NARlement - KSJ KSA VKSJ

VU: Nina Uyttersprot, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel – Afgiftekantoor: GENT X – P602633
jaargang 33 | nr. 5 | mei-juni 2014| tweemaandelijks tijdschrift
www.ksj.be | www.ksjlimburg.be
BELGIË – BELGIQUE
P.B.
GENT X
BC 9666
Kop én munt | 9
Ontspanning | 10
Feit of fabel | 24
NARlement
Antenne | 2
8-29
In-Team | LIM 10-1 1
elpunt:
In het mSidtedvoort
KSJ
inciale Fuif | LIM 14- 15
Provinciaal geflitst – Prov
2 colofon
2-3 in de marge
4-5 jaarthema: spek voor je bek
6-7 je kampplaats indelen
8 toffe kampbedankjes
9 kop én munt
10 ontspanning
11-18 spelrubriek
ksj limburg
lim01 provinciaal geprikt - ksj limburg on tour
lim02-03 (on)voorstelbaar - jasper moermans
lim04 provinciaal geflitst/geprikt
lim05 een mooi mariekemoment
lim06-07 de trendwatcher - op zoek naar
een geschikte kampplaats
lim08-09 in het middelpunt - ksj stevoort
lim10-11 in-team
lim12 groepen geflitst
lim13 groepen geflitst - groepen geprikt
lim14-15 provinciaal geflitst - provinciale fuif
lim16 vers geperst
rubrieken
19 alles leidt naar ksj-ksa-vksj
20-21 schot in de roos
22-23 de 4 seizoenen van ksj-ksa-vksj
24 feit of fabel
25 k
26-27 bolleke pijl
28-29 antenne: narlement
30-31 historiek
32 mijn gedacht
33 verkoopsdienst
34 prikbord
35 column
36 kalender
REDACTIERAAD: Teun De Rynck, Dries Hooghe, Jole Schalley, Brecht Goerlandt, Katrien Wittemans; Frank
Puttemans, Roderick Peeters, Julie Liefsoens, Miet Dox, Dorien Lowet, Jasper Moermans
WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: Werkgroep Jaarthema, Ruth Busschaert, Christophe Loyson, Werkgroep
K, Werkgroep OL, Jo Baetens, Werkgroep Tijd; Frank Puttemans, Roderick Peeters, Jef Vanlaer, Joke Liebens,
Ruben Doultremont, Marc Bijnens, Hans De Groof, Sofie Dupont, Daphne Vuurstaek, Klaas Maes, Jasper
Anhtonissen, Jasper Moermans
EINDREDACTIE: Katrien Wittemans, Brecht Goerlandt; Jasper Moermans
FOTO'S: KSA-VKSJ Denderhoutem, KSA Tielt, KSJ Lichtaart, KSA Oostende Meisjes, KSA Sijsele, KSA-VKSJ Zele,
KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen, VKSJ Moorslede, KSA-VKSJ Nazareth, KSA Sint-Jozef Aalst
ILLUSTRATIES JAARTHEMA: Simon Bruneel
VORMGEVING & LAY-OUT: Pepijn Haghebaert | DRUKKERIJ: CTP Cartim Gentbrugge
Redactieadres:
KSJ-KSA-VKSJ Nationaal | Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel | (T) 02 201 15 10 | (F) 02 201 04 74
KSJ Limburg | Vaartstraat 14, 3500 Hasselt | (T) 011 21 18 39 | (F) 011 23 43 98
E-MAIL: [email protected] | [email protected]
Dit tijdschrift wordt gedrukt op chloorvrij recyclagepapier. De persoonsgegevens op de adresklever komen uit
ons bestand. Dit bestand heeft als doel het beheer van de leden van de vereniging, evenals de contactname van
(oud-)leden in het kader van onze activiteiten. Ze zijn alleen voor intern gebruik en worden niet doorgegeven
aan derden. Je hebt het recht om deze gegevens in te zien en te verbeteren. Voor meer informatie wend je tot de
ledenadministratieverantwoordelijke van je groep of het nationale secretariaat.
In deze Breekbaar …
stonden! Wij geven
… enkele groepen die in de krant
Vers Geperst. De
iek
rubr
de
in
it
licite
hen wat extra pub
niemand minder
groep In Het Middelpunt is deze keer
veranderingen
de
over
dan KSJ Stevoort. In Team vertelt
5, onze info­
201
Prise
op
en
van Joepie 26, de paaseier
itst vertelt
Gefl
al
incia
Prov
In
ds.
-fon
theek en het GO!
urg over
Limb
KSJ
Jasper, de nieuwe beroepskracht van
ervarinzijn
en
king
zijn eerste indrukken van onze wer
tcher is
dwa
Tren
De
Ook
Fuif.
gen tijdens de Provinciale
tocht
zoek
de
op
in
er
diep
gaat
Hij
j.
weer van de parti
in
jullie
en
mak
slot
naar een geschikte kampplaats. Tot
wste
nieu
het
met
is
de rubriek Provinciaal Geprikt kenn
plezier!
initiatief: KSJ Limburg on Tour. Veel lees
aar!
uw
Versterk de Breekb
op zoek naar nie
kbaar is dringend
De Bree
stormen over
gezellig mee brain
bloed! Wil jij graag
je graag eens
ijf
hr
en thema’s? Sc
en
iek
br
ru
e
uw
nie
het Limburgag of column voor
een artikeltje, versl
n zeker iets
tijdschrift? Laat da
se gedeelte van dit
!
m
.co
[email protected]
weten via breekbaa
Jouw activiteit in de Breekbaar?
g plaats voor al
Ook dit jaar maakt de Breekbaar graa
en bezoekjes
jullie fuiven, evenementen, eetdagen
nog steeds
valt
line
aan de Eroticabeurs. Onze dead
hes van
affic
en
data
de
ons
heel vroeg, dus bezorg
30 mei!
r
vóó
r
zeke
stus
augu
en
juli
je activiteiten in
dige
volle
het
Je kan ook steeds de planning van
dat
or
ervo
wij
en
werkjaar doorsturen en dan zorg
r.
kbaa
Bree
de
in
aakt
gem
er tijdig reclame wordt
r
Voo
om.
welk
erg
l
hee
zijn
’s
foto
Ook verslagjes en
m.
il.co
gma
dit alles, één adres: [email protected]
Wist je dat …
gen is? Surf
k online te raadple
… de Breekbaar oo e/breekbaar voor nóg meer
rg.b
naar www.ksjlimbu
.
ier
leesplez
je evenemenzijn naar foto’s van
ek
zo
op
ijd
alt
we
…
oto’s?
ten en voorpaginaf
en naar ons
rust mag doormail
ge
’s
to
fo
… je deze
?
m
[email protected]
dertussen
mailadres, breekb
on
ok
bo
ce
-pagina op Fa
rg
bu
Lim
J
KS
de
…
al 674 likes heeft?
Limburg er 905
746 heeft, Gouw
… KLJ Limburg er
burg zelfs 1204?
heeft en Chiro Lim
als deze drie
el likes willen halen
ve
en
ev
r
ke
ze
j
wi
…
pagina’s samen?
Contacteer ons:
[email protected]
www.facebook.com/breekbaar
INDEMARGEINDEMARGEINDEMARGEINDEMARGE
Last van GAS!?
Schrijfkriebels? view? Dé suggestie voor een
er
je graag
Zin in een tof int
tieke talenten die
urnalis
nieuwe rubriek? Jo
zoeken! Elk
n jij degene die we
be
n
Da
fel en bewil tonen?
op
artikels even ta
e
all
we
en
oi
go
r
werkjaa
het volgende
leidingstijdschrift er
t
he
e
ho
we
n
ke
kij
? Of gewoon
om mee te denken
jaar zal uitzien. Zin
l toesteken?
ons een handje wi
die vlotte pen die
@ksj.be en
en
tri
n mailtje naar ka
Dat kan! Stuur ee
dactieraad!
re
e
nd
van de volge
uit
el
de
jij
k
aa
m
n
da
Belemmert het GAS-reglement in jouw
gemeente ook het
recht op ‘jong-zijn’ en de wekelijkse
jeugdbewegingsactiviteiten? In het weekend van 9 tot
11 mei laten we met
KSJ-KSA-VKSJ en heel wat andere jeug
dwerkorganisaties
nogmaals ons ongenoegen blijken wan
t we hebben allen
‘last van GAS’.
Doe mee!
Registreer je via de actiewebsite, orga
niseer een ludieke
actie, neem een foto van jouw GAS
-overtreding en verspreid het via sociale media met de
hashtag #lastvangas.
Inspiratie voor een actie, extra informa
tie over GAS en het
registratieformulier vind je op www
.lastvangas.be.
Kampzending, mis ze niet!
r in de
Begin mei valt de kampzending wee
jouw
van
on
erso
actp
cont
de
brieven­bus bij
l wat
hee
r
wee
t
beva
g
ndin
psze
groe
Die
groep.
rtjes
pkaa
kam
d,
kampinformatie. Sjorwedstrij
alleer
t
staa
Het
t.
adge
g
er­
of ons nieuwste zom
rma
info
ings
eker
verz
dige
han
als
maal in. Net
tie
rma
Info
tie of heel wat concrete kamptips.
ord van
die je niet mag missen! Nog niets geho
r eens
zeke
dan
er
rme
Info
de groepszending?
p!
groe
jouw
van
on
erso
bij de contactp
Goed om (w)eten
–
checklist gezonde
Sinas en Pretje bu
voeding
ndelden handige tip
s om een gezond
voedingsbeleid op
maat van je groep
te maken. Met
een checklist van
zeven richtlijnen wi
jst het gezonde
duo je de weg.
De brochure ‘Goe
d om (w)eten’ krijg
t elke groep via
de kampzending,
maar je kan het oo
k downloaden op
onze website.
Bezorg je kampkok
s alvast een exempla
artje!
Papat brengt je kamp op smaak!
Tips voor kampkoks
Papat is dé kenner op vlak van kampeten. Hij ging jarenlang als
kok mee op tentenkamp. Hij kent de kneepjes van het vak. Hem
hoef je dus echt niks meer te leren! Hij geeft je graag zijn geheime
kamptips voor kampkoks mee.
_ j aar t h e m a _ { 4 }
Koken op Kamp 2014 Nog meer handige
Mediaraven organiseert opnieuw de wedstrijd waarbij kampkoks het tegen elkaar naslagwerken
opnemen. Vorig jaar bewezen kokjes
Nathalie en Sylvie van KSA Oostkamp dat
er binnen KSJ-KSA-VKSJ genoeg kooktalent huist, want zij kaapten de overwinning weg.
Zorg dat de winnaar dit jaar opnieuw uit
het KSJ-KSA-VKSJ-‘kamp’ komt! Zo gaan
we met de eer lopen én kan je leuke prijzen winnen: 1ste prijs: een gratis BBQ op
zomerkamp, 2de prijs: 50 liter melk voor
op kamp, 3de prijs: één fouragevuur uit
staal, veggieprijs: workshop koken met
EVA.
Wat moet je doen?
Nomineer de beste kampkok uit jouw vereniging vanaf 5 mei en verzamel de meeste stemmen. De 7 koks die op 7 juni de
meeste stemmen achter hun naam hebben, gaan naar de finale op 21 juni 2014.
Ook de kok met de origineelste nominatie
mag naar de finale. Daar nemen de finalisten het tegen elkaar op in dé ultieme
kook-battle.
Meer informatie vind je op www.kokenopkamp.be. Deze website bevat honderden
kamprecepten, allerlei tips i.v.m. koken op
kamp (bv. over voedselveiligheid, aangepaste voeding, hoeveelheden, afval en afwas) en zelfs volledige kampmenu’s. Zeker
de moeite waard om hierop een kijkje te
nemen.
Kooktips op kamp
Joke bundelde haar studiekennis samen
met haar jeugdbewegingservaring in een
handboek. Het boek bevat tips om je
menu samen te stellen en heel wat handige tools. Zo vind je er een kooklogboek
in terug, een draaiboek, een portiecalculator en een overzicht met hoeveelheden.
Het handboek kan je bestellen via de website: http://kokenopkamp.weebly.com.
Op de website zelf vind je ook al heel wat
informatie terug om je op weg te helpen.
• Bretellen voor het kokerellen > Downloaden via www.ksj.be/jaarthema.
• Goed om (w)eten > in de kampzending
van mei zit voor elke groep een exemplaartje. Maar het is ook downloadbaar
via www.ksj.be/jaarthema.
• Koken op kamp > Lekkere, goedkope
en originele gerechtjes voor grote groepen! In het kookboek Koken op Kamp
geven de auteurs je vele praktische tips
en verhalen mee over koken voor grote
groepen. Vanuit hun ervaring als kampkoks op buitenlandse kampen weten ze
als geenander dat lekker eten een zeer
belangrijke factor is voor het welslagen
van een kamp. In hun receptjes zorgen
ze voor lekkere en originele ideeën die
volledig binnen het dagbudget van vijf
euro per dag per eter blijven. Te koop
bv. in de Hopper.
• Limburgs kampkookboekje > Downloaden via www.ksj.be/jaarthema.
In mei en juni serveren we
Dagschotel
bikke bikke bik en hap ha

p hap! Kampeten!
Suggestie van de
Aardappelkloppen: Laat
door een regenpijp aard chef
niet meer verkocht moge
ap
n worden). Je staat aa pelen rollen (kies aardappelen die
n
het eind van de pijp me
Het doel is om zove
t een hamer.
Aardappelpoepen: Je be el mogelijk aardappelen kapot te slaan.
ve
st
igt
ee
n
aardappel aan een touw
(of aan een riem) en ve
om je middel
rvolgens
om zonder de handen de moet je boven een plastic bekertje proberen
aardappel in de beker te
laten zakken.

Smaakmaker
Voor de kleine ho
Wist-je-dat er in het Pe
ruviaans meer dan 1.000 nger
woor
en al zijn variëteiten? In
Peru schreef men vroeg den bestaan voor de aardappel
eigenschappen toe aan
er overigens geneeskra
de
door ermee over de huid aardappel. Men probeerde er allerlei ziekten me chtige
koolhydraten zoals past te wrijven. Ten opzichte van andere voedingsm e te genezen
a en
iddele
energie, meer voedingsv rijst verdienen aardappels de voorkeur omdat n met
ezels en vitamine C en bo
ze
vendien amper vet beva minder
tten.

Uitsm
ijter
Op kamp ga je meesta
meerdaagse. Maak van l wel de omgeving verkennen tijdens een dagt
ocht of een
je
* Draai aan de wekker en tocht méér dan wandelen alleen en neem de
kookwekker mee.
spreek af links, rechts
of rechtdoor. Wandel rec
wekker afgaat. Vervolg
je
ht
je de volgende straat recweg zoals afgesproken. Koos je bijvoorbeeld rec door tot de
ht
hts in, kies je daarna lin
ks, dan sla je na het sig s, dan sla
naal van de
wekker links in.
* Stel kookwekker in, ga
at die af, doe dan een sp
telkens een spelletje
elletje. Tip: Maak brief
spelletje grabbelen. Of staat. Stop die in een zak. Laat de leden in de jes waarop
stop spee
zak naar
* Je kan de tocht spee lobjecten in de zak. Per object speel je een bepa een
lse
ald spel.
r
ma
ke
n
met opdr
Met de kookwekker stel
je een aantal minuten in achten tijdens het wandelen.
waarin de groep in loopp
vervolgen. Stel de kook
as de we
wekke
daarna achterwaarts lop r opnieuw in en ga een aantal minuten zingen, g
en, huppelen, in olifanten
pas wandelen, enz.

Om door te spoelen
Een klassieker: Een aard
appel komt een andere
aard
ander: "Wat kijk je sip!"
Waarop de ander antw appel tegen. De een zegt tegen de
oordt: "Mijn vader zit in
de puree."

In
Zit je in de puree met he de puree
Op www.ksj.be/jaarthem t samenstellen van je kampmenu?
a > Spek voor je Bek vin
d je wat hulp!
_ j aar t h e m a _ { 5 }
Gevulde chili aardappe
Was middelgrote aardap
pelen, droog ze af en pr l
Bestrijk ze met 1 el olie
ik er 4 tot 6 keer in met
en
ee
bakplaat en bak ze in hu bestrooi met grof zeezout. Leg de aardappelen n vork.
n
ge
op een
he
el
ca
.
45
mi
n. in
Verwarm 1 el olie en bak
ui, paprika en chili pepe een voorverwarmde oven (200°C).
r za
en verwarm nog even go
ed door. Haal de aardap cht. Voeg kidney bonen en maïs toe
en lepel ze leeg. Laat no
pelen uit de oven, snijd
g
met zoete chili saus, to ongeveer 2 cm aardappel in de schil zitten. Ro ze in de lengte
ma
er
vul de aardappelschillen tenpuree, taco kruiden en de gebakken groent de aardappel
met het mengsel. Zet te
en goed door en
warm en lichtbruin. Garn
ru
eer de gevulde aardappe g in de oven en bak in ca. 15 min. goed
len me
In plaats van zure room
kan je ook wat kaas over t wat zure room en peterselie.
de aardappelen smelten
.

Hans Van Nespen
Je kampplaats
indelen
Puzzelen of logisch nadenken?
Aan de opbouw van een tentenkamp begin je best niet
onvoorbereid. Het lijkt niet meer dan logisch dat ieder niet zomaar voor zich het beste plekje kan uitkiezen maar dat aan het opzetten van tenten en andere
bouwsels enig overleg voorafgaat.
De belangrijkste voorbereiding van de opbouw begint eigenlijk al
met de keuze van jullie kampterrein. Hier begin je best zo vroeg
mogelijk aan en steek je wat tijd in: je hebt een terrein nodig met
voldoende effen stukken om je tenten op te zetten, dat hopelijk
ook een aantal regendagen kan doorstaan.
_ actueel _ { 6 }
terrein
Een aantal aandachtspunten bij het kiezen van een terrein:
• droog (niet moerassig of met stilstaand water)
• effen
• grond: droog en doorlaatbaar
• ruim genoeg
• riviertje in de buurt
• voldoende beschutting
• toegankelijk, ook voor een vrachtwagen met materiaal
• omgeving
• drinkwater verkrijgbaar
• speelbos in de buurt
• HUDO of chemische WC's
• prijs/kwaliteit
Als je dan je terrein hebt vastgelegd, maak je bij de voorbereiding met de leidingsploeg best een plan op van hoe jullie terrein
eruit zal zien. Raadpleeg ter voorbereiding van je kamp ook best
andere groepen, die er al een kamp hebben georganiseerd. Let
zeker op met riviertjes die in de nabijheid of op het terrein lopen.
Een lieflijk kabbelend beekje kan in de Ardennen na een serieus
onweer een deel van je kampterrein in een woeste, kolkende, alles met zich meesleurende rivier veranderen.
Tips
We geven jullie graag voor een aantal mogelijke onderdelen van
jullie terrein een aantal tips waar je best rekening mee houdt.
Tenten plaatsen
Door de tenten aan de rand van het terrein te zetten, hou je een
centraal deel over dat voldoende groot is voor een eetplaats, een
speelterrein en een verzamelplaats. In bosrijke omgeving kunnen
de tenten zo ook profiteren van voldoende schaduw, toch minstens voor een deel van de dag. Plaats je tenten echter nooit in
het bos: vocht blijft er langer hangen, hars kan je tenten beschadigen en bij onweer is er bliksemgevaar. Vermijd ook het graven
van putten: de bodemstructuur van je terrein wordt er door verstoord. Greppels graven rond tenten doet soms meer kwaad dan
goed: bij hevige regen krijg je zo niet alleen water, maar zelfs een
modderstroom in je tent.
Raadpleeg ook andere groepen die er
al een kamp hebben georganiseerd.
De keuken, foerage & eettent
De plaatsing van de tenten van de keuken en de foerage (bevoorrading) hangt af van een heleboel praktische factoren. Allereerst
zal de nabijheid van een toegangsweg voor de dagelijkse foerage
een belangrijke factor zijn. Eventuele nabijheid van energiebronnen of wateraansluitingen kunnen ook de keuze beïnvloeden.
Een schaduwrijke plek verdient aanbeveling (ook om de etenswaren beter te bewaren). Een riviertje in de nabijheid kan gebruikt worden om etenswaren in af te koelen.
Je moet ook een plek voorzien voor het afval. Praktisch gezien
niet al te ver van de keuken, maar om hygiënische redenen ook
niet te dicht (en ook niet te dicht bij andere tenten). GFT-putten
mag je niet overal meer graven. Ze zijn ook heel belastend voor
het milieu. In sommige streken lokken ze 's nachts ook dieren uit
het bos. Soms kan je het ook op een akkoordje gooien met een
boer die de etensresten aan zijn beesten voedert.
Niet te ver van de keuken zet je best ook de eettent of eetshelter,
om het transport van het eten van keuken naar eetplaats niet te
moeilijk te maken.
Materiaaltent
Hiervoor voorzie je best een tent (of tenten) die groot genoeg is
om alles ordelijk en overzichtelijk op te bergen. In de buurt van
de keuken is er ook toezicht op het materiaal. Anderzijds moet je
ook zien dat deze tent vanuit de hele kampplaats vlot bereikbaar
is.
Groot materiaal als sjorhout moet je ergens verzamelen. Praktisch gezien misschien aan de rand van het terrein waar het gelost werd en na het kamp ook opgeladen kan worden. Natuurlijk
Een lieflijk kabbelend beekje kan na een serieus onweer
in een woeste, kolkende rivier veranderen.
zal het meeste sjorhout in de loop van het kamp in gebruik zijn.
Maar niet gebruikt hout sorteer je best op lengtes, zodat het
klaarligt voor onmiddellijk gebruik of voor ordelijk opladen.
Speeltent
EHBO-tent
Leiding
Belangrijk is dat je voor de EHBO zeker een tent reserveert. In
deze tent is hygiëne uiteraard een vereiste. Een schaduwrijke
plek is aangeraden.
HUDO
Niet in elke streek mag je nog HUDO's graven. Je plaatst ze
best aan het uiteinde van het kampterrein en zorgt ervoor dat
de windrichting vanuit de HUDO niet naar het kamp toe leidt.
Best dus niet te dicht bij de slaap- en andere tenten, maar toch
nog vlot bereikbaar, zeker ook 's nachts. Misschien zijn bij een
uitgestrekt kampterrein, waar de tenten van de leden zeer verspreid liggen, verschillende HUDO's aangewezen. Voorzie zeker
voldoende HUDO's en voldoende privacy voor de gebruikers.
HUDO's mag je ook nooit vlakbij een water­loop plaatsen.
Bij de plek waar je water kan halen (rivier, tank of kraantje) kan je
best zorgen voor een tent (jongens en meisjes gescheiden en met
voldoende privacy) en eventueel andere voorzieningen (rekjes,
zitplaatsen, tafeltje …). Zorg er ook voor dat dit geen modderpoel
wordt: leiding staat best zelf in voor de waterbedeling. Waswater
mag je ook nooit terug in of vlakbij een rivier weggieten.
Alles begint met de keuze
van jullie kampterrein.
Er kan voor gekozen worden de algemene tenten (keuken, materiaal etc.) en de slaaptent van de leiding te groeperen in een
leidingsdeel. Leiding gaat vaak veel later slapen en stoort zo dus
de leden niet. Anderzijds moet je toch ook voorzien dat er voldoende toezicht is op de leden, dus voorzie je daar best ook enkele slaapplaatsen voor de leiding (bijv. een tent voor de nachtwacht). Soms is er ook een staftent voorzien, waar de leiding tot
de vroege uurtjes kan vergaderen en voorbereiden. Een eettent
kan daar natuurlijk ook voor dienen, wanneer de leden toch al
slapen.
Leden
De tenten van de leden groepeer je best per leeftijdsgroep. In de
buurt van de slaaptenten kan je ook een vendelplaats met tafelvuur, zithoek en dergelijke inrichten. Als je meer ruimte hebt, kan
je de verschillende leeftijdsgroepen op een verdere afstand van
elkaar leggen, zodat ze hun eigenheid wat kunnen behouden en
de oudsten de jongere leden ook niet wakker houden.
Kampvuurplaats
Een kampvuurplaats is vaak al op voorhand vastgelegd en nog
duidelijk zichtbaar van vorige groepen. Deze moet uiteraard ver
genoeg van de bosrand liggen, maar let ook op dat je tenten niet
beschadigd worden door de gensters van het vuur. Soms heeft
elke ban apart ook een vuurtje, waar de leden 's avonds gezellig
aan kunnen blijven zitten of op koken. Zorg er dan voor dat die
vuurtjes zeker ver genoeg van zowel de bosrand als van de tenten
liggen. Stook ook geen vuurtjes aan boomwortels, want zo kan je
ondergrondse branden veroorzaken.
