316L
15
15
15
19
19
19
19
19
23
23
23
25
25
25
27
27
33
33
33
33
39
39
39
42
42
48
48
56
12
12
14
14
16
16
16
18
20
20
22
22
24
26
28
30
34
38
40
42
44
46
48
50
52
54
58
62
0,51
0,56
0,72
1,13
1,46
1,56
1,70
2,40
3,50
3,70
4,50
6,50
8,70
10,90
18,00
21,50
30,80
42,80
55,10
65,10
77,90
86,00
96,30
114,10
132,70
152,10
178,10
235,30
0,53
0,60
0,79
1,23
1,66
1,81
2,10
3,10
4,50
5,00
6,30
9,20
12,80
18,60
30,60
40,70
57,80
82,20
107,60
133,10
164,10
193,20
227,50
272,60
321,90
375,60
481,80
636,00
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
5
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
99
A LU MI N I U M FL ENZEN
A LU M I N I U M FL ANGES
AL UM I NI UM BL I NDFLE NZ E N
A LU M I N I U M B L I N D FLANGE S
Aluminium overschuifflenzen volgens / AluminiuMlap-joint flanges according to DIN 2642
Aluminium blindflenzen volgens / Aluminium blindflanges according to DIN 2527
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
C1
L
K
D
5
DN
D
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
90
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
DN
D
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
90
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
K
C1
60
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
16
16
16
16
16
18
18
18
20
20
22
22
24
26
26
26
32
32
34
36
K
C1
60
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
16
16
16
16
16
18
18
18
20
20
22
22
24
26
26
26
32
32
34
36
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
100
E
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
E
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
AFM
SIZE
L
INCH
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
20
20
20
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
26
26
30
AFM
SIZE
L
INCH
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
20
20
20
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
26
26
30
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
TYPE A PN 10
A
12
18
22
28
35
40
50
69
80
102
129
154
204
254
304
354
406
456
506
-
16
20
25
31,8
38
44,5
54
70
86
106
131
156
208
258
308
358
408
458
508
618
PN 10/16
B2
BLANK
EPOX
DN
D
19
23
28
33
42
48
60
75
90
111
136
161
212
264
315
362
413
465
517
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
90
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
DN
D
K
C1
B2
BLANK
EPOX
19
24
30
36
46
54
65
81
94
119
145
173
225
279
329
362
413
465
517
618
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
340
395
445
505
565
615
670
780
895
1015
1115
1230
1340
1455
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950
1050
1160
1270
1380
24
26
26
26
32
32
34
36
40
44
44
44
44
52
TYPE C PN 10
A
57 -
108 133 159 -
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
609,6
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
K
60
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
C1
NR
AFM/ SIZE
L
BLANK
EPOX
16
16
16
16
16
18
18
18
20
20
22
22
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NR
AFM/ SIZE
L
BLANK
EPOX
8
12
12
16
16
20
20
20
24
24
28
28
32
32
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
M30
M33
M33
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33
33
36
36
39
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PN 10
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
101
5
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
In ons leveringsprogramma zijn ook speciale flenzen leverbaar, informeer bij onze account managers
naar de mogelijkheden.
Alle gangbare kwaliteiten en types van 20" tot en met 80". Ook groter dan 80" is mogelijk, tot een uitwendige
diameter van 5 meter. Speciale ontwerpen mogelijk. Goede levertijd!
IIn our delivery program special flanges are also available, ask our account manager for possibilities.
All common qualities and types from 20" up to 80". Sizes over 80" are possible up to 5 meter outside diameter.
Special designs are possible. Good delivery times.
5
6
BSP DRAADFITT I N G EN
B S P S CRE W E D F IT T IN G S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
102
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
103
BSP D R A A D FITTI NGEN - UI T BUI S
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - FROM PI PE
BS P DRAADFITTINGE N - U IT BU IS
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - FROM P I P E
Draad volgens ISO 7-1R: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to ISO 7-1R: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens ISO 7-1R: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to ISO 7-1R: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
SOCKET FROM PIPE
SOK UIT BUIS
WELDING NIPPLE FROM PIPE
LASNIPPEL UIT BUIS
HALF SOCKET FROM PIPE
HALVE SOK UIT BUIS
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
14,0
18,5
21,5
26,5
32,0
39,5
48,5
54,5
66,5
82,0
95,0
122,0
L
20
25
26
34
36
43
48
48
56
65
71
83
304L
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
L
14,0
18,5
21,5
26,5
32,0
39,5
48,5
54,5
66,5
82,0
95,0
122,0
11
13
12
15
17
19
22
22
26
30
33
40
304L
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
1
D
316L
INCH
/8”
¼”
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
5”
6”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
D
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
D1
10,0
13,5
17,0
21,0
27,0
33,5
42,0
48,0
60,5
76,0
89,0
114,0
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4571
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4571
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
6
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
104
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
L = 18 MM
L = 30 MM
L = 35 MM
L = 40 MM
L = 50 MM
L = 60 MM
L = 70 MM
L = 80 MM
L = 90 MM
L = 100 MM
L = 110 MM
L = 120 MM
L = 130 MM
L = 140 MM
L = 150 MM
L = 160 MM
L = 170 MM
L = 180 MM
L = 190 MM
L = 200 MM
L = 210 MM
L = 220 MM
L = 230 MM
L = 240 MM
L = 250 MM
L = 260 MM
L = 270 MM
L = 280 MM
L = 290 MM
L = 300 MM
1
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
X
O
O
O
O
O
O
O
X+304L X+304L
O
O
O
O
O
O
O
X
X+304L
O
O
O
O
O
X
X
X
X+304L X+304L
O
O
O
X
X
X
X
X
X+304L X+304L X+304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
105
6
B SP DR AADF ITTI NGEN - UI T BUI S
B S P TH R E ADE D FI TTI NGS - FROM PI PE
BS P DRAADFITTINGE N - U IT BU IS
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - FROM P I P E
Draad volgens ISO 7-1R: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to ISO 7-1R: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens ISO 7-1R: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to ISO 7-1R: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
BARREL NIPPLE FROM PIPE
PIJPNIPPEL UIT BUIS
BEND 90º M / M FROM PIPE
BOCHT 90º BU / BU UIT BUIS
PARALELL NIPPLE FROM PIPE
DRAADNIPPEL UIT BUIS
D
/8”
¼”
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
5”
6”
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
D
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4571
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.4571
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
INCH
6
L = 30 MM
L = 40 MM
L = 50 MM
L = 60 MM
L = 70 MM
L = 80 MM
L = 90 MM
L = 100 MM
L = 110 MM
L = 120 MM
L = 130 MM
L = 140 MM
L = 150 MM
L = 160 MM
L = 170 MM
L = 180 MM
L = 190 MM
L = 200 MM
L = 210 MM
L = 220 MM
L = 230 MM
L = 240 MM
L = 250 MM
L = 260 MM
L = 270 MM
L = 280 MM
L = 290 MM
L = 300 MM
1
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O
O
O
X+304L X+304L
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X+304L X+304L X+304L
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X+304L X+304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X+304L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
106
3
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
1
NW
D
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
L
50
60
70
80
100
120
140
160
190
240
290
R
304L
316L
30
40
45
55
70
80
95
115
125
170
200
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
INCH
NW
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
HOSE NIPPEL HOSE / M
SLANGNIPPEL SLANG / BU
D
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
1
L
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
16
18
22
25
30
35
38
38
45
55
60
70
304L
316L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
HOSE NIPPEL HOSE / BW
SLANGNIPPEL SLANG / LAS
D
6
D1
L2
L1
L
INCH
NW
D
D1
L
L1
L2
316L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10,2
13,5
17,2
21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
8,62
11,92
15,62
19,45
25,05
31,59
39,76
45,67
57,39
72,67
85,23
110,34
70
70
70
75
75
80
90
90
95
105
110
115
30
30
30
35
35
37,5
40
40
40
60
60
60
12
12
15
20
20
20
25
25
25
30
30
35
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
1
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
INCH
NW
D
D1
L
L1
L2
316L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
2.½"
3"
4"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10,2
13,5
17,2
21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
8,62
11,92
15,62
19,45
25,05
31,59
39,76
45,67
57,39
72,67
85,23
110,34
70
70
70
75
75
80
90
90
95
105
110
115
30
30
30
35
35
37,5
40
40
40
60
60
60
12
12
15
20
20
20
25
25
25
30
30
35
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
107
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
EQUAL TEE
T-STUK
REDUCING TEE F / F / F
VERLOOP T-STUK BI / BI / BI
Y-TEE
Y-STUK
ELBOW WITH BAR F / F
KNIE MET STRIP BI / BI
D2
D1
D
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
15,5
19,0
22,5
27,5
33,0
40,5
50,0
56,5
70,0
86,5
100,0
126,0
L
304L (1.4308) 316L (1.4408)
17,5
19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5
69,5
78,5
96,5
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
CROSS
KRUISSTUK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
6
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
D
L
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
15,5
19,0
22,5
27,0
32,5
40,0
50,0
56,5
69,0
86,5
100,0
126,0
17,5
19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5
69,5
78,5
96,5
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
108
304L (1.4308) 304L (1.4308)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
3
NW X NW
X /8"
X 1/8"
X ¼"
X 1/8"
X ¼"
X 3/8"
X ¼"
X 3/8"
X ½"
X ¼"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 1 ¼"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 1 ¼"
X 1 ½"
8
10
10
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
6
10
6
8
10
8
10
15
8
10
15
20
10
15
20
25
10
15
20
25
32
15
20
25
32
40
D1
D2
L1
L2
15,5
15,5
19,0
15,5
19,0
22,5
19,0
22,5
27,5
19,0
22,5
27,5
33,0
22,5
27,5
33,0
40,5
22,5
27,5
33,0
40,5
50,0
27,5
33,0
40,0
50,0
56,5
19,0
22,5
22,5
27,5
27,5
27,5
33,0
33,0
33,0
40,5
40,5
40,5
40,5
50,0
50,0
50,0
50,0
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
69,0
69,0
69,0
70,0
70,0
18,5
19,5
20,5
23,5
24,5
26,5
26,5
28,5
29,5
27,5
30,5
32,5
34,5
34,0
36,0
38,5
40,5
34,0
36,0
38,5
41,5
45,5
39,0
41,5
44,5
48,5
52,5
18,5
20,5
22,5
23,5
24,5
25,5
27,5
28,5
30,5
30,5
32,0
33,5
35,5
36,5
38,5
40,5
42,5
40,0
41,5
43,5
45,5
48,5
47,5
49,5
51,5
54,5
55,5
316L
(1.4408)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
H E L M O N D
D
17,0
21,0
25,0
29,0
35,0
43,0
52,0
58,0
71,0
88,0
101,0
129,0
L
L1
316L (1.4408)
10,0
13,0
14,0
18,0
20,0
23,0
28,0
30,0
34,0
40,0
45,0
52,0
17,0
19,0
23,0
27,0
32,0
38,0
46,0
48,0
57,0
68,0
78,0
97,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
NW
DEGR
15
15
15
15
45°
60°
75°
90°
½"
½"
½"
½"
ELBOW 45º F / F
L
304L (1.4308) 316L (1.4408)
22,8
25,6
28,5
27,7
X
X
X
X
X
X
X
X
STREET ELBOW 45º M / F
KNIE 45º BI / BU
L1
D
6
45°
L
D
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
KNIE 45º BI / BI
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
DN
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
15,5
19,0
22,5
27,0
32,5
40,0
50,0
56,5
69,0
86,5
100,0
126,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
L
16,5
17,5
19,5
21,5
25,5
29,5
33,5
37,5
42,5
49,5
54,5
64,5
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8”
¼”
2
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
D
17,0
21,0
25,0
29,0
35,0
43,0
52,0
58,0
71,0
88,0
101,0
129,0
L
16,0
17,0
19,0
21,0
25,0
29,0
34,0
37,0
42,0
49,0
54,0
65,0
L1
21,0
23,0
27,0
31,0
36,0
42,0
49,0
51,0
59,0
71,0
79,0
96,0
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
109
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
ELBOW 90º F / F
KNIE 90º BI / BI
REDUCING SOCKET F / F
VERLOOPSOK BI / BI
D2
D
SOCKET
SOK
REDUCING ELBOW 90º F / F
VERLOOP KNIE 90º BI / BI
D
D1
INCH
NW
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1,¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
D
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
1
L
15,5
19,0
22,5
27,5
33,0
40,5
50,0
56,5
70,0
86,5
100,0
126,0
304L (1.4308) 316L (1.4408)
17,5
19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5
69,5
78,5
96,5
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
STREET ELBOW 90º M / F
KNIE 90º BI / BU
D
6
INCH
NW
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
15,5
19,0
22,5
27,0
32,5
40,0
50,0
56,5
69,0
86,5
100,0
126,0
L
L1
26,5
27,5
29,5
35,5
40,5
46,5
54,5
57,5
70,5
83,5
94,5
115,5
17,5
19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5
69,5
78,5
97,5
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
110
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
INCH X INCH
¼"
/ 8"
3
/ 8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
3
NW X NW
X 1/8"
X 1/8"
X ¼"
X 1/8"
X ¼"
X 3/8"
X ¼"
X 3/8"
X ½"
X ¼"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 3/8"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 1 ¼"
X ½"
X ¾"
X
1"
X 1 ¼"
X 1 ½"
8
10
10
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
6
10
6
8
10
8
10
15
8
10
15
20
10
15
20
25
10
15
20
25
32
15
20
25
32
40
D1
D2
L1
L2
316L
(1.4408)
19,0
22,5
22,5
27,5
27,5
27,5
33,0
33,0
33,0
40,5
40,5
40,5
40,5
50,0
50,0
50,0
50,0
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
15,5
15,5
19,0
15,5
19,0
22,5
19,0
22,5
27,5
19,0
22,5
27,5
33,0
22,5
27,5
33,0
40,5
22,5
27,5
33,0
40,5
50,0
27,5
33,0
40,5
50,0
56,5
18,5
19,5
20,5
22,5
24,5
26,5
27,5
28,5
29,5
28,5
30,5
32,5
34,5
34,0
36,5
38,5
40,5
34,0
36,0
38,5
41,5
45,5
42,0
44,0
46,5
48,5
52,5
18,5
20,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
28,5
30,5
30,5
32,0
33,5
35,5
36,5
38,5
40,5
42,5
40,0
41,5
43,5
45,5
48,5
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
H E L M O N D
16,0
19,5
22,3
27,7
33,6
39,5
48,3
54,6
66,3
82,0
100,5
122,0
L
18
26
27
34
36
43
48
48
56
65
71
83
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HALF SOCKET
D
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
HALVE SOK
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
NW
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
D
16,0
19,5
22,3
27,7
32,6
39,5
48,3
54,6
66,3
82,0
95,0
122,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
L
11
12
13
15
17
20
22
22
26
31
34
39
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
3"
3"
3"
3"
3"
4"
4"
4"
4"
4"
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
/8"
¼"
1
/8"
¼"
3
/8"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
3
/8"
¾"
½"
1"
1 ¼"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
1
1
NW X NW
8
10
10
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
6
8
6
8
10
6
8
10
15
6
8
10
15
20
8
10
15
20
25
10
20
15
25
32
15
20
25
32
40
20
25
32
40
50
25
32
40
20
65
32
40
50
65
80
A
B
L
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
21,5
25,0
26,0
29,0
29,0
29,0
35,0
35,0
35,0
37,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,5
59,0
59,0
58,0
59,0
59,0
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0
85,0
87,0
85,0
85,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
129,0
127,0
127,0
128,0
128,0
19,0
17,0
21,5
17,0
21,0
22,4
17,0
21,0
25,0
28,1
17,2
20,0
25,4
29,4
32,0
20,0
25,4
29,0
35,0
39,0
23,3
35,5
29,0
43,5
50,0
29,0
35,0
43,0
52,0
56,7
33,0
43,0
52,0
57,0
69,4
43,2
52,7
56,6
70,0
87,0
52,7
56,6
70,0
86,2
105,0
26,0
28,3
29,0
34,0
34,0
34,0
38,0
38,0
38,0
37,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
48,0
48,0
48,0
48,0
52,0
48,0
52,0
52,0
53,0
53,0
50,5
51,0
56,0
56,0
57,0
60,0
60,0
60,0
60,0
61,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
111
6
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
HEXAGON SOCKET
ZESKANT SOK
INCH
DN
/8"
¼"
3
/ 8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
1
HEXAGON NIPPLE
ZESKANT NIPPEL
L
SW
316L (1.4408)
17,0
25,0
26,0
34,0
36,0
43,0
48,0
48,0
56,0
15,0
17,0
21,0
26,0
32,0
38,0
50,0
64,0
68,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
L
SW
23,6
27,8
28
34
40
46
52,5
54
62
70
78,4
94
12,0
16,0
19,0
21,6
30,0
36,0
46,0
50,0
64,5
79,5
92,0
120,0
304L (1.4308) 316L (1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HEXAGON NIPPLE DIN 259
ZESKANT NIPPEL DIN 259
6
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
1
NW
L
SW
B
C
304L
316L
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
24
28
28
34
40
46
53
54
62
70
78
94
12
16
19
22
30
36
46
50
65
80
90
120
8,5
11,4
14,0
18,0
24,0
30,0
39,0
45,0
56,5
72,0
85,0
110,0
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
112
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
HEXAGON RED NIPPLE M / M
6-K VERLOOPNIPPEL BU / BU
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
3"
3"
3"
3"
3"
4"
4"
4"
4"
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
/8"
¼"
1
/8"
¼"
3
/8"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
1
1
NW X NW
8
10
10
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
6
8
6
8
10
6
8
10
15
6
8
10
15
20
8
10
15
20
25
10
15
20
25
32
15
20
25
32
40
20
25
32
40
50
25
32
40
20
65
40
50
65
80
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ZESKANT SLANGPILAAR BI
L
SW
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
34
35
35,5
34
34
41
37
37
37
46
39
39
40
44,2
50
45
46
49,5
52
54
48
49
53
53
59
52
56
57
58
65,4
63
63
66
66
77
69
72
72
74
84
82
82
82
94
18
21
21
26
26
26
30
30
30
30
35
35
35
35
37
46
46
46
46
46
50
50
50
50
51,5
63
63
63
63
64
80
80
80
80
76,3
95
95
95
95
92,5
125
125
125
117,4
X
O
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
INCH
NW
D
L
SW
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
/"
¼"
¼"
3 8
/"
3 8
/"
½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1.¼"
1.¼"
1.½"
1.½"
2"
2"
6
8
8
10
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
6,5
6,3
9,0
9,5
11,0
12,7
14,0
19,0
20,5
25,4
27,0
31,8
33,0
38,1
39,5
50,8
52,0
39,0
42,0
44,0
53,0
53,0
62,0
62,0
64,0
63,5
66,0
66,0
74,0
74,0
88,0
87,5
95,0
94,5
15,0
19,0
19,0
22,0
22,0
27,0
27,0
32,0
32,0
38,0
38,0
50,0
50,0
56,0
55,5
68,0
67,5
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 8
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
HEXAGON HOSE NIPPLE F
6
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
113
B SP DR AADF ITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
HOSE NIPPLE M
SLANGPILAAR BU
INCH
/8"
/8"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
½"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2 ½"
2 ½"
3"
3"
4"
4"
1
1
6
NW
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
32
32
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
SW
3,2
6,5
6,3
8,0
9,0
10,0
11,0
12,7
6,3
8,0
9,5
10,0
11,0
12,7
6,3
9,5
10,0
11,0
12,7
14,0
19,0
12,7
19,0
20,5
25,4
12,7
19,0
25,4
27,0
31,8
33,0
38,1
39,5
50,8
52,0
63,5
67,0
76,1
80,0
101,6
105,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
114
HEXAGON HEAD PLUG TAPERED
CONICAL
ZESKANT PLUG KONISCH
D
L
316L
(1.4408)
45
45
47
47
47
47
47
47
55
55
55
55
55
55
64
64
64
64
64
64
64
68
68
68
68
71
71
71
71
80
80
95
95
105
105
107
107
112
112
130
130
13
13
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
31
31
31
31
39
39
39
39
46
46
52
52
62
62
80
80
91
91
117
117
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
L
SW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
17,0
17,5
18,0
25,0
26,0
29,0
35,0
38,0
39,0
44,0
54,0
55,0
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12,0
16,0
20,0
24,0
30,0
38,0
46,0
52,0
65,0
81,0
94,0
119,0
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
HEXAGON HEAD PLUG PARALLEL
(CYLINDER)
ZESKANT PLUG CYLINDRISCH
HEXAGON CAP
ZESKANT KAP
NW
L
SW
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
13
17
19
20
24
25
28
28
34
40
45
50
15
18
21
27
30
38
50
55
70
92
109
132
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
SQUARE HEAD PLUG
VIERKANT PLUG
HEXAGON NUT
ZESKANT GASMOER
NW
L
SW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
6,2
7,0
8,0
10,0
11,0
10,0
11,0
12,0
13,0
16,0
19,0
20,0
14,6
23,0
26,0
31,0
37,0
46,0
55,0
63,0
76,0
95,0
105,0
131,0
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ROUND CAP
RONDE DOP
D
SW
L
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
L
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
17,0
17,5
18,0
25,0
26,0
29,0
35,0
38,0
39,0
44,0
54,0
55,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
SW
12,0
16,0
20,0
24,0
30,0
38,0
46,0
52,0
65,0
81,0
94,0
119,0
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
L
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
16,5
20,0
23,0
25,0
27,0
32,0
35,0
36,0
38,0
48,0
52,0
62,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
SW
7
9
11
13
16
20
24
25
32
42
46
58
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
D
18,0
21,0
24,0
27,3
35,0
42,0
52,0
57,5
69,3
92,0
106,0
134,0
L
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
15,0
17,0
17,0
19,0
24,0
29,0
33,0
34,0
38,0
41,0
47,0
53,0
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
115
6
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
ADAPTOR M NPT / F BSP
ADAPTER BU NPT / BI BSP
HEXAGON BUSHING M / F
ZESKANT VERLOOPRING BI / BU
NEGATIEVE VERLOOPRING BI / BU
NEG. HEXAGON BUSHING F / M
KOPPELING KONISCH-VLAK BI / BI
UNION CONICAL-FLAT SEAT F / F
KONISCH / CONICAL
VLAK / FLAT SEAT
INCH
L
SW
B
C
E
316 / L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
26,0
28,5
31,0
37,5
41,0
46,0
49,0
51,0
55,5
14,5
17,0
21,0
26,0
32,0
38,0
46,0
54,0
63,0
15,5
16,5
18,5
22,0
23,0
26,0
27,0
28,0
30,0
10,5
12,0
12,5
15,5
18,0
20,0
22,0
23,0
25,5
5,0
8,0
10,0
13,5
20,0
26,0
33,0
39,0
52,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
ADAPTOR M BSP / F NPT
ADAPTER BU BSP / BI NPT
6
INCH
L
SW
B
C
E
316 / L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
26,0
28,5
31,0
37,5
41,0
46,0
49,0
51,0
55,5
14,5
17,0
21,0
26,0
32,0
38,0
46,0
54,0
63,0
15,5
16,5
18,5
22,0
23,0
26,0
27,0
28,0
30,0
10,5
12,0
12,5
15,5
18,0
20,0
22,0
23,0
25,5
5,0
8,0
10,0
13,5
20,0
26,0
33,0
39,0
52,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
116
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
2 ½"
3"
3"
3"
3"
3"
4"
4"
4"
4"
4"
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NW X NW
/8"
/8"
¼"
1
/8"
¼"
3
/8"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
¼"
3
/"
½"
¾"
1"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
1
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
8
10
10
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
6
8
6
8
10
6
8
10
15
6
8
10
15
20
8
10
15
20
25
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32
40
25
32
40
50
25
32
40
20
65
32
40
50
65
80
L
15,2
16,5
16,5
22,0
22,0
22,0
24,0
24,0
24,0
24,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
36,0
36,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
45,0
45,0
45,0
45,0
47,5
47,5
47,0
47,0
47,0
51,5
52,5
52,0
52,0
52,0
SW
16,0
18,0
18,0
26,0
26,0
26,0
30,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
81,0
81,0
81,0
81,0
94,5
94,5
95,0
95,0
95,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
304L
(1.4308)
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
316L
(1.4408)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
/8"
¼"
1
/8"
¼"
3
/8"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
¼"
3
/ 8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
1
1
L
SW
316L (1.4408)
27,0
29,0
30,5
32,5
34,0
34,5
33,5
35,0
35,5
38,5
36,5
38,0
38,5
41,0
44,0
40,0
40,0
42,5
45,0
47,0
41,0
42,0
45,0
46,0
48,0
50,0
44,5
45,0
49,0
51,0
51,0
53,0
54,0
17
21
21
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
38
50
50
50
50
50
54
54
54
54
54
54
68
68
68
68
68
68
68
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
SW
30,5
34,0
37,0
40,5
43,0
50,5
54,5
58,5
65,5
76,0
84,0
111,0
24,0
30,0
35,0
41,0
48,0
54,0
65,0
72,0
88,0
109,0
122,0
150,0
KOPPELING KONISCH-VLAK BI / BU
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNION CONICAL-FLAT SEAT M / F
KONISCH / CONICAL
6
VLAK / FLAT SEAT
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
L
L
SW
39,0
45,0
48,5
55,5
59,0
69,0
75,5
79,5
91,0
103,5
114,5
147,5
24,0
30,0
35,0
41,0
48,0
54,0
65,0
72,0
88,0
109,0
122,0
150,0
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
117
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
BS P DRAADFITTINGE N - GE GOTE N
B S P TH RE ADE D FI TTI NGS - CAS TE D
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
UNION CONICAL-FLAT SEAT M / M
KOPPELING KONISCH-VLAK
BU / BU
UNION CONICAL-FLAT SEAT
BW / BW
KOPPELING KONISCH-VLAK
LAS / LAS
UNION CONICAL HOSE / F
KOPPELING KONISCH SLANG / BI
UNION CONICAL HOSE / M
KOPPELING KONISCH SLANG / BU
D1
KONISCH / CONICAL
D
KONISCH / CONICAL
D1
VLAK / FLAT SEAT
D
VLAK / FLAT SEAT
INCH
NW
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
L
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
1
52,0
61,0
62,5
73,0
82,0
90,0
104,0
109,6
118,0
145,0
164,0
205,0
SW
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25,0
30,0
35,0
42,0
47,0
53,0
71,0
78,0
92,0
112,0
126,0
157,0
INCH
NW
L
SW
D
D1
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
29,0
35,5
38,0
42,0
50,4
48,0
59,0
64,0
69,0
80,0
88,0
108,0
25,0
30,0
35,0
42,0
47,0
53,0
71,0
78,0
92,0
112,0
126,0
157,0
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
8,1
10,0
12,7
16,7
21,5
26,5
35,8
42,0
53,3
66,5
78,5
104,0
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
UNION CONICAL-FLAT SEAT
BW / F
KOPPELING KONISCH-VLAK
LAS / BI
KONISCH / CONICAL
D
6
VLAK / FLAT SEAT
D1
NW
L
SW
D
D1
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
29,0
35,5
38,0
42,0
50,4
48,0
59,0
64,0
69,0
80,0
88,0
108,0
25,0
30,0
35,0
42,0
47,0
53,0
71,0
78,0
92,0
112,0
126,0
157,0
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
8,1
10,0
12,7
16,7
21,5
26,5
35,8
42,0
53,3
66,5
78,5
104,0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PAG
118
6
8
8
10
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
6,5
6,3
9,0
9,5
11,0
12,7
14,0
19,0
20,5
25,4
27,0
31,8
33,0
38,1
39,5
50,8
52,0
L
41,0
47,0
47,2
55,0
54,5
64,0
64,1
70,0
70,0
68,0
67,8
82,0
81,8
96,0
95,7
105,0
105,4
SW
316L
(1.4408)
25,0
30,0
30,0
35,0
35,0
42,0
42,0
47,0
47,0
53,0
53,0
71,0
71,0
77,0
78,0
92,0
92,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
/8"
¼"
¼"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
1
NW
D
L
6
8
8
10
10
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
6,5
6,3
9,0
9,5
11,0
12,7
14,0
19,0
20,5
25,4
27,0
31,8
33,0
38,1
39,5
50,8
52,0
52,9
59
59
68
67,5
80
80
86
85,7
91
90,5
104
103,5
119
119
130
130
SW
316L
(1.4408)
25
30
30
35
35
42
42
47
47
53
53
71
71
77
78
92
92
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D1
6
D1
D
INCH
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
D
D
VLAK / FLAT SEAT
D
1
/8"
¼"
¼"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
¾"
¾"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
1
NW
UNION CONICAL-FLAT SEAT
BW / M
KOPPELING KONISCH-VLAK
LAS / BU
D1
KONISCH / CONICAL
INCH
INCH
NW
L
SW
D
D1
304L
(1.4308)
316L
(1.4408)
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
40,0
50,0
50,0
58,4
66,0
64,4
83,0
86,3
94,0
113,3
126,3
154,3
25,0
30,0
35,0
42,0
47,0
53,0
71,0
78,0
92,0
112,0
126,0
157,0
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
8,1
10,0
12,7
16,7
21,5
26,5
35,8
42,0
53,3
66,5
78,5
104,0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
119
BSP D R A A D FITTI NGEN - GEGOTEN
B S P T H R E ADE D FI TTI NGS - CASTED
S NE L K OP P E LINGE N
Q U I C K COU P LI NGS
Draad volgens EN-ISO 4144: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to EN-ISO 4144: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Uitvoering / Execution:
Gegoten roestvaststalen snelkoppelingen volgens / Casted stainless steel quick couplings according to MIL-C-27487
Draad volgens DIN 2999 deel 1: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to DIN 2999 part 1: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Pakking: BUNA-N (Teflon/Viton op aanvraag) / Gasket BUNA-N (Teflon/Viton on request)
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
ELBOW UNION FLAT F / F
KNIE KOPPELING VLAK BI / BI
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1
NW
L1
6
8
10
15
20
25
32
40
50
39
46,2
49
56
62,7
68
79,5
88
93,8
L2
SW
316L
(1.4408)
19
21
25
28
33
38
45
50
58
25
30
35
42
47
53
71
78
92
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ook verkrijgbaar in konisch / also available in conical
KNIE KOPPELING VLAK BI / LAS
ELBOW UNION FLAT F / M
KNIE KOPPELING VLAK BI / BU
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1
NW
6
8
10
15
20
25
32
40
50
L1
50,7
58,6
61
71
78,7
88,4
102,9
110,3
119,3
L2
SW
316L
(1.4408)
19
21
25
28
33
38
45
50
58
25
30
35
42
47
53
71
78
92
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ook verkrijgbaar in konisch / also available in conical
NW
A
B
H1
H
SW
316 / L
(1.4408)
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
32,0
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,7
91,5
119,5
169,0
21,2
21,2
23,8
28,6
36,0
45,5
56,4
73,5
100,0
147,0
28,0
28,0
33,5
40,0
42,5
47,5
50,0
51,0
53,0
56,3
38,0
38,0
46,5
55,0
58,5
62,3
68,0
70,0
76,0
74,6
33,0
33,0
41,0
48,0
56,0
67,5
83,0
96,5
124,0
182,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
316 / L
INCH
NW
A
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
115,0
115,0
137,0
183,0
191,0
201,0
213,0
267,0
296,0
299,0
398,0
C COUPLER HOSE SHANK
C KOPPELSTUK SLANGTULE
B COUPLER M
B KOPPELSTUK BU
INCH
ELBOW UNION FLAT F / BW
B
C
D
57,0 15,0 32,4
57,0 21,2 32,4
65,6 25,0 37,3
77,0 28,0 46,0
85,0 39,0 54,0
96,0 50,0 63,7
110,4 58,0 76,5
133,0 73,2 92,2
166,0 97,0 120,2
189,0 127,0 146,0
230,5 153,8 176,5
H1
(1.4408)
H
30,0 48,0
30,0 48,0
39,0 61,0
46,0 68,0
48,0 70,5
53,0 78,7
58,0 86,0
58,0 89,0
63,0 97,0
57,3 95,3
64,5 110,2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D COUPLER F
D KOPPELSTUK BI
6
D1
6
A ADAPTER F
A ADAPTER BI
INCH
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1
NW
L1
L2
SW
D
D1
316L
(1.4408)
6
8
10
15
20
25
32
40
50
39,0
46,2
48,5
54,6
62,7
68,0
79,5
88,0
93,8
19,0
21,0
25,0
28,0
33,0
38,0
45,0
50,0
58,0
25,0
30,0
35,0
42,0
47,0
53,0
71,0
78,0
92,0
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
8,1
10,0
12,7
16,7
21,5
26,5
35,8
42,0
53,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
120
316 / L
INCH
NW
½" 15
¾" 20
1" 25
1 ¼" 32
1 ½" 40
2" 50
2 ½" 65
3" 80
4" 100
6" 150
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
A
B
105,1
115,0
137,0
183,0
191,0
201,0
213,0
267,0
296,0
380,0
48,2
57,0
65,6
77,0
85,0
96,0
110,4
133,0
166,0
213,0
C
D
E
7,9 25,0 12,9
13,6 32,4 20,7
20,0 37,3 27,0
25,8 46,0 33,9
31,3 54,0 40,5
43,8 63,7 52,0
55,7 76,5 66,8
68,0 92,2 79,0
92,0 120,2 104,8
144,1 136,0 146,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
316 / L
F
H1
H
(1.4408)
INCH
NW
A
14,7
19,4
25,8
32,9
38,6
51,0
64,0
70,0
94,0
146,0
31,2
30,0
39,0
46,0
48,0
53,0
58,0
58,0
63,0
64,4
72,4
80,0
99,0
110,0
114,0
129,0
151,0
160,0
176,0
210,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
115,0
115,0
137,0
183,0
191,0
201,0
213,0
267,0
296,0
423,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
B
C
D
57,0 17,0
32,4
57,0 20,0
32,4
65,6 26,0
37,3
77,0 34,5
46,0
85,0 40,0
54,0
96,0 50,0
63,7
110,4 61,0
76,5
133,0 75,0
92,2
166,0 100,0 120,2
255,0 145,0 214,0
H1
(1.4408)
H
30,0 46,0
30,0 50,0
39,0 60,0
46,0 66,0
48,0 70,5
53,0 76,0
58,0 82,0
58,0 86,0
63,0 92,0
80,0 117,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
121
SN EL K OP P E LINGEN
Q U I C K C O U P LINGS
Uitvoering / Execution:
Gegoten roestvaststalen snelkoppelingen volgens / Casted stainless steel quick couplings according to MIL-C-27487
Draad volgens DIN 2999 deel 1: binnendraad cylindrisch, buitendraad konisch, tenzij anders vermeld.
Threaded according to DIN 2999 part 1: female parallel thread, male taper thread, unless otherwise stated.
