Adelante: feiten en cijfers

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 05 november 2014
JAARLIJKS 250 NIEUWE PATIËNTEN MET HERSENLETSEL
Adelante: feiten en cijfers
Adelante is een revalidatiekliniek in Hoensbroek die sinds 1967 bestaat. De instelling heette lange tijd de Lucaskliniek(en). Vijf jaar geleden veranderde die naam. Adelante houdt zich bezig met revalidatie,
maar is ook actief op het gebied van speciaal onderwijs en als instituut
voor audiologie en communicatie. Bij Adelante werken ongeveer 1100
mensen die in de hele provincie actief zijn. Medewerkers van Adelante zijn niet alleen te vinden in de kliniek in Hoensbroek en dependances in de provincie, maar ook in de poliklinieken van ziekenhuizen.
Bij de afdeling volwassenenrevalidatie in Hoensbroek komen jaarlijks
zo’n 6000 patiënten voor een behandeling. Per jaar betreft dat zo’n
800 cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), waarvan gemiddeld zo’n 250 nieuwe patiënten. Een behandeling na NAH duurt doorgaans een tot anderhalf jaar, waarbij een opname in de kliniek kan variëren van een paar dagen tot een halfjaar. Afhankelijk van de problematiek en de intensiteit van de behandeling kunnen de kosten van een
revalidatie uiteenlopen van enkele duizenden euro’s tot bijna een ton.