Vlaggenmast
Centraal op het terrein kan je een vlaggenmast zetten. Dit is dan
ook het verzamelpunt van de groep voor formaties en activiteiten. Je kan dit uiteraard uitbreiden met een podium, torens, de
inkleding van je thema … Je kan trouwens ook de ingang van je
terrein verfraaien met een inkompoort e.d. Ook de terreinen van
de verschillende leeftijdsgroepen kan je afbakenen en verfraaien
met allerlei bouwwerken, die passen in je thema.
Speelterrein
Het centrale veld kan je openlaten als een groot speelterrein,
maar je kan er ook spel- en sporttuigen in zetten (goal, net …). Als
een bosje deel uitmaakt van je terrein kan je dat ook gebruiken
voor een parapiste e.d.
Er zijn dus heel wat dingen waar je aan moet denken, maar met
dit lijstje kan je alvast aan de slag gaan en kom je al een heel eind
ver! Maak er een geweldig spetterend kamp van!
_ ac t u e e l _ { 7 }
Wasplaats
Een speeltent is altijd handig in geval van slecht weer kan een of
een aantal speeltenten zijn.
Jole Schalley
toffe kampbedankjes
Een aandenken voor de leiding
Een heel jaar lang geef je als leid(st)er het beste van
jezelf in de jeugdbeweging: toffe activiteiten verzinnen voor je eigen leden, eens inspringen voor een andere leiding met examens, een eetdag organiseren om
wat extra geld in het laatje te krijgen, enzoverder. Het
hoogtepunt van zo’n jaar is natuurlijk het kamp in de
zomer. De laatste avond van deze spetterende 10 dagen vormt de ideale gelegenheid om de leiding eens
deftig in de bloemetjes te zetten. Hierbij geven we jullie
graag wat tips.
_ actueel _ { 8 }
Kledingstukken
Je een heel jaar lang vrijwillig inzetten voor de kinderen uit je
dorp als jeugdvereniging, dat is natuurlijk niet niks. Daarom is
het goed om de voltallige leidingsploeg op het einde van het
werkjaar eens te bedanken met een leuk cadeau. Kledingstukken heeft een mens altijd nodig, dus leef je uit met vestimentaire
ideeën. Een short voor de mannen, een rokje voor de meisjes,
een trui, voetbalkousen, marcellekes, truckerspetten, een zwembroek of zelfs een bikini. Je kan het zo gek niet bedenken! Zo heb
je voor elk seizoen iets om aan te trekken en kan je steevast goed
voor de dag komen. Om je kleerkast deftig uit te breiden, moet
je dan natuurlijk wel eventjes leiding blijven. Uiteraard plaats je
hier ook overal de naam van jullie KSJ, -KSA- of VKSJ-groep op,
want dat zorgt niet alleen voor nog meer visibiliteit van jullie vereniging, maar ook voor een extra groepsgevoel.
Tip: vraag aan het begin van het werkjaar alle mogelijke kledingmaten van de leiding op. Zo zorg je ervoor dat het kampaandenken zeker past en dat je niet voor verrassingen qua lengtes of
breedtes komt te staan.
Gadgets
Is de leidingsploeg niet zo modieus? Ga dan voor andere leuke
gadgets. Ook hier kan je heel breed denken, zolang het logo er
maar op staat! Denk hierbij aan kussenovertrekken, een koffiemok, een rugzak, een fleecedekentje, sleutelhangers, badhanddoeken, toiletzakken of zelfs een lampenkapje. Of laat de leiding
hip naar school gaan met pennenzakken, slijpers, latjes, pennen
of een hele schoolset van jullie jeugdbeweging. Laat je creativiteit dus zeker de vrije loop! Ook hier weer geldt het principe van
visibiliteit en kan het een uitdaging vormen voor andere mensen
uit de klas om ook leiding te worden. Zo heb je meteen weer een
idee om je eventuele leidingstekorten aan te pakken!
Zorg voor kledingstukken voor elk weertype.
Zo kunnen jullie als leidingsploeg elk seizoen
goed voor de dag komen!
Laat de leden rond het kampvuur
allemaal een tof lied zingen als bedankje
voor de leiding. Alle leidingsharten zullen
absoluut sneller gaan slaan!
Kampvuur
Maar dankbaarheid moet niet altijd worden uitgedrukt in dure
cadeaus of trendy geschenken. Verzamel je leiding op de laatste
avond van het kamp, liefst rond een kampvuur en laat de leden
eens heel hard voor hen zingen. Dat kan gaan van “Zo ne goeie
hebben wij nog niet gehad, hiephoi”, tot “Nog zo, nog zo, nog
zo zo” in verschillende ritmes en toonaarden of zelfs door een
simpele “Dankuwel dankuwel”. Wedden dat iedereen zijn stem
hees zal roepen? En dat er waarschijnlijk meerdere leid(st)ers
een traantje wegpinken uit ontroering?
Inspiratie
Heb je na het lezen van dit artikel nog inspiratie te kort voor leuke
bedankjes? Neem dan zeker eens een kijkje op onze nationale en
provinciale websites, onder de rubriek ‘Winkel’. Daar vind je ook
nog een leuk overzicht van coole KSJ-KSA-VKSJ-gadgets, zoals bijvoorbeeld hippe zonnebrillen, handige washandjes en zelfs retro
zonnekleppen. Laat die zomer maar komen!
rbij
Geldzaken, hou je kop e
“It’s all about the money”, zong de Zweedse popprinses
Meja in 1998 en hoe je het ook draait of keert, ook bij
de organisatie van je kamp is het financiële aspect van
levensbelang! In dit artikel worden een aantal flankerende maatregelen voorgesteld, waardoor de kampperiode voor iedereen, zowel voor je groep als je leden,
financieel haalbaar wordt.
Fiscaal voordeel kampen/
weekends voor min-12-jarigen
Tussenkomst door
ziekenfondsen
Heel wat mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld of het
kampgeld terug. De ouders informeren best gewoon bij hun (regionaal) ziekenfonds voor de specifieke regeling. Als groep kan je
hen hierop attent maken.
Aangezien we tijdens het werkjaar 2011-2012 rond armoede
hebben gewerkt (Armoede is een onrecht, maak er spel van),
hebben we een kort overzichtje gemaakt waar en hoe je zoal terecht kan. Dit lijstje vind je terug op www.ksj.be/financiën.
De gemeente helpt
Niet alleen de leden kunnen tijdens deze kampperiode rekenen
op een wat extra, financiële ondersteuning. Heel wat gemeentes
voorzien directe (bijvoorbeeld kampsubsidies) of indirecte steun
(bijvoorbeeld gratis of goedkoop kampvervoer) voor groepen
die op kamp trekken. Jammer genoeg zijn er 1001 verschillende
gemeentelijke reglementen, maar aarzel dus niet om je op de
jeugddienst te informeren. En vergeet vooral niet achteraf de nodige papierwinkel in orde te maken.
Tijdens de laatste voorbereidingen van het kamp is het financiële
kluwen slechts één van de tientallen, zo niet honderden zaken
die nog moeten geregeld worden. Maak daarom op voorhand
voldoende afspraken over het financiële beleid op kamp. Bespreek deze afspraken met de ganse leidingsploeg!
• Wie beheert er de financiën tijdens het kamp?
• Welke onkosten worden er vergoed?
• Wie zorgt er voor de verzekeringen? Hoe wordt schade of verlies aan materiaal behandeld?
Maak op voorhand voldoende afspraken
over het financiële beleid op kamp.
De begroting
In de mate van het mogelijke maak je een begroting op, waarin je
een voorspelling maakt van de inkomsten en uitgaven:
• Welke kostprijs hanteren jullie voor jullie kamp? Is dit gebaseerd op de effectieve kostprijs of wordt het kampgeld bepaald
door traditie?
• Welke investeringen (vervanging materiaal …) dienen er nog te
gebeuren?
• Krijgt iedere leeftijdsgroep een soort werkingsbudget op
kamp? En welk bedrag is dat dan?
Nazorg
Minstens even belangrijk is de financiële nazorg van je kamp.
• Wie zorgt er voor dat het subsidiedossier tijdig in orde is?
• Tegen wanneer moeten alle (on)kosten binnen zijn?
• Wie is er verantwoordelijk voor het bezorgen van de fiscale attesten?
Idealiter stel je na je kamp ook de afrekening op door alle werkelijk gemaakte kosten in een overzicht te plaatsen. Zet deze naast
je begroting en dan zie je waar je grote afwijkingen gemaakt
hebt. Is dit een eenmalige afwijking of is dit gewoon verkeerd
begroot? Was er een alternatief mogelijk? Bespreek dit met de
ganse leidingsploeg, zodat iedereen inzicht krijgt in de financiële
werking van je kamp!
n op
ie kan je vinde
Meer informat istratie > financiën.
admin
www.ksj.be > eke vragen, dan kan
ifi
ec
sp
je
eb
H
f het
ovinciale en/o
je steeds het pr iaat contacteren.
etar
nationale secr
_ actueel _ { 9 }
Ouders kunnen een deel van het kampgeld van hun kinderen in
mindering brengen van hun belastingen. Hiervoor moeten ze
echter wel een bewijs toevoegen aan hun belastingsbrief. Als
groep kunnen jullie hiervoor de nodige service leveren! Vraag de
nodige attesten aan bij de jeugddienst en vul aan waar nodig. Je
kan de attesten ook automatisch laten invullen via het het DIGITaal programma van KSJ-KSA-VKSJ. Het programma is gekoppeld
aan Acces en de ledenlijsten in ons ledenadministratieprogramma DIGIT. Eén mailtje naar [email protected] is voldoende om het programma, samen met de nodige uitleg, te ontvangen.
Let wel, de absolute deadline om de attesten te bezorgen is eind
mei, volgend op het kalenderjaar waar het kamp plaatsvond.
Maar wees voorbereid en zorg er dus voor dat je de attesten systematisch na een weekend of kamp aan de ouders bezorgt. Dit
voorkomt haastwerk en problemen achteraf.
Een gewaarschuwd man/vrouw
is er 37 waard!
Ruth Busschaert & Christophe Loyson
t
n
u
m
n
é
p
o
K
Dries Hooghe
ontspanning
De betoverde Doolhof
_ o n t s p a nn i n g _ { 10 }
Voor de doorwinterde puzzelaars hebben we een verrassing in petto. Deze keer testen
we jullie durf en overlevingsdrang door jullie los te laten in dit duizelingwekkend doolhof.
Zij die deze uitdaging niet uit de weg gaan en de uitweg weten te vinden, komen onderweg
de correcte letters van het volgende woord tegen. Aan de meet? Klaar? … start!
Bij de woordzoeker uit het vorige Leidingstijdschrift stuurden 736 deelnemers zonder problemen het goede antwoord (AANGEBRAND) door
naar de redactie. De volgende personen werden door een onschuldige
kinderhand uit de trommel getrokken en mogen binnenkort een leuk
verrassingspakket in hun brievenbus verwachten.
• Ine Bovendeerd – VKSJ Stokkem
• Jelle Van Steenkiste – VKSJ Lotenhulle-Poeke
• Jana Philippe – KSJ Houthalen
ar het juiste
a
n
g
e
w
n
e
e
je
Kon jij
kelen?
antwoord kron
door
als de bliksem l je
n
a
d
rd
o
o
w
nt
Stuur dit a [email protected] en wie weet va
naar redacti in de prijzen!
wel
Op de vlucht?!
Op 29 april lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen
haar campagne ‘Gastvrije Gemeente 2014’. Met die
campagne gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zoek
naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen. Die gastvrije initiatieven willen ze in de kijker
plaatsen en belonen. Vanaf 29 april tot 15 september
kan iedereen een initiatief indienen. De inzendingen
maken kans op een Gastvrije Award en 1.000 euro! Eén
van de awards wordt uitgereikt aan de meest gastvrije
in gerknsVlaapendelren vzw
ht elinge
Vl ucVluc
nwe
htel
op het spel.
Hier krijg je alvast een korte inleiding
eriaallijst,
mat
tjes,
kaar
eg,
luitl
(spe
Het volledige spel
.vluchwww
via
achtergrondinfo) kan je downloaden
> Spel
al
eria
mat
f
catie
telingenwerk.be > Kiosk > Edu
uit
niet
je
d
wor
ling
chte
“Vlu
voor jeugdbewegingen:
vrije wil”.
Spelverloop
elijk asiel te krijDe deelnemers proberen zo snel mog
vluchtredenen
de
t
lees
r
leide
bege
gen in België. De
Ieder groepje
voor van de verschillende personages.
voorgelezen
de
van
d
kiest een personage aan de han
betreffende
de
angt
ontv
en
persoonsbeschrijving
e groepjes
twe
dat
zijn
best
kan
Het
identiteitskaart.
hetzelfde personage kiezen.
Deel 1: De vlucht
deelnemers een
Om tot in België te geraken leggen de
mogelijke vluchtvluchtroute af. Elke speler heeft 2
onden. De speverb
is
routes waaraan een opdracht
:
lers kiezen per groep voor
er risico op aan•een gemakkelijke route met grot
houding
risico op aanhou•een moeilijke route met minder
ding.
opdracht voor.
Daarna leest de begeleider de gekozen
krijgt hij een volAls een speler wordt aangehouden
blijven.
mag
hij
gende opdracht die bepaalt of
Deel 2: De aankomst in België
Bij aankomst in België doorlopen de
spelers de asielprocedure met als doel erkend te wor
den als vluchteling. De spelers vertellen hun vluc
htverhaal. Hierbij
krijgen ze de keuze uit drie vormen:
1. Ze beelden hun levensverhaal, vluc
htreden en de
tocht uit (zonder woorden).
2. Ze maken een stripverhaal over het
leven, de vlucht
en de tocht (minstens 12 prentjes).
3. Ze maken een lied (tekst op best
aand nummer)
over het leven, de vlucht en de toch
t en begeleiden
het met een instrument naar keuze.
De jury zal beslissen of de speler asie
l krijgt of niet.
Zo nee: dan geeft de jury hem een
bevel om het
grondgebied te verlaten. Hij mag een
ander personage kiezen en opnieuw proberen.
Zo ja, dan krijgt hij een UNO-vluchtel
ingenkaart.
Nabespreking
Stoom aflaten: de spelers geven hun
eerste indruk.
De leiders overlopen de gebeurteniss
en in het spel
en kaderen alles in een grotere real
iteit. Ze lezen het
hele vluchtverhaal van de persona
ges en leggen uit
waarom iemand wel of geen asiel krijg
t.
De personages
_ Op de vlucht?! _
Auteur:
Leeftijdsgroep: +12
ers
Aantal deelnemers: van 6 tot 36 spel
Duur: minimum 1 uur
Terrein: buiten of in een groot lokaal
eren te vluchten
Doel: De deelnemers moeten prob
Aan de hand van
en.
naar België en daar asiel te krijg
ges schatten de
ona
pers
de
de vluchtredenen van
ft om erkend te
hee
kans
ste
mee
het
deelnemers wie
worden als vluchteling.
vereniging. Als plaatselijke groep kan je dus de award
in de wacht slepen. Organiseer een inzamelactie, een
multicultureel feest of speel een spel! Hier geven we alvast twee spelen met als thema ‘vluchten’ om bewustwording bij je leden te creëren. Je kan natuurlijk ook
een samenwerking aangaan met een asielopvang in de
buurt om vluchtelingenkinderen en -jongeren in jullie
activiteiten te betrekken. Want spelen is universeel!
!
In te grpaseer
een
in België aankomt, is ons landje vaak
_ Op de vlucht?! _
Voor wie
zeker als je geen
doolhof. Integratie is niet eenvoudig,
alle kanten van
r
daa
je
papieren hebt. Dit spel laat
wint!
n,
kope
kan
huis
een
zien. Wie het eerst
Auteur: Tumult vzw en de8 vzw
Leeftijdsgroep: +14
spelers, maar kan
Aantal spelers: bedoeld voor 2 tot 6
ook in grotere groep gespeeld worden
Aantal begeleiders: minimum 1
Soort spel: bordspel
Terrein: lokaal
Duur: 1,5 uur
Voorbereidingstijd: 30 minuten
Energie: *
Moeilijkheidsgraad: *
huis kan kopen.
Winnaar: degene die het snelst een
, 6 pionnen
bord
Materiaal: Speldoos (inhoud: spel
6 middelen,
aart
tartk
tie-s
en 1 dobbelsteen, 6 situa
lkaart,
boo
sym
,
nten
epu
grati
inte
startkaarten, 100
‘zonten
kaar
kans
40 kanskaarten ‘met papieren’, 40
, 17
euro
500
en
200
der papieren’, briefjes van 100,
voor
ing
dleid
han
ls,
rege
soorten documenten, spel
groepsbegeleiding)
enen bij Tumult
Je kan deze speldoos gratis ontl
r informatie tel.
mee
voor
vzw! Neem contact op
t.be
mul
@tu
info
:
015/43.56.96 of mail
Korte speluitleg
Elke speler is een nieuwkomer in Belg
ië: een asielzoeker, een gezinshereniger, een toerist,
een student of
een ‘economische vluchteling’. Bedoelin
g van het spel
is zo snel mogelijk geïntegreerd te
raken in de Belgische maatschappij. Dat gaat in verschill
ende stappen:
eerst moet je de taal leren, dan op zoek
gaan naar een
opleiding, dan werk zoeken en een
huis huren. Wie
het snelst een huis kan kopen, heeft
de spreekwoordelijke baksteen in zijn maag, is ‘goe
d geïntegreerd’
en heeft gewonnen. Je moet als spel
er zelf uitmaken
welke strategie je hierbij kiest. Probeer
je eerst zo veel
mogelijk documenten te verzamelen
(verblijfskaart,
diploma, arbeidskaart …) om sneller
kans te maken
op een goed betaalde job? Of probeer
je zo snel mogelijk aan een huis te raken en hoop
je daarbij op wat
geluk? Want zoals in het echte leven
hangt veel af van
toeval: je verblijfskaart wordt plot
s ingetrokken, je
wint de lotto, je moet een kanskaar
t trekken die heel
je plan in de war stuurt. Of net niet …
Kant en klare recepten
van eigen kweek
Ga meKSJ Runkst
De items
•De paddenstoel: van de paddenstoe
l word je dubbel zo groot, je kan de paddenstoe
l inzetten voor
een spel en krijgt dan het dubbel van
die punten.
•De bloem: door de bloem word
je nog sterker. Je
kan de bloem inzetten en krijgt dan
het driedubbel
van die punten.
•De ster: door de ster ben je even
tjes onfeilbaar. Je
tegenstander krijgt een beperking.
Bijvoorbeeld
per twee aan elkaar vastgebonden.
•De munten: de munten tellen gew
oon als bonusmunten en tellen mee met het eind
resultaat.
Verhalend kader
Luigi (of in andeDe leiding is verkleed als Mario en
s Pacman, Lara
zoal
es
gam
uit
re bekende personages
en ze zijn het
age
rson
epe
gam
een
elk
Croft …). Ze zijn
werk te moeke
beu om telkens het zware en gevaarlij
in hun luie
n)
lede
(de
ten opknappen terwijl gamers
ers uit te
gam
de
n
uite
besl
i
zetel liggen. Mario en Luig
reren.
onst
dem
ns
telke
ten
rach
opd
de
dagen. Ze zullen
Spelverloop
een parcours zoals
Op voorhand hebben Mario en Luigi
nels, trampoline,
in Marioland gebouwd met kruiptun
het einde van het
evenwichtsbalk, tafels, stoelen … Op
kaartjes steken
rin
waa
parcours staat de grabbeldoos
items uit Marimet
ook
r
maa
van verschillende games
ten).
oland (ster, bloem, paddenstoel, mun
de beurt mag
Om
.
aakt
gem
pen
groe
e
twe
Er worden
afleggen.
ours
parc
het
van iedere groep een speler
er een
spel
de
belt
grab
ours
Op het einde van het parc
s.
kaartje uit de doo
e ofwel een item:
Op het kaartje staat ofwel een gam
ouden en inzetten
bijh
een item mag de ploeg nog even
life gespeeld. De
real
in
dt
wor
e
bij een game, een gam
grote munt die
een
t
krijg
spel
het
van
winnende ploeg
ploeg krijgt
nde
een waarde van 10 heeft. De verlieze
rna mag de
Daa
5.
van
een kleine munt met een waarde
gen.
afleg
ours
volgende speler het parc
Spelideeën
•Tetris: puzzelen met de typische tetri
sblokken.
•Snake: slangtikkertje: één ploeg
vormt een slang
die over verschillende kleinere vakj
es mag komen.
De andere ploeg verdeelt zich over
de kleinere
vakjes en moeten binnen hun vakje
blijven. Als de
slang hen gepakt heeft, worden ze
de staart van
de slang die de kop probeert te tikke
n. Als de kop
getikt is, worden de staartdelen gete
ld. Ook de tijd
wordt bijgehouden. Daarna wordt er
gewisseld. De
winnaar is de ploeg die de meeste staa
rtdelen heeft
kunnen pakken voordat de kop getikt
werd. Bij een
gelijkspel wint degene met de snelste
tijd.
•Mariocart-battle (ballontrappen):
Iedere speler
krijgt twee of drie ballonnen die ze
aan hun enkels
binden. Het is de bedoeling om ze snel
mogelijk alle
ballonnen van het andere team kapo
t te trappen.
Als je zelf geen ballon meer aan je bee
n hebt, mag
je niet meer meedoen en dus niet mee
r trappen op
andere ballonnen.
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
Auteur:
Leeftijdsgroep: +10
Aantal spelers: minimum 20
Aantal begeleiders: minimum 2
Soort spel: themaspel
Terrein: mag enorm variëren
Duur: 2 uur
Voorbereidingstijd: 45 minuten
Energie: ** tot ***
Moeilijkheidsgraad: *
verzamelde
Winnaar: de groep die het meest geld
en muntjes, maMateriaal: vooraf gemaakte kaartjes
beldoos met
grab
en,
terialen om een parcours te mak
vraagteken of uitroepteken
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
dt er een denker
•Jewelquest: Van iedere groep wor
kleur en gaan in
een
en
gekozen. De andere leden krijg
de beurt twee
om
mag
ker
den
De
een vierkant staan.
n wisselen. Wie
aangrenzende spelers van plaats late
spelers verlaDeze
drie op een rij heeft krijgt een punt.
door (valiven
schu
ers
spel
ten het vierkant. De andere
zijn gekant
vier
het
uit
die
ers
lende jewels). De spel
open
de
s
n lang
stapt, krijgen een nieuwe kleur en vulle
kant het vierkant terug op.
nd zoals een veld in
•Pacman: Er is een terrein afgebake
lt de spoken. Hun
spee
g
ploe
ene
het computerspel. De
In het spel liggen
benen zijn aan elkaar vastgebonden.
g is Pacman, die
balletjes. Iemand van de andere ploe
op te rapen
tjes
balle
elijk
moet proberen zoveel mog
Er zijn ook
en.
spok
de
r
doo
den
zonder gepakt te wor
l opraapt, heeft
kegels in het spel. Als Pacman een kege
tikken. Als de
te
en
hij tien seconden tijd om de spok
spel. Wordt
het
uit
ze
ten
spoken getikt worden, moe
de ploeelen
wiss
rna
Daa
.
spel
het
t
Pacman getikt, stop
.
wint
pen
gen. Wie het meest balletjes kan opra
Er zijn
bal.
voet
nd
•Fifa: Voetbal of een variant, bv. leve
de bal
die
n
ieze
uitk
oon
twee ploegen die elk een pers
in.
terre
het
op
zien
voor
s
goal
e
speelt. Er worden twe
ot
tsch
star
bij het
De ploegen staan tegenover elkaar en
het
in
bal
n
eige
hun
moeten ze proberen om het eerst
maar dit mag nadoel van de andere ploeg te krijgen
ere ploeg.
and
de
r
doo
den
wor
tuurlijk verhinderd
in het midden
n
staa
ls
kege
De
en:
lstot
•Arkanoid: kege
met enkeden
hou
tussen de twee ploegen. De spelers
e ballen
twe
met
dt
wor
Er
len een sjorpaal horizontaal.
ze punen
kunn
en
stot
te
bal
de
n
gespeeld. Door tege
ies je
verl
t,
n kom
ten scoren. Als de bal over je achterlij
t.
pun
een
je
een punt. Raak je een kegel dan win
inddoekt behalve
•Battleship: torpedo: Iedereen is gebl
een leid(st)er
met
gaat
p
groe
Elke
p.