Pakking: BUNA-N (Teflon/Viton op aanvraag) / Gasket BUNA-N (Teflon/Viton on request)
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
E ADAPTER HOSE SHANK
E ADAPTER SLANGTULE
F ADAPTER M
F ADAPTER BU
316 / L
INCH
NW
½" 15
¾" 20
1" 25
1 ¼" 32
1 ½" 40
2" 50
2 ½" 65
3" 80
4" 100
5" 125
6" 150
A
Alle maten in mm
B
C
D
24,3 14,1 30,2
8,0
32,0 32,0 21,0 35,0
36,7 37,0 27,0 38,0
45,5 46,0 34,0 48,0
53,4 53,0 40,0 55,0
63,0 76,0 53,0 65,0
75,7 76,0 66,0 80,0
91,5 92,0 79,0 94,0
119,5 120,0 104,0 122,0
145,1 124,0 142,0 115,6
176,0 133,4 187,0 142,0
E
F
H1
H
(1.4408)
14,5
51,0
60,0
57,0
60,0
70,0
80,0
100,0
108,0
126,0
157,0
12,9
86,0
106,0
110,0
113,0
139,0
-
34,7
37,0
44,0
51,0
52,0
56,0
64,0
66,0
68,0
66,7
78,0
76,2
87,0
104,0
115,0
118,0
132,0
156,0
169,0
180,0
208,0
224,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INCH
NW
A
B
D
H1
H
SW
316 / L
(1.4408)
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
32,0
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,7
91,5
119,5
145,4
176,0
21,2
21,2
23,8
28,6
36,0
45,5
56,4
73,2
100,0
123,2
149,0
15,0
21,2
23,8
33,0
39,6
50,0
56,4
77,5
100,0
126,7
28,0
28,0
33,5
40,0
42,5
47,5
50,0
51,0
53,0
54,9
83,0
56,0
56,0
69,0
77,0
80,0
89,0
98,0
101,0
114,0
142,9
127,0
33,0
33,0
41,0
48,0
56,0
65,0
82,5
95,8
124,0
146,0
196,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DP DUSTPLUG
DP STOFPLUG
DC DUSTCAP
DC STOFKAP
6
INCH
NW
A
B
H1
H
316 / L
(1.4408)
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
24,3
32,0
36,7
45,5
53,4
63,0
75,7
91,5
119,5
144,9
175,0
14,2
21,2
23,8
28,6
36,0
45,5
56,4
73,2
100,0
129,4
153,0
26,3
25,0
30,5
37,7
38,7
42,8
46,0
46,0
50,0
58,2
55,4
36,0
35,0
44,5
52,7
53,7
57,8
71,0
72,0
76,0
86,0
72,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
122
INCH
NW
A
B
C
H1
H
316 / L
(1.4408)
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
6"
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
106,6
115,0
137,0
183,0
191,0
201,0
213,0
267,0
296,0
409,0
48,0
57,0
65,6
77,0
85,0
96,0
110,4
133,0
166,0
255,0
25,1
32,4
37,3
46,0
54,0
63,7
76,5
92,2
120,2
198,0
30,4
30,0
39,0
46,0
48,0
53,0
58,0
58,0
63,0
68,0
40,1
40,0
53,0
61,0
64,0
68,0
82,0
83,0
93,0
98,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
N PT H OGE DRU KF I T T I N G EN
N PT H I GH P RE S SU R E F IT T IN G S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
123
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
FULL COUPLING
SOK
KNIE BI-BU 90º
ELBOW F-M 90º
DN
INCH
W
D
B
L(1)
KG
304 / L
316 / L
DN
INCH
W
D
B
L(1)
KG
304 / L
316 / L
DN
INCH
A
A1
D
G
B
L(1)
KG
6
8
10
15
20
25
32
40
50
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
32
35
38
48
51
60
67
79
86
16
19
22
28
35
44
57
64
76
6,4
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
6,7
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,03
0,05
0,06
0,14
0,20
0,40
0,70
1,00
1,90
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
8
10
15
20
25
32
40
50
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
16
17,5
19
24
25,5
30
33,5
39,5
43
16
19
22
28
35
44
57
64
76
6,4
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
6,7
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,02
0,03
0,05
0,07
0,10
0,20
0,32
0,50
0,95
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
25
29
33
38
44
51
60
27
32
36
41
50
61
70
25
33
38
46
56
62
76
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
0,14
0,28
0,46
0,67
1,18
3,09
2,45
1
INCH X INCH
/8”
½”
½”
¾”
¾”
1”
1”
1”
1 ¼”
1 ½”
1 ½”
1 ½”
1 ½”
2”
2”
2”
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¼”
¼”
3
/8”
¼”
½”
¼”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1”
1 ¼”
1 ½”
1
KNIE BI-BI 90º
REDUCING COUPLING
VERLOOP SOK
7
HALF COUPLING
HALVE SOK
D
W
Ba
Bb
KG
304 / L
316 / L
DN
22
28
28
35
35
44
44
44
57
64
64
64
64
76
76
76
38
48
48
51
51
60
60
60
67
79
79
79
79
86
86
86
9,1
10,9
10,9
12,7
12,7
14,7
14,7
14,7
17,0
17,8
17,8
17,8
17,8
19,0
19,0
19,0
8,1
8,1
9,1
8,1
10,9
8,1
10,9
12,7
14,7
10,9
12,7
14,7
17,0
14,7
17,0
17,8
0,07
0,19
0,15
0,29
0,24
0,58
0,54
0,5
0,83
1,49
1,37
1,28
1,22
1,93
1,77
1,61
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
6
8
10
15
20
25
32
40
50
INCH
/8”
¼”
3
/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
1
ELBOW F-F 90º
A
D
G
B
L(1)
KG
24
24
28
34
38
44
50
60
64
25
25
33
38
46
56
62
76
86
3,18
3,30
3,51
4,09
4,32
4,98
5,28
5,56
7,14
6,4
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
6,7
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,07
0,14
0,27
0,40
0,63
1,10
1,22
2,35
3,30
304 / L 316 / L
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¹ = afmeting B is de minimum lengte van de perfekte draad. De lengte van de bruikbare draad zal niet minder zijn dan L / dimension B is
minimum length of perfect thread. The length of useful thread shall not be less then L.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
124
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
304 / L 316 / L
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
DN
INCH
A
D
G
B
L(1)
KG
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
½"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
19
22
25
28
33
35
43
44
25
33
38
46
56
62
75
84
3,30
3,51
4,09
4,32
4,98
5,28
5,56
7,14
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,14
0,25
0,32
0,51
0,85
1,00
1,85
3,00
TEE
T-STUK
ELBOW F-F 45º
KNIE BI-BI 45º
INCH
A
D
G
B
L(1)
KG
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
25
28
33
38
44
51
60
64
25
33
38
46
56
62
75
84
3,30
3,51
4,09
4,32
4,98
5,28
5,56
7,14
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,19
0,39
0,52
0,83
1,38
1,66
3,12
4,00
304 / L 316 / L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
CROSS
KRUIS
DN
304 / L 316 / L
DN
INCH
A
D
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
25
28
33
38
44
51
60
64
25
33
38
46
56
62
75
84
B
L(1)
KG
304 / L
316 / L
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,24
0,49
0,65
1,04
1,73
2,08
3,90
5,00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
¹ = afmeting B is de minimum lengte van de perfekte draad. De lengte van de bruikbare draad zal niet minder zijn dan L / dimension B is
minimum length of perfect thread. The length of useful thread shall not be less then L.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
125
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
ADAPTOR M NPT X BI BSP
ADAPTER BU NPT X BI BSP
ADAPTOR M BSP X BI NPT
ADAPTER BU BSP X BI NPT
INCH
L
SW
B
C
E
316 / L(1.4408)
INCH
L
SW
B
C
E
316 / L(1.4408)
DN
INCH
W
H
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
26,0
28,5
31,0
37,5
41,0
46,0
49,0
51,0
55,5
14,5
17,0
21,0
26,0
32,0
38,0
46,0
54,0
63,0
15,5
16,5
18,5
22,0
23,0
26,0
27,0
28,0
30,0
10,5
12,0
12,5
15,5
18,0
20,0
22,0
23,0
25,5
5,0
8,0
10,0
13,5
20,0
26,0
33,0
39,0
52,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
26,0
28,5
31,0
37,5
41,0
46,0
49,0
51,0
55,5
14,5
17,0
21,0
26,0
32,0
38,0
46,0
54,0
63,0
15,5
16,5
18,5
22,0
23,0
26,0
27,0
28,0
30,0
10,5
12,0
12,5
15,5
18,0
20,0
22,0
23,0
25,5
5,0
8,0
10,0
13,5
20,0
26,0
33,0
39,0
52,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
8
10
15
20
25
32
40
50
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
26
42
47
52
57
65
72
74
78
6
6
8
8
10
10
14
16
17
1
1
HEXAGON NIPPLE
ZESKANT NIPPEL
1
D
B
KG
304 / L
316 / L
11,0
16,0
17,5
22,0
27,0
35,0
44,5
51,0
63,0
9,5
11,0
12,5
14,5
16,0
19,0
20,5
20,5
22,0
0,01
0,03
0,06
0,09
0,12
0,17
0,29
0,34
0,55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HEXAGON REDUCING NIPPLE
ZESKANT VERLOOP NIPPEL
INCH X INCH
¼"
/8"
3
/8"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
3
7
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
126
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
/8"
¼"
¼"
3
/8"
¼"
3
/8"
½"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
½"
¾"
1"
1 ¼"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
1
1
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
H
D
W
Ba
Bb
KG
6
8
8
10
10
11
11
11
13
13
13
13
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
16
19
19
22
22
27
27
27
35
35
35
35
46
50
50
50
50
63
63
63
63
63
27
31
32
35
37
38
40
41
43
45
46
48
54
51
53
56
58
54
56
59
61
61
11
13
13
14
14
16
16
16
19
19
19
19
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
10
10
11
11
13
11
13
14
11
13
14
16
19
14
16
19
21
14
16
19
21
21
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,17
0,17
0,21
0,21
0,39
0,34
0,50
0,52
0,54
1,00
0,98
0,96
0,95
0,94
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
304 / L
316 / L
O
O
X
X
X
O
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
127
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
PIPE NIPPLE T.O.E.
PIJPNIPPEL T.O.E.
PIPE NIPPLE T.B.E.
PIJPNIPPEL T.B.E.
HEXAGON HEAD PLUG
ZESKANT PLUG
G
D
B
G
W
W
D
D
H
B
DN
W
D
G
B
KG
304 / L
316 / L
DN
¼"
¼"
¼"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,0
50,8
76,1
101,6
13,7
13,7
13,7
17,2
17,2
17,2
21,3
21,3
21,3
26,7
26,7
26,7
33,4
33,4
33,4
42,2
42,2
42,2
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2
3,2
3,7
3,7
3,7
3,9
3,9
3,9
4,6
4,6
4,6
4,9
4,9
4,9
5,1
5,1
5,1
5,5
5,5
5,5
5,5
11,0
11,0
11,0
12,5
12,5
12,5
14,5
14,5
14,5
16,0
16,0
16,0
19,0
19,0
19,0
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
22
22,0
22,0
22,0
0,02
0,04
0,05
0,06
0,09
0,11
0,08
0,12
0,17
0,11
0,17
0,23
0,17
0,25
0,33
0,23
0,34
0,46
0,28
0,42
0,56
0,39
0,39
0,58
0,77
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
/8"
1
/8"
¼"
¼"
¼"
3
/8"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
7
CONCENTRISCH SWAGE NIPPEL
INCH X INCH
/8"
½"
¾"
1"
1"
1 ½"
2"
3
X
X
X
X
X
X
X
¼"
¼"
½"
½"
¾"
1"
1 ½"
PAG
128
1
W
50,8
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
50,8
76,1
101,6
D
10,2
10,2
13,7
13,7
13,7
17,2
17,2
17,2
21,3
21,3
21,3
26,7
26,7
26,7
33,4
33,4
33,4
42,2
42,2
42,2
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
G
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2
3,2
3,7
3,7
3,7
3,9
3,9
3,9
4,6
4,6
4,6
4,9
4,9
4,9
5,1
5,1
5,1
5,5
5,5
5,5
B
B
KG
304 / L
316 / L
10,0
10,0
11,0
11,0
11,0
12,5
12,5
12,5
14,5
14,5
14,5
16,0
16,0
16,0
19,0
19,0
19,0
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
22,0
22,0
22,0
0,03
0,04
0,02
0,04
0,05
0,06
0,09
0,11
0,08
0,12
0,17
0,11
0,17
0,23
0,17
0,25
0,33
0,23
0,34
0,46
0,28
0,42
0,56
0,39
0,58
0,77
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
CONCENTRIC SWAGE NIPPLE
Da
Db
W
Ba
Bb
KG
17,2
21,3
26,7
33,4
33,4
48,3
60,3
13,7
13,7
21,3
21,3
26,7
33,4
48,3
55
60
70
80
80
100
110
13
15
16
19
19
21
22
11
15
16
19
19
21
22
0,06
0,08
0,14
0,24
0,24
0,53
1,00
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
W
B
304 / L 316 / L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
304 / L
DN
INCH
6
8
10
15
20
25
32
40
50
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1
W
H
D
16
17
21
22
26
29
35
37
40
6
6
8
8
10
10
14
16
18
11,0
16,0
18,0
22,0
27,0
36,0
46,0
50,0
65,0
B
10
11
13
14
16
19
21
21
22
KG
3000 LBS
0,01
0,03
0,05
0,08
0,15
0,25
0,50
0,65
1,10
O
O
O
O
O
O
O
O
O
316 / L
6000 LBS
3000 LBS
6000 LBS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZESKANT VERLOOPRING BI-BU
HEXAGON BUSHING F / M
304 / L
INCH X INCH
¼"
3
/8"
3
/8"
½"
½"
¾"
¾"
¾"
¾"
1"
1"
1"
1"
1 ¼"
1 ¼"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
2"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8"
1
/8"
¼"
¼"
3
/8"
1
/8"
¼"
3
/8"
½"
¼"
3
/8"
½"
¾"
½"
¾"
1"
½"
¾"
1"
1 ¼"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
1
316 / L
W
H
B
D
KG
3000 LBS
6000 LBS
3000 LBS
6000 LBS
14,0
17,0
17,0
19,0
19,0
22,0
22,0
22,0
22,0
25,0
25,0
25,0
25,0
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
11,0
13,0
13,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
19,0
19,0
19,0
19,0
16
19
19
22
22
27
27
27
27
35
35
35
35
0,02
0,02
0,03
0,06
0,06
0,11
0,12
0,10
0,09
0,19
0,17
0,15
0,11
28,0
28,0
29,0
29,0
29,0
29,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
46
46
50
50
50
50
63
63
63
63
63
0,09
0,12
0,28
0,24
0,20
0,16
0,50
0,45
0,41
0,37
0,33
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
129
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
NPT draad / NPT thread ANSI B2.1
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Soklaseinden / socket weld ends
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
Kwaliteit / grade 304 / L en / and 316L
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
HEXAGON CAP
ZESKANT KAP
ROUND CAP
RONDE CAP
G
FULL COUPLING
SOK
B
G
J
W
E
L B
D
J
D
DN
INCH
W
D
G
B
L(1)
KG
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
25
25
32
37
41
44
44
48
16,0
17,5
22,0
27,0
35,0
44,5
51,0
63,5
5,0
5,0
6,5
6,5
9,5
9,5
11,0
12,5
8,0
9,0
11,0
12,5
14,5
17,0
18,0
19,0
10,0
10,5
13,5
14,0
17,5
18,0
18,5
19,0
0,05
0,08
0,12
0,20
0,31
0,60
0,73
1,05
304 / L 316 / L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DN
INCH
W
D
G
B
L(1)
KG
6
8
10
15
20
25
32
40
50
/8"
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
19
25
25
32
37
41
44
44
48
16
19
22
28
35
44
57
64
76
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
9,7
9,7
11,2
12,7
6,4
8,1
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
6,7
10,2
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
0,03
0,05
0,06
0,12
0,19
0,35
0,56
0,75
1,45
1
UNION
KOPPELING
CONCENTRISCHE KOPPELING BI-BU
304 / L 316 / L
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
DN
8
10
15
20
25
32
40
50
INCH
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
D
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
-
E
10,0
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,6
53,3
5,0
3,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5
15,0
-
8,0
9,5
12,5
12,5
16,5
16,5
16,5
23,0
GEM./AVE.
MIN.
J MIN.
KG
304 / L
316 / L
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
16,0
16,0
0,05
0,10
0,14
0,20
0,30
0,45
0,60
0,95
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNION CONC. M / F
HALF COUPLING
HALVE SOK
D
B
G
J
W
E
D
B
DN
7
¼"
/8"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
1
W
45
45
51
54
57
64
72
80
89
H
18
18
19
21
24
25
29
30
37
D
34
34
38
48
54
63
72
77
94
B
8,1
6,4
9,1
10,9
12,7
14,7
17,0
17,8
19,0
L(1)
10,2
6,7
10,4
13,6
13,9
17,3
18,0
18,4
19,2
KG
0,13
0,13
0,20
0,40
0,50
1,00
1,45
1,60
2,50
304 / L
X
O
X
X
X
X
X
X
X
316 / L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DN
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
W
18,0
19,0
21,0
24,0
25,0
29,0
30,0
37,0
D
34
38
48
54
63
72
77
94
B
11,0
13,0
14,0
16,0
19,0
21,0
21,0
22,0
KG
0,20
0,25
0,44
0,60
0,80
1,25
1,67
2,65
304 / L
316 / L
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
G
DN
8
10
15
20
25
32
40
50
INCH
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
D
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
-
E
10,0
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,6
53,3
15,0
15,0
21,0
22,5
26,5
28,0
30,0
39,0
-
17,5
19,0
24,0
25,5
30,5
32,0
34,0
43,0
GEM./AVE.
MIN.
J MIN.
KG
304 / L
316 / L
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0
0,06
0,11
0,15
0,21
0,35
0,50
0,65
1,10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¹ = afmeting B is de minimum lengte van de perfekte draad. De lengte van de bruikbare draad zal niet minder zijn dan L / dimension B is
minimum length of perfect thread. The length of useful thread shall not be less then L.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
130
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
131
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
Soklaseinden / socket weld ends
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Soklaseinden / socket weld ends
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
REDUCING COUPLING
VERLOOP SOK
ELBOW 45º
KNIE 45º
G
J
B1
D
W
J
B2
B1
INCH
/8"
½"
½"
¾"
1"
1"
1 ¼"
1 ½"
1 ½"
1 ½"
2"
2"
2"
2"
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¼"
¼"
3
/8"
½"
½"
¾"
1"
¾"
½"
1"
½"
1"
1 ¼"
1 ½"
B2
D
C(2)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
G MIN.
J MIN.
W
KG
304 / L
316 / L
DN
INCH
17,6
21,8
21,8
27,2
33,4
33,4
42,7
48,8
48,8
48,8
61,2
61,2
61,2
61,2
18,0
22,2
22,2
27,6
34,3
34,3
43,1
49,2
49,2
49,2
61,7
61,7
61,7
61,7
14,2
14,2
17,6
21,8
21,8
27,8
33,4
27,8
21,8
33,4
21,8
33,4
42,7
48,8
14,6
14,6
18,0
22,2
22,2
27,6
34,3
27,6
22,2
34,3
22,2
34,3
43,1
49,2
8,5
8,5
11,8
15,0
15,0
20,2
25,9
20,2
15,0
35,9
15,0
25,9
34,3
40,1
10,0
10,0
13,3
16,6
16,6
21,7
27,4
21,7
16,6
27,4
16,6
27,4
35,8
41,6
3,50
4,09
4,09
4,27
4,98
4,98
5,28
5,54
5,54
5,54
6,04
6,04
6,04
6,04
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25,5
28,5
25,5
34,5
34,5
37,5
37,5
34,5
34,5
37,5
41,5
44,5
44,5
44,5
0,06
0,19
0,14
0,23
0,54
0,50
0,82
1,37
1,49
1,28
2,25
1,93
1,45
1,61
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
D
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
-
10,0
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,6
53,3
A
GEM. / AVE.
MIN.
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
MIN.
7
6,5
9,5
11,5
12
15,5
18,5
23,5
MAX.
-
ELBOW 90º
KNIE 90º
9
9,5
12,5
14,5
16
19,5
22,5
27,5
G MIN.
J MIN.
KG
304 / L
316 / L
3,02
3,2
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
0,08
0,13
0,18
0,30
0,45
0,75
0,90
1,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TEE
T-STUK
C
B
D
G
C(2)
7
2
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
D
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
-
10,0
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,6
53,3
C(2)
A
GEM. / AVE.
MIN.
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
MIN.
10
12
14
17,5
20,5
25
30
36
MAX.
-
12
15
17
20,5
24,5
29
34
40
G MIN.
J MIN.
KG
304 / L
316 / L
DN
INCH
3,02
3,20
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
0,09
0,13
0,25
0,32
0,52
0,86
1,12
1,80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
= de gemiddelde wanddikte aan de rand van de soklaseinden mag niet minder zijn dan de aangegeven waarden. De minimum waarden zijn
toegestaan in de aangegeven gebieden / average of Socket Wall thickness around periphery shall be no less than listed values. The minimum
values are permitted in localized areas.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
132
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
2
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
D
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
-
10,0
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,6
53,3
A
J
A
GEM. / AVE.
MIN.
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
MIN.
10
12
14
17,5
20,5
25
30
36
MAX.
-
12
15
17
20,5
24,5
29
34
40
G MIN.
J MIN.
KG
304 / L
316 / L
3,02
3,2
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
0,08
0,13
0,18
0,30
0,45
0,75
0,90
1,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
= de gemiddelde wanddikte aan de rand van de soklaseinden mag niet minder zijn dan de aangegeven waarden. De minimum waarden zijn
toegestaan in de aangegeven gebieden / average of Socket Wall thickness around periphery shall be no less than listed values. The minimum
values are permitted in localized areas.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
133
7
ROESTVAST STALEN GESMEDE HOGEDRUK FITTINGEN
STAINLESS STEEL FORGED HIGH-PRESSURE FITTINGS
OUTLETS
Soklaseinden / socket weld ends
Uitvoering / execution acc. to ANSI B 16.11 3000 lbs.
Materiaal volgens / material acc. to ASTM-A 182
6000 lbs. en hoger op aanvraag / and up on request
Naast ons standaard pakket zijn de verschillende outlets leverbaar op
aanvraag. Voor meer informatie, neem dan contact op met ons
verkoopteam. / Besides our standard stockprogram outlets are available on
request. For more information, contact our sales team.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
ROUND CAP
RONDE KAP
B
C
D
J
WELDOLET
SOCKOLET
THREDOLET
LATROLET
ELBOLET
NIPOLET
K
C(2)
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1.¼"
1.½"
2"
3
B
14,2
17,6
21,8
27,2
33,9
42,7
48,8
61,2
-
14,6
18,0
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
D
GEM. / AVE.
MIN
3,78
4,01
4,67
4,90
5,69
6,07
6,35
6,93
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
K
J
MIN
MAX
MIN
MIN
10
13,3
16,6
21,7
27,4
35,8
41,7
53,5
8,5
11,8
15
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
4,8
4,8
6,4
6,4
9,6
9,6
11,2
12,7
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
KG
304/L
316/L
0,05
0,06
0,14
0,2
0,4
0,7
1
1,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNION
KOPPELING
C
B
J
W
D
S
DN
7
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
2
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
B MIN.
D MIN.
C MIN.
W MIN.
J MIN.
S MIN.
KG
304 / L
316 / L
14,2
17,6
21,8
27,2
33,4
42,4
48,8
61,2
8,5
11,8
15,0
20,2
25,9
34,3
40,1
51,7
3,30
3,50
4,09
4,27
4,98
5,28
5,54
6,04
77,5
85,5
105,5
120,5
53
156,5
166,5
70
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
34
38
48
54
63
72
77
94
0,20
0,35
0,40
0,45
1,00
1,30
1,70
3,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
= de gemiddelde wanddikte aan de rand van de soklaseinden mag niet minder zijn dan de aangegeven waarden. De minimum waarden zijn
toegestaan in de aangegeven gebieden / average of Socket Wall thickness around periphery shall be no less than listed values. The minimum
values are permitted in localized areas.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
134
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
135
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
NOTITIES
7
8
SN IJRIN G FITTING EN
C U TTIN G R IN G F IT T IN G S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
136
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
137
RO ESTVA STSTA L EN SNI J RI NGFI TTI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L CUTTI NG RI NG FI TTI NGS
RO E S T VAS T S TAL E N S NIJ RINGFITTINGE N
S TA I N L E S S S T E E L CU TTI NG RI NG FI TTI NG S
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request.
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request.
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
STRAIGHT UNION
RECHTE KOPPELING
RECHTE OPSCHROEF KOPPELING
FEMALE STRAIGHT CONNECTOR
D
L1
SW3
SW1
L
1
D
SW1
L2
SW2
L2
R
D
TYPE
PN
L1
L2
SW1
SW3
KG
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
L
L
L
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
315
315
315
315
630
315
400
315
400
160
400
160
400
160
315
160
44
45
48
49
63
54
65
56
73
63
84
65
88
74
99
75
10,0
11,0
13,0
14,0
22,0
16,0
21,0
16,0
23,0
20,0
26,0
21,0
27,0
20,0
29,0
21,0
12
14
17
19
24
24
27
27
32
32
41
41
46
46
55
55
14
17
19
22
27
27
30
32
36
36
46
41
50
50
60
60
0,06
0,08
0,11
0,14
0,30
0,23
0,35
0,35
0,58
0,44
0,95
0,55
1,12
0,87
1,69
1,28
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BULKHEAD UNION
RECHTE SCHOT KOPPELING
SW4
SW3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¼”
1
/8”
¼”
¼”
½”
¼”
3
/8”
½”
½”
3
/8”
½”
½”
3
/8”
½”
¾”
3
/8”
¾”
1”
1”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
TYPE
PN
L1
L2
SW1
L
L
L
L
L
L
L
S
L
L
S
L
L
S
S
S
L
S
L
S
L
S
L
315
315
315
315
315
315
315
630
315
315
400
315
315
400
400
400
160
400
160
400
160
315
160
39,0
34,0
39,0
40,0
46,0
40,0
41,0
50,0
46,0
42,0
50,0
47,0
44,0
52,0
56,0
49,0
52,0
62,0
55,0
69,0
63,0
74,0
65,0
24,0
19,0
24,0
25,0
29,0
25,0
26,0
32,0
31,0
27,0
31,5
30,5
27,5
30,5
34,5
27,5
35,5
37,5
38,0
42,0
41,0
43,5
42,5
19
14
19
19
27
19
22
27
24
27
27
27
27
32
36
32
27
41
36
55
41
60
55
SW2
14
14
17
19
22
22
22
27
27
27
30
32
32
36
36
36
36
46
41
50
50
60
60
KG
1.4571 - 316Ti
0,048
0,027
0,050
0,060
0,106
0,068
0,088
0,148
0,113
0,114
0,175
0,151
0,168
0,248
0,300
0,245
0,270
0,466
0,311
0,719
0,588
0,890
0,760
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
SW1
D X R
6
6
8
10
12
12
12
14
15
15
16
18
18
20
20
20
22
25
28
30
35
38
42
L5
L4
D
8
TYPE
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
L
L
L
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
PN
L1
L2
315
315
315
315
630
315
160
315
160
160
160
160
160
160
160
160
22
23
25
25
35
27
35
30
39
33
44
35
48
40
53
42
7
8
10
10
17
12
16,5
13,5
17,5
16,5
20
18,5
21,5
18,5
22
19
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
138
L4
L5
42
42
43
44
50
46
50
49
55
51
59
52
64
58
68
59
27
27
28
29
32
31
31,5
32,5
33,5
34,5
35
35,5
37,5
36,5
37
36
SW1
17
19
22
24
30
27
32
32
41
36
46
41
50
50
65
60
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
SW3
SW4
14
17
19
22
27
27
30
32
36
36
46
41
50
50
60
60
17
19
22
24
30
30
32
36
41
41
46
46
50
55
65
65
KG
0,06
0,08
0,11
0,14
0,3
0,23
0,35
0,35
0,58
0,44
0,95
0,55
1,12
0,87
1,69
1,28
L2
L1
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
8
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
139
RO ESTVA STSTA L EN SNI J RI NGFI TTI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L CUTTI NG RI NG FI TTI NGS
RO E S T VAS T S TAL E N S NIJ RINGFITTINGE N
S TA I N L E S S S T E E L CU TTI NG RI NG FI TTI NG S
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
RECHTE VERLOOP KOPPELING
STRAIGHT REDUCING UNION
RECHTE INSCHROEF KOPPELING
STRAIGHT MALE CONNECTOR
D
SW1
SW2
SW3
SW1
L2
L1
D2
D1
SW3
L1
L2
R
8
D1
D2
TYPE
PN
L1
L2
SW1
SW2
SW3
KG
1.4571-316Ti
8
10
10
12
12
12
14
14
15
15
15
15
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
20
22
22
22
25
25
28
28
28
28
30
30
35
38
6
6
8
6
8
10
10
12
6
8
10
12
10
12
14
8
10
12
15
10
12
14
16
12
15
18
16
20
10
15
18
22
20
25
28
30
L
L
L
L
L
L
S
S
L
L
L
L
S
S
S
L
L
L
L
S
S
S
S
L
L
L
S
S
L
L
L
L
S
S
L
S
315
315
315
315
315
315
630
630
315
315
315
315
400
400
400
315
315
315
315
400
400
400
400
160
160
160
400
400
160
160
160
160
400
400
160
315
45,5
47,0
47,0
48,0
48,0
49,5
60,0
60,0
50,5
50,5
52,0
52,0
60,5
60,5
63,5
52,0
53,5
53,5
56,5
65,5
65,5
68,5
69,5
57,0
59,0
60,0
74,5
79,0
60,0
62,5
61,0
64,0
81,5
86,0
70,5
95,5
11,0
12,0
12,0
13,0
13,0
14,0
20,5
20,5
14,0
14,0
15,0
15,0
20,0
20,0
21,5
14,5
15,5
15,5
16,5
22,0
22,0
23,0
23,0
17,5
18,5
18,0
25,5
25,5
20,5
19,0
19,0
21,0
26,0
26,5
21,0
29,5
14
17
17
19
19
19
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
41
41
41
41
41
41
46
46
46
55
14
14
17
14
17
19
22
24
14
17
19
22
22
24
27
27
19
22
27
22
24
27
30
22
27
32
30
36
19
27
32
36
36
46
41
50
17
19
19
22
22
22
27
27
27
27
27
27
30
30
30
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
46
46
41
41
41
41
50
50
50
60
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,08
0,13
0,17
0,10
0,11
0,11
0,12
0,19
0,19
0,22
0,12
0,15
0,16
0,18
0,27
0,28
0,30
0,32
0,20
0,22
0,25
0,55
0,56
0,25
0,30
0,31
0,31
0,78
0,80
0,46
0,87
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
140
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D X R
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/8”
¼”
3
/8”
½”
1
/8”
¼”
3
/8”
½”
1
/8”
¼”
3
/8”
½”
1
/8”
¼”
3
/8”
½”
¼”
3
/8”
½”
¼”
3
/8”
½”
¾”
¼”
3
/8”
½”
3
/8”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
1.¼”
1.½”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
1.¼”
1.½”
½”
¾”
1”
1
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
TYPE
PN
L1
L2
SW1
SW2
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
L
L
L
L
S
S
S
L
L
L
L
S
S
S
S
S
L
L
L
S
S
S
S
S
L
L
L
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
630
630
630
315
315
315
315
400
400
400
315
315
315
315
400
400
400
400
400
160
160
160
400
400
400
400
400
160
160
160
23,0
27,0
27,0
29,0
26,0
25,0
28,5
28,5
27,5
26,0
30,5
32,5
29,0
30,0
27,0
31,0
8,5
9,0
11,5
12,0
9,5
10,0
11,5
13,0
11,0
11,0
12,5
13,0
11,0
12,0
12,5
13,0
19,0
17,0
19,0
13,0
13,5
14,0
15,0
20,5
18,0
18,5
12,5
14,5
14,5
16,5
20,5
20,5
22,5
22,5
25,5
16,5
16,5
17,5
23,0
23,0
23,0
23,5
26,0
17,5
17,5
17,5
14
17
22
27
14
19
22
27
17
19
22
27
19
19
22
27
32
24
27
24
24
27
32
32
27
27
27
27
32
41
32
32
41
50
55
32
32
41
41
41
41
50
55
41
41
41
14
14
14
14
17
17
17
17
19
19
19
19
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
36
46
46
46
46
46
41
41
41
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
37,0
32,0
31,0
29,0
32,5
39,0
37,0
31,0
31,0
34,0
42,0
47,0
37,0
33,0
38,0
47,0
50,0
38,0
34,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
KG
1.4571 - 316 Ti
0,026
0,038
0,052
0,074
0,034
0,044
0,062
0,092
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,050
0,066
0,094
0,062
0,072
0,102
0,212
0,130
0,158
0,094
0,102
0,122
0,170
0,230
0,166
0,164
0,138
0,144
0,184
0,290
0,256
0,272
0,398
0,576
0,722
0,192
0,200
0,286
0,456
0,480
0,498
0,676
0,882
0,250
0,272
0,280
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
141
8
RO ESTVA STSTA L EN SNI J RI NGFI TTI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L CUTTI NG RI NG FI TTI NGS
RO E S T VAS T S TAL E N S NIJ RINGFITTINGE N
S TA I N L E S S S T E E L CU TTI NG RI NG FI TTI NG S
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
RECHTE INSCHROEF KOPPELING
STRAIGHT MALE CONNECTOR
UNION TEE
T-KOPPELING
D
SW2
SW3
L1
D
SW3
L2
L1
L1
SW1
L2
R
D X R
28
30
30
30
35
38
38
42
X
X
X
X
X
X
X
X
1.¼”
1”
1.¼”
1.½”
1.¼”
1.¼”
1.½”
1.½”
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
TYPE
PN
L
S
S
S
L
S
S
L
160
400
400
400
160
315
315
160
L1
50,0
50,0
50,0
39,0
57,0
47,0
L2
SW1
SW2
18,5
23,5
23,0
26,0
17,5
23,0
26,0
19,0
50
46
50
55
50
55
55
55
41
50
50
50
50
60
60
60
KG
0,438
0,592
0,680
0,824
0,454
0,950
0,954
0,618
1.4571 316Ti
D
TYPE
PN
L1
L2
SW2
SW3
KG
X
X
X
X
X
X
X
X
6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
14
16
20
25
30
38
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
S
S
S
315
315
315
315
315
315
160
160
160
160
630
400
400
400
400
315
27
29
30
32
36
40
44
47
56
63
40
43
48
54
62
72
12,0
14,0
15,0
17,0
21,0
23,5
27,5
30,5
34,5
40,0
22,0
24,4
26,5
30,0
35,5
41,0
12
12
14
17
19
24
27
36
41
50
19
24
27
36
41
50
14
17
19
22
27
32
36
41
50
60
27
30
36
46
50
60
0,002
0,002
0,003
0,003
0,004
0,005
0,006
0,008
0,017
0,021
0,004
0,004
0,009
0,011
0,015
0,019
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNION ELBOW
KNIE KOPPELING
SW3
L1
D
SW2
L2
8
D
TYPE
PN
L1
L2
SW2
SW3
KG
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
L
L
L
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
315
315
315
315
630
315
400
315
400
160
400
160
400
160
315
160
27
29
30
32
40
36
43
40
48
44
54
47
62
56
72
63
12,0
14,0
15,0
17,0
22,0
21,0
24,5
23,5
26,5
27,5
30,0
30,5
35,5
34,5
41,0
40,0
12
12
14
17
19
19
24
24
27
27
36
36
41
41
50
50
14
17
19
22
27
27
30
32
36
36
46
41
50
50
60
60
0,04
0,06
0,07
0,10
0,21
0,17
0,26
0,25
0,41
0,32
0,78
0,45
1,00
0,68
1,54
1,07
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
142
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
8
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
143
RO ESTVA STSTA L EN SNI J RI NGFI TTI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L CUTTI NG RI NG FI TTI NGS
RO E S T VAS T S TAL E N S NIJ RINGFITTINGE N
S TA I N L E S S S T E E L CU TTI NG RI NG FI TTI NG S
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
HAAKSE INSCHROEF KOPPELING
MALE ELBOW
KAP KOPPELING
CAP UNION
SW3
SW2
L1
D
L3
D
SW1
I
R
D X R
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
15
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
X 1/8”
X 1/4”
X 1/8”
X 1/4”
X 3/8”
X 1/2”
X 1/4”
X 3/8”
X 1/2”
X 1/4”
X 3/8”
X 1/2”
X 3/8”
X 1/2”
X 3/8”
X 1/2”
X 1/2”
X 1/2”
X 3/4”
X 3/4”
X
1”
X
1”
X 1.1/4”
X 1.1/4”
X 1.1/2”
X 1.1/2”
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
CYL
SW2
L2
L1
TYPE
PN
L1
L2
L3
I
SW2
SW3
KG
1.4571-316Ti
D
TYPE
PN
L1
SW1
SW2
KG
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
S
S
L
L
S
L
S
L
S
L
L
L
S
S
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
315
315
400
315
400
160
400
160
160
160
160
160
27,0
27,0
29,0
29,0
32,0
34,5
30,0
30,0
37,0
32,0
32,0
32,0
40,0
40,0
36,0
36,0
43,0
40,0
48,0
44,0
54,0
47,0
62,0
56,0
72,0
63,0
12,0
12,0
14,0
14,0
17,0
19,5
15,0
15,0
21,0
17,5
17,5
17,5
22,0
22,0
21,0
21,0
24,5
23,5
26,5
27,5
30,0
30,5
35,5
34,5
41,0
40,0
20
26
26
26
28
30
27
28
33
27
28
34
30
32
8
12
8
12
12
14
12
12
14
12
12
14
12
14
12
14
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
12
12
12
12
14
17
14
14
17
17
17
17
19
19
19
19
24
24
27
27
36
36
41
41
50
50
14
14
17
17
17
17
19
19
19
22
22
22
27
27
27
27
30
32
36
36
46
41
50
50
60
60
0,03
0,06
0,05
0,06
0,08
0,10
0,06
0,06
0,09
0,07
0,08
0,11
0,15
0,16
0,12
0,13
0,20
0,19
0,33
0,27
0,63
0,42
0,87
0,63
1,23
0,95
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
14
16
20
25
30
38
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
S
S
S
315
315
315
315
315
315
160
160
160
160
630
400
400
400
400
315
17
17
17
17
18
19
21
22
25
27
24
24
28
32
34
39
14
17
19
22
27
32
36
41
50
60
27
30
36
46
50
65
12
14
17
19
24
27
32
41
46
55
24
27
32
41
46
55
0,022
0,030
0,038
0,050
0,084
0,124
0,166
0,238
0,356
0,556
0,118
0,142
0,236
0,448
0,540
0,870
34
32
36
26
26
30
30
34
34
39
39
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
8
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
144
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
145
RO ESTVA STSTA L EN SNI J RI NGFI TTI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L CUTTI NG RI NG FI TTI NGS
RO E S T VAS T S TAL E N S NIJ RINGFITTINGE N
S TA I N L E S S S T E E L CU TTI NG RI NG FI TTI NG S
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Snijringfittingen met BSP draad, volgens / BSP threaded cutting ring fittings, according DIN 2353
Snijringen volgens / Cutting rings according DIN 3861
Ook leverbaar met NPT draad. / NPT threaded available on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
CUTTING RING
SNIJRING
REINFORCING RINGS
VERSTEVIGINGSHULS
WARTELMOER
NUT
D
SW1
I
M
D
B
L
H
L1
D
TYPE
PN
L1
KG
1.4571 316Ti
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
L
L
L
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
315
315
315
315
630
315
400
315
400
160
400
160
400
160
315
160
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,5
10,0
12,5
10,5
12,5
10,5
13,0
13,0
13,5
13,5
0,002
0,002
0,003
0,003
0,004
0,004
0,004
0,005
0,009
0,006
0,011
0,008
0,015
0,017
0,019
0,021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
D
I
B
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
31
32
33
38
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,8
13,8
14,8
15,8
16,8
17,8
18,8
19,8
21,8
23,8
24,8
30,8
31,8
32,8
37,8
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
22,0
23,0
28,0
29,5
30,0
35,0
L
17,0
17,0
14,0
17,0
15,5
17,0
15,5
17,0
17,0
17,0
17,0
18,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
24,0
23,5
23,5
26,5
26,5
26,5
26,5
1.4571-316Ti
D
TYPE
PN
SW1
M
H
KG
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42
L
L
L
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
315
315
315
315
630
315
400
315
400
160
400
160
400
160
315
160
14
17
19
22
27
27
30
32
36
36
46
41
50
50
60
60
12 X 1,5
14 X 1,5
16 X 1,5
18 X 1,5
22 X 1,5
22 X 1,5
24 X 1,5
26 X 1,5
30 X 2,0
30 X 2,0
36 X 2,0
36 X 2,0
42 X 2,0
42 X 2,0
52 X 2,0
52 X 2,0
14,5
14,5
15,5
15,5
20,5
17,0
20,5
18,0
24,0
20,0
27,0
21,0
29,0
24,0
32,5
24,0
0,010
0,015
0,019
0,024
0,050
0,041
0,064
0,062
0,102
0,081
0,210
0,091
0,228
0,142
0,336
0,220
OMSCHRIJVING
BLIK PASTA
DESCRIPTION
KG
CAN LUBRICANT
0,5
1.4571-316Ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
8
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
146
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
147
MO N TA G E IN S T RUCTI E
A S S E M B LY IN S T RUCTI ON
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1. Cut the tube rectangular and de-burr the in- and outside. The use of a
pipe cutter is not recommended, Figure A.
