12 september 2014

INFORMATIEBRIEF nr. 2 d.d. 12 september 2014
Tel: 013-4689466 email: [email protected]
Website: www.obsdeblaak.nl
Beste ouders / verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Informatieavond…
 Inspectiebezoek 11-09-2014…
 Studiedag 08-09-2014…
 SVIB…
 Gordijnrails en gordijnhaken…
 Try-out Sports…
 Centrum Jeugd en Gezin, theatervoorstelling (bijlage A)…
Informatieavond.
Op 2 september jl. was onze jaarlijkse informatieavond. Graag willen wij alle ouders
hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid! Ondanks dat de verschillen in aantal ouders
in de klassen groot waren hebben we toch velen van u deze avond gezien.
Inspectiebezoek 11-09-2014.
Op donderdag 11 september hebben wij als school, in het kader van het vierjaarlijks
kwaliteitsonderzoek, bezoek gekregen van mevrouw van Schijndel, inspecteur van het
onderwijs. Haar onderzoek was gericht op de volgende domeinen:
- Opbrengsten.
- Onderwijsleerproces.
- Zorg en begeleiding.
- Kwaliteitszorg.
- Wet- en regelgeving.
Ondanks dat we het verslag en de uiteindelijke beoordeling natuurlijk allemaal nog
moeten gaan krijgen heeft de inspecteur in het eindgesprek al aangegeven dat onze
school het arrangement ‘basistoezicht’ wederom krijgt. Het basistoezicht staat voor
‘voldoende kwaliteit’ en is hiermee de hoogste categorie van toezichtsarrangementen.
Door onderstaande link te gebruiken leest u meer over toezichtsarrangementen.
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Algemeen/Betekenis+oordeel
Gedurende de dag hebben diverse activiteiten plaats gevonden zoals gesprekken met
leerkrachten, interne begeleider en directie; zes groepsbezoeken; bestudering officiële
documenten en analyse van de opbrengsten van het onderwijs.
Wanneer we het definitieve rapport krijgen zullen we u hierover informeren en de
bevindingen van de inspecteur toelichten. Het rapport is natuurlijk ook een goede bron
die we gaan gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe schoolplan 2015-2019.
1
Studiedag 08-09-2014.
Afgelopen maandag stond er een studiedag op het programma. De volgende zaken
hebben deze dag centraal gestaan:
- Passend Onderwijs: inzet van onze nieuwe onderwijsconsulente Annette Smits.
- Rekenen: implementatietraject van onze nieuwe methode ‘De wereld in getallen 4’.
- ICT: mogelijkheden en inzet van ons computernetwerk ‘DeKlas.Nu3’.
- Beleid: start maken met het schoolplan 2015-2019.
SVIB.
Onze zorgcoördinator, juf Carla, zal dit schooljaar de opleiding SVIB gaan doen.
SVIB staat voor: School Video Interactie Begeleiding.
SVIB is een methode van leraarbegeleiding waarbij korte beeldopnames in de groep
worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er
worden korte fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijkste uitgangspunten is de
leerkracht. Hoe geeft deze hulp aan individuele leerlingen? Hoe is de benadering naar de
groep? Op welke wijze geeft de leerkracht instructie en begeleid hij/zij de verwerking?
De opnames worden met de leraar besproken en samen met de begeleider gaan ze na hoe
een en ander in de klas verloopt. Dit t.b.v. verdere kwaliteitsontwikkeling.
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat
om leerlingen van school zal uiteraard uw instemming worden gevraagd.
Gordijnrails en gordijnhaken.
Wie kan ons voor de nieuwe poppenkast aan gordijnrails helpen? We hebben vier stukken
nodig van 1,60 meter. Als u toevallig nog één rails hebt liggen zijn we daar ook al heel
erg blij mee! Ook kunt u ons erg blij maken met gordijnhaken, als u deze nog ongebruikt
ergens hebt liggen.
Heeft u enkele materialen voor ons? Geef deze dan a.u.b. af bij juf Marion (groep 1-2B).
Alvast heel hartelijk bedankt namens de leerkrachten van de kleutergroepen.
Try-out Sports.
Wil je graag gaan sporten maar weet je niet welke sport je leuk vindt? Ben je net
gestopt met sporten en wil je graag iets anders gaan doen? Of ben je gek op sporten en
wil je graag nog een sport proberen? Dan is dit je kans! In september kun je je weer
inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kan je een aantal weken een sport
uitproberen voor slechts € 5,-! Je mag maximaal drie sporten uitproberen.
In de week van 15 september worden op alle basisscholen in de groepen 3 t/m 8 in
Tilburg de Try-Out Sports flyers uitgedeeld door medewerkers van de afdeling sport,
gemeente Tilburg. Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld.
Schrijf je in vanaf zaterdag 20 september via www.sportintilburg.nl/TOS
Inschrijven kan alléén via de computer. In de Try-Out flyer lees je hoe je dit moet
doen. Goed bewaren dus! De inschrijving start op zaterdag 20 september (08:00 uur)
en sluit op zondag 5 oktober.
Direct ná je aanmelding op de site, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Je moet zelf het inschrijfbewijs met alle gegevens uitprinten en meenemen naar de
éérste kennismakingsles. Je neemt dan ook de € 5,- mee.
2
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mieke Limpens, Afdeling Sportstimulering gemeente Tilburg
013-532 58 78 / Email: [email protected]
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team OBS De Blaak.
3
Bijlage A:
Theatervoorstelling "Voor je het weet zijn ze groot"
Ouders, kom naar het theater!
Computert uw kind naar uw idee te veel?
Zeurt uw kind ook om snoep vlak voor het eten?
Is het lastig om uw kind te laten ontbijten?
Opvoeden is soms best een uitdaging. U heeft u eigen opvoedingsdoelen, maar uw zoon of
dochter heeft soms hele andere ideeën over wat goed is voor hem of haar. Kom daarom
meelachen, meekijken en meepraten in het theater.
Tijdens deze ouderbijeenkomsten worden door acteurs herkenbare situaties nagespeeld waarbij
alle ouders tips kunnen geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort en ziet u ook hoe andere
ouders dat doen. Dat is grappig, handig en leerzaam.
Het theater is bedoeld voor uw als ouder, niet voor de kinderen.
Waar: De Nieuwe Stede. Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg
Wanneer: Dinsdag 14 oktober 2014 (dus net ná de week van de opvoeding)
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur.
De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aanmelden: Aanmelden is verplicht en kan telefonisch of via het aanmeldformulier op
de website van het CJG. http://www.jeugdengezinmiddenbrabant.nl/Agenda/
Kosten: De voorstelling is gratis. Koffie en thee is tegen een kleine vergoeding
beschikbaar.
Informatie: Centrum Jeugd en Gezin Tilburg, tel: 0800-3 65 65 65
“Voor je het weet zijn ze groot” is een initiatief van de GGD Amsterdam en ontwikkeld in nauwe samenwerking met DNL
Theatercollectief, Hartstichting, Voedingscentrum en Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De uitvoering in
Tilburg wordt mede mogelijk gemaakt door Het Centrum Jeugd en Gezin Tilburg.
4