één speler per groe
Alle geblinddoekte
mee naar een willekeurige locatie.
ene die niet geDeg
spelers gaan achter elkaar staan.
erste persoon
acht
Die
rt.
blinddoekt is, vormt de staa
maal in de
één
r
doo
uren
best
p
moet zijn/haar groe
ts
rech te gaan, in
rechter schouder te knijpen om naar
gaan. Elke speler
te
de linker schouder om naar links
e voor zich. Om
end
volg
de
geeft dit signaal door aan
rman/-vrouw in
stuu
de
t
knijp
n
vure
een torpedo af te
afgevuurd wordt,
beide schouders. Als er een torpedo
vooruit lopen
snel
l
moet de eerste speler in de rij hee
rt?
scoo
Wie
t.
raak
tot hij/zij de andere groep
Mi dd el eeu ws se ru ms pe l
Auteur: KSA Heikleuters Zutendaal
Leeftijdsgroep: +12
Aantal spelers: minimum 6
Aantal begeleiders: minimum 2
Terrein: buiten aan het lokaal
Duur: 2 uur
Voorbereidingstijd: 20 min
Energie: * tot **
Moeilijkheidsgraad: *
Winnaar: wie het meest geld verzame
ld heeft
Materiaal
•pennen
•papier (om voor elke groep de reke
ning bij te houden)
•vragen (met antwoord 3, 4, 5, 6,
7 of 8) voor de chirurgijn
•zwaarden (kepers)
•zaag
•sponsen
•verf
•sjorkoord
•duct tape
•kom (om namen te trekken)
•2 bezemstelen
•ringen
•kommel
•bank of gelijkaardig iets
Spelverloop
In het spel nemen zes groepjes het
tegen elkaar op in
drie tornooidisciplines (zwaardvecht
en, steekspel en
worstelen). Ze kunnen hun prestatie
s verbeteren door
het gebruik van verboden serum,
maar dienen op te
letten voor de Koninklijke chirurgijn
die controles uitvoert. De groep die tijdens het torn
ooi het meest geld
kan verzamelen, wint het spel.
Voor elk van de drie onderdelen gaan
de groepjes naar
een chirurgijn, waar ze een vraag moe
ten beantwoorden om te weten hoeveel serum elk
lid van hun groepje
in het bloed mag hebben (dit verschilt
uiteraard bij elk
spelonderdeel). In deze fase kunnen
ze ook geld verdienen door middel van een opdrach
t. Daarna moeten
ze naar een alchemist gaan om de ben
odigde hoeveelheid serum te kopen voor elke pers
oon (weten ze het
antwoord op de vraag niet, dan moe
ten ze dus gokken
hoeveel ze nodig hebben). Deze hoe
veelheid mag voor
elke persoon verschillend zijn. Tijde
ns de spelen worden de groepjes gecombineerd tot
grotere teams (bv.
twee of drie groepjes samen). Pers
onen met een te
hoge serumhoeveelheid krijgen een
bepaald voordeel
in het spel, personen met een te lage
serumhoeveelheid een handicap. Een Koninklijke
chirurgijn trekt tijdens het spel willekeurig namen van
spelers en controleert hun serumgehalte. Als dat te
hoog is, krijgt hun
groepje een boete. Die boete levert
een nadeel op voor
het team. Het team dat de wedstrijd
wint, verdient een
bepaald geldbedrag dat ze moeten
verdelen onder de
verschillende groepjes.
chillend samengeDe teams worden voor elk spel vers
er wel altijd hetecht
en
steld, de kleine groepjes blijv
groepje naar de
e
klein
je
om
is
zelfde. De bedoeling
elijk geld te veroverwinning te sturen door zoveel mog
zamelen.
s, die elkaar opElk onderdeel bestaat dus uit drie fase
volgen:
rachten > 2. serum
1. Hoeveelheid serum bepalen + opd
kopen > 3. spel spelen
mniveau en opFase 1: Bepalen van toegestane seru
drachten
toegestane serumIn deze fase bepaalt elk groepje hun
die hun door een
g
vraa
een
van
niveau aan de hand
wordt. De toegechirurgijn (één van de leiders) gesteld
tot groep en van
p
stane serumwaarde verschilt van groe
spel tot spel:
Opdrachten
rbij de leid(st)er
•Pompen gedurende 3 minuten waa
dt 250 euro (per
het tempo bepaalt: per pomp wor
persoon) verdiend.
uten waarbij de
•Touwtjespringen gedurende 2 min
ng wordt 100
spro
per
:
aalt
bep
po
leid(st)er het tem
euro (per persoon) verdiend.
e 3 minuten waar•Pomphouding op 1 hand gedurend
: per 10 seconden
aalt
bep
po
bij de leid(st)er het tem
.
iend
verd
)
oon
pers
wordt 200 euro (per
uten: per 10
min
2
e
rend
gedu
k
ban
een
•Step-up op
iend.
verd
)
steps wordt 100 euro (per persoon
den deze bedragen
Om het spel eerlijk te houden, wor
met een factor 1,5
voor een groepje van twee personen
e personen de
beid
vermenigvuldigd als slechts één van
jn gaat.
urgi
chir
de
naar
opdracht doet en de andere
st
Fase 2: Serum kopen bij de alchemi
naar een alchemist
pjes
groe
de
gaan
fase
e
kort
In deze
ze voor het volgendie
m
seru
en kopen de hoeveelheid
nt kost 1000 euro.
mpu
seru
Elk
.
men
de spel willen inne
n van hun groepje.
Ze verdelen het serum over de lede
•Zwaardvechten: Met een spons,
gedrenkt in verf, op
een ‘zwaard’ proberen de spelers
de tegenstanders
te raken. Er wordt een tiental minuten
gespeeld per
match van twee teams tegen elkaar
(dus steeds vier
teams op het veld).
Handicap (te weinig serum): kortere
zwaarden.
Voordeel (te veel serum): langere
zwaarden.
Boete: handen van groepje worden
aan elkaar gebonden.
•Steekspel: Met een lans (bezems
teel) moeten ringen
van een waslijn getrokken worden doo
r een ruiter die
op een andere persoon (paard) rijdt
. Ruiter en paard
wisselen af.
Handicap (te weinig serum): langere
afstand.
Voordeel (te veel serum): kortere
afstand.
Boete: Paard krijgt sjorkoord van
0,5 meter tussen de
benen.
•Worstelen: Volgens het gekende conc
ept.
Handicap (te weinig serum): één han
d op de rug houden (niet vastbinden!).
Voordeel (te veel serum): gebruik
maken van taggen.
Boete: opnieuw beginnen met de
gepakte persoon op
de knieën.
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
en kopen, hebben
Om in de volgende fase serum te kunn
wedstrijden kan er
ze geld nodig. Naast het geld uit de
rachten bij andere
ook geld verdiend worden door opd
onderdeel slechts
elk
voor
leid(st)ers. Elk groepje kan
met alle leden
dat
en
kunn
Ze
n.
één opdracht uitvoere
de chirurgijn stuvan het groepje doen en niemand naar
kunnen vergeld
r
ren voor de vraag, waardoor ze mee
moeten
lheid
evee
mho
seru
dienen, maar de toegestane
naar de
gen
ardi
afva
oon
pers
één
gokken of ze kunnen
n.
oere
uitv
racht
chirurgijn terwijl de anderen de opd
Fase 3: Spel spelen
De groepjes worden verdeeld in team
s (bestaande uit
twee of drie groepjes, afhankelijk van
het onderdeel) die
het tegen elkaar opnemen in één van
de volgende tornooidisciplines, waarbij ze de voorof nadelen van hun
serumgehalte ondervinden. De Kon
inklijke chirurgijn
legt het spel enkele malen stil voor
een serumcontrole
(trekt een naam van een speler). Als
de speler te veel serum in het bloed heeft, krijgt zijn groe
pje een boete. De
groepjes in het winnende team verd
ienen 15.000 euro
(bedrag kan aangepast worden aan
spelverloop).
Centrale post: Bord
ek en
Dr ak en zoEdeg
em
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
Auteur: KSJ Parsival
Leeftijdsgroep: +8
Aantal spelers: minimum 12
Aantal begeleiders: minimum 4
Soort spel: postjesspel
Terrein: bos
Duur: 45 min
Voorbereidingstijd: 30 min
Energie: **
Moeilijkheidsgraad: *
gevonden heeft,
Winnaar: Wie het snelst alle draken
wint.
Verhalend kader
eerd. Er heerst
In het sprookjesbos zijn draken gesignal
ren, huizen
lette
verp
sen
men
en
kunn
paniek. Draken
wordt een
Er
in brand spuwen, bomen ontwortelen …
op te spoen
drak
de
groepje durfals samengesteld om
ig van de
nod
hulp
de
er
echt
ren. De durfals hebben
die hulp
En
rs.
jage
tten
scha
de
en
elfjes, de kabouter
moeten ze verdienen.
Spelverloop
verzamelen daar
De spelers gaan naar drie posten en
door het slagen in
elfjes, kabouters en schattenjagers
de centrale post
naar
opdrachten. Daarmee gaan ze
es op het bord
vakj
al
aant
en mogen ze een bepaald
aanduiden.
Post 1: Kabouters
en zonder dat
•Spelers moeten naar deze post sluip
dan krijgen ze
,
erin
ze
en
Slag
ent.
herk
de leiding hen
kleren verleed
een kabouter. Er ligt een hoop verk
en.
omm
verm
en
derop, zodat ze zich goed kunn
Post 2: Elfjes
tijd, maar als een
•Deze post verplaatst zich de hele
elfje. Als deze
een
ij
hij/z
speler hem vindt, dan krijgt
ook een oper
spel
de
zal
is,
post in een slechte bui
n.
oere
uitv
ten
drachtje moe
•Opdrachtjes:
één been?)
- Loop van hier tot aan … en terug (op
n
bee
- Sta 3 minuten op één
- Spring 50 x met een springtouw
- Zing een liedje …
Post 3: Schattenjagers
n verstopt. Hier
•Op het terrein liggen allerlei zake
moeten ze die zaken zoeken.
•Voorbeelden:
- Zoek 5 petanqueballen
- Zoek 2 jutte zakken
- Zoek 2 scharen
- Zoek 8 potloden
- Zoek 10 bekers
- Zoek 2 borden
- …
Elfje
Kabouter
Schattenjager
Kabouter
2 kabouters
3 kabouters
met vakjes
Kabouter
Kabouter
Schattenjager
Kabouter
2 elfjes
3 elfjes
Schattenjager
Kabouter
Schattenjager
Elfje
2 schattenjagers
= 1 vakje
= 2 vakjes
= 2 vakjes
= 3 vakjes
= 4 vakjes
3 schattenjagers
= 9 vakjes
De draken zitten ve
rstopt onder bepa
alde vakjes. Bijvoorbeeld:
1. Hoornstaart: 8
vakjes
2. Noorse bultrug
: 6 vakjes
3. Groene Huisdra
ak : 4 vakjes
4. Kikkerprins (2x!
): 1 vakje : prins m
ag nog één extra
vakje aanduiden.
Be ke r de r rid de rs en
jo nk vr ou we n
Leeftijdsgroep: -12
Soort spel: postjesspel
Terrein: groot (gras)plein
Duur: 3 uur
Voorbereidingstijd: 45 min
Energie: * tot **
Moeilijkheidsgraad: *
Winnaar: de groep met de meeste pun
ten
Spelverloop
De spelers worden opgedeeld in klein
e groepjes met
elk een vaste begeleider of bij elk
spel wordt een
vaste begeleider aangewezen. De spel
ers krijgen een
kaart met de volgorde waarin ze post
en moeten aflopen. Elk kwartier klinkt er een sign
aal (trompet) en
moeten de groepjes van post wisselen
.
De verschillende postjes en de opdrach
ten:
De Ridderproef
Materiaal
•houtblok
•hamer
•grote spijkers
•10 speelkaarten
•doek
•horloge
•sleutel
•touwtje
In deze proef moeten de spelers bew
ijzen dat ze echte
ridders en jonkvrouwen zijn. Vroeger
moesten de ridders goed voorbereid zijn voordat ze
mee mochten op
een veldtocht. Daarom hadden de
ridders de onderstaande opdrachten bedacht (zie hier
naast).
gaan met hun
•Spijker slaan (kracht): De spelers
k staan. Om de
tblo
hou
groepje in een rij achter het
er. Het groepspijk
de
op
er
ham
de
beurt slaan ze met
houtblok slaan.
je moet drie spijkers helemaal in het
is, wordt genoig
Het aantal slagen dat daarvoor nod
ft 10 punten
hee
pje
groe
teerd. De puntentelling: het
en wordt
slag
drie
elke
r
Voo
.
spel
bij de start van dit
daar een punt van afgetrokken.
Molenaarsspel
Materiaal
el of zand
•zakken gevuld met me
ge
•stopwatch of horlo
vele
werk en moest elke dag
De molenaar deed zwaar
derOn
.
rd en wagen dragen
zware zakken naar zijn paa
est
mo
hij
die
rnissen tegen
weg kwam hij vaak hinde
aar
len
mo
De
el.
me
are zakken
overbruggen met die zw
movoor zijn boterham. Het
n
rke
we
d
har
t
moest ech
d)
zan
(of
tte met zakken meel
lenaarsspel is een estafe
een
en
lop
s
ler
r stuk. De spe
van ongeveer 10 kilo pe
onn waar ze overheen of
sse
rni
de
hin
parcours met
op
aflo
(na
tijd
op
t
gaa
afette
derdoor moeten. De est
tijd
De
d).
de punten toegeken
van alle spellen worden
ra de
en wordt stopgezet zod
d
kin
start bij het eerste
het
ft
gee
tijd
De
t.
finish kom
laatste speler over de
aantal punten aan.
speelkaarten op
•Raad de kaart (IQ-test): Leg 10
leg er een doek
en
n
bove
een rij met de prent naar
dt de doek 10
wor
is,
pje
groe
een
overheen. Als er
spelers de kaarseconden weggehaald en moeten de
doek er weer
de
ten goed onthouden. Daarna gaat
orde van de
volg
de
pje
groe
overheen en moet het
t een punt.
kaar
e
goed
elke
r
Voo
kaarten opnoemen.
het spel
van
r
leide
•Sleutelvangen (snelheid): De bege
t. Om
luch
de
in
tje
houdt een sleutel aan een touw
leider
bege
de
voor
ts
plaa
de beurt nemen de spelers
het
laat
r
leide
bege
De
rug.
de
op
met hun handen
dat
rt
leve
dan
touwtje los. Vangt de speler de sleutel,
er).
spel
per
een punt op (maximaal 3 punten
De Manège
ruiter. Organiseer
Per twee vormen de spelers paard en
de paarden af
van
ar
een tornooi waarbij de ruiters elka
als laatste
die
r
ruite
de
en
moeten gooien. Het paard
ten.
pun
overblijven, krijgen
Prinses op de erwt
Materiaal
•stoel (3)
•handdoek (3)
•erwt of steentje
gevoelige billen.
De koning had een dochter met hele
e stoel hebben.
Daarom moest de prinses een erg goed
gevoelige billen
ook
De spelers moeten aantonen dat ze
stoel voor de
een
en
help
en
hebben, zodat ze mee kunn
ar met een
elka
t
naas
len
stoe
drie
Zet
prinses te vinden.
de handvan
een
handdoek over de zitting. Leg onder
spelers
De
t.
erw
e
doeken een steentje of een hard
en en
nem
ts
plaa
len
stoe
de
moeten om de beurt op
oord
antw
het
Is
ligt.
t
erw
de
l
stoe
e
aangeven op welk
er
spel
elke
Na
t.
goed, dan verdient de groep een pun
.
wordt de erwt opnieuw verstopt
beld.
rgen veel om geld gedob
Vroeger werd er in herbe
vaak
n
nke
gokten en verdro
De boeren en de smid ver
Heel
n.
de
had
eite verdiend
al hun geld dat ze met mo
am
kw
dat
ar
ma
g,
ot bedra
soms wonnen ze een gro
l
spe
gok
een
is
l
pe
ers
rgi
herbe
slechts zelden voor! Het
liever
of
n
en kunnen winne
waarmee de spelers dukat
de
katen. De speler die aan
du
10
jgt
zen. Elke speler kri
n
eve
zij
hij/
of
aan
ft
et en gee
beurt is, bepaalt de inz
t
me
arna mag hij/zij gooien
of oneven zal gooien. Da
dan
,
okt
de speler goed geg
twee dobbelstenen. Heeft
de
. Bij foutief gokken gaat
eld
bb
du
wordt de inzet ver
arDa
.
ken
gok
r
kee
mag een
inzet verloren. Elke speler
elkaar opgeteld.
bij
en
kat
du
alle
n
na worde
Schatgraven
Materiaal
•schatten
•schepjes
•landkaart
allen
een kasteel werd aangev
Als in de middeleeuwen
inde
l
tee
t leger van het kas
en de kasteelheer en he
de
ze
n
eve
gro
be
,
n verliezen
druk hadden dat ze zoude
en
akt
ma
Ze
.
len
ste
niet kon
schat zodat de vijand die
er
we
g
n de schat na de oorlo
een schatkaart en konde
een
je
ep
gro
l is er voor elk
terugvinden. Voor het spe
staat bijvoorbeeld uit een
be
at
sch
De
schat begraven.
deereen wat lekkers. De kin
kistje met daarin voor ied
geom
t een schetsje van de
ren krijgen een kaartje me
er
an
sta
r
eindpunt. Verde
ving, een startpunt en een
htrec
,
hts
rec
s,
stappen link
op het kaartje het aantal
en
n ze de schat terugvind
ne
kun
Zo
.
rts
oo
door enzov
n
de
vin
nodig is om de schat te
en opgraven. De tijd die
alle
van
op
genoteerd (na aflo
en op te graven wordt
n toegekend).
nte
pu
de
spellen worden
Einde van het spel
gellen worden de punten
Aan het einde van alle spe
win
als
rdt
wo
n
este punte
teld. De groep met de me
.
ker
be
een
ngt
tva
on
en
oepen
naar van de spelen uitger
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
Herbergierspel
Materiaal
•dukaten
•dobbelstenen (2)
kan worden
•bak waarin gedobbeld
ne n gr aa f
De veKSArdNoowe
en
rdzeegouw Werkgemeenschap Knap
_ Kan t e n k l ar e r e c e p t e n v an e i g e n k w e e k _
Auteur:
Leeftijdsgroep: +12
Aantal spelers: minimum 30
Aantal begeleiders: minimum 4
Soort spel: sluipspel
Terrein: bos
Duur: 1,5 uur
Voorbereidingstijd: 45 min
Energie: **
Moeilijkheidsgraad: *
kopen, maar uitWinnaar: De familie die de sleutel kan
eindelijk iedereen.
Materiaal
met kettingen
•graftombe die kan worden gesloten
•grote kettingen
•dik molslot met sleutel
•kaartjes (leventjes) in 6 kleuren
rden in 6 kleuren
•cheques met verschillende geldwaa
en en de Knapen,
mak
te
r
wate
verf
•6 kleuren verf om
Jimmers of Knimmers te kleuren
r in te doen
•grote emmers, teilen … om verfwate
in te bewaren
kken
dstu
•6 zakjes of potjes om de gou
n)
kene
afba
•afspanlint (kampen
•per kind een klein spuitje
s)
•grote waterpistolen (voor bewaker
bewakers + slotenke
arlij
•verkleedkledij voor de geva
maker + bankier
•ballonnen
•goudstukken (gespoten steentjes)
•witte T-shirts voor de spelers
(tafels …) (eventu•versiering om een bank te maken
eel)
Verhalend kader
daarvandaan een
Een wacht heeft 42 boogscheuten
De notities zijn niet
notitieboek van de graaf gevonden.
van een geheime
zomaar leesbaar, het heeft veel weg
er onderzoek. De
verd
tot
code. Het noopt de bevolking
cht. Hij komt
erzo
ond
code
ime
gehe
bisschop heeft de
is
hand met de grafvertellen dat er iets vreemds aan de
dat ons iets meer
im
tombe. De tombe herbergt een gehe
van de graaf. Bij
tand
toes
ige
kan vertellen over de huid
vastgesteld dat
er
echt
dt
wor
be
een kijkje aan de tom
plotseling beklad is
de tombe, die normaal open kan,
. Ze is bovendien
uken
met vreemde (satanistische) spre
grote ketting
een
gt
han
er
t
onmogelijk te openen, wan
verstaat er
and
Niem
slot.
mol
dik
een
rond, gesloten met
iedereen vraagt zich
iets van, er ontstaat wat geruzie en
gaan open krijgen.
m
af hoe we de tombe in godsnaa
ten tonele. Hij
dorp
het
van
Plots komt de slotenmaker
slot. Hij heeft
het
van
nen
ope
het
kan wel helpen met
past in het
die
tel
namelijk na een nachtje werk de sleu
ing van de
redd
de
om
slot gemaakt. Het gaat ten slotte
Die sleuen.
won
lang
l
hee
al
stad waar hij en zijn familie
Aan de
.
geld
veel
erg
voor
n
ope
tel wil hij echter verk
spelers om dit geld te verzamelen.
Spelverloop
graf
utel van het slot aan het
De spelers moeten de sle
als
t
rup
cor
zo
. Die is echter
kopen bij de slotenmaker
t
slo
t
he
van
l
ute
sle
enkel de
dat hij groot is. Hij geeft
De
n.
t meest geld kan biede
aan de ploeg die hem he
en bemachtigen door een
ukk
spelers kunnen goudst
De
kamp van de tegenpartij.
cheque te roven uit het
dgou
kel
en
es,
qu
geen che
slotenmaker aanvaardt
rden
wo
st
eer
es
qu
che
de
n
stukken. Daarom moete
akt
wordt echter goed bewa
Die
k.
ban
de
bij
eld
iss
gew
t
nie
ar
wa
s
ker
trainde bewa
door een bende goedge
r
pe
om
is
l
spe
t
he
t doel van
mee te spotten valt. He
gen
goudstukken te bemachti
familie zoveel mogelijk
maker om te kopen.
ten
en daarmee dan de slo
eer
willen helpen en met de
Er zijn zes families die
een
ur,
kle
een
eft
he
familie
willen gaan lopen. Elke
wordt bemand door een
dat
p
kam
nd
ake
eb
goed afg
lers
or enkele spelers. De spe
leid(st)er en bewaakt do
bin
p
kam
s
aar
en moeten elk
hebben een kaartje bij
nt
wa
nt
de
evi
t
nie
is
welk). Dit
nensluipen (willekeurig
bij waarmee ze elkaar kun
itje
spu
een
eft
he
en
iedere
rtje
kaa
n
hu
an zijn, geven ze
nen bespuiten. Als ze era
uw
r hun kamp om een nie
naa
ug
ter
af en moeten ze
rtje
kaa
n
hu
en
zijn
n
binne
kaartje te halen. Eens ze
st)
er’ van de familie (leid(
ed
mo
r/ade
etv
‘pe
aan de
ot
kap
en
ballon uitkiezen
er) afgeven, mogen ze één
dgel
ere
zek
een
cheque met
prikken. Daarin zit een
ze
de
t
Me
).
nd
ille
sch
n ver
waarde (in alle ballonne
n
ete
mo
de bank gaan. Daar
cheque moeten ze naar
te
gro
t
me
s
er zijn bewaker
ze binnensluipen, want
rdt
spelers geraakt, dan wo
de
n
rde
waterpistolen. Wo
de
in
en
rak
n
ne
bin
ze
. Als
hun cheque afgenomen
r
naa
ze
tal goudstukken die
bank krijgen ze een aan
emo
r/ade
n, waar de peetv
het kamp moeten brenge
er
dstukken kunnen niet me
gou
(de
der die bewaart
worden afgenomen).