1. Zaag de buis haaks op lengte en ontbraam deze in- en uitwendig.
Het gebruik van een pijpensnijder is af te raden (Figuur A).
Figuur A
Figure A
Figuur 1
Figure 1
Figuur 2
Figure 2
(1)
(2)
2. Lubricate the fitting thread, (Figure 1), and the cutting ring, (Figure 2),
thoroughly with silicone free grease.
2. Vet de draad op de fitting, (Figuur 1), en de snijring, (Figuur 2),
goed in met een siliconen vrij vet.
3. Put the nut and cutting ring on the tube according to Figure 3.
Press the tube against the stop in the fitting and fasten the nut
hand tight. Mark the nut in order to establish the starting point for
tightening to the final position.
3. Schuif de wartel en de snijring over de buis volgens Figuur 3.
Duw de buis tot de stop in de fitting en draai de wartel handvast.
Markeer de buis om het startpunt van de montageslag te bepalen.
Figuur 4
Figure 4
Figuur 3
Figure 3
4. Draai de wartel aan met een passende sleutel plus minus 11/4 tot
11/2 slag (afhankelijk van de buis diameter). De buis mag na plus/
minus een 1/2 slag niet meer mee draaien. Als deze procedure juist
wordt gevolgd, zal de snijring uniform in de buis snijden. Figuur 4
5. Om de juiste werking van de snijring te controleren, de wartel
losdraaien en controleren of er een zichtbare kraag uniform over de
gehele diameter van de buis staat. Na de controle, de wartel met
een passende sleutel hermonteren met plus minus een ¼ - ½ slag.
Het fittinghuis dient met een passende sleutel in de vaste positie te
worden gehouden.
Voor buisdiameters groter dan 15 mm is het gebruik van een
voormontage-blok (Figuur 5) sterk aanbevolen. Monteer de snijring op
de buis volgens punt 2, 3, 4 en 5.
4. Tighten the nut with the correct spanner (wrench) approximately 1
1
/4 to 1 1/2 turn to the fixed position. (Depending on the tube diameter) The tube shouldn’t turn anymore after about half a turn. If this
procedure is followed correctly, the cutting ring will cut uniformly in
to the tube. Figure 4
5. To check the correct working of the cutting ring, loosen the nut
and inspect the diameter of the tube on a visible uniform collar.
After inspection reassemble the nut with the correct spanner
(wrench) with approximately ¼ to ½ turn. Prevent the fitting body
from moving with the correct spanner (wrench).
For tube diameters bigger than 15 mm, the use of a mounting block
(Figure 5) is strongly recommended. Assembly of the cutting ring is
exactly the same as described in points 2, 3, 4 and 5.
The use of strengthening sleeves is mandatory for thin wall tubes
according to table 1. Figure 6. Sleeves with ID 4 - 38 mm ex stock.
Tabel 1
8
Voor buizen met dunne wand volgens tabel 1 is het noodzakelijk
versteviginghulzen te gebruiken. hulzen met inwendige buismaten 4
t/m 38 mm uit voorraad.
Figuur 6
Figure 6
Table 1
OD X WD(T)
OD X WD(T)
OD X WD(T)
6 x 1,0 mm
8 x 1,0 mm
10 x 1,0 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,0 mm
12 x 1,5 mm
15 x 1,0 mm
15 x 1,5 mm
18 x 1,0 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
22 x 1,0 mm
22 x 1,5 mm
22 x 2,0 mm
25 x 1,5 mm
25 x 2,0 mm
25 x 2,5 mm
28 x 1,5 mm
28 x 2,0 mm
35 x 2,0 mm
42 x 2,0 mm
It is possible to hammer the strengthening sleeves in to the de-burred
tube with the use a plastic hammer, Figure 6.
De versteviginghulzen kunnen eventueel met een kunststof hamer in
de goed ontbraamde buisworden geslagen, Figuur 6.
Cutting ring fittings are exclusively to assemble on tubes manufactured
according to DIN ISO 1127 D4/T3 and or ASTM A269. Only the use of
annealed tube with a hardness of 80-90HRB is permitted.
Snijring koppelingen uitsluitend monteren op buis gefabriceerd
volgens DIN ISO 1127 D4/T3 en of ASTM A269. Uitsluitend gegloeide
buis met een hardheid van 80-90HRB gebruiken.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
148
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
9
BE U G E L S
C L IPS
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
149
PI JPBEU G ELS Z ADELTYPE
P I P E C L I P S S A D DLE TYPE
M
P
K180
W
= Gepolijst / Mirror
= Gebeitst / Pickled
= Geslepen / Polished
= breedte beugel / width of clip
P I J P BE UG E L S Z ADE LTY P E
P I P E C L I P S S ADDLE TY P E
M
P
K180
W
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf
Attachments are also available. Like a socket and flat bar
Alle maten in mm
= Gepolijst / Mirror
= Gebeitst / Pickled
= Geslepen / Polished
= breedte beugel / width of clip
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf
Attachments are also available. Like a socket and flat bar
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
T
L
H
D
INCH
NW
10
½”
10
¾”
15
15
1”
20
20
20
1.¼”
25
1.½”
32
40
40
2”
50
50
2.½”
65
65
65
80
80
80
4”
4.½”
5”
100
100
100
125
125
9
6”
150
150
304
MM
10,0
12,0
12,7
15,0
16,0
17,2
19,1
20,0
21,3
22,0
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
31,8
33,7
38,1
40,0
42,4
44,5
48,3
50,8
52,0
54,0
60,3
63,5
70,0
73,0
76,1
84,0
85,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
129,0
139,7
141,3
150,0
152,4
154,0
156,0
168,3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
150
T
W
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
L
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
K
32,0
34,0
34,7
37,0
38,0
39,2
41,1
42,0
43,3
44,0
47,0
47,4
48,9
50,0
52,0
53,8
55,7
63,1
65,0
67,4
69,5
73,3
75,8
77,0
79,0
85,3
89,5
96,0
99,0
102,1
110,0
111,0
114,9
129,6
132,0
136,0
142,3
162,0
172,7
174,3
183,0
185,4
187,0
189,0
203,3
H
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KG
M
0,046
0,048
0,049
0,051
0,052
0,053
0,055
0,056
0,058
0,058
0,061
0,062
0,063
0,064
0,066
0,068
0,070
0,109
0,112
0,115
0,117
0,122
0,125
0,127
0,129
0,137
0,166
0,176
0,180
0,185
0,197
0,198
0,204
0,286
0,291
0,299
0,312
0,436
0,463
0,467
0,522
0,528
0,532
0,537
0,693
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
D
D
K
K
316
P
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
O
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
X
D
K180
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
L
H
INCH
NW
8”
200
10”
10.¾”
11.¾”
12”
12.¾”
14”
16”
18”
20”
24”
304
MM
176,0
193,7
203,2
204,0
219,1
244,5
254,0
256,0
273,0
298,5
304,8
306,0
323,9
355,0
355,6
406,0
406,4
457,2
508,0
609,6
T
W
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
L
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
K
211,0
228,7
238,2
239,0
254,1
279,5
289,0
291,0
308,0
333,5
339,8
341,0
358,9
395,0
395,6
446,0
446,4
497,2
548,0
649,6
H
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
KG
M
0,717
0,773
0,803
0,805
0,853
0,932
0,962
0,969
1,022
1,102
1,122
1,126
1,182
2,041
2,044
2,297
2,299
2,555
2,810
3,321
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
316
P
K180
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
9
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
151
Alle maten in mm
All dimensions in mm
PI JPBEU G ELS Z ADELTYPE
P I P E C L I P S S A D DLE TYPE
P I J P BE UG E L S Z ADE LTY P E
P I P E C L I P S S ADDLE TY P E
M
= Gepolijst / Mirror
P
= Gebeitst / Pickled
K180 = Geslepen / Polished
W
= breedte beugel / width of clip
Met silicone tegen vibratie
With silicon sleeving
M
= Gepolijst / Mirror
P
= Gebeitst / Pickled
K180 = Geslepen / Polished
W
= breedte beugel / width of clip
Ook leverbaar met andere d en L afmetingen
Also available with other d and L dimensions
Beugels en silicoon met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op
aanvraag. / Clips and sleeving with different dimensions are
available on request.
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf. /
Attachments are also available.Like a socket and flat bar.
Alle maten in mm
All dimensions in mm
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf
Attachments are also available. Like a socket and flat bar
WITH ROUND BAR
MET RONDSTAF
d
F
H
L
T
D
T
I
h
G
D
K
k
NW
½”
¾”
1”
1.½”
1.¼”
1.½”
2”
3”
3.½”
4.½”
NB
NB
NB
NB
NB
NB
ID
D
21,3
26,9
33,7
38,1
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
26,3
31,9
38,7
43,1
47,4
53,3
65,3
81,1
93,9
119,3
T
W
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
F
18,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
G
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
K
H
KG
49,3
54,9
63,7
68,1
72,4
78,3
91,3
107,1
119,9
147,3
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
0,101
0,111
0,128
0,136
0,143
0,153
0,195
0,225
0,250
0,371
304
316
M
P
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
D
INCH
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MM
T
10
12,0
15,0
17,2
20,0
21,3
22,0
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
31,8
33,7
38,1
40,0
42,4
44,5
48,3
50,8
52,0
54,0
60,3
63,5
70,0
73,0
76,1
84,0
85,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
10
15
15
1”
20
20
20
1.¼”
25
1.½”
32
40
40
2”
50
50
2.½”
65
65
65
80
80
80
4”
4.½”
316
NW
100
100
100
W
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
I
L
D
K
H
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
34,0
37,0
39,2
42,0
43,3
44,0
47,0
47,4
48,9
50,0
52,0
53,8
55,7
63,1
65,0
67,4
69,5
73,3
75,8
77,0
79,0
85,3
89,5
96,0
99,0
102,1
110,0
111,0
114,9
129,6
132,0
136,0
142,3
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
KG
0,110
0,113
0,116
0,119
0,120
0,121
0,124
0,124
0,125
0,127
0,129
0,130
0,132
0,172
0,174
0,177
0,180
0,184
0,188
0,189
0,192
0,271
0,299
0,309
0,314
0,318
0,330
0,332
0,337
0,420
0,425
0,433
0,445
P
K180
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
9
9
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
152
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
153
PI JPBEU G ELS S CHARNI EREND
P I P E C L I P S H INGE TYPE
M
P
K180
W
= Gepolijst / Mirror
= Gebeitst / Pickled
= Geslepen / Polished
= breedte beugel / width of clip
P I J P BE UG E L S S CH ARNIE RE ND
P I P E C L I P S H I NGE TY P E
M
P
K180
W
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf
Attachments are also available. Like a socket and flat bar
Alle maten in mm
= Gepolijst / Mirror
= Gebeitst / Pickled
= Geslepen / Polished
= breedte beugel / width of clip
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Toebehoren zijn ook leverbaar. Zoals een sok en platstaf
Attachments are also available. Like a socket and flat bar
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
WITH ROUND BAR
MET RONDSTAF
d
L
T
D
F
D
INCH
1”
MM
T
W
F
KG
P
10
10
15
15
20
20
20
12,0
17,2
20,0
21,3
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
31,8
33,7
38,1
40,0
42,4
44,5
48,3
50,8
52,0
54,0
60,3
63,5
70,0
76,1
84,0
85,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,063
0,070
0,073
0,075
0,080
0,080
0,082
0,083
0,086
0,088
0,091
0,096
0,099
0,102
0,104
0,109
0,112
0,114
0,116
0,144
0,149
0,159
0,168
0,180
0,182
0,187
0,207
0,210
0,216
0,226
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.¼”
25
1.½”
32
40
40
2”
50
50
2.½”
3”
80
3.½”
4”
4.½”
316
NW
80
100
100
100
D
K180
O
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
INCH
10
10
15
15
20
1”
20
25
1.¼”
25
1.½”
32
40
40
2”
50
50
2.½”
3”
3.½”
4”
4.½”
316
NW
80
80
80
100
100
100
MM
12,0
17,2
20,0
21,3
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
31,8
33,7
38,1
40,0
42,4
44,5
48,3
50,8
52,0
54,0
60,3
63,5
70,0
76,1
84,0
85,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
T
W
L
D
KG
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
0,126
0,132
0,136
0,137
0,142
0,142
0,144
0,146
0,148
0,151
0,153
0,158
0,161
0,164
0,166
0,171
0,174
0,176
0,178
0,278
0,282
0,292
0,301
0,313
0,315
0,321
0,340
0,343
0,350
0,359
P
K180
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
X
O
X
X
O
O
9
9
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
154
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
155
K A PB E U GE LS
U -C L IP
M
P
K180
W
= Gepolijst / Mirror
= Gebeitst / Pickled
= Geslepen / Polished
= breedte beugel / width of clip
Beugels met afwijkende afmetingen zijn leverbaar op aanvraag
Clips with different dimensions are available on request
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
D
I
H
K
D
NW
10
10
15
15
20
20
20
25
32
40
40
50
50
50
65
65
65
80
80
80
100
100
100
125
125
150
150
200
200
9
403
MM
12,0
17,2
20,0
21,3
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
31,8
33,7
38,1
40,0
42,4
44,5
48,3
50,8
52,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
73,0
76,1
84,0
85,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
129,0
139,7
154,0
168,3
204,0
219,1
256,0
273,0
306,0
323,9
T
W
I
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
156
K
36,0
41,2
44,0
45,3
49,0
49,4
50,9
52,0
54,0
55,8
57,7
63,1
65,0
67,4
69,5
73,3
75,8
77,0
79,0
86,3
86,3
89,5
96,0
99,0
102,1
110,0
111,0
114,9
129,6
132,0
136,0
142,3
162,0
172,7
187,0
203,3
239,0
254,1
291,0
308,0
341,0
358,9
H
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
316
KG
M
P
K180
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,19
0,19
0,20
0,21
0,30
0,32
0,35
0,38
0,57
0,61
0,70
0,74
0,83
0,88
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PE RSFITTINGE N
PRE SS FITTINGS
PAG
157
10
Het i nox p re s syste e m i s d é i d e a l e o p l o s s i n g voo r veel vo o r ko m ende inst allat iep ro b lem en.
D e voord e l e n va n h e t s ys te m z i jn :
• Snel en gem ak keli jk te inst alleren
• Eenvo udi ge ver b indingen
D e toe p a ssi ngsm og e l i jk h e d e n z i jn e i n d e l o o s :
Alle maten in mm
All dimensions in mm
•
•
•
•
•
•
I ndust r i eel ko ud en war m water
I ndust r iële en andere gassen
Per sluc ht inst allat ies
L agedr uk sto o m inst allat ies
Ai rco ndit io ningsystem en
S anit ai re inst allat ies
Het i nox p re s syste e m i s g e s ch i k t vo o r z i cht e n niet z i c ht i nst allat ies zowel i n nieuwb o uw als
ren ovat i e p roj e c te n .
• Q u ick and ea s y ins tallation of th e syste m
• Simple connec tion
The a pplication pos s ibilities are endles s :
•
•
•
•
•
•
Alle maten in mm
All dimensions in mm
I ndu s tr ia l cold and war m wate r
I ndu s tr ia l and other g as es
Compres s ed air ins tallations
Low pres s u re s tea m ins tallati on s
Air- conditioning ins ta llations
S anita r y ins ta llations
The inoxpres fitting s ys tem is s u itable for v is ible and concealed ins ta llations and c a n be use d for
new cons tru c tion and renovation.
M ATER IA L :
Fittin ge n ui t sl ui te n d b e s ch i k ba a r i n AISI 3 1 6 L . Een m ater iaal dat co r ro si eb estendig i s en wereldwijd wordt
gezie n a l s ui t ste ke n d g e s ch i k t vo o r d r i n k wate r inst allat ies. D e b uizen en f i t t ingen wo rden geglo eid b i j een
h oge te m p e rat uur i n e e n i n e r te atm o s fe e r o m de weer st and tegen co r ro sie en vero uderen te ver b eteren.
The s ys tem exclu s ively u s es fitting s in AI SI 3 1 6 L s ta inles s s teel, a mater ial per fec tly compati ble wi th th e
a c tion of thos e cor ros ive ag ents pres ent in water des tined for domes tic u s e and re cogn i ze d th roug h out th e
wor ld as a prefer red mater ial for u s e in potable water ins ta llations. Tu bes and fitt i n g s a re suppli e d a n n e a led at a hig h temperatu re in an iner t atmos phere to enha nce their cha ra c ter is tic re si sta n ce to cor rosi on
a nd ag eing.
WAT E R - E N GA S D IC H TH EID :
WATER - A N D G A S TIG H TN ESS
D e in d e f i t t i nge n g e m o nte e rd e E PD M O - r i n g, hardheid 70 Sho re, garandeer t waterdi c ht hei d van de ve r bindin g. Le t op : voor g a s a n d e re r i n g e n . D e E PD M O - r ing i s uit stekend b est and tegen vero uder ing en de
toevo e gi nge n d i e g e b ru i k t wo rd e n vo o r d e b e handeling van dr ink water.
S peci a l e r i nge n voo r g a s to e pa s s i n g z i jn o p a a nvraag lever b aar.
The EPDM O -ring inser ted in the fitting guarantees the water tightness of the joint. M anufac tured f ro m 70
Shore qu a lit y EPDM, it res is ts ag eing a nd attack by the common a dditives u s ed in th e tre atme nt of pota ble
water. Special r ing s for g as application a re ava ila ble on requ es t.
MAT E R I A A L :
TEC H N IC A L C H A R A C TER ISTIC S OF TH E SYSTEM :
T E C H N I S C H E E IG EN SC H A PP E N :
Wor k ing pres s u re: ma x 1 6 ba r
Wor k ing temperatu re: max 9 5 ° C
Wer k d r uk : m a x i m a a l 1 6 ba r
Temp e rat uur : m a x i m a a l 9 5 ° C
A C OM PL ETE R A N G E
CO M P L E T E R EE K S :
Bu ize n i n l e ngte s va n 6 m e te r, i n AISI 3 1 6 L / 3 0 4 , de uiteinden van de b ui zen z ijn vo o r z ien van p last ic
besch e r m k a p p e n. Fi tti n g e n e n bu i ze n z i jn be s c hi k b aar vanaf 15m m to t en m et 108m m ui t wendi ge di ame ter.
-
KIWA
DVGW
CS T B
E TA D a nma r k
SITAC
SVG W/S S I G E
WRC
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
158
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
Tu be in 6 m leng ths, ends protec ted with pla s tic caps, in AI SI 3 1 6 L/3 0 4 s tainles s s te e l. Fi tti n g s i n si ze s f rom
1 5 mm to 1 0 8 mm.
QU A L ITY C ERTIF IED IN EU R OPE A C C OR D IN G :
-
KWA L I T E I T GEC ERTIFIC EE R D IN EUROPA VOLGENS:
10
The a dva nta g es of the s ys tem a re:
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
KI WA
DVG W
CST B
E TA Danma r k
SI TAC
SVG W/SSI G E
WR C
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
159
10
G EBR U I K ER SH A NDLEI DI NG
U S E R MA N U AL
I NO X P RE S
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Alle
Alle maten
maten in
in mm
mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
45º ELBOW FF
BOCHT 45º V/V
1
2
3
D
4
5
6
L
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
Z
36
37
41
47
54
75
91
133
144
169
16
17
20
24
28
45
56
78
84
94
BOCHT 45º MET INSTEEKZIJDE
7
1.
2.
3.
4.
5.
10
10
8
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cut t he t ub i ng to l e n g th .
R e move a l l b ur rs to avo i d p o s s i bl e d a m a g e to t he O - r ing.
C he c k to e nsure th at th e O - r i n g i s pre s e nt and co r rec t ly lo c ated i n t he f it t ing.
Push t he t ub e i nto th e fi tti n g a s f a r a s th e t ub e sto p.
M a r k t he t ub e fo r re fe re n ce b e fo re p re s s i n g.
Fi t t he cor re c t d i a m e te r jaws.
O p e n t he j aws o f th e p re s s i n g to o l a n d i n ser t t he assem b led t ub e and f it t ing to b e p ressed.
O p e rate t he p re s s i n g f u n c ti o n .
C he c k t he com pl e te d jo i nt.
PAG
160
X/O
D
L1
L2
Z1
Z2
X/O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
34
37
39
44
51
59
70
108
132
155
39
41
45
50
57
65
77
118
131
159
14
16
18
21
25
28
34
52
72
74
19
21
24
27
31
35
42
63
71
84
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45º ELBOW MF
BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
OPSCHROEF T V/BI/V
9
Z a a g of snij de b u i s h a a k s o p d e g e we n s t e l engte.
Ont br a a m de ze i n - e n u i twe n d i g . Ve rvo rmi ng v an de bui s di ent te worden v oorkomen.
C ont role e r of d e O -ri n g o p d e j u i s te p l a a t s i n de fi tti ng z i t.
D uw de buis t o t d e s to p i n d e fi tti n g .
Om z e k e r t e ste l l e n d a t d e b u i s ve r g e n o eg i n de fi tti ng i s gepl aats kunt u de bui s v oor
m ont a ge m a r k e re n me t d e n o o d z a k e l i j k e i ns teekdi epte.
Mont e e r de ju i s te k l a u we n i n d e p e rs ta n g .
Ope n de pe r sta n g e n l e g h e t s a me n s te l s e l v an bui s en fi tti ng i n de pers tang.
Be die n de pe r s fu n cti e .
C ont role e r de v e rb i n d i n g d i e d e v o rm mo et hebben z oal s aangegev en i n bov ens taand fi guur.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
EQUAL TEE
T-STUK
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
D
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
L
36
37
41
48
55
75
91
133
144
169
H
49
43
48
55
68
96
107
143
160
186
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
Z
16
17
20
25
29
45
56
78
84
94
X/O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
15
18
18
22
22
28
28
28
35
35
35
42
42
54
54
54
76,1
76,1
88,9
88,9
108
108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/2”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1”
1
/2”
3
/4”
1”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
2”
3
/4”
2”
3
/4”
2”
3
/4”
2”
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
X 15
X 18
X 18
X 22
X 22
X 28
X 28
X 28
X 35
X 35
X 35
X 42
X 42
X 54
X 54
X 54
X 76,1
X 76,1
X 88,9
X 88,9
X 108
X 108
L1
L2
Z1
Z2
X/O
34
37
37
39
39
44
44
44
51
51
51
59
59
70
70
70
108
108
132
132
155
155
40
42
45
44
47
47
50
53
51
54
47
54
57
61
64
81
77
93
84
100
94
110
13
16
16
18
18
21
21
21
25
25
22
28
28
34
34
34
52
52
72
72
74
74
25
27
28
29
31
32
33
34
36
37
28
39
41
46
48
55
60
67
67
74
77
84
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
161
10
10
INOXPRES
I NO X P RE S
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
90º ELBOW FF
BOCHT 90º V/V
D
L
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
50
54
60
73
86
112
138
160
182
220
OVERGANGSSTUK 90º HAAKS BI
D
15
15
18
22
28
28
35
X
X
X
X
X
X
X
L1
/2”
/4”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
1”
1 1/4”
1
3
L2
38
34
39
46
44
54
63
Z
X/O
30
34
39
50
60
82
103
105
122
145
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z2
15
15
15
19
15
19
21
L
H
50
54
60
73
86
112
138
160
182
220
63
63
71
81
100
133
152
180
197
236
OVERGANGSSTUK 90º HAAKS BU
X/O
37
18
38
40
39
45
49
90º ELBOW BSP
BOCHT 90º BSP
D
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
ELBOW ADAPTOR 90º WITH
FEMALE THREAD
Z1
57
38
58
61
62
68
75
BOCHT 90º MET INSTEEKZIJDE
X
X
X
X
X
X
X
D
15
18
22
28
35
42
54
X
X
X
X
X
X
X
/2”
1
/2”
3
/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1
REDUCING TEE
VERLOOP T-STUK
90º ELBOW MF
Z
X/O
30
34
39
50
60
82
103
105
122
145
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELBOW ADAPTOR 90º WITH
MALE THREAD
L1
L2
Z
X/0
37
37
39
44
49
54
60
57
57
61
68
75
84
95
37
38
40
45
49
54
60
X
X
X
X
X
X
X
H
D
18
22
22
28
28
28
35
35
35
35
42
42
42
54
54
54
54
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
108
108
108
108
108
108
108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
15
18
15
18
22
15
18
22
28
22
28
35
22
28
35
42
22
28
35
42
54
22
28
35
42
54
76,1
22
28
35
42
54
76,1
88,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
22
22
28
28
28
35
35
35
35
42
42
42
54
54
54
54
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
108
108
108
108
108
108
108
COUPLING
SOK
L1
L2
Z1
Z2
X/O
D
37
39
39
44
44
44
51
51
51
51
59
59
59
70
70
70
70
108
108
108
108
108
132
132
132
132
132
132
155
155
155
155
155
155
15
41
43
44
46
46
47
49
50
51
54
54
57
61
62
65
68
72
74
77
80
84
90
81
84
88
91
97
125
91
94
97
101
107
135
141
16
18
18
21
21
21
25
25
25
25
28
28
28
34
34
34
34
52
52
52
52
52
72
72
72
72
72
72
74
74
74
74
74
74
74
21
23
23
26
26
26
29
30
30
31
33
34
35
41
42
42
42
53
54
54
54
55
60
61
62
61
62
70
70
71
71
71
72
80
81
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
L
Z
49
50
53
56
63
72
83
142
166
203
OVERSCHUIFSOK V/V
D
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
L
80
80
84
91
102
120
140
230
260
310
X/O
9
10
11
10
10
12
13
32
46
41
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SLIP COUPLING
ES
X/O
25
25
25
30
30
40
40
60
70
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z
L
D
35 X
35 X
42 X
10
1”
1 1/4”
1 1/4”
L
H
86
86
112
60
60
82
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
162
Z
95
99
120
X/0
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
163
10
INOXPRES
I NO X P RE S
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
VALVE CONNECTOR
CONNECTOR
RECHTE KOPPELING BU
KOPPELING CONISCH V/V
STRAIGHT MALE UNION
CONNECTOR
CONICAL UNION
WALL PLATE ELBOW 90º WITH
FEMALE THREAD
MUURPLAAT 90º BI
*
Z
L
* Draadfitting bestaande uit messing / Threaded fitting out of brass
D
15
15
18
18
22
28
35
42
42
54
54
54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2”
2 3/8”
2 1/2”
1
L
Z
X/O
50
56
57
50
52
57
63
68
68
72
77
77
27
30
27
30
36
46
52
58
64
67
75
81
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
D
15
18
22
22
28
28
35
42
54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
/2”
1
/2”
1
/2”
3
/4”
3
/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1
76
76
79
80
87
90
100
104
118
Z
X/O
D
56
56
54
59
64
67
74
74
83
O
O
O
O
O
O
O
O
O
15
18
22
28
35
42
54
L
96
97
99
116
123
138
154
VLAKKE KOPPELING
Z
X/O
56
57
57
70
71
78
84
X
X
X
X
X
X
X
D
15
18
22
X
X
X
/2”
1
/2”
3
/4”
1
FLAT FACED UNION
L1
L2
Z1
Z2
A
B
D
X/O
50
51
55
30
30
34
30
31
34
17
17
19
34
34
40
13
13
17
5
5
6
X
X
X
EXTENSION WALL PLATE ELBOW
90º
VERLENGDE MUURPLAAT 90º
L1
D
Z1
Z
L
STOP END
PLUG
RECHTE KOPPELING BI
STRAIGHT FEMALE UNION
CONNECTOR
D
15
18
22
28
35
42
54
*
Z
L
* Draadfitting bestaande uit messing / Threaded fitting out of brass
D
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
L
44
44
45
48
52
56
62
93
99
117
L1
24
24
24
25
26
26
27
38
39
42
X/O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
15
18
22
22
28
28
35
42
54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
/2”
/2”
1
/2”
3
/4”
3
/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1
1
70
71
75
75
83
83
92
96
116
Z
X/O
50
51
54
54
60
60
66
66
81
O
O
O
O
O
O
O
O
O
L
96
97
100
117
127
140
152
VERLOOPSOK BI
PAG
164
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X/O
56
57
58
71
75
80
82
O
O
O
O
O
O
O
D
15
18
22
X
X
X
/2”
/2”
3
/4”
1
1
FEMALE REDUCTION SOCKET
X
X
X
X
X
X
/2”
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
3
/4”
1
1
L2
Z1
Z2
A
B
D
X/O
50
51
55
30
30
34
30
31
34
17
17
19
34
34
40
35
35
31
5
5
6
O
O
O
VERLOOPSOK BU
MALE REDUCTION SOCKET
Z
L
L
Z
X/O
52
52
51
52
52
57
31
31
31
32
32
37
O
O
O
O
O
O
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
L2
L1
Z
15
18
18
22
22
28
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
B
L
D
10
Z
Z2
A
D
15
18
18
22
22
28
X
X
X
X
X
X
/2”
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
3
/4”
1
1
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
L
Z
X/O
52
52
55
55
56
61
31
31
31
32
32
37
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
165
10
INOXPRES
I NO X P RE S
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
FEMALE ADAPTOR
SCHROEFBUS BI
MALE ADAPTOR
PUNTSTUK BU
REDUCER
VERLOOPSTUK
PIPE BRIDGE
SPRONGBOCHT
A
B
L
D
15
15
18
18
22
22
22
28
28
28
35
35
35
42
42
54
54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1”
3
/4”
1”
1 1/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
2”
1
L
Z
Y
X/0
38
39
38
39
39
40
43
42
45
48
64
75
76
71
79
77
97
27
32
27
32
32
32
41
38
41
46
38
46
55
46
55
60
70
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
19
27
29
20
27
21
36
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
SPRONGBOCHT PERSLUCHT
D
15
15
15
18
18
22
22
22
28
28
28
35
35
35
42
42
54
54
76,1
88,9
108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PIPE FOR COMPRESSED AIR
/8”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1
/2”
3
/4”
1”
3
/4”
1”
1 1/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
3
L
Z
Y
X/0
38
41
43
41
44
42
44
46
47
48
53
68
72
75
77
77
85
89
124
138
16
24
24
30
27
30
32
32
36
38
38
46
41
46
55
50
55
65
65
80
95
1
18
21
23
21
24
21
23
25
24
25
30
42
46
49
47
47
50
54
69
78
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMPENSATOR
EXPANSION COMPENSATOR PN10
L2
D
18
22
22
28
28
28
35
35
35
35
42
42
42
42
42
54
54
54
54
54
54
76,1
88,9
88,9
108
108
108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
15
18
15
18
22
15
18
22
28
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35
42
54
54
76,1
54
76,1
88,9
L
Z
X/O
D
L
57
64
60
77
75
65
84
81
80
71
87
87
97
93
81
98
98
99
109
108
98
147
160
184
178
203
207
37
44
40
57
55
44
64
61
59
48
67
67
76
70
55
78
78
78
86
82
68
112
125
129
143
148
147
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
18
22
28
57
60
76
74
A
158
166
189
201
OVERGANGSFLENS PN16
B
X/O
42
44
48
54
X
X
X
X
ADAPTOR FLANGE PN16
L
Z
10
D
L1
L2
Z1
15
18
22
28
30
50
50
60
30
35
35
40
70
80
80
102
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
166
Z2
140
140
140
150
R
L1
Z2
Z1
R
35
40
40
51
A
X/O
D
L
O
O
O
O
15
18
22
28
35
42
54
139
143
139
150
177
202
221
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
Z
71
74
68
73
90
107
113
A
23
28
34
41
52
62
72
X/O
O
O
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DE
DN FLG
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
Z
H
18
19
20
23
24
25
28
42
45
48
38
39
41
46
50
55
63
97
105
123
B
D
11
11
12
14
15
16
18
18
20
20
95
95
105
115
140
150
165
185
200
220
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
D2
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
NO FORI
K
X/O
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
65
65
75
85
100
110
125
145
160
180
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
167
10
INOXPRES
I NO X P RE S
Inoxpres fittingen, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA goedgekeurd voor leidingwater met zwarte EPDM
veiligheids afdichtring (15÷54 mm).
Inoxpres press fittings, mat.-nr. 1.4404 (316L), DVGW + KIWA approved for potable water with black EPDM safety
sealing ring (15÷54 mm).
Ring zwart/black
Ring groen/green
Ring geel/yellow
Ring rood/red
Alle maten in mm
: EPPM voor watertoepassing/approved for potable water EPDM
: gas-toepassing FKM/approved for gas FKM
: gas-toepassing NBR/approved for gas NBR
: sprinkler-toepassing MV/wet sprinkler systems MV
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
90º ELBOW MM
90º BOCHT BU/BU
15º ELBOW MM
15º BOCHT BU/BU
EPDM RING ZWART/BLACK
EPDM RING GROEN/GREEN
EPDM RING GEEL/YELLOW
EPDM RING ROOD/RED
15°
H2
H2
H2min
H2
min
H1
H1min
H1
H1min
D
H1
H1 MIN
H2
H2MIN
X/O
D
H1
H1 MIN
H2
15
18
22
28
35
42
54
70
70
70
80
120
150
300
58
63
70
80
100
120
145
120
120
120
120
200
250
200
58
63
70
80
100
120
145
O
O
O
O
O
O
O
28
35
42
54
45
75
89
122
45
53
59
67
134
222
280
337
60º ELBOW MM
60º BOCHT BU/BU
H2MIN
48
53
59
67
X/O
D
X/O
D
X/O
O
O
O
O
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
30º ELBOW MM
30º BOCHT BU/BU
X/O
O
O
O
O
O
O
O
D
X/O
22
28
35
42
54
O
O
O
O
O
TUBES, KIWA
H1
H1
D
15
18
22
28
35
42
54
min
H1
min
H1
30°
H2min
H2
H2
H2min
60°
D
H1
H1 MIN
H2
H2MIN
X/O
D
H1
H1 MIN
H2
28
35
42
54
63
97
120
162
63
77
90
107
121
203
256
306
66
77
90
107
O
O
O
O
28
35
42
54
51
80
99
134
51
60
69
79
130
214
272
326
STOPVALVE WITH PRESS ENDS
AFSLUITER MET KNOP
H2MIN
54
60
69
79
X/O
O
O
O
O
10
15
18
22
42
46
55
101
105
116
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
168
C
74
74
76
70
70
70
VOLUME
[L/M]
13
16
19,6
25,6
32
39
51
72,1
84,9
104
0,351
0,426
0,625
0,805
1,258
1,521
1,972
3,711
4,352
5,308
0,133
0,201
0,302
0,515
0,804
1,195
2,043
4,083
5,661
8,495
AISI 304(L)
316
AISI 444
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Z
A
* Kogel uit koper / Ball out of brass
* Kogel uit koper / Ball out of brass
B
1,0
1,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
KG/M
B
Z
A
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ø INT
C
B
Z
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
STOPVALVE WITH PRESS ENDS
AFSLUITER MET HANDWIEL
C
D
AFM/DIM
X/O
D
Z
A
O
O
O
15
18
22
42
46
55
101
105
116
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
B
C
52
52
52
70
70
70
X/O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
169
10
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
NOTITIES
10
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
P A G 170
170
11
AFSLU ITE RS
VA LVES
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L H
M EO LNMD O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L H
M EO LNMD O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
P A G 171
171
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
RO E S T VAS T S TAL E N AFS LU ITE RS
S TA I N L E S S S T E E L VALV E S
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
All dimensions in mm
1-delige kogelafsluiter, gereduceerde doorlaat / 1 piece ball valve, reduced bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
5
6,8
9,2
12,5
16
20
24,5
32
40
44,5
57
59,5
72
78,8
84,5
101,8
1-delige kogelafsluiter, gereduceerde doorlaat / 1 piece ball valve, reduced bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 - DN 50 (2”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Ook verkrijgbaar in NPT draad / also available in NPT threated
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
5
8
10,5
12,5
16
22
25
32
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
172
W
70
74
90
90
122
122
155
155
H
32
38
43,5
46
51
54
58
62
W
77
92
95
100
103
125
150
150
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H
30
35
37
42
46
60
62
70
11
DN
INCH
d
L
W
H
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
11,6
12,5
15
20
25
32
38
50
65
80
100
54,5
54,5
63
74,6
88
102
110
123,2
163,5
189
228
100
100
130
130
165
165
190
190
250
250
367
54
54
61
67,5
75
79
84,5
96
126
135,5
157
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece ball valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 25 (1”): PN 140
Nominale druk / Nominal pressure DN 32 (1 ¼”) - DN 50 (2”): PN 100
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
CF8M / 316
DN
INCH
d
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
10,86
12,5
15
20
25
32
38
50
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
V201
V201
CF8M / 316
V103
V103
L
48
51,6
60
67,4
72,5
89
96
108
V101
V101
L
2-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece ball valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½”) - DN 100 (4”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Ook verkrijgbaar in NPT draad / also available in NPT threated
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
L
62,5
62,5
62,5
77,5
90
100
118
137,5
W
100
100
130
130
165
165
190
190
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
V201H
V201H
H
58
60
60
60
77
79
92
105
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
173
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
RO E S T VAS T S TAL E N AFS LU ITE RS
S TA I N L E S S S T E E L VALV E S
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
All dimensions in mm
2-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece ball valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G, met / with ISO mounting pad
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
d
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
W
55
60
75
80
90
110
120
140
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
9,4
9,4
12,7
17,3
20
25
32
38
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
8
8
10
15
18
24
32
38
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
174
67
67
70
75
78,5
84
116
125
ISO 5211
L
W
59
59
59
76
82
102
112
138
100
100
130
130
165
165
190
190
65
65
71,4
82,8
89,6
122
138,2
151,6
W
100
100
110
120
150
150
180
180
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
DN
INCH
d
L
W
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
7
10
15
20
25
32
38
50
71
76
84
94
103
121
135
146
100
100
130
130
165
165
190
190
H
11
CF8M / 316
54
54
61
67,5
75
79
84,5
96
X
X
X
X
X
X
X
X
V203L
H
CF8M / 316
45
45
58
60
77
79
92
105
X
X
X
X
X
X
X
X
V203T
V203T
L
V211T
V211T
CF8M / 316
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F04 - F05
F04 - F05
F05 - F07
F05 - F07
V203L
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 way ball valve, full bore
bi/bi/bi draad / F/F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (½”) - DN 50 (2”): PN 63
PTFE zittingen / seats
T-Boring / T-Bore
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
H
105
105
120
120
165
165
190
190
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 way ball valve, full bore
bi/bi/bi draad / F/F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
PTFE zittingen / seats
L-Boring / L-Bore
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
V202
V202
L
10
12,5
15
20
25
32
38
48
2-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece ball valve, full bore
bu/bi draad / M/F thr. ISO 7-1R / ISO 228 1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
H
49
49
58
65
70
78
86
96
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 piece ball valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½”) - DN 100 (4”): PN 40
PTFE zittingen / seats
O
ok verkrijgbaar in NPT draad / also available in NPT threated
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
11,6
12,5
15
20
25
32
38
50
65
80
100
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
L
67
67
73
82,5
88
111
120
143,8
172,6
203
241
W
H
CF8M / 316
100
100
130
130
165
165
190
190
250
250
367
54
54
58,5
65,5
74
90
96
104,7
122
128
156
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
V301T
V301T
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
175
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
RO E S T VAS T S TAL E N AFS LU ITE RS
S TA I N L E S S S T E E L VALV E S
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
All dimensions in mm
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 piece ball valve, full bore
Laseinden volgens / Butt welded ends according to ANSI B16.25
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½”) - DN 100 (4”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
d
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
11,6
12,5
15
20
25
32
38
50
65
80
100
67
68
73
76,2
94,4
109,5
123,5
145
194
217
268
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 piece ball valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G, met / with ISO mounting pad
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 63
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½”) - DN 100 (4”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Ook verkrijgbaar in NPT draad / also available in NPT threaded
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
176
d
L
10,86
12,5
15
20
25
32
40
50
65
80
100
67
67
72
82
88
112
119
140,6
173
204,5
266
V301BW
V301BW
L
3-delige kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 piece ball valve, full bore
Laseinden volgens / Butt welded ends according to ANSI B16.25,
met/with ISO mounting pad
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (1/4") - DN 50 (2"): PN 63
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½") - DN 100 (4"): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
W
H
CF8M / 316
DN
100
100
130
130
165
165
190
190
250
250
367
54
54
58,5
65,5
74
90
96
104,7
122
128
156
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
d
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
L
10,86
12,5
15
20
25
32
40
50
65
80
100
67
67
73,5
75,8
94,4
109,5
123,5
146,6
194
218,5
268
11
D
W
H
100
100
130
130
165
165
190
190
250
250
367
ISO 5211
60
60
60
65
80,5
86,5
98,6
111,9
138
147,5
168,5
2-delige geflensde kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece flanged ball valve, full bore
Split body, flenzen volgens / Split body, flanges according to ASME B16.5
Nominale druk / Nominal pressure DN 15 (½”) - DN 150 (6”): PN 150 Lbs.
