Uw kind krijgt trommelvliesbUisjes

Keel-, neus- en oorheelkunde
Uw kind krijgt
trommelvliesbuisjes
Afspraak
Uw kind wordt verwacht op:................... dag .......................................................................
Tijd:
Waar:
....................................................uur
afdeling KInderdagbehandeling
gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1.
Belt u ................................ tussen 15.00 - 17.00 uur naar de
afdeling Kinderdagbehandeling, om te horen hoe laat we u verwachten.
Telefoonnummer: (073) 553 25 26.
De operatie wordt gedaan door de KNO-arts:
□ mw. dr. S.G.T. Balter
□ dhr. drs. H. Cats
□ dhr. dr. B.M.R. Op de Coul
□ dhr. dr. C. Leunisse
□ dhr. dr. E. Teunissen
□ dhr. drs. de Visscher
In deze folder leest u wat er gaat gebeuren als uw kind buisjes krijgt. Wat de operatie en de opname voor u allebei betekent. Deze folder is geschreven voor u. Leest u thuis de folder goed door en neem hem mee als uw kind komt voor
opname. Hierin staat namelijk de zorg voor thuis vermeld en dat willen we
graag samen met u bespreken.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 www.jeroenboschziekenhuis.nl
(KNO-038, uitgave juni 2014)
Wat zijn trommelvliesbuisjes?
Trommelvliesbuisjes zijn kleine buisjes. Ze zijn maar enkele millimeters groot.
Waarom krijgt uw kind trommelvliesbuisjes? Trommelvliesbuisje maken een open verbinding
tussen middenoor en
uitwendige gehoorgang. Dit vermindert de
druk. Uw kind heeft minder
pijn en hoort beter.
Hoe bereidt u uw kind voor?
Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het
Jeroen Bosch Ziekenhuis een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan
uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Ook vindt u er ouderinformatie. Zo
kunt u zich samen voorbereiden op de operatie in het ziekenhuis.
Als u wilt, mag u ook van tevoren komen kennismaken op de afdeling. U belt dan naar
de afdeling Kinderdagbehandeling om een afspraak te maken. Informatie over de
afdeling leest u in de brochure ‘Informatie Operatie Kinderdagbehandeling’ (KIN-032)
of ‘Informatie Onderzoek Kinderdagbehandeling’ (KIN-033)
De laatste tien dagen voor de operatie mag uw kind geen Aspirine® innemen omdat
dit de kans op bloedingen vergroot. Paracetamol mag wel. Het is verstandig om voor
de opname paracetamol zetpillen in huis te halen.
Moet uw kind nuchter zijn?
Omdat de operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niets meer mag eten en drinken. Informatie hierover
leest u in de folder ‘Anesthesie bij Kinderen’ (ANE-300).
Wanneer kan de operatie niet doorgaan?
Als uw kind:
• koorts heeft boven 38°C;
• een kinderziekte heeft, of daarmee in contact is geweest;
• een ‘loopoor’ heeft.
U belt dan naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.
Is uw kind ziek op de dag van de operatie, dan belt u naar de afdeling Kinderdagbehandeling.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 4
Wat gebeurt er bij de operatie?
Op de afdeling komt uw kind met andere kinderen op een kamer. Een opname is best
spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige neemt een
korte vragenlijst met u door en meet de temperatuur van uw kind. Daarna krijgt uw
kind een drankje waarvan het een droge mond krijgt. Uw kind mag in de eigen kleding
naar de operatieafdeling.
U gaat samen met uw kind en de verpleegkundige naar de operatieafdeling. U mag bij
uw kind blijven totdat het slaapt. Tijdens de operatie wacht u buiten bij de operatieafdeling. De operatie duurt niet lang, ongeveer tien tot vijtien minuten. Wanneer uw
kind weer op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier ziet u ook de arts,
die u vertelt hoe de operatie is gegaan. De operatie kan bestaan uit een paracentese en het plaatsen van trommelvliesbuisjes.
