BrochureDownload

Circa 3.920 m2 bvo | Huurbaar vanaf circa 400 m² BVO
TE HUUR
Rooseveltlaan 10 | Veghel
Geschakelde nieuwbouw bedrijfsunits gelegen op zichtlocatie aan de A50.
Rooseveltlaan 10 | Veghel
OMGEVINGSFACTOREN
2
Het bedrijfscomplex is gelegen op bedrijventerrein “De Dubbelen” te Veghel, met goede
ontsluiting op de A50. Op het bedrijventerrein zijn zowel lokale, regionale als
internationale ondernemingen gehuisvest, o.a. Sligro, Jumbo, Kuehne Nagel, Mars, DHL
en Hutten Exclusieve Catering.
Rooseveltlaan 10 | Veghel
LOCATIEAANDUIDING
BEREIKBAARHEID
3
De Rooseveltlaan ligt in de directe nabijheid van het centrum van Veghel. De ontsluiting
en bereikbaarheid van het bedrijventerrein zijn uitermate goed doordat er direct
aansluitingen zijn aan de N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) en gelegen is nabij de op/afrit van de A50 (Eindhoven-Nijmegen). Via de N279 heeft men ook een directe
verbinding naar de A2 (Amsterdam-Maastricht) en naar de A67 (Eindhoven-Venlo).
Daarnaast is het industrieterrein goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Rooseveltlaan 10 | Veghel
OBJECT
De grootte van de betreffende units varieert van circa 400 m² BVO tot circa 760 m² BVO.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om units te combineren. De units kunnen,
desgewenst, op maat ontwikkeld worden.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
Omschrijving
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
Bedrijfsunit
TOTAAL
PARKEREN
4
Oppervlakte
circa 400 m²
circa 400 m²
circa 400 m²
circa 600 m²
circa 600 m²
circa 760 m²
circa 760 m²
circa 3.920 m²
De ontwikkeling is ruim gepositioneerd op het perceel. Derhalve is er ruim voldoende
terrein beschikbaar voor rangeren en parkeren.
Rooseveltlaan 10 | Veghel
OPLEVERINGSNIVEAU
5
Aan de hand van het programma van eisen van een eindgebruiker zal het exacte
opleveringsniveau voor de kantoor-/showroomruimte en bedrijfsruimte worden
vastgesteld.
Rooseveltlaan 10 | Veghel
HUURGEGEVENS
Huurprijs
De huurprijs dient tussen partijen nader bepaald te worden.
Huurtermijn
Vijf (5) jaren en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaren.
Huurbetaling
Per drie (3) maanden vooruit.
Opzegtermijn
Twaalf (12) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum, wederzijds opzegbaar.
Btw
Indien huurder niet aan het ”90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er
van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het
voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Zekerheidsstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief
servicekosten en inclusief btw.
Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle
huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande
jaar.
Aanvaarding
Aanvaarding per direct.
6
Rooseveltlaan 10 | Veghel
Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie
met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Wij kunnen niet instaan voor
de juistheid van of volledigheid van deze gegevens.
7
Rooseveltlaan 10 | Veghel
Kadastrale gegevens (perceel met bestaande opstallen)
8
Rooseveltlaan 10 | Veghel
Begane grond
Bovenstaande afmetingen zijn met zorg vastgesteld, onverhoopt kunnen er enige afwijkingen zijn ontstaan bij het verwerken van de
plattegrond. Derhalve dient bovenstaande plattegrondtekening als indicatief beschouwd te worden en kunnen er geen rechten aan worden
ontleend.
9
Rooseveltlaan 10 | Veghel
CONTACT
HRS Bedrijfsmakelaars BV is een jong innovatief makelaarskantoor actief op de zakelijke
vastgoedmarkt. De onderneming is in het jaar 2011 opgericht door
mr. Mike S.J. Hoffman, Arjan A.C. Rens en Leon A.M. Schreppers MRICS RT.
Het kantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch.
Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde agressieve commerciële aanpak. Door de
specialistische werkwijze en de directe betrokkenheid van de directieleden werkt men zeer
resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich in het hogere segment van de zakelijke
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement
per m² zijn kernbegrippen.
HRS Bedrijfsmakelaars B.V.
Pettelaarpark 36
5216 PD ‘s-Hertogenbosch
073 – 80 000 08
[email protected]
www.hrsbedrijfsmakelaars.nl
10