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
V306T
V306T
INCH
V306BW
V306BW
CF8M / 316
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F04 - F05
F04 - F05
F05 - F07
F05 - F07
F07 - F10
F07 - F10
F10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V403M
V403M
D
W
100
100
130
130
165
165
190
190
250
250
367
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H
60
60
60
65
80,5
86,5
98,6
111,9
138
147,5
168,5
ISO 5211
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F03 - F04
F04 - F05
F04 - F05
F05 - F07
F05 - F07
F07 - F10
F07 - F10
F10
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN
INCH
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
d
15
20
25
32
40
50
65
76
100
125
150
L
108
117
127
140
165
178
190
203
229
254
394
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
E
130
130
160
160
200
200
329
329
329
450
752,5
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
177
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
RO E S T VAS T S TAL E N AFS LU ITE RS
S TA I N L E S S S T E E L VALV E S
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
All dimensions in mm
3-delige geflensde kogelafsluiter, volle doorlaat / 3 piece flanged ball valve, full bore
Flens volgens EN, met ISO mounting pad /
Flange according to EN, with ISO mounting pad
Nominale druk / Nominal pressure DN 15 (1/2") - DN 100 (4"): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
15
20
25
32
40
50
d
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
L
15
20
25
32
38
50
123
146
160
184
194
232,6
W
H
INCH
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
d
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
178
d
15
15
15
20
25
32
38
50
CF8M / 316
F03 - F04
F03 - F04
F04 - F05
F04 - F05
F05 - F07
F05 - F07
X
X
X
X
X
X
V405M
V405M
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
d
6
10
15
20
25
32
40
50
L
E
115
120
125
130
140
150
170
180
190
325
350
L
L
69
69
69
83
90
103
118
139
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
79
79
79
92
116
122
140
158
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
CF8M / 316
100
100
100
100
123
135
150
170
X
X
X
X
X
X
X
O
V603
V603
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
d
11
13
15
20
25
32
38
50
L
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
3
d
10
12
15
20
25
32
40
50
H
65
65
65
81,5
91
104
120
140
YS-Strainer, volle doorlaat / YS-Strainer, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
V601
H
H
62
62
62
62
75
75
95
95
11
CF8M / 316
130
130
160
160
200
200
329
329
329
450
752,5
V601
V602
V602
Klepafsluiter, volle doorlaat / Swing check valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 16
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
Klepafsluiter, volle doorlaat / Globe valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 16
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
ISO 5211
60
65
80,5
86,5
98,6
111,9
2-delige geflensde kogelafsluiter, volle doorlaat / 2 piece flanged ball valve, full bore
Split body, flenzen volgens / Split body, flanges according to EN 1092-1
Nominale druk / Nominal pressure DN 15 (½”) - DN 50 (2”): PN 40
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (½”) - DN 150 (6”): PN 16
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
V404
V404
140
140
180
180
200
230
Klepafsluiter, volle doorlaat / Swing check valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 16
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
L
64
64
65
78
90
106
119
140
X
X
X
X
X
X
X
X
V605
V605
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
CF8M / 316
42
42
42
52
60
63
77
72
H
47
47
47
57
67
72
80
93
CF8M / 316
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
179
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
RO E S T VAS T S TAL E N AFS LU ITE RS
S TA I N L E S S S T E E L VALV E S
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
All dimensions in mm
Y-type klepafsluiter, volle doorlaat / Y-Globe valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
L
10
12
15
20
25
32
40
50
INCH
8
10
15
20
25
32
40
50
¼"
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
X
X
X
X
X
X
X
X
V607
L
10
12
15
20
25
32
40
50
CF8M / 316
107
107
107
122
142
155
175
195
V607
d
3
H
64
64
65
78
90
106
119
140
Piston type klepafsluiter, volle doorlaat / Piston check valve, full bore
bi/bi draad / F/F thr. ISO 228-1G
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼”) - DN 50 (2”): PN 40
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
DN
V606
V606
d
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
Schuifafsluiter, volle doorlaat / Gate valve, full bore
Flenzen volgens / Flanges according to EN1092-1
Nominale druk / Nominal pressure DN 15 (½”) - DN 50 (2”): PN 40
Nominale druk / Nominal pressure DN 65 (2 ½”) - DN 150 (6”): PN 16
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
H
64
64
65
78
90
106
119
140
CF8M / 316
51
51
51
60
72
77
87
103
X
X
X
X
X
X
X
X
Naald afsluiter / Needle Valve
Nominale druk / Nominal pressure DN 8 (¼") - DN 15 (½"): PN 408
A' is + 5mm voor Bi-Bu Uitvoering / for M-F Valves
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 oC
DN
INCH
8
10
15
20
25
¼"
3
/8"
½"
¾"
1"
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
180
A
B
45
50
60
65
70
25
25
28
38
45
C
92
92
95
128
135
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
Dp
Dx
316
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN
INCH
d
L
W
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
10,5
13,5
18
22
29
50
63
76
100
125
150
130
150
160
180
200
250
270
280
300
325
350
100
100
125
160
160
240
240
280
320
320
360
Schuifafsluiter, volle doorlaat / Gate valve, full bore
Flenzen volgens / Flanges according to ASME B16.5
Nominal druk / Nominal pressure DN 15 (½”) - DN 150 (6”): PN 150 lbs.
PTFE zittingen / seats
Temperatuur / Temperature -20 - 180 ºC
INCH
d
L
W
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
5"
6"
10,5
13,5
18
22
29
50
63
76
100
125
150
108
117
127
140
165
178
190
203
229
254
267
100
100
125
160
160
200
250
250
300
300
350
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
H
11
CF8M / 316
178
182
220
221
248
358
375
433
502
580
676
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GTF-A
GTF-A
DN
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
GTF-E
GTF-E
H
178
182
220
221
248
323
347
383
457
520
635
CF8M/1.4404/316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
181
RO ESTVA STSTA L EN AFSLUI TERS
S TA I N L E S S S T E E L VALVES
Alle maten in mm
All dimensions in mm
11
Dubbelwerkende actuator / Double acting actuator
Montage flens volgens / Mounting flange according to DIN/ISO 5211 DIN 3337
Namur aansluiting voor hulpstukken / Namur connections for accessoires
Rotatiehoek / Rotation angle 90 °C
TYPE
GD
15
GD
30
GD
60
GD 106
GD 180
GD 240
GD 360
GD 480
GD 960
GD 1920
A
L
159
174
198
236,5
289,9
313,6
339,3
387,7
479,4
601
72,2
79,2
90,4
103,3
137,5
141,1
148
164,9
198
237,7
DOUBLE ACTING GD ACTUATOR
T
TYPE
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
15
30
53
90
120
180
240
480
960
A
L
233,3
259
303,7
393,7
409,6
467,4
520,5
648,2
828
79,2
90,4
103,3
137,5
141,1
148
164,9
198
237,7
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
P A G 182
182
PR OFIE L E N ,
ISO 5211
52,2
59,2
70,4
83,3
107
111,1
118
134,9
168
207,7
Enkelwerkend (Veerretour) / Spring Return GS Actuator
Montage flens volgens / Mounting flange according to DIN/ISO 5211 DIN 3337
Namur aansluiting voor hulpstukken / Namur connections for accessoires
Rotatiehoek / Rotation angle 90 °C
DOUBLE ACTING GD ACTUATOR
F03 - F04
F03 - F04
F04 - F05
F05 - F07
F07 - F10
F07 - F10
F07 - F10
F07 - F12
F12 - F14
F14 - F16
SPRING RETURN GS ACTUATOR
T
12
S TAF E N P LA AT
PR OF IL ES A N D B A R S , S H EET S A N D PL AT ES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SPRING RETURN GS ACTUATOR
ISO 5211
59,2
70,4
83,3
107
111,1
118
134,9
168
207,7
F03 - F04
F04 - F05
F05 - F07
F07 - F10
F07 - F10
F07 - F10
F10 - F12
F12 - F14
F14 - F16
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L H
M EO LNMD O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L H
M EO LNMD O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
P A G 183
183
RO ESTVA STSTA AL RONDSTAF
S TA I N L E S S S T E E L ROUND BARS
RO E S T VAS T S TAAL V IE RK ANTS TAF
S TA I N L E S S S T E E L S QU ARE BARS
Koudgetrokken DIN 671 H9, cert. EN 10204 3.1
Cold drawn DIN 671 H9, cert. EN 10204 3.1
Koudgetrokken DIN 178 H11, lengten ca. 3-4 m, cert EN 10204 3.1
Cold drawn DIN 178 H11, lengths ca. 3-4 m, cert EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
1.4301-304 1.4307-304L
12
1.4305-303
1.4404-316L
4K/MM
Ø MM
KG/M
L=3M
L=6M
L=3M
L=3M
SQ/MM
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
35,0
36,0
38,0
40,0
42,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
0,02
0,06
0,10
0,16
0,22
0,30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48
2,73
3,00
3,57
3,88
4,19
4,86
5,58
6,35
7,60
8,04
8,95
9,92
10,93
12,56
15,50
18,76
22,32
26,20
30,38
34,88
39,68
44,80
50,22
55,96
62,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
X
O
X
O
X
O
X
O
E
X
E
O
E
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
E
O
O
X
O
E
X
O
E
O
E
O
E
O
E
O
E
E
E
E
E
X
E
X
E
X
E
X
E
E
X
E
E
E
E
X
O
E
E
X
E
E
X
E
E
E
E
X
E
E
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
KG/M
0,28
0,39
0,51
0,64
0,79
1,14
1,34
1,55
1,78
2,02
2,56
3,16
3,82
4,94
7,11
9,68
12,64
16,00
19,75
28,44
1.4301-304
1.4404-316L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
12
Ook verkrijgbaar: Warmgewalst DIN 1014, lengten ca. 4-7 m, cert EN 10204 3.1, in de maten 15-150 mm
Also available: Hot rolled DIN 1014, lengths ca. 4-7 m, cert EN 10204 3.1, sizes 15-150 mm
Ook verkrijgbaar: Warmgewalst DIN 1013, lengten 5-6 m. cert. EN 10204 3.1, in de maten Ø13-500 mm
Also available: Hot rolled DIN 1013, lengths 5-6 m. cert. EN 10204 3.1, sizes Ø 13-500 mm
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
184
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
185
RO ESTVA STSTA AL PLATSTAF
S TA I N L E S S S T E E L FLAT BARS
RO E S T VAS T S TAAL P LATS TAF
S TA I N L E S S S T E E L FLAT BARS
Geslit DIN 1017; Warmgewalst DIN 1017; Koudgetrokken DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Slitted DIN 1017; Hot rolled DIN 1017; Cold drawn DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Geslit DIN 1017; Warmgewalst DIN 1017; Koudgetrokken DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Slitted DIN 1017; Hot rolled DIN 1017; Cold drawn DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
GESLIT/SLITTED (± 4M)
DIM
12
8X4
10 X 3
10 X 4
10 X 5
10 X 6
10 X 8
12 X 3
12 X 4
12 X 5
12 X 6
12 X 8
12 X 10
15 X 3
15 X 4
15 X 5
15 X 6
15 X 8
15 X 10
15 X 12
16 X 4
16 X 6
16 X 8
20 X 3
20 X 4
20 X 5
20 X 6
20 X 8
20 X 10
20 X 12
20 X 15
25 X 3
25 X 4
25 X 5
25 X 6
25 X 8
25 X 10
25 X 12
25 X 15
25 X 20
30 X 3
30 X 4
30 X 5
30 X 6
30 X 8
30 X 10
30 X 12
30 X 15
30 X 20
30 X 25
35 X 3
35 X 4
35 X 5
35 X 6
KG/M
1.4307-304L
0,25
0,24
0,31
0,39
0,47
0,63
0,28
0,38
0,47
0,57
0,75
0,94
0,35
0,47
0,59
0,71
0,94
1,18
1,41
0,50
0,75
1,01
0,47
0,63
0,79
0,94
1,26
1,57
1,88
2,36
0,59
0,79
0,98
1,18
1,57
1,96
2,36
2,94
3,93
0,71
0,94
1,18
1,41
1,88
2,36
2,83
3,53
4,71
5,89
0,82
1,10
1,37
1,65
–
X
E
E
E
–
E
E
E
E
E
–
X
X
X
E
E
O
E
E
–
E
X
X
X
X
X
X
E
–
X
X
X
X
X
X
E
–
–
X
X
X
X
X
X
E
–
–
–
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
186
1.4404-316L
–
E
E
E
E
–
E
E
E
E
E
–
E
E
E
O
E
–
E
E
–
E
X
X
X
X
X
X
E
–
X
X
X
X
X
X
E
–
–
X
X
X
X
X
X
E
–
–
–
E
E
X
E
WARMGEWALST/HOT ROLLED (± 4-7M)
1.4307-304L
1.4404-316L
–
–
E
E
E
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
O
O
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KOUD/COLDDRAWN (±3M)
1.4301-304
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
GESLIT/SLITTED (± 4M)
DIM
35 X 8
35 X 10
35 X 12
35 X 15
35 X 20
35 X 25
35 X 30
40 X 3
40 X 4
40 X 5
40 X 6
40 X 8
40 X 10
40 X 12
40 X 15
40 X 20
40 X 25
40 X 30
40 X 35
45 X 3
45 X 4
45 X 5
45 X 6
45 X 8
45 X 10
45 X 12
45 X 15
45 X 20
45 X 25
45 X 30
50 X 3
50 X 4
50 X 5
50 X 6
50 X 8
50 X 10
50 X 12
50 X 15
50 X 20
50 X 25
50 X 30
50 X 40
60 X 3
60 X 4
60 X 5
60 X 6
60 X 8
60 X 10
60 X 12
60 X 15
60 X 20
60 X 25
60 X 30
KG/M
2,20
2,75
3,30
4,12
5,50
6,87
8,24
0,94
1,26
1,57
1,88
2,51
3,14
3,77
4,71
6,28
7,85
9,42
10,99
1,06
1,41
1,77
2,12
2,83
3,53
4,24
5,30
7,07
8,83
10,60
1,18
1,57
1,96
2,36
3,14
3,93
4,71
5,89
7,85
9,81
11,78
15,70
1,41
1,88
2,36
2,83
3,77
4,71
5,65
7,07
9,42
11,78
14,13
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
1.4307-304L
X
X
E
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
E
–
E
E
E
E
E
E
E
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
1.4404-316L
E
E
E
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
E
–
O
O
E
E
E
O
E
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
WARMGEWALST/HOT ROLLED (± 4-7M)
1.4307-304L
1.4404-316L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
E
O
E
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
KOUD/COLDDRAWN (±3M)
1.4301-304
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
E
E
E
E
E
E
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
12
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
187
R O ESTVA STSTA AL PLATSTAF
S TA I N L E S S S T E E L FLAT BARS
RO E S T VAS T S TAAL P LATS TAF
S TA I N L E S S S T E E L FLAT BARS
Geslit DIN 1017; Warmgewalst DIN 1017; Koudgetrokken DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Slitted DIN 1017; Hot rolled DIN 1017; Cold drawn DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Geslit DIN 1017; Warmgewalst DIN 1017; Koudgetrokken DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Slitted DIN 1017; Hot rolled DIN 1017; Cold drawn DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
GESLIT/SLITTED (± 4M)
DIM
12
60 X 35
60 X 40
60 X 45
60 X 50
70 X 3
70 X 4
70 X 5
70 X 6
70 X 8
70 X 10
70 X 12
70 X 15
70 X 20
70 X 25
70 X 30
70 X 35
70 X 40
70 X 50
75 X 5
75 X 6
75 X 8
75 X 10
75 X 12
80 X 3
80 X 4
80 X 5
80 X 6
80 X 8
80 X 10
80 X 12
80 X 15
80 X 20
80 X 25
80 X 30
80 X 40
80 X 50
80 X 60
90 X 4
90 X 5
90 X 6
90 X 8
90 X 10
90 X 12
90 X 15
90 X 20
90 X 25
90 X 30
100 X 4
100 X 5
100 X 6
100 X 8
100 X 10
100 X 12
KG/M
16,49
18,84
21,20
23,55
1,65
2,20
2,75
3,30
4,40
5,50
6,59
8,24
10,99
13,74
16,49
19,23
21,98
27,48
2,94
3,53
4,71
5,89
7,07
1,88
2,51
3,14
3,77
5,02
6,28
7,54
9,42
12,56
15,70
18,84
25,12
31,40
37,68
2,83
3,53
4,24
5,65
7,07
8,48
10,60
14,13
17,66
21,20
3,14
3,93
4,71
6,28
7,85
9,42
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
188
1.4307-304L
–
–
–
–
E
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
E
X
X
X
X
X
1.4404-316L
–
–
–
–
E
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
E
O
E
E
E
O
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
O
E
O
O
E
O
–
–
–
–
O
X
X
X
X
X
WARMGEWALST/HOT ROLLED (± 4-7M)
1.4307-304L
1.4404-316L
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
O
E
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
E
O
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
KOUD/COLDDRAWN (±3M)
1.4301-304
E
E
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
GESLIT/SLITTED (± 4M)
DIM
100 X 15
100 X 20
100 X 25
100 X 30
100 X 40
100 X 50
100 X 60
110 X 5
110 X 6
110 X 8
110 X 10
110 X 12
120 X 4
120 X 5
120 X 6
120 X 8
120 X 10
120 X 12
120 X 15
120 X 20
120 X 25
120 X 30
130 X 6
130 X 8
130 X 10
130 X 12
130 X 15
130 X 20
140 X 5
140 X 6
140 X 8
140 X 10
140 X 12
150 X 5
150 X 6
150 X 8
150 X 10
150 X 12
150 X 15
150 X 20
150 X 25
150 X 30
160 X 6
160 X 8
160 X 10
160 X 12
170 X 6
170 X 8
180 X 6
180 X 8
180 X 10
180 X 12
190 X 6
KG/M
11,78
15,70
19,63
23,55
31,40
39,25
47,10
4,32
5,18
6,91
8,64
10,36
3,77
4,71
5,65
7,54
9,42
11,30
14,13
18,84
23,55
28,26
6,12
8,16
10,21
12,25
15,31
20,41
5,50
6,59
8,79
10,99
13,19
5,89
7,07
9,42
11,78
14,13
17,66
23,55
29,44
35,33
7,54
10,05
12,56
15,07
8,00
10,67
8,48
11,30
14,13
16,96
8,95
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
1.4307-304L
–
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
E
E
E
E
–
–
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
1.4404-316L
–
–
–
–
–
–
–
O
E
O
O
E
O
E
X
X
X
X
–
–
–
–
E
O
O
O
–
–
E
E
O
O
O
X
X
X
X
X
–
–
–
–
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
WARMGEWALST/HOT ROLLED (± 4-7M)
1.4307-304L
1.4404-316L
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
O
E
E
E
E
E
O
O
O
E
E
O
O
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
O
E
O
O
O
O
E
E
O
O
O
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
KOUD/COLDDRAWN (±3M)
1.4301-304
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
E
E
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
E
E
–
–
–
–
E
–
E
–
–
–
–
–
E
–
–
–
–
–
–
–
–
12
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
189
R O ESTVA STSTA AL PLATSTAF
S TA I N L E S S S T E E L FLAT BARS
RO E S T VAS T S TAAL H OE K P ROFIE L
S TA I N L E S S S T E E L ANGLE BARS
Geslit DIN 1017; Warmgewalst DIN 1017; Koudgetrokken DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Slitted DIN 1017; Hot rolled DIN 1017; Cold drawn DIN 174. Cert. EN 10204 3.1
Warmgewalst / warmgeperst gelijkzijdig hoekprofiel DIN 1028, lengten ca. 4 - 6 M, cert. EN 3.1
Hot rolled / hot extruded equal angle bar DIN 1028, lengths abt. 4 - 6 M, cert. EN 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
12
11,93
14,91
17,90
9,42
12,56
15,70
18,84
23,55
31,40
11,78
15,70
19,63
23,55
18,84
23,55
28,26
1.4307-304L
E
E
E
X
X
X
X
O
O
E
E
E
E
E
E
E
1.4404-316L
E
E
E
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
WARMGEWALST/HOT ROLLED (± 4-7M)
1.4307-304L
1.4404-316L
O
O
O
O
O
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
KOUD/COLDDRAWN (±3M)
1.4301-304
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ook verkrijgbaar: Platstaf uit plaat geknipt, ontbraamd gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12 mm in de kwaliteiten 1.4301/304,
1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L, 1.4571/316ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309, 1.4841/314
Also available: Flat bar sheared from plate, deburred straightened, from 30 x 30 x 2 mm up to 1000 x 500 x 12 mm, grades 1.4301/304,
1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L, 1.4571/316ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309, 1.4841/314
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
190
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
S
S
A
A
S
190 X 8
190 X 10
190 X 12
200 X 6
200 X 8
200 X 10
200 X 12
200 X 15
200 X 20
250 X 6
250 X 8
250 X 10
250 X 12
300 X 8
300 X 10
300 X 12
KG/M
S
GESLIT/SLITTED (± 4M)
DIM
A
DIM
AxAxS
15 X 15 X 2
15 X 15 X 3
20 X 20 X 2
20 X 20 X 3
20 X 20 X 4
20 X 20 X 5
25 X 25 X 3
25 X 25 X 4
25 X 25 X 5
25 X 25 X 6
30 X 30 X 3
30 X 30 X 4
30 X 30 X 5
30 X 30 X 6
35 X 35 X 3
35 X 35 X 4
35 X 35 X 5
35 X 35 X 6
40 X 40 X 3
40 X 40 X 4
40 X 40 X 5
40 X 40 X 6
40 X 40 X 8
45 X 45 X 3
45 X 45 X 4
45 X 45 X 5
45 X 45 X 6
50 X 50 X 3
50 X 50 X 4
50 X 50 X 5
50 X 50 X 6
50 X 50 X 7
60 X 60 X 5
60 X 60 X 6
60 X 60 X 8
60 X 60 X 10
70 X 70 X 5
70 X 70 X 6
70 X 70 X 7
75 X 75 X 6
75 X 75 X 7
80 X 80 X 5
80 X 80 X 6
80 X 80 X 8
80 X 80 X 10
A
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
1.4404-316L
1.4571-316TI
DIM
AxAxS
0,44
0,65
0,61
0,88
1,15
1,47
1,12
1,45
1,77
2,24
1,36
1,78
2,18
2,56
1,58
2,10
2,57
3,04
1,81
2,42
2,97
3,52
4,60
2,20
2,70
3,40
4,05
2,28
3,01
3,77
4,47
5,20
4,57
5,42
7,17
8,75
5,27
6,33
7,38
6,55
7,86
7,25
7,25
9,66
12,00
E
E
E
X
X
E
X
X
E
E
X
X
X
E
X
X
E
E
X
X
X
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
E
X
X
E
E
E
E
X
E
E
E
E
X
E
O
O
O
X
E
E
X
E
E
O
X
E
E
E
E
E
E
E
E
X
E
E
O
E
E
E
O
E
E
X
E
E
E
X
E
E
O
O
X
E
O
E
E
X
E
80 X 80 X 12
90 X 90 X 6
90 X 90 X 9
100 X 100 X 6
100 X 100 X 8
100 X 100 X 10
100 X 100 X 12
110 X 110 X 10
120 X 120 X 10
120 X 120 X 15
130 X 130 X 12
150 X 150 X 12
150 X 150 X 15
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
14,20
8,13
12,20
9,14
12,06
15,00
18,00
16,80
18,30
27,00
23,70
27,30
34,50
E
E
X
E
E
X
E
E
E
E
E
E
E
O
O
E
E
E
X
O
E
E
O
E
O
O
Uit band / plaat gelijkzijdig hoekprofiel, lengten ca. 6 m., certificaten
EN 10204 3.1
From strip / plate equal angle bar, lengths abt. 6 m, cerficates EN
10204 3.1
DIM AxAxS
20 X 20 X 2
20 X 20 X 3
25 X 25 X 2
25 X 25 X 4
30 X 30 X 2
30 X 30 X 3
30 X 30 X 4
40 X 40 X 2
40 X 40 X 5
50 X 50 X 4
50 X 50 X 5
60 X 60 X 6
75 X 75 X 6
KG/M
0,61
0,88
0,75
0,75
0,91
1,36
1,78
1,22
2,97
3,01
3,77
5,42
6,55
1.4301-304 1.4307-304L
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Ook verkrijgbaar: Gelijkzijdig hoekprofiel uit plaat geknipt, gezet,
ontbraamd gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12, in
de kwaliteiten 1.4301/304, 1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L,
1.4571/316Ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309,
1.4841/314.
Also available: Equal angle bars sheared from plate, bended,
deburred, straightened, from 30 x 30 x 2 mm up to 1000 x 500 x 12,
grades 1.4301/304, 1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L,
1.4571/316Ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309,
1.4841/314.
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
12
1.4301-304
1.4307-304L
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
191
R O ESTVA STSTA AL HOEKPROFI EL
S TA I N L E S S S T E E L ANGLE BARS
RO E S T VAS T S TAAL U - P ROFIE L
S TA I N L E S S S T E E L U - BARS
Warmgewalst / warmgeperst ongelijkzijdig hoekprofiel DIN 1029, lengten ca. 4 - 6 M, cert. EN 3.1
Hot rolled / hot extruded unequal angle bar DIN 1029, lengths abt. 4 - 6 M, cert. EN 3.1
Warmgeperst, DIN 1026, lengten ca. 4-7 m, certificaten EN 10204 3.1
Hot extruded, DIN 1026, lengths abt. 4-7 m, certificates EN 10204 3.1
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
T
S
T
S
A
B
KG/M
20 X 10 X 3
25 X 15 X 3
30 X 15 X 3
30 X 20 X 3
30 X 20 X 4
40 X 20 X 3
40 X 20 X 4
40 X 30 X 3
40 X 30 X 5
45 X 30 X 4
45 X 30 X 5
50 X 30 X 3
50 X 30 X 4
50 X 30 X 5
50 X 40 X 3
50 X 40 X 4
50 X 40 X 5
60 X 30 X 3
60 X 30 X 4
60 X 30 X 5
60 X 30 X 7
60 X 40 X 3
60 X 40 X 4
60 X 40 X 5
60 X 40 X 6
65 X 50 X 5
65 X 50 X 7
70 X 50 X 6
75 X 50 X 6
75 X 50 X 7
75 X 55 X 9
80 X 40 X 5
80 X 40 X 6
80 X 40 X 8
80 X 65 X 6
80 X 65 X 8
80 X 65 X 10
90 X 60 X 6
90 X 60 X 8
90 X 75 X 7
100 X 50 X 5
100 X 50 X 6
100 X 50 X 8
100 X 50 X 10
100 X 65 X 7
0,66
0,88
1,06
1,12
1,45
1,36
1,76
1,61
2,60
2,27
2,70
1,79
2,42
2,97
2,09
2,75
3,40
2,09
2,75
3,56
4,50
2,23
2,98
3,73
4,47
4,40
6,00
5,47
6,60
6,50
6,50
4,57
5,42
7,23
6,67
8,70
10,70
6,91
9,00
8,70
5,59
6,80
9,04
11,20
8,80
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
192
S
H
DIM A x A x S
1.4301-304
1.4307-304L
A
1.4404-316L
1.4571-316Ti
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DIM A x A x S
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
100 X 65 X 9
100 X 65 X 11
100 X 75 X 6
100 X 75 X 9
120 X 80 X 8
120 X 80 X 10
120 X 80 X 12
130 X 65 X 8
130 X 65 X 10
150 X 75 X 8
150 X 75 X 10
150 X 100 X 10
150 X 100 X 12
160 X 80 X 10
160 X 80 X 12
11,20
13,30
8,10
11,80
12,00
14,90
17,80
11,90
14,60
13,80
16,80
19,00
22,60
18,10
21,70
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
12
1.4404-316L
1.4571-316Ti
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Ook verkrijgbaar: Ongelijkzijdig hoekprofiel uit plaat geknipt, gezet,
ontbraamd gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12, in
de kwaliteiten 1.4301/304, 1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L,
1.4571/316Ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309,
1.4841/314.
Also available: Unequal angle bars sheared from plate, bended,
deburred, straightened, from 30 x 30 x 2 mm up to 1000 x 500 x 12,
grades 1.4301/304, 1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L,
1.4571/316Ti
1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309, 1.4841/314.
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
H
S
S
A
12
B
S
A
DIM H x B x S x T
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
20 X 10 X 3,0 X 3,0
20 X 20 X 3,0 X 3,0
25 X 15 X 3,0 X 3,0
25 X 25 X 3,0 X 3,0
30 X 15 X 3,0 X 3,0
30 X 15 X 4,0 X 4,0
30 X 20 X 3,0 X 3,0
30 X 30 X 3,0 X 3,0
30 X 30 X 4,0 X 4,0
30 X 33 X 5,0 X 7,0
40 X 20 X 3,0 X 3,0
40 X 20 X 4,0 X 4,0
40 X 30 X 3,0 X 3,0
40 X 30 X 4,0 X 4,0
40 X 35 X 5,0 X 7,0
40 X 40 X 3,0 X 3,0
40 X 40 X 4,0 X 4,0
50 X 25 X 3,0 X 3,0
50 X 25 X 4,0 X 4,0
50 X 25 X 5,0 X 6,0
50 X 30 X 3,0 X 3,0
50 X 30 X 4,0 X 4,0
50 X 38 X 5,0 X 7,0
50 X 40 X 3,0 X 3,0
50 X 40 X 4,0 X 4,0
50 X 50 X 3,0 X 3,0
50 X 50 X 4,0 X 4,0
50 X 50 X 5,0 X 5,0
60 X 30 X 3,0 X 3,0
60 X 30 X 4,0 X 4,0
60 X 30 X 6,0 X 6,0
60 X 40 X 3,0 X 3,0
60 X 40 X 4,0 X 4,0
60 X 40 X 6,0 X 6,0
60 X 60 X 6,0 X 6,0
65 X 42 X 5,5 X 7,5
80 X 40 X 4,0 X 4,0
80 X 40 X 5,0 X 5,0
80 X 40 X 6,0 X 6,0
80 X 40 X 8,0 X 8,0
80 X 45 X 6,0 X 8,0
100 X 50 X 3,0 X 3,0
100 X 50 X 4,0 X 4,0
100 X 50 X 5,0 X 5,0
100 X 50 X 6,0 X 6,0
0,82
1,30
1,18
1,66
1,30
1,66
1,54
2,63
2,63
4,30
1,78
2,30
2,26
2,94
4,80
2,59
3,33
2,26
2,94
4,20
2,50
3,26
5,70
2,98
3,90
3,31
4,29
5,36
2,59
5,74
5,10
6,08
4,20
6,08
7,22
7,40
4,60
5,96
7,20
9,60
8,80
4,51
5,89
7,53
8,97
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
1.4404-316L
1.4571-316Ti
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DIM H x B x S x T
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
100 X 50 X 6,0 X 8,5
100 X 50 X 8,0 X 8,0
120 X 55 X 7,0 X 9,0
120 X 60 X 6,0 X 6,0
130 X 65 X 6,0 X 6,0
140 X 60 X 7,0 X 10,0
140 X 70 X 7,0 X 7,0
150 X 75 X 6,0 X 6,0
150 X 75 X 9,0 X 9,0
160 X 65 X 7,5 X 10,5
160 X 80 X 6,0 X 6,0
160 X 80 X 8,0 X 8,0
10,60
12,13
13,50
10,90
11,90
16,20
14,90
13,96
20,10
19,10
14,90
19,40
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Uit band gezet, overeenkomstig DIN 1026, lengten ca. 6 m,
certficaten EN 10204 3.1
Bended from strip, similar DIN 1026, lengths abt. 6 m, certificates EN
10204 3.1
DIM AxAxS
20 X 20 X 2,0 X 2,0
30 X 30 X 2,0 X 2,0
40 X 40 X 3,0 X 3,0
50 X 50 X 3,0 X 3,0
50 X 50 X 4,0 X 4,0
KG/M
0,83
1,31
2,59
3,33
3,31
1/4301-304 1.4307-304L
X
X
X
X
X
Ook verkrijgbaar: U-profiel uit plaat gezet, ontbraamd gestrekt, vanaf
30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12, in de kwaliteiten 1.4301/304,
1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L, 1.4571/316Ti,
1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309, 1.4841/314.
Also available: Unequal angle bars sheared from plate, bended,
deburred, straightened, from 30 x 30 x 2 mm up to 1000 x 500 x 12,
grades 1.4301/304, 1.4306/304L, 1.4541/321, 1.4404/316L,
1.4571/316Ti, 1.4462/duplex, 1.4539/904L, 1.4828/309,
1.4841/314.