Bij een paracentese maakt de KNO-arts een sneetje in het trommelvlies en zuigt het
vocht zoveel mogelijk weg uit het middenoor. Vaak worden meteen buisjes in het
sneetje geplaatst. Wat gebeurt er na de operatie?
Na de operatie gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling. Hier
krijgt uw kind iets te drinken en een koekje. Soms is er wat bloed of slijm zichtbaar in
het oor. Uw kind kan in de eerste uren na de operatie wat duizelig en/of misselijk zijn.
Dit komt door een lichte prikkeling in het evenwichtsorgaan. Wanneer uw kind zich
goed voelt, mag u samen naar huis. Waar let u op als u weer thuis bent?
De eerste dagen na de ingreep kan er vocht uit de oren lopen. Doe géén watten
propjes in de oren, maar laat het vocht uit de oren lopen. Gebruik ook géén wattentips of wattenstokjes! Zolang er buisjes in het oor zitten, kan er vocht uitkomen.
Komt er na drie dagen nog vocht uit het oor? Dan belt u de polikliniek Keel-, Neus- en
Oorheelkunde. Zij sturen dan een recept voor oordruppels naar uw eigen apotheek. U
kunt de druppels daar ophalen.
Voeding
Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind vanwege
de narcose nog last heeft van misselijkheid. Wacht dan nog even met eten. Het is wel
belangrijk dat uw kind goed blijft drinken.
Pijnstilling
De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.
Geef uw kind paracetamol tegen de pijn. Maximaal 100 mgr. per kilo lichaamgewicht
per 24 uur.
Uw kind mag: ..... x ...........................................................per 24 uur.
Tijdstip van laatste pijnstilling is ..........................uur.
Douchen/baden
Uw kind mag gewoon douchen en in bad. Let u wel op met shampoo en doucheschuim. Zeep in het oor doet pijn. U kunt als bescherming vette watten in het oor
doen. U kunt ook witte watten gebruiken met aan de buitenkant een beetje
vaseline. Zo komt er geen water in het oor.
School
De dag na de operatie mag uw kind weer naar school.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 4
Zwemmen
Uw kind mag na de operatie de eerste twee weken niet zwemmen. Sporten en buitenactiviteit
Uw kind mag de dag na de operatie weer sporten, gymmen of andere buitenactiviteiten doen.
Hoe lang blijven de buisjes in het oor?
Trommelvliesbuisjes blijven een half jaar tot enkele jaren in het trommelvlies. Ze
vallen na een tijd vanzelf uit het oor. Ze blijven dan meestal in de gehoorgang in het
oorsmeer geplakt zitten. De arts vindt ze bij de controle en haalt ze eruit. Zolang de
buisjes in het oor zitten, blijft uw kind voor controle naar de KNO-arts komen.
De gaatjes in de trommelvliezen groeien meestal snel dicht. Daarom kan het vaker
nodig zijn om buisjes te plaatsen. Als kinderen ouder worden, ontstaat er niet meer
zo snel vocht in het middenoor. Dan zijn de buisjes minder vaak nodig.
Welke risico’s zijn er?
We verwachten weinig problemen na de ingreep. Heeft uw kind binnen twee dagen na de operatie:
• hevige pijn;
• koorts, boven 39,5°C.
Dan belt u naar de polikliniek Keel, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer (073)
553 60 70. Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer
(073) 553 27 00.
Vertrouwt u het niet, dan kunt u altijd bellen. Na twee dagen belt u uw huisarts.
Wanneer komt u op controle?
Uw kind komt terug voor controle op de polikliniek bij de KNO- arts, meestal is dit na
acht weken. U krijgt hiervoor een afspraak mee.
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw KNO-arts.
Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoon: (073) 553 60 70.
Afdeling Kinderdagbehandeling, telefoon: (073) 553 25 26.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.jbz.nl
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 4 van 4