Speech 12 maart Receptie Dames en heren, De Afscheidsreceptie

Speech 12 maart Receptie
Dames en heren,
De Afscheidsreceptie dgm HIS
* afscheid van personen na 4 jaar: heel gewoon
* afscheid van het deelgemeentebestel na 31 jaar: heel ongewoon
* maar luidt ook begin in van tenminste 4 jaar: Gebiedscommissie, dat zal wennen
zijn.
* Onvermijdelijk kom ik op een terugblik op de afgelopen 4 jaar:
- veel te zeggen, veel bereikt, veel is goed gegaan, verschillende zaken ook minder
- Ik zal geen opsomming geven van wat de afgelopen jaren is gebeurd,
- we mogen tevreden zijn met de vele zaken die zijn bereikt.
- Vaak met grote betrokkenheid van de bevolking en andere betrokkenen, in goede
samenwerking met elkaar.
*Samen voor Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Dit is mooi groen gebied met
prachtige dorpskernen. Schoon, heel en veilig op een hoog niveau. Dat moet zo ook
blijven. Er moet ook goed aandacht zijn en blijven voor bedreigingen als de inpassing
van de A13-16 en de zwakkere sociale en fysieke infrastructuur van Schiebroek. In het
gehele gebied speelt de funderingsproblematiek: de stappen die zijn gemaakt moeten
worden voortgezet.
De inzet op het behoud van ons goede woon- en leefklimaat stond centraal. Daar
moeten we met elkaar ook aan blijven werken!
* samen sterker:
Dat is waar we voor zijn gegaan, nog steeds gaan, en zullen gaan.
- SS, dat is de titel van ons coalitieprogramma. Daar hebben we 4 jaar inhoud aan
trachten te geven. Als bestuur burgers en ondernemers faciliteren.
- SS, dat kan het devies zijn van de nieuwe gebiedscommissie. In een nieuwe zetting
zorgen dat iedereen goed wordt geïnformeerd bij wat er in de eigen omgeving
gebeurt en kan gebeuren: het zo goed mogelijk honoreren van bewonersinitiatieven.
Ook de gebiedscommissie kan er voor u ècht toe doen!
* Dank
- De dank voor de interne samenwerking, met de ambtenaren, de commissies en de
Deelraad
- Dank aan u als bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen
binnen onze deelgemeente. Het was een grote eer en genoegen om met en voor u te
mogen werken.
- Dank ook voor de samenwerking met de collega-deelgemeenten, de gemeente
Rotterdam, de gemeente Lansingerland en alle andere betrokkenen van buiten de
deelgemeente.
Gebiedscommissie
De gebiedscommissie komt er nu snel aan. Eerst moet ze nog wel verkozen worden. IK
ROEP U OP: ga stemmen op 19 maart!
En nu en hier vanaf deze plaats wens ik de gebiedscommissie toe dat zij er echt toe
kunnen doen, het verschil kunnen maken en wens ik hen en u allen daarbij veel succes
bij inzet voor ons gebied: Hillegersberg-Schiebroek- Terbregge.
Dames en heren, het was een grote eer en genoegen er voor u te hebben mogen zijn.
Ik dank u zeer.
Na de toespraak, uitreiken dgpenning aan:
1. Mevr. Van Dijk (Corinne houdt in de gaten dat zij aanwezig is)
Meer dan 20 jaar lid en 20 jaar voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie.
Dus: ca 1.000 hoorzittingen en adviezen.
Daarbij werden de belangen van de bezwaarmakende altijd zwaar gewogen, of
het nu politiek wel of niet welgevallig was.
En werden adviezen gegeven aan het DB hoe zaken beter konden: Fouten
herstellend, besluiten beter motiverend, belangen scherper afgewogen.
Onafhankelijk, deskundig, resoluut met veel aandacht voor de mensen.
HET DB heeft besloten u de deelgemeentelijke legpenning…
2. Kees van Holst (ik kijk of hij aanwezig is)
3. Hans van Poeteren
4. Edward Sterenborg