OSIRIS Module A3 Dit document is het resultaat van een collectief

OSIRIS
Module A3
Dit document is het resultaat van een
collectief werk en is opgesteld door het
consortium NSI-SIGGIS onder de leiding van
Nathan Leenaerts
Inhoudstafel
1 Module Initialisatie
3
1.1
Inleiding
3
1.2
Functionaliteiten
3
1.2.1
Bepalen en wijzigen van het terrein van het project
3
1.2.2
De attributen van het project bepalen
6
1.2.3
De attributen van een project valideren
1.3
2
Matrix van afwijkingen
Module executie : inleiding
2.1
10
10
14
De bankwaarborgformulieren
14
2.1.1
Meerjarige bankgarantie voor institutionele verzoeker
14
2.1.2
Waarborg per bouwplaats
14
2.1.3
Uitzonderingen
14
Plaatsbeschrijvingen
15
2.2
2.2.1
Types
15
2.2.2
Herhaling van de verantwoordelijkheden opgesteld door de Ordonnantie
15
2.3
Bijkomende werken
15
2.4
Uitvoering en Communicatiemodule
15
2.5
Het concept geblokkeerde zone
15
2.6
Uitvoering & Afwijking
16
3
Module executie : functionaliteiten
17
3.1
De module « Uitvoering » openen »
17
3.2
Bouwplaatsen in uitvoering bekijken
17
3.3
Functionaliteiten verzoeker
18
3.3.1
Toekenning bankwaarborg per bouwplaats
18
3.3.2
Veiligheids- en gezondheidscoördinator
19
3.3.3
Informatie aan de buurtbewoners
20
3.3.4
Oorspronkelijke plaatsbeschrijving
21
3.3.5
Bericht van opstarting
24
3.3.6
Kennisgeving van opstarting aan Mobiris
25
3.3.7
Activering door Mobiris van de kennisgeving van het bericht van opstarting
25
3.3.8
Bericht van opstarting / Aanvraag bouwplaatsakkoord E/P1
26
3.3.9
Consulteren beslissing Bericht van opstarting / Aanvraag bouwplaatsakkoord E/P1 28
3.3.10
Omleidingsplannen
29
3.3.11
Signalisatieplan
33
3.3.12
Signalisatieplan consulteren
34
3.3.13
Politievergunning
35
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
1
3.3.14
Afsluitende plaatsbeschrijving
36
3.3.15
Afsluiten van een bouwplaats
36
3.4
Functionaliteiten voor de beheerder
38
3.4.1
Validatie bankwaarborg per bouwplaats
38
3.4.2
Reageren op uitnodiging voor plaatsbeschrijving
38
3.4.3
Validatie oorspronkelijke plaatsbeschrijving
39
3.4.4
ATG validatie aanvraag bouwplaatsakkoord (type E/P1)
41
3.4.5
Beslissing aanvraag bouwplaatsakkoord (Type E/P1)
41
3.4.6
Berichten behandelen
43
3.4.7
Validatie afsluitende plaatsbeschrijving
44
3.4.8
Bevel stillegging bouwplaats
46
3.5
Funtionaliteiten Politiezone
48
3.5.1
Consulteren signalisatieplan
48
3.5.2
Validatie signalisatieplan
49
3.5.3
Raadplegen van politievergunningen
50
3.5.4
Validering van de politievergunning
51
3.5.5
Laden van politievergunning
52
3.5.6
Berichten sturen
52
3.5.7
Het stilleggen van de bouwplaats bevelen
53
4
V 0.1
Table des figures
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
54
2
1 MODULE INITIALISATIE
1.1
Inleiding
De module Initialisatie is het startpunt voor elke bouwplaats in Osiris. De initialisatie is het aanmaken
van een bouwplaats in het systeem door er het terrein van de bouwplaats en de nodige
attribuutgegevens te bepalen opdat de procedures, zoals bepaald in de ordonnantie, gevolgd kunnen
worden.
Men kan deze stap opdelen in drie belangrijke delen:
- Het bepalen van het terrein van de bouwplaats; dat de oppervlakte van de weg bevat,
weergegeven door een convexe veelhoek, met het openbare verkeer van één of meerdere
categorieën van gebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar vervoer, …) voor
de directe en indirecte noden van de uitvoering van de bouwplaats, met inbegrip van
plaatsen voor laden en lossen, parkeerplaatsen voor voertuigen die noodzakelijk zijn op de
bouwplaats…, in vermindering gebracht. Wanneer de bouwplaats is uitgevoerd boven of
onder de weg, is het terrein van de bouwplaats de oppervlakte van de convexe veelhoek die
orthogonaal geprojecteerd is op de oppervlakte van de weg.
- Verzamelen van de attribuutgegevens; die alle diverse gegevens van de bouwplaats zijn en
die uitgelegd worden in dit hoofdstuk (duur, type, aard, …).
- Doorlopen van de matrix van afwijkingen; alle gegevens, zowel het terrein als de
attribuutgegevens, doorlopen een matrix van afwijkingen die voor elke bouwplaats en
volgens gecodeerde gegevens de rest van de te volgen procedure bepaalt (Uitvoering,
Planning-Coördinatie-Vergunning, …).
1.2 Functionaliteiten
1.2.1 Bepalen en wijzigen van het terrein van het project
De eerste stap bij het maken van een bouwplaats is het bepalen van zijn terrein (oppervlakte die
wordt onttrokken aan het huidige gebruik van de weg voor alle werkzaamheden inclusief
opslagruimte, een zone voor het pad…).
Om het terrein van een bouwplaats aan te maken moet de gebruiker eerst:
- Zich in de cockpit bevinden,
- Geen enkele bouwplaats, evenement of klacht geselecteerd hebben,
- Over de nodige rechten beschikken om deze opdracht uit te voeren.
Voor het gebruiksgemak kan de gebruiker best eerst naar de zone gaan waar hij zijn bouwplaats
wenst in te tekenen. Hij kan hiervoor gebruik maken van de geolocalisatie tool of zoomen en
navigeren door de kaart (Zie Deel 3: Module van Beheer & Cockpit).
Om een bouwplaats aan te maken, moeten volgende stappen worden uitgevoerd:
a) Klik op de knop Acties (linksboven op de kaart). Een menu opent zich.
Fig. 1.1 : Nieuwe bowplaats
b) Klik op de knop Acties  Initialisatie  Nieuwe bouwplaats
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
3
Links in de toepassing (onder de filters), opent zich een menu met twee mogelijkheden:
- Digitaliseren van het terrein van een bouwplaats
- Een plaatselijke bouwplaats aanmaken
Fig. 1.2: Initialisatiemenu
1.2.1.1
Het terrein van een bouwplaats digitaliseren
De gebruiker klikt op “Digitaliseer…” en vervolgens op de kaart om er de hoekpunten van een
polygoon te plaatsen die het terrein van de bouwplaats aangeeft. Bij elke klik bouwt het systeem de
polygoon op en toont die deze aan de gebruiker.
Fig. 1.3: Digitalisatie van het terrein
Het laatste hoekpunt wordt toegevoegd door een dubbelklik. Op dat moment sluit het systeem de
polygoon van het terrein van de bouwplaats en opent het attributenformulier (zie sectie 7.3.3).
Opmerking: Op elk gegeven moment kan de gebruiker zich verplaatsen op de kaart door de
linkermuisknop ingedrukt te houden en de kaart te verslepen (lange klik). De gebruiker kan ook in- en
uitzoomen met de klassieke functionaliteiten (muiswiel).
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
4
1.2.1.2
Plaatselijke bouwplaats
De plaatselijke bouwplaats laat de gebruiker toe om een rechthoekige bouwplaats aan te maken,
voorzien voor kleine bouwplaatsen (aansluitingen, openen van de stoep, …). De bouwplaats wordt
vervolgens op de kaart geplaatst met behulp van de digitalisatie van twee punten die de oorsprong
en richting van de bouwplaats weergeven.
Hiervoor:
a) Kiest de gebruiker "Het digitaliseren van een plaatselijke bouwplaats starten".
b) Een formulier opent zich. De gebruiker vult de afmetingen van de bouwplaats in en kiest de
digitalisatiemethode voor de bouwplaats waarop het formulier zich sluit.
Fig. 1.4: Initialisatie plaatselijke bouwplaats
c) De gebruiker klikt op de kaart om de 2 punten te plaatsen. Tijdens de tweede klik plaatst het
systeem de bouwplaats en opent het attributenformulier (zie sectie 0).
1.2.1.3
Het terrein van een project wijzigen
Eenmaal het terrein van de bouwplaats getekend is en het attributenformulier ingevuld is, is het
mogelijk om terug te keren naar dit formulier en de grootte van het terrein te wijzigen zolang het
project van de bouwplaats niet gepland is.
Ga in het menu « Acties » naar Initialisatie  Bouwplaats raadplegen.
Fig. 1.5: Bouwplaats raadplegen
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
5
In de cockpit zie je een optie "Geometrie wijzigen" verschijnen.
U ziet vervolgens het kaartgedeelte verschijnen met grijze punten op
de hoekpunten van de polygoon van uw terrein. Door er op te klikken
kan je de hoekpunten verplaatsen.
Tussen deze grijze punten, bevinden zich in het midden van de
segmenten die twee grijze punten met elkaar verbinden, witte punten
die het mogelijk maken een nieuw hoekpunt aan te maken door erop
te klikken.
Door met de rechtermuisknop op een grijs punt te klikken, kan dit punt
verwijderd worden.