Einde van het spel
balalf uur spelen of als alle
Het spel stopt na anderh
elzam
ver
est
me
t
he
t
ilie me
lonnen kapot zijn. De fam
r
naa
rdt
sleutel kopen en wo
de goudstukken kan de
lijk
eer
t
nie
is de slotenmaker
voor geroepen. Helaas
de
ange niet genoeg is voor
bijl
dit
dat
genoeg en zegt
kun
ers
cht
wa
de
ar
ma
oor,
sleutel. Hij vlucht ervand
lijk
de
ein
e wijze vatten. Uit
nen hem op spectaculair
hij geen andere keuze
dat
(om
wil de slotenmaker
er
kopen op voorwaarde dat
heeft) de sleutel wel ver
ijdw
ver
kan
hij
at
zod
,
oden
veel meer geld wordt geb
.
en
om
en nooit meer terugk
nen naar een ver land
van
en
ukk
dst
zamelde gou
Daarom moeten alle ver
ign gelegd. Alle afgevaard
rde
wo
en
alle families sam
te
rag
ed
db
gel
t
he
om
komen
den moeten naar voor
ten
slo
jgen we de sleutel, de
overhandigen. Zo verkri
,
nd
pe
geo
n
rde
tombe kan wo
maker vlucht weg en de
n is …
waar de graaf in te vinde
l
a
a
i
c
n
provi kt
gepri
oonngelooToflijuk r
rg
u
b
KOnSJgezieLn,im
ongehoord en
Wat?
r trekken we de provinMet KSJ Limburg on Tou
drie plaatsen om een
cie door en stoppen op
te organiseren voor
ontspannende namiddag
de desbetreffende rede leidingsploegen van
l worden waar de verspe
gio. Het zal een groots
tegen elkaar opnemen.
schillende groepen het
even op adem komen
Tijdens de pauze kan je
kere verfrissing in de
aan onze bar, met een lek
r te gaan, mag je het
hand. Heb je zin om er voo
een middeleeuws slagterrein omtoveren tot
winnen!
veld. Dat de beste mogen
Waar en wanneer?
, zijn jullie van harte
Op 21 april, paasmaandag
van VKSJ Maaseik. Hier
welkom op de terreinen
epen van de Maaskant
hopen we vooral de gro
juni trekken we naar
te zien. Na de examens van
ag 28 juni nemen de
KSJ Overpelt. Op zaterd
e Kempen het tegen
groepen van de Limburgs
jaar tenslotte af aan
t
elkaar op. We sluiten he
Kermt. Op 23 auia’
kar
‘Os
het heem van KSJ
voor de groepen van
gustus is het daar te doen
Haspengouw.
Hoe?
g deelnemen aan dit
Wil jij met je leidingsploe
l in met een mailtje
initiatief, schrijf je dan sne
naar [email protected]
Jasper Moermans
_ ksj limburg _ { 1 }
Waarom?
icentrum van KSJ-KSAJij bent als leiding het ep
organisatie, de rots
de
VKSJ, jij bent de spil van
wd wordt. Iedere week
waar de kerk op gebou
op een activiteit, fuif,
verzet je bergen werk
ekend. Maar de boog
bonte avond of mosselwe
n staan. En ook jullie
ne
moet niet altijd gespan
rust en ontspanning.
hebben af en toe nood aan
burg een nieuw conDaarom lanceert KSJ Lim
r. We brengen een accept: KSJ Limburg on Tou
Waarom? Omdat je
ur.
rde
tiviteit naar jouw voo
het verdient!
Miet Dox
r
A
a
b
L
e
t
s
r
(on)VOo
Va a rt st ra a t
e
d
op
en
d
on
v
ge
t
ch
ra
Ni eu w e be ro ep sk
_ ksj limburg _ { 2 }
Jasper Moermans
KSJ Limburg heeft er een nieuwe
werkkracht bij. Hij heet Jasper
Moermans en is afkomstig uit
de blinde vlek van KSJ Limburg,
Genk. Maar wie weet brengt hij
in die blinde vlek wel verandering en krioelt het er binnenkort
van de KSJ-, KSA- en VKSJ-groepen. Wil je hem beter leren kennen, spring dan eens binnen op
het provinciaal secretariaat in
de Vaartstraat, neem deel aan
zijn initiatieven of word lid van
één van zijn werkgroepen. Heb je
daar allemaal geen tijd voor, lees
dan dit interview. Dan ken je hem
ook al redelijk goed.
Hoe Jasper bij
KSJ Limburg
terecht komt ...
Na het middelbaar studeert Jasper
verder aan de Universiteit Antwerpen.
Enigszins trots noemt hij zich ondertussen een gediplomeerd historicus. Wat
dat diploma met zijn huidige functie
binnen KSJ Limburg te maken heeft,
daar is hij zelf ook nog niet achter. Maar
in zijn vrije tijd deed hij alleszins al voldoende ervaring op om op het provinciaal secretariaat terecht te komen.
Tijdens zijn jeugd en studententijd
was hij leider en groepsleider bij Chiro
Bret-Gelieren. Na 7 jaar in de leidingsploeg brakt het moment aan om – met
natte ogen – afscheid te nemen van
zijn jeugdbeweging. Het was tijd om
op zijn eigen benen te staan en werk
te zoeken. Na enkele maanden rondzwerven op de arbeidsmarkt werd hij
project- en redactieleider bij C.H.I.P.S.
StampMedia – Limburg. Binnen dit
jongerenmedia-agentschap, leidde hij
er een jonge ploeg vrijwillige reporters
Chiro Bret-Gelieren > C.H.I.P.S.
StampMedia Limburg > Sjorre > JanBert van KSJ Diepenbeek > KSJ Limburg
Initiatieven en
werkgroepen,
iets om naar uit
te kijken
Op BKV werd ik warm
onthaald door de vrijwilligers
en mijn collega's.
en organiseerde hij media-workshops.
Met de redactieploeg maakte hij o.a.
een Print-Is-Dood-Magazine rond het
thema ‘drugs’ en verzorgde de live-verslaggeving van het stadsfestival Genk
on Stage.
Tijdens het jaar bij C.H.I.P.S. StampMedia gaat hij samenwonen met zijn
vriendin in Winterslag. Om allebei niet
verloren te lopen na een drukke Chirocarrière, schaffen ze zich een hond aan.
Ze dopen hem Sjorre, wat mooi past
binnen het OL-leven van KSJ-KSA-VKSJ.
Met Sjorre trekken ze naar de Limburgse Hondenschool. Niet om hem door
brandende hoepels te laten springen,
maar Sanne traint en Jasper zoekt de
kantine op. Daar loopt hij Jan-Bert,
oud-leider bij KSJ Diepenbeek tegen
het lijf. Tussen pot en pint is hij het die
Jasper op de hoogte stelt van een open
vacature bij KSJ Limburg. Wanneer zijn
contract bij C.H.I.P.S. StampMedia afloopt, waagt hij uiteindelijk zijn kans.
Zo komt Jasper dus bij KSJ Limburg terecht …
Ik vraag Jasper naar zijn eerste dagen
bij KSJ Limburg, de samenwerking met
zijn collega’s, Ruben en Marieke en de
vele vrijwilligers die in de Vaartstraat
hun gezicht laten zien. “Tussen Kerst en
Nieuwjaar ging ik al eens langs op BKV.
Daar werd ik heel warm onthaald door
de vrijwilligers, mijn nieuwe collega en
Jef Vanlaer, de voorzitter van KSJ Limburg. Ik was erg onder de indruk van het
aantal deelnemers en de organisatie
van de cursus. Petje af!” Ook zijn eerste
werkdag verliep naar eigen zeggen aangenaam. “Ik ben vlot ingeleid door Lotte, mijn voorgangster en maakte gauw
kennis met Marieke, de administratieve
beroepskracht. Op voorhand had men
mij verteld dat zij zowat de meest enthousiaste persoon van Limburg is. En ik
moet zeggen, die beschrijving klopt als
een bus!” De vele vrijwilligers en medewerkers die KSJ Limburg doen draaien
leerde hij beetje bij beetje kennen.
“Het is een kwestie van zoveel mogelijk namen, op zo kort mogelijke tijd te
onthouden. Op het secretariaat onderwerpen ze me af en toe aan een kleine
quiz, om te polsen hoeveel groepen en
vrijwilligers ik al ken. Voor zover ik weet,
ben ik nog niet gebuisd.”
Binnen KSJ Limburg is Jasper voorlopig
verantwoordelijk voor de initiatieven
TripTrap, de Fundag en het Medewerkersfeest. In het najaar ondersteunt
hij de vrijwilligers in de organisatie van
Als het enigzins kan, wil
ik volgend jaar graag
meewandelen op Joepie 26.
'Vies af' en 'bom
patat enzo'
Sinds kort woont Jasper met zijn vriendin in Winterslag, Genk. Daar kan je hem
altijd tegenkomen, op tsjok met Sjorre,
door de kleine steegjes van de eerste
cité. “Het rasechte Genks, zoals ook
Mateo Simoni in Safety First probeert,
is mij niet vreemd. Een klapje slaan in
de Turkse winkel, met de overbuur of
in de Italiaanse speciaalzaak gaat gepaard met menig ‘vies af’ en ‘bom patat
enzo’”, zegt hij. “Of mijn wandelschoenen aantrekken en de terril of Limburgse bossen onveilig maken, doe ik ook
wel graag.” Daarnaast heeft hij aan zijn
tijden bij Chiro Bret-Gelieren een gezellige vriendenkring overgehouden. Hij
probeert minstens één keer per week
met de mannen af te spreken. “Wij zijn
altijd te vinden voor een fuifje, een quiz
of een freetfestijn. Laat die uitnodigingen maar komen!” lacht Jasper. Reizen
doet hij ten slotte ook graag. In dat opzicht past hij naadloos binnen KSJ-KSAVKSJ. Hij haalde pas op zijn 24ste zijn rijbewijs. Europa rondreizen deed hij dus
met rugzak en tent, gebruikmakend van
het openbaar vervoer of al liftend. Met
de duim omhoog reisde hij al naar het
Zuiden van Frankrijk, door Schotland,
naar Tsjechië, Hongarije en Slowakije,
naar Kroatië, Montenegro, Bosnië y
Herzegovina en Slovenië, Polen en ga
zo nog maar even door. Enkel in Marokko liftte hij niet. “Als je daar je duim
omhoog steekt, stoppen er meteen 10
taxi’s.”
Hoe goed kent
Jasper KSJ Limburg?
Ten slotte onderwerp ik Jasper aan een
klein quizje, om te zien hoeveel kennis
hij ondertussen heeft vergaard over de
initiatieven, de organisatie van KSJ Limburg en de verschillende lokale groepen.
Kwistet?!
Op TripTrap, Joepie – en vroeger op Jeetee – is KSJ Limburg
verdeeld over drie tochten. Hoe
heten deze tochten? “Geen idee.
Want zover ik weet is er bij TripTrap maar één tocht.”
In Tongeren zijn er drie groepen.
VKSJ Basiliek, KSJ Sint-Jan en nog
een KSA. Hoe heet deze laatste?
“KSA Erewacht. Hoppa, ik had het
juist! Eén punt voor Jasper.”
In welke school vindt BKV elk jaar
plaats en wanneer gaat dit door?
“BKV vindt blijkbaar plaats in het
Technisch instituut Sint-Lodewijk.
Ik ben er zelf honderden keren
voorbijgefietst, om naar school en
naar de lokalen te gaan, maar heb
nooit geweten dat er tussen Kerstmis en Nieuwjaar en animatorcursus van KSJ Limburg plaatsvindt.”
Ten slotte laat ik Jasper vier posters van fuiven zien. Aan hem om
bij iedere fuif de juiste KSJ-, KSAof VKSJ-groep te plaatsen. “Fruit
of the Boom, dat is KSA Erewacht,
Jour de l’Amour zijn die mannen
met hun roze T-shirts van KSJ Berbroek, Beestenfeest is van KSJ Stevoort en de Fermtentenfuif is van
KSA Lummen. Tip voor de organisatie: stuur zeker gratis kaarten
naar KSJ Limburg. Wie weet kom ik
mijn portefeuille wel bij jullie ledigen”, voegt Jasper er nog aan toe.
_ ksj limburg _ { 3 }
een nieuwe Prise. Wat de werkgroepen
betreft, staat hij in voor Hoofdanimator
en CreAnimatie. Vooral die laatste ziet
hij als een echte uitdaging, omdat die
cursus een grootse make-over zal ondergaan. “Zullen wij daar eens nieuw
leven in blazen”, zegt hij enthousiast.
Verder neemt Jasper zowat alle communicatietaken binnen het secretariaat
op zich. Hij ondersteunt de redactieploeg van de Breekbaar, zit in de Werkgroep Communicatie en post regelmatig
iets op Facebook, Twitter of Instagram.
“Met andere woorden ben ik simpelweg de nieuwe Lotte en zo stel ik mezelf
voorlopig nog altijd voor.”
“Ik kijk vooral ontzettend hard uit naar
TripTrap! Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt! Samen met de Coo ben ik
nu al vanaf mijn eerste werkdag bezig
met het organiseren ervan. Ik ben echt
erg benieuwd naar hoe het allemaal
gaat lopen, de sfeer, het plezier van de
groepen, enzovoort. Daarnaast, als het
enigszins mag of kan, zou ik volgend jaar
heel graag een Joepie meewandelen.
Joepie is toch wel het paradepaardje
van KSJ-KSA-VKSJ, het initiatief waar
Chirojeugd Vlaanderen en Scouts & Gidsen Vlaanderen jaloers op mogen zijn.
Om zoveel mogelijk ervaringen mee te
pikken, wil ik toch nog wel eens graag
die beruchte 100km te voet afleggen.”
Marc Bijnens
l
a
a
i
c
n
provi
Leuven,
studentenstad,
KSJ-stad
Bo wruliarin20g 14
V e r v a n h u is
M a a r t o c h t h .. .
u is !
4 maart 201
4
O
geflitst
18 feb
_ ksj limburg _ { 4 }
n
en minder goede punte
Examens gedaan, goede
18
g
sda
din
Op
.
ing
r ontspann
vernomen, dus: tijd voo
van
moegewerkte studenten
de
we
en
nam
februari
n.
wle
bo
een rustig avondje
KSJ in Leuven mee voor
be
de
t
me
eit
enige affinit
Kennis van het spel, noch
een
rs:
me
Im
t.
eis
waren ver
nodigde vaardigheden
De
h alleen om het plezier!
toc
ait
dra
n
wle
bo
avondje
toe
en
af
bowlingballen en
goten lagen dan ook vol
teom. Gelukkig kon er har
el
keg
viel er ook eens een
die
len
rio
cap
de
em
t de vre
lijk gelachen worden me
ven
haalden. En wonder bo
uit
s
on
r
de
on
sommigen
die
zij
or
strikes gegooid. Vo
wonder, er werden ook
een
:
on
arg
ngj
met het bowli
niet helemaal mee zijn
r
waarbij een persoon pe
nis
rte
eu
geb
strike is een
te
l
de wereld een bal die vee
toeval met alle geluk van
s lange baan kan laten rol
loo
zwaar is over een einde
de
ein
t
he
aan
de tien kegels
len op zo een manier dat
reind te blijven staan.
ove
en
get
ver
van die baan
l
a
a
i
c
n
i
v
o
pr rikt
gep
B BmQei 2014
en
en organiser
lijk af te sluit
lig
te
el
es
ez
fe
G
ar
e.
u
ja
ec
Om het
kse barb
lij
ar
ja
ie
o
ze
o
n
o
m
we op 13 mei ienden genieten van het kje.
n
vr
ra
d
je
samen met
welverdiend
eten en een maar vrij, want er
weer, lekker
al
deze datum
orbereid aan
Kortom hou
ie
an r om vo
m
e
er
et
b
erdere info
bestaat geen
beginnen. V
te
e
ok.
d
io
er
p
ail en Facebo
de examen
lgt nog via m
vo
en
jv
ri
h
over insc
13
p 4 maart w
as het weer
half KSJ-KSA
zo
-VKSJ-minnen ver, het moment waar
d Vlaander
keek: de fuif
en naar u
van de Stud
itente
jaar mocht
Club Montrea nwerking in Leuven. D
it
l
KSJ’ers, KSA’e
het danstalen
rs
t van onze
van Disco­bar en VKSJ’ers ontdekken.
Tiempo, DJ To
Op de beats
m
Page werden
alle remmen van KSA Mortsel en Axel
losgegooid!
de in een fees
Dat
tje zoals de st
eentje mag
ad Leuven er resulteermeemaken:
m
een KSJ-KSA aar zelden
Graag zou d
e organisatie
-VKSJ-feestje
.
dan ook de
len bedanke
vrijwill
nd
onvergetelijk ie mee geholpen hebben igers wile avond van
om er een
te maken en
alle fuifgange
uiteraard oo
rs, want het
k
feestje, dat zi
jn jullie!
evenredig
omgekeerd
e
tt
o
o
gr
r
is haa
aken ze niet
’n mensen m
Bij Marieke
Zo
rt.
zi
in
er
r dat
, verantwoo
met het vuu
itiatief nemen tje-doet-al.
in
,
n
ve
re
d
ge
el
meer. Altijd
… een duiv ze neemt
, correctheid
t,
eb
h
r
aa
h
n
delijkheidszin
wat je aa
ijk
, maar toch
el
en
ad
d
ts
o
t
Je wee
at kan b
D
.
d
n
o
m
e
d
de relaties
or
geen blad vo open voor overleg zodat issen in
m
s
r
d
staat ze stee geraken. We zullen haa verdiend
e
d
rd
o
en
niet versto
at KSJ voldo
at. Ik hoop d
de Vaartstra
aat
transfer.
enbuur, Form
heeft aan de
Meers, de bov
Jasper Moermans
t
n
e
m
o
M
e
k
e
i
r
a
Een mooi M
Jos
Marieke was als lid en leidster actief bij KSJ Stevoort en
werd daarna vrijwilliger bij KSJ Limburg. 12 jaar geleden,
toen er een postje als administratieve beroepskracht vrijkwam, waagde ze haar kans en smeet ze zich volledig op
haar nieuwe job. Ze stelde orde op zaken in de boekhouding en het archief, bewaarde orde en netheid op het secretariaat en volgde het Fico gedreven op. Maar aan alle
mooie liedjes komt een einde. Na 12 jaar trouwe dienst,
is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ook op haar laatste dag, werd er hard gewerkt bij KSJ
Limburg. Met TripTrap en Doki Fun Festival voor de deur,
konden we niet anders. Toch werd er ook tijd gemaakt
door de vrijwilligers om eens binnen te springen, Marieke
te bedanken en een glaasje te drinken. Hoewel het dichttrekken van de deur gepaard ging met enkele traantjes,
zullen we haar altijd herinneren als de goedlachse, energieke, vrolijke dame die ze is.
Om nog even terug te blikken op de vele toffe jaren, verzamelde de Breekbaar-redactie enkele getuigenissen van
mensen waar Marieke nauw mee samen werkte.
Hans De Groof, in zijn hoealidan
als voorm g collega
Marieke is voor mij die vro
lijke flapuit met een hart
van goud en een 'lichte'
voorkeur voor paars. Ma
ar
vooral diegene die altijd
nog vijf minuutjes werk
heeft maar drie kwartier
later nog steeds bezig is.
Isabel Bogaerts,
secretariaatscrasher enle oud
-Ficolid
Ik associeer
Marieke met
… een paa
enthousiasm
rse bundel
e, vrolijkheid
van
en KSJ-gezin
vanzelf goed
dheid. Je wo
gezind als je
rdt
b
ij
Ik herinner m
haar in de b
uurt bent.
ij Marieke al
s iemand die
ringen op BK
de b
Vh
Ik herinner m eel creatief en interessan lok verzekeij Marieke al
t kan maken
s ie
.
heeft en tijd
zal vrijmaken mand die altijd aandach
t
goed kan luis
vo
o
r
je
.
Ie
mand die h
teren als je ie
ee
ts
l
te
vertellen heb
Wouter Huysm
t.
an
s, Ficovoorzitt
er op rust
Ik associeer Marieke me
t … Een gedreven madam
,
die zich altijd ten volle he
eft ingezet voor KSJ. Een
paarse, groene … kleuri
ge dame. Een lieve, zor
g­
zame mama die van haa
r kinderen geniet. En voo
ral voor mij een super-gew
eldige-babbel-vriendin,
die er altijd is en was.
Marieke, merci voor de
leuke KSJ-jaren, nu kom
en
de gewone vriendinnen
jaren :-).
Sarina Kessels, oud-Ficolid
_ ksj limburg _ { 5 }
Op 31 maart 2014 heerste er een vreemde sfeer
op het provinciaal secretariaat van KSJ Limburg.
Overal hingen paarse ballonnen, er speelde
voortdurend een paarse afspeellijst via Spotify,
met onder andere Purple Rain van Prince, Deep
Purple en Start Wearing Purple van Gogol Bordello en er hingen paarse slingers in de gang.
Het was niet de Internationale Dag van het
Paars, maar wel de dag waarop Marieke, de administratieve beroepskracht, afscheid nam van
KSJ Limburg. En daar paars haar lievelingskleur
is, kleurde de Vaartstraat voor één dagje paars.
el
gene die dacht aan de ‘fe
Marieke, dat was altijd die
zij
cht
bra
k
secretariaat. Vaa
good’ op het provinciale
e.
of een lekkere koek me
rtje
taa
voor iedereen een
de
r
voo
s
tie
en
att
aan
dacht
Ook was zij het steeds die
amet haar jarenlange erv
zij,
s
wa
r
rde
Ve
.
ers
llig
vrijwi
rg.
bu
Lim
KSJ
de archief van
ring uiteraard, het leven
de
ral het zonnetje in huis:
voo
s
wa
dat
Maar Marieke,
an
sla
g
gin
ltje
be
bab
en een
vrolijke Mie die met iedere
l
oe
gev
d
lliger altijd een goe
en iedere nieuwe vrijwi
jd
alti
s
wa
ze
altijd welkom en
gaf. Bij Marieke was je
rd.
see
oprecht geïnteres
igheid
r
e
h
C
t
A
W
D
n
e
r
t
e
D zkt een geschikte kampplaats!
Roderick Peters, Dorien Lowet
…
Een groen plekje, dicht bij een bos op een groot
veld, waar eventueel nog een beekje door stroomt,
is natuurlijk de perfecte kampplaats om je tenten
op te zetten. Maar ook de groepen die gebouwen
gebruiken hebben nood aan een goed heem. Ze
hebben voldoende ruimte nodig om binnen te spelen, mocht het beginnen regenen. Ze hebben graag
een groot veld waar de leden zich kunnen uitleven.
Er moet bos in de buurt zijn en eventueel een zwembad.
_ ksj limburg _ { 6 }
Een goede kampplaats is dus een must, maar zeker geen
vanzelfsprekendheid. In Limburg alleen al zijn er zo’n 60 KSJ-,
KSA- of VKSJ-groepen. Tel daar nog alle Chiro-, Scouts-, KLJgroepen en andere verenigingen bij en de vraag wordt groter
dan het aanbod.
Daarom gaat de Trendwatcher in deze editite van de Breekbaar op zoek naar enkele handige tips en tricks die je zoektocht naar de geschikte kampplaats zullen vergemakkelijken.
Daarnaast geven we een antwoord op volgende vragen: mag
je zomaar overal een kamp opzetten, wat moet je wanneer
aanvragen, is de wetgeving in heel België hetzelfde of verschilt ze van regio tot regio, waar moet de kampeigenaar voor
zorgen en waarvoor is de kamporganisatie verantwoordelijk?
Op tijd beginnen
Je start best zo snel mogelijk met je zoektocht. Ga je in de
zomervakantie op kamp, dan leg je als middelgrote- of grote
groep best twee jaar op voorhand een kampplaats vast. In
andere vakantieperiodes moet een jaar vooraf zeker voldoende zijn. Voor weekends buiten de schoolvakantie kan
je ten slotte tijdens het werkjaar zelf op zoek gaan naar een
geschikte plek. Vorige editie van de Breekbaar ging de Trendwatcher al in op dat thema.
Start zo snel mogelijk met je zoektocht.
Tip: Wanneer je meer dan twee jaar op voorhand een kampplaats boekt, hou je best rekening met enkele zaken:
• Je deelnemers kunnen in aantal stijgen of dalen.
• De leiding verandert ieder jaar en elke leidingsploeg legt
andere accenten en heeft andere ideeën. Een volgende
generatie heeft misschien andere wensen wat de locatie
betreft.
• De uitbater kan onaangekondigde beslissingen nemen, zoals verbouwingen, het wijzigen van de prijzen, verhuizen …
Selectie
Afhankelijk van tradities en eerdere ervaringen binnen je
groep, heb je waarschijnlijk een bepaald type verblijfplaats
in gedachten. Maar, hoe vind je het gebouw of terrein dat
werkelijk aan jouw verwachtingen voldoet? Stel op voorhand
een aantal criteria op, een checklist waar de locatie aan moet
voldoen. Hou bij het opstellen van deze lijst rekening met:
• Datum
• Vermoedelijke groepsgrootte
• Plaats
• Beschikbaar budget
• Hoeveel tenten wil je opstellen?
• Heb je nood aan een materiaalkot?
• Heeft de kookploeg voldoende ruimte?