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
1.4404-316L
1.4571-316Ti
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
193
RO ESTVA STSTA AL T- PROFI EL
S TA I N L E S S S T E E L T- BARS
RO E S T VAS T S TAL E N P LATE N
S TA I N L E S S S T E E L S H E E TS & P LATE S
Warmgeperst, DIN 1024, lengten ca. 4-7 m, certificaten EN 10204 3.1
Hot extruded, DIN 1024, lengths abt. 4-7 m, certificates EN 10204 3.1
Warmgewalst: uitvoering volgens EN 10088-2 finish 1D, afmetingen en toleranties volgens EN10029
Koudgewalst: uitvoering volgens 10088-2 finish 2B, afmetingen en toleranties volgens 10258/59
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
Hot rolled: execution according to EN 10088-2 finish 1D, dimensions and tolerances according to EN10029
Cold rolled: execution according to 10088-2 finish 2B, dimensions and tolerances according to 10258/59
All dimensions in mm
WARMGEWALST/HOT ROLLED
B
DIKTE/THICKNESS
S
S
H
1.4404-316L
1.4571-316Ti
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
12
DIM B x H x S
KG/M
1.4301-304
1.4307-304L
20 X 20 X 3
20 X 20 X 4
25 X 25 X 3
25 X 25 X 4
30 X 30 X 3
30 X 30 X 4
35 X 35 X 4
40 X 40 X 3
40 X 40 X 4
40 X 40 X 5
45 X 45 X 3
45 X 45 X 4
45 X 45 X 5
50 X 50 X 3
50 X 50 X 4
50 X 50 X 5
50 X 50 X 6
60 X 30 X 5,5
60 X 40 X 4
60 X 60 X 4
60 X 60 X 5
60 X 60 X 6
70 X 35 X 6
70 X 70 X 7
80 X 40 X 7
80 X 80 X 6
80 X 80 X 8
90 X 90 X 9
100 X 50 X 8,5
100 X 100 X 10
120 X 60 X 10
120 X 120 X 13
0,86
1,15
1,12
1,35
1,35
1,80
2,10
1,85
2,40
2,40
2,09
2,75
3,81
2,33
3,07
3,81
4,57
3,70
3,20
4,60
3,70
5,50
4,70
6,30
6,20
7,30
9,70
12,20
9,00
15,10
12,80
25,10
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
194
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
KG
0,8
0,8
1000 X 2000
1250 X 2500
12,80
20,00
–
–
–
–
E
E
E
–
1
1
1
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
16,00
25,00
36,00
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
1,25
1,25
1,25
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
20,00
31,25
45,00
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
1,5
1,5
1,5
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
24,00
37,50
54,00
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
2
2
2
2
2
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
32,00
50,00
72,00
128,00
192,00
E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
40,00
62,50
90,00
160,00
240,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
3
3
3
3
3
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
45,00
75,00
108,00
192,00
288,00
E
E
E
–
–
E
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
4
4
4
4
4
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
64,00
100,00
144,00
256,00
384,00
E
E
E
E
E
E
E
E
–
–
O
O
E
E
E
O
O
O
E
E
5
5
5
5
5
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
80,00
125,00
180,00
320,00
480,00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
6
6
6
6
6
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
96,00
150,00
216,00
384,00
576,00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
8
8
1000 X 2000
1250 X 2500
128,00
200,00
E
E
E
E
O
O
O
O
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
1.4307-304L
1.4404-316L
KOUDGEWALST/COLD ROLLED
DIM
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
1.4307-304L
1.4404-316L
12
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
195
RO ESTVA STSTA L EN PLATEN
S TA I N L E S S S T E E L SHEETS & PLATES
Warmgewalst: uitvoering volgens EN 10088-2 finish 1D, afmetingen en toleranties volgens EN10029
Koudgewalst: uitvoering volgens 10088-2 finish 2B, afmetingen en toleranties volgens 10258/59
Hot rolled: execution according to EN 10088-2 finish 1D, dimensions and tolerances according to EN10029
Cold rolled: execution according to 10088-2 finish 2B, dimensions and tolerances according to 10258/59
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
WARMGEWALST/HOT ROLLED
DIKTE/THICKNESS
12
Alle maten in mm
DIM
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
KOUDGEWALST/COLD ROLLED
1.4307-304L
1.4404-316L
8
8
8
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
288,00
512,00
768,00
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
10
10
10
10
10
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
160,00
250,00
360,00
640,00
960,00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
12
12
12
12
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
2000 X 4000
2000 X 6000
192,00
300,00
432,00
768,00
1152,00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
15
1000 X 2000
1500 X 3000
240,00
540,00
E
E
E
E
–
–
–
–
20
20
1000 X 2000
1500 X 3000
320,00
720,00
E
E
E
E
–
–
–
–
13
Z U IVE L BU IZ E N E N
F I T T I N G EN
D A IRY TU B ES A N D F IT T IN G S
Oppervlakte / Surface conditions:
Hot rolled 1D finished (pickled)
Cold rolled 2B finished
Cold rolled 2R finished (bright annealed)
Cold rolled, patterns 42 (leather)
Brushed Scotch Bright + PVC laser on 1 side
220 Grain polished + PVC laser on 1 side
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
196
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
197
Alle maten in mm
All dimensions in mm
ZU I V EL B U IZ E N
DAIRY TUBES
Z UI V E L LAS BOCH TE N
D A I R Y BW E LBOW S
Gelaste roestvaststalen buizen volgens / Welded stainless steel tubes according EN 10217-7 TC1 en/and DIN 11850
Toleranties volgens / Tolerances according to EN ISO 1127 d4/t3 (>NW 100 d3/t3) / Lengtes van ca. / Lengths abt. 6m
Certificaten volgens / Certificates according to EN 10.204 3.1
CC = niet gegloeid, niet geslepen / not annealed, not polished
BC = blank gegloeid, niet geslepen / bright annealed, not polished
BD = blank gegloeid, geslepen K320 / bright annealed, polished G320
Gelaste roestvaststalen lasbochten 90° volgens DIN 11852 en/of DIN 2605 met certificaten volgens EN 10.204 3.1
Welded stainless steel BW elbows 90° acc. to DIN 11852 and/or DIN 2605 with certificates EN 10.204 3.1
C = ongeslepen / unpolished
G = geslepen K320 / polished G320
Alle maten in mm
All dimensions in mm
W
R
90°
D
1.4307-304L
DN INCH
13
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
D X W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1"
25
25
25
25
DIN
DIN
DIN
DIN
1.¼"
32
32
32
32
1.½"
1.½"
40
40
40
40
2"
2"
50
50
50
50
DIN
DIN
DIN
DIN
SMS
DIN
DIN
DIN
DIN
SMS
DIN
DIN
DIN
DIN
2.½"
65
3"
80
DIN
DIN
4"
4"
100
125
150
200
DIN
DIN
DIN
DIN
12,00
13,00
14,00
18,00
18,00
19,00
20,00
22,00
22,00
23,00
24,00
25,40
28,00
28,00
29,00
30,00
31,80
34,00
34,00
35,00
36,00
38,10
38,10
40,00
40,00
41,00
42,00
50,80
50,80
52,00
52,00
53,00
54,00
63,50
70,00
76,10
85,00
101,60
101,60
104,00
129,00
154,00
204,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
198
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,00
1,50
1,50
2,00
1,20
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,00
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1.4307-304L
1.4404-316L
KG/M
CC
BC
BD
CC
BC
BD
0,275
0,432
0,601
0,426
0,620
0,657
0,901
0,526
0,770
0,808
1,102
0,756
0,676
0,995
1,033
1,402
0,919
0,826
1,221
1,258
1,703
1,153
1,375
0,977
1,446
1,484
2,003
1,551
1,852
1,277
1,897
1,934
2,604
2,329
3,405
2,802
4,157
3,760
4,988
5,108
6,360
7,612
10,116
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
O
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
-
O
O
O
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
-
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN INCH
10
10
15
15
15
15
20
20
20
D X W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
ISO
DIN
DIN
DIN
1”
25
25
25
DIN
DIN
DIN
1.¼”
32
32
32
DIN
DIN
DIN
1.½”
40
40
40
DIN
DIN
DIN
2”
50
50
50
DIN
DIN
DIN
2.½”
65
65
DIN
DIN
3”
80
DIN
4”
4”
100
125
150
200
DIN
DIN
DIN
DIN
13,00
14,00
18,00
19,00
20,00
21,30
22,00
23,00
24,00
25,40
28,00
29,00
30,00
31,80
34,00
35,00
36,00
38,10
40,00
41,00
42,00
50,80
52,00
53,00
54,00
63,50
70,00
70,00
76,10
85,00
101,60
101,60
104,00
129,00
154,00
204,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,50
2,00
1,20
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1.4404-316L
R
C
G
C
G
26,00
26,00
35,00
35,00
35,00
28,00
40,00
40,00
40,00
27,50
50,00
50,00
50,00
35,00
55,00
55,00
55,00
45,00
60,00
60,00
60,00
67,50
70,00
70,00
70,00
82,50
80,00
80,00
96,00
90,00
133,50
133,50
100,00
187,50
225,00
300,00
O
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
13
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
199
Alle maten in mm
All dimensions in mm
ZU I V EL T-S T U K KEN
D A I R Y T-P IE C E S
L AS K AP P E N
B W CAP S
Gelaste roestvaststalen t-stukken volgens DIN 11852 met certificaten volgens EN 10.204 3.1
Welded stainless steel dairy t-pieces according to DIN 11852 with certificates according to EN 10.204 3.1
TS = gelijkbenig / equal
TK = kort, uitgehalst / short, wihout branch
C = ongeslepen / unpolished
G = geslepen K320 / polished G320
Roestvaststalen laskappen volgens DIN 11852 met certificaten volgens EN 10.204 3.1
Stainless steel caps according to DIN 11852 with certificates according to EN 10.204 3.1
C = ongeslepen / unpolished
G = geslepen K320 / polished G320
Alle maten in mm
All dimensions in mm
W
W
L
W
W
L
L
D
D
1.4307-304L
13
10
10
15
15
15
20
20
20
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1”
25
25
25
DIN
DIN
DIN
1.¼”
32
32
32
DIN
DIN
DIN
1.½”
40
40
40
DIN
DIN
DIN
2”
2”
50
50
50
DIN
DIN
DIN
2.½”
65
65
DIN
DIN
3”
80
DIN
4”
4”
100
125
150
200
DIN
DIN
DIN
DIN
13,00
14,00
18,00
19,00
20,00
22,00
23,00
24,00
25,40
28,00
29,00
30,00
31,80
34,00
35,00
36,00
38,10
40,00
41,00
42,00
50,80
50,80
52,00
53,00
54,00
63,50
70,00
70,00
76,10
85,00
101,60
101,60
104,00
129,00
154,00
204,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
200
L
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,50
2,00
1,20
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
60,00
50,00
50,00
50,00
45,00
55,00
55,00
55,00
57,00
60,00
60,00
60,00
75,00
75,00
70,00
70,00
70,00
82,50
80,00
80,00
76,00
90,00
133,50
133,50
100,00
187,50
225,00
300,00
H
L
D
Type TK
1.4404-316L
TS
D X W
T
L
Type TK
Type TS
L
DN INCH
D
Type TS
L
L
D
TK
1.4307-304L
TS
C
G
C
G
C
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
E
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN INCH
15
15
15
20
20
20
D
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1”
25
25
25
DIN
DIN
DIN
1.¼”
32
32
32
DIN
DIN
DIN
1.½”
40
40
40
2”
50
50
50
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
2.½”
65
3”
80
DIN
DIN
4”
4”
100
125
150
200
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
DIN
DIN
DIN
DIN
18,00
19,00
20,00
22,00
23,00
24,00
25,40
28,00
29,00
30,00
31,80
34,00
35,00
36,00
38,10
40,00
41,00
42,00
50,80
52,00
53,00
54,00
63,50
70,00
76,10
85,00
101,60
101,60
104,00
129,00
154,00
204,00
T
H
C
C
G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,50
2,00
1,25
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
13,00
13,00
15,00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
11,00
12,00
14,00
14,00
18,00
18,00
16,00
18,00
26,00
25,00
25,00
24,00
34,00
38,00
69,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
1.4404-316L
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
201
13
ZU I V EL C O N C ENTRISCHE LASVERLOPEN
D A I R Y B W CO N C E N T R I C REDUCERS
Z UI V E L CO NCE NT RI S CHE LAS V E RLOP E N
D A I R Y B W CO N C E N T R I C RE DU CE RS
Gelaste roestvaststalen concentrische lasverlopen volgens DIN 11852 met certificaten volgens EN 10.204 3.1
Welded stainless steel concentric reducers according to DIN 11852 with certificates according to EN 10.204 3.1
C = ongeslepen / unpolished
G = geslepen K320 / polished G320
Gelaste roestvaststalen concentrische lasverlopen volgens DIN 11852 met certificaten volgens EN 10.204 3.1
Welded stainless steel concentric reducers according to DIN 11852 with certificates according to EN 10.204 3.1
C = ongeslepen / unpolished
G = geslepen K320 / polished G320
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
D2
D2
L
W
L
W
D1
D1
1.4404-316L
DN INCH
13
15
20
20
20
25
25
25
25
1.¼”
32
32
32
32
1.½”
1.½”
40
40
40
40
40
40
2”
2”
2”
2”
50
50
50
50
50
50
2.½”
2.½”
65
65
65
65
3”
3”
3”
80
80
80
4”
4”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
15
10
15
15
20
15
20
202
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1”
20
25
20
25
DIN
DIN
DIN
DIN
1”
1.¼”
20
25
32
20
25
32
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1”
1.¼”
1.½”
1.½”
25
32
40
25
32
40
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
1.½”
2”
40
40
50
50
DIN
DIN
DIN
DIN
1.½”
2”
2.½”
50
50
65
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
D1
DIN
DIN
DIN
2”
2.½”
19,00
22,00
23,00
23,00
28,00
28,00
29,00
29,00
31,80
34,00
34,00
35,00
35,00
38,10
38,10
40,00
40,00
40,00
41,00
41,00
41,00
50,80
50,80
50,80
50,80
52,00
52,00
52,00
53,00
53,00
53,00
63,50
63,50
70,00
70,00
70,00
70,00
76,10
76,10
76,10
85,00
85,00
85,00
101,60
101,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D2
13,00
18,00
13,00
19,00
18,00
22,00
19,00
23,00
25,40
22,00
28,00
23,00
29,00
25,40
31,80
22,00
28,00
34,00
23,00
29,00
35,00
25,40
31,80
38,10
38,10
28,00
34,00
40,00
29,00
35,00
41,00
38,10
50,80
40,00
42,00
52,00
54,00
38,10
50,80
63,50
52,00
54,00
70,00
50,80
63,50
X
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
L
11,0
7,0
18,0
7,0
18,0
11,0
18,0
11,0
11,0
22,0
11,0
22,0
11,0
22,0
11,0
33,0
22,0
11,0
33,0
22,0
11,0
55,0
44,0
33,0
33,0
44,0
33,0
22,0
44,0
33,0
22,0
51,0
29,0
51,0
51,0
29,0
29,0
89,0
56,0
27,0
56,0
56,0
27,0
100,0
61,0
1.4404-316L
O
K
O
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
DN INCH
4”
100
100
100
125
125
150
150
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D1
3”
65
65
80
80
100
100
125
150
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
101,60
104,00
104,00
104,00
129,00
129,00
154,00
154,00
204,00
X
D2
X
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
76,10
70,00
76,10
85,00
85,00
104,00
104,00
129,00
154,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
L
O
K
34,0
61,0
58,0
34,0
79,0
45,0
90,0
45,0
45,0
X
X
X
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
203
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - DI N
D A I R Y F ITT IN G S - DI N
Z UI V E L FITTINGE N - DIN
D A I R Y FI TTI NGS - DI N
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Voor buis / For tube DIN 11850 Reihe 2
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Voor buis / For tube DIN 11850 Reihe 2
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
AANLASKOPPELING
13
DN
d1
d4
d8
L1
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
10
16
20
26
32
38
50
66
81
100
125
150
13
19
23
29
35
41
53
70
85
104
129
154
38
44
54
63
70
78
92
112
127
148
178
210
34
34
36
45
51
53
57
65
75
89
70
76
UNION
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
d1
d4
d6
0,130
0,160
0,280
0,380
0,450
0,530
0,730
1,210
1,660
2,240
3,070
4,350
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
10
16
20
26
32
38
50
66
81
100
125
150
13
19
23
29
35
41
53
70
85
104
129
154
22,5
28,5
36,5
44,0
50,0
56,0
68,5
86,0
100,0
121,0
150,0
176,0
LASDRAADSTUK
LINER
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,010
0,020
0,040
0,080
0,090
0,120
0,170
0,280
0,340
0,540
0,700
0,920
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
h
17
17
18
22
25
26
28
32
37
44
34
37
WARTEL
MALE PART
13
NUT
DN
c
d1
d4
d5
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
d5
d6
d8
k
m
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
21
21
24
29
32
33
35
40
45
54
46
50
10
16
20
26
32
38
50
66
81
100
125
150
13
19
23
29
35
41
53
70
85
104
129
154
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X 1/4"
130 X 1/4"
160 X 1/4"
190 X 1/4"
0,040
0,050
0,090
0,120
0,140
0,160
0,220
0,380
0,520
0,620
0,920
1,550
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
15
20
25
32
40
50
65
75 /3"
80
100
125
150
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
110 X 1/4"
130 X 1/4"
160 X 1/4"
190 X 1/4"
19
25
31
36
42
49
62
80
88
94
115
138
164
38
44
54
63
70
78
92
112
119
127
148
178
210
18
18
20
21
21
21
22
25
25
29
31
35
40
15
15
17
18
18
18
19
21
21
25
26
30
34
0,070
0,080
0,130
0,180
0,220
0,250
0,340
0,550
0,650
0,800
1,080
1,450
1,880
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
LASPUNTSTUK
204
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
205
ZU I V EL F ITT IN GEN - DI N
D A I R Y F ITT IN G S - DI N
Z UI V E L FITTINGE N - DIN
D A I R Y FI TTI NGS - DI N
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
LASVERLOOPPUNTSTUK
13
DN
DN
25
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
65
65
65
65
80
80
80
100
100
100
125
150
15
15
20
25
15
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50
40
50
65
50
65
80
100
100
d1
16,0
16,0
20,0
26,0
16,0
20,0
26,0
32,0
26,0
32,0
38,0
26,0
32,0
38,0
50,0
38,0
50,0
66,0
50,0
66,0
81,0
100,0
100,0
h
22
23
23
20
25
25
20
23
28
23
26
32
32
26
27
36
30
31
40
40
42
56
50
d3
26,0
32,0
32,0
32,0
38,0
38,0
38,0
38,0
50,0
50,0
50,0
66,0
66,0
66,0
66,0
81,0
81,0
81,0
100,0
100,0
100,0
125,0
150,0
LASVERLOOPDRAADSTUK
REDUCER LINER BW
g
d6
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
17
18
44
50
50
50
56
56
56
56
68
68
68
86
86
86
86
100
100
100
121
121
121
150
176
0,11
0,14
0,14
0,12
0,20
0,21
0,17
0,17
0,31
0,29
0,27
0,51
0,52
0,54
0,45
0,75
0,66
0,50
1,20
1,17
1,06
1,35
1,65
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DN
DN
d1
C
32
40
40
50
50
50
65
65
65
80
80
80
100
100
100
25
25
32
25
32
40
32
40
50
40
50
65
50
65
80
26,0
26,0
32,0
26,0
32,0
38,0
32,0
38,0
50,0
38,0
50,0
66,0
50,0
66,0
81,0
27
28
29
26
29
35
39
39
40
43
45
46
49
49
49
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
PAG
206
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
d3
32
38
38
50
50
50
66
66
66
81
81
81
100
100
100
d5
58 X 1/6"
65 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
78 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
95 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
110 X ¼"
110 X ¼"
130 X ¼"
130 X ¼"
130 X ¼"
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,16
0,22
0,21
0,32
0,33
0,33
0,49
0,50
0,71
0,98
0,92
0,58
1,20
1,11
0,93
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
INSCHROEFPUNTSTUK
DN
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
f
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
10
10
10
a
d6
14
14
14
20
20
20
20
22
25
30
22,5
28,5
36,5
44
50
56
68,5
86
100
121
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
d12
R3/8"
R½"
R¾"
R1"
R1.¼"
R1.½"
R2"
R2.½"
R3"
R4"
h
38
38
40
50
50
50
50
55
60
70
ADAPTER FEMALE - MALE THREAD
SW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
14
19
27
30
36
44
55
70
88
110
0,030
0,055
0,095
0,140
0,240
0,270
0,350
0,530
0,670
1,220
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
REDUCER MALE BW
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
207
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - DI N
D A I R Y F ITT IN G S - DI N
Z UI V E L FITTINGE N - DIN
D A I R Y FI TTI NGS - DI N
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
INSCHROEFDRAADSTUK
13
DN
a
C
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
14
14
14
20
20
20
20
22
25
30
40
40
42
48
48
50
52
56
66
72
d5
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
d12
SW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
R3/8"
R½"
R¾"
R1"
R1.¼"
R1.½"
R2"
R2.½"
R3"
R4"
19
24
30
41
46
50
65
80
95
117
0,060
0,080
0,140
0,280
0,350
0,400
0,530
0,720
1,010
1,540
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
OPSCHROEFPUNTSTUK
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
d1
10
16
20
26
32
38
50
66
81
100
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
208
d12
R3/8"
R½"
R¾"
R1"
R1.¼"
R1.½"
R2"
R2.½"
R3"
R4"
OPSCHROEFDRAADSTUK
ADAPTER MALE - MALE THREAD
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
d5
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
d12
SW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
R3/8"
R½"
R¾"
R1"
R1.¼"
R1.½"
R2"
R2.½"
R3"
R4"
19
24
30
41
46
50
65
80
95
117
0,060
0,070
0,110
0,220
0,230
0,240
0,370
0,540
0,720
0,910
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
E
E
E
BLINDPUNTSTUK
h
SW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
19
24
30
41
46
50
65
80
95
117
0,150
0,200
0,290
0,540
0,565
0,590
0,860
1,360
1,610
2,340
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
10
15
20
25
32
40
50
65
75/3”
80
100
125
150
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
c
30
30
30
35
35
35
35
38
43
50
ADAPTER FEMALEFEMALE THREAD
39
41
42
52
55
56
58
64
74
89
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
a
14
14
14
20
20
20
20
22
25
30
d3
18
24
30
35
41
48
61
79
86
93
114
137
163
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ADAPTER MALE-FEMALE THREAD
LINER BLANK
d6
g
h
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
22,5
28,5
36,5
44,0
50,0
56,0
68,5
86,0
93,0
100,0
121,0
150,0
176,0
6
6
8
10
10
10
11
12
12
12
15
17
18
9
9
11
13
13
13
14
16
16
16
20
22
24
0,022
0,040
0,072
0,130
0,170
0,220
0,350
0,670
0,770
0,920
1,340
2,800
4,300
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
209
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - DI N
D A I R Y F ITT IN G S - DI N
Z UI V E L FITTINGE N - DIN
D A I R Y FI TTI NGS - DI N
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
BLINDDRAADSTUK
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
13
MALE PART BLANK
a
c
d4
d5
SW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
22
24
24
24
24
24
26
30
30
22
25
25
34
34
34
34
34
34
34
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
19
22
22
27
27
27
27
27
27
27
0,060
0,090
0,130
0,190
0,220
0,250
0,350
0,640
1,300
2,100
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
10
15
20
25
32
40
50
65
75/3"
80
100
125
150
BLINDWARTEL
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
75/3"
80
100
125
150
d5
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
160 X ¼"
190 X ¼"
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
210
Met Knop, Ketting en Dichtschijf Perbunan
With Button, Chain and Sealing disk Perbunan
d8
38
44
54
63
70
78
92
112
119
127
148
178
210
d5
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
160 X ¼"
190 X ¼"
d8
d11
38
44
54
63
70
78
92
112
119
127
148
178
210
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
k
18
18
20
21
21
21
22
25
25
30
31
34
39
KG
1.4307-403L
1.4404-316L
15
15
17
18
18
18
19
21
21
26
26
29
33
0,120
0,150
0,190
0,250
0,290
0,330
0,460
0,850
0,900
1,110
1,530
2,120
3,050
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DICHTSCHIJF VOOR BLINDWARTEL
k
m
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
d5
d5-PTFE
15
15
17
18
18
18
19
21
21
26
26
29
33
0,080
0,100
0,140
0,195
0,230
0,260
0,380
0,660
0,690
1,000
1,400
1,970
2,870
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
10
15
20
25
32
40
50
65
75/3"
80
100
125
150
28
34
44
52
58
65
78
95
104
110
130
160
190
27
33
43
51
57
64
77
94
103
109
129
159
189
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
BLIND NUT COMPLETE
m
BLIND NUT
18
18
20
21
21
21
22
25
25
30
31
34
39
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
BLINDWARTEL COMPLEET
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
f
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KG/ST
0,002
0,003
0,006
0,008
0,010
0,013
0,020
0,029
0,035
0,044
0,062
0,093
0,132
VITON
EPDM
PERB
PTFE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
SEALING DISC
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
211
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - I NCH
D A I R Y F ITT IN G S - I NCH
Z UI V E L FITTINGE N - INCH
D A I R Y FI TTI NGS - I NCH
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
UNION
AANLASKOPPELING
13
DN
d1
d4
1”
1.¼”
1.½”
2”
2.½”
3”
4”
22,1
28,5
34,8
47,5
60,2
72,9
97,4
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
d8
L1
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
63
70
78
92
112
119
148
45
51
53
57
65
75
89
0,420
0,510
0,610
0,830
1,390
1,500
2,920
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LASDRAADSTUK
DN
1”
1.¼”
1.½”
2”
2.½”
3”
4”
C
29
32
33
35
40
40
54
PAG
d1
d4
22,1
28,5
34,8
47,5
60,2
72,9
97,4
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
DN
d1
d4
d6
1”
1.¼”
1.½”
2”
2.½”
3”
4”
22,1
28,5
34,8
47,5
60,2
72,9
97,4
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
44
50
56
68,5
86
93
121
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
212
LASVERLOOPPUNTSTUK
d5
52 X 1/6”
58 X 1/6”
65 X 1/6”
78 X 1/6”
95 X 1/6”
104 X 1/6”
130 X ¼”
MALE PART
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,140
0,170
0,210
0,280
0,470
0,510
1,020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LASPUNTSTUK
LINER
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,100
0,120
0,150
0,210
0,370
0,340
0,820
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
h
22
25
26
28
32
32
44
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
INCH
1.¼"
1.½"
1.½"
2"
2"
2.½"
2.½"
3"
3"
4"
INCH
1"
1"
1.¼"
1"
1.½"
1.½"
2"
2"
2.½"
3"
d1
h
d3
g
22,9
22,9
29,3
22,9
35,1
35,1
47,8
47,8
60,5
73,1
20
20
23
28
26
26
27
30
31
42
29,3
35,1
35,1
47,8
47,8
60,5
60,5
73,1
73,1
97,6
10
10
10
11
11
12
12
12
12
15
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
d6
50
56
56
68
68
86
86
93
93
121
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
KG
0,17
0,20
0,17
0,33
0,30
0,57
0,52
0,65
0,62
1,12
REDUCER LINER BW
1.4307-304L
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
213
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - SMS
D A I R Y F ITT IN G S - SM S
Z UI V E L FITTINGE N - S M S
D A I R Y FI TTI NGS - S M S
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to SMS
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to SMS
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
LASDRAADSTUK
DN
25
38
51
63,5
76
101,6
13
c
d1
d5
KG
1.4307-304L
1.4401-316L
15
20
20
24
24
30
22,5
35,5
48,5
60,5
73,1
97,6
40 X 1/6"
60 X 1/6"
70 X 1/6"
85 X 1/6"
98 X 1/6"
132 X 1/6"
0,050
0,170
0,180
0,350
0,440
1,310
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LASPUNTSTUK
DN
25
38
51
63,5
76
101,6
25
38
51
63,5
76
101,6
d1
d6
KG
1.4307-304L
1.4401-316L
8
9
9
9
10
12
22,5
35,5
48,5
60,5
73,1
97,6
22,5
35,5
48,5
60,5
73,1
97,6
0,020
0,040
0,060
0,070
0,120
0,270
E
E
E
E
E
E
X
X
X
X
X
X
40 X /6"
60 X 1/6"
70 X 1/6"
85 X 1/6"
98 X 1/6"
132 X 1/6"
1
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
214
25
38
51
63,5
76
101,6
c
d5
d6
32,0
48,0
60,5
74,0
87,0
117,0
c
d12
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
25,0
38,0
51,0
63,5
76,0
101,6
d13
32
48
61
73,5
86
113,5
KG
VITON
EPDM
PERB
0,002
0,003
0,006
0,007
0,010
0,020
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
13
NUT
d8
k
m
KG
1.4307-403L
1.4404-316L
51
74
84
100
114
154
20
25
26
30
32
32
16
21
21
25
26
26
0,110
0,260
0,310
0,410
0,570
1,200
X
X
X
X
X
X
E
E
E
E
E
E
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
DN
GASKET
LINER
WARTEL
DN
DICHTRING
MALE BW
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
215
ZU I V EL F ITT IN GEN - I DF
D A I R Y F ITT IN G S - I DF
Z UI V E L FITTINGE N - IDF
D A I R Y FI TTI NGS - I DF
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to IDF
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to IDF
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
LASDRAADSTUK
13
DN
MM
c
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
25,4
38,1
50,8
63,5
76,1
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
DN
MM
d1
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
25,4
38,1
50,8
63,5
76,1
22,2
34,9
47,6
60,3
73,0
d1
d5
22,2
34,9
47,6
60,3
73
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
33,8
47
60,5
74
87,5
KG
1.4307-304L
0,040
0,080
0,110
0,180
0,250
E
E
E
E
E
LASPUNTSTUK
LINER
h
KG
1.4307-304L
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
0,030
0,050
0,080
0,120
0,180
d6
MM
d5
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
25,4
38,1
50,8
63,5
76,1
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
216
d8
k
m
50
65
78
95
108
30
30
30
30
30
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
DN
MM
C
d12
E
E
E
E
E
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
25,4
38,1
50,8
63,5
76,1
7
7
7
7
7
25,5
38,0
51,0
63,0
75,5
d13
32,5
46,0
59,5
73,0
86,5
KG
VITON
EPDM
PERB
0,002
0,004
0,006
0,008
0,010
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
NUT
SW
50
60
75
90
105
1.4404-316L
GASKET
1.4404-316L
E
E
E
E
E
WARTEL
DN
DICHTRING
MALE BW
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,150
0,240
0,300
0,380
0,510
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
217
13
ZU I V EL F ITT IN GEN - RJ T
D A I R Y F ITT IN G S - RJ T
Z UI V E L FITTINGE N - RJ T
D A I R Y FI TTI NGS - RJ T
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to RJT
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to RJT
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
LASDRAADSTUK
13
DN
c
d1
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
34,9
47,6
60,3
73
d4
25,6
38,3
51,0
63,7
76,4
d5
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
c
d1
KG
45,5 X 1/8"
58,2 X 1/8"
72,5 X 1/6"
85,2 X 1/6"
97,0 X 1/6"
0,130
0,150
0,210
0,260
0,330
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
26,7
39,4
52,1
64,8
77,5
0,004
0,005
0,008
0,010
0,012
LASPUNTSTUK
LINER
DN
d1
d4
d6
h
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
22,2
34,9
47,6
60,3
73,0
25,6
38,3
51
63,7
76,4
41,3
54,0
66,7
79,6
92,1
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
WARTEL
DN
1"
1.½"
2"
2.½"
3"
d5
46.0 X 1/8"
58.7 X 1/8"
73.0 X 1/6"
85.7 X 1/6"
98.4 X 1/6"
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
DICHTRING
MALE BW
218
d6
d8
33,5
46,0
59,0
71,5
84,5
57
72
86
100
114
SW
50,8
65
79,4
92,1
104,8
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
VITON
O
O
O
O
O
GASKET
EPDM
O
O
O
O
O
PERB
E
E
E
E
E
13
NUT
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,150
0,200
0,280
0,340
0,410
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
219
ZU I V EL F ITT IN GEN - I SO
D A I R Y F ITT IN G S - I SO
S ANI TAI RE LE IDINGE N E N LE IDINGCOM PO N EN T EN
S A N I TA R Y TU BE S AND COM P ONE NTS
Zuivelfittingen volgens / Dairy fittings according to DIN 11851
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
LASDRAADSTUK
13
DN
c
d1
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
21
21
24
29
32
33
35
40
45
54
46
50
14
18,1
23,7
29,7
38,4
44,3
56,3
72,1
84,3
109,7
134,5
163,1
DN
d1
d4
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
14
18,1
23,7
29,7
38,4
44,3
56,3
72,1
84,3
109,7
134,5
163,1
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
d4
220
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
d6
22,5
28,5
36,5
44
50
56
68,5
86
100
121
150
176
d5
28 X 1/8"
34 X 1/8"
44 X 1/8"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
160 X ¼"
190 X ¼"
DIN 11850
MALE PART
KG
1.4307-304L
1.4404-316L
0,030
0,040
0,080
0,110
0,140
0,190
0,250
0,370
0,560
0,810
1,130
1,770
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LASPUNTSTUK
LINER
h
KG
1.4301-304L
1.4404-316L
17
17
18
22
25
26
28
32
37
44
34
37
0,010
0,020
0,040
0,070
0,110
0,130
0,190
0,290
0,360
0,670
0,760
1,030
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
OVERIGEN / OTHER
INCH
REIHE 1
REIHE 2
PRAKTIJK
10
15
20
25
32
41
50
65
80
100
125
150
200
12 X 1
18 X 1
22 X 1
28 X 1
34 X 1
40 X 1
52 X 1
70 X 2
85 X 2
104 X 2
129 X 2
154 X 2
204 X 2
13 X 1,5
19 X 1,5
23 X 1,5
29 X 1,5
35 X 1,5
41 X 1,5
53 X 1,5
70 X 2
85 X 2
104 X 2
129 X 2
154 X 2
204 X 2
12 X 1,5
18 X 1,5
22 X 1,5
28 X 1,5
34 X 1,5
40 X 1,5
52 X 1,5
70 X 2
85 X 2
104 X 2
129 X 2
154 X 2
204 X 2
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
INCH
/8"
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
NED. MATEN
25,4 X 1,25
31,8 X 1,5
38,1 X 1,5
50,8 X 1,5
63,5 X 1,5
76,1 X 1,5
101,6 X 2
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
BS 4825
3
12,70 X 1,65
19,05 X 1,65
25,40 X 1,65
38,10 X 1,65
50,80 X 1,65
63,50 X 1,65
76,20 X 1,65
101,60 X 2,11
ISO 1127
17,2 X 1,6
21,3 X 1,6
26,9 X 1,6
33,7 X 2,0
42,4 X 2,0
48,3 X 2,0
60,3 X 2,0
76,1 X 2,0
88,9 X 2,3
114,3 X 2,3
SMS 3008
25,0 X 1,2
32,0 X 1,2
38,0 X 1,2
51,0 X 1,2
63,5 X 1,6
76,1 X 2
101,6 X 2
13
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
221
ZU I V EL V LIN D E RKLEPPEN - DI N
D A I R Y B U TT E R FLY VALVES - DI N
Z UI V E L V LINDE RK LE P P E N - DIN
D A I R Y BU TTE RFLY VALV E S - DI N
Zuivel vlinderkleppen / Dairy butterfly valves
Voor buis / For tube DIN 11850 Reihe 2
Zuivel vlinderkleppen / Dairy butterfly valves
Voor buis / For tube DIN 11850 Reihe 2
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
VLINDERKLEP LASEINDEN
13
DN
BUIS / TUBE
25
32
40
50
65
75
80
100
125
150
29
35
41
53
70
76,1
85
104
129
154
A
40
42
50
50
50
60
60
64
112
124
B
87
92
97
110
127
142
142
162
200
230
C
89
91
94
100
109
124
124
135
162
177
D
E
KG
102
102
132
132
132
165
165
165
216
216
31
37
43
55
72
72,1
81
100
125
150
1,350
1,420
1,520
1,800
2,180
4,150
3,950
4,800
8,100
10,300
VLINDERKLEP BU - LAS
DN
BUIS / TUBE
25
32
40
50
65
80
100
125
150
26
32
38
50
66
81
100
125
150
A
52
53
61
61
63
80
84
112
124
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
222
B
C
87
92
97
110
127
142
162
200
230
89
91
94
100
109
124
135
162
177
D
102
102
132
132
132
165
165
216
216
E
52 X /6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
160 X ¼"
190 X ¼"
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4307-304L
1.4404-316L
DN
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
20
25
32
40
50
65
75
80
100
125
150
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
1,490
1,580
1,780
2,120
2,560
4,620
5,600
9,200
12,200
1.4307-304L
20
29,0
35,0
41,0
53,0
70,0
76,1
85,0
104,0
129,0
154,0
A
B
C
64
64
64
72
72
76
90
100
104
112
124
87
87
92
97
110
127
142
142
162
200
230
89
89
91
94
100
109
124
124
135
162
177
D
102
102
102
132
132
132
165
165
165
216
216
E
44 X 1/6"
52 X 1/6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
110 X ¼"
130 X ¼"
160 X ¼"
190 X ¼"
KG
1,650
1,650
1,750
2,020
2,400
3,050
4,95
5,150
6,500
10,200
13,900
1.4307-304L
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
E
X
X
X
X
X
X
X
E
E
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
E
E
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
BUIS / TUBE
BUTTERFLY VALVE MALE-MALE
BUTTERFLY VALVE
MALE-WELDING ENDS
KG
1
VLINDERKLEP BU - BU
BUTTERFLY VALVE WELDING
ENDS
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
223
13
ZU I V EL V LIN D E RKLEPPEN - I NCH
D A I R Y B U TT E R FLY VALVES - I NCH
Z UI V E L V LINDE RK LE P P E N - IS O
D A I R Y BU TTE RFLY VALV E S - I S O
Zuivel vlinderkleppen / Dairy butterfly valves
Voor buis / For tube DIN 11850 Reihe 2
Zuivel vlinderkleppen / Dairy butterfly valves
Alle maten in mm
Alle maten in mm
All dimensions in mm
All dimensions in mm
VLINDERKLEP LASEINDEN
DN
13
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
BUIS / TUBE
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
A
B
38
40
48
48
47
60
62
87
92
97
110
127
142
162
C
89
91
94
100
109
124
135
D
E
102
102
132
132
132
165
165
KG
22,9
29,3
35,1
47,8
60,5
72,1
97,6
1,31
1,42
1,52
1,80
2,18
4,15
4,80
VLINDERKLEP BU-LAS
DN
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
BUIS / TUBE
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
A
B
51
52
60
60
62
75
83
87
92
97
110
127
142
162
C
89
91
94
100
109
124
135
D
E
102
102
132
132
132
165
165
52 X /6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
130 X ¼"
1,490
1,580
1,780
2,120
2,560
4,510
5,600
VLINDERKLEP BU-BU
DN
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
3"
4"
BUIS / TUBE
25,4
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
101,6
A
B
64
64
72
72
76
90
104
87
92
97
110
127
142
162
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
224
C
89
91
94
100
109
124
135
D
102
102
132
132
132
165
165
KG
52 X /6"
58 X 1/6"
65 X 1/6"
78 X 1/6"
95 X 1/6"
104 X 1/6"
130 X ¼"
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
1.4404-316L
DN
X
X
X
X
X
X
X
25
32
40
50
65
80
100
X
X
X
X
X
X
X
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
BUIS / TUBE
33,7
42,0
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
A
B
40
42
50
50
50
60
64
87
92
97
110
127
142
162
C
89
91
94
100
109
124
135
D
E
102
102
132
132
132
165
165
28,5
37,2
43,1
55,1
70,9
83,7
109,1
KG
1,310
1,420
1,520
1,800
2,180
3,950
4,800
BUTTERFLY VALVE WELDING
ENDS
1.4307-304L
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Overige uitvoeringen zoals tussen flenzen gemonteerd, met een clamp, puntstukwartel of slangtule aansluiting; zijn op aanvraag vrij snel
leverbaar. Tevens zijn losse onderdelen zoals vlinders en diverse klepzittingen verkrijgbaar.
Other executions, like mounted in between flanges, with clamp, liner or hose nipple connection; are quickly available on request. Also other parts
like loose butterfly parts and several valve seats are available.