Fig. 1.6: Wijziging van geometrie
1.2.2
De attributen van het project bepalen
De bouwplaatsfiche, of het attributenformulier, laat toe om de nodige elementen te definiëren die
nodig zijn voor andere organisaties die Osiris gebruiken om de bouwplaats goed te begrijpen. Ook
bepalen de noodzakelijke elementen de procedure door de matrix van afwijkingen. De fiche wordt
getoond in meerdere tabbladen.
Fig. 1.7: Attributen; algemene informatie
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
6
1.2.2.1
De verplichte attributen
De eerste 3 tabbladen bevatten essentiële gegevens. Het is daarom verplicht om deze tabbladen te
doorlopen.
a) Algemene informatie
Onder de algemene informatie, gekoppeld aan de bouwplaats, vallen volgende velden:
Veld
Omschrijving
Interne Referentie
Reeks karakters die
eigen is aan de
organisatie die de
bouwplaats heeft
aangemaakt.
Commentaar
Dit attribuut is niet verplicht. Het zoekveld in de
cockpit laat toe om een bouwplaats terug te vinden
ofwel met behulp van deze interne referentie, ofwel
door het nummer B1 dat automatisch toegewezen
wordt door het systeem.
Type bouwplaats
Aard van de
bouwplaats
Als de aard « Overige » geselecteerd is, wordt een
beschrijving aan de gebruiker gevraagd. In dit geval
wordt een advies aan de sCCB1 gevraagd die ofwel
een procedure kan opleggen, ofwel kan antwoorden
en zijn akkoord geven.
Omschrijving
Tekst die de
bouwplaats omschrijft.
Begindatum
Datum van de
opstarting van de
bouwplaats
In dit stadium gaat het over de best mogelijke
inschatting die het begin bepaalt van een tijdvenster
waarin de bouwplaats moet uitgevoerd worden.
Einddatum
Datum van het einde
van de bouwplaats
Idem begindatum.
Betrouwbaarheid
van de startdatum
Indicatie van de precisie van de begindatum.
Duur (in werkdagen)
Aantal werkdagen die nodig zijn om de bouwplaats uit
te voeren.
Duur (in
kalenderdagen)
Aantal kalenderdagen die nodig zijn om de
bouwplaats uit te voeren.
b) Algemene informatie (Vervolg)
1
sCCB: secretariaat van de Coördinatiecommissie van Bouwplaatsen (CCB)
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
7
Fig. 1.8: Attributen; vervolg
Het vervolg van de algemene informatie bevat volgende velden:
Veld
Omschrijving
Commentaar
Herhaling
Laat toe om te preciseren of er een herhaling van de
werken bestaat tussen de begindatum en de
einddatum van de bouwplaats.
Methode
De belangrijkste
gebruikte methode
Als de methode « Overige » gekozen is, wordt een
aanvullende beschrijving aan de gebruiker gevraagd.
Z-index
Hoogte-index
Specificeert of de bouwplaats wegen boven (brug), op
of onder het grondniveau omvat, conform met de
notaties van Urbis.
c) Hinder
Fig. 1.9: Attributen; hinder
Dit tabblad bevat een aantal selectievakjes met elementen waarop de bouwplaats impact heeft. Het
veld « Andere » laat de gebruiker toe vrije tekst over andere potentiële hinder in te voeren.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
8
1.2.2.2
De optionele attributen
a) De pre-coördinatie
Het tabblad « Pre-coördinatie » laat toe gegevens in te voeren over een eventuele pre-coördinatie
van een groep verzoekers voor een bouwplaats. Deze gegevens worden dus opgenomen als een
attribuut van de bouwplaats, maar worden niet door het systeem in rekening gebracht, deze
gegevens zijn enkel indicatief. De gegevens kunnen vervolledigd worden door documenten,
opgeladen met behulp van de functionaliteit « Documenten » die verder uitgelegd wordt.
b) Dringendheid
Het tabblad « Dringendheid » laat toe om het dringende karakter van de bouwplaats weer te geven.
Twee dringendheden zijn gekend in de ordonnantie: (definitie in Fig. 1.10):
- Dringendheid P1: de bouwplaats moet de fases van planning, coördinatie en vergunning niet
doorlopen en mag meteen uitgevoerd worden. Het gaat om een bijzondere afwijking voor dit
type situatie. De verzending van een verklaring van opstarting mag echter niet later dan één
dag na de opstarting van de bouwplaats gebeuren. Een regularisatieprocedure wordt
vervolgens in gang gezet. De applicatie neemt in dit geval enkel de initialisatie en de
uitvoering in rekening.
- Dringendheid P2: de bouwplaats moet de fases planning en coördinatie niet doorlopen, maar
de bouwplaats is altijd onderworpen aan de vergunningsfase. De bijhorende termijnen van
deze fase worden echter gereduceerd tot een minimum in vergelijking met de normale
procedure. De applicatie laat dus aan deze bouwplaatsen toe om onmiddellijk naar de
vergunningsfase te worden overgebracht.
Fig. 1.10: Attributen; dringendheid
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
9
c) Tabblad Afwijkingen
Fig. 1.11: Attributen; tabblad Afwijkingen
De dringendheden bestaan uit twee bijzondere gevallen die niet onderworpen zijn aan de complete
procedure van Planning-Coördinatie-Vergunning (PCV), maar die andere types bouwplaatsen
omvatten die mogen afwijken van deze procedure. Het tabblad « Afwijkingen » geeft de mogelijkheid
om karakteristieken toe te kennen aan een bouwplaats die, wanneer andere aspecten zoals de
grootte van de bouwplaats en het type weg die deze omvat in rekening worden gebracht, een
verkorte procedure verwachten (zie deel Afwijkingen).
1.2.3
De attributen van een project valideren
Ter bescherming van het formulier, wordt een validatie uitgevoerd.
De gevalideerde elementen zijn:
- Alle verplichte elementen bezitten een waarde
- De onderling afhankelijke waarden zijn onderling coherent, zoals:
o De duur en de data
o De data en het weekendwerk
o Werken die zich beperken tot de stoep en een versperring van de weg zijn niet
samen geactiveerd.
Als de validering mislukt, wordt een boodschap weergegeven rechtsboven op het scherm.
1.3
Matrix van afwijkingen
Deze sectie bevat een overzicht van het hoofdstuk over de attribuutinformatie van een procedure
met betrekking tot de bouwplaats. De matrix wordt de matrix van afwijkingen genoemd omdat ze
toelaat de afwijkingen op de langste procedure PCV te bepalen.
Elke bouwplaats volgt, volgens haar kenmerken, een procedure gedefinieerd door de Ordonnantie2.
De afbeelding hieronder hervat de weg die afgelegd moet worden voor het toekennen van de
attributen voor de te volgen procedure, in functie van de gecodeerde gegevens:
2
Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
10
a) Aanmaken van het terrein van de bouwplaats
b) Dringendheid P1: indien de bouwplaats in de attributen gedefinieerd is als een dringendheid
P1; het systeem kent de procedure van uitvoering U toe aan de bouwplaats. Gezien het
dringende karakter van dit geval, moet de bouwplaats niet later dan de eerste dag die volgt
op de opstarting van de bouwplaats geregistreerd worden.
c) Als het geen dringendheid P1 is, bekijkt het systeem, rekening houdende met de
geregistreerde gegevens (attributen en terrein), of de bouwplaats zich bevindt in een lijst
met vooraf vastgestelde voorwaarden.
De elementen die in rekening worden gebracht zijn:
 Wegklasse;
 Minimale oppervlakte van het terrein;
 Maximale oppervlakte van het terrein;
 Maximale duur van de bouwplaats (in werkdagen en in kalenderdagen);
 Of de circulatie op de weg behouden blijft;
 Of de bouwplaats plaatsvindt tijdens een voorkeursperiode (weekend,
schoolvakanties, …);
 Of de bouwplaats plaatsvindt op één enkele sectie, dat er met andere woorden geen
kruispunt is opgenomen in het terrein;
 Of er tijdens de werken minstens nog één circulatiestrook beschikbaar zal zijn;
 Of het over een mobiele bouwplaats gaat.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
11
d) Als de bouwplaats aan geen enkele van deze voorwaarden voldoet, zal de procedure PCV
zijn.
e) Als de bouwplaats aan één van deze voorwaarden voldoet, zal het systeem de situatie
analyseren in functie van de aard van de bouwplaats (zie 1.2.2.1 verplichte attributen,
algemene informatie) of de voorwaarden in kwestie en de aard van de bouwplaats elkaar
kruisen.
Fig. 1.13: Schema van de matrix van afwijkingen
In functie van dit kruisen zal dit resulteren in de te volgen procedure voor de bouwplaats.
De mogelijke procedures zijn:
 V: Vergunning
 U: Uitvoering
 CV: Coördinatie – Vergunning
 PV: Planning – Vergunning
 PCV: Planning – Coördinatie – Vergunning
 Advies: Als de gebruiker een ander type van de aard van de bouwplaats ingevuld
heeft dan deze opgenomen in de lijst, dan beslist de CCB over de te volgen procedure
voor deze specifieke bouwplaats.
f) Een laatste stap bevestigt twee zaken:
 Als het gaat over een dringendheid P1; in dit geval zal de procedure van het type V
zijn, met de termijnen, die gekoppeld zijn aan dit type procedure, beperkt tot een
minimum.
 Als de gebruiker die de bouwplaats opgestart heeft een niet-institutionele verzoeker
is, zal de procedure van het type V zijn met de termijnen zoals voorzien.
Opmerkingen:
- Het detail van elke procedure wordt in detail uitgelegd in de hoofdstukken die eraan gewijd
zijn.
- De complete matrix van afwijkingen zal volledig ter beschikking zijn op de sharepoint
website.
