Presentatie Calculatietijdnormen 19 november - Uneto-VNI

Informatieochtend
calculatietijdnormen
19 november 2014
Programma
 Welkom
 Update 2015 en inventarisatie wensen
 Koppeling tijdnormen-producten
 Productenrange calculatietijdnormen
Pauze
 Praktijk van het aanbesteden
 Afsluiting en lunch
Wijzigingen
Elektrotechniek
10.01 Centrale elektrotechn. voorzieningen
-
Kabelgoot, kabelbaan, kabelladder, draadgoot
-
Kunststof buis langs spant,
flexibele buis met draad
-
Enkele correcties kabelaanleg
10.02 Krachtstroom
-
Motoraansluitingen
-
Stuurstroom - en werkschakelaars
-
Perilex- en CEE contactdozen en contactstoppen
-
Inbouwdozen voor Perilex- en CEE contactdozen
Vervolg wijzigingen
Elektrotechniek
10.03 Verlichting
-
Stekerbare aansluitmaterialen
-
Schakelaars en wandcontactdozen
Wijzigingen Klimaat &
Sanitair
Algemeen
-
Kleine correcties en ontdubbeling
-
Tekstuele aanpassingen in rubriek 2.3
10.01 Samenstellingen
-
Koperen, kunststof en stalen buis, persverbinding
-
Stalen buis, draadverbinding
-
Vlambuis, las- en groefverbinding
Vervolg wijzigingen
Klimaat & Sanitair
10.03 Warmteopwekking
- Comfortsysteem gaswandketel
10.05 Water
-
Persfitting en -verbinding; koper
Overzicht van de
wijzigingen
-
Hand-out met nadere toelichting per onderwerp
-
Tabel met wijzigingen per pagina en per matrix
Geplande wijzigingen E
Actualiseren / uitbreiden:
-
Lichtlijnsystemen en verlichtingsarmaturen
-
Noodverlichting
-
Buisleidingaanleg
-
Verbindings- en aftakmoffen laagspanningskabel
Nieuw:
-
Domotica / Zorgcommunicatie
-
Zonne-energie
Geplande wijzigingen K&S
Nieuw
-
Hogedrukleidingen
-
Mini-wkk’s
-
Sprinklers & toebehoren
-
Terreinleidingen , op lengte (staal) en op rol (PE)
-
Koeltechniek
Zonne-energie
PV installaties
Van belang zijnde aspecten:
-
Installatieadvies en -ontwerp
-
Offerte
-
Meting, beproeving en oplevering
-
Garantieverplichtingen
-
Periodieke controle
Voor de montage
-
Logistiek
-
Veilig Werken
Welke wensen heeft U ?