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
BUTTERFLY VALVE MALE-MALE
E
1
1.4307-304L
BUTTERFLY VALVE
MALE-WELDING END
KG
1
VLINDERKLEP LASEINDEN
BUTTERFLY VALVE WELDING
ENDS
1,700
1,850
2,000
2,400
3,200
4,400
6,700
1.4307-304L
X
X
X
X
X
X
X
1.4404-316L
X
X
X
X
X
X
X
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
225
13
Alle maten in mm
All dimensions in mm
NOTITIES
15
TE CH N ISCH E
TEC H N IC A L
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
246
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
16
IN F O R M AT I E
I N F O R M AT IO N
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
247
B WG EN SWG AF METINGEN EN GEWI CHTEN
B W G A N D S W G D I M E N S I O N S AND WEI GHTS
L E G E RI NG S TY P E
A L LOY TY P E
BWG (Birmingham Wire Gauge)
SWG (Standard Wire Gauge)
Qualities
BWG - S
22
UD
INCH
MM
/4”
6.350
/16”
7.950
3
/8”
9.525
1
/2” 12.700
5
/8” 15.875
3
/4” 19.050
7
/8” 22.225
1” 25.400
1 1/4” 31.750
1 1/2” 38.100
1 3/4” 44.450
2” 50.800
2 1/2” 63.500
3” 76.200
3 1/2” 88.900
4” 101.600
20
18
16
14
12
11
10
INCH
.028
MM
0.711
INCH
.035
MM
.889
INCH
.049
MM
1.244
INCH
.065
MM
1.650
INCH
.083
MM
2.108
INCH
.109
MM
2.768
INCH
.120
MM
3.047
INCH
.134
MM
3.403
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
.082
.106
.129
.177
.224
.271
.319
.367
.462
.556
.652
.746
0.122
0.157
0.192
0.263
0.334
0.404
0.475
0.546
0.687
0.828
0.970
1.110
.107
.140
.173
.240
.306
.373
.439
.505
.638
.773
.907
1.040
1.300
1.570
1.830
2.100
.159
.209
.258
.357
.456
.555
.654
.752
.950
1.150
1.350
1.540
1.940
2.340
2.730
3.130
.130
.175
.219
.307
.395
.483
.572
.660
.833
1.010
1.190
1.360
1.720
2.700
2.430
2.780
0.194
0.260
0.326
0.457
0.588
0.719
0.851
0.982
1.240
1.510
1.770
2.030
2.560
3.080
3.610
4.130
.263
.376
.489
.601
.712
.826
1.060
1.280
1.510
1.730
2.180
2.630
3.080
3.530
0.392
0.559
0.727
0.894
1.060
1.230
1.570
1.900
2.240
2.570
3.240
3.910
4.580
5.250
.362
.610
.759
.907
1.060
1.350
1.650
1.940
2.240
2.830
3.420
4.010
4.600
0.688
0.908
1.130
1.350
1.570
2.010
2.450
2.890
3.330
4.210
5.090
5.970
6.850
.495
.658
.820
.981
1.150
1.470
1.800
2.120
2.450
3.100
3.750
4.400
5.050
0.737
0.979
1.220
1.460
1.710
2.190
2.680
3.160
3.650
4.610
5.580
6.550
7.520
.894
1.080
1.260
1.630
1.990
2.350
2.710
3.440
4.170
4.900
5.620
1.33
1.60
1.87
2.42
2.96
3.50
4.04
5.12
6.20
7.29
8.37
1
5
.143
.181
.213
.270
.257
.296
.372
.448
.523
.599
.383
.440
.553
.666
.779
.892
SWG - S
22
UD
INCH
MM
/4”
6.350
5
/16”
7.950
3
/8”
9.525
1
/2” 12.700
5
/8” 15.875
¾” 19.050
7
/8” 22.225
1” 25.400
1 ¼” 31.750
1 ½” 38.100
1 ¾” 44.450
2” 50.800
2 ½” 63.500
3” 76.200
3 ½” 88.900
.070 101.600
20
MM
0.711
INCH
.036
MM
.914
INCH
.048
MM
1.218
INCH
.064
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
.083
.108
.132
.181
.230
.279
.328
.376
.474
.572
.669
.766
.124
.161
.197
.270
.342
.415
.488
.560
.706
.851
.996
1.140
.105
.138
.170
.235
.300
.366
.431
.496
.626
.759
.887
1.020
1.280
1.540
1.790
2.060
0.157
0.205
0.253
0.350
0.447
0.544
0.641
0.738
0.931
1.130
1.320
1.510
1.900
2.290
2.670
3.060
.143
.181
.257
.296
.372
.448
.523
.599
.213
.270
.383
.440
.553
.666
.779
.892
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
248
16
INCH
.028
1
16
18
14
12
11
10
MM
1.625
INCH
.080
MM
2.032
INCH
.104
MM
2.641
INCH
.116
MM
2.946
INCH
.128
MM
3.251
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
LB/FT
KG/M
.129
.173
.216
.303
.390
.476
.563
.650
.827
.994
1.170
1.340
1.690
2.000
2.390
2.740
0.192
0.257
0.321
0.451
0.580
0.709
0.838
0.967
1.230
1.480
1.740
2.000
2.520
3.030
3.550
4.070
.256
.365
.473
.582
.692
.800
1.020
1.240
1.450
1.670
2.100
2.530
2.970
3.410
0.381
0.543
0.704
0.866
1.030
1.190
1.510
1.840
2.160
2.480
3.130
3.770
4.420
5.070
.447
.588
.732
.874
1.020
1.300
1.580
1.860
2.140
2.710
3.270
3.830
4.400
0.665
0.875
1.090
1.300
1.510
1.930
2.350
2.770
3.190
4.030
4.870
5.700
6.540
.484
.641
.800
.954
1.120
1.430
1.740
2.060
2.370
3.000
3.630
4.260
4.890
0.720
0.954
1.190
1.420
1.660
2.130
2.590
3.060
3.530
4.470
5.400
6.340
7.280
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
.867
1.040
1.210
1.560
1.910
2.250
2.600
3.300
3.990
4.680
5.380
1.29
1.55
1.80
2.32
2.84
3.35
3.87
4.91
5.94
6.97
8.01
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
U.S. ASTM/UNS
EUROPE EN
SWEDEN SS
UK BS
304
304 L
310/314
310 S
316
316 (HIMO)
316 L
316 L (HIMO)
316 TI
321
904 L
1.4301
1.4307
1.4841
1.4845
1.4401
1.4436
1.4404
1.4432
1.4571
1.4541
1.4539
2333
2352
2361
2347
2343
2348
2353
2350
2337
2562
304 S 31
304 S 11
314 S 25
310 S 16
316 S 31
316 S 33
316 S 11
316 S 12
320 S 31
321 S 31
904 S 13
FRANCE AFNOR
Z7CN
Z3CN
Z15CNS
Z8CN
Z7CND
Z7CND
Z3CND
Z3CND
Z6CNDT
Z6CNT
Z2NCDU
18-9
18-10
25-20
25-20
17-11-2
18-12-3
17-11-2
17-14-3
17-12
18-10
25-20
Tubesizes
NOM. PIPE
SIZE INCH
OUTS. DIAM.
MM
ISO 1127
NPS
/8
¼
3
/8
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
3½
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
10,29
13,72
17,15
21,34
26,67
33,40
42,16
48,26
60,33
73,03
88,90
101,6
114,3
141,3
168,28
219,08
273,05
323,85
355,6
406,4
457,2
508,0
558,8
609,6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
1
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
SCHED. 5S
WT/MM
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
2,11
2,11
2,11
2,11
2,77
2,77
2,77
3,40
3,96
3,96
4,19
4,19
4,78
4,78
5,54
SCHED. 10S
WT/MM
2,11
2,11
2,77
2,77
2,77
2,77
3,05
3,05
3,05
3,05
3,40
3,40
3,76
4,19
4,57
4,78
4,78
4,78
5,54
5,54
6,35
SCHED. 20
WT/MM
SCHED. 40S/STD
WT/MM
SCHED. 80S/XS
WT/MM
6,35
6,35
6,35
7,92
7,92
7,92
9,53
9,53
9,53
1,73
2,24
2,31
2,77
2,87
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16
5,49
5,74
6,02
6,55
7,11
8,18
9,27
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
2,41
3,02
3,20
3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
7,01
7,62
8,08
8,56
9,53
10,97
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
SCHED. XXS
WT/MM
7,47
7,82
9,09
9,70
10,16
11,07
14,02
15,24
16,15
17,12
19,05
21,95
22,23
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
249
16
PAG
250
13,72
17,15
21,34
26,67
33,40
42,16
48,26
60,33
73,03
88,90
/4”
/8”
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
/2”
/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
219,08
273,05
323,85
355,6
406,4
457,2
508,0
558,8
609,6
10”
12”
14”
16”
18”
20”
22”
24”
168,28
6”
8”
141,30
5”
O.D.
IN
MM
114,30
4”
NOM.
BORE
INCH
101,60
3 1/2”
3
1
3
1
10,29
O.D.
IN
MM
/8”
1
NOM.
BORE
INCH
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
H E L M O N D
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,75
10,75
2,77
0,109
15,0
3,40
0,134
22,95
3,96
0,156
31,72
3,96
0,156
34,86
4,19
0,156
42,20
4,19
0,165
47,46
4,78
0,188
60,23
4,78
0,188
65,95
5,54
0,218
83,80
5S
1,65
0,065
0,81
1,65
0,065
1,03
1,65
0,065
1,31
1,65
0,065
1,67
1,65
0,065
1,93
1,65
0,065
2,42
2,11
0,083
3,75
2,11
0,083
4,59
2,11
0,083
5,25
2,11
0,083
5,93
2,77
0,109
9,61
2,77
0,109
11,47
5S
2,77
0,109
15,0
3,40
0,134
22,95
4,19
0,165
33,60
5
1,65
0,065
0,81
1,65
0,065
1,03
1,65
0,065
1,31
1,65
0,065
1,67
1,65
0,065
1,93
1,65
0,065
2,42
2,11
0,083
3,75
2,11
0,083
4,59
2,11
0,083
5,25
2,11
0,083
5,93
2,77
0,109
9,61
2,77
0,109
11,47
5
3,76
0,148
20,27
4,19
0,165
28,20
4,57
0,180
36,54
4,78
0,188
41,99
4,78
0,188
48,07
4,78
0,188
54,15
5,54
0,218
69,70
5,54
0,218
76,75
6,35
0,250
95,92
10S
2,11
0,083
1,02
2,11
0,083
1,30
2,77
0,109
2,13
2,77
0,109
2,73
2,77
0,109
3,16
2,77
0,109
3,99
3,05
0,120
5,34
3,05
0,120
6,56
3,05
0,120
7,53
3,05
0,120
8,50
3,40
0,134
11,74
3,40
0,134
14,04
10S
3,76
0,148
20,27
4,19
0,165
28,20
4,57
0,180
36,54
6,35
0,250
55,53
6,35
0,250
63,61
6,35
0,250
71,69
6,35
0,250
79,76
6,35
0,250
87,84
6,35
0,250
95,92
10
2,11
0,083
1,02
2,11
0,083
1,30
2,77
0,109
2,13
2,77
0,109
2,73
2,77
0,109
3,16
2,77
0,109
3,99
3,05
0,120
5,34
3,05
0,120
6,56
3,05
0,120
7,53
3,05
0,120
8,50
3,40
0,134
11,74
3,40
0,134
14,04
10
6,35
0,250
33,82
6,35
0,250
42,41
6,35
0,250
50,48
7,92
0,312
68,95
7,92
0,312
79,03
7,92
0,312
89,10
9,53
0,375
118,93
9,53
0,375
131,07
9,53
0,375
143,20
20
20
8,18
0,322
43,20
9,27
0,365
61,22
9,53
0,375
75,01
9,53
0,375
82,58
9,53
0,375
94,70
9,53
0,375
106,83
9,53
0,375
118,93
9,53
0,375
131,07
9,53
0,375
143,20
7,04
0,277
37,37
7,80
0,307
51,81
8,38
0,330
66,20
9,53
0,375
82,58
9,53
0,375
97,70
11,13
0,438
124,32
12,70
0,500
157,51
12,70
0,500
173,66
14,27
0,562
212,72
1,73
0,068
0,37
2,24
0,088
0,64
2,31
0,091
0,87
2,77
0,109
1,29
2,87
0,113
1,71
3,38
0,133
2,54
3,56
0,140
3,44
3,68
0,145
4,11
3,91
0,154
5,52
5,16
0,203
8,77
5,49
0,216
11,47
5,74
0,226
13,78
6,02
0,237
16,32
6,55
0,258
22,10
7,11
0,280
28,69
STD 40S
STD 40S
30
30
16
8,625
O.D.
INCH
6,625
5,563
4,500
4,000
3,500
2,875
2,35
1,900
1,660
1,315
1,050
0,840
0,675
0,540
0,405
O.D.
INCH
10,31
0,406
80,94
11,13
0,438
96,0
12,70
0,500
125,20
14,27
0,562
158,27
15,06
0,593
185,89
15,88
0,625
316,04
17,45
0,687
258,74
40
40
10,31
0,406
53,90
12,70
0,500
82,80
14,27
0,562
110,62
15,06
0,593
128,42
16,66
0,656
162,59
19,05
0,750
209,0
20,62
0,812
251,65
22,23
0,875
298,55
24,59
0,968
360,21
60
60
12,70
0,500
65,63
12,70
0,500
82,80
12,70
0,500
98,95
12,70
0,750
109,04
12,70
0,500
125,20
12,70
0,500
141,35
12,70
0,500
157,51
12,70
0,500
173,66
12,70
0,500
189,82
XS 80S
2,41
0,095
0,47
3,02
0,119
0,82
3,20
0,126
1,12
3,73
0,147
1,64
3,91
0,154
2,23
4,55
0,179
3,29
4,85
0,191
4,53
5,08
0,200
5,49
5,54
0,218
7,60
7,01
0,276
11,59
7,62
0,300
15,51
8,08
0,318
18,92
8,56
0,337
22,66
9,53
0,375
31,44
10,97
0,432
43,21
XS 80S
15,06
0,593
97,27
17,45
0,687
133,88
19,05
0,750
160,54
21,41
0,843
206,40
23,80
0,937
258,29
26,19
1,031
315,97
28,57
1,125
379,70
30,94
1,218
448,30
80
80
15,06
0,593
76,93
18,24
0,718
116,38
21,41
0,843
162,14
23,80
0,937
197,74
26,19
1,031
249,34
29,36
1,156
314,54
32,54
1,281
387,41
34,92
1,375
457,83
38,89
1,531
555,76
100
100
18,24
0,718
91,73
21,41
0,843
134,90
25,40
1,000
189,82
27,76
1,093
227,88
30,94
1,218
290,88
34,93
1,375
369,34
38,10
1,500
448,30
41,27
1,525
535,17
46,02
1,812
649,44
120
11,13
0,438
28,75
12,70
0,500
40,90
14,27
0,562
55,03
120
20,62
0,812
102,47
25,40
1,000
157,51
28,58
1,125
211,31
31,75
1,250
257,47
36,53
1,438
338,32
39,67
1,562
414,75
44,45
1,750
515,94
47,62
1,875
609,30
52,37
2,062
730,72
140
140
XXS
7,47
0,294
2,59
7,82
0,308
3,69
9,09
0,358
5,53
9,70
0,362
7,88
10,16
0,400
9,69
11,07
0,436
13,65
14,02
0,552
20,72
15,24
0,600
28,11
16,15
0,636
34,56
17,12
0,674
41,66
19,05
0,750
58,31
21,95
0,864
80,43
XXS
23,01
22,23
0,906
0,875
112,97 109,57
28,58
1,125
174,95
33,32
1,312
242,40
35,71
1,406
286,04
40,46
1,593
370,74
45,24
1,781
466,67
49,99
1,968
573,31
53,97
2,125
682,57
59,51
2,343
819,70
160
13,49
0,531
34,05
15,88
0,625
49,87
18,24
0,718
68,53
4,75
0,187
1,97
5,54
0,218
2,93
6,35
0,250
4,30
6,35
0,250
5,69
7,14
0,281
7,35
8,71
0,343
11,26
9,53
0,375
15,15
11,13
0,438
21,67
160
A N SI PI JP A FMET INGEN EN GEWI CHTEN
A N S I P I P E D I M E N S I O N S A N D WEI GHTS
ANS I P I J P AF M E T I NG E N E N GE W ICH TE N
A N S I P I P E D I M E N S I O N S A N D W E I GH TS
Volgens ansi b.36.19-B.36.10 / According to ansi b.36.19
Volgens ansi b.36.19-B.36.10 / According to ansi b.36.19
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
16
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
251
V ERG ELI JK I N G STABEL VOOR R VS- LEGERI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L A L LOY S TABLE
EN-DIN
W.NR
AISI
ASTM-UNS
AFNOR
® REG. TRADEMARKS
V E RG E L I J K I NG S TABE L V O O R R V S - LE GE RING EN
S TA I N L E S S S T E E L A L LOY S TABLE
KG/DM3
NI & NI ALLOYS
NI 99.2
LC-NI 99
NICU 30 FE
NICU 30 AL
NICR 21 MO 14 W
NICR 30 FEMO
NICR MO 16 AL
NIMO 16 CR 16TI
NIMO 28
NICR 22 MO 6 CU
NICR 22 MO 7 CU
NICR 20 TI
NICR 20 TIAL
NICR 20 CO 18 TI
NICR 25 FEAL
NICO 20CR 15 MO AL TI
NICR 29 FE
NICR 20 CUMO
NICR 23 CO 12 MO
NICR 22 FE 18 MO
NICR 19 NBMO
NICR 15 FE 7 TIAL
COCR 28
NICR 15 FE
NIMO 16 CR 15 W
NICR 23 FE
NICR 22MO 9 NB
NICR 21 MO
2.4066
2.4068
2.4360
2.4375
2.4602
2.4603
2.4605
2.4610
2.4617
2.4618
2.4619
2.4630/2.4951
2.4631/2.4952
2.4632/2.4969
2.4633
2.4634
2.4642
2.4660
2.4663
2.4665/2.4603
2.4668
2.4669
2.4778
2.4816
2.4819
2.4851
2.4856
2.4858
TI LL PD
TI L PD
3.7025
3.7035
3.7055
3.7065
3.7164/3.7165
3.7235
3.7225
16
N 02200
N 02201
N 04400
N 05500
N 06022
N 06030
N 06059
N 06455
N 10665
NI 99,2
LC-NI 99
NU 30
NU 30 AT
N 06985
N 06075
N 07080
N 07090
NC 20 T
NC 20 TA
NC 20 KTA
N 13021
N 06690
N 08020
N 06617
N 06002
N 07718
N 07750
NCKD 20 ATV
NC 30 FE
NC 22 KDA
NC 22 FED
NC 19 NENB
NC 15 FE 7 AT
N 06600
N 01276
N 06601
N 06625
N 08825
NC 15 FE
NIMO 16 CR 15
NC 23 FE
NC 22 DNB
NC 21 FEDU
NICKEL 200
NICKEL 201
MONEL 400
MONEL K500
HASTELLOY C22
HASTELLOY G30
ALLOY 59
HASTELLOY C4
HASTELLOY B2
HASTELLOY G
HASTELLOY G3
NIMOMIC 75
NIMONIC 80 A
NIMONIC90
ALLOY 602 CA
NIMONIC 105
ALLOY 690
CARPENTER 20 CB 3
INCONEL 617
HASTELLOY X
INCONEL 718
INCONEL X-750
UMCO 50
INCONEL 600
HASTELLOY C276
INCONEL 601
INCONEL 625
INCOLOY 825
8,90
8,90
8,88
8,72
8,69
8,22
8,60
8,82
9,27
8,36
8,30
8,51
8,37
8,18
8,00
8,01
8,20
8,02
8,55
8,50
8,35
8,37
8,10
8,50
9,13
8,25
8,63
8,18
GRADE L (1)
GRADE LL (2)
GRADE LLL (3)
GRADE LV (4)
GRADE V (5)
GRADE VLL (7)
GRADE XL (11)
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
TI - TITANE - TITANIUM - TITAN
R 50250
R 50400
R 50550
T 35
T 40
T 50
T 60
TA 6 V
R 52400
R 52250
EN-DIN
X 5 CRTI 17
X 5 CRNICUNB 16.4
X 7 CRNIAL 17.7
W.NR
1.4510
1.4542/1.4548
1.4568
AISI
430 TI
630
631
ASTM-UNS
AFNOR
S 43036/S 43900
S 17400
S 17700
® REG. TRADEMARKS
Z 4 CT 17
Z 7 CNU 17.04
Z 9 CNA 17.07
KG/DM3
8,00
8,00
8,00
17.4 PH
17.4 PH
CR + NI
X 5 CRNI 18.10
X 5 CRNI 18.12
X 5 10 CRNIS 18.9
X 2 CRNI 19.11
X 12 CRNI 17.7
X 2 CRNIN 18.10
X 1 CRNI 25.21
X 1 CRNI 18.15
X 6 CRNITI 18.10
X 6 CRNITI 18.10
1.4301
1.4303
1.4305
1.4306
1.4310
1.4311
1.4335
1.4361
1.4541
1.4550
X 5 CRNIMO 17.12.2
X 2 CRNIMO 17.13.2
X 2 CRNIMON 17.12.2
X 2 CRNIMON 17.13.3
X 2 CRNIMO 18.14.3
X 5 CRNIMO 17.13.3
X 2 CRNIMO 18.16.4
X 2 CRNIMON 17.13.5
X 5 CRNIMO 17.13.3
X 1 CRNIMON 25.25.2
X 1 CRNIMON 25.22.2
X 4 NICRMOCUNB 20.18.2
X 5 NICRMOCUTI 20.18
X 1 NICRMOCUN 25.20.6
X 1 NICRMOCU 25.20.5
X 1 NICRMOCU 31.27.4
X 6 CRNIMOTI 17.12.2
X 3 CRNIMOTI 25.25
X 6 CRNIMONB 17.12.2
X 10 CRNIMONB 18.12
1.4401
1.4404
1.4406
1.4429
1.4435
1.4436
1.4438
1.4439
1.4449
1.4465
1.4466
1.4505
1.4506
1.4529
1.4539
1.4563
1.4571
1.4577
1.4580
1.4583
X 2 CRNIN 23.4
X 2 CRNIMON 25.7.4
X 3 CRNIMON 27.5.2
X 2 CRNIMON 22.5.3
X 2 CRNIMOCUWN 25.7.4
X 2 CRNIMOCUN 25.6.3
1.4362
1.4410
1.4460
1.4462
1.4501
1.4507
X 2 CRNIMONBN 25.18.5.4
1.4565
304
305
303
304 L
301
304 LN
310 L
321
347 (H)
S 30400
S 30300
S 30403
S 30100
S 30453
S 30600
S 32100
S 34700
Z 6 CN 18.09
Z 8 CN 18.12
Z 10 CNF 18.09
Z 3 CN 18.10
Z 11 CN 18.08
Z 3 CN 18.10 AZ
Z 1 CN 25.20
Z 1 CNS 17.15
Z 6 CNT 18.10
Z 6 CNNB 18.10
URANUS 65/SS25L
URANUS S1/ANTINIT
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
CR + NI + MO
316
316 L
316 LN
316 LN (MO +)
316 L (MO +)
316 (MO +)
317 L
317 LN
S 31600
S 31603
S 31653
(S 31653)
S 31609
S 31703
S 31726
N 08310/S 31050
S 31050
904 L
316 TI
316 CB/NB
318
S 31254 (+/-)
N 08904
N 08028
S 31635
S 31640
Z 7 CND 17.11.02
Z 3 CND 18.12.02
Z 3 CND 17.11 AZ
Z 3 CND 17.12 AZ
Z 3 CND 18.14.03
Z 6 CND 18.12.03
Z 3 CND 19.15.04
Z 3 CND 18.14.05 AZ
Z 6 CND 17.12.04
Z 2 CND 25.25 AZ
Z 2 CND 25.22 AZ
Z 5 NCDUNB 20.18
Z 5 NCDUT 20.18
(254SMO) 19.25 HMO
Z 2 NCDU 25.20
Z 1 NCDU 31.27.03
Z 6 CNDT 17.12
Z 5 CNDT 25.25
Z 6 CNDNB 17.12
Z 6 CNDNB 17.13
URANUS B6/2 RK 65
SANICRO 28
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
DUPLEX & SUPER DUPLEX
CR
X 6 CR 13
X 6 CRAL 13
X 12 CRS 13
X 12 CR 13
X 6 CR 17
X 20 CR 13
X 15 CAR 13
X 30 CR 13
X 46 CR 13
X 19 CRNI 17.2
X 14 CRMOS 17
X 90 CRMOV 18
X 39 CRMO 17.1
X 105 CRMO 17
1.4000
1.4002
1.4005
1.4006
1.4016
1.4021
1.4024
1.4028
1.4034
1.4057
1.4104
1.4112
1.4122
1.4125
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
252
410 S
405
416
410
430
420
420 S
420
S 41008
S 40500
S 41600
S 41000
S 43000
S 42000
J 91201
J 91153
431
430 F
440 B
S 43100
S 43020
S 44003
440 C
S 44004/S 44025
Z 8 C 12
Z 8 CA 12
Z 13 CF 13
Z 10 C 13
Z 8 C 17
Z 20 C 13
Z 15 C 13
Z 33 C 13
Z 44 C 14
Z 15 CN 16.02
Z 13 CF 17
Z 90 CDV 18
Z 38 CD 16.01
Z 100 CD 17
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
329
(329 LN)/F51
F55
S 32304/S 39230
S 31260/S 39226
S 32900
S 31803/S 39209
S 32760
S 32550/S 32750
Z 3 CN 23.04 AZ
Z 3 CND 25.07 AZ
Z 5 CND 27.05 AZ
Z 3 CND 22.05 AZ
Z 3 CNDU 25.07 AZ
S 24565
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
URANUS 35N/SAF23.04
URANUS 47 N
SS 44
URANUS 45N/SAF 2205
ZERON 100
URANUS 52
N (+)/SAF 25.07
4565 S/DUPLEX+6 MO
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
253
16
V ER G ELI JK I N G STABEL VOOR R VS- LEGERI NGEN
S TA I N L E S S S T E E L A L LOY S TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
EN-DIN
W.NR
AISI
ASTM-UNS
AFNOR
® REG. TRADEMARKS
KG/DM3
C°- 600°1200 °C
X 10 CRAL 7
X 10 CRSIAL 13
X 10 CRAL 18
X 18 CRN 26
X 10 CRALSI24
X 20 CRNISI 25.4
X 15 CRNISI 20.12
X 6 CRNI 22.13
X 15 CRNISI 25.20
X 12 CRNI 25.21
X 12 NICRSI 35.16
X 10 NICRALTI 32.20
X 12 CRNITI 18.9
X 8 CRNISIN 21.11
X 6 CRNI MO 17.13
X 6 CRNI 18.11
X 5 NICRALTL 31.20
X 8 NICRALTI 32.21
1.4713
1.4724
1.4742
1.4749
1.4762
1.4821
1.4828
1.4833
1.4841
1.4845
1.4864
1.4876
1.4878
1.4893
1.4919
1.4948
1.4958
1.4959
442
446
327
302 B/309
309 (S)
310/314
310 (S)
330
321 H
316 H
304 H
S 44200
S 44600
S 30215/30900
S 30908
S 31000/31400
S 31008
N 08330
N 08800
S 32109
S 30815
S 31609
S 30409
N 08810
N 08811
Z 8 CA 7
Z 13 C 13
Z 12 CAS 18
Z 18 C 25
Z 12 CAS 25
Z 20 CNS 25.04
Z 17 CNS 20.12
Z 15 CN 24.13
Z 15 CNS 25.20
Z 8 CN 25.20
Z 20 NCS 33.16
Z 10 NC 32.21
Z 6 CNT 18.12
SICROMAL 8
SICROMAL 9
SICROMAL 10
SICROMAL 11/4 C 54
SICROMAL 12
INCOLOY DS
INCOLOY 800 (H/HT)
253 MA
Z 6 CND 17.12
Z 6 CN 18.11
Z 10 NC 32.21
INCOLOY 800 H
INCOLOY 800 HT
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
16
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
254
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
Omrekeningsfaktoren drukgrenzen naar legeringstype / Conversion factors pressure limits for quality
WR.