- In het geval van een niet-institutionele verzoeker die niet onderworpen is aan de coördinatie
en planning, zal het resultaat door de matrix gegeven steeds ofwel V (wanneer de
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
12
gedocumenteerde matrix een procedure xV aanduidt)
gedocumenteerde matrix reeds een procedure U aanduidt) zijn.
V 0.1
ofwel
U
(wanneer
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
de
13
2 MODULE EXECUTIE : INLEIDING
Ongeacht het type bouwplaats en de bijhorende administrative voorbereiding (Planning, Coördinatie,
autorisatie voor de belangrijke bouwplaatsen of de toepassing van verschillende vrijstellingen), komt
de uitvoering van alle werkplaatsen neer op dezelfde werkwijze.
Bij de aanvang van die proces is de bouwplaats ofwel goedgekeurd, ofwel vrijgesteld van
goedkeuring als gevolg van het dringende karakter (P1) of het beperkte belang (type E) van de
bouwplaats. In deze twee laatste gevallen, zal het project het onderwerp uitmaken van een
bouwplaatsakkoord.
In elk geval bepaalt de ordonnatie een aantal regels en verplichtingen aangaande de vereiste
informatie bij opstarten en afsluiten van een bouwplaats, de oorspronkelijke en afsluitende
plaatsbeschrijving, de rectificatie van de organistatie van de bouwplaats, …
De « Uitvoering » module van Osiris heeft als doel deze informatiestromen te ondersteunen.
2.1
De bankwaarborgformulieren
Er bestaan twee stelsels van bankwaarborgen.
De meerjaren waarborg, voorbehouden aan institutionele verzoekers en de bankwaarborg per
bouwplaats die van toepassing is, op enkele uitzonderingen na, voor alle verzoekers.
2.1.1





2.1.2


Meerjarige bankgarantie voor institutionele verzoeker
De institutionele verzoekers hebben de keuze tussen een meerjaren bankwaarborg of om
een afzonderlijk waarborg toe te passen per bouwplaats.
De meerjarenwaarborg is ingevoerd ten gunste van alle beheerders voor al hun
werkzaamhedden.
Deze waarborg wordt beheert buiten het systeem. Enkel het bewijs van de waarborg en zijn
geldigheidsduur zal in het systeem opgeladen worden.
De beheerder die deze waarborg inroept is verantwoordelijk voor de registratie in Osiris van
de informatie aangaande de afhouding van de waarborg, ten einde een verdere afwerking
toe te laten.
De validatie van de meerjaren bankwaarborg wordt uitgevoerd door het secretariaat van de
Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsenen moet ingevoerd worden in Osiris door een
super-user van het Competentie Centrum Osiris om als dusdanig gebruikt te kunnen worden
in Osiris.
Waarborg per bouwplaats
Het bedrag van de bankwaarborg per bouwplaats is vastgesteld op 25 euro per m²
oppervlakte van de bouwplaats, met een minimum van 5000 euro voor de niet institutionele
verzoekers en 20.000 euro voor de institutionele verzoekers.
De verzoeker moet het bewijs van de bankwaarborg per bouwplaats doorsturen alvorens
met de werken te starten. (Er is een uitzondering op deze regel in gevel van dringende
noodzakelijkheid P1)

2.1.3
Uitzonderingen
Zijn vrijgesteld van een waarborg :
 De uitvoeringsdiensten
 Afzonderlijke of gegroepeerde bouwplaatsen voor individuele woningen
 Bouwplaatsen voor sociale woningen.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
14
2.2 Plaatsbeschrijvingen
2.2.1 Types
Er zijn drie plaatsbeschrijvingen mogelijk :
 Oorspronkelijke
 Tussentijdse
 Afsluitende
2.2.2
Herhaling van de verantwoordelijkheden opgesteld door de Ordonnantie
Oorspronkelijke plaatsbeschrijving
De (leidende) verzoeker nodigt de beheerder uit
voor de aanvang van de bouwplaats
De verzoeker en de beheerder voeren de
plaatsbeschrijving uit tussen de 5 en de 20 dagen
na de uitnodiging.
Afsluitende plaatsbeschrijving
De (leidende) verzoeker nodigt de beheerder uit
op het einde van de bouwplaats
De beheerder en de verzoeker voeren samen de
plaatsbeschrijving uit
Indien de beheerder niet komt binnen de 20
dagen na de uitnodiging, kan de verzoeker
eenzijdig de plaatsbeschrijving uitvoeren. (Deze
zal geacht worden tegensprekelijk te zijn)
Bij afwezigheid van de oorspronkelijke
plaatsbeschrijving, worden het terrein van de
bouwplaats en zijn onmiddellijke omgeving
geacht in goede staat te verkeren op het
ogenblik waarop de bouwplaats aanvangt
Bij afwezigheid van de verzoeker, kan de
beheerder eenzijdig een plaatsbeschrijving
uitvoeren.
(Deze zal geacht worden tegensprekelijk te zijn)
Indien de beheerder niet komt binnen de 20
dagen na de uitnodiging, kan hij geen
bijkomende werken meer opleggen. Het terrein
wordt beschouwd als hersteld in de
oorspronkelijke staat en als zijnde in
overeenstemming met alle andere voorschriften
van de beheerder.
2.3
Bijkomende werken
Bijkomende werken (voorvloeiend uit een niet-conforme afsluitende plaatsbeschrijving) zijn ook
onderworpen aan de ordonnantie en vereisen een nieuwe plaatsbeschrijving.
2.4
Uitvoering en Communicatiemodule
De reglementaire verplichtingen van de verzoeker aangaande de informatie voor weggebruikers en
omwonenden kan via de volgende complementaire kanalen :



2.5
Huis-aan-huis folder, uitgedeeld aan de omwonende (die kunnen aangemaakt worden door
het systeem – optioneel) ;
Informatiepanelen, geplaatst in de buurt van de bouwplaats (deze panelen zullen ook door
het systeem aangemaakt kunnen worden vanaf versie 2) ;
Centralisatie van de informatie aangaande alle lopende, toekomstige en afgesloten
bouwplaatsen (volgens regels die zullen gedocumenteerd worden in de
communicatiemodule) op de publieke website van Osiris.
Het concept geblokkeerde zone
Voor bouwplaatsen die onderworpen zijn aan coördinatie is de zone van de werken geblokkeerd
,d.w.z. verbod om binnen de 3 jaar nieuwe werken uit te voeren op deze plaats, te rekenen vanaf de
verzendingsdatum van de verklaring van afsluiting van de bouwplaats.
De geblokkeerde zone komt overeen met het aanvakelijk in Osiris goedgekeurde terrein,
vermindered door een rectificatiebericht opgesteld op het einde van de werken. Dit levert een GIS
object op (d.i. de geblokkeerde zone) die de werkelijke zone van de uitgevoerde werken weergeeft.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
15
2.6
Uitvoering & Afwijking
Een aantal vereisten is niet van toepassing in overeenstemming met bepaalde eigenschappen van
- de werken (vb. Hoogdringendheid of bouwplaats van beperkte omvang) of
- het soort betrokkenen (vb. Niet institutionele verzoekers).
Deze afwijkingen van de algemene regels laten toe bepaalde fases van de prodecure kort te sluiten of
om de termijnen aan te passen.
De bouwplaatsen zijn onderverdeeld in drie categorieën :
1. De belangrijke bouwplaatsen, zonder afwijking ;
2. De bouwplaatsen « van beperkte omvang »
 Er bestaan 4 verschillende afwijkingen voor deze bouwplaatsen :
 - variant 1 : vrijgesteld van planning (bouwplaatsen type « CA »),
 - variant 2 : vrijgesteld van coördinatie (bouwplaatsen type « PA »),
 - variant 3 : vrijgesteld van planning en coördinatie (bouwplaatsen type « A »),
 - variant 4 : vrijgesteld van planning, coördinatie en goedkeuring (bouwplaatsen type
« E » = Het gaat hier hoofdzakelijk om de kleinste bouwplaatsen, die ook het meeste
voorkomen, +/- 80%).
 Voorwaarden voor de vrijstelling : de onderverdeling van de bouwplaatsen over deze
varianten gebeurt automatisch. De volgende criteria bepalen de categorie :
 De aard van de werken (gekozen uit een lijst bij het aanmaken van de
bouwplaats) ;
 De oppervlakte van het terrein (berekend door het systeem) ;
 De doorlooptijd van de bouwplaats (opgegeven bij het aanmaken van de
bouwplaats) ;
 De impact op de mobiliteit (gekozen uit een lijst bij het aanmaken van de
bouwplaats).
 Het soort weg waarop de werken worden uitgevoerd
3. De dringende bouwplaatsen, met 2 soorten afwijking :
De bouwplaatsen van hoogste dringendheid (bouwplaatsen type P1), waarvoor het
risico op schade aan personen of goederen de onmiddellijke start van de werken
rechtvaardigt. Er is een procedure van administratieve regularisatie voor deze
bouwplaatsen.
De andere dringende bouwplaatsen (bouwplaatsen type P2), waarvoor een situatie
van groot ongemak of (niet levensbedrijgend) gevaar voor weggebruikers of klanten van
de verzoeker de halvering van de termijnen voor onderzoek en afgifte van de
uitvoeringsvergunning rechtvaardigt.
Een aanvraag van dringendheid P2 kan op elk moment gedaan worden, van de planning
tot de uitvoering. In ieder geval zal de aanvraag dringendheid P2 een attribuut zijn in de
beschrijving van de bouwplaats.