• Is de locatie afgestemd op de leeftijd van je groep? Er is
een groot verschil tussen een groep Leeuwkes, Kabouters
& Sloebers en +16’ers: hoe ver liggen de toiletten bijvoorbeeld van de slaapruimte?
Stel op voorhand een checklist op waar
de locatie aan moet voldoen.
Het huurcontract
Heb je een selectie gemaakt? Dan is het tijd voor de volgende
stap: nagaan of de verblijfplaats nog vrij is. Op de website
www.jeugdverblijven.be kan je nakijken of de huurperiode
van bepaalde erkende jeugdverblijfcentra nog vrij zijn. Tip:
bezoek de verblijfplaats voor je een huurovereenkomst ondertekent. Trek daar zeker voldoende tijd voor uit om ook de
omgeving even te verkennen.
Een huurovereenkomst op papier is een zeer belangrijk onderdeel bij het tot stand komen van de afspraak tussen huurder en verhuurder. Het maakt de afspraak wettelijk geldend!
Beide partijen verbinden zich door middel van hun handtekening aan de inhoud van de overeenkomst. Lees dus alles
vooraf grondig na. We lijsten nog enkele bijzondere aandachtspunten op:
• Maak de overeenkomst steeds op in meerdere exemplaren
en vermeld het aantal exemplaren op de overeenkomst.
Vergeet ook de vermelding van datum en plaats van de ondertekening niet.
• Hou zelf steeds één exemplaar bij en zorg dat je het tijdens
het verblijf bij je hebt. Je kan het ondertekende exemplaar
ook altijd inscannen om een digitale versie bij de hand te
hebben.
• Vele overeenkomsten zijn pas van kracht na betaling van
het voorschot. Breng dit zeker snel in orde en bewaar het
betalingsbewijs.
• Spreek zeer duidelijk af wie welke verzekering voor zijn rekening neemt. Kijk ook goed na of een eventuele groepspolis al dan niet bepaalde aansprakelijkheden dekt.
A second opinion
Het kan handig zijn om andere groepen te bevragen over hun
ervaringen. Als een uitbater stevig in zijn schoenen staat,
zal hij of zij met alle plezier adressen van eerdere groepen
doorgeven. Daarnaast kan je via de website www.opkamp.be
beoordelingen van vorige groepen terugvinden. Geef zeker
zelf je beoordeling na jouw weekend of kamp. Zo help je andere groepen in hun zoektocht. Het kan ten slotte ook nooit
kwaad wat informatie uit te wisselen met andere groepen op
nationale of provinciale initiatieven. Je kan ook de internetfora afschuimen, op zoek naar evaluaties van kampplaatsen.
Last but not least, nog even enkele belangrijke aandachtspunten! Let zeker op dat er voldoende publieke bossen in de
buurt zijn! Heel wat bossen zijn privédomein, wat inhoudt
dat je er niet zomaar in mag spelen. Het zou heel jammer zijn
mocht net de coolste activiteit van het kamp onderbroken
worden door een boze boswachter of eigenaar.
Ook voor het houden van een kampvuur moet je goed opletten. In Vlaanderen en Wallonië geldt dezelfde regelgeving:
vuur maken in of vlakbij een bos (straal van 25 meter) is verboden. Voor een groot kampvuur kan je een uitzondering
aanvragen, maar dan moet je minstens 35 dagen voor je
kamp een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Natuur
en Bos. Sommige gemeenten hebben zelfs nog een eigen reglementering die soms strenger kan zijn dan de 25-meterregel. In het Duitstalige Gewest is men zelfs nog strenger. Elke
gemeente heeft er een eigen kampreglement. Haal dus je
beste Duits boven en ga zeker eens langs op het gemeentehuis.
Nuttige links
mpterreinen
be (Belgische ka
• www.opkamp.
en)
en jeugdverblijv
en
ijven.be (Vlaamse
bl
er
dv
ug
alen)
• www.je
ok
dl
erblijven, jeug
Brusselse jeugdv
lse
aa
centra.be (W
• www.kampeer
)
en
ijv
jeugdverbl
Waalse
in.be (Vlaamse en
re
er
pt
m
• www.ka
kampterreinen)
_ ksj limburg _ { 7 }
Verblijfplaats nog vrij?
in het
Julie Liefsoens
lpu n t
_ ksj limburg _ { 8 }
m id de
KSJ Stevoort
Rood-witte jassen en pulls, met een grote lading ballonnen de Provinciale Fuif binnenwandelen en vaak het
grootste aantal deelnemers tijdens Joepie of TripTrap.
Juist geraden, in deze editie van de Breekbaar staat KSJ
Stevoort in het middelpunt.
KSJ Stevoort staat met zijn 37-koppige leidingsploeg
en meer dan 200 leden bekend als één van de grootste
KSJ’s van Limburg. Maar ze hebben meer in hun mars
dan die titel alleen. Ze gaan maar liefst
3 weken op kamp, hebben naast leden
en leiding ook een lading Kwitters, beschouwen meisjes-jongensdag als dé
dag om naar uit te kijken en zien jaarlijks heel wat volk passeren op hun
Beestenfeest. Heel wat stof om eens
dieper uit te spitten.
Kwitters, wasda?
Brecht, oud-groepsleider van KSJ
Stevoort licht ons dat graag toe: “Als
leiding bij de jeugdbeweging is het
soms een beetje lijden. Non-stop
vergaderen, organiseren en entertainen, het durft al eens zijn tol te
eisen. Bij KSJ Stevoort ontwikkelden
we een groep die licht aan het einde
van de tunnel brengt: de Kwitters.
Op een dag bereik je immers de
magische status van oud-leiding en
is het tijd om de vruchten te plukken van je jarenlange inzet. Jij bent
nu diegene die op het gemakje aardappelen
kan schillen op voorkamp, in bed mag blijven
liggen tijdens de 11.11.11-actie of verwend
wordt met lekkere hapjes en drankjes tijdens
het Bedankske, een avondje gezellig samenzijn met iedereen die zich het afgelopen jaar
op eender welke manier heeft ingezet voor
KSJ Stevoort. Af en toe mee gaan koken op
weekend of een activiteit organiseren voor
de leiding houdt de KSJ-vlam aangewakkerd en laat de Kwitters toe om geleidelijk aan
afscheid te nemen van een onvergetelijke tijd als
leiding.”
De Kwitters brengen licht aan
het einde van de tunnel.
KSJ voor één dag KSA en VKSJ
De leiding gaat maar liefst 3 weken op kamp. Een week voorkamp, 10 dagen ledenkamp en 4 dagen nakamp. Tijdens voorkamp worden de dagtochten en de tweedaagse uitgewerkt,
wordt de sjorconstructie in elkaar gestoken en worden de tenten,
toiletten en douches rechtgezet. Maar er is gelukkig ook tijd voor
ontspanning.
De woensdag van voorkamp is het naar goede
gewoonte meisjes-jongensdag. KSJ Stevoort
splitst zichzelf dan op in een KSA en een VKSJ.
De kokende vrouwelijke Kwitters werken een
activiteit uit voor de leidsters. De mannen
steken een spel in elkaar voor de leiders. De
meisjes-jongensdag van de leiding is elk jaar
opnieuw een succes. De activiteit heeft tegenwoordig dan ook een vast plekje in de kampplanning van de leden. Er hangt die dag een rivaliserende sfeer tussen boys en girls. Zelfs de
volwassenen, die tijdens het ledenkamp meegaan koken, doen het vuur tussen de geslachten hoog oplaaien. De kooktent wordt omgebouwd tot
2 kampen en de menu’s voor de jongens en de meisjes
zijn die dag niet hetzelfde. De dag sluit naar goede gewoonte af met een heuse Zorbafuif.
Op meisjes-jongensdag hangt
een rivaliserende sfeer tussen
boys en girls.
KSJ Beestenfeest
Van fuiven gesproken, daar kennen ze bij KSJ
Stevoort ook iets van. De laatste zaterdag van
de paasvakantie organiseren ze jaarlijks hun
Beestenfeest. Op vrijdagavond zijn er gratis optredens van enkele coverbands tijdens
Beestenfeest Live. Ruim 1000 mensen
– van jong tot oud – placeren er maar al
te graag een dansje. Op zaterdagavond
vinden meer dan 3000 jongeren hun
weg naar hét Beestenfeest en shaken
zich los in de house-, de all-in-tent of in
de 30+-zaal.
De initiatieven van KSJ Limburg hebben
een vast plaatsje in de activiteitenkalender.
KSJ Stevoort delegeert
Elke eerste vrijdag van de maand houdt de leiding
een bondstaf. Ze zitten rond tafel en evalueren
de afgelopen activiteiten, bereiden de geplande
activiteiten voor en gaan na hoe de verschillende
werkgroepen en functies lopen. Net zoals bij KSJ
Limburg zijn de taken verdeeld in werkgroepen,
zoals Beestenfeest, het Bedankske, de startdag
en in functies. De groepsleiding komt soms
handen te kort. Iemand staat daarom in voor
Digit, iemand voor de subsidies, voor de verzekeringen, voor de financiën en onder andere
ook voor het verhuur.
Alle leeftijdsgroepen
op een rij
KSJ Stevoort heeft 6 leeftijdsgroepen: Sloebers (1/2e lj), Piepers (3/4e lj), Rojo’s (5/6e lj), Knim
(1/2e mb), Sjo (3/4e mb) en Aspi’s (5e mb). De drie
jongste leeftijdsgroepen hebben iedere twee weken activiteit op zondagnamiddag. Bij de 3 oudste
leeftijdsgroepen is er ook tweewekelijks een activiteit. Soms op vrijdag- of zaterdagavond, soms
op zaterdag- of zondagnamiddag. De Aspi’s organiseren zowel door het jaar als op kamp een
activiteit voor de jongere leden. Zo krijgen ze
het leiding zijn al wat in de vingers. Ze nemen ook de commandotocht en Zweedse
omloop voor hun rekening. Dit is hun kans
om de Knim en Sjo te laten afzien, door
de modder te doen sluipen of hen te verschrikken in het bos. Jaarlijks grijpen ze
deze kans dan ook met twee handen.
Ben je benieuwd naar foto’s van activiteiten en kamp of wil je op de hoogte blijven
over het wel en wee bij KSJ Stevoort, volg
hen dan op Facebook!
_ ksj limburg _ { 9 }
Inderdaad, de lokalen van KSJ Stevoort zijn te
huur voor verjaardagsfeestjes en dergelijke. De
grootste tenten worden verhuurd voor buurtfeesten. Dit zorgt voor een mooie extra inkomst en vermits de leiding vaak meegaat
om de tenten recht te zetten, zijn ze daar
tegen het kamp helemaal in getraind. Ten
slotte moeten de lokalen grondig gepoetst
worden om ze te verhuren. Dat gebeurt in
een beurtrol. Elk weekend zorgt een andere
ban dat het er mooi uitziet.
Ook de initiatieven van KSJ Limburg hebben een vast plaatsje in de activiteiten­
kalender. Daarnaast zijn er de weekenden die de leeftijdsgroepen organiseren.
Bij Sloebers en Piepers is er jaarlijks een
minikamp, de Sjo en Aspi’s gaan jaarlijks
ergens op weekend en ook de Rojo’s en
Knim houden al eens een sleep-over in
de lokalen.
Jef Vanlaer
M
a
e
t
in
Het Team van KSJ Limburg, dat zijn toch die mensen van dat Face­book­
filmpje, met hun armen zwierend op “She’s after my piano”? Klopt en
het zijn diezelfde mensen die het beleid van KSJ Limburg uittekenen. De
afgelopen maanden op de agenda: de hervorming van Joepie en Prise. En
we maken meteen wat reclame voor onze infotheek …
_ k s j l i m b u r g _ { 10 }
Joepie 26: back to basics
Je las het vorig jaar al in de In-Team. De organisatie van Joepie kost KSJ Limburg handenvol geld. We willen zeker blijven
investeren in zo’n topinitiatief voor onze 14-tot-16-jarigen,
maar het moet wel een beetje betaalbaar blijven. We keerden de doelstellingen en de structuur van de provinciale Joepie-organisatie dus even grondig binnenstebuiten en maakten enkele aanpassingen om de komende edities structureel
te besparen, zonder op de kwaliteit en beleving van de deelnemers in te boeten. De belangrijkste wijzigingen:
• twee Limburgse tochten in plaats van drie
• een catering- en logistieke ploeg
• een feestelijke afsluiter per tocht.
Van drie naar twee tochten
Drie Joepietochten, dat betekent driemaal dezelfde kosten:
huur van een camionette en zalen, kilometervergoedingen
voor vrijwilligers … Vanaf Joepie 26 herleiden we daarom
het aantal Limburgse Joepietochten tot twee. Dat betekent
dat de tochten groter worden en dus meteen ook dat er nog
meer contact zal zijn tussen de verschillende Limburgse KSJ-,
KSA- en VKSJ-groepen. Een win-win-situatie dus!
Catering en logistiek
Meer deelnemers op een tocht, dat maakt het voor de tochtbegeleiding wel wat moeilijker om het overzicht over hun
tocht te bewaren. En dat terwijl hun taak al heel uitgebreid
is: tochten uitzetten, EHBO en doktersbezoeken, aansturen
van de praatpalen, oplossen van praktische problemen, tripjes naar het containerpark, vervoer van animatiemateriaal …
Vaak komt daar ook nog catering op de middagpost of in het
slaapdorp bij. Om de taak van de tochtbegeleiding te verlichten, voeren we volgend jaar een cateringploeg en een logistieke ploeg in. De cateringploeg voorziet maaltijden voor de
deelnemers en vrijwilligers als er in de slaapdorpen weinig
mogelijkheden zijn. Voor eten op de middagpost zullen jullie
zelf moeten zorgen (back to basics, weet je wel).
De logistieke ploeg organiseert het vervoer van alle materiaal. Op die manier kan de tochtcoördinatie zich focussen op
hun tocht, zonder bijkomende zorgen, zodat die perfect in
orde is. Tochtcamionettes zijn op die manier ook niet meer
nodig, wat een extra besparing betekent.
We willen zeker blijven investeren
in een topinitiatief als Joepie.
Afsluiten met een feestje
De aankomst in Stad X is natuurlijk hét orgelpunt van elke
Joepie. KSJ Limburg heeft echter de gewoonte om ook de
avond voordien al een feestje te bouwen op de Joepiefuif.
Eén fuif voor alle deelnemers, dat betekent veel zoeken om
uiteindelijk een dure zaal te vinden en vaak ook nog eens
dure fuifbussen in te leggen om er te geraken. Dat is vanaf Joepie 26 gedaan. We bouwen vanaf nu een feestje per
tocht. De voordelen: een fikse besparing, iedereen kan gaan
slapen wanneer hij/zij wil, de mogelijkheid om met je tocht
na te genieten van drie fantastische dagen … En met dat extra
volk in elke tocht zal de zaal zeker niet leeg zijn!
Prise met paaseitjes
Je hebt hem misschien zien passeren op Facebook of via de
groepszending: onze Prise-enquête. We wilden graag weten
wanneer jij deze vormingscursus graag zou volgen en welke
cursussen je er graag zou zien. De groepen hebben massaal
geantwoord en op basis van die input herbekeken we dit initiatief.
De eerste week van de paasvakantie kreeg van het overgrote
deel van de deelnemers de voorkeur als organisatiemoment.
U vraagt, wij draaien: de volgende editie van Prise gaat dus
door in de paasvakantie van 2015 …
“Zo lang nog?”, hoor ik je al denken. Geen nood. Voor 2014
voorzien we de volgende oplossing:
• In het weekend van 1 en 2 november organiseren we een
nieuwe editie van Kattenkop, ons Openluchtleven- en CreAnimatie-weekend. Hier kan je een shot inspiratie opdoen
om de tijd tot de volgende Prise door te komen.
• Wie in 2015 graag nog een Hoofdanimatorcursus wil volgen, kan net zoals in 2012 terecht op BKV.
En welke cursussen zien jullie dan graag op Prise? Hoofd­
animator, CreAnimatie en Openluchtleven, zo blijkt. Wat dat
betreft, gaan we dus verder op het eerder ingeslagen pad,
al zal de CreAnimatie-cursus wel een specifiekere invulling
krijgen: elk jaar gaan we op zoek naar een nieuw thema om
rond te werken.
Met je leden een spel spelen rond seksualiteit? Diversiteit
op een speelse manier aanbrengen? Een pestprobleem in je
groep aanpakken? Je oudere leden duiden op de gevaren van
drugs en alcohol, zonder schools over te komen? De kwaliteiten van elke leid(st)er in je groep in de spotlight zetten? De
infotheek van KSJ Limburg bevat heel wat informatie en educatieve spelen om je hierbij te helpen. Bovendien kan je al dit
materiaal gratis lenen. Op www.ksjlimburg.be/uitleen vind je
een overzicht van de spelen en de interessantste informatie
in de infotheek. Stuur een mailtje naar [email protected] of spring
eens binnen in de winkel om iets te ontlenen.
speelden we met zo’n
Tijdens de workshop op BKV
spel voor jongeren
Dat
.
20 cursisten het Oké?!-spel
om het thema seksueel
is ontwikkeld door Sensoa
bespreekbaar te maken.
grensoverschrijdend gedrag
eningen waarop seksueel
De spelers bespreken tek
staan en zoeken uit hoe ze
getinte situaties afgebeeld
rnaast komen verschillende
erop zouden reageren. Daa
spelers een mening over
weetjes aan bod, vormen de
ele doe-opdrachten uit. De
stellingen en voeren ze enk
zijn speciaal ontworpen
n
situaties op de tekeninge
situaties die onze jonge
voor het jeugdwerk. Dit zijn
en. De groep jonge leiding
leid(st)ers kunnen tegenkom
rrijk spel, met voldoende
op BKV vond het een zeer lee
atig een luchtige noot.
elm
ruimte om te lachen en reg
Joke Liebens
In de vorige Breekbaar stelden we de fietsjes voor Sint-Gerardus al voor als goed doel van het GO!-fonds. Hieronder maak
je kennis met het tweede goede doel, dat gesteund wordt
met de overschot van deze pot voor groepsondersteuning.
100 km verderdraagzaam
KSJ Limburg kiest er dit jaa
r voor om het project ‘100
km verderdraagzaam’ te ste
unen. Deze zomer trekken
120 jongeren een spoor van
verdraagzaamheid door
Vlaanderen en Brussel. Jon
geren uit verschillende we
relden bereiden vanuit hun
thuisstreek een tocht van
100 km voor naar Brussel.
De deelnemers komen uit
landen als Afghanistan of Syr
ië en spoelden, vaak zonder ouders aan in België. Ma
ar ook zij die in de Bijzondere Jeugdzorg verblijven
nemen deel. Want samen
maakt ook deze groep jonger
en straks als volwassenen
het verschil in de maatscha
ppij.
De tocht die ze zullen afle
ggen is een metafoor voo
r
de weg die ze als jongere ach
ter de kiezen hebben. Die
ging niet zelden gepaard me
t het contact met mensensmokkelaars of andere vor
men van misbruik. De tocht
is voor hen alleszins een kan
s om hun verhaal gaandeweg opnieuw te vertellen.
Daarnaast wil het initiatie
f
de jongeren ook aanzetten
om vanuit hun kracht en
hun zelf- en samenredzaam
heid aan de slag te gaan. Zo
moeten ze onderweg zelf zor
gen voor eten en zelf een
onderdak vinden. Een avontu
ur met veel vrijheid dus.
Onderweg krijgen de jonger
en de opdracht om woorden, beelden, voorwerpen
of klanken te verzamelen
die in hun beleving ‘iets’ ove
r verdraagzaamheid of de
rijkdom van diversiteit ver
tellen. Op zondag 17 augustus kunnen bezoekers dan
een tentoonstelling bezoeken van de verzamelde fot
oreportages, videomontages, optredens en performa
nces. Op die manier hoopt
NATURE, de organisatie ach
ter het traject samen verdraagzaamheid te vieren.
am!
voor het Taest vier
…
u
o
y
t
n
We wa erwelkomden we alv
ken
v
In februari den. Wil jij ook meeden ?
le
m
burg
ea
T
e
w
nieu
voor KSJ Lim veerde
en
g
in
g
a
d
it
over de u
aar gemoti
en
ds op zoek n
We zijn stee ud-leiding! Laat iets wet je
ts
o
a
la
en
p
g
n
in
leid
en ee
e en we mak g eerst wat
.b
sj
k
@
m
li
via
tafel. Graa
vrij aan onze rvoor kan je terecht op
Daa
meer info?
res.
hetzelfde ad
_ k s j l i m b u r g _ { 11 }
De Infotheek: spelen rond
diverse thema's
GO!-fonds 2013
n
e
p
e
gro tst
gefli
ie u w e
n
t
n
e
p
o
m
e
k
e
KSJ R
lokalen
verde nieuwe en
_ k s j l i m b u r g _ { 12 }
KSJ Rekem
opening van
oest
De groep m
aart vond de
Zaterdag 8 m n van KSJ Rekem plaats. lbont, de buike
le
nieuwde loka len wisselen met Villa Ka n werden volle
ka
ka
lo
lo
l
e
ta
w
n
u
aa
ie
r
een
e twee n
D
g.
n
den dan maa
va
p
w
o
n
e
e lokale er athisanten
er
tenschools
d
an
e
d
k
o
p
sym
apt. O
ledig opgekn akt. Vrienden, ouders en ptie. Iedereen
p
ce
ge
re
n
gs
aa
in
n
metee
een open
Na enkele
nodigd op
een drankje.
en
waren uitge
je
ap
eester
h
n
n van ee
, de burgem
kon geniete
groepsleider door Imme, het
e
d
n
va
en
t
mooie woord erd het lint doorgeknip
r een
w
het tijd voo
st
o
as
ro
w
p
a
rn
aa
en de
D
den
.
Le
ep
.
n de gro
de lokalen
!
jongste lid va e nieuwe en vernieuw
en
ev
el
b
zier in
in d
nt
rondleiding
zeker veel ple
po
u
en
D
st
ie
va
of
S
er
llen
en leiding zu
K SJ Ro y h ou d t ee n Bo n te
A v ony d
KSJ Ro
vrijwiltrokken we met enkele
Op Zaterdag 15 maart
dag en
eet
de
r
voo
de
r Gruitro
ligers van KSJ Limburg naa
zaal
de
vul
dge
goe
een
In
Roy.
de Bonte Avond van KSJ
tjes
en
gro
t
é en stoofvlees me
kregen we er heerlijke vid
lekg
no
k
oo
er
k kregen we
voorgeschoteld. Natuurlij
ze
de
k
oo
om
len
zze
t even pu
kere frieten bij, al was he
na al
n
ote
gen
s
on
van
e
kel
n. En
nog op ons bord te krijge
rt.
dame blanche, als desse
een
van
g
no
k
oo
s
ker
dit lek
y
Ro
KSJ
r
naa
live
en we daarna
Met een volle maag kek
t
me
en
sam
gen
gin
uyt
Huysentr
TV. Jeroen Meus en Piet
nu
er
in de keuken. “Wie kan
de Sloebers de strijd aan
?”, was de centrale vraag.
ken
de lekkerste pudding ma
cies
onde, bleken ze elk pre
Na een zeer korte stemr
n
rde
we
ken
lok
eb
lam
. De rec
evenveel fans te hebben
en
o
rs. Onder andere Zaland
voorzien door de Rakke
n
KSJ Roy TV. Tijdens Kome
van
Evian bleken sponsors
We
de
rt
Ba
er
nd
i VIP’s, waaro
Vreten schoven er allerle
el.
taf
aan
ia
tal
Na
en
Lady Gaga
ver, Lesley-Ann Poppe,
ice
het eten lekker. In The Vo
son
Sam
kel
en
d
Helaas von
Tes
en
tijd
stoelen voor K3 en
draaiden dan weer alle
hit
e
uw
nie
zijn
s
Regi nog een
gen de Sterren Op bracht
C
KR
en
teg
3-0
t
me
n
enen wo
Bubbelbad. FC de Kampio
er
est
aflevering van Cribs, mo
Genk en na een speciale
”. De
op “She’s after my piano
n
nog even gedanst worde
elrw
ove
een
t
me
afgesloten
geweldige tv-avond werd
.
ed
Roy-li
digende versie van het KSJ
Klaas Maes
Di ep en be ek k w is t m et
K a rm el ie t
KSJ Diepenbeek
Op zaterdagavond 1 ma
art verzamelden we me
t enkele medewerkers van KSJ
Limburg in zaal De Kei
in
Diepenbeek om deel te
nemen aan de quiz van
KSJ
Diepenbeek. Bij binnenko
mst zat de zaal al stamp
vol.