ANSI
20C
100C
150C
200C
250C
300C
350C
400C
1.4301
1.4306
1.4401
1.4436
1.4404
1.4435
1.4541
1.4571
304
304L
316
316
316L
316L
321
316TI
1.00
0.93
1.04
1.04
0.98
0.98
1.02
1.07
1.00
0.95
1.10
1.10
1.04
1.04
1.09
1.14
1.00
0.94
1.11
1.11
1.05
1.05
1.13
1.20
1.00
0.94
1.13
1.13
1.06
1.06
1.18
1.25
1.00
0.94
1.15
1.15
1.08
1.08
1.21
1.28
1.00
0.94
1.16
1.16
1.07
1.07
1.24
1.30
1.00
0.94
1.16
1.16
1.08
1.08
1.25
1.31
1.00
0.93
1.15
1.15
1.08
1.08
1.25
1.31
D
X
1,59
2,00
2,50
3,00
3,00
3,18
3,18
3,18
4,00
4,00
4,60
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
5,00
5,00
5,20
5,95
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,30
6,30
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
7,00
7,00
7,00
7,20
8,00
8,00
8,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
KG/M
0,53
0,90
1,15
1,00
1,43
0,51
0,71
0,89
0,50
1,00
0,65
0,51
0,71
0,89
1,24
1,65
0,50
1,00
0,40
1,98
0,40
0,50
1,00
1,50
2,00
0,89
1,24
0,51
0,71
0,89
0,91
1,22
1,24
1,63
1,65
2,03
0,95
1,00
1,50
0,45
0,50
0,75
1,00
0,014
0,025
0,039
0,050
0,056
0,034
0,044
0,051
0,044
0,075
0,064
0,054
0,072
0,086
0,109
0,128
0,056
0,100
0,048
0,197
0,056
0,069
0,125
0,169
0,200
0,121
0,157
0,075
0,100
0,122
0,124
0,157
0,159
0,193
0,194
0,220
0,144
0,150
0,207
0,076
0,094
0,136
0,175
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
0,53
0,20
0,20
1,00
0,15
2,16
1,76
1,40
3,00
2,00
3,30
3,74
3,34
2,98
2,28
1,46
4,00
3,00
4,40
1,99
5,20
5,00
4,00
3,00
2,00
4,52
3,82
5,33
4,93
4,57
4,53
3,91
3,87
3,09
3,05
2,29
5,10
5,00
4,00
6,30
7,00
6,50
6,00
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
894
1208
1234
894
1275
430
599
751
335
671
379
288
400
502
699
930
268
537
206
893
179
224
447
671
894
379
528
216
300
376
385
516
524
689
697
858
364
383
575
168
168
252
335
743
1003
1025
743
1058
357
498
624
279
557
315
239
332
417
580
772
223
446
171
742
149
186
371
557
743
315
439
179
249
312
319
428
435
572
579
712
302
318
478
139
139
209
279
1070
1829
1913
1070
2047
393
598
820
292
698
337
244
360
475
739
1140
226
518
169
1067
145
185
412
698
1070
337
507
177
257
334
343
492
502
724
737
1002
321
342
567
135
135
210
292
977
1669
1746
977
1869
358
546
748
266
637
308
223
328
434
675
1041
206
473
154
974
132
168
376
637
977
308
463
162
234
305
313
449
458
661
673
914
293
312
517
123
123
192
266
902
1542
1613
902
1726
331
504
691
246
588
284
206
303
401
623
961
191
437
142
900
122
156
347
588
902
284
428
149
216
281
289
415
423
611
621
845
271
288
478
114
114
177
246
840
1435
1502
840
1607
308
470
643
229
548
265
192
282
373
580
895
177
406
133
838
114
145
323
548
840
265
398
139
201
262
269
386
394
568
578
786
252
268
445
106
106
165
229
803
1372
1435
803
1535
295
449
615
219
523
253
183
270
356
555
855
170
388
127
801
108
138
309
523
803
253
380
133
192
250
257
369
377
543
553
751
241
256
425
101
101
158
219
778
1329
1390
778
1488
285
435
596
212
507
245
178
261
345
537
829
164
376
123
776
105
134
299
507
778
245
369
129
187
243
249
357
365
526
535
728
234
248
412
98
98
153
212
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
255
16
16
D
X
8,00
8,00
8,00
8,50
9,00
9,00
9,00
9,50
9,50
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
9,53
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,29
10,29
10,29
11,00
11,00
11,00
11,00
11,60
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,50
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
1,50
2,00
2,50
0,50
0,75
1,00
1,50
0,89
1,24
0,51
0,71
0,89
1,24
1,65
2,03
3,18
0,50
1,00
1,50
1,60
2,00
2,50
1,00
1,20
1,60
2,00
2,60
1,24
1,73
2,41
0,75
1,00
1,50
2,00
1,75
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2,90
3,00
4,00
1,00
0,51
0,71
0,89
0,91
1,22
1,24
1,63
1,65
2,03
3,18
0,244
0,300
0,344
0,100
0,155
0,200
0,282
0,192
0,256
0,115
0,157
0,193
0,257
0,326
0,381
0,506
0,119
0,225
0,319
0,337
0,401
0,470
0,230
0,270
0,345
0,411
0,495
0,281
0,371
0,476
0,192
0,250
0,357
0,451
0,432
0,144
0,275
0,394
0,501
0,595
0,661
0,676
0,801
0,288
0,156
0,213
0,263
0,269
0,351
0,356
0,452
0,457
0,542
0,758
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
256
ID
5,00
4,00
3,00
7,50
7,50
7,00
6,00
7,72
7,02
8,51
8,11
7,75
7,05
6,23
5,47
3,17
9,00
8,00
7,00
6,80
6,00
5,00
8,20
7,80
7,00
6,20
5,00
7,81
6,83
5,47
9,50
9,00
8,00
7,00
8,10
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,20
6,00
4,00
10,50
11,68
11,28
10,92
10,88
10,26
10,22
9,44
9,40
8,64
6,34
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
503
671
839
158
224
298
447
251
350
144
200
251
349
465
572
895
134
268
403
429
537
671
263
316
421
526
684
323
451
628
183
244
366
488
405
112
224
335
447
559
648
671
894
215
108
150
188
192
258
262
344
349
429
672
418
557
696
131
186
248
371
209
291
119
166
208
290
386
475
744
111
223
334
357
446
557
218
262
350
437
568
269
375
522
152
203
304
405
336
93
186
279
371
464
539
557
743
178
89
125
156
160
214
218
286
290
356
558
477
698
967
126
185
255
412
210
307
114
163
209
306
431
562
1072
106
226
362
392
518
698
221
272
382
505
717
280
416
638
148
203
323
459
365
88
185
292
412
546
666
698
1070
176
84
120
153
156
216
220
301
305
391
700
435
637
883
115
168
233
376
192
280
104
149
191
279
394
513
979
97
206
331
357
473
637
202
248
349
461
655
255
380
582
135
185
295
419
333
80
168
266
376
498
608
637
977
161
77
109
139
143
197
201
275
279
357
638
402
588
815
107
156
215
347
177
259
96
138
177
258
364
474
904
90
191
305
330
437
588
186
229
322
426
605
236
351
538
125
171
272
387
307
74
156
246
347
460
561
588
902
149
71
101
129
132
182
186
254
257
330
590
374
548
759
99
145
200
323
165
241
90
128
164
240
339
441
841
83
177
284
307
406
548
174
214
300
396
563
220
327
501
116
159
254
360
286
69
145
229
323
429
523
548
840
138
66
94
120
123
170
173
236
240
307
549
358
523
725
95
138
191
309
158
230
86
122
157
229
324
422
804
80
170
272
294
388
523
166
204
287
379
538
210
312
479
111
152
242
340
273
66
138
219
309
410
500
523
803
132
63
90
114
117
162
165
226
229
293
525
347
507
703
92
134
185
299
153
223
83
119
152
222
314
409
779
77
164
263
285
376
507
161
198
278
367
521
203
302
464
108
148
235
333
265
64
134
212
299
397
484
507
778
128
61
87
111
114
157
160
219
222
284
508
13,00
13,00
13,00
13,25
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,72
13,72
13,72
13,72
13,72
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,30
14,30
14,30
14,60
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,88
15,88
15,88
15,88
15,88
15,88
15,88
15,88
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
KG/M
1,00
1,50
2,50
2,75
1,60
1,80
2,00
2,30
2,35
2,60
2,90
1,24
1,65
2,24
3,02
3,70
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2,10
3,15
4,77
2,25
1,00
1,20
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
0,71
0,89
0,91
1,22
1,24
1,63
1,65
2,03
1,00
1,50
1,80
2,00
2,50
3,00
3,20
3,50
4,00
1,00
1,50
2,00
2,50
0,300
0,432
0,657
0,723
0,477
0,527
0,576
0,645
0,656
0,710
0,770
0,387
0,499
0,644
0,809
0,928
0,169
0,326
0,470
0,601
0,720
0,826
0,642
0,879
1,138
0,696
0,351
0,415
0,507
0,651
0,783
0,901
1,102
0,270
0,334
0,341
0,448
0,455
0,582
0,588
0,704
0,376
0,545
0,640
0,701
0,845
0,977
1,026
1,096
1,202
0,401
0,582
0,751
0,908
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
11,00
10,00
8,00
7,75
10,30
9,90
9,50
8,90
8,80
8,30
7,70
11,24
10,42
9,24
7,68
6,32
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
10,10
8,00
4,76
10,10
13,00
12,60
12,00
11,00
10,00
9,00
7,00
14,46
14,10
14,06
13,44
13,40
12,62
12,58
11,82
14,00
13,00
12,40
12,00
11,00
10,00
9,60
9,00
8,00
15,00
14,00
13,00
12,00
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
206
310
516
557
318
358
398
457
467
517
576
243
323
438
591
724
96
192
288
383
479
575
394
591
895
414
179
215
268
358
447
537
716
120
150
154
206
210
275
279
343
168
252
302
335
419
503
537
587
671
158
237
316
395
171
257
429
462
264
297
330
380
388
429
479
201
268
364
490
601
80
159
239
318
398
478
327
491
743
343
149
178
223
297
371
446
594
100
125
128
171
174
229
232
285
139
209
251
279
348
418
446
487
557
131
197
262
328
169
266
492
543
274
315
357
423
434
493
568
202
279
401
587
777
75
156
244
342
448
567
353
588
1071
374
145
176
226
315
412
518
764
94
120
123
169
172
233
236
300
135
210
258
292
380
477
518
582
698
126
197
272
354
154
243
449
496
250
287
326
386
396
450
519
184
255
366
536
709
68
142
223
312
409
517
322
536
978
341
132
161
206
287
376
473
698
86
110
112
154
157
213
216
273
123
192
236
266
347
435
473
531
637
115
179
248
323
142
224
415
458
231
265
301
357
366
416
479
170
235
338
495
655
63
131
206
288
378
478
298
495
903
315
122
149
191
265
347
437
644
80
101
104
142
145
196
199
253
114
177
218
246
321
402
437
491
588
107
166
229
298
133
209
387
426
215
247
280
332
341
387
446
158
219
315
461
610
59
122
192
268
352
445
277
461
841
294
114
138
177
247
323
406
600
74
94
96
132
135
183
185
235
106
165
203
229
299
374
406
457
548
99
154
214
278
127
200
369
408
206
236
268
317
326
370
426
151
209
301
440
583
56
117
183
256
336
425
265
441
804
281
108
132
170
236
309
388
573
71
90
92
127
129
175
177
225
101
158
194
219
285
358
388
437
523
95
147
204
265
123
193
358
395
199
229
259
307
316
359
413
147
203
292
427
565
54
113
178
248
326
412
257
427
779
272
105
128
164
229
299
376
556
69
87
89
123
125
169
172
218
98
153
188
212
276
347
376
423
507
92
143
198
257
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
257
16
16
D
X
17,00
17,15
17,15
17,15
17,15
17,15
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,30
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
21,00
21,00
21,30
21,30
21,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
3,00
1,24
1,65
2,31
2,60
3,20
1,50
1,60
1,80
2,00
2,30
2,35
2,60
2,90
3,20
2,50
1,00
1,50
1,60
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
1,50
2,00
0,89
0,91
1,00
1,22
1,24
1,63
1,65
2,03
2,10
2,11
3,25
1,24
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
1,50
3,00
1,60
1,80
2,00
1,052
0,494
0,640
0,858
0,947
1,118
0,590
0,625
0,694
0,761
0,858
0,874
0,951
1,038
1,122
0,926
0,426
0,620
0,657
0,801
0,970
1,127
1,271
1,402
1,628
0,657
0,851
0,405
0,413
0,452
0,545
0,553
0,711
0,719
0,865
0,891
0,895
1,286
0,567
0,476
0,587
0,695
0,901
1,096
1,277
1,446
1,603
1,878
2,103
0,732
1,352
0,789
0,879
0,967
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
258
ID
11,00
14,67
13,85
12,53
11,95
10,75
14,20
14,00
13,60
13,20
12,60
12,50
12,00
11,40
10,80
12,30
16,00
15,00
14,80
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
8,00
16,00
15,00
17,27
17,23
17,05
16,61
16,57
15,79
15,75
14,99
14,85
14,83
12,55
17,02
18,00
17,50
17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
10,00
8,00
18,00
15,00
18,10
17,70
17,30
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
474
194
258
361
407
501
234
250
281
312
359
367
406
452
499
388
149
224
239
298
373
447
522
596
745
212
282
125
128
141
172
175
230
232
286
296
297
458
171
134
168
201
268
335
403
470
537
671
805
192
383
202
227
252
393
161
214
300
338
416
194
207
233
259
298
304
337
376
415
322
124
186
198
248
309
371
433
495
619
176
235
104
106
117
143
145
191
193
237
246
247
380
142
111
139
167
223
279
334
390
446
557
669
159
318
167
188
209
442
158
216
319
367
474
194
208
238
268
316
324
365
418
472
346
119
185
198
255
330
412
499
595
811
174
240
99
101
112
138
141
190
193
243
253
254
424
137
106
135
164
226
292
362
437
518
698
909
156
342
165
187
211
403
144
198
291
335
433
177
190
217
245
288
296
334
381
431
316
109
168
181
233
302
376
456
543
740
159
219
90
92
102
126
129
173
176
222
231
232
387
125
97
123
150
206
266
331
399
173
637
829
142
312
150
171
192
372
133
183
269
309
400
164
176
201
226
266
273
308
352
398
292
100
156
167
215
278
347
421
501
684
147
202
83
85
94
117
119
160
162
205
213
214
357
116
90
114
139
191
246
305
369
437
588
766
131
288
139
158
178
347
124
170
250
288
372
152
164
187
211
248
254
287
328
371
272
93
145
156
200
259
323
392
467
636
136
188
78
80
88
109
111
149
151
191
198
199
333
108
83
106
129
177
229
284
343
406
548
713
122
268
129
147
165
331
118
162
239
275
355
146
156
179
201
237
243
274
313
354
260
89
138
149
191
248
309
375
446
608
130
180
74
76
84
104
106
142
144
182
189
190
318
103
80
101
123
170
219
272
328
388
523
682
117
256
123
141
158
321
115
157
232
267
344
141
152
173
195
230
235
266
303
343
252
86
134
144
185
240
299
363
432
589
126
174
72
74
81
101
102
138
140
177
184
185
308
100
77
98
119
164
212
263
318
376
507
660
113
248
120
136
153
21,30
21,30
21,30
21,30
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
23,00
23,30
23,60
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
26,00
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
KG/M
2,60
2,65
2,90
3,20
1,65
2,11
2,77
3,73
4,75
4,78
7,47
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
1,50
3,50
3,75
1,00
1,50
2,00
3,00
3,50
4,00
7,00
1,00
1,50
2,00
2,30
2,50
3,00
3,20
3,50
4,00
5,00
6,00
0,91
1,25
1,63
1,65
2,11
3,00
1,65
2,11
2,87
3,91
4,50
5,53
5,54
1,217
1,238
1,336
1,450
0,814
1,016
1,288
1,645
1,973
1,982
2,594
0,526
0,649
0,770
1,002
1,221
1,427
1,803
2,128
2,404
0,808
1,735
1,864
0,576
0,845
1,102
1,578
1,797
2,003
2,980
0,601
0,883
1,152
1,307
1,409
1,653
1,747
1,884
2,103
2,504
2,855
0,558
0,756
0,970
0,981
1,229
1,728
1,034
1,298
1,710
2,228
2,498
2,927
2,931
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
16,10
16,00
15,50
14,90
18,04
17,12
15,80
13,88
11,84
11,78
6,40
20,00
19,50
19,00
18,00
17,00
16,00
14,00
12,00
10,00
20,00
16,30
16,10
22,00
21,00
20,00
18,00
17,00
16,00
10,00
23,00
22,00
21,00
20,40
20,00
19,00
18,60
18,00
17,00
15,00
13,00
23,58
22,90
22,14
22,10
21,18
20,00
23,37
22,45
20,93
18,85
17,67
15,61
15,59
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
328
334
365
403
207
265
348
469
597
601
939
122
152
183
244
305
366
488
610
732
175
403
426
112
168
224
335
391
447
783
107
161
215
247
268
322
343
376
429
537
644
96
132
172
174
223
310
166
212
289
393
453
556
557
272
277
303
335
172
220
289
389
496
499
780
101
127
152
203
253
304
405
506
608
145
335
354
93
139
186
279
325
371
650
89
134
178
205
223
267
285
312
357
446
535
80
110
143
145
185
257
138
176
240
327
376
462
463
284
290
323
363
170
223
305
437
596
601
1159
96
122
148
203
261
323
459
613
790
141
363
388
88
135
185
292
350
412
871
84
129
176
206
226
278
300
333
392
518
660
75
105
139
141
184
266
133
174
246
352
418
543
544
259
265
294
331
155
204
278
399
544
548
1058
88
111
135
185
239
295
419
559
721
129
331
354
80
123
168
266
320
376
795
77
118
161
188
206
254
274
304
357
473
602
68
95
127
128
168
243
122
159
224
322
381
495
497
239
245
272
306
143
188
257
368
502
507
977
81
103
125
171
220
272
387
517
666
119
306
327
74
114
156
246
295
347
734
71
109
149
174
191
235
253
281
330
437
556
63
88
117
119
155
224
112
147
207
297
352
457
459
223
228
253
285
133
175
239
343
468
472
909
75
96
116
159
205
254
360
481
620
111
285
305
69
106
145
229
275
323
684
66
101
138
162
177
218
236
262
307
406
518
59
82
109
110
144
209
105
137
193
277
328
426
427
213
218
242
272
127
167
229
327
447
451
869
72
91
111
152
196
242
344
460
592
106
272
291
66
101
138
219
263
309
653
63
97
132
154
170
209
225
250
294
388
495
56
78
104
105
138
200
100
131
184
164
313
407
408
206
211
234
264
124
162
222
317
433
437
842
70
89
108
148
190
235
333
445
574
103
264
282
64
98
134
212
254
299
633
61
94
128
150
164
202
218
242
285
376
479
54
76
101
102
133
193
97
127
179
256
304
394
395
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
259
16
16
D
X
26,67
26,67
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
27,00
27,00
27,00
27,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
31,00
31,75
31,80
31,80
31,80
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,40
33,40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
5,56
7,82
1,60
2,00
2,30
2,60
2,65
2,90
3,20
3,60
4,00
1,00
3,00
3,50
4,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
2,00
1,00
1,25
1,50
2,00
2,30
2,50
2,60
3,00
3,50
4,00
5,00
4,00
1,63
1,00
1,25
1,60
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1,50
2,50
4,00
7,25
1,65
2,77
2,939
3,691
1,014
1,247
1,417
1,582
1,609
1,743
1,899
2,100
2,294
0,651
1,803
2,060
2,304
0,676
0,995
1,302
1,596
1,878
2,147
2,404
2,880
1,352
0,726
0,900
1,070
1,402
1,595
1,722
1,784
2,028
2,322
2,604
3,130
2,704
1,229
0,771
0,956
1,210
0,776
0,962
1,146
1,502
1,847
2,178
2,498
2,804
1,183
1,909
2,905
4,675
1,312
2,125
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
260
ID
15,55
11,03
23,70
22,90
22,30
21,70
21,60
21,10
20,50
19,70
18,90
25,00
21,00
20,00
19,00
26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
18,00
25,00
28,00
27,50
27,00
26,00
25,40
25,00
24,80
24,00
23,00
22,00
20,00
23,00
28,49
29,80
29,30
28,60
30,00
29,50
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
30,00
28,00
25,00
18,50
30,10
27,86
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
559
787
160
200
229
259
264
289
319
359
399
99
298
348
398
96
144
192
240
288
335
383
479
185
89
112
134
179
206
224
233
268
313
358
447
346
138
84
105
135
84
105
126
168
210
252
293
335
122
203
325
590
133
223
465
653
133
166
191
215
220
240
265
298
331
83
248
289
330
80
119
159
199
239
279
318
398
154
74
93
111
149
171
186
193
223
260
297
371
288
114
70
88
112
70
87
104
139
174
209
244
279
101
169
270
490
110
185
547
878
128
163
190
218
222
246
276
316
358
78
255
305
357
75
114
156
199
244
292
342
448
150
69
88
106
145
168
185
193
226
269
315
412
303
109
65
83
107
65
82
99
135
172
210
250
292
96
166
282
586
5
184
499
801
117
149
173
199
203
225
252
289
327
71
233
278
326
68
104
142
182
223
266
312
409
137
63
80
97
132
154
168
176
206
246
287
376
276
100
60
75
98
59
75
91
123
157
192
228
266
88
152
257
535
96
168
461
740
108
137
160
183
187
208
232
267
302
65
215
257
301
63
96
131
168
206
246
288
378
126
59
74
90
122
142
156
162
191
227
265
347
255
92
55
70
90
55
69
84
114
145
177
211
246
81
140
237
494
88
155
429
689
100
128
149
171
174
193
216
248
281
61
200
239
280
59
90
122
156
192
229
268
352
118
55
69
83
114
132
145
151
177
212
247
323
238
86
51
65
84
51
64
78
106
135
165
196
229
75
130
221
460
82
144
410
659
96
122
142
163
167
185
207
237
269
58
191
228
268
56
86
117
149
183
219
256
336
113
52
66
80
108
126
138
145
170
202
236
309
227
82
49
62
80
49
61
74
101
129
158
188
219
72
125
211
439
79
138
397
638
93
118
138
158
162
179
200
230
260
56
185
221
259
54
83
113
145
178
212
248
326
109
51
64
77
105
122
134
140
164
196
229
299
220
79
48
60
78
47
60
72
98
125
153
182
212
70
121
205
426
76
133
33,40
33,40
33,40
33,40
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
36,00
36,00
36,00
36,00
37,80
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
KG/M
3,38
4,55
6,35
9,09
1,60
2,00
2,30
2,60
2,65
2,90
3,20
3,25
3,60
4,00
4,05
1,00
1,50
2,00
3,50
4,00
5,00
5,50
1,25
1,50
2,00
2,50
4,00
5,00
1,00
2,00
3,00
6,00
5,22
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
3,60
4,00
5,00
6,00
1,25
1,50
1,60
1,63
2,00
1,00
1,50
2,00
2,5
3,00
2,541
3,287
4,301
5,533
1,286
1,588
1,808
2,025
2,060
2,237
2,444
2,478
2,713
2,975
3,007
0,826
1,221
1,603
2,673
3,005
3,631
3,925
1,025
1,258
1,653
2,035
3,105
3,756
0,876
1,703
2,479
4,507
4,258
0,926
1,150
1,371
1,803
2,222
2,305
2,629
3,101
3,405
4,132
4,808
1,153
1,375
1,462
1,489
1,808
0,977
1,446
1,903
2,348
2,779
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
26,64
24,30
20,70
15,22
30,50
29,70
29,10
28,50
28,40
27,90
27,30
27,20
26,50
25,70
25,60
32,00
31,00
30,00
27,00
26,00
24,00
23,00
31,50
32,00
31,00
30,00
27,00
25,00
34,00
32,00
30,00
24,00
27,36
36,00
35,50
35,00
34,00
33,00
32,80
32,00
30,80
30,00
28,00
26,00
35,60
35,10
34,90
34,84
34,10
38,00
37,00
36,00
35,00
34,00
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
272
366
510
730
127
159
183
207
211
231
255
259
287
318
322
79
118
158
276
316
395
434
99
115
153
192
307
383
75
149
224
447
371
71
88
106
141
177
184
212
254
282
353
424
88
106
113
115
141
67
101
134
168
201
226
304
424
606
106
132
152
172
175
192
212
215
238
264
268
66
98
131
229
262
328
360
82
96
127
159
255
318
62
124
186
371
308
59
73
88
117
147
152
176
211
235
293
352
73
88
94
95
117
56
84
111
139
167
229
323
485
787
101
128
148
170
173
191
213
217
244
275
279
61
93
126
234
272
354
397
77
90
123
156
263
342
58
119
185
412
328
54
69
83
112
143
149
174
213
240
310
385
68
83
88
90
112
52
79
106
135
164
209
295
443
718
92
116
135
155
158
175
195
198
222
251
255
56
85
115
213
248
323
362
70
82
112
142
240
312
53
109
168
376
299
50
63
76
102
130
136
159
194
219
283
352
62
75
81
82
102
47
72
97
123
150
193
272
409
664
85
108
125
143
146
161
180
183
205
232
235
51
79
107
197
229
298
335
65
76
103
131
222
288
49
100
156
347
277
46
58
70
95
120
125
147
179
202
261
325
58
70
75
76
94
44
66
90
114
139
180
253
381
618
79
100
116
133
136
150
167
170
191
216
219
48
73
99
183
214
278
311
60
71
96
122
207
268
45
93
145
323
258
43
54
65
88
112
117
136
167
188
243
302
54
65
69
71
88
41
62
83
106
129
172
242
364
590
75
96
111
127
130
143
160
163
183
206
209
46
70
95
175
204
265
298
58
68
92
117
197
256
43
89
138
309
246
41
51
62
84
107
112
130
160
180
232
289
51
62
66
68
84
39
59
80
101
123
167
235
353
572
73
93
108
123
126
139
155
158
177
200
203
44
68
92
170
198
257
288
56
66
89
113
191
248
42
86
134
299
238
40
50
60
82
104
108
126
155
174
225
280
50
60
64
66
81
38
57
77
98
119
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
261
16
16
D
X
40,00
40,00
40,00
41,00
41,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,16
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
43,00
43,00
44,00
44,00
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
44,50
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
48,00
48,00
48,26
48,26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
4,00
5,00
7,00
1,00
4,00
2,00
3,00
5,00
6,00
1,65
2,11
2,77
3,56
4,85
6,35
9,70
1,60
2,00
2,60
2,65
2,90
3,20
3,25
3,60
4,00
4,05
6,30
6,35
1,50
5,50
2,00
3,00
1,50
1,60
2,00
2,30
2,50
2,60
2,65
2,90
3,00
3,20
4,00
5,50
1,00
1,50
2,00
3,50
4,00
5,00
2,50
4,00
1,65
2,77
3,606
4,382
5,784
1,002
3,706
2,003
2,930
4,632
5,409
1,674
2,116
2,732
3,441
4,531
5,694
7,884
1,635
2,023
2,591
2,638
2,868
3,141
3,186
3,498
3,846
3,889
5,695
5,732
1,559
5,165
2,103
3,080
1,615
1,719
2,128
2,430
2,629
2,728
2,777
3,021
3,117
3,309
4,056
5,371
1,102
1,634
2,153
3,637
4,107
5,008
2,848
4,407
1,926
3,155
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
262
ID
32,00
30,00
26,00
39,00
33,00
38,00
36,00
32,00
30,00
38,86
37,94
36,62
35,04
32,46
29,46
22,76
39,20
38,40
37,20
37,10
36,60
36,00
35,90
35,20
34,40
34,30
29,80
29,70
40,00
32,00
40,00
38,00
41,50
41,30
40,50
39,90
39,50
39,30
39,20
38,70
38,50
38,10
36,50
33,50
43,00
42,00
41,00
38,00
37,00
35,00
43,00
40,00
44,96
42,72
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
268
335
470
65
362
128
192
319
383
105
134
176
227
309
404
617
101
127
165
168
184
203
206
228
253
256
399
402
94
343
122
183
90
96
121
139
151
157
160
175
181
193
241
332
60
89
119
209
239
298
140
224
92
154
223
279
390
54
217
106
159
265
318
87
112
146
188
256
336
617
84
105
137
139
152
168
171
189
210
213
331
334
78
285
101
152
75
80
100
115
125
130
133
145
150
160
200
275
50
74
99
173
198
248
116
186
76
128
226
292
437
50
220
101
156
276
342
82
106
142
187
265
364
513
79
100
132
135
149
165
168
188
212
215
358
361
73
300
96
148
70
75
95
110
120
125
128
141
146
157
201
288
46
69
94
171
198
255
111
185
71
123
206
266
399
46
201
92
142
252
312
75
97
130
171
242
332
623
72
91
121
123
136
151
154
172
193
196
327
330
67
274
88
135
64
69
87
101
110
115
117
129
134
143
183
263
42
63
86
156
181
233
101
168
65
112
191
246
369
42
185
85
131
233
288
69
90
120
158
224
307
569
67
84
111
114
125
140
142
159
179
181
302
305
61
253
81
125
59
63
80
93
101
106
108
119
123
132
169
243
39
59
79
144
167
215
94
156
60
104
177
229
343
39
173
79
122
216
268
64
84
112
147
208
286
525
62
78
104
106
117
130
132
148
166
169
281
284
57
235
75
116
55
59
75
86
94
98
101
111
115
123
158
226
36
55
74
134
156
200
87
145
56
97
170
219
328
38
165
76
117
207
256
62
80
107
140
199
273
489
59
75
99
101
112
124
126
141
159
161
269
271
55
225
72
111
53
56
71
83
90
94
96
106
110
118
151
216
34
52
70
128
149
191
83
138
54
92
164
212
318
37
160
73
113
200
248
60
77
103
136
193
264
467
57
73
96
98
108
120
122
137
154
156
260
263
53
218
70
108
51
55
69
80
87
91
93
103
106
114
146
209
33
51
68
124
144
185
81
134
52
89
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
49,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,80
50,80
50,80
50,80
50,80
50,80
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
52,00
52,00
52,00
52,00
53,00
53,00
53,00
53,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
3,68
5,08
7,14
10,15
10,16
1,50
1,60
1,65
2,00
2,30
2,50
2,60
2,65
2,90
3,00
3,20
3,25
3,60
4,05
5,00
6,50
8,00
5,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
1,22
1,25
1,50
1,60
2,00
2,50
1,00
1,25
0,50
2,00
2,50
2,60
2,90
3,00
4,00
1,00
1,50
2,00
4,00
1,50
2,50
3,00
4,00
KG/M
4,108
5,493
7,352
9,686
9,693
1,758
1,871
1,927
2,319
2,649
2,867
2,975
3,029
3,297
3,403
3,614
3,666
4,029
4,487
5,421
6,803
8,073
5,991
1,227
1,822
2,404
2,974
3,531
4,607
5,634
6,611
1,515
1,551
1,852
1,971
2,444
3,024
1,252
1,557
1,859
2,454
3,036
3,151
3,493
3,606
4,708
1,277
1,897
2,504
4,808
1,934
3,161
3,756
4,908
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
40,90
38,10
33,98
27,96
27,94
45,30
45,10
45,00
44,30
43,70
43,30
43,10
43,00
42,50
42,30
41,90
41,80
41,10
40,20
38,30
35,30
32,30
38,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
42,00
40,00
38,00
48,36
48,30
47,80
47,60
46,80
45,80
49,00
48,50
48,00
47,00
46,00
45,80
45,20
45,00
43,00
50,00
49,00
48,00
44,00
50,00
48,00
47,00
45,00
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
205
282
397
564
565
83
89
92
111
128
139
144
147
161
167
178
181
200
225
278
361
444
301
54
81
107
134
161
215
268
322
64
66
79
85
106
132
53
66
79
105
132
137
153
158
210
52
77
103
206
76
127
152
203
170
235
330
469
469
69
74
76
92
106
115
120
122
134
138
148
150
166
187
231
300
369
250
45
67
89
111
134
178
223
267
54
55
66
70
88
110
44
55
66
87
109
114
127
131
175
43
64
86
171
63
105
126
168
167
240
356
553
554
65
69
71
87
101
110
115
117
129
134
144
146
163
186
235
318
408
258
41
62
84
106
129
176
226
278
50
51
61
66
83
105
40
51
61
82
104
109
122
126
173
39
60
81
169
59
100
121
165
153
219
325
505
505
59
63
65
80
92
101
105
107
118
122
131
133
149
170
215
290
373
235
67
57
77
97
118
161
206
254
45
46
56
60
75
95
37
46
56
75
95
99
111
115
158
36
55
74
154
54
91
111
151
141
202
300
466
467
54
58
60
73
85
93
97
99
109
113
121
123
138
157
198
268
344
217
35
53
71
90
109
149
191
235
42
43
52
55
70
88
34
43
51
69
88
91
103
107
146
33
50
68
142
49
84
102
140
131
188
280
434
434
51
54
56
68
79
87
90
92
101
105
113
115
128
146
185
250
321
202
32
49
66
83
101
138
177
218
39
40
48
51
65
82
32
40
48
65
82
85
96
99
135
31
47
63
133
46
78
95
130
126
180
267
415
415
48
52
53
65
76
83
86
88
97
101
108
110
122
139
176
239
306
193
31
47
63
80
97
132
170
209
37
38
46
49
62
78
30
38
46
62
78
81
91
95
129
30
45
61
127
44
75
91
124
122
174
259
402
402
47
50
52
63
73
80
84
85
94
97
104
106
119
135
171
231
297
187
30
45
61
77
94
128
164
202
36
37
45
48
60
76
29
37
44
60
76
79
89
92
125
29
43
59
123
43
73
88
120
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
263
16
16
D
X
53,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
55,00
55,00
55,00
56,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
58,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,33
60,33
60,33
60,33
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
4,50
1,50
1,60
2,00
2,50
3,00
6,30
2,00
2,50
5,00
3,00
1,50
2,00
2,30
2,50
2,60
2,90
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,30
6,50
8,00
2,60
1,00
2,50
5,00
6,00
1,50
1,60
2,00
2,30
2,50
2,60
2,65
2,90
3,00
3,20
3,25
3,60
3,65
4,00
4,50
5,00
7,10
7,62
8,00
10,00
1,65
2,77
3,91
5,54
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
5,465
1,972
2,099
2,604
3,224
3,831
7,525
2,654
3,287
6,260
3,981
2,085
2,754
3,150
3,412
3,542
3,929
4,056
4,689
5,308
5,916
6,510
7,998
8,219
9,816
3,607
1,477
3,600
6,886
8,113
2,209
2,352
2,920
3,340
3,618
3,757
3,825
4,168
4,304
4,575
4,643
5,111
5,178
5,639
6,288
6,924
9,458
10,052
10,477
12,595
2,424
3,992
5,524
7,601
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
264
ID
44,00
51,00
50,80
50,00
49,00
48,00
41,40
51,00
50,00
45,00
50,00
54,00
53,00
52,40
52,00
51,80
51,20
51,00
50,00
49,00
48,00
47,00
44,40
44,00
41,00
52,80
58,00
55,00
50,00
48,00
57,30
57,10
56,30
55,70
55,30
55,10
55,00
54,50
54,30
53,90
53,80
53,10
53,00
52,30
51,30
50,30
46,10
45,06
44,30
40,30
57,03
54,79
52,51
49,25
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
228
75
80
99
124
149
313
98
122
244
144
71
94
108
118
122
137
141
165
188
212
235
297
306
377
120
45
112
224
268
67
71
89
102
111
116
118
129
133
142
145
160
162
178
200
222
316
339
356
445
73
123
174
246
189
62
66
83
103
124
260
81
101
203
119
59
78
90
98
102
113
117
137
156
176
195
246
254
313
100
37
93
186
223
55
59
74
85
92
96
98
107
111
118
120
133
135
148
166
185
262
282
296
370
61
102
144
205
188
58
62
78
98
119
269
76
96
203
114
54
73
85
93
96
108
112
132
153
174
195
253
263
334
95
34
88
185
226
51
55
69
80
87
91
93
102
106
113
115
128
130
144
163
184
272
296
313
409
57
97
140
205
172
53
56
71
89
109
246
69
88
185
104
50
67
77
85
88
99
102
121
140
159
178
231
240
305
86
31
80
168
206
47
50
63
73
80
83
85
93
97
103
105
117
119
131
149
168
249
270
286
373
52
89
128
188
159
49
52
65
83
100
227
64
81
171
96
46
62
72
78
81
91
95
112
129
147
165
214
221
282
80
29
74
156
191
43
46
58
67
74
77
78
86
89
95
97
108
110
121
138
155
230
249
264
345
48
82
118
173
148
45
48
61
77
93
212
60
75
159
90
43
58
67
73
76
85
88
104
120
136
153
199
206
263
74
27
69
145
177
40
43
54
63
68
71
73
80
83
89
90
101
102
113
128
144
214
232
246
321
44
76
110
161
141
43
46
58
74
89
202
57
72
152
86
41
55
64
69
72
81
84
99
115
130
146
190
197
251
71
26
66
138
170
39
41
52
60
65
68
70
77
79
85
86
96
98
108
123
138
204
222
235
307
42
73
105
154
137
42
45
56
71
86
196
55
70
148
83
40
53
62
67
70
79
82
96
111
126
142
184
191
243
69
25
64
134
164
37
40
50
58
63
66
67
74
77
82
84
93
95
105
119
133
198
215
227
297
41
71
102
149
60,33
60,33
61,00
61,00
63,00
63,00
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
64,00
65,00
65,00
65,00
68,00
68,00
69,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
72,00
73,00
73,00
73,00
73,03
73,03
73,03
73,03
73,03
74,00
75,00
75,00
76,00
76,00
76,00
76,00
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
8,74
11,07
3,00
5,50
1,50
3,50
1,50
1,60
2,00
2,50
2,60
2,65
3,20
3,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1,50
4,00
2,00
1,50
2,00
2,50
2,90
3,00
4,00
4,50
5,00
5,50
7,00
5,20
1,50
4,00
5,00
2,11
3,05
5,16
7,01
9,53
4,00
2,50
4,00
4,00
5,00
5,50
6,00
1,50
1,60
1,65
2,00
2,30
2,50
2,60
KG/M
11,290
13,655
4,357
7,643
2,310
5,215
2,329
2,480
3,080
3,819
3,965
4,038
4,832
5,258
3,105
3,913
4,657
5,390
2,498
6,410
3,355
2,573
3,405
4,226
4,873
5,033
6,611
7,381
8,138
8,883
11,043
8,698
2,686
6,911
8,514
3,747
5,345
8,769
11,589
15,153
7,011
4,539
7,111
7,212
8,889
9,709
10,517
2,802
2,985
3,076
3,711
4,250
4,607
4,785
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
ID
42,85
38,19
55,00
50,00
60,00
56,00
60,50
60,30
59,50
58,50
58,30
58,20
57,10
56,50
60,00
60,00
59,00
58,00
65,00
60,00
65,00
67,00
66,00
65,00
64,20
64,00
62,00
61,00
60,00
59,00
56,00
61,60
70,00
65,00
63,00
68,81
66,93
62,71
59,01
53,97
66,00
70,00
67,00
68,00
66,00
65,00
64,00
73,10
72,90
72,80
72,10
72,50
71,10
70,90
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
389
492
132
242
64
149
63
68
85
106
110
112
135
148
84
103
124
144
59
158
78
58
77
96
111
115
153
173
192
211
268
194
55
147
184
78
112
190
258
350
145
89
143
141
177
194
212
53
56
58
71
81
88
92
323
409
110
201
53
124
53
56
70
88
91
93
112
123
70
86
103
120
49
131
65
48
64
80
92
96
127
143
159
175
223
161
46
122
153
64
93
157
214
291
120
74
119
117
147
161
176
44
47
48
59
67
73
76
347
464
104
201
49
119
49
52
66
83
86
88
107
118
65
81
98
115
45
126
60
44
59
75
87
90
123
139
156
173
226
158
42
117
149
60
88
154
216
307
115
69
114
112
143
158
174
40
43
45
54
63
68
71
317
424
95
184
45
109
44
47
60
75
79
80
98
108
59
74
89
105
41
115
55
40
54
68
80
82
112
127
142
158
206
144
39
107
136
55
80
141
197
280
105
63
104
102
130
144
159
37
39
41
50
57
62
65
293
391
88
170
41
100
41
44
55
70
73
74
90
99
55
68
82
97
38
107
51
37
50
63
74
76
103
117
131
146
191
133
36
99
126
51
74
130
182
259
97
59
96
95
120
133
147
34
36
38
46
53
58
60
273
364
82
158
39
93
38
41
51
65
68
69
84
93
51
63
77
90
36
99
47
35
46
59
68
71
96
109
122
136
177
124
33
92
117
47
69
121
169
241
91
55
89
88
112
124
136
32
34
35
43
49
54
56
260
348
78
151
37
89
37
39
49
62
65
66
80
88
49
61
73
86
34
95
45
33
44
56
65
68
92
104
117
130
170
118
32
88
112
45
66
116
162
230
87
52
85
84
107
119
130
30
32
33
41
47
51
53
252
337
76
146
36
86
35
38
48
60
63
64
78
86
47
59
71
84
33
92
44
32
43
54
63
66
89
101
113
126
164
115
31
85
108
44
64
112
157
223
84
51
83
82
104
115
126
29
31
32
39
46
50
52
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
265
16
16
D
X
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
76,20
78,00
79,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
81,00
82,50
83,00
83,00
83,00
84,00
84,00
85,00
85,00
86,00
86,00
86,00
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
2,65
2,90
3,00
3,20
3,25
3,60
3,65
4,00
4,50
5,00
6,30
10,66
1,63
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
3,00
3,60
1,50
3,50
5,50
2,00
4,00
2,00
2,50
3,00
6,00
7,50
1,50
1,60
2,00
2,11
2,30
2,35
2,50
2,60
2,65
2,90
3,00
3,05
3,20
3,25
3,60
4,00
4,05
4,50
5,00
5,49
6,30
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
4,874
5,315
5,491
5,841
5,929
6,535
6,622
7,222
8,068
8,902
11,011
17,468
3,044
2,873
3,856
2,948
3,906
4,852
5,784
7,612
9,390
3,859
7,112
3,061
6,967
10,673
4,107
8,013
4,157
5,165
6,235
12,019
14,742
3,283
3,498
4,352
4,585
4,987
5,093
5,409
5,618
5,723
6,245
6,453
6,557
6,867
6,970
7,689
8,504
8,605
9,510
10,504
11,466
13,030
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
266
ID
70,80
70,30
70,10
69,70
69,60
68,90
68,80
68,10
67,10
66,10
63,50
54,78
72,94
75,00
75,00
77,00
76,00
75,00
74,00
72,00
70,00
75,00
75,30
80,00
76,00
72,00
80,00
76,00
81,00
80,00
80,00
74,00
71,00
85,90
85,70
84,90
84,68
84,30
84,20
83,90
83,70
83,60
83,10
82,90
82,80
82,50
82,40
81,70
80,90
80,80
79,90
78,90
77,92
76,30
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
93
102
106
113
115
127
129
141
159
176
222
376
57
52
68
50
67
84
101
134
168
99
117
48
113
178
64
128
63
79
94
187
234
45
48
60
64
69
71
75
78
80
88
91
92
97
98
109
121
122
136
151
166
190
78
85
88
94
95
105
107
117
132
146
184
312
48
43
56
42
56
70
84
111
139
83
97
40
94
148
53
106
52
66
78
155
194
38
40
50
53
58
59
63
65
66
73
75
76
80
81
90
100
102
113
125
138
158
73
80
83
89
90
100
102
112
127
142
183
334
44
39
52
38
52
65
79
106
135
78
92
37
89
144
49
101
48
61
73
152
194
35
37
46
49
53
55
58
61
62
68
70
72
75
77
85
95
96
108
120
133
155
66
73
76
81
82
92
93
102
116
130
167
305
40
36
48
35
47
59
72
97
123
71
84
34
81
131
45
92
44
56
67
139
177
32
34
42
45
49
50
53
55
56
62
64
65
69
70
78
87
88
98
110
122
141
61
67
70
75
76
85
86
95
107
120
154
281
37
33
44
32
44
55
66
90
114
65
78
31
75
121
41
85
41
51
61
128
164
29
31
39
41
45
46
49
51
52
57
59
60
63
64
72
80
81
91
102
112
130
57
63
65
70
71
79
80
88
100
112
144
262
35
31
41
30
41
51
62
83
106
61
72
29
70
113
39
79
38
48
57
119
152
27
29
36
38
42
43
46
48
49
53
55
56
59
60
67
75
76
85
95
105
121
55
60
62
66
68
75
76
84
95
107
137
250
33
30
39
29
39
49
59
80
101
58
69
28
67
108
37
76
36
46
55
114
146
26
28
35
37
40
41
44
46
46
51
53
54
56
57
64
71
72
81
90
100
116
53
58
60
64
65
73
74
81
92
103
133
242
32
29
38
28
38
47
57
77
98
56
67
27
65
104
36
73
35
44
53
110
141
25
27
34
36
39
40
42
44
45
49
51
52
55
56
62
69
70
78
88
97
112
88,90
88,90
88,90
88,90
89,00
90,00
90,00
92,00
93,00
95,00
97,00
100,00
100,00
100,00
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
102,00
102,00
102,00
103,00
104,00
104,00
105,00
106,00
106,00
106,00
106,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
110,00
112,00
112,00
112,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
7,62
11,13
15,24
17,50
6,50
5,00
6,00
4,00
2,00
2,50
4,00
3,00
5,00
8,00
1,50
2,00
2,11
3,05
3,60
4,00
4,05
4,75
5,00
5,74
7,60
8,08
3,00
3,50
6,50
1,50
2,00
6,00
2,50
2,75
2,80
3,00
3,20
2,00
2,60
2,90
3,00
3,20
3,60
4,00
4,05
4,50
5,00
5,40
5,60
6,30
6,00
4,00
6,00
8,00
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
15,509
21,674
28,109
31,287
13,428
10,642
12,620
8,814
4,557
5,791
9,315
7,287
11,894
18,429
3,760
4,988
5,256
7,526
8,834
9,776
9,893
11,519
12,094
13,778
17,889
18,921
7,437
8,633
15,544
3,812
5,108
14,724
6,417
7,110
7,236
7,737
8,237
5,308
6,862
7,632
7,888
8,397
9,411
10,417
10,542
11,662
12,896
13,873
14,359
16,043
15,625
10,817
15,925
20,833
73,66
66,64
58,42
53,90
76,00
80,00
78,00
84,00
89,00
90,00
89,00
94,00
90,00
84,00
98,60
97,60
97,38
95,50
94,40
93,60
93,50
92,10
91,60
90,12
86,40
85,44
96,00
95,00
89,00
100,00
100,00
92,00
100,00
100,50
100,40
100,00
99,60
104,00
102,80
102,20
102,00
101,60
100,80
100,00
99,90
99,00
98,00
97,20
96,80
95,40
98,00
104,00
100,00
96,00
230
336
460
528
196
149
179
117
58
71
111
81
134
215
40
53
56
81
95
106
107
125
132
152
201
213
79
92
171
39
52
155
64
70
71
76
81
50
65
72
75
80
89
99
101
112
124
134
139
157
146
96
144
192
191
279
382
439
163
124
149
97
48
59
92
67
111
178
33
44
46
67
79
88
89
104
110
126
167
177
66
76
142
32
43
129
53
58
59
63
67
41
54
60
62
66
74
83
84
93
103
111
116
130
122
80
119
159
190
292
426
507
160
119
145
92
44
54
87
62
106
176
30
40
43
62
74
83
84
99
105
121
164
175
61
72
138
30
39
124
499
54
55
59
63
38
50
56
58
62
69
78
79
88
98
106
110
125
117
75
114
156
174
267
389
463
146
109
132
84
40
50
79
57
97
161
27
37
39
57
68
75
76
90
95
111
150
160
56
65
126
27
36
113
45
49
50
54
57
35
45
51
53
56
63
71
72
80
89
97
101
114
106
68
104
142
160
247
359
428
135
100
122
77
37
46
73
53
90
149
25
34
36
53
62
70
71
83
88
102
138
148
51
60
116
25
33
104
41
45
46
49
53
32
42
47
49
52
59
65
66
74
83
90
93
106
98
63
96
131
149
230
335
398
125
93
114
72
35
43
68
49
83
138
24
32
33
49
58
65
66
78
82
95
129
138
48
56
108
23
31
97
39
42
43
46
49
30
39
44
45
48
55
61
62
69
77
83
87
98
92
59
90
122
143
219
320
381
120
89
108
69
33
41
65
47
80
132
23
30
32
47
56
62
63
74
78
91
123
131
46
54
103
22
30
93
37
40
41
44
47
28
37
42
43
46
52
58
59
66
74
80
83
94
87
56
86
117
138
213
310
369
116
86
105
67
32
40
63
45
77
128
22
29
31
45
54
60
61
72
76
88
119
127
44
52
100
22
29
90
36
39
40
43
46
28
36
40
42
45
51
56
57
64
71
77
80
91
85
54
83
113
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
267
16
16
D
X
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
121,00
123,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
135,00
139,70
139,70
139,70
139,70
139,70
139,70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
1,50
1,60
2,00
2,11
2,50
2,60
2,65
2,90
3,00
3,05
3,20
3,25
3,60
4,00
4,05
4,50
5,40
6,02
6,30
7,10
7,11
8,56
11,13
13,49
16,00
17,12
4,00
1,50
1,63
4,00
5,00
9,53
10,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1,50
2,00
2,50
2,60
2,90
3,00
4,00
5,00
6,30
20,00
5,00
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
4,00
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
4,237
4,515
5,624
5,927
6,999
7,272
7,409
8,089
8,361
8,496
8,902
9,037
9,979
11,048
11,181
12,372
14,725
16,322
17,037
19,058
19,084
22,665
28,753
34,053
39,383
41,660
11,719
4,564
5,117
12,320
15,274
28,032
29,297
4,751
6,360
7,982
9,615
4,939
6,560
8,169
8,490
9,447
9,766
12,921
16,026
19,987
56,590
16,276
5,191
6,896
8,589
8,926
10,269
13,592
111,30
111,10
110,30
110,08
109,30
109,10
109,00
108,50
108,30
108,20
107,90
107,80
107,10
106,30
106,20
105,30
103,50
102,26
101,70
100,10
100,08
97,18
92,04
87,32
82,30
80,06
113,00
120,00
123,74
119,00
117,00
107,94
107,00
125,00
125,00
125,00
125,00
130,00
129,00
128,00
127,80
127,20
127,00
125,00
123,00
120,40
93,00
125,00
136,70
135,70
134,70
134,50
133,70
131,70
35
38
47
50
59
61
62
68
70
72
75
76
85
94
95
106
127
141
148
167
167
201
261
317
376
402
89
33
34
85
106
201
211
31
42
52
61
30
40
50
52
59
61
81
101
127
404
99
29
38
48
50
58
77
29
31
39
41
49
51
52
57
58
59
62
63
70
78
79
88
105
117
123
138
139
167
217
263
312
334
74
27
29
70
88
167
175
26
35
43
51
25
34
42
44
49
50
67
84
106
335
83
24
32
40
41
48
64
27
29
36
38
45
47
48
52
54
55
58
59
66
73
74
83
100
112
118
134
134
164
219
273
333
361
69
25
26
66
83
164
173
24
32
39
47
23
31
39
40
45
46
62
79
100
363
78
22
29
37
38
44
59
24
26
33
35
41
43
44
48
50
50
53
54
60
67
68
75
91
103
108
122
123
150
200
249
304
330
63
23
24
60
75
150
158
22
29
36
43
21
28
35
37
41
42
57
72
92
332
71
20
27
33
35
40
54
23
24
30
32
38
39
40
44
46
47
49
50
55
62
62
70
84
95
99
113
113
138
185
230
281
305
58
21
22
55
70
139
146
20
27
33
40
19
26
32
34
38
39
53
66
85
306
65
18
25
31
32
37
50
21
22
28
30
35
37
37
41
43
43
46
46
51
57
58
65
79
88
93
105
105
129
172
214
262
284
54
19
21
51
65
129
136
19
25
31
37
18
24
30
31
35
36
49
62
79
285
61
17
23
29
30
35
47
20
21
27
28
34
35
36
39
41
41
44
44
49
55
56
62
75
84
88
101
101
123
165
205
250
271
52
19
20
49
62
123
130
18
24
30
35
17
23
29
30
34
35
47
59
75
272
58