Als dusdanig moet de aanvraag eerst worden goedgekeurd door de wegbeheerder opdat
deze afwijking van toepassing zou zijn.
De enige bouwplaatsen die genieten van een afwijking aangaande de termijnen zijn de volgende :
 Bouwplaatsen van beperkte omvang van de categorie E
 Hoogdringende bouwplaatsen van de categorie P1
 Dringende bouwplaatsen van type P2 : de gebruikelijke goedkeuringsprocedure (type A,
zonder coördinatie, of planning), maar met gehalveerde termijnen
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
16
3 MODULE EXECUTIE : FUNCTIONALITEITEN
3.1
De module « Uitvoering » openen »
Voor de bouwplaatsen van beperkte omvang (type E) en de bouwplaatsen van hoogste dringendheid
(P1) is er een knop voorzien in het menu « Acties » om rechtstreeks naar « uitvoering » te gaan,
meteen na het aanmaken van de bouwplaats.
Fig. 3.1 : Uitvoering starten
Voor de andere bouwplaatsen is het niet mogelijk om rechtstreeks naar Uitvoering te gaan. Wanneer
de bouwplaats goedgekeurd is, is het mogelijk om de werken te starten en dus naar de module
« Uitvoering » te gaan.
Vanaf dat moment heeft de gebruiker toegang naar een aantal functionaliteiten, afhankelijk van zijn
profiel : verzoeker, beheerder of politiezone.
3.2
Bouwplaatsen in uitvoering bekijken
De bouwplaatsen in uitvoering kunnen opgezocht worden met de filters die zich aan de linker kant
van het scherm bevinden (hier, voor een verzoeker) :
Fig. 3.2 : « In uitvoering » filters
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
17
3.3
3.3.1
Functionaliteiten verzoeker
Toekenning bankwaarborg per bouwplaats
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu.
Fig. 3.3 : Toegang tot de toekenning van een bankwaarborg voor een bouwplaats
Enkel de institutionele verzoekers kunnen een meerjaren bankgarantie stellen.
Een niet-institutionele verzoeker (of een institutionele verzoeker die geen meerjaren bankwaarbog
gesteld heeft) zal de waarborgen bouwplaats per bouwplaats stellen.
Na de bankinstelling van afgifte ingevuld te hebben, kan de verzoeker een bewijs dat de geldige
waarborg gesteld werd opladen (PDF).
Fig. 3.4 : Bankinstelling van afgifte van bankwaarborg
In het veld van het bedrag van de garantie staat het minimum, berekend op basis van het oppervlak
van de bouwplaats, reeds ingevuld.
Fig. 3.5 : Bankwaarborg per bouwplaats
Deze waarborg moet gevalideerd worden door een beheerder. Dit wordt uitgelegd in een paragraaf
in het hoofdstuk « Funtionaliteiten beheerder ».
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
18
Er kan geen verklaring van opstarting gesteld worden wanneer deze waarborg niet gevalideerd is,
behalve in het geval van een P1.
3.3.2
Veiligheids- en gezondheidscoördinator
Deze functionalteit is toegankelijk via de volgende knop in het « Actiues » menu :
Fig. 3.6 : Toegang naar Veiligheids- en Gezondheidscoördinator
Deze functionaliteit laat toe om de details van de veiligheids- en gezondheids coördinator (naam en
contactgegevens), verantwoordelijk voor de bouwplaats, in te geven
.
Fig. 3.7 : Selectie veiligheids- en gezondheidscoödinator
Voor elke nieuwe bouwplaats zal het mogelijk zijn om een coördinator te selecteren die eerder al aan
een bouwplaats is verbonden via de knop
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
19
3.3.3
Informatie aan de buurtbewoners
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop in het « Acties » menu :
Fig. 3.8 : Toegang tot informatie voor buurtbewoners
Deze functionaliteit laat enerzijds toe om de nog ontbrekende informatie voor het verzekeren van de
communicatie in te geven (via de communicatie module). En anderzijds, om een bouwplaatsfiche op
te stellen voor de buurtbewoners en de weggebruikers. (Merk op, vanaf de versie 2 van de software
kan via deze functionaliteit ook een bouwplaatspaneel aangemaakt worden)
Fig. 3.9 : Informatie buurtbewoners
De elementen die toegevoegd kunnen worden zijn de volgende :
Les éléments possibles à annexer sont les suivants :
- Commentaar in de twee talen van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
- Websites
- Documenten in bijlage
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
20
3.3.4
Oorspronkelijke plaatsbeschrijving
De plaatsbeschrijvingen zijn toegankelijk via de volgdende knop in het « Acties » menu :
Fig. 3.10 : Toegang tot oorspronkelijke plaatsbeschrijving door verzoeker
3.3.4.1
Initialisatie
De eerste stap is het initialiseren van de plaatsbeschrijving door het type te kiezen (oorspronkelijk,
tussentijds, afsluitend) en de voorziene dag en tijd op te geven.
In de praktijk kan het maken van een afspraak natuurlijk gebeuren buiten het systeem om. Wanneer
er een overeenkomst is voor de datum van de plaatsbeschrijving kunnen deze gegevens ingegeven
worden in Osiris.
Osiris laat echter ook toe om de tegenpartij uit te nodigen en om via opeenvolgende reacties een tijd
en plaats af te spreken.
Fig. 3.11 : Initialiseren van een plaatsbeschrijving
De status van de plaatsbeschrijving wordt
3.3.4.2
.
Uitnodigen
De tweede stap voor de verzoeker is het uitnodigen van de beheerder om een plaatsbeschrijving uit
te voeren.
De uitnodiging bestaat erin de beheerder een bericht te sturen, met daarin de dag, het uur en het
adres van de afspraak.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
21
Fig. 3.12 : Adres plaatsbeschrijving
De knop « Verzenden » zal een Osiris bericht sturen naar de beheerder met de ingegeven informatie.
De status van de plaatsbeschrijving verandert in
.
Wanneer de beheerder gereageerd heeft zal zijn antwoord getoond kunnen worden met de knop
« Antwoord WB »
Fig. 3.13 : Toegang tot het antwoord van de wegbeheerder voor de plaatsbeschrijving
3.3.4.3
Rapport opladen
De plaatsbeschrijving kan bestaan uit verschillende documenten (plaatsbeschrijvingsrapport, foto’s
en andere). Deze documenten kunnen opgeladen worden met de knop « Documenten ».
Fig. 3.14 : Toegang tot plaatsbeschrijvingsdocumenten
Het is dus mogelijk om een document van een titel te voorzien, het op te laden en er een
commentaar aan te koppelen.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
22
Fig. 3.15 : Plaatsbeschrijvingsdocument toevoegen
Buiten deze module zal het document, eens opgeladen, geconsulteerd kunnen worden in de
documentenlijst door rechts te klikken op de bouwplaats en het icoon
te klikken. Het
document zal ook beschikbaar zijn in het overzicht van de bouwplaats zoals beschreven in het
onderdeel « cockpit » van de beheersmodule.
Fig. 3.16 : Plaatsbeschrijvingsdocumenten consulteren
3.3.4.4
Communiceren
Na het opladen van de documenten, (foto’s en dergelijke) kan de verzoeker deze naar de verzoeker
versturen met de volgende knop :
De status van de plaatsbeschrijving wordt nu
. De plaatsbeschrijving kan
nu gevalideerd worden door de beheerder. Een validatie die, wanneer ze niet wordt uitgevoerd,
sowieso positief zal zijn.
3.3.4.5
Besluit omtrent plaatsbeschrijving consulteren
De verzoeker kan de besluiten omtrent de plaatsbeschrijvingen consulteren door in de module
« plaatsbeschrijving » te gaan op op het icoon
V 0.1
in de lijst, of in het detailscherm.
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
23
Fig. 3.17 : Beslissing van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving consulteren
3.3.5
Bericht van opstarting
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu.:
Fig. 3.18 : Toegang tot bericht van opstarting
Het bericht van opstarting voor een werkplaats van een ander type dan E is enkel mogelijk wanneer
de beheerder toestemming heeft gegeven. Dit is vandaag de dag is dit het geval door de bouwplaats
(dus, één bericht per bouwplaats), maar in een volgende versiez al dit het geval zijn voor elke fase
van de bouwplaats (dus, x berichten van opstarting).
Fig. 3.19 : Bericht van opstarting PCV
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
24
Dit scherm laat toe de werkelijke datum van het begin van de werken en de doorlooptijd van de
bouwplaats op te geven. Ook kunnen de contactgegevens van de beheerder van de bouwplaats van
de verzoeker ingevuld worden.
Deze gegevens zullen worden overgemaakt aan de beheerder. Een Osiris bericht zal hem er van op
de hoogte stellen.
Het bericht van aanvang behoeft geen goedkeuring door de beheerder, aangezien alle validaties
reeds plaatsgevonden hebben in het kader van de Administratieve (A), Technische (T) en
Cartographische (G) validaties op het niveau van de ontvankelijkheid door de beheerder.
3.3.6
Kennisgeving van opstarting aan Mobiris
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu.:
Fig. 3.20 : Toegang kennisgeving van opstarting aan Mobiris
Maximaal twee uur voor de eigenlijke opstarting van een bouwplaats die impact heeft op de
leefbaarheid van de openbare weg voor de weggebruikers, moet de verzoeker de opstarting
bevestigen naar Mobiris toe : via mail, telefoon of in Osiris (bevestigingsvlagje voor het bericht van
opstarting)
Wanneer deze informatie is doorgegeven via mail of telefoon, zal Mobiris het bericht van aanvang
oproepen om de vlag « Aanvang bevestigd » te activeren met invulling van de datum en het uur van
de bevestiging.