Gelukkig konden we nog
twee lege tafels vinden,
voor
onze eigen ploegjes! Wi
j waren er klaar voor en
ook
de jury was paraat. Die be
stond uit allemaal BD’s,
bekende Diepenbekenaren
zoals de burgemeester en
de
Schepen van Jeugd. Op die
manier had de leiding, oo
k
wel het blauwe volkje gen
oemd door de quizmast
er,
alle handen vrij om de
grote zaal van genoeg dra
nk
te voorzien. Dankzij de
vlotte bediening konde
n de
deelnemers hun hardw
erkende hersenmassa’s
tijdig
afkoelen. Dat bleek nodig
, want de vragen waren
niet
van de poes. Gelukkig lek
en de rondes op onze ma
at
gemaakt. Zo had je bijvoo
rbeeld de ronde ‘K van KSJ
’,
’S van KSJ’ en ‘J van KSJ’.
En zoals het hoort kende
n wij
natuurlijk alle antwoord
en.
Zo brachten we de quiz tot
een goed einde. Vooral de
laatste ronde, over tv-mu
ziek bleek een groot suc
ces.
We haalden veel ploege
n in en eindigden maar
liefst
op een zesde plaats. Me
t 39 deelnemende ploege
n, is
dat zeker niet slecht. KSJ
Diepenbeek zorgde voor
een
reusachtige prijzentafel,
zodat ook wij een leuke
prijs
konden meepikken. En zel
fs de andere, minder-goe
dpresterende ploeg van KSJ
Limburg ging met een pri
js
naar huis. Zij eindigden
op een mooie 10de plaats
.
We wonnen een bon om
gratis frietjes te eten bij
de
frituur. Joke passeerde
een week later langs de
desbetreffende frituur om voo
r iedereen een smakelijk
e
menu af te halen. Zo kon
den we voor het Team
nog
gezellig napraten tussen
de frieten en de frikandelle
n.
Bedankt voor de geslaa
gde avond KSJ Diepenb
eek.
Volgend jaar gaan we voo
r een top drie!
Daphne Vuurstaek
n
e
p
e
gro kt
gepri
J o u r d e l 'A m o
ur
k
KSJ Berbroe
Vrijdag 21 en
za
to be. Op vrijd terdag 22 maart was Ber
broek de pla
ag was er de
ce
‘lo
53 enthousi
aste, deelnem emp is ooch vis’ quiz. M
et
ende ploegje
groot succes
s werd dit ee
. Zaterdag w
as
n
Jour de l’am
our. Kwijt-tre het tijd voor hun jaarlijks
k-systeem en
e
Deejays zorg
de Mega Am
den voor ee
n onvergetel
bi
ijke party.
Julie Liefsoens
Chiro-KSJ Tessenderlo
10 /0 5/ 20 14
Mini-voetbaltoernooi
KSJ Roy
KSJ ‘Oskaria’ Kermt
Op zondag 23 maart von
d er een gezellige pasta­
dag plaats in het JC van
Kermt. De bezoekers kon
den kiezen uit drie ove
rheerlijke pasta’s: bolog
nese, carbonara of veggie
. Deze werden gemaakt
door de kookies, die in de
keuken als een geoliede
machine werkten. Om he
n bij te staan was er de
+16, met een awesome
afwasparty om de berge
n
dirty dishes weer brandsch
oon te krijgen.
Als afsluiter was er keuze
uit een chocolademouss
e
of tiramisu, artisanaal gem
aakt door de leiding. Er
werden wel 300 buikjes
gevuld! Alsof dit alles no
g
niet fantastisch genoeg
was, kon je ook meedoe
n
aan de toppie tombola!
Er waren prijzen te winne
n
voor wel 500 euries! Spi
jt dat je er niet bij was?
Dat dachten we al! Grijp
je kans volgend jaar …
Lore Duchateau
10 /0 5/ 20 14
Volleybaltornooi
echelen
KSJ De Blauwvoet Maasm
2Be4rb/ro0 5ek/T2e0rr1a4st
KSJ Berbroek
3 S1p/a0g5he/tti2 0da1g4
en
KSA Dils
ekbaar?
eit in de Bre
Jouw activit e data van al jullie
d
Stuur alvast n dit werkjaar naar
a
v
n
te
ei
it
il.com!
activ
[email protected]
k
r.
a
a
b
k
e
re
b
_ k s j l i m b u r g _ { 13 }
Vu r m ic h pa st d a !
Pa st a d a g
20 14
10Bi/0er5/
feesten
l
a
a
i
c
n
provi st
geflit
On be k en d op
in cipskaracleht bijFuKSJifLimburg, zag ik in
d e Prneov
nd beroe
Als begin
helseren met noodkreten om
januari al de mailtjes pas
je
nd
avo
Een
f.
Fui
Provinciale
pende handen tijdens de
in.
zin
n
gee
ik
had
r
gen, daa
op de dansvloer doorbren
toog spenderen, daar kijk
de
ter
ach
n
ure
e
kel
Maar en
nodige
antwoordde ik met het
ik zelden tegenop. Dus
es.
iltj
die vele ma
enthousiasme op één van
_ k s j l i m b u r g _ { 14 }
onger”
“Harder, better, faster, strvond 15 februari 2014 in
aga
Zo belandde ik op zaterd
je
t gewoonlijk een avond
Wa
lt.
sse
Ha
de FortyFive in
t
he
in
e
htj
nac
een
rd
was, we
stappen met kameraden
-le
en
g
0 KSJ-KSA-VKSJ-leidin
bijzijn van ongeveer 80
en
teg
ar
ma
gon pas om 23u,
den. Mijn eerste shift be
D te
de auto om richting MO
in
al
h
22u stapte ik toc
al
om
in,
nk
Pu
ft
Da
van
-cd
rijden. Ik stak even de live
’,
ger
on
rder, better, faster, str
in de sfeer te komen. ‘Ha
chi
l
vee
al
motorhelm. Ik had
draaiden de mannen in
n
ne
kun
en
ord
wo
die met die
rofeestjes meegemaakt
voor
nieuwd of dat ook gold
Be
at.
gev
en
worden sam
the
nd
ou
l de klokken van ‘Ar
de Provinciale Fuif. Terwij
ik
rde
kee
par
,
door de boxen
world’ nog nazinderden
al.
r de fuifza
mijn auto en begaf me naa
ik
elen, ervan uitgaande dat
and
nw
ne
bin
tig
Ik wilde rus
psroe
be
en die de nieuwe
wel iemand zou tegenkom
ar
endelijk binnenliet. Ma
vri
me
kracht wel kende en
teik
rd
we
,
en
kijk
n rond te
voor ik de kans kreeg eve
De
nnelijke blokken beton.
ma
ee
tw
or
do
n
de
gengehou
ty,
uri
sec
botste meteen op de
avond begon al goed. Ik
zors,
No
f.
fui
enden op een
zowat je belangrijkste vri
tje:
dat kunnen, zei er een
n
nte
age
tyals enkel securi
n
ne
bin
om
dig
no
el
mp
ste
“Stempel”. Oei, ik had een
in
en
lor
akkelijk en keek ver
te mogen? Ik slikte ongem
op
Klaas, van het Team mij
e
rkt
me
het rond. Gelukkig
nip
t
he
op
f,
Oe
sa.
g van de kas
en wees hij in de richtin
ty.
uri
sec
r
de
rn
de too
pertje ontsnapte ik aan
zelfwandelde nonchalant en
en
l
sne
me
kte
rpa
Ik he
een
ter
ach
e
Jok
zag ik Jef en
zeker naar de kassa. Daar
een
n
eve
ik
de
wil
n,
als ik be
venster zitten. Babbelziek
ze
nt
Wa
ek.
ble
zo
rk,
we
nen
praatje slaan. Onbegon
dat
or
do
l
t ik zei. Ik had sne
verstonden niks van wa
dus
helijk te maken en deed
lac
be
ik me maar stond
en
en
zett
en
est
mo
stempel
gewoon teken dat ze een
ang.
ing
g
tin
rich
ug
ter
ken
zak
wandelde, handen in de
van
loos langs de twee heren
em
ble
pro
l
we
ik
te
Nu glip
n.
ne
ik eindelijk bin
de security door en was
. 800
eg mij met verstomming
slo
f,
tro
n
Wat mij binne
d,
sen
, lachend, zingend, dan
KSJ-KSA-VKSJ-uniformen
van
n
gaa
len, een komen en
drinkend. Mooie tafere
ze
atig steunend op een wij
elm
reg
s,
jongens en meisje
als
ed
kle
ver
en
iep
enkele dw
begeleider. Ik zag zelfs
Zutendaal zeker?!
KSA
n.
pe
dlo
ron
r
musketie
In het bonnekeskot
Lekker arrogant
Mijn volgende shift ging
door aan de ingang, langs
dezelfde binken
die mij enkele uren eer
der nog de toegang we
igerden. Ik moest,
samen met Daphne, oud-l
eidster van KSJ Diepenb
eek, voorkomen
dat fuifgangers bekertje
s mee naar buiten smokk
elden. Een leuk
taakje. Lekker arrogant
enkele snelle jongens teg
enhouden en
stoer zeggen: “Bekertje
s binnenlaten of snel lee
gdrinken.” Maar
naar mate de avond vor
derde, werd duidelijk dat
deze taak niet
echt voor mij is weggeleg
d. Te vaak en te graag slo
eg ik een praatje
met de passerende groep
jes jongeren. Zo glipten er
regelmatig bekertjes langs me door. Tel
kens opnieuw moest Da
phne mijn concentratie er terug bij sleure
n door de slinkse jongen
s en meisjes bij
de kraag te grijpen. Geluk
kig stond ik er niet heel de
nacht. Anders
had het pleintje voor de
ingang alsnog vol plastic
bekertjes gelegen.
Om 2u zat het feestje er
op. Het muzikale gedrui
s stopte, de lichten gingen aan en gestaa
g kwam een massa in be
weging richting
de ingang, die ondertusse
n uitgang geworden was.
“Shit, héél die
bende kwam op mij af”
, besefte ik plots. Heel
geconcentreerd
naar bekertjes speuren
en mogelijk ruziestokers
tot kalmte aansporen, was de boodsch
ap. “Kalm blijven jongen
s.”, “Stap rustig
op de bus.”, riep ik nog ter
wijl iedereen zich naar de
bussen begaf.
Sommigen hadden mijn
boodschap niet begrepe
n en haalden hun
haantjesgedrag boven.
Het kwam tot enkele sch
ermutselingen.
Spijtig, maar onvermijde
lijk, leek wel. In de hoop
dat ze volgend
jaar niet opnieuw gebeu
ren, bedekken we ze gra
ag met de mantel
der liefde.
Dat belooft …
Na de opruim reed ik naa
r huis. Ondertussen gie
rde niet langer
Daft Punk door de boxen
, maar zette ik Rihanna op
. “Cheers to the
freakin’ weekend”, zong
ze. Alleen spijtig dat he
t weekend er al
weer bijna op zat. Maar
ik kijk terug op een goed
feestje. Het was
een KSJ-waardig feestje.
De toon is meteen gezet.
Ik weet waar ik
mij, als beroepskracht de
komende maanden en
jaren aan mag
verwachten: een toffe be
nde jongeren die kunne
n lachen, graag
de zotte aap uithangen
en die vooral proberen
om er iets moois
van te maken. Ik kijk er alle
szins naar uit …
Jasper Moermans
_ k s j l i m b u r g _ { 15 }
Omdat mijn shift nog nie
t begon, had ik nog niet
veel te doen. Verloren gaan rondlopen op
de dansvloer, niets voor
mij. Dus duwde
ik de deur van het bonn
ekeskot open. Daar zaten
Isabelle, vrijwilliger van het eerste uur
en Ilke, bonnetjes te ver
kopen. En masse
kwamen er jongens en
meisjes langs om drankk
aarten te kopen.
Bijna neurotisch streek Isa
belle eerst alle briefjes gla
d en sorteerde ze daarna, allemaal mo
oi in dezelfde richting in
een plastic bakje. Ilke is lid van het Pec
o, oftewel de personeels
commissie. Een
zeer vage term. Maar con
creet komt het er op ne
er dat ze zowat
mijn meest rechtstreeks
e baas is. Ik hou me dus
liefst koest in haar
bijzijn en zet steeds mijn
beste beentje voor. Er pas
seerden heel
wat nieuwe gezichten aan
de bonnetjes, dus besloot
Ilke me te onderwerpen aan een klein
quizje. Aan de hand van
de outfits moest
ik uitmaken wie van we
lke groep kwam. Geen gem
akkelijke taak
voor iemand die tot voo
r kort nog nooit van Repp
el, Heers of SintJan Tongeren heeft gehoo
rd. Maar na een uurtje on
dervraging en
oefenen kon ik toch en
kele gerichte antwoord
en geven. Roze Tshirts zijn de mannen en
vrouwen van Jour de l’Am
our. Rode en
witte truien, dat is Beest
enfeest bij KSJ Stevoort.
Ik zag dat het 23u was en
dus tijd om te wisselen.
Ik snelde naar
de toog en kroop achter
de tap, mijn favoriete ple
kje. Eentje voor
de toog, eentje voor …
Ik heb al achter heel wa
t tapinstallaties
gestaan en op heel wat
fuiven, wijkfeesten en eve
nementen geholpen. Maar dat anderh
alf uur sloeg mij opnieuw
met verstomming. Zowel mijn tapkra
an, als die van Jef stond
en amper droog.
De jongen die vaten mo
est verwisselen, zat gee
n 10 minuten stil.
Het gerstenat vloeide me
t andere woorden rijkelij
k en dat liet zich
voelen. Van achter de too
g zag alles er leuk en ple
zant uit. Aan
de tussentoog merkte ik
echter enkele minder leu
ke taferelen op.
Eén groep probeerde zic
h keer op keer voor te
doen als medewerkers om zo enkele dra
nkjes van de toog te on
tfutselen. Goed
geprobeerd jongens, ma
ar gebruik volgend jaar
maar een ander
trucje. Dankzij de quiz van
Ilke herken ik jullie truien
zend. En ik hou jullie in de
uit de duigaten.
Vers
geperst
ieuws!
Met jouw groep in het n
Ook de voorbije maanden zagen we weer heel wat groepen
in de krant verschijnen. Mocht je ze gemist hebben,
dan kan je ze hieronder nog vinden.
_ k s j l i m b u r g _ { 16 }
Heerlijk weekend
bij KSJ Bocholt
, was het heerlijk
Afgelopen weekend, 8 en 9 februari
mag je gerust
rlijk’
‘hee
Die
olt.
vertoeven bij KSJ Boch
nenkoekenweekletterlijk nemen, want het was pan
4 jaar op rij en
al
end. Dit eetfestijn organiseren zij nu
met succes!
voorbereidingen
De leiding doet bijna alles zelf, van de
r het deeg mogen
tot en met het poetsen achteraf. Voo
en, waar een
Knap
ze rekenen op de hulp van Bakkerij
“Ook dit jaar
.
sen’
klut
en
paar leiders mee gingen ‘eier
Ben. Ouders,
ider
psle
groe
t
lach
was een echte topper”,
tantes, iedereen
kinderen, grootouders, nonkels en
groot. Er werd
ook
was welkom en de opkomst was dan
e kook, maar
gets
Bog
sche
gretig gesmuld van de typi
rel, met spek
natu
en:
koek
nen
pan
’
ook van de ‘gewone
veel mogelijk aan
of met ijs. “Ieder jaar proberen we zo
prijs. Vorig jaar
e
te bieden tegen een democratisch
koek met spek
nen
pan
naar
ontdekten we dat de vraag
de lijst”, zegt
op
ook
dus
jaar
dit
t
groot was en die staa
niet alleen kunnen
Ben. “We willen dat de bezoekers
er een leuke sfeer
genieten van het eten, maar ook dat
een diavoorstelvoor
ds
hangt. Daarom zorgen we stee
nneringen op
heri
e
leuk
t
roep
Dit
ling met kampfoto’s.
aan het lachen.
bij de leden en brengt de mensen altijd
de tombola.”
met
Ook doen de eetlustigen graag mee
plimenten
com
wat
l
hee
olt
Na afloop ontving KSJ Boch
nenkoepan
ere
lekk
de
en
tie
nisa
over de goede orga
de Faop
cht
tere
ken. Wie er niet bij kon zijn, kan altijd
deze
via
wil
olt
Boch
cebookpagina voor sfeerfoto’s. KSJ
maere
and
of
één
de
op
weg iedereen bedanken die
Aan
.
kend
wee
ke
kelij
sma
het
van
e
nier deel uitmaakt
wel!
je
k
ng: dan
alle eters, sponsors, hulpkok en leidi
bocholt/extern-heerlijk-weekend-bijBron: http://www.hbvl.be/limburg/
ksj-bocholt.aspx
KSA–Chiro Ham
‘carnavalt’ op minikamp
Naar jaarlijkse traditie trokken we er
het eerste weekend van de krokusvakantie met de
KSA-Chiro op uit!
Dit jaar dompelden we ons helemaa
l onder in de
carnavalsfeer in het Jagershuis in Tess
enderlo. Geen
minuut hebben we ons verveeld. Knu
tselen, bosspel,
koken, nachtspel, slaapzakspelletje
s … het gebeurde
allemaal! Na het harde spelen, kond
en we dankzij
onze kookouders Thea en Hilde onze
hongerige buikjes vullen met hun ongelofelijk lekkere
eten.
Om ons minikamp met een knaller
af te sluiten, trokken we zaterdagavond allemaal onze
origineelste verkleedkleren aan om er een fantastis
che carnavalsfuif
van te maken! De sfeer zat er dan ook
dadelijk goed in!
Er werd gedanst, gelachen en een limb
owedstrijd kon
natuurlijk niet ontbreken! Zondag was
het jammer genoeg alweer tijd om naar huis te gaan
, maar minikamp
2014 was zeker en vast een fantastis
che editie om op
terug te blikken.
Bron: http://www.hbvl.be/limburg/
ham/extern-ksa-chiro-ham-carnavaltop-minikamp.aspx
Historici zijn met verstomming geslagen.
Want analyse na analyse levert dezelfde
resultaten op en allen zijn het er over eens.
Alle gebeurtenissen in de geschiedenis zijn
op subtiele maar onlosmakelijke wijze verbonden met onze jeugdbeweging.
En ook deze keer tonen wij aan wat het
nauwlettend oog al lang in de gaten had.
Dat alle wegen leiden naar KSJ-KSAVKSJ!
Jezus Christus
Paus Franciscus
Gelukkig bestaat er nog zoiets als de Paus, die de
titel Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde
draagt. De huidige Paus is de Argentijn Paus Franciscus en hij spreekt vloeiend Spaans, Italiaans,
Duits en Latijn. Deze religieuze leider is sinds 13
maart 2013 naast bisschop van Rome ook nog
eens het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, primaat
van Italië en het staatshoofd van Vaticaanstad. Niet
verwonderlijk dat hij met al deze titels door het Amerikaans zakentijdschrift Forbes als machtigste man van
Europa bestempeld wordt.
Angela Merkel
De machtigste vrouw van Europa daarentegen is Angela Merkel, de christendemocratische bondskanselier
van Duitsland. In 2005 volgde zij als eerste vrouw haar voorganger Helmut Schröder op. In oktober vorig jaar lag Merkel
wel eventjes in de clinch met haar Amerikaanse collega Obama, want de Amerikaanse geheime dienst zou jarenlang haar
telefoon hebben afgeluisterd. Niet mooi hé, Obama! Maar
ondertussen heeft mevrouw Merkel wel een van de mooiste
werkplekken van Europa.
Rijksdaggebouw
Mevrouw Merkel mag namelijk elke dag vertoeven in het Rijksdaggebouw, het Duitse
parlement in hartje Berlijn. In 1882 begonnen Duitse werkmannen met de bouw van
dit monument en 12 jaar later was de klus
al geklaard. Dit gebouw deed al dienst als
parlement, kraamafdeling en historisch instituut.
Bij de eenmaking van Oost- en West-Duitsland in
1990 werd de Rijksdag evenwel terug in gebruik
genomen als parlement. Architect Norman Foster voegde toen ook een transparante koepel in
het midden van het dak op. Hierdoor kan men
vanaf het dak van het gebouw door deze koepel
de vloer van de hoofdetage en daarmee ook het
vergaderende parlement zien.
Adolphe Sax
Anyway, 1894 was het ook jaar waarin Adolphe Sax
stierf. Veel valt er niet te vertellen over deze Belgische bouwer van muziekinstrumenten, maar toch
slaagde hij erin om lange tijd het Belgische bankbiljet van 200 frank te sieren. Als uitvinder van de saxofoon, het blaasinstrument waar je veel longinhoud
voor nodig hebt, eindigde hij in 2005 op nummer 12
in de Vlaamse versie van De Grootste Belg.
Katrien Wittemans
En de uitvinder van de saxofoon brengt
ons naadloos over tot Katrien Wittemans,
de communicatieverantwoordelijke van KSJKSA-VKSJ. Katrien speelt namelijk saxofoon
bij twee harmonieën in Limburg. Andere
vrijetijdsbestedingen van deze 28-jarige
jongedame zijn het volgen van de koers,
joggen, lezen en weggaan met vrienden.
Daarnaast hoopt ze ooit een goede fotografe te worden. Als communicatiespecialist is ze natuurlijk ook te vinden op
allerhande sociale netwerken. Op Twitter vind je haar onder @katrien, en bij
KSJ-KSA-VKSJ kan je haar altijd bereiken
op [email protected]
En zo blijkt maar weer eens dat
niks gebeurt zonder dat KSJ-KSAVKSJ er voor iets tussen zit …
_ A l l e s l e i d t n aar K S J - KS A -V KS J _ { 19 }
We beginnen deze rubriek met Jezus Christus,
de man aan wie we de K binnen onze jeugdbeweging te danken hebben. Dankzij Jezus mogen
we ook elk jaar paaseitjes rapen, pakjes onder de Kerstboom leggen en op de koop toe
hebben we ook nog eens een paar wettelijke feestdagen te danken aan Hem. Merci
bro! Zoals jullie allemaal wel weten was hij
de zoon van Jozef en Maria, maar ook een
beetje van God. Zijn goede vrienden Mattheus, Johannes, Marcus en Lucas vonden
zijn levensloop zelfs zo interessant dat ze
een boek aan hem hebben gewijd, de Bijbel.
Helaas stierf hij al op 33-jarige leeftijd.
Jole Schalley
ALles leidt naAr
ksj-KSA-Vksj
Dries Hooghe
S
R
T
SCH
--------
r
e
i
z
e
l
p
g
a
d
Een
p
e
o
r
g
e
l
e
h
e
v o o r dDaguitstap!
_ s c h o t i n d e r o o s _ { 20 }
Welk lid houdt niet van een namiddagje KSJ-KSAVKSJ? U weet het niet? Wij ook niet! Maar sommige
leden kunnen wel eens diep bedroefd zijn wanneer
de leiding het einde van de activiteit aankondigt
en ze hunkeren naar meer. En voor leden en leiding
wiens dorst naar spel en vertier onnoemelijke proporties aanneemt komen wij op de proppen met enkele ideeën voor een van de hoogtepunten van het
werkjaar: de daguitstap!
De daguitwatte?
De daguitstap, een activiteit van een ganse dag waarvan de
leden al dan niet op voorhand weten wat hen te wachten
staat. Om die reden soms ook wel ‘verrassingsreis’ genoemd.
Daarom is het belangrijk op voorhand te weten welke voorbereidingen de activiteit die je in gedachten hebt vergt. Moeten ze op voorhand inschrijven, welke kledij moeten ze meenemen, moeten ze een lunchpakket meenemen, enz.
Ook belangrijk om te weten is welke leden je meeneemt.
Richt je je tot de jongste of de oudste leden of gaat iedereen mee? Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat een
daguitstap naar de kinderboerderij een waanzinnig succes is
bij leden uit de lagere school, maar misschien moeilijk te verkopen is aan de oudere leden. Ook het omgekeerde is waar,
een gewaagde survivaluitstap met de jongste leeftijdsgroep
is gedoemd faliekant af te lopen. Tenzij dit een survivaltrip op
maat van deze jongelingen is, uiteraard.
Goede voorbereiding
Als je een idee te pakken hebt, komt het er op aan je goed
voor te bereiden. Als je activiteit vereist dat je op voorhand
tickets boekt, vergeet dit dan zeker niet. En wanneer je twijfelt of het nodig is, contacteer de organisatie dan eens om
het hen te vragen. Je wil op de dag zelf natuurlijk niet te horen krijgen dat er geen plaats meer is.
