Meer informatie

>> Versneld en een leven lang ontwikkelen
Nieuw in 2014: Project Perspectief voor de Zorg
Opleiden in de zorg, Rotterdam gaat door
100 Rotterdamse vrouwen voorbereiden op het ‘nieuwe’ zorgen
Veel zorgorganisaties hebben op dit moment een vacatureen leerlingenstop in afwachting van wat de WMO hen brengt.
Daardoor stagneert het opleiden van leerlingen. Dit heeft
gevolgen voor de toekomst van de zorg en de
vervangingsvraagstukken in 2016.
De gemeente Rotterdam en het ministerie van SoZaWe
helpen u stagnatie van de instroom te voorkomen. Zij bieden
100 vrouwen in Rotterdam die nu geen werk hebben, een
opleiding voor de zorg van de toekomst via Helpende ZW
niveau 2 naar Verzorgende IG niveau 3.
De opleiding wordt uitgevoerd door Zorgcampus.
Zorgcampus heeft speciaal voor dit project een intensieve intakeprocedure , een strakke e-learning
onderwijsmethodiek en een methodiek van systemisch begeleiden ontwikkeld om het onderwijssucces
voor deze vrouwen zo groot mogelijk te maken.
Wat kunt u verwachten?
• Alleen gemotiveerde vrouwen die slagen voor de strenge intaketoetsen komen in aanmerking.
• De opleiding is kosteloos voor deelnemers en werkgevers.
• Gedurende maximaal 9 maanden lopen de deelnemers met behoud van hun uitkering een stage bij een
zorgwerkgever.
• Na gebleken goed functioneren worden stage uren omgezet in minimaal 12 BBL uren en 8 uur onbetaalde
stage.
• Daardoor betaalt u voor 3 medewerkers in totaal 36 uur (1 fte) en krijgt 60 uren inzet (1,7 fte).
• Na het behalen van de eerste tussenstap (diploma Helpende Zorg en Welzijn Mbo niveau 2) gaat de
deelnemer meteen door voor het diploma Verzorgende IG niveau 3.
• Kandidaten worden intensief begeleid en gecoacht in kleine groepen waardoor het succes wordt vergroot.
• Het onderwijsprogramma is afgestemd op het ‘nieuwe ‘ zorgen zoals wijkgericht werken.
• U haalt diversiteit in huis en profileert uw organisatie als maatschappelijk verantwoorde onderneming.
• Uw aan te nemen kandidaten dragen bij aan de 5% SROI regeling bij (WMO) aanbestedingen van de gemeente
Rotterdam.
• Payroll mogelijkheden via Zorgcampus is bespreekbaar.
• U continueert uw praktijkbegeleidingscompetenties.
• Korte communicatielijnen met Zorgcampus.
• Doordat de opleidingen van Zorgcampus verkort zijn, bespaart u verletkosten.
• Hogere arbeidsproductiviteit, omdat de medewerkers sneller bevoegd en bekwaam zijn.
Aanmelden werkgevers voor dit project
Voor meer informatie en aanmelden voor dit project kunt u direct contact opnemen met de
opleidingsmanager Els Frigge: 06 51440410 of [email protected]
Zorgcampus I Mathenesserlaan 480 I 3023 HL Rotterdam I Telefoon: 088 881 23 33 I E-mail: [email protected] I Website: www.zorgcampus.nl