De activering van deze vlag (hetzij door de verzoeker, hetzij door Mobiris) zorgt er in de
communicatie module voor dat het grote publiek en de aanbieders van GPS diensten geinformeerd
worden van de eigenlijke opstarting van de werken.
Het zetten van deze flag door de verzoeker heeft twee gevolgen :
- Mobiris op de hoogte stellen van de nakende opstarting van de bouwplaats
Een mail en een Osiris bericht zullen naar de medewerkers van Mobiris gestuurd worden
- De datum en het uur van de kennisgeving opslaan op het niveau van het bericht van
opstarting als volgt :
Fig. 3.21 : Datum kennisgeving door verzoeker aan Mobiris
In de huidige versie van Osiris, met één bericht van opstarting per bouwplaats, zal er maar één
kennisgeving naar Mobiris gestuurd worden. Maar in de volgende versiez al er een kennisgeving zijn
per bericht van opstarting.
3.3.7
Activering door Mobiris van de kennisgeving van het bericht van opstarting
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu.:
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
25
Fig. 3.22 : Toegang tot kennisgeving door Mobiris van bericht van opstarting
Enkel medewerkers van de organisatie « MOBIRIS » hebben toegang tot deze functionaliteit.
Mobiris kan hier de vlag « Aanvang bevestigd » zetten met de datum en het uur van de kennisgeving
wanneer deze informatie is toegekomen via mail of telefoon. Indien de verzoeker deze kennisgeving
van aanvang reeds gemeld heeft via zijn actie menu, hoeft Mobiris geen actie meer te ondernemen
omdat ze op de hoogte gesteld is via mail en via Osirisbericht.
De activering van deze vlag (hetzij door de verzoeker, hetzij door Mobiris) zorgt er in de
communicatie module voor dat het grote publiek geinformeerd wordt van de eigenlijke aanvang van
de werken.
3.3.8
Bericht van opstarting / Aanvraag bouwplaatsakkoord E/P1
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.23 : Toegang Bericht van opstarting E/P1
Deze functionaliteit is enkel toegankelijk voor bouwplaatsen met ene procedure van type E waartoe
de bouwplaatsen van dringendheid P1 behoren.
Voor dit soort bouwplaatsen van type E is enkel de procedure van initialisatie uitgevoerd. Er is geen
enkele coördinatie, noch vraag om toestemming gebeurd zoals dat het geval is bij een volledige
workflow voor een bouwplaats. Het achterliggende idee is om in deze module de gegevens uit de
initialisatie over te nemen, ze aan te vullen en een « versneld » bouwplaatsakkoord aan te vragen.
De volgende elementen kunnen ingevuld worden, via 4 tabs :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
26
Fig. 3.24 : Aanvraag bouwplaatsakkoord (E/P1)





Voor het dossier
 De taal van behandeling van het dossier (enkel indien de taal van de organisatie
« tweetalig » is)
 Commentaar
Administratief gedeelte (A)
 Voorgestelde data
 Beheerder van de bouwplaats
 Rechtvaardiging voor de afwijking (Type E)
Technisch gedeelte (T)
 Methoden
Cartographisch gedeelte (G)
De gevallen van hinder kunnen niet aangepast worden
Documenten : Documenten kunnen aan de aanvraag gekoppeld worden
Men kan de initialisatie informatie van de bouwplaats opvragen
via de volgende knop :
De gegevens van de aanvraag kunnen doorgestuurd worden
naar de beheerder via de volgende knop :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
27
De bouwplaatsakkoordaanvraag wordt nu het onderwerp van een beslissing door de beheerder. Dit
is beschreven in de « Beheerder functionaliteiten ».
Wanneer een eerste weigering gegeven is, of wanneer de samenstelling van de bouwplaats
verandert (datums, hindernissen, …) kunnen er meerdere opeenvolgende
bouwplaatsakkoordaanvragen ingediend worden.
3.3.9
Consulteren beslissing Bericht van opstarting / Aanvraag bouwplaatsakkoord E/P1
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.25 : Toegeng tot beslissing bericht van opstarting E/P1
De beslissing van de beheerder om de het bouwplaatsakkoord al dan niet goed te keuren komt toe
bij de verzoeker in de vorm van een Osiris bericht.
De verzoeker kan het electronisch gehandtekende document raadplegen via de eerste tab van de
module.
Fig. 3.26 : Beslissing Bouwplaatsakkoord E/P1 consulteren
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
28
3.3.10 Omleidingsplannen
Binnen het goedkeuringsproces voor bouwplaatsen van een type, anders dan E, en tijdens de
uitvoering van alle bouwplaatsen is het mogelijk om een omleidingsplan op te stellen.
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.27 : Toegang omleidingsplannen
Het aanmaken van een nieuw omleidingsplan wordt gestart vanuit de optie in het volgende menu :
Fig. 3.28 : Omleidingsplan aanmaken
Een pop-up scherm laat toe om attributen toe te kennen aan het omleidingsplan :
 Titel FR/NL
V 0.1

Type weggebruikers

Uurregeling

Lijst van betrokken fases
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
29
Fig. 3.29 : Attributen omleidingsplan
Wanneer de attributen ingevuld zijn, laat het volgende icoon toe om naar een nieuw menu te gaan
van waaruit de lijnen van de omleiding ingetekend kunnen worden.
Fig. 3.30 : Toegang lijnen van omleidingsplan
Met een klik op « Een nieuwe lijn aanmaken » laat het systeem toe om een omleidingslijn in te
tekenen. Deze lijn kan in verschillende stappen ingetekend worden. De eerste klik start de lijn en elke
volgende klik voegt een segment toe. Met een dubbelklik wordt de lijn afgesloten. Verder kan men
opgeven of de lijn uni- of bidirectioneel is.
Fig. 3.31 : Sens déviation
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
30
Het iso ok mogelijk om de richting van de lijn om te keren met de optie :
Fig. 3.32 : Richting van omleiding omkeren
Na het intekenen van de lijn kunnen dezelfde attributen ingevuld worden als voor het
omleidingsplan. De attributen weggebruiker en uurregeling kunnen enkel aangepast worden indien
voor het omleidingsplan « Gemengd » ingevuld was.
Fig. 3.33 : Attributen van de omleidingslijn
Nadat de omleidingslijn opgeslagen is, zal het systeem hieraan twee letters toekennen, A-B voor de
eerste lijn, C-D voor de tweede enzovoort. De Urbis secties die werden vastgesteld voor de lijn
worden getoond.
Fig. 3.34 : Urbis secties voor omleidingslijn
In het menu, links van de kaart staat een overzicht van de omleidingslijnen van het omleidingsplan en
dit laat toe om hetzij de omleidingslijn(en), hetzij het oppervlak van het volledige plan te doen
oplichten door er met de muis over te gaan. Via dit menu krijgt men ook toegang tot de volgende
functionaliteiten :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
31
Lijn verwijderen
Hertekenen lijn
Lijnattributen aanpassen
Lijnattributen opvragen
Plan intekenen
Fig. 3.35 : Toegang attributen en intekenen omleidingsplan en -lijnen
Fig. 3.36 : Oplichten Omleiding
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
32
3.3.11 Signalisatieplan
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu :
Fig. 3.37 : Aanmaken signalisatieplan
Een signalisatieplan kan gekoppeld worden aan een omleiding die reeds eerder werd ingetekend. Dit
plan is niet verplicht om het dossier te vervolledigen maar zal in een latere fase wel nodig zijn in het
kader van de goedkeuring door de politie.
Dit document (PDF) kan reeds opgeladen geweest zijn tijdens de aanvraag van toestemming (zie
module Authorisatie). Standaard, dient dit document opgeladen te worden voor het verzenden van
de kennisgeving van opstarting.
Fig. 3.38 : Aanmaken van signalisatieplan
Dit scherm laat toe om een PDF document aan het signalisatieplan te koppelen. In een volgende
versiez al het mogelijk zijn om een plantemplate op te laden dat voorkomt uit een bibliotheek van
plannen, ter beschikking gesteld door de GOB. Deze optiez al zeer nuttig zijn voor bouwplaatsen van
het type E.
Men kan het signalisatieplan koppelen aan één of meerdere reeds opgestelde omleidingsplannen.
De fases waartoe het plan betrekking heeft moeten verplicht opgegeven worden.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
33
Het signalisatieplan moet goedgekeurd worden door de politiezone(s) die betrokken zijn als gevolg
van de fasen en de omleidingen, indien opgegeven. Deze zones zullen onderaan het scherm getoond
nadat het document is verzonden naar de autoriteiten via de knop « Doorsturen naar de
autoriteiten ».
Fig. 3.39 : Lijst politiezones voor signalisatieplan
Na verzending naar de autoriteiten zal er een Osiris bericht verzonden worden naar de betrokken
politiezones voor de validatie.
3.3.12 Signalisatieplan consulteren
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu: :
Fig. 3.40 : Signalisatieplan consulteren
De lijst van signalisatieplannen wordt getoond aan de gebruiker.
Fig. 3.41 : Signalisatieplannenlijst
Het document kan opgehaald worden ofwel via het icoon
detailscherm.
in de lijst, ofwel via de link in het
Fig. 3.42 : signalisatieplandocument consulteren
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
34
Het resultaat van de validatie door de betrokken politiezone(s) kan opgevraagd worden via het
vergrootglas in het detailscherm van het signalisatieplan.
