Klachtenregeling hostel De Hoek 10-2014

Handige telefoonnummers voor vragen en klachten over hostel De Hoek
U belt over:
Organisatie:
Telefoonnummer, E-mail, Adres:
Bereikbaarheid:
De bewoners van het hostel
Leger des Heils (CMO)
030 – 272 12 18
24 uur per dag,
Niels Mertens,
[email protected]
7 dagen per week
locatiemanager
Kögllaan 25
Overlast op straat
Politie, vraag naar de
0900 – 88 44
24 uur per dag,
bijvoorbeeld herrie
wijkagent Tuindorp en
Politiebureau Kaap Hoorndreef
7 dagen per week
Voordorp
Kaap Hoorndreef 3
Misdaad op heterdaad of
Noodnummer politie,
112
24 uur per dag,
levensbedreigende situatie
brandweer, ambulance
Leefbaarheid van de buurt
Gemeente Utrecht
030 – 286 00 00
Op werkdagen van
bijvoorbeeld: kapotte
Klantencontactcentrum of
[email protected]
09:00 –17:00 uur
lantaarnpaal, vuil op straat,
Wijkbureau Noordoost
F.C. Dondersstraat 1
Victas
06 – 29 29 96 29
7 dagen per week
snoeien struiken
Op straat gevonden spuiten
Meldpunt Gevonden
Spuiten
Op werkdagen van
09:00 – 17:00 uur
[email protected]
Overige tijden en
dagen per mail
Project BinnenPlaats
Gemeente Utrecht,
030 – 286 32 62
Op werkdagen van
(alle hostels in Utrecht)
Volksgezondheid
[email protected]
09:00 – 17:00 uur
Projectbureau BinnenPlaats Stadsplateau 1
De beheergroep of de
Gemeente Utrecht,
030 – 286 32 62
Op werkdagen van
manier waarop is omgegaan
Volksgezondheid
[email protected]
09.00 – 17:00 uur
met uw klacht
Projectbureau BinnenPlaats Stadsplateau 1
U wordt altijd teruggebeld met informatie over wat er is gedaan met uw klacht.
(Tenzij u zegt dat u dat niet wilt.)