folder

r p r ia
LF U
ac at
T UR
ad @n
em rp
ie aca
.n d
l
em
ie
.n
l
GR
N
RP PR SN
E
AT AC EV AK
8
AP
M
IS
AD IEW
el
d
LO RIL
C
je
CA VA
OL EM
aa
n
T
N
v
IE A
of ia
L E I E:
:T F
ki se
jk c
1
GE
U 4
op re
DE :00
n ta
S
DE OPLEIDING VOOR DE RENOVATIEEN TRANSFORMATIEPROFESSIONAL
WAT IS DE NRP ACADEMIE?
HOE IS DE NRP ACADEMIE OPGEZET?
De NRP Academie is een opleiding voor de renovatie- en
De opleiding kent een viertal modules: VERANDEREN,
transformatie professional. De TU Delft en NRP hebben
VERBINDEN, VERDIENEN en VERBOUWEN. Elke lesdag
via co-creatie de leerdoelen geformuleerd. Vervolgens zijn
start met een lezing uit wetenschap/onderwijs en wordt
er passende docenten uit de onderwijs- en NRP partners
in de middag gevolgd door een vertaling in de praktijk en
gezocht om samen de NRP Academie vorm te geven.
in workshops. In de avond wordt in groepen gewerkt aan
verschillende casus.
TU Delft, Nyenrode, Hogeschool Utrecht en NRP leveren
INFORMATIE BROCHURE
OP DE NRP ACADEMIE:
gezamenlijk ruim vijftig inspirerende en vakbekwame docenten.
Twee keer in een studiejaar vindt er een NRP Challenge
Dit resulteert in een opleiding waar kennis, inzichten en
plaats: een tweedaagse workshop waar in groepen aan een
vaardigheden uit de hoeken van wetenschap, onderwijs en
vastgelopen casus van een NRP partner wordt gewerkt.
de praktijk samenkomen.
• wordt je visie op de opgave in de bestaande omgeving
Daarnaast biedt de NRP Academie een mogelijkheid om
verbreed en verdiept.
je leidinggevende een deel van het programma in de module
Veranderen mee te maken, het zogenaamde Executive
Program.
• leer je los te komen van de standaard manier van werken
DÉ OPLEIDING
VOOR DE
RENOVATIE- EN
TRANSFORMATIEPROFESSIONAL
die je hebt ontwikkeld.
Jan van der Tol, FGH BANK
• maak je kennis met de veranderende wereld: bij gebruikers,
eigenaren, adviseurs, financiers, ontwerpers, uitvoerende
bedrijven en toeleverende industrie.
• leer je hoe je al die verschillende belangen bij het werken
in de bestaande omgeving bij elkaar kunt brengen en
samen kunt werken aan een sluitende business case voor
iedereen.
locaties door het land plaats. We gaan niet op excursie,
“Ik heb veel handvatten aangereikt gekregen
waarbij ik de theorie heb kunnen toetsen aan de
praktijk. De praktijk blijkt dan vaak toch weerbarstig.
Aan de andere kant; veranderen heeft tijd nodig.
Maar veel tijd is er niet.”
“EEN ANDERE KIJK OP DINGEN
IS NODIG.”
wetenschap en praktijk.
kennen om samen te werken aan duurzame oplossingen
voor de doorontwikkeling van vastgoed.
Huub Nouwens, WOONBEDRIJF
“De opgedane kennis van theorieën en praktijkvoorbeelden hebben me verrijkt en meer
zelfvertrouwen gegeven. De theorie van fusie van
belangen en de contacten met collega-cursisten
hebben direct resultaat opgeleverd. “
“HET CURSUSGELD IS DAARDOOR
INMIDDELS MET EEN FACTOR 15
TERUGVERDIEND.”
CO-CREATIE DOOR NRP, TU DELFT, NYENRODE EN HU
Hogeschool Utrecht.
1
VERANDEREN
NRP Challenge
Mei van Eeghen, GEMEENTE HAARLEM
Kortom:
vanuit je eigen specialisme leer je andere specialismen (beter)
De andere cursusdagen zijn bij TU Delft, Nyenrode en
Executive Program
• leer je van de uitwisseling met je medecursisten, zeker
door het gezamenlijk werken aan casussen.
maar ervaren de projecten door er de hele dag te zijn.
“IK HOOP DAT IK MET MIJN
AFGERONDE OPLEIDING OP ZAK,
MIJN COLLEGA-AMBTENAREN
KAN OVERTUIGEN OM RENOVATIE,
MAAR OOK ISOLATIE VAN
WONINGEN, ECHT SERIEUS TE
NEMEN. ”
“En dat wij het als onze rol gaan zien om de stad
daarin verder te krijgen.”