Fig. 3.43 : Status validatie Politiezone(s)
3.3.13 Politievergunning
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu: :
Fig. 3.44 : Toegang politievergunning
Dit document (PDF) kan reeds opgeladen geweest zijn tijdens de aanvraag van toestemming (zie
module Authorisatie). Standaard, dient dit document opgeladen te worden voor de aanvang van de
bouwplaats.
Fig. 3.45 : Ophalen politievergunning door verzoeker
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
35
Dit scherm geeft de mogelijkheid om een PDF document op te laden dat betrekking heeft op de
politievergunning.
De fases waartoe het plan betrekking heeft moeten verplicht opgegeven worden.
Het signalisatieplan moet goedgekeurd worden door de politiezone(s) die betrokken zijn als gevolg
van de fasen. Deze zones zullen onderaan het scherm getoond nadat het document is verzonden
naar de autoriteiten via de knop « Doorsturen naar de autoriteiten ».
Fig. 3.46 : Lijst politiezones voor autorisatie van vergunning
Na verzending naar de autoriteiten zal er een Osiris bericht verzonden worden naar de betrokken
politiezones voor de validatie.
Dit opladen van documenten door de verzoeker wordt mogelijk gemaakt door de validatie door de
politiezone(s), maar de politiezone(s) kunnen ook vergunningsdocumenten opladen. Deze
functionaliteit wordt beschreven in een paragraaf in de « Politiezones functionaliteiten ».
3.3.14 Afsluitende plaatsbeschrijving
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu :
Fig. 3.47 : Toegang afsluitende plaatsbeschrijving voor verzoeker
De functionaliteiten van de afsluitende plaatsbeschrijving zijn bijna identiek aan die van de
oorspronkelijke plaatsbeschrijving :
- Uitnodigen van de beheerder door de verzoeker
- Antwoord van de beheerder op de uitnodiging
- Opladen van documenten
- Melding naar beheerder toe
De enige verschillen bevinden zich in de validatie van de plaatsbeschrijving door de beheerder.
Naast het accepteren of verwerpen van een plaatsbeschrijving kan de beheerder ook nog
bijkomende werken of werken van ambtswege eisen.
In dit geval moet een nieuwe afsluitende plaatsbeschrijving opgesteld worden door de verzoeker die
op zijn beurd moet goedgekeurd worden door de beheerder. Dit verschil wordt uitgelegd in het
onderdeel « Functionaliteiten Beheerder »
.
3.3.15 Afsluiten van een bouwplaats
Vanaf het moment dat de afsluitende plaatsbeschrijving gevalideerd is door de beheerder of
wanneer de noodzakelijke werken bepaald zijn of wanneer de termijn voor de validatie van de
afsluitende plaatsbeschrijving verstreken is, kan de verzoeker een verklaring van afsluiting van de
bouwplaats uitgeven.
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
36
Fig. 3.48 : Toegang verklaring van afsluiting
De datum van de afsluiting is deze waarvoor :
De garantieperiode van 3 jaar ingaat ;
De zone, indien van toepassing, bevroren wordt voor een periode van 3 jaar
Fig. 3.49 : Verklaring van afsluiting van bouwplaats
Bij het versturen van deze verklaring van afsluiting verandert de status van de bouwplaats naar
« Beëindigd ».
Het merkteken op de kaart zal het volgende worden :
Een rectificatiebericht kannog altijd aangemaakt worden door de verzoeker om de omvang van de
bouwplaats te verkleinen en alzo terug te brengen tot de zone waarbinnen werkelijk werken werden
uitgevoerd. Deze nieuwe zone zal de omvang van de bevroren zone bepalen.
Deze functionaliteit zal het onderwerp uitmaken van een paragraaf in de documentatie van de
beheersmodule.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
37
3.4
Functionaliteiten voor de beheerder
3.4.1 Validatie bankwaarborg per bouwplaats
Voor een bouwplaats waarvoor een nieuwe garantie is aangevraagd moet de beheerder het
bijgesloten document valideren. Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het «
Acties » menu.
Fig. 3.50 : Toegang validatie bankgarantie per bouwplaats
De beheerder heeft toegang naar de te valideren garantie via het icoon
garanties :
in de lijst van
Fig. 3.51 : Lijst bankgaranties
Aan de rechterkant van de lijst kan het PDF document geopend worden met het icoon
.
Het document kan ook geopend worden vanuit het detailscherm van de garantie door op de naam
van het bestand te klikken.
Met de knop « Valideren » kan de beheerder via een Osiris bericht de validatie van de garantie
communiceren naar de verzoeker toe.
Deze validatie laat toe aan de verzoeker om met zijn bouwplaats van start te gaan.
3.4.2
Reageren op uitnodiging voor plaatsbeschrijving
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.52 : Toegang plaatsbeschrijving door beheerder om te antwoorden op uitnodiging
Het volgende merkteken zal getoond worden op de bouwplaats waarvoor een uitnodiging openstaat.
Bovendien is er een Osiris bericht verstuurd naar de beheerder om hem er aan te herinneren dat hij
nog moet reageren.
Om het adres van de plaatsbeschrijving op te zoeken kan de beheerder op de knop « Uitnodiging «
klikken.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
38
Fig. 3.53 : Adres plaatsbeschrijving opzoeken
Om te antwoorden op een uitnodiging beschikt de beheerder over een knop onderaan het formulier.
Het volgende scherm biedt verschillende mogelijke antwoorden aan.
.
Fig. 3.54 : Antwoorden uitnodiging plaatsbeschrijving
Als de beheerder niet antwoordt op de uitnodiging, betekend dit dat de verzoeker eenzijdig de
plaatsbeschrijving kan opmaken.
Het versturen van het antwoord gebeurd vie da knop « Antwoord verzenden ». In dit geval verandert
de status van de plaatsbeschrijving in
3.4.3
.
Validatie oorspronkelijke plaatsbeschrijving
De toegang tot de plaastbeschrijvingen is mogelijk via de volgende knop in het menu « Acties » :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
39
Fig. 3.55 : Toegang plaatsbeschrijving door beheerder voor validatiue
De validatie van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving bestaat uit de goedkeuring of de verwerping
hiervan, wetende dat de bouwplaats pas van start kan gaan wanneer de oorspronkelijke
plaatsbeschrijving als geldig wordt beschouwd door de beheerder of wanneer deze geldig wordt als
gevolg van verlopen van de termijn van validatie.
Fig. 3.56 : Validatie oorspronkelijke plaatsbeschrijving
Het goedkeuringsdocument kan voor de ondertekening gepreviewd worden.
De validatie zit in een « Next In Line » proces totdat de beslissing electronisch ondertekend wordt.
Achteraf is het electronisch ondertekende document consulteerbaar via de twee volgende iconen,
hetzij in de lijst, hetzij in het detailscherm van de plaatsbeschrijving.
Fig. 3.57 : Consulteren validatiedocument oorspronkelijke plaatsbeschrijving
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
40
3.4.4
ATG validatie aanvraag bouwplaatsakkoord (type E/P1)
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.58 : Toegang ATG type E/P1
Alvorens er een oordeel geveld kan worden moet deaanvraag voor het bouwplaatsakkoord
gevalideerd worden op de drie onderdelen Administratie, Techniek en Carthografie.
De bouwplaatsen waarvoor een verzoek tot bouwplaatsakkoord verstuurd is, maar, waarvoor nog
geen enkele beslissing genomen is worden op de kaar aangetoond met de volgende merktekens ::
Om snel de drie tabs te kunnen raadplegen en valideren en hierbij zowel de kaart als de attributen
van de bouwplaats te kunnen zien, is er een icoon voorzien, bovenaan rechts op het scherm om naar
twee-scherm-modus te gaan.
In elke tab is er de mogelijkheid om ofwel de huidige tab (Administratie, Techniek of Cartografie) te
sluiten, ofwel om alle drie de tabs in één keer te sluiten.
Bijvoorbeeld, in de tab Administratie ziet men :
Fig. 3.59 : Sluiting ATG E/P1
Met de Administratie validatie gesloten wordt het merkteken op de kaart het volgende
. Het
zelfde gebeurd voor de andere validaties, to talle drie de validaties gesloten zijn en men de volgende
merktekens krijgt
.
Na het sluiten van de drie validaties wordt het mogelijk om een beslissing te nemen aangaande de
aanvraag tot bouwplaatsakkoord.
3.4.5
Beslissing aanvraag bouwplaatsakkoord (Type E/P1)
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.60 : Toegang beslissing bouwplaatsakkoord E/P1
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
41
Het volgende scherm wordt getoond :
5
1
2
3
4
Fig. 3.61 : Beslissing bouwplaatsakkoord E/P1
De volgende acties zijn mogelijk :
1. Consulteren van de attributen van de drie validatietypes
2. Selecteren van de te respecteren vereisten met initialisatie van de beslissingstekst
3. Preview van het beslissingsdocument voor de ondertekening hiervan
4.Next In Line proces waarbij de laatste stap de mogelijkheid tot electronische ondertekenen
is
5. Nieuw scherm
Na de beslissing en de electronische ondertekening, is het mogelijk om het electronisch
ondertekende document te bekijken via de module « Bericht van opstarting/Beslissing
bouwplaatsakkoord » in de eerste tab « Beslissing ». Dit ziet er zo uit :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
42
Fig. 3.62 : Consulteren beslissing bouwplaatsakkoord E/P1
Deze beslissing resulteert in een Osiris bericht naar de verzoeker.
In het dynamische overzicht van de bouwplaats van het type E wordt de status het resultaat van de
beslissing.
Bijvoorbeeld, in geval van een weigering wordt het « bouwplaatsakkoord geweigerd »
.
