Bestelformulier invisidoor

argenta
argenta® invisidoor®
®
Bestelformulier / Prijsaanvraag
opening doors
Klant
Adres
Postcode Stad
Land
Contact
Tel.
Fax.
Email
Referentie
Datum
links OUT
❏ Prijsaanvraag
Type
In / Out
I/O
1
❏ Bestelbon
links IN
Richting Aantal Breedte
Hoogte Gewicht
Deur
Links /
Rechts 2
Hoogte
van het
deurpaneel
Enkel deur (E)
Type
/ dubbele deur
van slot 4
(D) / kamerhoge
deur (KH) /
kokerdeur (K) 3
L/R
Breedte
van het
deurpaneel
mm
mm
Gewicht
van het
deur­paneel
Kg
E/ D / EKH /
DKH / K
Slot
1/2/3
rechts OUT
rechts IN
Afwerking Opmerkingen
P (primer) /
RAL (+kleur)
5
P / RAL …
type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur ‘in’ de wand wordt geduwd en type OUT voor deuren die vlak liggen met de
wand en waarbij voor het openen de deur ‘uit’ de wand wordt getrokken
2
links-rechts opendraaiend volgens EN
3
standaard enkele of dubbele deuren (met bovenregel) of kamerhoge deuren (zonder horizontale bovenregel) (enkel of dubbel) of kokerdeur (4-zijdig kader)
4
standaard : slot met sleutel (1), andere mogelijkheden: badkamer- en toiletslot (2) of cilinderslot (3)
5
noteer hier eventuele niet-standaard uitvoeringen (zoals bv. brandwerende versie Rf, ander type van scharnieren, adapter voor krukstift, …) of een werfreferentie
1
Opmerkingen :