Maashorstnieuws maart 2014

N A T U U R G E B I E D
DE MAASHORST
www.demaashorst.nl
Reacties op deze Maashorstpagina?
Stuur ze naar [email protected]
Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door
de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Het natuur- en cultuurlandschap bestaat onder meer uit bossen
en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners,
ondernemers en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en
recreëren is. In Stuurgroep De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de regionale economie
en de ecologie duurzaam te verbinden. De bijzondere natuur, het unieke water en het fraaie landschap maken
De Maashorst met recht tot een landschap van allure. www.demaashorst.nl
Pasen op
De Maashorst
Maashorstfair op
18 mei in Slabroek
Op tweede paasdag, maandag
21 april, is op Natuurcentrum
De Maashorst het alom
bekende evenement ‘Pasen
op De Maashorst’.
Op zondag 18 mei 2014 vindt de negende editie van de
Maashorstfair plaats bij Villa d’Arto en Natuurcentrum
De Maashorst in Slabroek (Uden). Het thema voor dit jaar
is ‘Duurzaam en Gezond’.
De Maashorstfair is dé jaarlijkse ontmoetingsplek waar het
moois en lekkers van wat de
regio te bieden heeft centraal
staat. De Maashorstfair bestaat
uit diverse themapleinen, zoals
Recreatie & Toerisme, Kunst &
Cultuur, Verbrede Landbouw
en Landbouw & Natuur. Dit
jaar zijn er twee nieuwe pleinen voor Duurzaamheid en
Gezondheid. Daarnaast is er een
aantrekkelijk programma met
demonstraties en muziek. Meer
info: www.maashorstfair.nl.
Opening nieuw
Maashorstseizoen
Het platform Maashorst Betrokken Ondernemen (MBO) organiseert de opening van het Maashorstseizoen op zondag 13 april.
30 bedrijven, leden van MBO,
openen deze dag van 10.00 tot
17.00 uur hun deuren. Ze organiseren vele activiteiten rond
het thema ‘Maashorst moet je
doen’, zoals paasstukjes maken,
kookdemonstraties en proeverijen van streekproducten, kin-
deractiviteiten, boogschieten
en tokkelen, vervoer per koets
naar de Urnenvelden, bosvoetbal, vogelnestkastjes maken,
etc. Tevens is er een foto- en
kleurwedstrijd georganiseerd
met mooie prijzen uit De Maashorst. Bezoekers die Vriend van
De Maashorst worden deze dag
maken kans op een zeefdruk
van Ad Verstijnen. Meer info:
www.demaashorst.nl.
Oplevering tweede
fase natuurinrichting
Rijsvennen
Dienst Landelijk Gebied (DLG) startte bijna een jaar geleden
met de tweede fase van het project Rijsvennen in het natuurgebied De Maashorst, een zes hectare groot voormalige landbouwgrond ten zuiden van Berghem, in de gemeente Oss.
Rijsvennen is een groot
natuurlijk begrazingsgebied
geworden met soortenrijk
grasland en natte laagten,
omzoomd door struweel en
bos. Staatsbosbeheer past
hier begrazingsbeheer toe. “In
2009 is de eerste en grootste
fase van de natuurinrichting
uitgevoerd”, vertelt Nico van
den Berg van DLG. “Toen is het
natuurgebied De Maashorst al
met 14 hectare uitgebreid.
Ook dit jaar heeft de aannemer
de voedselrijke toplaag afgegraven om vochtige graslanden en natte laagten te
creëren. Er is zo’n 20.000
kubieke meter grond afgevoerd naar het voormalige
mobilisatiecomplex in Nistelrode. Dit complex gaat deel
uitmaken van het golfterrein
De Hooge Vorssel.”
‘Eindelijk aan de slag’
“In november hebben we met de provincie afspraken gemaakt
over de afronding van de natuurkern. Nu krijgen we 15,6 miljoen euro voor de schil rondom de natuurkern. Hierdoor kan het
Maashorstmanifest uit 2010 ook daadwerkelijk voor 2020 worden
gerealiseerd”, vertelt Geert Versteijlen, voorzitter van Stuurgroep
De Maashorst, over het unieke project Meer Maashorst.