16
22
27
29
33
45
19
21
26
27
33
34
35
38
39
40
42
43
48
53
54
60
73
82
86
97
98
119
159
198
242
263
50
18
19
48
60
120
126
17
23
29
34
17
22
28
29
33
34
45
57
73
264
56
16
21
27
28
32
43
139,70
139,70
139,70
139,70
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
141,30
152,00
152,40
152,40
152,40
153,00
154,00
155,00
156,00
158,00
159,00
159,00
159,00
159,00
159,00
159,00
159,00
159,00
159,40
159,40
162,00
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,28
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
168,30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
268
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
5,00
6,30
7,10
10,00
2,77
3,40
6,55
9,52
9,53
12,50
1,00
7,00
7,50
9,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
2,00
2,50
2,60
3,00
4,00
4,50
6,30
8,00
8,00
12,50
5,00
2,77
3,40
7,11
8,08
8,74
10,97
14,27
18,24
21,95
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
3,20
3,40
4,00
4,50
5,00
7,10
8,74
12,70
14,20
15,39
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
16,864
21,044
23,574
32,477
9,609
11,740
22,101
31,414
31,444
40,314
3,781
25,486
27,212
32,317
5,690
7,612
9,547
11,493
15,425
7,863
9,797
10,182
11,719
15,525
17,409
24,089
30,248
30,328
45,980
19,656
11,480
14,037
28,694
32,412
34,915
43,211
55,031
68,528
80,427
6,265
8,328
10,379
10,788
12,417
13,229
14,039
16,456
18,457
20,445
28,659
34,920
49,482
54,793
58,926
129,70
127,10
125,50
119,70
135,76
134,50
128,20
122,26
122,24
116,30
150,00
138,40
137,40
134,40
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
155,00
154,00
153,80
153,00
151,00
150,00
146,40
143,00
143,40
134,40
152,00
162,74
161,48
154,06
152,12
150,80
146,34
139,74
131,80
124,38
165,30
164,30
163,30
163,10
162,30
161,90
161,50
160,30
159,30
158,30
154,10
150,82
142,90
139,90
137,52
96
121
136
192
53
65
124
181
181
237
18
123
132
158
26
35
43
52
68
34
42
44
51
68
76
106
135
135
210
83
44
54
113
129
139
175
228
291
350
24
32
40
41
48
51
54
64
72
80
113
139
202
226
245
80
100
113
160
44
54
103
150
150
197
15
102
110
132
22
29
36
43
56
28
35
36
42
56
63
88
112
112
175
69
37
45
94
107
116
145
189
242
291
20
26
33
34
40
42
45
53
60
66
94
116
168
188
204
75
95
108
156
40
50
98
146
146
197
13
97
105
127
20
26
33
39
52
26
32
33
39
52
59
83
107
107
173
64
34
41
89
102
111
141
188
248
307
18
24
30
32
37
39
41
49
55
62
89
111
165
187
205
68
87
99
143
37
45
90
134
134
180
12
89
95
116
18
24
30
36
48
23
29
31
35
47
54
76
98
97
158
59
31
38
81
93
101
129
172
226
280
16
22
28
29
33
36
38
45
50
56
81
101
151
171
187
63
80
91
132
34
42
83
123
123
166
11
82
88
107
17
22
28
33
44
22
27
28
33
44
49
70
90
90
145
54
28
35
75
86
93
119
159
209
259
15
20
26
27
31
33
35
41
47
52
75
93
139
158
172
59
75
85
123
32
39
77
115
115
155
10
76
82
100
16
21
26
31
41
20
25
26
30
41
46
65
84
84
135
50
26
33
70
80
87
111
148
194
241
14
19
24
25
29
31
33
38
43
48
70
87
130
147
161
56
71
81
117
30
37
74
110
110
148
10
73
78
95
15
20
25
30
39
19
24
25
29
39
44
62
80
80
129
48
25
31
67
76
83
106
141
186
230
14
18
23
24
27
29
31
37
41
46
67
83
124
140
153
54
69
79
114
29
36
71
106
106
143
10
71
76
92
14
19
24
29
38
19
23
24
28
38
43
60
78
78
125
47
24
30
65
74
80
103
137
180
223
13
18
22
23
27
28
30
36
40
45
65
80
120
136
149
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
269
16
16
D
X
168,30
168,30
168,30
168,30
178,00
180,00
181,00
193,70
193,70
203,00
204,00
205,00
206,00
207,00
208,00
212,00
215,00
216,00
216,00
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
219,10
228,00
244,50
253,00
254,00
255,00
256,00
257,00
262,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
17,50
20,00
20,85
22,00
1,50
1,25
3,00
3,00
8,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
2,50
2,00
3,00
2,77
3,76
6,35
8,18
10,30
12,70
15,09
18,24
23,01
2,00
2,50
2,60
2,90
3,00
3,20
3,76
4,00
6,00
6,30
7,10
8,20
10,00
11,13
14,20
18,20
20,00
23,10
1,50
8,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
6,00
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
66,081
74,269
76,981
80,594
6,629
5,595
13,371
14,325
37,199
7,568
10,116
12,677
15,249
17,835
20,433
25,916
13,303
10,717
16,001
15,003
20,272
33,825
43,198
53,897
65,630
77,078
91,730
112,970
10,872
13,559
14,095
15,700
16,233
17,300
20,274
21,544
32,016
33,570
37,690
43,304
52,359
57,960
72,856
91,556
99,709
113,371
8,507
47,376
9,446
12,620
15,807
19,005
22,217
38,461
133,30
128,30
126,60
124,30
175,00
177,50
175,00
187,70
177,70
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
202,00
210,00
212,00
210,00
213,54
211,56
206,38
202,72
198,46
193,68
188,90
182,60
173,06
215,10
214,10
213,90
213,30
213,10
212,70
211,58
211,10
207,10
206,50
204,90
202,70
199,10
196,84
190,70
182,70
179,10
172,90
225,00
228,50
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
279
319
332
351
23
19
44
42
111
20
26
33
39
45
52
63
31
25
37
34
46
78
100
126
156
185
223
282
24
31
32
36
37
39
46
49
73
77
87
100
122
136
174
223
245
283
18
88
16
21
26
31
37
61
232
265
276
291
19
15
37
35
92
16
22
27
32
38
43
53
26
21
31
28
38
65
83
105
129
153
186
234
20
25
26
29
31
33
38
41
61
64
72
83
102
113
144
185
203
235
15
73
13
18
22
26
30
51
236
275
289
308
17
14
34
32
87
15
20
25
30
35
39
49
24
19
28
26
35
60
78
100
124
150
184
239
19
23
24
27
28
30
35
37
57
60
67
78
97
108
140
184
204
240
13
68
12
16
20
24
28
47
216
251
264
281
16
13
31
29
79
14
18
23
27
32
36
44
22
17
26
23
32
55
71
91
114
137
168
218
17
21
22
25
25
27
32
34
52
54
62
72
88
99
128
168
186
219
12
62
11
15
18
22
25
43
199
232
244
259
14
12
29
27
73
13
17
21
25
29
33
41
20
16
24
22
30
51
66
84
105
126
155
201
16
20
20
23
24
25
30
32
48
50
57
66
81
91
118
155
172
202
11
57
10
13
17
20
23
40
185
216
227
241
13
11
27
25
68
12
16
19
23
27
31
38
19
15
22
20
28
47
61
78
98
118
145
188
15
18
19
21
22
23
28
29
45
47
53
62
76
85
110
144
160
188
10
54
9
13
16
19
22
37
177
206
217
231
13
11
25
24
65
11
15
19
22
26
30
36
18
14
21
19
26
45
59
75
93
112
138
179
14
17
18
20
21
22
26
28
43
45
51
59
72
81
105
138
153
180
10
51
9
12
15
18
21
35
172
200
210
223
12
10
25
23
63
11
14
18
22
25
29
35
17
14
21
19
26
44
57
72
90
109
134
174
13
17
18
20
20
22
26
27
41
43
49
57
70
79
102
134
148
174
10
50
9
12
14
17
20
34
267,00
267,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
298,50
303,00
304,00
305,00
306,00
307,00
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
323,90
353,00
355,00
355,60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
270
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
3,00
8,80
2,00
2,50
2,60
2,90
3,00
3,20
4,00
8,20
8,80
9,30
11,00
12,00
22,20
4,19
6,35
9,27
12,70
15,09
21,41
25,40
28,58
10,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3,96
4,57
6,35
8,38
9,53
12,70
17,45
28,58
33,32
2,00
2,50
2,60
3,00
3,20
4,00
8,80
9,53
10,00
10,20
11,70
16,00
20,00
1,50
2,50
2,50
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
19,832
56,895
13,572
16,933
17,604
19,614
20,282
21,619
26,943
54,371
58,217
61,408
72,165
78,425
139,417
28,208
42,406
61,229
82,793
97,471
134,906
157,509
174,953
72,240
11,324
15,124
18,937
22,761
26,599
31,720
36,536
50,484
66,197
75,007
98,948
133,881
211,308
242,399
16,121
20,120
20,918
24,106
25,697
32,041
69,433
75,018
78,601
80,121
91,465
123,357
152,193
13,202
22,067
22,104
261,00
249,40
269,00
268,00
267,80
267,20
267,00
266,60
265,00
256,60
255,40
254,40
251,00
249,00
228,60
264,67
260,35
254,51
247,65
242,87
230,23
222,25
215,89
278,50
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
315,93
314,71
311,15
307,09
304,79
298,45
288,95
266,69
257,21
319,90
318,90
318,70
317,90
317,50
315,90
306,30
304,84
303,90
303,50
300,50
291,90
283,90
350,00
350,00
350,60
30
88
20
25
26
29
29
31
39
81
86
91
108
118
218
41
62
91
125
148
210
250
281
90
13
18
22
26
31
33
38
53
69
79
105
145
237
276
17
21
22
25
27
33
73
79
83
85
97
133
166
11
19
19
25
73
16
20
21
24
24
26
33
67
72
76
90
98
181
34
52
76
104
123
175
207
233
75
11
15
18
22
25
27
31
44
58
66
87
120
197
229
14
17
18
21
22
28
61
66
69
70
80
110
138
9
16
16
23
69
15
19
19
22
22
24
30
62
67
71
85
93
180
31
48
71
98
118
173
208
238
70
10
13
17
20
23
25
29
40
53
61
82
115
197
233
12
16
16
19
20
25
56
61
64
66
76
105
133
9
14
14
21
63
14
17
18
20
20
22
27
57
61
65
77
85
164
29
44
65
90
108
158
190
217
64
9
12
15
18
21
23
26
37
49
56
75
105
179
213
11
14
15
17
18
23
51
56
59
60
69
96
122
8
13
13
19
58
12
16
16
18
19
20
25
53
57
60
71
78
151
26
40
60
83
100
145
176
201
59
8
11
14
17
20
21
24
34
45
51
69
97
166
197
11
13
14
16
17
21
47
51
54
55
64
88
112
7
12
12
18
54
12
15
15
17
18
19
23
49
53
56
66
73
141
25
38
56
77
93
135
164
187
55
8
10
13
16
18
20
23
32
42
48
65
90
154
183
10
12
13
15
16
20
44
48
50
51
59
82
105
7
11
11
17
52
11
14
14
16
17
18
22
47
50
53
64
70
135
24
36
53
74
89
129
156
179
52
7
10
12
15
17
19
22
30
40
46
62
86
147
175
9
12
12
14
15
19
42
46
48
49
57
79
100
6
11
11
17
50
11
13
14
16
16
17
22
45
49
52
62
67
131
23
35
51
72
86
125
152
173
51
7
10
12
14
17
18
21
29
39
44
60
84
143
170
9
11
12
14
15
18
41
44
47
48
55
76
97
6
10
10
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
271
16
16
D
X
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
356,00
357,00
358,00
368,00
368,00
405,00
406,00
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
408,00
410,00
412,00
456,00
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
458,00
462,00
506,00
508,00
508,00
508,00
508,00
508,00
508,00
508,00
512,00
558,80
606,00
608,00
609,60
609,60
609,60
609,60
708,00
712,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W
3,00
4,00
4,78
9,53
12,70
14,20
19,05
27,80
3,00
3,50
4,00
11,00
14,20
2,50
3,00
3,00
4,00
4,78
8,00
9,53
16,00
22,20
40,46
4,00
5,00
6,00
3,00
3,00
4,00
4,78
9,73
11,13
25,00
34,93
4,00
6,00
3,00
3,00
4,00
5,54
9,53
20,62
33,10
50,00
6,00
3,00
3,00
4,00
5,54
3,00
6,35
9,53
4,00
6,00
D RU K -TEMPER AT UUR TABEL
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
DRUK - T E M P E RAT UUR TABE L
P R E S S U R E - T E M P E R AT U R E TABLE
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
Cijfers in bar / Numbers in bar
Bijvoorbeeld / For instance 0,95 X 1003 = 925,85 bar
Maat / Size
2,00 x 0,90
Kwaliteit / Quality
304L
Temperatuur / Temperature 100˚C
KG/M
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
D
X
26,487
35,216
41,990
82,583
109,045
121,391
160,538
228,186
26,517
30,981
35,457
98,332
125,800
25,197
30,273
30,303
40,304
48,070
79,807
94,706
156,410
213,572
370,741
40,465
50,706
60,997
34,029
34,120
45,393
54,151
109,021
124,318
270,557
369,337
45,473
68,509
37,785
37,936
50,481
69,702
118,950
251,646
393,609
573,416
76,021
41,752
45,297
60,497
83,796
45,568
95,919
143,195
70,513
106,069
349,60
347,60
346,04
336,54
33,20
327,20
317,50
300,00
350,00
350,00
350,00
346,00
339,60
400,00
400,00
400,40
398,40
369,84
390,40
387,34
374,40
362,00
325,48
400,00
400,00
400,00
450,00
451,20
449,20
447,64
437,74
434,94
407,20
387,34
450,00
450,00
500,00
502,00
500,00
496,92
488,94
466,76
441,8
408
500
552,8
600
600
598,52
603,6
596,9
590,54
700
700
23
30
36
72
96
107
144
210
23
26
30
80
104
17
20
20
26
32
53
63
106
147
267
26
33
39
18
18
23
28
57
65
147
205
23
35
16
16
21
29
50
109
175
264
31
14
13
18
24
13
28
42
15
23
19
25
30
60
80
89
119
174
19
22
25
67
86
14
15
16
22
26
44
52
88
122
222
22
27
32
15
15
19
23
47
54
122
170
19
29
13
13
18
24
42
90
145
219
26
12
11
15
20
11
23
35
13
19
17
23
27
55
75
84
114
172
17
20
23
62
81
12
15
15
20
24
40
48
83
117
225
220
25
30
13
13
18
21
44
50
117
168
18
26
12
12
16
22
38
85
141
222
24
11
10
13
18
10
21
32
11
17
16
21
25
51
68
77
104
157
16
18
21
57
74
11
14
14
18
22
37
44
75
107
205
18
23
27
12
12
16
19
40
46
107
153
16
24
11
11
15
20
35
78
129
203
22
10
9
12
17
9
19
29
10
16
14
19
23
47
63
71
96
145
14
17
19
52
68
11
13
13
17
20
34
41
70
98
190
17
21
25
11
11
15
18
37
42
99
141
15
22
10
10
13
19
32
72
119
187
20
9
8
11
16
8
18
27
10
14
13
18
21
44
59
66
90
135
13
16
18
49
64
10
12
12
16
19
32
38
65
92
177
16
19
23
10
10
14
17
34
39
92
132
14
21
9
9
13
17
30
67
111
174
19
9
8
10
14
8
17
25
9
13
13
17
21
42
56
63
86
129
13
15
17
47
61
9
11
11
15
18
30
36
62
88
169
15
19
22
10
10
13
16
33
38
88
126
13
20
9
9
12
17
29
64
106
167
18
8
7
10
14
7
16
24
9
13
12
17
20
40
54
61
83
125
12
14
17
45
59
9
11
11
15
17
29
35
60
85
163
14
18
22
10
10
13
15
32
37
85
122
13
19
9
9
12
16
28
62
103
161
17
8
7
10
13
7
15
23
8
12
758,00
810,00
812,00
910,00
910,00
X
X
X
X
X
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
272
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
W
KG/M
4,00
5,00
6,00
5,00
6,00
75,521
100,786
121,093
113,306
135,817
ID
20 C
100 C
150 C
200 C
250 C
300 C
350 C
400 C
750
800
800
900
898
14
17
20
15
18
12
14
16
12
15
11
12
15
11
13
10
11
14
10
12
9
11
13
9
11
8
10
12
9
10
8
9
11
8
10
8
9
11
8
10
16
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
273
NOTITIES
16
17
L E VE RIN G SV OO R WA A R D EN
D E L IVE RY TE R M S
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
274
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
275
A LG EMEN E V ER KOOP- EN LEVERI NGSVOOR WAARDEN
d. d. 18- 08- 2006 v a n No xo n S t a i n l e ss B V
Algemeen
1.1. Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan
Noxon Stainless BV als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in
welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken,wordt
hieronder verstaan de aspirant-koper,aspirant-opdrachtgever en in het
algemeen de wederpartij van verkoper.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper,
waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen
verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid
van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere
transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder
welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door
verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door
verkoper worden aanvaard.
1.2. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen
te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de
Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van
Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst.
17
Overeenkomst
2.1. Offertes, prijscouranten en overigeW mededelingen van verkoper binden
verkoper niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van
verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen
uitdrukkelijk zijn bevestigd.
2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is
uitsluitend verkoper’s bevestiging verbindend.
2.3. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand
van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te
verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze
zekerheid niet naar verkoper’s redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper
gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper’s recht
op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige
aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
2.4. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de
leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan
worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten
deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide
partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door
overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de
toekomst te ontbinden.
Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op
welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van
dezen of door derde(n);
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor
het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkoper’s bedrijf naar
koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
2.5. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst
gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare
toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs
(couranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen
plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien
verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
276
van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd
het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.
Levertijd
3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud
van onvoorziene omstandigheden.
3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de
overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot
deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn
gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van
koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen
leveringsdatum
3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van
verkoper bewijst.
Garantie, Klachten en Aansprakelijkheid
4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op
eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten
schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na
leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het
geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De
koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden.
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper
ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare
gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch
uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele
rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige
klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken
moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche
gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de
kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van
een klacht op.
4.3. De garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de
uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen
kwaliteitsnormen.
4.4. a) Behoudens het hierna bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s)
van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke
hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige
derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van
zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige
eventuele werkzaamheden of adviezen.
b) De aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe kosten en schade, op
enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout
of tekortkoming in de uitvoering van de overeen-komst, is te allen tijde
beperkt tot herlevering dan wel tot op de opdracht betrekking hebbende
factuurbedrag.
c) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale,
incidentele, punitieve schade of gevolgschade op enigerlei wijze verband
houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekort-koming in de
uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot,
wordt begrepen transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)
montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie
zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van
dergelijke schadevormen.
4.5. De eventuele garantie van verkoper geldt niet, indien:
a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld,dan wel
onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat
daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
d. verkoper niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
e. een jaar na de levering is verstreken.
4.6. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben
of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor
koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt
4.7. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of
betrokken heeft, is verkoper’s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid
beperkt tot datgene waarvoor verkoper’s leverancier of door verkoper
ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk
is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor koper
gunstiger is dan toepassing van het onder art. 4.4 en 4.6. bepaalde.
4.8. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk
samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de
geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele
werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct
of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of
(elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie.
Vervoer
5.1. Indien de zaken,ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname
voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is
koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting
geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op
te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren
zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats
gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op
vergoeding van schade en kosten.
5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst
mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet
nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van
overeenkomstige toepassing.
5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze
afbraak doet aan het bepaalde onder art. 2.4.
5.4. Door verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Prijs en Betaling
6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling,
schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op
eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en
overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd
op levering af fabriek, “ex works” (Incoterms). Indien na de datum van de
overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook
al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto
contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk
overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen
dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het recht van koper om zijn
eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
6.3. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie
of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de in art. 6.2
bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft
plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surséance van betaling
of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.
6.4. Indien de koper overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde van
rechtswege in verzuim wordt geacht te zijn, is koper zonder nadere
ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment over het openstaande
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse
wettelijke rente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige
betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle
daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15%
van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen,
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding
6.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen
- alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in
mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten
aan verkoper verschuldigd is.
6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang
koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper. In het geval koper
ondanks sommatie door verkoper daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot
nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is verkoper gerechtigd
de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te
ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens koper te vergoeden.
Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het
moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht,
waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan
heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers
eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens
verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper
voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze
zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van
koper worden gebracht.
7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd
de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een
pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
7.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn
verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft
voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op
koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking
verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
Geschillen
8.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De
bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn
niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking
door partijen kan worden uitgesloten.
8.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht
worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied
de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van
dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
8.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn
opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst
bij verschillen steeds beslissend.
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten
leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 18-08-2006 gedeponeerde
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Noxon Stainless BV bij de Kamer
van Koophandel te Eindhoven. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U
zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen.
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
277
17
TERMS O F SA LE AND DELI VERY
da t e d 18- 08- 2006 of NO X O N S TA I N LE S S
General
1.1. For the purposes of these Terms, the word ‘Seller’ shall be understood to
mean Noxon Stainless in its capacity as provider, seller, (sub)contractor,
supervisor or in any capacity whatsoever. For the purposes of these Terms, the
word ‘Buyer’ shall be understood to mean the prospective buyer, prospective
customer and generally the contracting partner of the Seller.
1.2. These Terms shall apply to any agreements concluded by the Seller under
which the Seller undertakes to deliver goods and/or to provide services. The
Seller and the Buyer agree that once a contract is concluded subject to the
applicability of the following Terms, these shall fully apply to subsequent
transactions as well. Any Terms, however named or described, stipulated by
the Buyer shall not apply and are expressly rejected by the Seller unless the
Seller accepts them in writing.
1.3. Trade terms used in quotations, order confirmations or otherwise must be
interpreted in accordance with the International Rules for the Interpretation
of Trade Terms produced by the International Chamber of Commerce (ICC
Incoterms) in force at the time when the Agreement is concluded.
17
Agreement
2.1. Quotations, price lists and other communications from the Seller shall not be
binding on the Seller. Commitments and agreements made orally by or with
staff members of the Seller shall only be binding on the Seller after and in so
far as they have confirmed such explicitly.
2.2. Only the Seller’s confirmation shall be binding if there is a discrepancy
between the Buyer’s order and the Seller’s confirmation.
2.3. If the Seller reasonably believes that the Buyer’s financial position so
warrants, the Seller shall be entitled to request payment in advance or the
provision of security and, in anticipation thereof, to suspend the performance
of the Agreement in whole or in part. If such advance payment is not made or
if such security is not provided in accordance with the Seller’s reasonable
request, the Seller shall be entitled to dissolve the Agreement by a simple
statement in writing, without judicial intervention, without prejudice to the
Seller’s right to compensation, if such is warranted, and without the Buyer
being able to assert any right to compensation.
2.4. If the Seller cannot reasonably be expected to meet its delivery commitment
as a result of force majeure, the Seller shall have the right to suspend
delivery. The continuation of such circumstances for longer than two months
shall entitle both parties to dissolve the Agreement with immediate effect, by
means of a simple statement in writing, with respect to the goods affected by
force majeure.
Force majeure shall in any case include, but not be limited to, the following:
a. operational failure or business interruption, irrespective of the nature and
cause;
b. delayed or late delivery by (any of) the Seller’s suppliers or by a third party
or third parties;
c. transport difficulties or transport impediments of any kind which hamper
or impede transport to the Seller’s location or from the Seller’s location to
the Buyer;
d. import and export restrictions of any kind.
2.5. Any additions and amendments to the Agreement and any agreements
ancillary to the Agreement shall be valid only if they have been agreed or
made in writing.
2.6. The goods shall be sold and delivered subject to the standard tolerances in
terms of dimensions, quantity and weight, unless explicitly agreed otherwise.
2.7. The Seller shall not be liable for any errors in illustrations, size, weight, quality
and/or price (lists).
2.8. An agreement that has been concluded may be cancelled by the Buyer only
subject to the Seller’s prior consent in writing. If the Seller agrees to the
cancellation, the Buyer shall be required to pay compensation to the Seller of
at least 25% of the amount that the Buyer would have had to pay to the
Seller if the Agreement had been carried out, without prejudice to the Seller’s
right to compensation in full for any expenses and losses incurred.
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
278
Delivery dates and times
3.1. The agreed delivery dates and times shall always be approximate and subject
to unforeseen circumstances.
3.2. If delivery cannot be made at the agreed date and time or, as the case may
be, within the agreed period, the Seller shall be entitled to make partial
deliveries and to extend the delivery period by three months. Such extended
period shall commence on the date of receipt of the Buyer’s notice of default
in writing, but not before the day after the date on which the agreed delivery
date expires.
3.3. Failure to meet the delivery period shall not entitle the Buyer to dissolve the
Agreement and/or to demand compensation unless the Buyer can prove
intent or gross negligence on the part of the Seller.
Warranty, complaints and liability
4.1. Immediately on delivery the Buyer shall be required to inspect the goods
delivered for any variances from the agreed requirements. Any complaints
must be lodged with the Seller in writing within ten working days of the
delivery date. On expiry of the aforesaid period, the Buyer shall be deemed
irrevocably and unconditionally to have accepted the goods delivered. The
Buyer must keep any defective goods at the Seller’s disposal. Lodging a
complaint shall not suspend the Buyer’s payment obligation in respect of the
goods in dispute. The Buyer must report in writing any invisible defects within
ten working days of discovery thereof, but no later than one year of the
delivery. Any legal action must be brought within one year of the date on
which a complaint was lodged punctually, on pain of nullity.
4.2. Quality requirements or quality standards with respect to goods to be
delivered by the Seller must have been agreed explicitly. Minor variances and
differences in quality, colour, size or finish - usual in the sector or technically
unavoidable - shall not warrant the lodging of a complaint.
4.3. The warranty obligations of the Seller shall not go beyond the quality
stipulations explicitly made or the quality standards explicitly agreed.
4.4. a. Subject to the provisions hereinafter, neither the Seller nor the Seller’s
employee(s), nor third parties engaged by the Seller shall ever be liable, for
any reason, for any loss sustained by the Buyer or any third party in
respect of any delivery commitment, the delivery of goods, the delivered
goods themselves or the use thereof or any work or recommendations.
b. The Seller’s liability for any direct costs and losses, in any way relating to
or caused by an error or omission in the performance of the Agreement,
shall be limited at any time to redelivery or to the invoice amount for the
order.
c. The Seller shall never be liable for any indirect, special, incidental or
consequential loss or punitive damages, in any way whatever associated
with or caused by an error or omission in the performance of the
Agreement, including but not limited to transport costs, travel and
accommodation expenses, (dis)assembly and/or (re-)installation costs,
profit reduction and interruption of operations, even if the Seller has been
advised of the possibility of such types of loss or damages.
4.5. Any warranty given by the Seller shall not be valid if:
a. and as long as the Buyer is in default vis-à-vis the Seller;
b. the goods have been exposed to abnormal conditions or have been
handled incompetently or without due care;
c. the goods have been stored for longer than usual and if a loss of quality is
likely to have been sustained as a consequence thereof;
d. the Seller has not been given an opportunity to investigate a defect within
ten working days of its discovery;
e. one year has elapsed since delivery.
4.6. The Seller does not guarantee and shall never be deemed to have guaranteed
or to warrant that the goods purchased are suitable for the purpose for which
the Buyer wishes to treat or process them or wishes to use them or cause third
parties to use them. Samples shall be provided for indication purposes only.
4.7. If this Agreement covers goods that the Seller procures or has procured from
third parties, the Seller’s responsibility and/or liability shall be limited to the
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D
responsibility and/or liability to the Seller of the Seller’s supplier or of a third
party or third parties engaged by the Seller. This provision shall apply only in
so far as its application is more advantageous to the Buyer than the
application of the provisions set out in clauses 4.4 and 4.6.
4.8. The Buyer indemnifies the Seller against any third-party claims for
compensation for loss or otherwise which relate directly or indirectly to any
delivery commitment, the delivery of goods, the delivered goods themselves
or the use thereof or any work or recommendations. The Buyer furthermore
indemnifies the Seller against any claims by third parties for compensation for
loss or otherwise which relate directly or indirectly to the editing and/or
(electronic) transmission of the information furnished by the Seller.
Transport
5.1. If the goods are ready for purchase by the Buyer, regardless of the agreed
mode of transport, and if the Seller has informed the Buyer accordingly, the
Buyer shall be required to purchase the goods forthwith. If the Buyer fails to
meet this requirement, the Seller shall be entitled either (i) to warehouse the
goods at the Buyer’s expense and risk, or to keep them warehoused, and to
invoice the Buyer without the possibility of a refusal of payment thereafter on
account of pending collection, or (ii) to dissolve the Agreement without
judicial intervention, without prejudice to the Seller’s right to compensation
for any expenses and losses incurred.
5.2. The Buyer shall be required, at the agreed place of delivery, to unload the
goods as quickly as possible, at the Buyer’s expense and risk. If this
requirement is not met, the provisions set out in clause 5.1 shall apply by
analogy.
5.3 The means of transport shall be at the Seller’s option; the choice of transport
shall not affect the provisions set out in clause 2.4.
5.4. Goods which the Seller is to deliver shall be transported at the Buyer’s
expense and risk unless explicitly agreed otherwise.
Price and payment
6.1. Irrespective of whether they have been stated orally, in writing, in a specific
quotation or otherwise, the prices quoted by the Seller shall be based on any
information furnished at the time of the request and are exclusive of VAT and
other Government charges payable on sale and delivery, and shall be based
on delivery ex works (Incoterms). If one or more cost components are subject
to an increase after the date of the Agreement - even if such happens
consequent to foreseeable circumstances - the Seller shall be entitled to
increase the agreed price accordingly.
6.2. Every payment is to be made within thirty days of delivery, net and in cash,
without the Buyer being entitled to any discount or set-off that has not been
explicitly agreed. Different payment arrangements must be agreed in writing.
The Buyer’s right to set off any claims it may have on the Seller is explicitly
excluded.
6.3. The Buyer shall be deemed to default on payment, without any reminder or
notice of default being required, on expiry of the period specified in clause
6.2 if payment is not made in full during that period or if an (extra)judicial
moratorium, bankruptcy, involuntary liquidation or debt rescheduling arrangement has been applied for, granted or pronounced, as the case may be.
6.4. If the Buyer is deemed to be in default by operation of law in accordance
with the provisions laid down in the preceding clause, the Buyer shall be
required, without any further notice of default or reminder being required, to
pay interest on the outstanding amount with effect from such time, at the
current rate of Dutch statutory interest. If the Seller has to take (extra)judicial
measures in connection with late payment, the Buyer shall bear all the costs
arising therefrom, which shall total at least 15% of the outstanding claim,
subject to a minimum of EUR 150, without prejudice to the right to
compensation in full.
6.5. Irrespective of different requirements or payments, the Seller shall be entitled
to apply any payments, in a sequence at the Seller’s discretion, to the
reduction of any sums that the Buyer is required to pay to the Seller on
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
account of deliveries, interest and/or costs.
6.6. If and for as long as the Buyer fails to meet any of its obligations to the Seller
under the Agreement, or to meet such in full, properly or on time, shall entitle
the Seller to suspend the delivery of goods. Failure by the Buyer to remedy its
non-compliance with the Agreement immediately, despite a reminder by the
Seller to do so, shall entitle the Seller to dissolve the Agreement with
immediate effect by a private letter, without being required to pay
compensation for any loss sustained by the Buyer.
Retention of title
7.1. Any goods delivered shall remain the Seller’s exclusive property until such
time as the Buyer meets all obligations arising from or associated with
agreements under which the Seller has undertaken to make delivery,
including claims relating to penalties, interest and costs. Until such time the
Buyer shall be required to keep the goods, which the Seller has delivered,
separately from other goods and clearly identified as the Seller’s property and
to insure the goods properly and keep them properly insured.
7.2. If the Buyer fails to meet any of its obligations vis-à-vis the Seller under
clause 7.1 or if the Seller has reason to fear that the Buyer will not meet the
aforesaid obligations, the Seller shall be entitled, without any notice of
default being required, to repossess the delivered goods forthwith, regardless
of where they are located. The Buyer shall bear the repossession costs.
7.3. Until the above-mentioned claims are met, the Buyer shall not be entitled to
dispose of the goods in question or to create a lien or pledge, either
possessory or non-possessory, on the goods in question.
7.4. At such time as the Buyer meets all its obligations to the Seller as stated in
clause 7.1, the Seller shall transfer title to the delivered goods to the Buyer,
subject to the Seller’s pledge on account of any other claims which the Seller
may have on the Buyer. The Buyer shall, on the Seller’s first demand, assist
with any necessary acts in that respect.
Disputes
8.1. All agreements concluded by the Seller shall be governed by Netherlands law.
The provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale
of Goods (Vienna Sales Convention) shall not apply, nor shall any existing or
future international regulations for the sale of goods the applicability of
which can be excluded by the parties.
8.2. Any disputes arising between the parties shall be subject to the jurisdiction of
the competent court in the Netherlands in whose area of jurisdiction the
Seller’s domicile is located, unless another court is competent under
mandatory statutory rules.
8.3. In so far as these Terms of Sale and Delivery are also available in a language
other than Dutch, the Dutch version shall prevail at all times in the event of
any discrepancy.
Any quotations, offers and agreements relating to goods to be delivered and/or
services to be provided by us shall be subject to the Terms of Sale and Delivery of
Noxon Stainless which were filed with the Chamber of Commerce at Eindhoven on
18-08-2006. A copy of these Terms will be sent to you free of charge upon request.
Any other terms and conditions are expressly rejected.
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
H E L M O N D
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
PAG
279
17
17
X = VOORRAAD IN HELMOND / STOCK HELMOND
PAG
280
E = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / STOCK EUROPE, 4-7 DAYS
O = OP AANVRAAG AF FABRIEK / ON REQUEST EX WORKS
H E L M O N D