Hoe geraken we van A naar B? Je kan gebruik maken van de
fiets als je met al wat oudere leden op stap gaat en de afstand niet onoverbrugbaar is. Maar het openbaar vervoer is
het middel bij uitstek om je in een grote groep naar je bestemming te verplaatsen. De derde en laatste optie is een
Je kan gebruik maken van de fiets als je
met al wat oudere leden op stap gaat
en de afstand niet onoverbrugbaar is.
bus inlassen of met de auto gaan, afhankelijk van hoe groot je
groep is. Als je binnen je leidingsgroep beschikt over enkele
chauffeurs of je kan beroep doen op ouders die het zien zitten om te rijden, kan je mits een beetje coördinatievermogen
een kleine groep voeren.
Wat de ouders betreft moet je je afvragen wat je aan hen zal
communiceren en wat je van hun zoon of dochter verwacht.
Probeer ongeruste ouders in elk geval gerust te stellen en
geef hen duidelijk op papier hoe de dag in elkaar zal steken,
hoe men de leiding kan bereiken bij vragen en wat hun zoon
of dochter mee moet nemen tijdens de uitstap. (Denk maar
aan regenkledij, welk schoeisel, een lunchpakket …)
Lang leve de keuze!
Dan rijst de vraag natuurlijk, ‘wat kunnen we doen?’ Wees
gerust beste lezers, het aanbod is eindeloos en divers. Maar
om jullie toch al wat op weg te zetten, lijsten we even wat
ideeën op:
Zorg er voor dat ouders weten wie ze
kunnen contacteren om vragen te stellen.
Een dagje uit
Een kinderboerderij is als de tuin van
Eden voor de jongste leden.
En dan zijn we ten slotte bij onze laatste categorie toegekomen: de unieke ervaringen. Durf bij het vinden van een
activiteit voor een daguitstap ook eens buiten het kader te
denken. Zo meen ik mij een groep te herinneren die als daguitstap meeging op een garnaalvissersboot. Een even leerrijke als plezante ervaring waar sommigen hun buikje rond
konden eten terwijl sommige arme drommels helaas gans de
dag over de reling hingen …
Aan de slag!
Ziezo, alle ingrediënten en suggesties liggen op tafel. Nu is
het aan jullie om een onvergetelijk avontuur tegemoet te
gaan. Zorg er zeker ook voor dat jullie goed verzekerd op
uitstap gaan. Voor bepaalde (extremere) activiteiten is een
extra verzekering, bovenop de standaard KSJ-KSA-VKSJ-verzekering nodig. Voor meer info in verband met de verzekeringen, stuur een mailtje naar [email protected]
_ s c h o t i n d e r o o s _ { 21 }
• Onder de categorie Sportieve daguitstap vinden we heel
wat lekkers! Via www.bloso.be vind je een ruim assortiment aan activiteiten en ook de sportdienst van je gemeente kan je ongetwijfeld een handje helpen. Van klimmen tot bmx’en, niks is uitgesloten.
• Beestige daguitstappen kun je zowel in figuurlijke, als letterlijke betekenis organiseren. Een kinderboerderij is als de
tuin van Eden voor leden uit de lagere school en met wat
geluk heeft de boer een huifkar en kan hun geluk niet op. Is
er niet meteen een kinderboerderij in de buurt, verleg dan
je grenzen en breng eens een bezoekje aan de zoo! Er zijn
een twaalftal dierenparken te vinden, verspreid over gans
België. Waaronder – voor de onderwaterfanaten – het Dolfinarium in Brugge.
• Zitten er avonturiers in jullie geledingen, sluit dan zeker de
optie survivaldaguitstap niet uit. Niet alleen in de meest
evidente opvatting van het woord (touwparcours, kajakken, speleologie, waterparcours …), maar ook doldwaze
actie behoort hiertoe. Speel eens paintballgewijs je favoriete actiefilm na. Om de jongste leden niet te verwonden
kunnen zij misschien aan hun trekken komen door lasershooting.
• Pretparken vallen ook altijd in de smaak. Jongens of meisjes, jong of oud … een pretpark biedt voor elk wat wils en
laat niemand onberoerd.
• Als je een iets budgetvriendelijkere daguitstap wil doen
en niks hierboven kan je bekoren, denk dan misschien aan
speeltuinen. Er zijn nog steeds overal in België zeer grote
buitenspeeltuinen te vinden, maar als het weer dit niet
toelaat kan je ook nog altijd opteren om een binnenspeelplein te bezoeken met je leden.
• Evenementen zijn er van alle slag en soorten. Ook KSJ-KSAVKSJ organiseert met de regelmaat van de klok evenementen voor jong en oud. Neem zeker een kijkje op www.ksj.
be/kalender voor initiatieven van jouw werkkring.
Mocht je er eens op uit willen met je oudere leden, kan je van
bepaalde sportevenementen een daguitstap maken. De koers
bijvoorbeeld is een echt schouwspel voor de liefhebbers en
leent zich uitstekend voor een uitje. Aarzel bij zo’n gelegenheden dan ook niet om je volgens het thema te verkleden.
Technopolis is dan weer het evenement bij uitstek voor de
bollebozen en al wie geïnteresseerd is in wetenschap.
De waterratten onder jullie kunnen natuurlijk ook voor deze
klassieker gaan: zwemmen! In een doordeweeks gemeentezwembad zwemmen kan wel eens leuk zijn maar niks toffer natuurlijk dan een waterspeelpark, boordevol attracties!
Vaak zijn ze ook uitgerust met een bijliggend speeltuintje.
Want zoals men wel eens zegt: verandering van spijs doet
eten.
Katrien Wittemans & Brecht Goerlandt
_ d e 4 s e i z o e n e n van k s j -k s a-v k s j _ { 22 }
en
n
e
o
z
i
e
s
r
e
i
De v -KSA-VKSJ
van KSJ---------
------
!
y
t
i
c
e
h
t
n
i
Summer
A-VKSJ
Zon, zee, strand bij KSJ-KS
Na de fluitende vogels en bloeiende bloemen van
de lente, zijn we intussen bij de stralende zomer
van KSJ-KSA-VKSJ beland. De periode van het jaar
voor vakantie en op je lauweren rusten. Dat zou je
denken! Niet bij ons in elk geval! Want ook voor de
zomer geven wij je graag heel wat actieve ideetjes
mee. Wat dacht je van waterspelletjes of een eigen
festival? Of misschien toch meer een bosjesmens?
Water, water, water!
25 graden en meer en toch wil je een actieve activiteit om
het jaar af te sluiten of je kamp een extra boost te geven?
Wat heb je dan nog meer nodig dan water? Waterspelletjes
spelen is altijd goed scoren bij je leden. Je hebt ze in alle
mogelijke varianten: denk aan waterpistooltjes, waterballonnen, een zeil en bruine zeep. Of toch maar liever ineens
de emmer of de tuinslang in de aanslag? Laat je vooral niet
tegenhouden om wat deugddoende verkoeling te zoeken bij
tropische temperaturen. Een vlottentocht op een meer vlakbij is nog zo’n topper. Waarom daag je een bevriende groep
uit de buurt niet uit? Om ter eerst een vlot in elkaar knutselen en er mee naar de overkant varen. Spanning verzekerd.
Vergeet niet om wat supporters op te trommelen!
Kampvuurkokeneten
Niets gezelliger toch dan op een zomerse avond een kampvuur maken? De zon zakt langzaam weg aan de horizon en
met z’n allen kruipen we rond het vuur. Een zak marshmellows
of een Weens worstje en we hebben al de nodige versnaperingen voor de kleine hongertjes. Maar waarom geen kamp-
Daag een groep uit om een vlot te sjorren en
zo snel mogelijk de rivier over te steken.
vuurkokeneten doen? Een heus avondmaal zelf bereid met je
groep en liefst nog met/in/op het kampvuur. Bedenk in ware
‘Komen Eten’ stijl een heerlijk menu met enkel ingrediënten
die je in of met het kampvuur kan klaarmaken. Uiteraard kan
je ook even buiten de lijntjes kleuren. Zomerse sapjes scoren
goed als aperitief en met een zelfgemaakt waterijsje als afsluiter krijg je ongetwijfeld alle kinderen op je hand.
Festivalitis!
Zie jij het nog grootser? Waarom organiseer je dan niet je
eigen festival? Misschien heb je wel een leider of leidster die
een band heeft en gratis voor jullie wil optreden? Een podium en wat tafels en stoelen, meer hoeft dat niet te zijn. Of
nodig je leden uit op het podium? Laat ze hun leukste kunstjes tonen. Je kan ook meteen de lokaaldeuren opengooien
en familie, vrienden en buren uitnodigen om een kijkje te
komen nemen. De ideale gelegenheid om eens een praatje
te maken. En wie het goed aanpakt, kan nog een aardige cent
bijverdienen met een goed georganiseerde bar.
Stippel een unieke route langs kleine wegeltjes en toffe paadjes
uit en geniet van de natuur in zijn puurste vorm.
Het bos in!
Duik het bos in! Bouw een goed gecamoufleerd kamp en
tracht de tegenstander te overmeesteren. Maak een vlot en
steek de beek over die door het bos loopt. Bedenk er een
leuk verhaal bij en je leden zijn vertrokken voor een paar
uur spelplezier. Een kinderhand is snel gevuld. Dat blijkt nog
steeds. Misschien zijn jullie meer into een nachtversie? Dan
kan je hier natuurlijk ook een uitstekend terrein vinden voor
een nachtspel. Ga op zoek naar de schat, zoek de moordenaar of probeer alle puzzelstukken van de nachtpuzzel te
verzamelen. Simpele opgaven om een tijdje zoet mee te zijn.
Te voet of met de fiets
Plons in het water
Waterspelletjes zorgen er vaak voor dat er een heleboel water
verspild wordt. Je kan er echter ook voor kiezen om naar een
openluchtzwembad, de kust of een provinciaal domein met
zwemvijver af te zakken. Je vindt er bakken water dat garant
staat voor uren waterpret. Leden tonen graag hun kunstjes
van op de wipplank of zwemmen graag een wedstrijdje crawl
tegen elkaar. Het wordt helemaal leuk als leid(st)ers de leden
door de lucht gooien en hen zo extra plonsplezier bezorgen.
Eerste hulp bij (z)ongevallen
rechtstreekse
met
• Vermijd te veel contact
na de middag.
net
ral
voo
,
len
tra
nes
zon
tijdig en geregeld
en
• Smeer jezelf en je led
e.
rèm
in met zonnec
rmt tegen de hitte.
• Een hoofddeksel besche
je draagt, zorgt
Als iedereen hetzelfde pet
rheid.
baa
ken
het ook voor extra her
kan drinken,
nde
doe
vol
en
• Zorg dat iedere
zo voorkom je uitdroging.
In een openluchtzwembad of aan de kust
vind je bakken water dat garant staat
voor uren waterpret!
_ d e 4 s e i z o e n e n van k s j - k s a-v k s j _ { 23 }
Met de zon hoog aan de hemel is het ideale moment voor
een fiets- of wandeltocht aangebroken. Stippel een unieke
route langs kleine wegeltjes en toffe paadjes uit en geniet
van de natuur in zijn puurste vorm. Zorg voor wat animatie
onderweg, zodat de leden spelenderwijs het avontuur tegemoet gaan. Geniet op tijd van een welverdiende rustpauze.
Een appeltje voor de dorst of een verkwikkend drankje maken zo’n rustmoment helemaal af.
Katrien Wittemans
t
f
o
e
i
f el?
fA b
1
Sociaal?!
Hoe sociaal zijn
sociale media?
voor Facebook?
Hoe oud m
op elk sociaal En post ik best mijn conta oet je zijn
ct
n
je graag een a etwerk? Op deze vragen bez gegevens
ntwoord. Welke
org
stellingen zijn en we
welke zijn fabel
feiten,
s? Test je kenn
is!
Privacy
“Wanneer ik foto’s en nieuws post op Facebook, kies ik
steeds voor ‘enkel zichtbaar voor vrienden’. Dat is het veiligst.”
Alles openbaar publiceren gaat me net iets te ver. Maar
als ik mijn informatie enkel voor vrienden openstel, ben
ik het best beschermd op vlak van privacy.
2
Eigendomsrechten
“Wanneer ik foto’s op Facebook zet, blijven dat mijn foto’s.”
Foto’s waar ik eigenaar van ben, blijven steeds mijn foto’s. Ook al upload ik ze op Facebook.
 Feit  Fabel
4
Minimumleeftijd
“Om je te registreren op sociale media moet je minimum
13 jaar zijn.”
Sociale media lijken binnen alle leeftijdscategorieën meer
en meer terrein te winnen. Ze zijn al lang niet meer enkel
voor de net-afgestudeerde hipsters of de trendsetters!
Maar wist je dat er een minimumleeftijd staat op sociale
netwerken? 13 jaar moet je zijn anders kom je er niet in!
 Feit  Fabel
3
Contactgegevens
“Mijn adres- en telefoongegevens zijn veilig op een sociale netwerksite!”
Via sociale netwerken kom ik in contact met allerlei oude
vrienden of nieuwe kennissen. Het is dus heel handig als
ze op zo veel mogelijk manieren contact met me kunnen
opnemen. Ik post dan ook overal mijn adres- en telefoongegevens.
 Feit  Fabel
OPLOSSING
1. FABEL. Het veiligst is nog steeds om geen informatie of foto’s te verspreiden
op sociale media. Maar als je dan toch content wil delen, kan je best vriendenlijsten aanmaken. Zo bepaal je zelf welke personen, welke informatie kunnen
zien. Je vindt de vriendenlijsten onder de privacy-optie ‘aangepast’.
2. FABEL. Als je de algemene voorwaarden van Facebook doorneemt, merk
je dat ze zich goed ingedekt hebben om toch over alle mogelijke eigendomsrechten te beschikken. Voorlopig maken ze daar nog geen gebruik van. De
publieke opinie reageerde ook heftig op het bericht daar rond. Maar volgens
hun algemene voorwaarden kunnen ze het wel doen.
3. FABEL. Zoals ook gezegd onder punt 1, het veiligst is nog steeds om geen informatie te verspreiden op sociale media. Let dus goed op met welke informatie je beschikbaar stelt. Zeker contactgegevens zijn vaak gevoelige informatie
die achteraf niet zomaar meer verwijderd krijgt.
4. FEIT. Je moet 13 jaar zijn om een account te starten op veel sociale netwerksites. Toch kunnen jongelingen het systeem vrij eenvoudig omzeilen.
_ f e i t o f f ab e l ? _ { 24 }
 Feit  Fabel
Nuttige links
atief van Child Focus)
• www.clicksafe.be (een initi
n initiatief van de Gezins• www.veiligonline.be (ee
bond & Child Focus)
acebook-en-copyright-2
• www.copyright20.org/f
nsentaal bij de Alge(voor een toelichting in me
ebook)
mene Voorwaarden van Fac
Proost Dirk Decuypere
?
U
O
J
R
O
O
V
E
J
EEN KAARS
Het is weer bijna zover. ‘De blok’ staat voor de deur. De
examens komen er aan. Voor velen is dat een moeilijke
periode. En dan krijgen wij de vraag: ‘Wil je eens aan
me denken? Wil je eens een kaarsje voor mij aansteken?’ Dat doen we zeker!
We wensen jou veel goede moed. Blijf ervoor gaan. Steun elkaar.
En denk er aan: straks kan je op kamp!
Misschien kan je zelf een kaarsje laten branden wanneer je begint te studeren; lees dan even deze tekst:
Mijn vlammetje leeft
en roept jou op
om vol te houden,
om door te zetten,
om niet op te geven,
om het beste van jezelf te geven.
_ k _ { 25 }
Mijn vlammetje leeft
en verwijst naar Hem die niemand in de steek laat.
Zijn naam is Jahwe, ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Mijn vlammetje leeft
en toont dat je er niet alleen voor staat.
Ook KSJ-KSA-VKSJ leeft met je mee!
K OP KAMP?
Na regen komt zonneschijn. Na de examens gaan we
op kamp! Ongetwijfeld zijn jullie al heel druk bezig met
de voorbereidingen, want het kamp moet weer onvergetelijk worden. Vergeet zeker niet om ook even tijd te
maken voor een K-moment!
Op www.ksj.be/K vinden jullie vanaf 20 juni een uitgewerkte
kampviering en leuke K-tips in een jaarthemakleedje.
Zijn jullie nog op zoek naar een proost om de kampviering voor te
gaan, mail dan snel naar proost Dirk ([email protected]).
Kunnen jullie wat hulp gebruiken bij het voorbereiden van jullie
K-momenten op kamp, aarzel zeker niet om contact op te nemen
([email protected]).
b--O--L-l-e--k-e-----
_ b o l l e k e p i j l _ { 26 }
Brecht Goerlandt
I
I
t
s
e
t
n
o
c
Sjor
rrers
jo
s
e
st
e
b
e
d
r
a
a
n
t
h
c
to
Zoek
in KSJ-KSA-VKSJ-land
Elk jaar trekken verschillende provinciale reporters
er tijdens de zomervakantie op uit om tientallen
kampplaatsen te bezoeken. Ze vertrekken vroeg in
de ochtend om zo veel mogelijk plaatselijke groepen in hun geliefde biotoop te kunnen ontmoeten
en keren ’s avonds terug met een auto vol wilde verhalen en prachtige foto’s. Op hun tocht doorheen
België spotten ze vaak de mooiste decors en merken
ze ook dat groepen terecht trots zijn op hun bouwkunsten. Vorig werkjaar werd dan ook een eerste
sjorcontest georganiseerd. Een geslaagd concept
dat schreeuwt om een vervolg …
De opzet
Elke groep trekt tijdens de zomervakantie op kamp. Zowel
kampen in hemen als tentenkampen staan hoog op het lijstje van favoriete activiteiten bij jeugdbewegingmensen. Het
kamp wordt dan ook vaak het neusje van de zalm, de crème
de la crème of de kroon op een werkjaar genoemd. Tijdens
een kamp worden kosten noch moeite gespaard om de leden de tijd van hun leven te bezorgen. De Werkgroep Openluchtleven van KSJ-KSA-VKSJ Nationaal vindt dan ook dat de
architecturale meesterwerken en sjorwonderen uit onze beweging eens in de kijker gezet mogen worden. Daarom wordt
komende zomer de 2de editie van de sjorcontest georganiseerd.
Hoe speel ik mee?
Alle constructies die tijdens de zomervakantie worden gesjord tellen mee. Gebruik geen constructies die een aantal
jaar geleden werden opgebouwd, maar ga van je eigen sterkte uit en bedenk een magistraal plan om dit jaar nog beter uit
de hoek te komen. Neem vervolgens een aantal mooie foto’s
van de constructie en stuur die door naar [email protected] Zorg
er voor dat er minstens twee foto’s worden doorgestuurd
die het volledige bouwwerk in beeld brengen en stuur ook
een detailfoto door van een bepaald deel van de constructie
waarop jullie extra trots zijn. Een foto van een miniatuursjorring die aan het grote werk vooraf gegaan is, kan altijd extra
punten opleveren.
Wie worden de opvolgers van KSA Maaseik,
KSJ Petegem en KSA Lummen?
Verder wenst de Werkgroep Openluchtleven ook nog enkele
gegevens van de constructie te verzamelen. We zijn wel geïnteresseerd in hoeveel palen er in de constructie zijn verwerkt, hoeveel tijd het bouwen van het decor heeft gekost, of
er ook leden bij het sjorren betrokken werden …
Inschrijvingsformulier
Naam Groep: _______________________________________
Naam Architect(en): __________________________________
Kampplaats of evenement: _____________________________
Thema: ________________________________________
Foto’s (minstens 300Kb):
• 2 grote foto’s van het geheel
• 1 foto van een detail van een sjorring
• Eventueel een foto van de miniatuur
• Extra beeldmateriaal is ook welkom
Extra Info:
• Leden betrokken bij het bouwen?
• Bouwtijd nodig
• Aantal palen
• …
Deze info wordt ten laatste op 15 september 2014 doorgestuurd naar [email protected]
Een foto van een miniatuursjorring
kan extra punten opleveren.
De winnaars?!
Alle inzendingen moeten ten laatste op 15 september 2014
doorgestuurd worden. Daarna zal een deskundige jury van
ervaren OL’ers zijn licht laten schijnen over de verschillende
ingestuurde bouwwerken. Tijdens een marathonvergadering
gaat de werkgroep op zoek naar de opvolgers van KSA Maaseik, KSJ Petegem en KSA Lummen, de laureaten van vorig
werkjaar. In het leidingstijdschrift dat zal uitkomen in november 2014 zullen de verschillende winnaars bekend gemaakt
worden en zullen ook een heleboel foto’s van de ingestuurde
constructies gepubliceerd worden. Naast de eretitel van beste sjorploeg in KSJ-KSA-VKSJ-land en het verspreiden van de
foto’s van de constructie over gans Vlaanderen, in maar liefst
8.000 exemplaren, mogen de winnaars ook nog een leuke
OL-prijs verwachten!
Het OL-boek
Het OL-boek geeft
je 265 pagina’s tip
band met openlu
s en tricks in verchtleven en dat
voor slechts 15 eu
Ideaal voor op de
ro.
salontafel of op
je nachtkastje, no
beter voor in he
t bos of op de he
g
i. Ko
of doe er ieman
d een plezier mee op het voor jezelf
. Eén ding staat va
het OL-boek maa
st:
kt mensen gelukk
ig!
Interesse? brecht
@ksj.be
_ b o l l e k e p i j l _ { 27 }
Je hoeft geen 700 palen te hebben
om deze contest te kunnen winnen.
Tips
• Zorg er voor dat het bee
ldmateriaal dat je aanlevert duidelijk is. Je moet rek
enen dat de OL-jury
enkel op basis van de foto’s
een winnaar zal moeten aanduiden.
• Stuur samen met de fot
o’s ook nog wat interessante weetjes van de constru
ctie, het kan je alleen
maar extra punten opleveren
.
• Je hoeft geen 700 sjorpa
len te hebben om deze
contest te winnen. Ook me
t een beperkt arsenaal
aan palen kan je een leuke
constructie in elkaar
steken. Het zal dan ook nie
t sowieso het grootste
bouwwerk zijn dat met de
prijzen gaat lopen.
• Beleef vooral plezier aan
een uitgebreide sjoractiviteit. Leer je leden de kne
epjes van het vak zodat
de sjorcultuur in jouw groep
niet verloren gaat!
Jo Baetens
E
N
N
E
T
N
-
4
1
0
2
t
n
e
m
e
NARl
Spek voor ieders bek!
_ a n t e n n e _ { 28 }
Ruim vijftig provinciale en nationale beleidsvrijwilligers staken 2 dagen lang hun koppen bij elkaar
tijdens het NARlement. Het Scoutel in Antwerpen
was van vrijdagavond 14 tot zaterdagnamiddag 15
maart dé plek om samen te dromen over de toekomst van onze jeugdbeweging, voor uitwisseling
tussen de werkkringen en om vier thema’s concreet
uit te werken over de provinciegrenzen heen.
Van bingo over speeddate
tot een creatieve
voorstelling van elke
werkkring
Hoofddoel van vrijdagavond was om met alle deelnemers
elkaar en elkaars werkkring te leren kennen, zodat we op
zaterdag makkelijk en onmiddellijk samen vier concrete
thema’s konden vastpakken. Drie beleidsvrijwilligers van KSJ
Limburg werkten enkele speelse en creatieve methodieken
uit en zorgden voor een geslaagde en leerrijke avond. Een
bingospel om kennis te maken met alle deelnemers en medewerkers met aansluitend een soort speeddating in kleine
groepjes om elkaars werkkring beter te leren kennen vormden het recept van deze eerste avond. Tussendoor kreeg
elke werkkring de kans om zich kort op een creatieve manier
voor te stellen: zo werd de werking van KSJ-KSA-VKSJ OostVlaanderen voorgesteld met een duidelijke presentatie, KSA
Noordzeegouw koos voor een voorstelling in ‘stand up-stijl’,
KSJ West schetste hun werking aan de hand van een digitale
Het NARlement is de plek om samen
te dromen over de toekomst.
krant, KSJ Antwerpen-Brabant vatte hun hele werking samen
in een prachtig gezongen lied en KSJ Limburg had een allesomvattend filmpje in petto voor de deelnemers. Tijdens een
aansluitend barmoment konden de deelnemers nog meer
info met elkaar uitwisselen, opzet geslaagd!