“Natuurlijk is er heel veel
enthousiasme en opluchting
voor de geweldige financiële
steun. Het betekent dat we
een goed verhaal hadden. We
vroegen heel veel geld (15,6
mln van de beschikbare 26
mln) en de andere partijen
hadden óók een goed verhaal. Het totale investeringsbedrag (31 mln door ondernemers, organisaties, gemeenten
en provincie) past bij onze
manifest-ambities die we willen
waarmaken.
Het project ‘Meer Maashorst!
- een gezond landschap’ gaat
De Maashorst nóg groter maken, letterlijk door de kernen,
agrarisch cultuurlandschap en
natuur te verbinden, maar ook
door ondernemers en organisaties te steunen die inspelen op
natuur en gezondheid. Zo verhogen we het maatschappelijk
natuurrendement. We hebben
t/m 2017 de tijd, maar de eerste resultaten zullen aan het
eind van het jaar al zichtbaar
zijn. Samen gaan we echt iets
unieks realiseren in dit gebied.
Het is een enorme investering,
daar zijn we ons van bewust.
Uiteindelijk zal het voor iedereen, op allerlei manieren,
een belangrijk voordeel gaan
opleveren. Voor de inwoners,
de ondernemers, de economie
en de omliggende gemeentes.” Zie www.demaashorst.nl
voor meer informatie.
Kersenbloesemtocht
De kersenbomen luisteren met hun weelderige bloesem de
aftrap van de lente en het toeristische seizoen in De Maashorst
op. De hele zomer door worden er streekproducten uit
De Maashorst geserveerd in talrijke cafeetjes, theetuinen en
restaurants. Van het Maashorst kersenbier tot kersensappen,
jams en lokale kersenlikeuren.
Alle reden om op zondag 6 april
van 10.00 tot 16.00 uur per
fiets of auto eens een kijkje te
nemen bij de Maashorstboeren
om zelf te zien hoe kersen nu
eigenlijk groeien. Meer info:
www.maashorstboeren.nl env
www.demaashorst.nl.
In samenwerking met de
kleindierenvereniging
zijn
er vanaf 11.00 uur allerlei
jonge dieren te zien en te
aaien op Natuurcentrum De
Maashorst. Tevens start om
10.30 uur de lentewandeling.
Het is voorjaar en dat voel
en ruik je overal om je heen.
Een ervaren gids laat u
tijdens de lentewandeling net
dat beetje meer zien om de
lente ook echt te beleven.
Aanvang 10.30 uur. Meer info:
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Succesvol
Wilderniscafé
in Markant
In een met 300 aanwezigen
bomvol Theater Markant in
Uden vond in februari het
Wilderniscafé De Maashorst
plaats. Staatsbosbeheer organiseert door het land een aantal
Wilderniscafés; talkshows over
nieuwe wildernis, geïnspireerd
door de natuurfilm De Nieuwe
Wildernis. In de cafés staat
de ‘lokale wildernis’ centraal.
Welke mogelijkheden zijn er
om hiervan te genieten? Wat
betekent dat voor het gebied
en de omgeving? Zo ook in
De Maashorst. Het Wilderniscafé verwelkomde hier gasten,
die nauw betrokken zijn bij het
gebied. Zoals gedeputeerde Johan van den Hout, Jules Iding,
‘natuureconoom’ Tom Bade,
ARK-directeur Petra Souwerbren, Gerard van Oers (Stedelijk
VSO) en een aantal karakteristieke
Maashorstondernemers
zoals Cessy Paardekooper (Villa
D’Arto) en natuurfotograaf
Hans Koster. Afgewisseld met
livemuziek en columns zorgden de gasten voor een inspirerende avond. Meer informatie
over Wilderniscafé De Maashorst vindt u op de website
www.staatsbosbeheer.nl.
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.