3.4.6
Berichten behandelen
Op elk moment in het verwerkingsproces van een bouwplaats heeft de gebruiker toegang tot een
Osiris berichtensysteem via de volgende functionaliteit in het gebruikersmenu :
Fig. 3.63 : Toegang berichtensysteem
Er zijn twee types berichten naar de beheerders toe :
- Impliciete berichten, door Osiris aangemaakt als gevolg van specifieke acties
- Expliciete berichten, aangemaakt door Osiris gebruikers die hen toelaten ene dialoog te
voeren aangaande een bouwplaats.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
43
11
5
2
6
3
4
Fig. 3.64 : Functionaliteiten berichtensysteem
In de lijst van berichten zijn de volgende functies beschikbaar :
1. Filter berichten op basis van één van de volgende elementen :
a. Bouwplaatsnummer
b. Interne referentie
c. Procedure (soort vrijstelling)
d. Dringendheid
2. Bericht lezen
3. Reageren op een bericht
4. Bericht opnieuw « niet gelezen » zetten
5. Nieuw bericht aanmaken
6. Rechtstreekse toegang naar de bouwplaats
In de inhoud van het bericht is het ook mogelijk om :
- Het bericht door te sturen
- Het bericht te beantwoorden
Opmerking : de berichten die bij éénzelfde bouwplaats horen worden hernomen in het detailscherm
van deze bouwplaats. (gedocumenteerd in het cockpit onderdeel van de beheersmodule). In deze
interface kunnen de berichten gerangschikt worden volgens het type verzender (bijvoorbeeld, alle
berichten van de politie voor deze bouwplaats, van de beheerder, …)
3.4.7
Validatie afsluitende plaatsbeschrijving
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu:
Fig. 3.65 : Toegang afsluitende plaatsbeschrijving voor validatie
De validatie van een afsluitende plaatsbeschrijving bestaat uit het accepteren of verwerpen hiervan
wetende dat een bouwplaats niet afgesloten kan worden tenzij een afsluitende plaatsbeschrijving
geldig wordt verklaard of wanneer de termijn voor de validatie verstreken is.
De validatie van een plaatsbeschrijving kan opgeroepen worden via de knop « Validatie beheerder »
in het volgende scherm :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
44
Fig. 3.66 : Toegang validatie Afsluitende plaatsbeschrijving door beheerder
Fig. 3.67 : Validatie afsluitende plaatsbeschrijving
Voor afsluitende plaatsbeschrijving bestaat er een bijkomende beslissing. De beheerder kan in eerste
instantie bijkomende werken aanvragen en wanneer de daaropvolgende plaatsbeschrijving nog
steeds niet positief is, kan de beheerder werken van ambtswege opleggen. In dit geval zal de
verzoeker geen enkele aanpassing mogen uitvoeren aan zijn bouwplaats.
Het beslissingsdocument kan voor het handtekenen gepreviewd worden via de knop « Prévisualiser
le document de décision.
De validatie behoort tot een « Next In Line » proces tot aan het electronisch ondertekenen van de
beslissing.
Na de beslissing kan het electronisch getekende document geraadpleegd worden via de twee
volgende knoppen, in de lijst en in het detailscherm van de plaatsbeschrijving.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
45
Fig. 3.68 : Validatiedocument afsluitende plaatsbeschrijving consulteren
3.4.8
Bevel stillegging bouwplaats
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu :
Fig. 3.69 : toegang bevel stopzetting bouwplaats
De beheerders of de politiezones kunnen op elk moment beslissen om een bouwplaats stil te leggen.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
46
Fig. 3.70 : Opstellen stopzetting bouwplaats
Zij beschikken over de mogelijkheid om, mits opgave van rede een mail, een Osiris bericht en een
sms (indien het sms platform actief is) te sturen naar alle betrokkenen (piloot en gecoördonneerden)
die 24 uur op 24 beschikbaar zijn. Deze betrokkenen zijn opgelijst in de contactgegevens van de
organisatie.
Fig. 3.71 : Contactgegevens stillegging bouwplaats
De stillegging van een bouwplaats is onderdeel van een « Next In Line » proces tot aan de
uiteindelijke ondertekening.
Opm : In dit geval is de handtekening niet electronisch.
Na ondertekening zal de status van de bouwplaats « stilgelegde bouwplaats » zijn en zal het
merkteken op de kaar het volgende zijn :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
47
3.5
Funtionaliteiten Politiezone
3.5.1 Consulteren signalisatieplan
Deze functionaliteit is toegankelijk via de volgende knop uit het « Acties » menu.
Fig. 3.72 : Toegang signalisatieplan door politiezone
De lijst van signalisatieplannen van de bouwplaatsen wordt als volgt weergegeven :
Fig. 3.73 : Lijst signalisatieplannen voor politiezones
Het opvragen van het document is mogelijk, ofwel via het icoon
detailscherm.
in de lijst, ofwel via de link in het
Fig. 3.74 : Consulteren signalisatiedocument door politiezone
Het detailoverzicht van het signalisatieplan wordt geopend via het vergrootglas.
Fig. 3.75 Detailoverzicht signalisatieplan
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
48
Onderaan het scherm geeft het icoon
aan dat de validatie moet gebeuren door de bijhorende
politiezone en dat er een tweede validatie nodig is door een andere politiezone. Het resultaat van de
validatie door de andere poltiezone is bijgevolg consulteerbaar via het icoon
.
De validatie van het signalisatieplan is dus mogelijk vanuit deze module. Ze is ook mogelijk vanaf het
volgende onderdeel van het menu zoals wordt uitgelegd hieronder.
3.5.2
Validatie signalisatieplan
De bouwplaatsen waarvoor een politiezone een validatie van een signalisatieplan moet uitvoeren
kunnen gefiltered worden via de volgende filterLes chantiers pour lesquels une zone de police doit
procéder à une validation d’un plan de signalisation peuvent être filtrés via le filtre suivant :
Fig. 3.76 : Signalisatieplannen voor politiezone opvragen.
Bovendien is er voor deze bouwplaatsen een Osiris bericht gestuurd naar de politiezone om aan te
geven dat er een validatie dient te gebeuren.
De validatie van een singalisatieplan kan gebeuren via de volgende knop in het « Acties » menu :
Fig. 3.77 : Toegang validatie signalisatieplan door politiezone
Deze knop is enkel actief indien er voor de geselecteerde bouwplaats een validatie moet gebeuren.
De politiezine kan aldus een signalisatieplan geldig of ongeldig verklaren met de mogelijkheid om
commentaar en een document aan te hechten.
Fig. 3.78 : Validation ZP Plan de signalisation
De validatie van een signalisatieplan is een beslissing van een autoriteit en valt dus onder een « Next
In Line » proces. De knop « Historiek » onderaan links op het scherm geeft toegang to de
verschillende stappen binnen dit proces.
Na de electronische ondertekening wordt de status van de validatie zichtbaar in het detailscherm van
het signalisatieplan op de volgende manier :
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
49
Fig. 3.79 : Status signalisatieplan
De details van de beslissing kan getoond worden door te klikken op het icoon
3.5.3
.
Raadplegen van politievergunningen
Deze functionaliteit is mogelijk via de volgende knop in het menu « Acties ».
Fig. 3.80 : Raadplegen politievergunningen politiezone
De lijst met politievergunningen van de bouwplaats wordt als volgt getoond:
Fig. 3.81 : Lijst met politievergunningen politiezone
Het raadplegen van het document is ofwel mogelijk via het icoon
het detail.
in de lijst, ofwel via de lijn in
Fig. 3.82 : Raadplegen van het document van de politievergunning politiezone
Het detail van de attributen van de politievergunning is geactiveerd via het vergrootglas.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
50
Fig. 3.83 : Raadplegen politievergunning politiezone
Onderaan het scherm ziet u het icoon
wanneer een validering gerealiseerd moet worden door
de politiezone die aangemeld is, en wanneer een tweede validering uitgevoerd moet worden door
een andere politiezone. Het resultaat van de validering van een andere politiezone is echter te
raadplegen via het icoon
.
De validering van de politievergunning is dus mogelijk in deze module, maar ze is ook mogelijk door
het menu te volgen, zoals hieronder uitgelegd wordt.
3.5.4
Validering van de politievergunning
De bouwplaatsen waarvoor een politiezone een validering van een politievergunning moet
uitvoeren, kunnen gefilterd worden via volgende filter:
Voor deze bouwplaatsen ontvangt de politiezone zelfs een bericht van Osiris om hen te verwittigen
dat er een validering moet uitgevoerd worden.
De validering van een politievergunning is toegankelijk via de volgende knop in het menu « Acties »:
Fig. 3.84 : Toegang tot validering van politievergunning politiezone
Deze knop is niet geactiveerd als een validering nog moet gerealiseerd worden op de geselecteerde
bouwplaats.
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
51
De politiezone kan dan een politievergunning valideren of niet valideren door een document of
commentaar als bijlage toe te voegen.
Fig. 3.85 : Validering politievergunning politiezone
De validering van een politievergunning is een beslissing van een instantie en is dus het onderwerp
van een next-in-line proces. De knop « Geschiedenis » links onderaan het scherm laat toe om de
stappen van het proces te raadplegen.
Na de elektronische handtekening, is de status van de validering zichtbaar in het detail van het
signalisatieplan als volgt:
Fig. 3.86 : Status politievergunning
Het detail van de beslissing is zichtbaar door te klikken op het icoon
3.5.5
.
Laden van politievergunning
In een latere versie zal het laden van een politievergunning meteen door een politiezone kunnen
gebeuren.
Dit laden zal exact hetzelfde proces volgen als het aanvragen van een validering van een
politievergunning door een verzoeker.