Vier thema's,
spek voor ieders bek
Net zoals bij de vorige editie, in 2012, waren er zowel inhoudelijke thema’s als doe-thema’s met een concreet einddoel,
voor elk wat wils dus. De leden van de Nationale Raad kozen
volgende onderwerpen:
Hernieuwerwerking
Tijdens het NARlement van 2011 werd al heel wat denkwerk
rond dit thema verricht. Er kwam echter nog geen vervolg op
dit voorbereidend traject. Hoog tijd dus om daar werk van
te maken! De benaming ‘Hernieuwers’ gaat al heel lang mee
binnen onze jeugdbeweging, de invulling ervan varieert echter heel sterk per werkkring en plaatselijke groep. Doel van
deze sessie was om – op basis van het eerdere denkwerk –
een concrete en duidelijke invulling te geven aan deze term.
Leid(st)ers die plots stoppen omdat ze geen wekelijks enga-
Met de input gaan we nu verder aan de slag.
gement kunnen opnemen, mensen die zich betrokken voelen bij de groep en zich willen inzetten maar die liever geen
leidingsfunctie opnemen … Al deze mensen kunnen zonder
twijfel nog een zinvolle rol vervullen als ‘Hernieuwer’ in de
groep. Het opnemen van een specifieke taak tijdens het
werkjaar, de zorg voor het materiaal of lokaal, inspringen bij
een leidingstekort als interim leid(st)er … Kortom, er zijn veel
mogelijkheden. Op basis van een aantal stellingen kwamen
we met de groep tot een basiskader over wat al dan niet de
rol is die een Hernieuwer kan opnemen en wat al dan niet
een goede verhouding kan zijn tussen leiding en Hernieuwers.
Tool spelevaluatie
Tijdens het voorjaar van 2013 werkte Benjamin Verhegge in
kader van zijn stage bij KSJ-KSA-VKSJ Nationaal en voor zijn
bachelorproef aan een werk rond ‘evaluatie van spel’. Hij vergeleek het beschikbare materiaal van onze jeugdbeweging
met dat van Chiro, Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk en
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Resultaat van het werk is een
matrix waarmee leid(st)ers leeftijdsgericht een wekelijks spel
zullen kunnen evalueren. Tijdens deze sessie zochten een
aantal creatieve breinen concrete cases en voorbeelden die
allen ingepast kunnen worden in de matrix. We gaan verder
aan de slag met de matrix en de cases, zodat we een bruikbare sessie hebben om te gebruiken op animatorcursussen
evenals een bruikbaar instrument om mee aan de slag te
gaan in je eigen groep. Zin om zelf mee te werken aan deze
tool? Laat iets weten via [email protected]
Werven van vrijwilligers
Al sinds 2010 zet een Werkgroep Vrijwilligersbeleid zich in
voor het optimaliseren van dit thema bij KSJ-KSA-VKSJ en
dit op alle niveaus. Tijdens deze sessie wisselden de deelnemers ervaringen uit vanuit hun eigen provinciale werkkring,
waarna sterk gebrainstormd werd rond alternatieve manieren om medewerkers te betrekken voor nationale stuur- en
werkgroepen en op nationale initiatieven. Tot slot werd er
ook een oplijsting gemaakt van belangrijkste aandachtspunten en mogelijke valkuilen. Met de input van deze sessie gaan
de leden van Werkgroep Vrijwilligersbeleid nu ook verder
aan de slag en concretiseren ze dit onderdeel van het Vrijwilligersbeleid. Interesse om mee dit beleid te concretiseren?
Dan is er maar één adres: [email protected]!
Acties en kader voor het Jaarthema 2014-2015
De titel spreekt al wat voor zich. Dit was dan ook de meest
concrete sessie van de vier. Een groepje boog zich over een
visietekst, jaarthemaverhaal en concrete acties voor het
werkjaar 2014-2015. Het resultaat van deze sessie was een
lijst vol bruikbare ideeën waarmee de leden van Werkgroep
Jaarthema tijdens de komende maanden aan de slag kunnen.
Heb je ook zin om komend jaarthema mee vorm te geven?
Dan volstaat een mailtje naar [email protected] waarna je zeker
een uitnodiging krijgt voor volgende vergadering!
Uitkijkend naar het
Groepsleidingscongres 2015!
Op het einde van deze drukke dag werd het denkwerk van
elke sessie kort besproken in grote groep. Een feestelijk receptiemoment sloot dit geslaagd beleidsweekend af. De
deelnemers kijken alvast uit naar dé beleidsbijeenkomst volgend werkjaar. Dan spreken we met alle beleidsvrijwilligers
en groepsleiding af op het tweede Groepsleidingscongres,
omcirkel 7 maart 2015 dus al in je agenda!
_ a n t e n n e _ { 29 }
Een aantal vrijwilligers schrijft – met de input van dit NARlement – nog dit werkjaar een visietekst over ‘Hernieuwers bij
KSJ-KSA-VKSJ’ uit, waarna Werkgroep Vrijwilligersbeleid één
of meerdere praatavonden organiseert rond dit thema. Het is
uiteindelijk de bedoeling om tegen volgend werkjaar een leidraad met concrete voorbeelden en bruikbare tips te kunnen
bundelen voor elke groep die aan de slag wil met een Hernieuwerwerking. Heb je interesse om mee te denken rond dit
thema? Stuur dan snel een mailtje naar [email protected]
Brecht Goerlandt
h i sto r i e k
FAQ’s
Een antwoord op al jouw historische vragen
Met de regelmaat van de klok bereiken vraagjes in verband met de historiek van een plaatselijke groep het
secretariaat van KSJ-KSA-VKSJ. Deze vragen zijn niet alleen relevant voor de groep die de vraag gesteld heeft.
Ook jouw groep kan uit de gegeven antwoorden heel
wat informatie halen. Daarom worden de veelgestelde
vragen in onderstaand artikel gebundeld. Er wordt een
antwoord geformuleerd op wat jij al altijd eens had
willen weten. Want hoe zit dat nu eigenlijk met die historiek?
FAQ
• Het secretariaat: Het nationaal secretariaat heeft een brochure
waarin heel wat interessante tips staan die je helpen bij de organisatie van een jubileum. Via het aanspreekpunt historiek
kan jouw groep ook in contact gebracht worden met één van
onderstaande organisaties die jou verder op weg kunnen helpen.
• Heemkunde Vlaanderen: Deze organisatie werkt rond cultureel erfgoed in Vlaanderen. Via het project ‘jeugdbewegingen
en erfgoed’ gaan zij ook aan de slag met jeugdbewegingen die
een jubileum willen organiseren.
• Erfgoedcellen: Zo’n cel maakt het erfgoed uit de stad of regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Je kan er
beeldbanken vinden waar misschien foto’s van jouw groep bewaard worden.
• Heemkundige kring: In de meeste gemeentes is er wel een
heemkundige kring actief. Een aantal gemotiveerde mensen
verzamelen het archief van het dorp en kunnen jou op die manier helpen om de geschiedenis van jouw plaatselijke groep te
reconstrueren.
FAQ
Waar vind ik een lijst met alle leden en leiding
die ooit in mijn groep actief waren?
Via Digit, het programma voor de ledenadministratie, worden
alle gegevens van ingeschreven leden en leiding bewaard. Digit
Via Digit kan je ledenlijsten
vanaf 1995 ophalen.
bestaat wel nog maar sinds 1995, waardoor enkel de lijsten van
de laatste 20 jaar te raadplegen zijn. De Digit-verantwoordelijke
van jouw groep kan die lijsten uit het programma halen.
Voor ledenlijsten van voor 1995 kan de koepel jou helaas niet
verder helpen. Mogelijks is de plaatselijke heemkundige kring
wel nog in het bezit van lijsten of hebben ze groepsfoto’s in hun
archief die het geheugen wat kunnen opfrissen.
Tip: Probeer via oud-leiding te weten te komen wie allemaal in de
leiding van jouw groep gezeten heeft. Elke oud-leid(st)er herinnert zich zijn of haar generatiegenoten wel nog. Op die manier
kan je ook heel ver terug gaan in de tijd.
FAQ
Hoe lang bestaat mijn groep eigenlijk?
Een aantal jaar terug is een jobstudent historiek op zoek gegaan
naar de oprichtingsdata van alle KSJ-, KSA- en VKSJ-groepen. Voor
85% van onze groepen werd een startdatum terug gevonden. Er
bestaat wel geen volledige zekerheid dat deze datum helemaal
correct is. Een startdatum is namelijk soms voor interpretatie vatbaar. Start een groep wanneer het idee voor de jeugdbeweging
ontstaat, als er een leidersgroep wordt gevormd of wanneer de
eerste activiteit voor leden wordt georganiseerd? Er valt over te
discussiëren … Ben je geïnteresseerd in de oprichtingsdatum van
jouw groep? Neem dan contact op met het secretariaat!
_ h i s t o r i e k _ { 30 }
_ h i s t o r i e k _ { 30 }
Mijn groep organiseert een jubileum. Wie kan
mij helpen?
De Werkgroep Tijd komt zo’n vier keer per jaar samen om projecten
rond de geschiedenis van onze beweging op poten te zetten.
FAQ
Is er een plaats waar ik archief van mijn groep
kan vinden?
Op het nationaal secretariaat wordt heel weinig archief bewaard.
KSJ-KSA-VKSJ werkt hiervoor nauw samen met het KADOC. Het
Documentatie- en Onderzoekscentrum in Leuven bewaart heel
wat archiefstukken van onze beweging. Het gaat wel vooral om
provinciaal en nationaal archief. Het is als koepel onmogelijk om
archief van 290 plaatselijke groepen te bewaren. Af en toe sluipen enkele lokale stukken in het KADOC-archief, dus met een
beetje geluk vind je daar toch iets van jouw plaatselijke groep
terug.
Voor het archief van je plaatselijke groep kan je dus best in je
eigen buurt op zoek gaan. De plaatselijke heemkundige kring of
de erfgoedcel in de regio kunnen jou misschien verder helpen.
Er zijn ook steeds heel wat oud-leid(st)ers die een persoonlijk archief bewaren. Je kan via hen dus ook proberen het archief van
jouw groep samen te stellen.
FAQ
Kan ik ergens meer informatie vinden over de
geschiedenis van KSJ-KSA-VKSJ?
FAQ
Waar kan ik terecht voor beeldmateriaal over
mijn groep?
Erfgoedcellen hebben beeldbanken ter beschikking waarin gigantisch veel beeldmateriaal wordt bewaard. Je vindt er foto’s
en duiding over de beelden terug. Het is ook mogelijk om zelf je
beeldmateriaal op die beeldbanken op te laden. Geef ook steeds
wat extra informatie bij de foto (wie staat er op, waar werd de
foto gemaakt …). Op die manier wordt het later gemakkelijker om
de foto te gebruiken. Via de archiefbank Vlaanderen kan je ook
beelden van privé databanken bekijken.
De dag van vandaag zijn ook heel veel oude kranten online raadpleegbaar. De Vlaamse erfgoedbibliotheek zorgt er via het ‘Abraham’-project voor dat je tussen duizenden krantenknipsels op
zoek kunt gaan naar artikels over jouw groep.
Voor archief van je plaatselijke groep kan
je best in je eigen buurt op zoek gaan.
Wordt bij KSJ-KSA-VKSJ nog steeds rond
Historiek gewerkt?
Jazeker! Op het nationaal secretariaat is er één beroepskracht die
oa. verantwoordelijk is voor het onderwerp Historiek. Deze pedagogisch medewerker vormt samen met een 8-tal vrijwilligers de
Werkgroep Tijd. Dit clubje komt zo’n 4 keer per jaar samen om
een aantal projecten rond de geschiedenis van onze beweging
op poten te zetten. Tijdens Joepie 25 werden zo enkele acties
vorm gegeven en momenteel is de werkgroep druk in de weer
om een online tijdlijn, die de volledige historiek van KSJ-KSA-VKSJ
in beeld brengt, uit te werken.
Naast de nationale Werkgroep Tijd wordt er ook op provinciaal
niveau nog nu en dan rond historiek gewerkt. Hiervoor neem je
best contact op met je provinciaal secretariaat.
Nuttige adresjes
• KSJ-KSA-VKSJ-Historiek:
www.ksj.be/historiek
• Heemkunde Vlaanderen:
www.heemkunde-vlaandere
n.
be/ondersteuning
• Erfgoedcellen: www.erfgo
edcellen.be
• KADOC: www.kadoc.kuleu
ven.be
• Archiefbank Vlaanderen:
www.archiefbank.be
• Krantenknipsels: www.v
laamse-erfgoedbibliotheek
.be/
abraham
Voor meer v
Historiek o ragen over
fa
hebt in de W ls je interesse
kan je terech erkgroep Tijd,
tb
aanspreekp ij Brecht, het
unt Histori
ek.
Stuur een
[email protected] mailtje naar
e
antwoord o en je krijgt een
p al jouw vra
gen!
_ h i s t o r i e k _ { 31 }
Op onze website kan je een overzicht vinden van de historiek van
onze beweging. Je leest er over de oprichting van KSA (1928) en
VKSJ (1929) en komt er ook meer te weten over de fusie tot KSJKSA-VKSJ in 1978.
Er werden ook al tal van boeken geschreven die de geschiedenis
van onze bloeiende jeugdbeweging prachtig weten te beschrijven. Al die boeken, waaronder ook het gekende werk ‘Bewogen
Beweging’ zijn opgenomen in de bibliotheek op het nationaal
secretariaat. Op de website is een lijst terug te vinden van alle
werken en publicaties uit onze bibliotheek. Als je zin hebt om één
of meerdere van die boeken eens van dichtbij te bekijken, dan
kan je ze gratis ontlenen.
FAQ
Katrien Wittemans
!
t
h
c
a
d
e
g
M!jn
Het tijdschrift mag niet gemaakt worden vanuit een
ivoren toren in Brussel, maar moet dicht bij de lezers
staan. Daarom willen we jullie de kans geven om jouw
mening te geven over verschillende hot topics. Op
Facebook plaatsen we telkens verschillende vragen,
waarop ook jij je volledig kan laten gaan. Benieuwd
wat je collega’s zeiden? Lees dan snel verder.
VRAAG 1: In het thema 'Hoe doen jullie dat?':
Stel, een lid binnen jullie groep kan het kampgeld niet betalen, maar wil uiteraard graag
mee op kamp. Hoe los je dat op?
_ m i j n g e d ac h t _ { 32 }
Wouter De Backer van KSA Ten Briel Wij bespreken dit
onderling en maken zelf een overeenkomst. Maar het zou
wel handig zijn om te weten of er in Brugge diensten zijn
die hierin kunnen tussenkomen, zonder zelf inkomsten te
verliezen als jeugdvereniging.
Frank Puttemans van KSA Dilsen In onze gemeente
kunnen ouders dat op twee manieren oplossen: aankloppen
bij het OCMW, met de bedoeling dat het OCMW (een deel
van) het kampgeld betaalt aan de KSA. Tweede manier is
om UIT-bonnen te halen op de jeugddienst. Wij aanvaarden
die bonnen als een geldig betaalmiddel en kunnen ze dan
ook gaan inwisselen voor "echt" geld.
Jef Vanlaer voorzitter van KSJ Limburg Limburgse
KSJ-, KSA- en VKSJ-groepen kunnen in zo'n geval altijd
aankloppen bij het secretariaat van KSJ Limburg. Om
onze groepen en leden te ondersteunen bij financiële
problemen hebben we immers het GO!-fonds opgericht, dat
(gedeeltelijk) kan tussenkomen in de kampprijs. Een mailtje
naar [email protected] helpt je verder …
VRAAG 2: Stel, je merkt tijdens een activiteit
dat een kind binnen jouw groep gepest wordt
door andere kinderen. Hoe reageer je daar
op? Welke gevolgen hang je daar aan vast? Of
hoe volg je dat verder op?
Dries Degene die gepest wordt apart nemen, horen wat
hij er zelf van vindt en niet bang zijn om door te vragen.
Ook zeggen dat als dit nog gebeurt dat ze dat dan meteen
moeten melden. Zeker ook benadrukken dat er niets mis is
om zoiets te vertellen. Daarna met de groep een algemeen
spel/voordracht houden over pesten en welke gevolgen dit
kan hebben. Afhankelijk van hoe erg het pestgedrag is, kan
je de pester aanspreken of niet. Geef hem of haar nog een
kans, zonder maatregelen. Als je merkt dat het hierna nog
niet betert, hem/haar aanspreken en sancties opleggen
(eventueel voor de hele groep) als er nog gepest wordt in de
toekomst.
schrift
volgende tijd input!
et
h
r
o
o
v
k
Oo
jouw
je
we opnieuw
verzamelen d de groeten doen, ben
n
e
a
d
m
je
Wil jij dus ie naar iets op zoek, ken t of
g
n
ep
re
ro
met je g
et lachen b
aken?
ereen aan h
eldkundig m iltje
mop die ied
er
w
g
in
en
m
ma
je
wil je graag t doen door een simpel
.
a
e
Dan kan je d n naar [email protected]
re
u
te st
Je bent KSJ’er, KSA’er of VKSJ’er in hart en nieren en dat toon je graag!
De KSJ-KSA-VKSJ-Verkoopsdienst is daarom dé winkel voor jou! Je vindt er niet alleen de
officiële bewegingskledij, maar ook allerlei leuke gadgets, geschenken of hebbedingetjes.
De maartse buien en aprilse grillen komen eraan! Ook tijdens deze druilerige periode
is de is KSJ-KSA-VKSJ-verkoopsdienst uw ideale shopping partner:
iets tegen de regen, lectuur voor regenachtige dagen …
KSJ-KSA-VKSJ Verkoopsdien
st
jes
De zomerkoop
van 2014
Zonnebril
3
Ideaal voor h euro
et kamp of o
p
enige, echte
KSJ-KSA-VKSJ reis! De
-zonnebril!
Fietswimpel 2 euro
Fietsvelg 4 euro
Al jaren tunen KSJ-KSA-V
KSJ-(st)ers hun
stalen ros met een flashy
fietswimpel of
fietsvelg …
Badhanddoek
15 euro
oek, leuk op
100% katoenen badhandd
must voor
kamp of als geschenk! Een
t!
naa
-fa
KSJ
elke KSJ-KSA-V
_ v e r k o o p s d i e n s t _ { 33 }
Spelkookboek
10 euro
w
Polypro,5p0toeuuro
In dit boek vind je alle ing
rediënten
terug om een geslaagde
activiteit te
maken! De spelreferentie
bij uitstek!
4mm: 7
euro
6mm: 12,50 synthetisch,
ntouw is
Polypropylee
nstelling
r en is in tege
herbruikbaa
het nat is
s
al
t
iet kapo
n
w
u
m
o
lt
sa
si
tot
ngeveer 220
n bol bevat o pyleentouw
Ee
.
st
ee
w
ge
ro
bollen polyp
touw. Je kan
kopen.
m
m
6
en
van 4mm
Cadeaubon
Wil je ieman
d een plezie
r do
weet je niet w
at te kiezen ui en, maar
t de KSJ-KSAVKSJ-verkoops
dien
VKSJ-cadeaubo st? Dan is de KSJ-KSAn misschien w
el het beste
idee! In alle
provinciale se
cretariaten is
deze bon te ko
op en je bepa
alt zelf hoeveel geld je sc
henkt.
ten
-VKSJ-website in de ga
Hou zeker de KSJ-KSA
st!
ien
sd
op
de verko
voor alle nieuwtjes over
em dan zeker contact
ne
n,
ge
vra
g
no
h
Heb je toc
secretariaat of onze
op met het provinciale
[email protected]), we
verkoopsdienst (beste
rder kunnen helpen.
zullen je ongetwijfeld ve
p R i k bo R D
G a s t v r ij e g em ee n t e
Vluchtelingenwerk
Vlaanderen gaat
met haar campagn
‘Gastvrije Gemeent
e
e 2014’ op zoek na
ar gastvrije initiatie
ven in jouw gemee
nte. Dat kan vanalle
s zijn: een inzamelactie, een vluchtelin
genspel (zie Spelrub
riek), een activiteit
met het asielcent
rum uit je buurt …
Elk initiatief, klein
groot, telt!
of
Doe met je groep
iets gastvrij voor as
ielzoekers en vluch
lingen! Dien je initi
teatief in op www.ga
stvrijegemeente.b
en maak kans op ee
e
n Gastvrije award
én 1000 euro!
_ p r i k b o r d _ { 34 }
Ka mp en ca mp ag ne : Ha ll o,
?
ça va
bent verdbeweging besta je niet op zich. Je
Als jeug
haar omgeving.
weven met je dorp en/of stad en dus
toont naar je
ect
resp
Wanneer je als jeugdbeweging
en dik terug.
bel
dub
dit
je
krijg
buren en omgeving toe,
je op kamp
als
Ook
.
erkt
gem
al
ijfeld
Dat heb je ongetw
aan.
acht
aand
gaat, besteed je hier best de nodige
oeaanm
jullie
we
n
Met deze kampencampagne wille
ding
hou
tand
vers
e
goed
een
digen om te zorgen voor
. Met de slogan:
met de buren waar je op kamp gaat
je kampburen in
Hallo, ça va? roepen we je op om met
eenvoudige mal
hee
dialoog te gaan. Dit kan op een
pkamp.be.
ecto
.resp
www
op
nier. Tips en info vind je
KLJ, Chirojeugd
Deze campagne is een initiatief van
en en de Amnder
Vlaa
Vlaanderen, Scouts en Gidsen
Open ScouFOS
r
doo
eund
erst
brassade en wordt ond
d Rode Kruis.
ting, IJD, KSJ-KSA-VKSJ, JNM en Jeug
W er el dk am pe n
Br oe de rl ijk De le n
Als Afrika in Europa zou liggen, zou Belg
ië dan een ontwikkelingsland zijn? Begrijpt mijn Russisch
e buurman mij echt
niet als ik vraag ‘wodka?’? Is economi
e echt belangrijker
dan het WK voetbal? Kan een kamp
‘fact and fun’ zijn?
Ga mee op Wereldkamp en ontdek
het zelf!
Het wereldkamp, dat is vijf dagen den
ken, dromen en debat. Gebeten worden om te weten op
een onverantwoord
interessante manier. Verdiepen, vert
ellen en werken aan
verandering. En tussendoor … (h)e
erlijke verfrissing voor
een betere wereld.
Meer info: www.wereldkamp.be
Colu m n
Uitbollen of
?
tandje bijsteken
Yes we can!
Katrien Wittemans
_ ksj limburg _
weer
VKSJ-jaar loopt
Mei. Het KSJ-KSAweer
twijfeld was het
op z’n eind. Onge
onwaze avonturen en
een jaar vol dold
ar
ja
nneringen. Een
.
vergetelijke heri
en
kk
li
op mag terugb
waar je tevreden
ar
ja
t
he
gevoel kan je
Met een voldaan
uit
den om stilletjes
re
afsluiten. Een
s?
ng de examen
te bollen richti
mag
. De verleiding
Ik denk het niet
te lazijn om het wat
misschien groot
Het
e laatste weken.
ten hangen in di
wat
t zeker weer heel
voorbije jaar heef
reen
Maar laat dat ge
energie gevergd.
te bollen.
den zijn om uit
vrevermoeide maar te
Want zag je die
de
na
p
oe
gr
de oudste
den gezichten bij
de
t
oo
gr
e
ho
gemerkt
dropping? Heb je
al
de
n
va
t
ch
het gezi
glimlach was op
en
ll
een namiddagje ro
lerkleinsten na
heid
ar
ba
nk
da
de
,
t ja
in de modder? Juis
chten te lezen.
stond op hun gezi
atste
tie om in die la
De ideale motiva
stete
j
tra tandje bi
weken nog een ex
kan
de
t
ui
t onderste
ken. Nog eens he
viti
ac
e
st
n die laat
te halen om ook va
eek
St
n.
ke
ma
iaals te
teiten iets spec
nog
kaar en vlieg er
de koppen bij el
eens in.
e verom daarna aan di
De energieboost
hoe
nt
beginnen. Wa
domde examens te
jn,
zi
g
achter de ru
sneller die weer
mt.
ko
n
aa
kamp er weer
hoe sneller het
ar
na
om
ts
ie
t is toch
En zeg nu zelf, da
uit te kijken?
kalender ksj limburg
werkjaar 2013-2014
21 april | KSJ Limburg on Tour | VKSJ Maaseik
3 mei 2014 | Doki Fun Festival
20 mei 2014 | Activiteit Studentenwerking Leuven | Barbecue
28 juni | KSJ Limburg on Tour | KSJ Overpelt
29 juni tot 8 juli 2014 | Rome 2014
23 augustus – KSJ Limburg on Tour | KSJ ‘Oskaria’ Kermt
_ 000 _
17 mei 2014 | Medewerkersfeest KSJ Limburg