2
VERBINDEN
3
VERDIENEN
4
VERBOUWEN
NRP Challenge
CERTIFICAAT
1 JAAR + MOGELIJKHEID EIGEN TIJDPAD STUDENT
• raak je geïnspireerd door bevlogen sprekers uit onderwijs,
Ongeveer de helft van de lesdagen vinden op inspirerende
STUDIELAST, TOELATING EN KOSTEN
LESPROGRAMMA 2014
Om de NRP Academie te volgen, moet je rekening houden
KICKOFF
met een studielast van gemiddeld één dag in de week. Eén
dag plus avond per veertien dagen volg je de opleiding op
locaties; de overige tijd heb je nodig voor het bestuderen van
literatuur, het werken aan casussen en je logboek. Voor de
toelating vragen we je om de volgende zaken toe te sturen:
jouw curriculum vitae, jouw motivatie en een project uit
jouw praktijk (dat als casus kan worden gebruikt).
De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 9.750,- excl. BTW.
NRP partners krijgen een korting van € 1.000,- excl. BTW.
Indien je wat tijd en financiën betreft geen mogelijkheden
hebt om binnen één jaar alle modules te volgen, dan is
maatwerk mogelijk tegen een meerprijs.
Kennismaking met elkaar
en het programma
Dinsdag 2 september op locatie
MODULE 1 VERANDEREN
Ontdekken
Ondernemen
Ontwikkelen Omdenken
Onderhouden
Dinsdag 9 september TU Delft
Dinsdag 23 september op locatie
Dinsdag 7 oktober
TU Delft
Dinsdag 4 november op locatie
Dinsdag 18 november TU Delft
Heb je een passie voor de bestaande omgeving
en gebouwen en ben je bereid in jezelf en je vak te
investeren?
Greep uit de docenten: Hans Boutellier (Verwey-Jonker),
Paul Meurs (TU Delft), Cees Anton de Vries (Origame), Job van Zomeren
(Era Contour), Bas van der Griendt (Bouwfonds).
Herman Pel, METADECOR
NRP CHALLENGE “DE TOON IS NU ABSOLUUT GEZET:
ER IS EEN BEPAALDE MIND-SET
ONTSTAAN DIE NODIG WAS.”
MODULE 2 VERBINDEN
“Uit jezelf ben je geneigd terug te vallen op
bestaande patronen en systemen. Die zijn nu
volledig afgebroken en dat is heel goed.”
IS DE NRP ACADEMIE
IETS VOOR JOU?
28 - 29 november
Ben je nieuwsgierig, ondernemend, leergierig en
op locatie
Durf je in een zeer divers gezelschap van
medecursisten samen te werken aan de opgave?
De belangen verbonden
De bouwers verbonden
De gebruikers verbonden
Verbinden in de praktijk
durf je kritisch naar jezelf te kijken?
Dinsdag 6 januari
Dinsdag 20 januari
Dinsdag 3 februari
Vrijdag 13 febrari
Nyenrode
Nyenrode
op locatie
op locatie
Heb je een denk- en werkniveau op minimaal HBO
niveau en een aantal jaren relevante werkervaring?
Greep uit de docenten: Anke van Hal (Nyenrode, TU Delft),
Henk Diepenmaat (Nyenrode), Alfred van den Bosch (De Alliantie),
Dennis Rutges (Rutges Vernieuwt), Dionne Baare (gemeente Nieuwegein).
Overtuig ons dat deze opleiding aansluit bij jouw
ambities met een aanmelding, cv en motivatie via:
Sabina Beitler, MITROS
“Er ligt geen kant en klare oplossing voor het
aanpakken van renovatie vraagstukken. Wel is
het volgens mij mogelijk om een duidelijke lijn te
volgen, zodat iedereen weet waarom we renovaties
aanpakken zoals we doen.”
www.nrpacademie.nl
MODULE 3 VERDIENEN
De gebruiker verdient
Vastgoedpartijen verdienen
Iedereen verdient
Verdienen in de praktijk
Dinsdag 3 maart
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 31 maart
Vrijdag 10 april
TU Delft
TU Delft
op locatie
op locatie
Greep uit de docenten: Hilde Remoy (TU Delft), Erwin van der Krabben
(Radboud Universiteit), Marten Middendorp (Brink Groep), Wim Weide
(Fakton), Maarten Donkers (FGH Bank), Hans de Jonge (TU Delft).
“WE GAAN HET ANDERS DOEN!”
MODULE 4 VERBOUWEN
Voor meer informatie kijk op nrpacademie.nl, stuur een e-mail aan
[email protected], of bel met +31 (0)6 50628844.
NRP Academie is een co-creatie door:
Waarderen
Innoveren
Exploiteren
Verbouwen in de praktijk
Dinsdag 12 mei
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 9 juni
Vrijdag 19 juni
HU
HU
op locatie
op locatie
Greep uit de docenten: Laure Itard (OTB en Haagse Hogeschool),
Jan van der Hoeve (Hogeschool Utrecht), Jaap Wiedenhoff (ABT),
Hans van der Krogt (Smits Vastgoedzorg).
NRP CHALLENGE
en diploma-uitreiking
26 - 27 juni
op locatie
programma onder voorbehoud
WWW.NRPACADEMIE.NL