basisschool - Stichting de Waarden

WWW.BNDESTEM.NL
basisschool
Onderwij sexperiment op Kennedyschool
in Fijnaart. Einde klassikale lessen in zicht.
Leerlingen gaan 'clusteren' in workshops.
door Henk den Ridder
F¡TNAART - Het einde van de traditionele schoolklas is in zicht. op
de Kennedyschool in Fiinaart
wordt geëexperimenteerd met
een geheel nieuwe vorm van onderwijs waarbij kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 clusters
vofmen,
Daarbij is niet de leeftijd van het
Hii kwam uit bii Val lunior. Val
staat voor Virtual Active Learning, een systeem dat door Edux
kind het belangrijkste rnaar de in-
Breda is ontwikkeld.
De leerlingen kunnen is wisselende samenstellingen (clusters) kiezen voor een onderwerp dat ze in-
teresse en het niveau van de leer-
teresseert. Ze formuleren een pro-
ling. Nu experimenteert directeur
Bernard van Gils alleen nog maar
in de bovenbouw met een paar
bleem en kriigen zes weken om
het op te lossen. Hoe ze dat doen
maakt in principe weinig uic Als
wil hij
bouwleerlingen werken door en
vakken en
'
der. En sommige leerlingen hebben meer tiid nodig", zegt Yan
Gils. Dus. ging hij op zoek naar
een manier om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen.
in de middaguren.
Maar als het goed bevalt
het naar de hele school en naar de
hele week uitbreiden.
,,Alles is veranderd.
Wie had in
de jaren'3o van een computer gehoord? Wie had in de jaren'7o ge-
dacht dat de hele wereld aan je
voeten zou kunnen liggen met
een klein mobiel apparaatje? Toch
is het onderwijs in zijn huidige
vorm in grote lijnen nog steeds
heøelftle als r5o jaar geleden", vertelt Van Gils.
,,Maar de ene leerling is veel ver-
er maar een resultaat
koml Boven-
met elkaar.
Vervolg op ga$na22123
'Kinderen moeten weer met plezier
naar school gaan'
)
Kastanies
maken plaats
voor esdoorns
ttet belangrijkste effect
van clusteren moet zijn
dat de kinderen weer met
plezier naar school gaan
ZEVENBER
venbergen
De Toren :
van de ma
Koevoets.
Boomplanl
vroren wa!
over uit ko
MEGAS
OUTLET TOPME
ELE UITJE OP ECHT IJS!
KOSTUUMS
e í-i..í' àr
.:
ltalian made
?
-, .' :'
.'- j- :-
ALLE COLBERTS c, ¿ '-.'^e
apRÈs-sxr SNEAKERS
(dames/heren ) o
a
;ì-
Þa Z
1 VOOf €
¿" t't;9.'
Santonr, Gre;e en r-od's
t