3.5.6
Berichten sturen
Op elk moment in het proces van de behandeling van een bouwplaats heeft de politiezone toegang
tot de berichten van Osiris via de volgende functionaliteit in het gebruikersmenu:
Fig. 3.87 : Toegang van politiezone tot de berichten
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
52
De berichten die ontvangen worden door de politiezone kunnen onderverdeeld worden in 2 types:
- De impliciete berichten die door Osiris gegenereerd worden door specifieke acties.
- De expliciete berichten die door de gebruikers van Osiris manueel aangemaakt worden en
die een dialoog over de bouwplaats toelaten.
11
6
2
3
4
5
Fig. 3.88 : Functionaliteiten van berichten van de politiezone
In de lijst met berichten, zijn volgende functionaliteiten beschikbaar:
1. Filters van berichten op basis van volgende elementen:
a. Nummer van de bouwplaats
b. Interne referentie
c. Procedure (afwijkingsregime)
d. Dringendheid
2. Raadplegen van een bericht
3. Antwoorden op een bericht
4. Het bericht opnieuw markeren als ongelezen
5. Een nieuw bericht aanmaken
6. Directe toegang tot de bouwplaats
In het detail van het bericht, is het ook mogelijk om:
- Een bericht door te sturen
- Te antwoorden op een bericht
3.5.7
Het stilleggen van de bouwplaats bevelen
Zowel de politiezones als de beheerders kunnen het stilleggen van bouwplaats bevelen.
Deze functionaliteit is reeds gedocumenteerd in het deel « Beheerder ».
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
53
4 TABLE DES FIGURES
Fig. 1 : Uitvoering starten ...................................................................................................................... 17
Fig. 2 : « In uitvoering » filters ............................................................................................................... 17
Fig. 3 : Toegang tot de toekenning van een bankwaarborg voor een bouwplaats ............................... 18
Fig. 4 : Bankinstelling van afgifte van bankwaarborg ............................................................................ 18
Fig. 5 : Bankwaarborg per bouwplaats .................................................................................................. 18
Fig. 6 : Toegang naar Veiligheids- en Gezondheidscoördinator ............................................................ 19
Fig. 7 : Selectie veiligheids- en gezondheidscoödinator........................................................................ 19
Fig. 8 : Toegang tot informatie voor buurtbewoners ............................................................................ 20
Fig. 9 : Informatie buurtbewoners ........................................................................................................ 20
Fig. 10 : Toegang tot oorspronkelijke plaatsbeschrijving door verzoeker ............................................ 21
Fig. 11 : Initialiseren van een plaatsbeschrijving ................................................................................... 21
Fig. 12 : Adres plaatsbeschrijving .......................................................................................................... 22
Fig. 13 : Toegang tot het antwoord van de wegbeheerder voor de plaatsbeschrijving ....................... 22
Fig. 14 : Toegang tot plaatsbeschrijvingsdocumenten .......................................................................... 22
Fig. 15 : Plaatsbeschrijvingsdocument toevoegen ................................................................................ 23
Fig. 16 : Plaatsbeschrijvingsdocumenten consulteren .......................................................................... 23
Fig. 17 : Beslissing van de oorspronkelijke plaatsbeschrijving consulteren .......................................... 24
Fig. 18 : Toegang tot bericht van opstarting ......................................................................................... 24
Fig. 19 : Bericht van opstarting PCV ...................................................................................................... 24
Fig. 20 : Toegang kennisgeving van opstarting aan Mobiris ................................................................. 25
Fig. 21 : Datum kennisgeving door verzoeker aan Mobiris ................................................................... 25
Fig. 22 : Toegang tot kennisgeving door Mobiris van bericht van opstarting ....................................... 26
Fig. 23 : Toegang Bericht van opstarting E/P1 ...................................................................................... 26
Fig. 24 : Aanvraag bouwplaatsakkoord (E/P1) ...................................................................................... 27
Fig. 25 : Toegeng tot beslissing bericht van opstarting E/P1 ................................................................ 28
Fig. 26 : Beslissing Bouwplaatsakkoord E/P1 consulteren .................................................................... 28
Fig. 27 : Toegang omleidingsplannen .................................................................................................... 29
Fig. 28 : Omleidingsplan aanmaken ...................................................................................................... 29
Fig. 29 : Attributen omleidingsplan ....................................................................................................... 30
Fig. 30 : Toegang lijnen van omleidingsplan ......................................................................................... 30
Fig. 31 : Sens déviation .......................................................................................................................... 30
Fig. 32 : Richting van omleiding omkeren ............................................................................................. 31
Fig. 33 : Attributen van de omleidingslijn ............................................................................................. 31
Fig. 34 : Urbis secties voor omleidingslijn ............................................................................................. 31
Fig. 35 : Toegang attributen en intekenen omleidingsplan en -lijnen .................................................. 32
Fig. 36 : Oplichten Omleiding ................................................................................................................ 32
Fig. 37 : Aanmaken signalisatieplan ...................................................................................................... 33
Fig. 38 : Aanmaken van signalisatieplan................................................................................................ 33
Fig. 39 : Lijst politiezones voor signalisatieplan .................................................................................... 34
Fig. 40 : Signalisatieplan consulteren .................................................................................................... 34
Fig. 41 : Signalisatieplannenlijst ............................................................................................................ 34
Fig. 42 : signalisatieplandocument consulteren .................................................................................... 34
Fig. 43 : Status validatie Politiezone(s) .................................................................................................. 35
Fig. 44 : Toegang politievergunning ...................................................................................................... 35
Fig. 45 : Ophalen politievergunning door verzoeker ............................................................................. 35
Fig. 46 : Lijst politiezones voor autorisatie van vergunning .................................................................. 36
Fig. 47 : Toegang afsluitende plaatsbeschrijving voor verzoeker ......................................................... 36
Fig. 48 : Toegang verklaring van afsluiting ............................................................................................ 37
Fig. 49 : Verklaring van afsluiting van bouwplaats ................................................................................ 37
Fig. 50 : Toegang validatie bankgarantie per bouwplaats..................................................................... 38
Fig. 51 : Lijst bankgaranties ................................................................................................................... 38
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
54
Fig. 52 : Toegang plaatsbeschrijving door beheerder om te antwoorden op uitnodiging.................... 38
Fig. 53 : Adres plaatsbeschrijving opzoeken ......................................................................................... 39
Fig. 54 : Antwoorden uitnodiging plaatsbeschrijving ............................................................................ 39
Fig. 55 : Toegang plaatsbeschrijving door beheerder voor validatiue .................................................. 40
Fig. 56 : Validatie oorspronkelijke plaatsbeschrijving ........................................................................... 40
Fig. 57 : Consulteren validatiedocument oorspronkelijke plaatsbeschrijving ...................................... 40
Fig. 58 : Toegang ATG type E/P1 ........................................................................................................... 41
Fig. 59 : Sluiting ATG E/P1 ..................................................................................................................... 41
Fig. 60 : Toegang beslissing bouwplaatsakkoord E/P1 ......................................................................... 41
Fig. 61 : Beslissing bouwplaatsakkoord E/P1 ........................................................................................ 42
Fig. 62 : Consulteren beslissing bouwplaatsakkoord E/P1 .................................................................... 43
Fig. 63 : Toegang berichtensysteem ...................................................................................................... 43
Fig. 64 : Functionaliteiten berichtensysteem ........................................................................................ 44
Fig. 65 : Toegang afsluitende plaatsbeschrijving voor validatie ............................................................ 44
Fig. 66 : Toegang validatie Afsluitende plaatsbeschrijving door beheerder ......................................... 45
Fig. 67 : Validatie afsluitende plaatsbeschrijving .................................................................................. 45
Fig. 68 : Validatiedocument afsluitende plaatsbeschrijving consulteren ............................................. 46
Fig. 69 : toegang bevel stopzetting bouwplaats .................................................................................... 46
Fig. 70 : Opstellen stopzetting bouwplaats ........................................................................................... 47
Fig. 71 : Contactgegevens stillegging bouwplaats ................................................................................. 47
Fig. 72 : Toegang signalisatieplan door politiezone .............................................................................. 48
Fig. 73 : Lijst signalisatieplannen voor politiezones .............................................................................. 48
Fig. 74 : Consulteren signalisatiedocument door politiezone ............................................................... 48
Fig. 75 Detailoverzicht signalisatieplan ................................................................................................. 48
Fig. 76 : Signalisatieplannen voor politiezone opvragen. ...................................................................... 49
Fig. 77 : Toegang validatie signalisatieplan door politiezone ................................................................ 49
Fig. 78 : Validation ZP Plan de signalisation .......................................................................................... 49
Fig. 79 : Status signalisatieplan.............................................................................................................. 50
Fig. 80 : Raadplegen politievergunningen politiezone .......................................................................... 50
Fig. 81 : Lijst met politievergunningen politiezone ............................................................................... 50
Fig. 82 : Raadplegen van het document van de politievergunning politiezone .................................... 50
Fig. 83 : Raadplegen politievergunning politiezone .............................................................................. 51
Fig. 84 : Toegang tot validering van politievergunning politiezone ...................................................... 51
Fig. 85 : Validering politievergunning politiezone ................................................................................. 52
Fig. 86 : Status politievergunning .......................................................................................................... 52
Fig. 87 : Toegang van politiezone tot de berichten ............................................................................... 52
Fig. 88 : Functionaliteiten van berichten van de politiezone ................................................................ 53
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
55
V 0.1
Dit document is tijdelijk. In het specifieke geval dat een formulering verschillend blijkt van de wettelijke
teksten, is het natuurlijk deze laatste die de voorkeur geniet.
56