Uitnodiging klimaatplatform

Locatie
Kamp C – De Basis
Britselaan 20 | 2260 Westerlo
Inschrijven vóór 21 januari 2015
Deelname is gratis – Inschrijving is verplicht
Je kunt voor de verschillende delen van het programma inschrijven.
Via digitaal inschrijvingsformulier
Het inschrijvingsformulier vind je op onze website onderaan bij de
kalender: www.provincieantwerpen.be > zoeken op regiowerking.
KLIMAATPLATFORM LOKALE OVERHEDEN
PROVINCIE ANTWERPEN
woensdag 4 februari 2015
Westerlo – Kamp C
Meer info
An De Vriendt, T 014 27 96 40, [email protected]
Britt Mertens, T 03 240 66 85, [email protected]
V.U.: Dirk Vandenbussche, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Wegbeschrijving
Op de website van Kamp C vind je de snelste weg met de fiets,
bus, trein en auto.
www.kampc.be
Kom je met de auto? Breng dan een collega mee!
Gedeputeerde Rik Röttger en gedeputeerde Peter
Bellens nodigen je namens het provinciebestuur
van harte uit op het eerste Klimaatplatform
Lokale Overheden!
Op dit platform brengen we alle partners en lokale
overheden samen, die in de provincie Antwerpen
werken rond klimaat, om van elkaar te leren
en ervaringen uit te wisselen.
In de voormiddag starten we met het provinciale
klimaatbeleid en de link met het lokale beleid.
In de namiddag stellen we het uitgebreide
ondersteuningsaanbod van de provincie voor.
We laten hierbij enkele sprekers aan het woord
die klimaatvriendelijke voorbeelden brengen rond
mobiliteit, wonen en bouwen en hernieuwbare
energie. We sluiten af met enkele inspirerende
voorbeelden van gemeenten.
Op het persmoment maken we reeds gerealiseerde
acties bekend, die gemeenten namen, om de
broeikasgasuitstoot binnen de eigen organisatie te
verminderen in 2014.
Voormiddag
Vanaf 9u Ontvangst met koffie en thee
9u30
Verwelkoming door gedeputeerde Rik Röttger en gedeputeerde Peter Bellens
9u50
‘In transitie’ door Peter-Paul van den Berg, directeur Kamp C
‘Samen sterk: het klimaatbeleid van de provincie en haar partners’ door Dirk Vandenbussche, directeur dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid provincie Antwerpen
10u45Pauze
11u
Ondersteuning voor klimaatregelen op het grondgebied
‘Geïntegreerd energiebeleid in het bebouwd perifeer landschap’ door Tine Van Passel, projectleider dienst Gebiedsgericht beleid provincie Antwerpen
‘De fietsbarometer, een klimaatplatform in jouw gemeente?’ door Chris Brouwers, diensthoofd Mobiliteit provincie Antwerpen
Persmoment met aansluitende lunch
12u‘Klimaatbeleid in actie!’
De gemeenten stellen elk één gerealiseerd klimaatproject binnen de eigen organisatie voor aan de pers
12u30
Lunch met broodjes en soep
Namiddag
13u30‘De energiestandaard als basis voor klimaatbeleid voor het gebouwenpark’ door Wim Van Acker, Facilitaire dienst provincie Antwerpen en Katrien Meyns, dienst Infrastructuur provincie Antwerpen
14u30‘Welk gebouw renoveer je eerst en waar leg je de prioriteiten? De duurzaamheidscreening, een screening van de gemeentelijke gebouwen op verschillende duurzaamheidsaspecten’ door An De Vriendt, adviseur duurzaam bouwen en wonen Kamp C
15uPauze
15u15
Gemeenten aan het woord
‘Warmtenetten in Antwerpen’ door Wouter Cyx, stad Antwerpen
‘Nieuwe energiezuinige school’ door de gemeente Nijlen
Of
‘Autodelen in de gemeente Edegem’ door Sophie Loots, duurzaamheidsambtenaar Edegem
‘Duurzame technieken in het nieuwe zwembad De Beeltjens’ door de gemeente Westerlo
16u
Afsluitende receptie met een hapje en een drankje