Brief van stadsdelen

Stadsdeel Scheveningen
Gemeente Den Haag
Retouradres: Postbus 12620, 2500 DL Den Haag
Uw brief van
Aan de ouders en/of begeleiders van de leerlingen
Uw kenmerk
Ons kenmerk
DPZ/2014.
Aantal bijlagen
Datum
21 oktober 2014
Onderwerp
Rioleringswerkzaamheden 2e Sweelinckstraat
Geachte ouders en/of begeleiders,
Op maandag 5 januari 2015 starten wij in opdracht van de gemeente Den Haag met de
rioolwerkzaamheden in de 2e Sweelinckstraat tussen de Groot Hertoginnelaan en het Sweelinckplein. De
werkzaamheden starten vanaf het Sweelinckplein richting de Groot Hertoginnelaan en wordt in fases
uitgevoerd.
Om de werkzaamheden uit te voeren moet de 2e Sweelinckstraat worden opgebroken.
Werkzaamheden
De Hollanderstraat zal vanaf de 2e Sweelinckstraat minder goed bereikbaar zijn. Er worden kranen en
vrachtwagens gebruikt om het werk uit te voeren. In verband met de veiligheid verzoeken wij u, om bij
het brengen van de kinderen, zoveel mogelijk de zijde van de Koningin Emmakade te gebruiken.
Het werkgebied zal duidelijk afgeschermd zijn met bouwhekken. Loopzones zijn aangegeven met
loopschotten.
Fasering
De werkzaamheden starten in de 2e Sweelinckstraat tussen het Sweelinckplein en de Groot
Hertoginnelaan. De werkzaamheden duren tot eind februari 2015.
Bereikbaarheid
Overlast is helaas onvermijdelijk. Bij de werkzaamheden wordt de straat in een aantal fasen opgebroken.
Met borden geven wij aan waar en wanneer niet kan worden geparkeerd. Wij vragen u vriendelijk deze
borden in de gaten te houden en uw auto elders te parkeren. Parkeer uw auto zo dat de hulpdiensten er in
geval van nood goed door kunnen. Voetgangers kunnen zonder grote problemen de school bereiken; het
gehele gebied wordt voorzien van tijdelijke loopschotten.
Veiligheid
De gemeente en de aannemer doen er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen,
maar werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, vooral voor kinderen. Het is verstandig om kinderen hierop
te wijzen.
Ten behoeve van de hulpdiensten worden indien noodzakelijk rijplaten aangebracht.
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl
Telefoon: 14-070
2
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of deze brief? Neem dan contact op met de Rinaldo de Lange van
Habo GWW, te bereiken op 070 – 322 20 22
Met vriendelijke groet,
Habo Gww B.V.